Cel Bloga

watykan

 • „Poznacie prawdę, a prawda uczyni was ludźmi wolnymi” (J 8, 32).
 • „Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło” (Łk 8, 17).
 • „W więzach organizacji prawdę diabli wezmą” – prof. Tadeusz Kotarbiński.
 • „Totus mundus agit histrionem” („Cały świat gra komedię”, wolne tłumaczenie: „Wszystko jest ściemą”) – napis na emblemacie londyńskiego teatru The Globe (1599–1644), w którym swoje sztuki wystawiał m.in. Szekspir.
 • „Zrozumiesz kiedys, ach, koteczko ma
  że wszystko nie jest takim, jakim się wydaje” – Stanisław Ignacy Witkiewicz
 • „Nic nie jest takie, na jakie wygląda” – napis na budynku CIA.
 • „Łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać go, że jest oszukiwany” – Mark Twain
 • Rzeczywistość, w której żyjemy, jest hologramem, zaprogramowaną matrycą.
 • „Przez jakąś szczelinę dym Szatana wszedł do Kościoła” (Attraverso qualche fessura il fumo di Satana è entrato nella Chiesa) – papież Paweł VI o watykańskiej masonerii, 29.06.1972 r.
 • „Jak twierdził również prałat Simeone Duca, watykański archiwista, były organizowane imprezy, w których jako odpowiedzialny za «rekrutację dziewczyn» brał udział także żandarm Stolicy Apostolskiej. Myślę, że Emanuela [Orlandi] padła ofiarą tego kręgu. (…) wkrótce po porwaniu nastąpiło morderstwo i ukrycie ciała. (…) W sprawę był również zaangażowany personel dyplomatyczny obcej ambasady przy Stolicy Apostolskiej” (o. Gabriele Amorth (1925-2016) – oficjalny egzorcysta watykański i diecezji rzymskiej, z wywiadu udzielonego Giacomo Galeazziemu, maj 2012).
 • „Władzę ma ten, kto kontroluje pieniądze. Nasz świat jest rządzony przez 7-8 ludzi, którzy mają pieniądze. (…) Wolnomularstwo ma wpływy na całym świecie. Nawet w Watykanie, niestety. Tu też jest masoneria, ponieważ ona opiera się na pieniądzach i karierach. Oni pomagają sobie nawzajem. (…) Niestety nawet w Kościele są tacy, którzy idą naprzód i robią karierę dzięki pieniądzom, dzięki korupcji. W Kościele znajduje się bardzo wielu masonów. Także wśród kardynałów! Bo dla pieniędzy niektórzy zabiliby nawet własną matkę i ojca. Nawet człowiek Kościoła może to zrobić, jeśli nie ma wiary. Masoneria stała się mistrzynią w zarządzaniu pieniędzmi, ma ogromną moc. Co myślicie? Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama może sam rządzić? Wcale nie. W polityce wszyscy podlegają masonerii” (o. Gabriele Amorth (1925-2016) – oficjalny egzorcysta watykański i diecezji rzymskiej, z wywiadu udzielonego dziennikowi „Il Giornale”, marzec 2013).
 • „Oświecenie jest aktem własności Wszechświata” – Witold Tylkowski
 • „W Polsce bije serce świata” – Norman Davies.
 • „Jeśli chodzi o nasz naród, to mogę nadmienić, że gdybym miał żyć jeszcze lat 50 i miał do wyboru stały pobyt dla siebie w dowolnym kraju na świecie, wybrałbym bez wahania jedynie Polskę, pomimo jej nieszczęśliwego położenia geograficznego. Nad Polską bowiem nie widzę ciężkich chmur, lecz promienne blaski przyszłości” – o. Andrzej Czesław Klimuszko.
 • „Polsce będą się kłaniać narody Europy. Widzę mapę Europy, widzę orła polskiego w koronie. Polska jaśnieje jak Słońce i blask ten pada naokoło. Do nas będą przyjeżdżać inni, aby żyć tutaj i szczycić się tym” – o. Andrzej Czesław Klimuszko.
 • „Kraj ten [Polskę] oczekują lata świetności. Jest to szczęśliwe miejsce. Gdybym się miał drugi raz urodzić, chciałbym przyjść na świat tylko w Polsce. Niech Polacy z całego świata wracają nad Wisłę, tu im się nic nie stanie – o. Andrzej Czesław Klimuszko (w: Marian Cieciuch, „Przepowiednie o papieżu Polaku”).

PO CO W OGÓLE TEN BLOG?

Blog ten ma na celu prezentowanie wiedzy usilnie strzeżonej i od wieków ukrywanej przed ludźmi przez Watykan oraz związane z Watykanem tajne stowarzyszenia, ma związek z nadchodzącą Wielką Zmianą i jest pomyślany jako przewodnik stopniowo przygotowujący polskich katolików na zbliżający się dla wszystkich z każdym rokiem… wielki szok poznawczy.

Apokalipsa (greckie ‘apokalypsis’ αποκάλυψης) oznacza „ujawnienie”, „odsłonięcie”, „zdjęcie zasłony”

O wszystkim, o czym tu jest mowa, wie Watykan.

Wie — ale nie mówi.

Nie mówi, byś za dużo nie wiedział.

O CZYM WATYKAN WIE, ALE NIE MÓWI?

Watykan wie o ludobójczym planie globalnych „elit” realizowanym poprzez wielopoziomowy depopulacyjny program (agendę) obejmujący m.in.:

— szczepionkowy holokaust;

— systematyczne samolotowe opryski (chemtrails) w formie neurotoksycznych aerozoli rozpylanych codziennie od lat – bez naszej zgody i wiedzy – nad naszymi głowami;

— ludobójczą farmakoterapię;

— negatywne programowanie (tzw. pamięć wody) oraz utoksycznianie żywności (trujące dodatki, GMO, nielegalne wpuszczanie na rynek mięsa z klonowanych zwierząt);

— nielegalne, tajne, drastyczne elektroniczne eksperymenty „medyczne” (najnowocześniejsze wojskowe technologie) poprzez zdalne wpływanie na umysł starannie wyselekcjonowanych ofiar w celu przejęcia nad nimi całkowitej kontroli — mind control (co u ofiar objawia się m.in. szumami w uszach, słyszeniem głosów w głowie; jedną z wielu form nękania wybranej ofiary jest np. gang stalking, a więc eksperymenty z grupowym zastraszaniem jednostki).

Watykan, posiadając jeden z najnowocześniejszych na świecie teleskopów – w miejscu nieprzypadkowym: na Mount Graham (Dzil Nchaa Si An) w Arizonie (święta góra Indian Ameryki Północnej; korytarz powietrzny i miejsce częstych manifestacji UFO) – i prowadząc (jezuici) od lat wnikliwe badania na ten temat, bardzo dobrze wie również o istnieniu… pozaziemskich cywilizacji.

Vatican-Advanced-Technology-Telescope

vatican-observatory

Vatican Advanced Technology Telescope (VATT) – nowoczesny teleskop Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego (fot. Wikipedia)Vatican Advanced Technology Telescope (VATT) – nowoczesny teleskop Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego na górze Mount Graham w Arizonie (fot. wikipedia.org)

Watykan ma swoje rezydenckie biuro w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych CERN pod Genewą, gdzie od lat naukowcy finansowani przez Illuminatów pracują w największej tajemnicy m.in. nad czasoprzestrzenną możliwością ucieczki Gadów (Reptilianie) z powoli zamykającego się już dla nich matrixa (ok. 1/4 naszej galaktyki), nad międzywymiarowymi podróżami w czasie (możliwość wglądu i manipulacji na liniach czasowych (time lines), co służy później do kodowania Przestrzeni algorytmami destrukcji i precyzyjnego wpływania na bieg dziejów (programowanie węzłów zdarzeniowych na liniach czasowych), w tym zwłaszcza na bieg dziejów Polski, gdyż Illuminaci szczególnie zajadle od wieków eksterminują Słowian, dobrze wiedząc, że to właśnie z Polski „wyjdzie iskra” Wielkiej Zmiany, która oczyści Ziemię z gadzich programów).

cernPołożony na terenie Szwajcarii i Francji Wielki Zderzacz Hadronów, LHC (Large Hadron Collider) Europejskiego Ośrodka Badań Jądrowych CERN (fot. cern.ch)

cern

zakrzywienie czasoprzestrzeni

curvature-of-spacetime

Urządzenie do podróży w czasie o nazwie chronowizor Watykan opracował już w latach 50. XX wieku, a pracował nad nim tajny zespół pod kierunkiem dwóch watykańskich naukowców: o. Pellegrina Ernettiego z Wenecji i fizyka o. Agostina Gemellego (to jego imię nosi słynna skądinąd rzymska klinika). Chronowizor umożliwiał „podróże” w czasie na zasadzie wychwytywania fal umożliwiających „wizualizację” scen z przeszłości (przeniesiono się m.in. aż do wydarzeń z życia Jezusa). Efekty projektu przedstawiono papieżowi Piusowi XII. Po ogromnym, choć utajnionym, sukcesie projekt zakończono: dokumentację ukryto, a sam chronowizor ponoć zdemontowano. Pracę tajnego zespołu nad chronowizorem opisuje znajomy ojca Ernettiego – francuski kapłan ks. François Brune w swojej książce „Chronowizor – urządzenie do badania przeszłości”.

W XX w. było też realizowanych wiele innych tajnych projektów badawczych związanych z eksploracją czasoprzestrzeni i weryfikacją Biblii, a szczególnie Ewangelii (weryfikacja faktów z życia Jezusa), np. operacja „Koń Trojański”, z której relację zdał (pod przykrywką beletrystyki) hiszpański dziennikarz Juan José Benítez w niedostępnej w Polsce „powieści” „Koń Trojański”.

KTO NAPRAWDĘ ZARZĄDZA WATYKANEM…

Powoli dochodzimy do najważniejszego pytania dla wszystkich Polaków: Kto naprawdę zarządza Watykanem? Wnikliwi historycy oraz ludzie bardziej inteligentni doskonale wiedzą, że to nie prezydenci, premierzy, królowie czy papieże rządzą światem, lecz dobrze ukryte za ich plecami „mafie, służby i loże”. Mafie, służby i loże działają na wszystkich dworach świata, działają więc również i w samej Stolicy Apostolskiej – i to one (najczęściej poprzez różnej maści „doradców”, „ekspertów”, „konsultorów” oraz ściśle licencjonowane think tanki) zarządzają zdalnie watykańską kurią oraz kolejnymi papieżami. Przykład: ONZ-owsko-watykański „ekspert” – prof. Hans Joachim Schellnhuber (jawny depopulator, zwolennik aborcji) – jest jednym z głównych doradców papieża Franciszka, współautorem jego ekologicznej encykliki „Laudato si”.

Idźmy dalej, drążmy temat. Postawmy sobie kolejne pytanie, bardzo ważne pytanie: Czy kontrolujące władców tego świata „mafie, służby i loże” odpowiadają już tylko przed Bogiem i historią, czy też może jeszcze przed kimś? Czy „mafie, służby i loże” działają jedynie same z siebie i dla siebie, czy też może nawet one kogoś nad sobą mają? Otóż mają. „Mafiami, służbami i lożami” na tej planecie zarządza bezpośrednio kilka zaledwie rodzin. A kto zarządza tymi rodzinami?… Te rodziny zarządzane są już z tak zwanych planów astralnych, czyli z innej gęstości, z innych wymiarów bytu.

vatican

I tu doszliśmy do sedna: Watykanem bezpośrednio (poprzez projektowanie i kreowanie pewnych wydarzeń, np. kwestia „ukrzyżowania”, Sobór Nicejski I, Guadalupe, Fatima, Medjugorje) lub pośrednio (poprzez swoje ziemskie Rodziny) zarządza kilka obcych cywilizacji. Są to między innymi cywilizacje gadzie (Jaszczury/Reptilianie) oraz cywilizacja Plejadian.

