Pierwotne Kody Źródła – wykład Szamana Tańcującego z Wiatrem

cz. 1) https://youtu.be/TbyenDFxMFo

*

cz. 2) https://youtu.be/RjN2m7jd4JQ

*

cz. 3) https://youtu.be/gNxynKG52fM

*

cz. 4) https://youtu.be/bUCRdm_loOE

*

„Leczyć trzeba matkę, a nie dziecko”:

cz. 5) https://youtu.be/cyRPAhAoEis

Pierwotne Kody Źródła – wykład Szamana Tańcującego z Wiatrem.

Reklama

PIERWOTNE KODY ŹRÓDŁA

Wykład Szamana Tańcującego z Wiatrem. <https://youtu.be/tRALez6TYFg

**

PIERWOTNE KODY ŹRÓDŁA

 

AKTYWUJĘ I UWALNIAM W KAŻDEJ KOMÓRCE CIAŁA

PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO ODTWORZENIA I REGENERACJI

 

AKTYWUJĘ W KAŻDEJ KOMÓRCE ZDOLNOŚĆ I WŁAŚCIWOŚĆ

PIERWOTNEGO POTENCJAŁU KOMÓRKI MACIERZYSTEJ

 

MÓJ UMYSŁ JEST DOSKONAŁĄ MOŻLIWOŚCIĄ KREACJI I TWORZENIA

UŻYWAM TYLKO TYCH MOŻLIWOŚCI

KTÓRE SŁUŻĄ I BUDUJĄ ŻYCIE W PEŁNI PRZEJAWIENIA

KORZYSTAJĄCE Z PEŁNI STWÓRCZEGO POTENCJAŁU ŻYCIA

 

CUD TO ŻYCIE

AKTYWUJĘ ANTENĘ DNA

AKCEPTUJĘ