INTERESUJĄ NAS KWESTIE SPOŁECZNE ORAZ TEMATYKA MANIPULACJI MEDIALNYCH

Blog podnosi również żywotne kwestie społeczne oraz podejmuje zagadnienia manipulacji w bieżących przekazach medialnych i próbę ich demaskowania. Dotyczy to również historii powszechnej, a szczególnie polskiej – w myśl idei Stefana Żeromskiego: „Trzeba rozrywać rany polskie, żeby się nie zabliźniły błoną podłości”.

WYJAŚNIENIE W ZWIĄZKU Z NIEUPRAWNIONYMI INTENCJAMI PRZYPISYWANYMI BLOGOWI PRZEZ POSTRONNYCH

Blog Tajne Archiwum Watykańskie nie zwalcza kogokolwiek ani czegokolwiek. Od zwalczania są inni, jest ich dostatecznie wielu i są wystarczająco zażarci (np. frakcje lewackie, masońskie, neoliberalne itd.). Zresztą, kto zwalcza, ten i sam obrywa, bo w całej Przyrodzie działa Prawo Rezonansu: walcząc z czymś, nadajesz temu jeszcze większą moc. Kościół katolicki sam się zwalcza, ukrywając prawdę, a lud wierny jedynie wyciąga wnioski. Ludzie coraz powszechniej się budzą: dotychczas gorliwi „wierni” przestają nagle nawiedzać kościoły i dawać na tacę. Coraz mniej mszy świętych jest zamawianych. Zwłaszcza młodzi nie inwestują już tak gorliwie swojej cennej energii w nie swoje interesy. Ich już nie tak łatwo podczepić pod energochłonne egregory. Najlepiej widzą to sami kapłani: polskich wiernych z roku na rok gorliwie… ubywa – i ubywać będzie; jest to trend nieodwracalny, apokaliptyczny (wystarczy prześledzić utajane statystyki, biskupi doskonale wiedzą o pladze apostazji w Polsce). W Europie Zachodniej Kościół katolicki jest już praktycznie na wymarciu. Ostatni katolicki bastion w Europie to właśnie Polska.

Tajne Archiwum Watykańskie jest więc jedynie lustrem: odbija to, co Kościół ukrywa. Tajne Archiwum Watykańskie jest podświadomością Kościoła katolickiego, zawiera jedynie treści przez Kościół wyparte. A treści wyparte bywają niebezpieczne, bo z determinacją szukają ujścia, gdzie tylko mogą, eksplodują w najmniej odpowiednim momencie i w sposób jak najbardziej niekontrolowalny, czego mieliśmy wielokrotne dowody na przestrzeni ostatnich lat w związku w licznymi kościelnymi aferami. A to jeszcze nie wszystko…

A w ogóle, to przecież Tajne Archiwum Watykańskie założył nie kto inny, jak sam papież, więc w razie czego wszelkie gorzkie żale można kierować do niego 😉 Nie byłoby potrzeby prowadzenia Tajnego Archiwum Watykańskiego, gdyby nie papieże, kardynałowie, arcybiskupi, biskupi, kapłani i klerycy (zbożnym ministrantom i lektorom damy na razie spokój 😉 ). To dzięki nim Tajne Archiwum powstało i istnieje, i to im za jego prowadzenie należą się podziękowania. Gdyby oni mówili biednemu ludowi o tym wszystkim, o czym jest mowa tutaj, nie byłoby najmniejszej potrzeby prowadzenia podobnych serwisów. Skoro więc oni swego pasterskiego obowiązku ostrzegania owiec przed wilkiem nie wypełniają, zgodnie z prawem rezonansu musi robić to kto inny. Jest nas w Polsce wielu, a wkrótce będzie jeszcze więcej.

WATYKAN UCZESTNICZY W WIELKIM OSZUSTWIE

Blog Tajne Archiwum Watykańskie stawia tezę, że Kościół katolicki i Watykan jest konstytutywną częścią wielkiego „hologramu oszustwa” zamontowanego w tej części galaktyki przez nienawidzące Życia siły ciemności, a więc jest immanentną częścią kosmicznego megaprojektu kolonizacji naszej planety, znanego na Ziemi pod nazwą Nowego Porządku Świata.

Jeżeli bowiem Watykan z Nowym Porządkiem Świata nic wspólnego w nie ma — a aż tak dużo o nim wie — dlaczegóż milczy? Dlaczegóż swej pasterskiej roli nie wypełnia i zagubionych owieczek przed wygłodniałym wilkiem nie ostrzega?…

Watykan więc o tym wszystkim wie.

Wie — i milczy.

Mówiąc ‚Watykan’, mam na myśli oczywiście tych, którzy tam naprawdę rozdają karty i pociągają za sznurki, a nie nieświadomego wielu ważnych kwestii (blokada informacyjna) i wielopoziomowo manipulowanego papieża Franciszka.

Czy teza ta ma rację bytu, pokażą już najbliższe lata, a więc procesy „transformacyjne” w Watykanie oraz napierająca i już nie do zatrzymania fala Wielkiej Zmiany na planecie.

Autor bloga: Tajny Archiwista Watykański (TAW)

scriptorium

93 thoughts on “Cel Bloga

 1. WIELKIE DZIEKI DLA LUDZI ODWAZNIE ODSLANIAJACYCH PRAWDE !

  Oby tak jeszcze LUDZIE DOBREJ WOLI LACZYLI SIE i RAZEM OBALALI WSZELKIE ZLO !

  POLACY WSZYSTKICH MIEJSC ZAMIESZKANIA i BYTU LACZMY SIE W DOBRYCH CELACH ,WSPOLNIE DZIALAJMY !!!

  APA
  USA

  1. Witam,

   Kochani zobaczcie co sie dzieje:

   „Michael Tellinger 2016 Ancient technology and the Ubuntu movement”

   Dolaczmy do Michaela i odzyskajmy nasza planete.

   Pozdrawiam

   Gregstear

  2. Chciałem zapytać, co autor bloga chciał przekazać tymi słowami ? Cytuję „w tym zwłaszcza na bieg dziejów Polski, gdyż Illuminaci szczególnie zajadle od wieków eksterminują Słowian, dobrze wiedząc, że to właśnie z Polski „wyjdzie iskra” Wielkiej Zmiany, która oczyści Ziemię z gadzich programów).”

   Pytam, ponieważ jestem Polakiem i mam bardzo wiele do przekazania w zakresie uratowania Ludzkości i Ziemi przed już obecnymi i przyszłymi kataklizmami.

   Chciałbym znaleźć ludzi, którym zależy na uratowaniu Ludzkości i naszej matki Ziemi.
   Liczę na pomoc w opisach tego co mam do powiedzenia Ludzkości.
   Proszę o zgłoszenia

   1. Ten wstępniak do bloga był pisany już ponad trzy lata temu. Wiele się zmieniło na Przestrzeni od tego czasu. Przestrzeń jest już wzorcowa, pierwotna, macierzysta.

    Pozostały jeszcze tylko skutki „zła”, które matrix wyprodukował, ale i one będą stopniowo naturalnie utylizowane.

    Właściwie jedyne, co powinniśmy robić, to podnosić poziom swojej indywidualnej świadomości, a inni niejako samoczynnie „pójdą za nami”, bo ludzie, którzy już coś ważnego przepracowali w sobie, automatycznie ściągają (prawo rezonansu) gotowe do podobnego procesu, podobnie wibrujące istoty. I tak właśnie – zgodnie z prawem kuli śnieżnej oraz efektem „setnej małpy” – idzie rozwój ewolucji.

    Ja osobiście najwięcej robię wcale nie poprzez swoją pisaninę, lecz poprzez chodzenie na bosaka, nieoglądanie TV, nieprzyjmowanie „leków”, szczepionek, past do zębów, nieużywanie komercyjnych napojów czy przetworzonej „żywności”, niewysyłanie negatywnych myśli pod czyjkolwiek adres. A już najwyższy poziom świadomości prezentują istoty, które sadzą drzewa, bo z takiej właśnie działalności Matka Ziemia ma największy pożytek.

    Tak to widzę na dziś. TAW

   2. Cześć Bracie milo że piszesz o tym Dziękuje że jesteś Duszą w Sercu jesteśmy jednością Pokój dla wszystkich Słowian Tej Energii Nieskończoności w Jedności nikt już nie za trzymje z Matką Gaja na przedzie (na czele) pozdrawiam.

 2. Mam wrażanie, że „blog” pisany jest ręką diabła. Wszystko co tu widzę i czytam skierowane są tak naprawdę przeciwko nam. Ci wszyscy janowidzowie czy uzdrowiciele.Nie ma takich ludzi. A jak są, to ich „umiejętności” pochodzą od Szatana. Ten „blog” obraża czytelnika, nazywając głupcem. Szanujmy się. Gdyby, to co jest tu napisane było prawdą, nie ujrzałoby światła dziennego. Opłaceni hakerzy pozbyliby się niewygodnego tematu. Każdy kto ma troszkę wiedzy, uśmieję się czytając te brednie. Sama nie wierzę, że się tu znalazłam

  1. owieczka zbłądziła i nie wie jak tu dotarła, ja już pomijam niektóre tu persony ale temat strzyżenia owiec jest aktualny w rzeczywistości a nie na blogach, dlatego trochę sie smiejesz z siebie i ukierunkowanej zaprogramowanej wiedzy jaką posiadasz.

  2. W którym miejscu blog nazywa czytelnika głupcem?

   „Sama nie wierzę, że się tu znalazłam”… – Nie ma przypadków, miało to widocznie jakiś swój cel. I idę o zakład, że jeszcze Pani tu powróci… 😉

   A co do „ręki diabła”, to cała nasza piękna planeta od milionów lat (wiele obiegów ewolucyjnych) jest w niewoli ciemności i ta ciemność mniej lub bardziej na wszystkich jej mieszkańców niestety oddziałuje. By rozproszyć mrok, trzeba nieść ludziom jak najbardziej rzetelną wiedzę. Istoty ludzkie są jednak tak mocno zaprogramowane, że wiedzy wolą szukać w telewizji. Media alternatywne więc to, póki co, orka na ugorze – zdecydowana większość istot ludzkich zamieniła wiedzę na wiarę i zbyt głęboko wolą raczej nie drążyć, wystarczają im ich Własne Święte Przekonania…, które świętymi przekonaniami są jednak jedynie do czasu, bowiem kurtyna dziejów z miesiąca na miesiąc, z roku na rok idzie coraz bardziej w górę i już całkiem niedługo jasnym się stanie, kto i komu naprawdę służy…

   Dziękuję za odwiedziny i zapraszam ponownie… 🙂

   1. Stworzenie – Wolność – i popadnięcie w Niewolę

    Aby zobrazować nasze stworzenie i popadnięcie w niewolę przytoczę kilka prostych swoich i innych tekstów.

    Stworzyli nas Kasjopejanie, Plejadianie, Weganie, Lirianie – czyniąc nas wspaniałymi z 12-ma zwojami DNA – pełnymi Chwały Bożej nieustannie odczuwanej. To był RAJ. Jak było cudownie gdy nie cierpieliśmy żyjąc w błogości i nieustannym kontakcie z Bogiem – Pełnią Miłości – żyjąc tysiące, a nawet setki tysięcy lat. Jedząc tylko owoce, warzywa i zioła. Było pięknie. Ale to się skończyło. Nasz wymiar – Ziemia – został zniewolony przez siły Ciemności – Szatana i Imperium Oriona – Gady-Jaszczury-Raptoidy-Chituali-Annunaki [zmiennokształtne Istoty mające oryginalnie wyprostowaną sylwetkę ale wygląd Gadów]. To Oni a nie Bóg wygnali Ludzkość z Raju. 309 tysięcy lat temu podbili Ziemię i Rajskiego Człowieka zamienili w niewolnika zła, cierpienia i szybkiej śmierci. Zrobili to prosto. Z naszego DNA o 12 zwojach wycięli 10 pozostawiając 2, dodali swoje DNA i wiele śmieci, a ponadto dysponując potężną technologią wszczepiają Ludziom implanty do ciał wywołując u Ludzi różne bolesne dolegliwości, złe uczucia i złe myśli – bo Oni żywią się cudzymi złymi emocjami i cudzym cierpieniem jak narkotykiem. I taka jest prawda o naszym aktualnym zniewoleniu.

    A więc to nie dobry Bóg jak nam udowadnia rzekomo święte pismo Biblia wygnał Ludzi z Raju ?! Lecz uczynili to Orionidzi – źli Kosmici – służący Szatanowi i sobie.

  3. Poszperaj troche w internecie, wiedza jest ogolno dostepna, kto szuka ten znajduje, osoba inteligentna najpierw zbada dana sprawe zanim wyda osad, chyle czola przed autorem bloga! Milo widziec ze coraz wiecej ludzi o tym pisze, pozdrawiam Adrian

  4. Wiesz po co tworzy sie tzw. teorie spiskowe???
   Żeby prawdziwe spiski utonęły w informacyjnym szumie… Dlatego Twoj wpis, że jakoby opłaceni hakerzy pozbyliby sie niewygodnego tematu, jest bez sensu!
   Komukolwiek zalezy na zniszczeniu nas – ludzi… zalezy rowniez na udostepnianiu tego typu informacji… bo finalnie diabel sie w tym nie rozezna!

  5. Od kiedy udostępnili internet ludziom , zobaczyłem ilu jest debili, nigdy dotąd nie miałem o tym pojęcia. Gratuluje jesteś na 1 wszym miejscu debilów. Ciekawe czy tez byłeś pisany rękom szatana czy pustaka po kilku piwkach marki kasztelan…
   Blog ukazuje prawdę oraz treści, których ktoś taki jak ty nie zrozumie nigdy, tak jak tego, ze papież Gestapowiec Ratzinger został ukryty w vatykanie po wręczeniu gwardii papieskiej nakazu jego aresztowania za pedofilskie orgie i porywanie chłopców dla Elżbiety królowej Uk . Tego, ze 2 wojna była zaplanowana przez zyda bankstera Rotschwilda tez nie pojmiesz ani tego, ze był biologicznym ojcem hitlera..
   Pamiętaj to co mówił znany terrorysta i prezydent George Busch” tylko małe sekrety trzeba ukrywać bo w te wielkie i tak nikt nie uwierzy”. Pozdrawiam przebudzonych lechitow
   Suar eduJ – może przypadkiem wiesz co to znaczy idealny watykanisto

  6. Żaden problem możesz wrócić do pokoju pełnego lalek oraz zdjęć znanego pedofila, który wspólnie z elzbietą dostali wyrok za porwania dzieci na Pl św Piotra, w rezultacie czego prawo w Uk zostało zmienione, ze nikt nigdy nie może oskarżyć rodziny królewskiej a ex papież skrywany jest w vatykanie , siedzibie satanistow.

  7. Nie rozumiem. Intuicyjnie zgadzam się z wieloma informacjami umieszczonymi na blogu…ale taki ogrom informacji powoduje brak możliwości „ogarniania”.

   1. Tak, dlatego absolutnie nie powinno się czytać za dużo na raz. Lepiej stopniowo. Zdaję sobie sprawę, że czasami jest to duża dawka wysokozaawansowanej wiedzy, zwłaszcza w tym – programowym – wpisie. Jest to wiedza, która może katolikom wychowanym na niedzielnych kazaniach po prostu poprzepalać obwody w mózgu 😉

 3. Trafiłem na deliberacje o katastrofie smoleńskiej. Wasze „dociekanie prawdy” to babranie się w dziennikarskich popłuczkach. Spytajcie wizjonerów i zacznijcie myśleć. Może na początek u Wandy Stańskiej-Prószyńskiej? Ona mówi wprost o Komorowskim jako inicjatorze. A potem posłuchajcie Wojciecha Sumlińskiego.
  http://apocalipsistestamentum.blogspot.com/

  1. Z „katastrofą smoleńską” wszyscy mamy problem, nawet ci, którzy udają, że ich to nie interesuje. Owszem, interesuje, oni też chcieliby tak naprawdę wiedzieć, kto tę bolesną narodową tragedię tak skrzętnie i udatnie wyreżyserował…

   Gdybyśmy mieli dowód rzeczowy w postaci wraku tupolewa – mielibyśmy i odpowiedź. A tak szukamy własnych tropów, buszując w gąszczu hipotez, analiz, dociekań, ale i niektórych ważnych a niezbitych faktów. Od kilku już lat na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbywają się Międzynarodowe Konferencje temu tematowi poświęcone – z udziałem światowej klasy specjalistów. Kto nie lubi „dziennikarskich popłuczek” z pewnością regularnie na tych Konferencjach bywa i wiele pożytku dla siebie z nich wynosi…

   Nowości konferencyjne my również relacjonujemy, więc doprawdy nie wiem, co Pan ma na myśli, pisząc o „dziennikarskich popłuczkach”.

 4. X-kiedy kosciol obnazy swoje oblicze, masa owiec zejdzie z tego wymiaru na zawal albo popelni samobojstwa z braku zrozumienia faktow. „wszystkie drogi prowadza do Rzymu” – oni za tym stoja.

  1. Wiadomość wysłana do redakcji katolickiego czasopisma ‚Miłujcie się’

   Kochani !

   W dalszym ciągu nie doczekałem się Waszej odpowiedzi czy to dobry Bóg wygnał Ludzi z Raju w ten Świat pełen Ciemności, grzechu, cierpienia i śmierci – i za co ?! I nie doczekałem się odpowiedzi na moją interpretację tych spraw ? – bo moim zdaniem ten – ci co to uczynił-li nie mają z Prawdziwym Bogiem, który Jest Miłością prawie nic wspólnego ! Czekam nadal cierpliwie ! Ponadto zadaję kolejne pytania; czy Dobry Bóg wysyła Mesjasza po to aby był zabity tak okrutnie na krzyżu i czy to ma cokolwiek wspólnego z dobrem ? – bo moim zdaniem nie ma !? No i kolejne pytanie; czy Dobry Bóg lubuje się w eksterminowaniu Ludzkości – bo taką eksterminacją był potop, w którym wytracono Ludzkość i kilka innych zagład – z rzekomej woli Boga jak twierdzi Biblia – i z woli Boga jak głosi Objawienie-Apokalipsa jeszcze gorsza eksterminacja Ludzkości ma przyjść na Ziemię czego liczni zwiedzeni np. Świadkowie Jehowy – oczekują – co jest moim zdaniem ewidentnym mąceniem sił Ciemności, które skazują Ludzkość na tak potworne pasmo cierpień ! I nie ma w tym ani joty woli Bożej !!! Nadal czekam i pozdrawiam. Szczęść Boże. Jacek

   1. Dopiero dzisiaj przeczytałam te pytania.
    Wg mnie z Biblii wynika, że ziemia jest drogą powrotu do Boga tych aniołów, którzy Go zdradzili, poparli Lucyfera, ale tego żałują i chcą do Niego wrócić.
    W raju nie było głodu, trudu, bólu, zimna itd, więc nie było walki o przetrwanie.
    Był tylko zakaz jedzenia jednego owocu, gdyż Bóg zamknął w nim grzechy zdrad skruszonych aniołów.
    Pierwszy człowiek: Ewa i Adam wygryzł w owocu dziurę, przez którą te grzechy wydostały się na świat i każdy „adoruje” swojego stwórcę od poczęcia jako tzw. grzech pierworodny.
    Właśnie te grzechy sprawiają trud brzemienności i ból rodzenia matek dzieci tymi grzechami obarczonych.
    Bóg nie wygonił ludzi z raju w świat ciemności, grzechu, cierpienia i śmierci, tylko poza rajem ludziom trudno było inaczej żyć.
    Do trudu zdobywania pożywienia i zaludniania ziemi Noe przekleństwem dołożył podział potomków na władców, służących i niewolników (Rdz 9,25-27).
    Przekleństwa realizuje szatan, a Jezus przybył po to, żeby poczynając od Żydów uwolnić świat z tego właśnie przekleństwa.
    Przypowieść o przewrotnych rolnikach świadczy, że Jezus nie pojawiłby się na ziemi, gdyby Żydom nie zachciało się ziemskiego króla (1Sm 8). Wśród wielu królestw byli królestwem wyłącznie Bożym i takim zostali nawet po rezygnacji z Bożego panowania póki nie obrali na króla Cezara-poganina nie znającego Prawa, co było zakazane (Pwt 17,14-15; 1Sm 12,12-25 itp.).
    Jezus przepędził od siebie diabła na początku nauczania, aby Mu w tym nie przeszkadzał, a na końcu wygonił go z ziemi, aby 11 Apostołom nie przeszkadzał przekazywać zdobytej u Niego wiedzy wszystkim narodom.
    Niestety oni nigdzie nie poszli – utknęli w Jerozolimie.
    Zamiast nich Paweł głosił poganom co chciał, bo nauki Jezusa (Ewangelii) nie znał.
    Sam siebie awansował na apostoła pogan (Ga 2,6-9 itp.).
    W 1Kor 5,5 wezwał diabła z powrotem na ziemię, aby cierpieniami zbawiał podejrzanych o grzeszenie; awansował go na zbawiciela.
    Porównaj naukę Jezusa z listami Pawła, bo to on, a nie Bóg jest sprawcą piekła na ziemi od 2000 lat. Chrześcijanie, to jego uczniowie (Dz 11,25-26), a nie Jezusa.

    W tym Blogu jest sporo informacji o koniecznej dla życia i zdrowia energii pochodzącej ze Źródła, czyli od Boga. Bóg daje ją każdemu, ale jeśli jest „zjadana” przez grzech lub inne złe duchy, to osłabione ciało kiepsko funkcjonuje, choruje, w końcu umiera. W Biblii opowiada o tym Jk 1,14-15; Rdz 6,2-6, gdzie Bóg stracił cierpliwość do mężczyzn marnujących życiową energię na pasienie nią grzechów. Wtedy właśnie postanowił skrócić życie ludzi do 120 lat.
    Śmierć, to powrót ducha Bożego (tchnienia życia) z człowieka do Boga.

    To wielki skrót tego, co w Biblii i w życiu dostrzegłam.

 5. Do prawdziwych powstańców Narodu! i również tych, których nie będzie stać… by nie powstać 😉 –

  Dzień dobry,
  Nazywam się Jędryka Damian i mam pytanie, jak długo będę brany (w ciszy) za szalonego i niezrównoważonego pisząc ,że jest narzędzie co wystrzeli ten Kraj w kosmos w dosłownym i przenośnym tego słowa znaczeniu: technologicznie, ekonomicznie, gospodarczo, przemysłowo, społecznie, edukacyjnie, kulturowo itp., itd., bo nie znam nazw analogicznego progresu tych reszty sektorów. Jak długo, wydawało by się, mądrzy ludzie w tym kraju będą tylko narzekać na tych, co nie mają bladego pojęcia, co czynią, i którzy się już dawno w życiu zagubili. Co najgorsze, dopasowali do siebie tych właśnie wydawało, by się myślących prawych ludzi. Zapytam, ile jeszcze ma to akwarium próżni funkcjonować?! Niezwykle głupio mi używać takich słów, ale zrobiła się straszna wiejska „potupanka” w Najwspanialszym narodzie Ziemi. Czy nie brzmi to żałośnie wobec nas względem osób godnie ginących i oddających przez pokolenia za ten kraj Życie i tych którzy obecnie w nim żyją, a logicznie potrafią myśleć i godnie jak na POLAKA przystało pragnąc w nim żyć?! Kto jest przewodnikiem właściwie kierunku przyszłości i wizji Nas i Naszych przyszłych pokoleń?! Proszę wybaczyć, ale nikt mi nie powie, że Globaliści tego świata, gdyż otrze się to o dyskryminację inteligencji tego narodu, która jest na poziomie Mount Everestu. Wytłumaczę to tylko lenistwem ,aby nie siąść i nie rozwiązać „enigmy systemu ucisku” współczesnego, tak zaawansowanego w możliwości technologiczne świata.

  Pozwolę sobie wyjaśnić. Kluczem do niej jest ZJEDNOCZENIE! na fundamencie osób pragnących PRAWDZIWYCH zmian ku celom NAJWYŻSZYM w tak kosmicznym pędzie, że tych osłupiałych i jednocześnie zatraconych ludzi nie będzie stać, by dalej produkować ten scenariusz autodestrukcji i likwidacji naszego Narodu. Nie znam się na polityce, więc nie mam zbytnio tu za dużo do powiedzenia i nie chcę mieć. Niech robią to ludzie godni i prawdziwi. Za to krew futbolu płynie mi we krwi prosto ze źródła stworzenia. Do tego znam słowo i mam odpowiednie narzędzie, żeby podnieść ten Kraj/naród. Cały świat?! Też nie ma problemu. Osoba(y), która czyta ten tekst, chciałbym aby wiedziała, że nie zwariowałem. Czy mi się w głowie nie poprzewracało. Choć mówiąc o szaleństwie, będzie tylko i wyłącznie pochlebstwem. Ponadto na tyle, ile potrafi w życiu coś maksymalnie utrzymać – tak proszę mi wierzyć, że pomocą odpłacę, np. dynastią rodu nazwiska. I tu proszę też nie uważać, że przydałby mi się psychiatra. Po prostu >widzę http://www.phi89.blogspot.com 😉 

  cyt ; ,,Watykan ma swoje rezydenckie biuro w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych CERN pod Genewą, gdzie od lat naukowcy finansowani przez Illuminatów pracują w największej tajemnicy nad okiełznaniem Czasoprzestrzeni i międzywymiarowymi podróżami w czasie (możliwość wglądu w tzw. listwy czasu, co służy później do kodowania Przestrzeni algorytmami destrukcji i precyzyjnego wpływania na bieg dziejów, w tym szczególnie na bieg dziejów Polski, gdyż Illuminaci szczególnie zajadle nienawidzą Słowian, dobrze wiedząc, że to właśnie z Polski „wyjdzie iskra” Wielkiej Zmiany, która oczyści Ziemię z gadzich programów).” 😉

  1. Dwie swinie jedza sobie przy korycie. Nagle jedna stwierdza; Wiesz co ? wydaje mi sie ze cos tutaj nie halo, podejrzane to jest, to wszystko. Dlaczego nas tak karmia i to za darmo, chodza kolo nas itd. I usmiechaja sie tak dziwnie i mowia ze wszystko jest wporzadku. A wogole widzialas sasiadke? Nie ma juz jej od tygodnia. Eeee tammmm – odparla druga – napewno wyjechala na wakacje. No cos Ty – mowi pierwsza – spotkalam wczoraj Gesiora i mowil mi ze wzieto ja do drugiego budynku i ze slyszal przerazliwe krzyki a potem ucichlo. Wdrapal sie wiec na palety i zerknal przez otwarte okienko a tam jakies pociagle czerwone rzeczy wisialy na suficie a na dole plynela czerwona woda. Sluchaj wszyscy wiedza- odparla druga- ze Gesior ma swoj swiat i ciagle tylko pepla o jakis spiskowych teoriach i niestworzonych rzeczach. Hmmm… cos w tym jest – odparla pierwsza. Zajmij sie jedzeniem – mowi druga – teraz jest moda na swinska sylwetke ,trzeba troche popracowac ryjem haha- zasmiala sie druga. Ja uwazam – kontynuje pierwsza – ze jestesmy prowadzone na rzez, musze sie tego dowiedziec. Na co druga – Ot Ci nastepna wariatka bedzie teraz chodzila po podworku i szukala informacji , robila zamieszanie i straszyla mieszkancow, idz idz glupia Ty. Nasi opiekunowie – kontynuuje druga- sa dla nas najlepsi, kochaja nas a ta bedzie szukac drugiego dna. Spiskowcy!!! swiata im sie zachcialo zmieniac . A po co, jak tak jest dobrze. A zreszta co mnie to obchodzi co bedzie jutro, ide zrec.

 6. Uważnie czytaj i wyciągaj wnioski. Umysł filtruje wszystko, co czytasz, słyszysz, czujesz. Pij kolendrę z oregano w proporcji 1:1 przez 1 miesiąc, 3 tyg. odstęp i znowu pij tak przez pół roku. A potem wszystko zrozumiesz, jak zorganizowany jest świat i kim jesteś w tym świecie. Popieram bloga.

 7. Coś mi tutaj nie gra w tej stronie, informacje odnośnie żywienia i korporacji , okej większość się zgadza , aczkolwiek wstawianie cytatów z Biblii a zaraz obok widzę zdjęcia o czakrach , czy odnośnik do teorii że nasz układ słoneczny obraca się spiralami 😀 , błagam pogrąża to stronę i traci wiarygodność , druga sprawa jak ktoś kto używa cytatów biblijnych ( można sugerować ze prowadzący jest chrześcijaninem) używa teorii o jakichś energiach , łączności z naturą , odnośniki do Jogi ? , szamany ? , prawosławne szeptaczki co leczą ? jest to cholernie nie zgodne z Biblią , oczywiście z całym szacunkiem do Buddyzmu i Konfucjanizmu gdyż są to religie/filozofie z których sami możemy się trochę nauczyć, jak napisał ktoś wyżej leci mi to ” ręką diabła” wcale nie jestem jakimś katolickim idiotą wyszedłem z tej organizacji. Aczkolwiek strona leci poglądami New Age, przebudzenia itp. Prawdę znajdziecie w Biblii i samych sobie, nigdy nie będziemy posiadać tyle wiedzy żeby móc to wszystko ogarnąć.

  1. Cóż poradzić na to, że ruch we Wszechświecie odbywa się po spirali – takie są po prostu kosmiczne prawa. 🙂

   Blog obnaża różne przekłamania oficjalnej nauki (np. oficjalną wersję o determinizmie genów, teorię ewolucji Darwina, teorię Wielkiego Wybuchu czy choćby illuminacki dogmat o rzekomym globalnym ociepleniu), jak również przekłamania w ruchu New Age, który również rości sobie prawo do nieomylności (np. zmanipulowana wiedza o prawdziwym celu i zasadach funkcjonowania zamontowanej w polu istoty ludzkiej pułapki energetycznej, jaką jest system czakr; a sprawa jest poważna, bo dotyczy każdego z nas).

   Co do wiarygodności, to (toutes proportions gardées) o Galileuszu, Giordano Bruno czy Koperniku też swego czasu mówiono, że są niewiarygodni… 😉

   Co zaś do biblijnych cytatów, kto powiedział, że tylko chrześcijanie mogą cytować Biblię? 😉

   Kwestia „energii, łączności z naturą i szamanizmu” – tak, WSZYSTKO JEST ENERGIĄ i tylko „łączność z Naturą”, z Matką Ziemią może nas uratować… 🙂

   „Prawdę znajdziecie w Biblii i samych sobie” – W samych sobie tak, w Biblii niekoniecznie, gdyż Stary Testament to typowo gadzie, babilońskie wrzuty, a Nowy Testament został okrutnie zmanipulowany, naukę Jezusa niemiłosiernie wypaczono.

   „Nigdy nie będziemy posiadać tyle wiedzy, żeby móc to wszystko ogarnąć” – Jasne, że zdobywanie wiedzy jest żmudnym procesem ewolucji ludzkiej świadomości i każda epoka wyłuskuje tyle, na ile ją stać. Ostatnio te procesy jakby przyspieszyły, stąd wiemy, oczywiście, nie wszystko, ale na szczęście z dnia na dzień coraz więcej. Z dnia na dzień coraz więcej ukrywanej przez wieki wiedzy wychodzi na powierzchnię. 🙂

   Dziękuję za komentarz i pozdrawiam
   TAW

   1. Również dziękuję za rzeczową wypowiedź , nie chcę na pana jakoś „wjeżdżać” , o ile temat energii itp mogę jakoś przepuścić, tak ruch spiralami ( wybacz tu się przyczepie 😀 ) jest tak irracjonalną ideą , takie same prawa obowiązują wszędzie wszyscy wiemy że masy się przyciągają trajektoria ma spirale ale jest ona spowodowana siłą dośrodkową grawitacji słońca jak zniknie słońce to wszyscy sobie polecimy gdzieś tam .. daleko., ale mniejsza też i o to smutne mi się wydaję że Pan tak łatwo i bez analizy przyjął tą informację za prawdziwą , niech Pan postara się mi uzasadnić swój wybór.
    Pozdrawiam

   2. mój tekst napisany specjalnie dla Redakcji czasopisma katolickiego ‚Miłujcie się’.

    Nawiązując do naszej rozmowy na facebooku przesyłam swoje pytania i sugestie.

    1/ Stworzenie Człowieka i wygnanie z Raju.

    Zgodzimy się chyba, że Człowiek został w jakiś sposób stworzony, a nie jest tylko efektem ewolucji ponieważ jak sami piszecie i udowadniacie w ‚Miłujcie się’ brak jest wszystkich ogniw tej ewolucji – i słusznie bo tak właśnie jest. Mówicie i głosicie, że to Bóg stworzył Człowieka na swój obraz i podobieństwo bo tak mówi Biblia, czyż nie ? A czy nie wiecie, że Bóg Jest Duchem i jak mówi Biblia mieszka w Światłości niedostępnej ? Powiem więcej mieszka nie tylko w Światłości bo Światłość to stare niebo ale mieszka w jeszcze wyższym poziomie w Pełni Miłości, Miłosierdzia, Wiedzy, w wiecznym TERAZ, w stanie w którym nie ma już elementu Światłości. Co zadziwiające ta Pełnia nie mająca ani granic czasowych ani przestrzennych – Pełnia nieskończona – jest w nas – w naszych duszach – bo tym sposobem stanowimy Jedność z Bogiem. Tak tego doświadczyłem mistycznie doświadczając stanu i starego i nowego nieba. Więc pytam się; jak ta Pełnia miałaby nas stworzyć ot tak i nagle w takiej pełni naszej istoty jaką dziś również cieleśnie stanowimy ? To pytanie należy dokładnie rozważyć – dokładnie. Po doświadczeniu stanów Pełni Ducha Świętego zacząłem rozważać dochodząc do prostego wniosku, że ta wszechobecna cudowna ekschatyczna Pełnia jest obecna w całym Stworzeniu – w każdej Istocie czy to cielesnej czy bezcielesnej. I to jest oczywiste bo zbiór nieskończony jakim jest Pełnia zawiera w sobie wszystkie zbiory skończone jakimi jest Stworzenie, czyli Światy widzialne i niewidzialne. Tu nie należy zapominać, że Pełnia z racji swej nieskończoności jest zawsze nieskończoną Pełnią w każdej cząstce stworzenia. Czyż to nie cudowne i prawdziwe bo i Biblia mówi, że Bóg jest wszystkim we wszystkim, czyż nie ? Dla mnie szokiem było gdy po doświadczeniu Pełni uświadomiłem sobie jasno, że skoro Pełnia = totalnej Jedności i Równości [bo w Pełni dusza jest równa Bogu z racji Pełnego z Bogiem zjednoczenia – czyli matematyczny zbiór skończony staje się zbiorem nieskończonym co analiza matematyczna może łatwo udowodnić] jest w mej duszy to jest w każdej duszy – również w duszach tych Ludzi o złej naturze, którzy dali mi w życiu popalić. Posunę się dalej w tym rozważaniu. Doświadczyłem też Otchłani – stanu śmierci duszy – z której Jezus mnie uratował. Jakaś zła siła usiłowała mnie w ten stan Otchłani wtrącić wykorzystując mój samolubny gniew. I to nie jest koniec. Wyrażając zgodę zszedłem do Piekła w Ciemność gdzie dusze tzw potępione będące w stanie hierarchii i zupełnego braku Jedności dręczą się wzajemnie udręką ekstremalną i żyją w stanie nienawiści i LĘKU – Lęku przed silniejszymi od siebie i Lęku, że Bóg nigdy nie wybaczy Im ich grzechów – co oczywiście jest nieprawdą – bo Bóg zawsze wybacza. Gdy okazałem Miłosierdzie tym Duchom, a zwłaszcza panu tej domeny – Szatanowi, który w tej Ciemności usiłował mnie wchłonąć – wchłonąć moją duszę – nagle wyszedłem z tej Ciemności zauważając, że nastąpił błysk Światłości w tym stanie gdzie do tej pory żadne Światło nie dochodziło. Co dalej się działo opiszę innym razem. Myślę, że w kontekście stworzenia, raju i wygnania z Raju jest istotny ten stan Pełni Boga = Pełni Ducha Świętego i stan Otchłani oraz Piekła – Ciemności. Bo jeden stan to stan Życia powiem więcej Życia Wiecznego, a drugi stan to stan Śmierci lub nawet zupełnej anihilacji duszy [myślę tu o stanie Otchłani]. A więc mamy już dwa stany – stan dający Życie – i stan odbierający życie i cielesne i duchowe. Powróćmy więc do Raju. Czy Duch sam z siebie mógł stworzyć od tak od razu i z niczego Człowieka Adama i Ewę ? Jako geolog byłem uczony, że jest ewolucja, że Wszechświat powstawał powoli miliardy lat, a Ziemia w tym procesie kształtowania Wszechświata ma ok. 5 miliardów lat – i w tym okresie ogromna ilość gatunków ewoluowała i ulegała zagładzie w wyniku katastrof naturalnych np. Dinozaury, które panowały na Ziemi prawie 200 milionów lat, a wyginęły około 65 milionów lat temu w wyniku uderzenia w Ziemię wielkiej asteroidy. Więc cała Natura ewoluowała i była niszczona wielokrotnie – co bada paleontologia i geologia historyczna – czasami zagłada przychodziła tak wielka, że 90 % gatunków zwierząt i roślin wymierało. Teraz gdzie w tym cały procesie ewolucji i stworzenia umieścić Raj i stworzonego przez Boga Człowieka ? Szukałem i znalazłem w przekazach ezoterycznych i w wizjach mistyków. Raj faktycznie był. Jak długo nie wiem – może miliony lat ? Ale był. Adam i Ewa symbolizujący pierwszych rodziców nie byli jedynymi mieszkańcami Raju. Było wielu, którzy w Raju żyli. Skąd się wzięli ? Biblia mówi, że to Bóg Ich Stworzył ? A więc musieliby być stworzeni nagle przez w.w Pełnię ? Niestety tak nie było. Pełnia Stworzyła Wszechświat – moim zdanie był to Wielki Wybuch – efekt pojawienia się materii z poziomu Wiecznej Światłości – ale dalej wszechświat ewoluował już samodzielnie. Sama Ziemia, która była kulą rozgrzanej magmy stygła ok. 1 mld lat nim zaczęła pojawiać się woda i lądy, a rośliny i zwierzęta jeszcze później ewaluowały bo np. jakaś asteroida zaszczepiła na Ziemi życie sama niosąc w sobie zalążki życia ? I ewolucja była procesem trwającym miliardy lat. Liczni się oburzają gdy się udowadnia, że Człowiek pochodzi od małpy jako efekt tej ewolucji. I osobiście staję częściowo po ich stronie – bo nagle coś przyspieszyło tę ewolucję ?! Co więc się stało ? I jak ten Rajski Człowiek powstał i jak wyglądał w stosunku do nas ? To są zasadnicze pytania. Nie wiem jak Wy w redakcji ‚Miłujcie się’ wytłumaczycie stan Rajskiego Człowieka ? – ja mam już swoją interpretację. Otóż ewolucja we Wszechświecie spowodowała pojawienie się różnego rodzaju Istot rozumnych, nie tylko opartych na węglu jak my ale i na wodorze, metanie, helu, … My oparci na węglu potrzebujemy do życia powietrza – tlenu i wody. Inni inne mają potrzeby. Wiele tych cywilizacji kosmicznych osiągnęło wysoki stopień rozwoju technokratycznego i nastąpiła ich ekspansja we WSZECHŚWIECIE. Ta ekspansja była możliwa dzięki temu, że Cywilizacje te przemieszczają się nie w stanie materii bo podróże w tym stanie trwałyby niesamowicie długo zważywszy na rozmiary naszego Wszechświata [światło do nas dobiegające to 15 miliardów lat świetlnych, a to które do nas nie dotarło to kolejne kilka miliardów lat] lecz przemieszczają się w stanie Wiecznej Wszechobecnej Światłości według mnie lub innymi portalami. Cywilizacje te dotarły do Ziemi. Były to dobre uduchowione cywilizacje na wysokim stopniu moralnym. Widząc piękno Ziemi postanowiły tu stworzyć miejsce do tego aby Dusze mogły Żyć w ciałach w stanie szczęścia, błogości i kontaktu z Bogiem – nieustannego kontaktu z Bogiem. Ponieważ posiadały ogromne możliwości w zakresie genetyki wykorzystując i swój kod genetyczny i kod istot ziemskich stworzyły Człowieka Rajskiego o 12 zwojach DNA dla którego kontakt mistyczny z Bogiem – z Pełnią Miłości i Światłości – był czymś naturalnym. Człowiek promieniował w tym stanie tą Pełnią, którą nosi w sobie – promieniował wszechobecną Światłością i Miłością. Człowiek żywił się wtedy tym co daje Natura – zioła, owoce i warzywa – i żył bardzo długo bez stresów i bez cierpień, bez walki, bez rywalizacji, bez mordu i bez zbrodni – żył podobno nawet do 100 tys. lat, niesamowite czyż nie ? I co na to Redakcja ‚Miłujcie się’ powie ?! Oczywiście pan Zecharia Sitchin nieżyjący już nie zgodziłby się ze mną ponieważ On uważał, że Człowiek był od początku ‚stworzony’ genetycznie jako Niewolnik do ciężkich prac w górnictwie – stworzony przez złe Istoty z Kosmosu. Ja po swych badaniach i doświadczeniach uważam, że złe Istoty z Kosmosu wkroczyły w dzieje Ziemi 309 tysięcy lat temu wygrywając w tym sektorze Galaktyki bitwę z siłami Światłości i dokonali Okupacji Ziemi, która to okupacja trwa do dziś. Otóż te złe potężne Istoty wycięły z DNA Człowieka Rajskiego 10 zwojów DNA zostawiając 2, dodali część swego kodu i wiele śmieci – i od tej pory Człowiek stał się niewolnikiem ciężkiej pracy, trudu i zmagania, walki i rywalizacji, chorób, szybkiej śmierci, niewolnikiem zła i grzechu. A więc według tego co ja wyznaję to nie Nieskończenie Dobry Bóg wygnał Ludzi z Raju – lecz uczyniły to złe Istoty z tzw Imperium Oriona, których władza się na tej Ziemi musi zakończyć. A więc teraz już pojmujecie dlaczego uważam za kłamstwo to co twierdzi Biblia, że to ‚bóg’ wygnał Ludzi z Raju. To nie dobry Bóg to uczynił – tylko złe i krwiożercze Istoty, które z Prawdziwym Bogiem mają mniej więcej tyle wspólnego co Szatan Ich pan i władca. Jak my wszyscy noszą Pełnię Boga w sobie – ale zakryły tę Pełnię za złem i gwałtem, którymi się posługują zniewalając inne Istoty. I już dotykamy PRAWDY czym było wygnanie z Raju.

    Moja bajka jest spójna – ani nie zaprzecza ewolucji ani kreacjonizmowi – lecz w kreacjonizm wprowadza inżynierię genetyczną jako przyczynę powstania i upadku Raju. Należy przy tym pamiętać, że mimo, że nas tak zniewolono Pełnię Boga wciąż nosimy w sobie – czego niektórym Mistykom jak i mnie dane było na krótko doświadczyć. Jeśli więc Raj ma powrócić musimy usilnie dążyć do tego aby się oddać w Pełni Bogu – bo On prawdziwie i szczerze proszony reaguje natychmiast. Jak długo będzie trwał nasz proces powrotu do utraconego Raju ? – nie wiem ! Kto nam pomóc może ? – wiem ! Bóg i Siły Światłości – zarówno te Duchowe jak i Cielesne.

    Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

    Pozdrawiam i oczekuję na merytoryczną Waszą odpowiedź.

    Mieczysław Jacek Skiba

   3. Mieczysław Jacek Skiba: odnośnie stworzenia i raju wartos się odwaołać do filozofii przyrody jak dzieł Michała Hellera. Inaczej w tej bajce będą smoki zamiast prawdy

  2. To że układ porusza się spiralnie to nie nowość. Zachęcam do zapoznania się z pracą fizyka o nazwisku Nassim Harramein. To czego nas ucza w szkole o ukladzie slonecznym to jego odwzorowanie na kartce w dwóch wymiarach. W trzech wymiarach to wygląda jak spirala czy też fala. Cały układ niejako „płynie” w ten sposób przez przestrzeń kosmiczną.

  3. Prawdę w Biblii znajduje TYLKO ten, kto ją czyta i się zastanawia nad treścią.

   Pisze w niej, że JESTEŚMY CZĘŚCIĄ NATURY, a nie jakimiś poza nią dziwolągami, więc skąd oburzenie na tych, którzy dostrzegają z nią łączność?
   Biblia o naturze OPOWIADA najprostszymi słowami.
   Natomiast oficjalni naukowcy i inni poszukiwacze PRAWDY o naturze próbują UDOWODNIĆ, UKAZAĆ jak funkcjonuje, badając różne jej szczegóły, używając języka, który dla nich jest zrozumiały.
   Zastanów się nad cytatami:
   Łk 8,46: „…Jezus rzekł: Ktoś się mnie dotknął, bo poznałem, że MOC wyszła ode mnie”. Dotknęła Go, a właściwie frędzli Jego płaszcza chora kobieta i natychmiast tą MOCĄ została uzdrowiona.
   Mk 16,18: „Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie”.

   Napuszeni przymusową niewiedzą chrześcijanie, to uczniowie Pawła, którzy z całej Biblii znają TYLKO jego listy i wg nich budują cywilizację odwrotną do takiej, jaką chce mieć Bóg dla swoich wyznawców.
   Chrześcijanie nie mają pojęcia co i jak robił oraz czego nauczał Jezus.
   Nie wiedzą po co Bóg wybrał Abrahama i czego chce od ludzi.
   I w ogóle nic o Bogu i o sobie nie wiedzą.

   Jak widać, wyjście z organizacji nie jest równoznaczne z wyjściem z bezmyślnego chrześcijaństwa.

 8. „Watykan wie o ludobójczym planie globalnych elit…”

  Jeśli Watykan jest przeciwny antykoncepcji i prezerwatywom (szczególnie w krajach Afryki) to z tego wynika, że chce żeby ludzi zabito więcej?

  1. Oficjalna nauka Kościoła zdaje się chronić ludzkie życie (wyjątkiem jest dopuszczalność pod pewnymi warunkami tak zwanej kary śmierci). Problem tkwi w tym, że Kościół jednego uczy, a drugie realizuje w praktyce. W tym konkretnym przypadku: Kościół nie przeciwstawia się wprost projektowi Nowego Porządku Świata, ani nie nagłaśnia realizowanego codziennie z rozmachem na szeroką skalę przez globalne „elity” systematycznego i metodycznego ludobójstwa mieszkańców tej pięknej planety. Kościół nie wypełnia swego podstawowego pasterskiego obowiązku: NIE OSTRZEGA OWIEC PRZED WILKIEM. Owce są więc zagubione, żyją w chaosie, nie wiedzą, komu wierzyć, gdyż zamieniono wiedzę na wiarę. Nieliczne (te bardziej inteligentne) zaczynają jednak zauważać, że coś tu się nie zgadza, że coś tu jest nie tak. I powoli zaczynają się wreszcie budzić…

   1. Jaka jest dziś sytuacja ? – Ludzkość wciąż jęczy w niewoli Imperium Oriona, które szczuje Człowieka przeciw Człowiekowi – ustrój przeciw ustrojowi – religię przeciw religii – system przeciw systemowi !!! I to działa – Ludzie ze sobą walczą często jak Demony. W 4-tym wymiarze tkwi Okupant – Gady – Wąż Starodawny – służą wciąż swemu Panu Lucyferowi – uwielbiają żywić się ludzkim mięsem – stąd w wielu kulturach składano ofiary z Ludzi – nawet Żydzi składali ofiary Molochowi z pierworodnych – czego oduczył Ich Mojżesz !!! Dziś Iluminaci – Kabała tak czynią – Demony w Ludzkim Ciele !!! Dlatego Ziemianie zrozumcie – że sami dla Siebie wrogami nie jesteśmy – ten Wróg kryje się w wyższym cielesnym wymiarze !!! Co robi oprócz szczucia Ludzi przeciw sobie i niszczenia krajów np. kryzysami !!! Otóż rozesłał Wici – u boku ma zniewolonych Szaraków. Z głębin kosmosu przybywają Nefelin – giganci jak trole o wymiarach 6-8 m – nadzorcy niewolników – trzema statkami w liczbie 12 milionów. Nordycy zdradzieckie rasy ludzkie. Plejadiańscy Renegaci – którzy będąc Elfami stali się Orkami – bo wpadli w sidła Ciemności !!! Kto jeszcze ? – wiedzą Ci co to szczegółowo badają !!! Ja też rozsyłam Wici !!! Do Was – już pojmujecie ? Do Świata podziemnego – Szambali – do Ludów żyjących w Pokoju od tysięcy lat, które przetrwały liczne zagłady Cywilizacji Ludzkich !!! Wiedzą już, że jeśli chcemy ocalić Ziemię – nasz Dom-Ojczyznę i dziedzinę naszą muszą podjąć walkę !!!? Przybył Ra – pół Człowiek pół Gad – zawsze wierny – twórca 10 przykazań – kiedyś wcielony dobry Faraon, który miłością i mądrością zbudował potęgę Egiptu – ale przyszli źli faraonowie i wszystko zepsuli – nawet śmierć męczeńska Ozyrysa i Horusa, którzy stali się dla Uciśnionych Bramą do Nieba nie zakończyła czasów Ciemności w Egipcie – i Egipt padł !!! Stąd Ra stanął po mojej stronie i pomógł !!! Gdy zejdą na Ziemię będą potrzebować jeść – tak ja i my również mięso zwierzęce. I wciąż ślę Wici do Federacji Galaktycznej – Oni z całą swoją flotą okrętów są w Światłości – czyli w starym Niebie chronionym przez Ogień Niebieski, który Ich przepuszcza bo są dobrzy – a nigdy nie przepuszcza tych złych !!! Jest to taki stan w którym zarówno ciało jak i rzeczy się nie zużywają – są Nieśmiertelne !!! Dlatego osobiście bardzo się Im nie dziwię bo schodząc tu staną się śmiertelni !!! Są piękni jak Elfy – różnorodni – każdy zupełnie niepowtarzalny pod względem wyglądu, charakteru, światopoglądu – cudowna i niesamowita różnorodność. Gdy Ich ujrzycie zrozumiecie co znaczy, że Bóg nie chce aby jakaś jedna religia zawojowała cały Świat !!! Będą się żywić jarzynami i owocami !!! Potrzebujemy więc produkować bardzo zdrową żywność na Ich przybycie !!! Na Ziemi jest wielu wcielonych Buddów, jest Kryszna – Sai Baba, jest wielu w wielu kulturach – działają już lub nie !!! Czekam na przebudzenie Gabriela – Mahometa !!! Czekam i na Wasze przebudzenie !!! Słuchajcie !!!?

    Jakie potęgi i technologie staną naprzeciw siebie by bronić Ziemi nie wiem – na pewno przekraczające nasze wyobrażenie !!!

    Nawiąże tu do Apokalipsy św. Jana, którą moim zdaniem dyktowały w większości Ciemne siły w zakresie dotyczącym ucisków, wojen, holokaustów, cierpień – a jedynie ziarna prawdy zdołały się przekraść do tego ‚Objawienia’. Takim ziarnem Prawdy może być końcówka Apokalipsy opisująca Nowe Stworzenie – Jeruzalem niebiańskie Ap21,22. Moim zdaniem ‚Miasto Święte – Jeruzalem Nowe … zstępujące z nieba od Boga’ to są właśnie bazy i statki Federacji Galaktycznej oraz grupy Ra wyłaniające się w naszym wymiarze 3-cim z wymiaru 6-tego ze Światłości Wiekuistej. Ja znam realia 6-tego wymiaru – i dość dobrze poznałem realia naszego Świata boleści 3-ciego wymiaru. Mam więc porównanie. I to rozwiązanie z tym przekazem jest moim zdaniem jak najbardziej kompatybilne. Pomyślcie o tym gdy ucisk narośnie do tego stopnia, że trudno go już będzie znieść !?

   2. „Kościół nie ostrzega owiec przed wilkiem” ?
    Jeśli wilkiem jest szatan, to „święty” „apostoł” Paweł nauczył Kościół zgubione i rzekomo zgubione owce do wilka przyprowadzać na zbawienne tortury (1Kor 5,4-5).
    Rzeczywiście bez ostrzeżenia.’

 9. Tak sie wlasnie zastanawiam nad tym wszystkim. Czy to możliwe? Coraz częściej słyszę o spisku, ale ci co mówią, mówią szeptem. Nikt ich nie słucha, są uznawani za wariatów, kosmitów etc. O dziwo, ‚myślących inaczej’ jest coraz więcej. Ciekawe

  1. Coraz liczniejsze w Polsce środowiska alternatywne od lat mówią głośno o spiskach. Wnikliwi historycy doskonale wiedzą, że to właśnie spiski od zawsze tworzyły i do dziś tworzą historię tej planety. Spiski są codziennością życia politycznego na świecie, również w Europie.

   Spiskiem był pakt Ribbentrop-Mołotow;

   spiskiem był układ w Jałcie, na mocy którego demokratyczny Zachód „demokrtycznie” sprzedał Polskę w trwającą dla nas do dziś niewolę;

   spiskiem było polityczno-medialne wypromowanie tajnego współpracownika zbrodniczego komunistycznego reżimu na legendę „Solidarności”;

   spiskiem było porwanie, nieludzkie tortury (wyrwanie na żywca języka) i brutalne zamordowanie księdza Jerzego Popiełuszki (do dziś nie znamy dokładnej daty jego śmierci);

   spiskiem był układ ubecko-solidarnościowo-żydowski w Magdalence i przy Okrągłym Stole;

   spiskiem był Zamach Warszawsko-Smoleński, gdzie w biały dzień strzelano do żywych jeszcze polskich polityków;

   spiskiem-ustawką jest obecna wojna amerykańsko(izraelsko)-rosyjska na terytorium Ukrainy (fabryki czekolady Poroszenki doskonale prosperują w Moskwie);

   spiskiem są wreszcie medialne ceregiele unijno-greckie, gdzie po cichu UE nadal wspomaga finansowo Grecję, by jej najmniejsza krzywda się nie stała…

   Spiski są codziennością polskiego i światowego życia politycznego. Spiski to nie teoria…

   https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2014/06/12/spiski-to-nie-teoria/

   Watykan o tym wszystkim doskonale wie również. Wie – ale nie mówi. Nie mówi – byś za dużo nie wiedział.

   Więc – z konieczności – ten blog jest właśnie dla tych, którzy o tym wszystkim jeszcze nie wiedzą…

 10. Zło istniało i istnieć będzie, a największą bronią na zło jest dobro. Tak trudno jest „walczyć” dobrem. Tylko taka „broń” wku…rza. Watykan nie jest wolny od zła, pewnie, że dzieją się rzeczy związane z destrukcją człowieka widać to w codziennej kromce chleba…
  Wiedza…, wiedza jednych podbuduje, drugim zafunduje zawał. Taka wiedza nie jest dla każdego.
  Uważam, że celem takich blogów powinno być uczyć, jak żyć w takim, a nie innym świecie. Tu i teraz, i dla lepszego jutra dla naszych dzieci i wnuków. Sama wiedza nic nie da, trzeba wiedzieć, jak z tej wiedzy korzystać. Poza tym faktycznie, wszystko co w internecie jest do przejrzenia i z pewnością Watykan dawno wie, co się na jego temat wypisuje.
  Żyjmy dobrze w najbliższych otoczeniach i wszędzie tam, gdzie los nas powiedzie, a takimi „małymi” krokami utrzemy nosa szatanom 😉
  Takie banaliki, wiem, ale nie chciałam wnikać w naukę czy politykę.

  1. Przedstawię krótko jak wygląda zniewolenie w Imperium Oriona
   i WOLNOŚĆ u RA i w Federacji Galaktycznej.
   Zniewolenie w Imperium; okrucieństwo i brutalność silniejszych nad słabszymi, składanie ofiar z niewolników Szatanowi, system kastowy: Panowie – Nadzorcy Niewolników – NIEWOLNICY, totalna kontrola poprzez technologię – implanty-czipy itp. Oraz tak wiele procedur, że Niewolnicy nie wyrabiają na zakrętach !!! Czy i tego się nam obecnie nie wprowadza u nas ???!!!

   Słuchajcie !!!

   Wolność u Ra i w Federacji. Tu Każdy Jest WOLNY – działa bez jakichkolwiek procedur zgodnie ze swym talentem – umiejętnościami – natchnieniami – i nikt i nigdy Go nie kontroluje. Nawet w Ich systemie nie ma paszportów i umów lub pieniędzy – wszystko odbywa się za pośrednictwem ustnej umowy – i robi się zawsze to co jest społecznie i indywidualnie konieczne do zrobienia !!! Ekstaza tej pracy jest nieprawdopodobna !!! Tak jak ciężar pracy w Imperium jest nie do zniesienia !!!

   WYBIERAJCIE !!!

   1. Jestem za Federacją. Imperium Zła wpadło tu i sobie rządzi. Nieraz marzy mi się by ta nasza Ziemia się rozdwoiła. Każdy niech trafi na taką Ziemię, z jaką mu po drodze.

  2. Wiedza nic nie da? Zależy jaka.
   Jezus uczył jak uzdrawiać, zamykać w czeluści złe duchy, skutecznie upominać źle czyniących, uciszać burze, rozmnażać pokarm itp. Wystarczy litość dla chorych, głodnych, bezdomnych, czy inaczej cierpiących aby to Bożą mocą czynić. Wystarczy szczera litość i niezłomna wiara, że się uda.
   Ale katolikom wmówiono, że Jezus nikogo niczego nie uczył, że uczył tylko Paweł jak się zbawiać cierpieniami. Wg Pawła godni litości są niecierpiący, bo nie będą zbawieni.
   I jakoś nikt nie zauważa, że Jezus nauczał odwrotnie: katom i dobrowolnym hodowcom cierpień obiecał potępienie (Mt 10,15; Łk 10,12 itp.).
   Wiedza proponowana przez Jezusa ukazuje ten sam kierunek działania, który ostatnio dostrzegli kwantowi naukowcy. Nie jest on zgodny z kierunkiem wskazanym przez chrześcijańskie Kościoły, bo chrześcijanie, to uczniowie i naśladowcy Pawła (Dz 11,25-26), a nie Jezusa.

 11. Witam!
  Wiele treści związanych z tematyką zdrowotną publikowanych na tym blogu pokrywa się z teoriami prezentowanymi w książkach, które wydajemy. Od kilku lat wydajemy też książki przytaczanego tu wielokrotnie Davida Icke’a (jego najnowsza książka pojawi się na rynku już w październiku). Czy byliby Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy z wydawnictwem? Nie zależy nam na kryptoreklamie i sztucznie pozytywnych recenzjach książek, ale realnym dostarczaniu informacji osobom zainteresowanym taką tematyką. Pozdrawiam i czekam na kontakt 🙂

 12. Witam serdecznie !

  Trafiłem na Waszą stronę – jest interesująca. Podlegam intensywnemu mind control od 2001 roku – od czasu gdy przyznałem się na necie do swoich doświadczeń mistycznych [zwiedziłem mistycznie 7-me i 6-te pozytywne i negatywne poziomy]. Od tej pory oberwałem czipami, które od czasu do czasu wywołują ból w ciele dość intensywny i paraliżujący oraz mam chip umieszczony w mózgu – od 2001 do 2005 był to dźwięk chropowaty jak tryby maszyny, a od roku 2005 gdy mnie porwano ponownie [i to porwanie pamiętam] pojawił się dźwięk jak pisk hamującego pociągu. Ten pisk jest non stop, czasami gdy czuję się lepiej jakby cichszy ale gdy czuję się źle i dodatkowo pojawiają się te bóle to jest odlot, dźwięk daje w kość. Zacząłem też zbierać materiały na książkę gdzie włączam swe doświadczenia mistyczne, natchnienia i przemyślenia oraz wiedzę ezoteryczną i społeczną. Przy okazji zapraszam do ściągania pliku projektu książki z Chomika http://chomikuj.pl/mjacek2013/Dokumenty [aktualną wersję załączam zawsze na chomiku] oraz do odwiedzenia na fb grupy Walka Światłości z Ciemnością na Końcu Czasów. Książka jest dopiero poddawana redakcji przez profesjonalne wydawnictwo – ale schemat i treść książki już zamieszczam. Po zalogowaniu się do chomika można pobierać do 50MB na tydzień za darmo.

  Będę wdzięczny za podpowiedź jak się pozbyć tych czipów – implantów.

  Serdecznie pozdrawiam.

  Jacek – Mieczysław Jacek Skiba

 13. Autor bloga wskazuje na wartość i ważność wiedzy, i na ostrożność w sprawach wiary, w co wierzymy. Jaką wiedzę posiada Autor bloga, każąc nam wierzyć w, cyt.: „…w tym zwłaszcza na bieg dziejów Polski, gdyż Iluminaci szczególnie zajadle nienawidzą Słowian, dobrze wiedząc, że to właśnie z Polski „wyjdzie iskra” Wielkiej Zmiany, która oczyści Ziemię z gadzich programów).” Czyż nie jest to megalomania wmawiana Polakom od czasów Mickiewicza i Słowackiego, może i potrzebna Narodowi do przetrwania w tamtym czasie, jednak była nie tylko ułudą, ale i fikcją. Czyż nie jest to „granie” na naiwności i łatwowierności ludzkiej? Proszę o rzetelną, popartą dowodami odpowiedź na moje pytania – Skąd wiadomo, że Iluminaci nienawidzą Słowian, a z Polski „wyjdzie iskra” Wielkiej Zmiany ? Co to za „iskra” ma wyjść z Polski?
  Pozdrawiam, Marco.

  1. Autor bloga nie każe nikomu w nic wierzyć, po prostu – podobnie jak panowie powyżej – dzieli się z innymi swoimi rozpoznaniami.

   A z „rzetelnymi, popartymi dowodami odpowiedziami” na pytania dotyczące wiedzy alternatywnej jest pewien kłopot, bo odpowiedzi takich nie udzieli na razie ani Telewizja Publiczna, ani TVN, ani Gazeta Wyborcza. Uzasadnienia dla wiedzy alternatywnej płyną na razie z równie alternatywnych źródeł: od istot mających WŁASNE ROZPOZNANIA, WŁASNE WGLĄDY w naturę rzeczy. W świecie kwantowym, w którym wszyscy żyjemy (o czym nie wiemy, bo nie uczą tego w szkołach) panują kwantowe prawa, które nijak się mają do starego paradygmatu „naukowego obiektywizmu” oraz jedynie słusznej „prawdy”.

   Jedno jest pewne: póki co WIEDZA OFICJALNA JEST ZAKŁAMANA, gdyż uniwersytety nigdy nie były wszechnicami wolnej myśli, lecz świątyniami manipulacji i zakłamanych dogmatów – w tak ważnych tematach jak choćby: historia Ziemi, historia Polski, teoria ewolucji, rzekomy determinizm genów czy tak zwane globalne ocieplenie.

   TAW

 14. LUDZIE! Ogarnijcie się! Przecież to są BREDNIE dla szukających przygód dzieci. Uwierzy tylko ten, kto nie wie czym jest wiara i Kim jest Bóg. Nie ma żadnych racjonalnych dowodów a jest to jedynie czyjaś interpretacja. Cel – zmącić umysł tym, którym wydaje się że w coś wierzą. Bóg Cię kiedyś rozliczy z tego, komu służyłeś.

  1. Raczej nie uwierzy ten, kto wie, czym jest wiara w listy Pawła zamiast w Ewangelię (= naukę Chrystusa).
   Interpretację nie wiadomo czego tworzą biskupi (85p. Katechizmu), a nie naukowcy. Ci tworzą hipotezy i starają się je udowodnić, aby się stały twierdzeniami. Bóg w Biblii (nie mylić z Pawłem !) potwierdza te twierdzenia, ale innymi słowami. Biblia opowiada, a nie dowodzi.

  1. Co nieco pamiętam z poprzednich żywotów… 😉

   Bo sam się niegdyś nieco przyczyniłem do tego bajzlu, jaki mamy obecnie.

   Przestrzeń dba jednak o równowagę, więc tak się składa, że obecnie – w epoce apokaliptycznej Wielkiej Zmiany – najbardziej aktywne są właśnie te istoty, które niegdyś najbardziej narozrabiały…

   Watykan posiada pełną dokumentację sądową (Inkwizycja) z zakończonych karą śmierci watykańskich procesów nad istotami wybitnie sensytywnymi, żyjącymi w harmonii z przejawioną Naturą, wedle wzorcowego, macierzystego kosmicznego prawa. Watykan posiada pełną dokumentację dokonanego przez Kościół ludobójstwa na naszych Pramatkach i Praojcach Słowianach – palenie artefaktów przebogatej słowiańskiej kultury, palenie istot ludzkich…

   1. Skąd wiedzieć, czy pamięć z poprzednich żywotów jest prawdziwa, a nie iluzoryczna, czy nie jest np. jakimś „wkrętem”?

 15. Watykan to Babilon, matka wszetecznic. Obj.13,1 – 8. Upadek Babilonu Obj.18,2- 10. Watykan, to iluzja chrześcijaństwa. To ta instytucja rozdaje karty, a politycy, bankierzy i cały system z nimi związany wykonuje rozkazy Lucyfera. To on nakłonił Ewę w ogrodzie eden do grzechu, ale Jezus Chrystus pokonał grzech i zło na krzyżu golgoty. Trzeciego dnia Bóg z martwych wzbudził Jezusa.On wróci ponownie i szatan i jego pomagierzy ( upadłe anioły i ludzie ) zginą. Tylko Jezus jest jedyną drogą do Boga Dz. Ap. 4, 10 -12 !!!

 16. Chrześcijanami nazwano uczniów faryzeusza Pawła (Dz 11,25-26); najzdolniejsi z nich, to katolicy.
  Jezus nauczył 12 apostołów (i przy okazji innych, którzy z Nim chodzili) uzdrawiać chorych, wypędzać w czeluść złe duchy, i upominać grzeszących. Jedenastu apostołom polecił TĄ wiedzę przekazać wszystkim narodom. Wygonił z ziemi diabła, żeby im w tym nie przeszkadzał.
  Apostołowie w świat nie wyruszyli, a Paweł w listach kłamie, że Jezus tylko jego posłał do pogan (Ga 2,7-8 itp), aby głosił swoją „ewangelią”, akurat odwrotną do Jezusowej – tej nie znał.
  Paweł wypędzonego szatana awansował na zbawiciela (1Kor 5,5), co zaowocowało „świętą” inkwizycją, wykpił małżeństwo w 1Kor 7, co zaowocowało celibatem i żeńskimi zakonami, i wbrew 1Sm 8 skłamał, że władza pochodzi od Boga.
  Zniszczył macierzyństwo bajdurzeniem, że kobietę Bóg stworzył dla mężczyzny, a nie dla zaludniania ziemi. Wg oryginału Rdz 1-2 pierwszy człowiek nie jest mężczyzną; jest bezpłciowy. Bóg sporo się napracował przy dzieleniu go na willę na 9 miesięcy dla potomków i żywiciela całej rodziny.
  „Ewangelia” Pawła od 2000 lat zastępuje Ewangelię Jezusa dzięki kłamstwu zapisanemu w 87 p. Katechizmu. W to kłamstwo bezkrytycznie wierzą wszyscy chrześscijanie, a nawet ateiści.

 17. Artykuł „Polska jest już bezpieczna”, po którym są wyłączone komentarze jest przeznaczony tylko dla tych, którzy poczynają się napełnieni tajemną wiedzą, nad zdobyciem której zwyczajnym śmiertelnikom trudzić się nie warto.
  Czy to jakaś nowa religia, czy tylko inny odcień dotychczasowej błękitnej krwi?

  1. Proszę się nie niepokoić 😉 Są przecież różne fazy rozwoju każdego procesu, a więc rozwoju świadomości też. Nic na to nie poradzę, że tamten artykuł staje się w pełni zrozumiały dopiero na pewnym etapie rozwoju percepcji. A każdy ma przecież własną ścieżkę rozwoju. Ja sam też byłem od kołyski programowany w KK – i lata całe zajęło mi wypięcie się z tych programów. Doskonale zdaję sobie sprawę, że to nie jest łatwe. Odzialanie ziaren od plew jest żmudną i trudną pracą – pracą na całe życie. Ale wszyscy Wędrowcy – i tak ostatecznie spotkamy się w tym samym punkcie, z którego pierwotnie wyszliśmy… 🙂

  1. Mnie na niczym nie „zależy”, tzn. się nie napinam. Czyli bez spiny po prostu robię swoje 🙂 Jako i Ty zapewne 🙂 Pozdrawiam, TAW

 18. Zastanawiam się nad zdaniem: „Watykan wie o ludobójczym planie globalnych „elit””.
  Ten plan jest zapisany w listach Pawła w Biblii.
  Właśnie z obawy, że ktoś go dostrzeże, przywódcy Kościołów ostrzegają świeckich przed samodzielnym w niej szperaniem, a nawet czytaniem. Kłamią, że Biblia jest niezrozumiała, szkodliwa, sfałszowana, i w ogóle ogłupiająca.
  TAW, Ty też tak ostrzegasz!
  Tzw. globalne „elity” jedynie dostarczają sprzęt i ludzi do wykonania tego planu, oczywiście również na własną zgubę – czego nie zauważają, bo droga do celu jest dłuuuuuuuga i Pawłową „pobożnością” upstrzona, więc z natury mało bystrzy mężczyźni (oni tym rządzą) widzą tylko jej chwalebne dla siebie urywki.
  Nie widzę obudzonych w tym temacie.

  1. Przez trzy lata robiłem za Biblię, papieży, kardynałów, biskupów, księży, ostrzegajac polskich katolików (bo z myślą głównie o nich ten serwis został założony) przed Bestią.

   Teraz moja rola się kończy, bo najważniejsze zostało wykonane. Polakom już nic nie grozi, matrix się sypie, NWO już nie przejdzie, Watykan wkrótce runie z hukiem.

   Co do Pawła. Kiedyś bylem gorliwym ministrantem-lektorem. Więc Pawła znam na pamięć i mogę recytować go obudzony o 3 nad ranem. Jednak jego tekst, choc go czytałem przed rzeszą, nigdy ze mną nie rezonował. Moja dusza zawsze jakby chroniła mnie przed Pawłowym (czytaj: Wielkiego Syjonu) programowaniem. Dla mnie obecnie to stek bzdur, trucizna dla umysłu. No, może jedynie Hymn o Miłości wart jest uwagi, jeśli to w ogóle Paweł napisał…

   Ale nikogo od niczego nie odwodzę, dzielę się tylko swoim własnym wglądem.

 19. Warto się odwołać do szczepień i innych ww jak do literatury medycyny lub odnośnie stworzenia i raju do filozofii przyrody jak dzieł Michała Hellera. Inaczej w tej bajce będą smoki zamiast prawdy

  1. Smoki (kosmiczna rasa Draco, Drakoni) realnie istnieją – i to na różnych gęstościach. Co w najbliższych latach zostanie dowiedzione.

   A ks. prof. Michał Heller – przy całym szacunku dla niego – nie obczaja jeszcze hiperfizyki (gęstości, fraktale, hologramy naszego przeJAWIenia we Wszechświecie) oraz fizyki kwantowej (nowe możliwości Tworzenia = człowiek Bogiem).

   1. Ale to już było – gnostycy, jak nazwano pierwszych chrześcijan przed św. Pawłem, którzy uważali, że każdy człowiek posiada w sobie pierwiastek boski, może rozmawiać z Nim kiedy i gdzie chce, i nie potrzebuje pośredników typu ksiądz oraz lokum Boga typu bazylika/ kościół/kapliczka/ołtarzyk, nie musi być pod presją zbawienia czy nie, nie ma obowiązku duchowego utrzymywania tych irracjonalnych, sztucznych, interesotwórczych czy własnolubieżnych instytucji. Problem polega na tym, że im coś jest bardziej zawiłym w podaniu lub sięga „gdzie wzrok nie sięga”, można wmówić wszystko. I jest to, li tylko, poletko Pana Boga, od którego wara samozwańcom! Zauważmy, że im ktoś angażuje się bardziej w coś, tym bardziej jest tym czymś… To nosi znamiona nałogu. Takim nałogiem nazywam postępowanie ludzi, którzy sami nie potrafią odpowiedzieć na pytanie „Ja?” i dążą potulnie do kościoła, by miernej klasy lektor wskazał im drogę na jeden dzień, na chwilę. ONI wychodzą z kościoła, nawet gdy są po spowiedzi i komunii, po czym powielają swoje grzechy, z których się przed chwilą wyspowiadali! CO TO JEST? JAKIŚ CYRK?! Wracając do tematu, jestem zdania, że ludziom można wmówić WSZYSTKO, jeśli tylko nie mogą się samookreślić. A w tej chwili jest w Polsce MNÓSTWO takich! Wolą się więc odciąć się od rzeczywistości i „uduchowienia”, emigranci zwłaszcza. Tworzy to podatny grunt do manipulacji. I JA TEGO SIĘ BOJĘ! Ludzie, Polachy, spójrzcie na Siebie z perspektywy Boga, właściwego swojego Boga, swojego wewnętrznego Boga, odpuście sobie zawziętość, starajcie się postawić w sytuacji adwersarza, zrozumcie go, miejcie litość i miłość w sobie, ale i honor, sprawiedliwość, nietykalność, Wyzbądżcie się nałogów i odetchnijcie wtedy pełną piersią. Tylko Natura Was wyzwoli i uleczy, żadne insynuacje. Niestety nie mam „łączy”, ale staram się powiedzieć to WSZYSTKIM WAM przyziemnie jako gnostyk.

   1. Odnoszę się do ostatnich słów Szanownego TAWa, na które nie wszyscy, widać, zwracają uwagę, a trzeba czytać do końca. Ale, jeśli już Pani Sikorce udało się mnie sprowokować do uruchomienia własnej wyobraźni (co mi wolno, tak jak innym, wyznającym ideę podboju Ziemi przez różne, kosmiczne rasy, a co nie jest wykluczonym)… odpowiadam. Jak zadziała nasza wyobraźnia słysząc, że nadlatuje smok (w odróżnieniu od gadów, które tylko chodzą i pełzają – tym niemniej mają coś wspólnego ze sobą)? Otóż, niebo zasłania cielsko potwora. Jak dla mnie, to dzisiejszy „smog”, czyli zadymienie. W wielu wierzeniach jest to różnie przedstawiane – o jednym łbie, o wielu, zionących ogniem – obraz „nadleciałej” z kosmosu katastrofy, albo w całości, albo w wielu kawałkach, na skutek czego niebo się zasnuło. Dlaczego jeden smok jest dobrym, a drugi złym? Ponieważ na skutek takich wydarzeń nastepowały mutacje w genach ludzkich. Jedne były dobre, inne złe. Cytuję ciekawą dla mnie sekwencję podesłanego przez Panią filmiku „…Na najwyższym szczycie soboru w rosyjskiej, starożytnej (? – przyp.aut.) miejscowości Jełabuga (Jama-Boga – czytaj: artykuły na moim blogu – p.a.) znajduje się diabelskie miasteczko. W tej (prezentowanej na zdjęciu – p.a.) wieży wiele wieków żył smok Arakow (Kraków? sic! – p.a.). Posiadał on dar przewidywania i na ich (? – p.a.) prośbę przekazywał ludziom informacje i rozwiązywał problemy. Smok ten miał zdolność ziania ogniem, nie mówił ludzkim językiem…” Zaraz, a co robią szamani w prymitywnych plemionach, a co robią księża w „cywilizowanych” kościołach okadzając wiernych? Następny cytat „… Wąż Ażdacha („aż po sam dach”? – p.a.), gdy przeżyje 1000 lat staje się (po doświadczeniu z „zachmurzeniem” postkosmicznym obserwator w każdej ulatniającej się smużce dymu z ziemi widzi zarzewie smoka – p.a.) Jachą (naszym Jaszą [?] – p.a.) – Wielkim, Białym Smokiem…” (a nie erupcją uśpionego wulkanu? – p.a.). Pod nazwami bóstw, szczególnie słowiańskich, kryją się (czym chce się zająć u siebie na blogu http://www.jacekgrap.wordpress.com w oddzielnym artykule) wspominki o zdarzeniach, które przytrafiły się ludzkości. Smok jest kojarzonym w naszej podświadomości z dinozaurem, gadem, płazem, ale nie musi to oznaczać od razu ingerencji obcych. Rasa żółta ze względu, być może na zapylenie powietrza, nabyła skośnych oczu (a nie od nadmiernego spożywania i potem wydalania ryżu!), ale i żółci skóry przy nadmiernym bogactwie wdychanej siarki. Pozytyw był taki, że mutacja przyniosła Im postęp. I tu nawiązuję do mojego pierwszego zdania: Nie wszystko należy tłumaczyć jako ‚NIE Z TEJ ZIEMI!”. Tyle o smokach i gnostykach. Pozdrawiam Panią!

 20. W sumie dopiero dzisiaj zajrzalem na ten blog, ale co mie sie rzucilo w oczy na pierwszy moment to mapa zamieszczona na wstepie . Jezeli jest to mapa z okresu VI wieku, to dlaczego sa tam podane odleglosci w milach/podejrzewam ze w angielskich/ W tym czasie musiano rowniez znac londynska dzielnice Grenwich, jak rowniez poludniki i rownolezniki. Ta mapa to wizytowka, a jest tam tyle falszerstw np. okreslenie Bawaria weszlo w zycie po przylaczeniu tych terenow przez Karola I w IX wieku. Wczesniej mieszkalo tam tureckie plemie Awarow, stad tez nazwa B-awaria. Wczesniej mieszkalo tam celtyckie plemie Bajuwara ale w IV-V wieku uciekli przed Awarami do polnocnych Wloch.Nie ma tej mapie panstwa Chazarow , ktore istnialo w poludniowo wschodniej Europie, rozciagalo sie od dzisiejszej Rumuni przez poludniowa Ukraine az do Altaju. Takich niejasnosci jest wiecej, wiec czy mozna taka mape zamieszczac jako swoj wizerunek?

 21. Drogi autorze, mam nadzieję, że przez kpiny, które widać w niektórych komentarzach nie zniechęcisz się do dalszego tworzenia. Masz wielu oddanych czytelników, do których należę. Ludzie się budzą, to widać. A blogi i inne źródła informacji są do tego potrzebne. Skądś trzeba czerpać wiedzę 🙂
  Nie jestem pewna, czy ciekawość jest jedną z oznak przebudzenia, ale jestem ciekawa świata. Chłonę wiedzę, chcę jej coraz więcej, chcę rozumieć…
  Dużo by pisać, bo i emocji dużo, ale wiedz, że Twoja praca jest bardzo ważna! 🙂

  1. Dziękuję za Dobre Słowo (=Ewangelię), Dobra Duszo 🙂

   Ja rozróżniam po energii kpiny wynikające z niewiedzy od złośliwości sensu stricto 🙂

   Te komentarze posłużą kiedyś badaczom tematu „Stan świadomości Polaków Słowian w fazie schyłkowej historii Kościoła katolickiego w Polsce”… 😉

   Wszystko, co najważniejsze, już napisałem – ta informacja znajduje się w archiwum. W tej fazie pobudki Polaków moja praca nie jest już tak potrzebna, jak jeszcze dwa czy trzy lata temu. Wtedy to była orka na ugorze, jeśli chodzi o narodową świadomość Polaków. Teraz są setki blogów, tysiące kanałów na YT – idzie więc Fala Wielkiej Zmiany i ja już będę o wiele mniej publikować, niż przez te 3,5 roku 🙂

   Teraz przechodzę na pracę bardziej wewnętrzną 🙂

   1. Publikacje znajdzie sie i gdzie indziej, ale …TWOJE przemyslenia, przeczucia, wyjasnienia…i poczucie humoru jeszcze dlugo sa potrzebne… zanim PRAWDA, Harmonia i Sprawiedliwe Zycie nie zagosci w Kazdej Slowianskiej RODZINIE.
    Jeszcze duzo pracy zostalo, jeszcze DUZO LUDZI CIERPI, jeszcze wiele DUSZ nie spelnilo powolania…
    Dajcie Bogi i Byty Niebianskie Szczescie, Zdrowie, Plodnosc, Dostatek, Milosc, Harmonie, Szacunek, Zrozumienie, Braterstwo, Dlugowiecznosc…Kazdej Slowienskiej Rodzinie…

   2. Dla nas to Ty, drogi Autorze, jesteś drogowskazem. Podświadomie wolimy czerpać widzę od Ciebie, bo wysyłasz dużo dobrej energii.
    Jeszcze parę lat temu bałam się otwarcie mówić prawdę; byłam brana za obłąkaną lub niespełna rozumu. Ale to się zmienia, dzięki takim osobom jak Ty, które nie rezygnują. 🙂

 22. witaj,
  wielkie, wielkie dzięki za treści, wiedzę i Twój wysiłek by to ujawniać. Bardzo to cieszy, że wielu z nas już bez oporów sięga do wiedzy i przekazuje dalej, rozszerza, prowokuje rzeczywistość do zmiany – planety, świata i widać tą zmianę coraz wyraźniej .
  Mam pytanie: czy mogłabym parę Twoich tekstów skopiować na stronę, którą współtworzę, bo widzę, że nowe wieści idą równocześnie również i w Twoich informacjach – szczególnie o nowych zjawiskach ? Bardzo to uzupełni informację. Zapraszam – w linku jest nowa informacja na temat Polski (ostatnie wpisy) https://www.uniwersalnawspolpraca.pl/rysunki-2017-r-marzec

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s