Cel Bloga

watykan

 • „Poznacie prawdę, a prawda uczyni was ludźmi wolnymi” (J 8, 32).
 • „Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło” (Łk 8, 17).
 • „Pontyfikat papieski na przestrzeni wieków był kontynuacją Imperium Rzymskiego” – Marco Politi, watykanista.
 • „W więzach organizacji prawdę diabli wezmą” – prof. Tadeusz Kotarbiński.
 • „Księża i prałaci, wy oczekujecie zbawienia tylko od złota, od kanonu i protokołów, a tych środków, których nie posiadacie, domagacie się od władzy ziemskiej; wy, którzyście powinni podźwignąć i zbawić ziemię, domagacie się od ziemi, żeby ona was podźwignęła i zbawiła. Nie mówcie, że ludy was opuszczają; to wy je opuściliście; one was szukają na posterunku waszym i tam was nie znajdują; one chcą się podźwignąć, a wy je w dół spychacie. (…) Lud, który walczy o swoją niepodległość albo o rozszerzenie swoich swobód… powinien nie ufać wysokim dostojnikom Kościoła, którzy wszyscy jednakowo są przywiązani do kultu absolutyzmu” (Adam Mickiewicz, Literatura Słowiańska wykładana w Kolegium Francuzkiem przez Adama Mickiewicza, Nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, Poznań 1865).
 • „Ślimak, który kwiaty ślini,
  Tak ich nie brzydzi, jako ta zuchwała,
  Fałszywa, dawna po Cezarach wdowa,
  Kościół, — bez ducha Bożego i słowa” (Juliusz Słowacki, Poeta i natchnienie).
 • „Totus mundus agit histrionem” („Cały świat gra komedię”, wolne tłumaczenie: „Wszystko jest ściemą”) – napis na emblemacie londyńskiego teatru The Globe (1599–1644), w którym swoje sztuki wystawiał m.in. Szekspir.
 • „Zrozumiesz kiedys, ach, koteczko ma,
  że wszystko nie jest takim, jakim się wydaje” – Stanisław Ignacy Witkiewicz.
 • „Nic nie jest takie, na jakie wygląda” – napis na budynku CIA.
 • „Łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać go, że jest oszukiwany” – Mark Twain.
 • Rzeczywistość, w której żyjemy, jest hologramem, zaprogramowaną matrycą.
 • „Przez jakąś szczelinę dym Szatana wszedł do Kościoła” (Attraverso qualche fessura il fumo di Satana è entrato nella Chiesa) – papież Paweł VI o watykańskiej masonerii, 29.06.1972 r.
 • „Jak twierdził również prałat Simeone Duca, watykański archiwista, były organizowane imprezy, w których jako odpowiedzialny za «rekrutację dziewczyn» brał udział także żandarm Stolicy Apostolskiej. Myślę, że Emanuela [Orlandi] padła ofiarą tego kręgu. (…) wkrótce po porwaniu nastąpiło morderstwo i ukrycie ciała. (…) W sprawę był również zaangażowany personel dyplomatyczny obcej ambasady przy Stolicy Apostolskiej” – o. Gabriele Amorth (1925-2016) – oficjalny egzorcysta watykański i diecezji rzymskiej, z wywiadu udzielonego Giacomo Galeazziemu, maj 2012.
 • „Władzę ma ten, kto kontroluje pieniądze. Nasz świat jest rządzony przez 7-8 ludzi, którzy mają pieniądze. (…) Wolnomularstwo ma wpływy na całym świecie. Nawet w Watykanie, niestety. Tu też jest masoneria, ponieważ ona opiera się na pieniądzach i karierach. Oni pomagają sobie nawzajem. (…) Niestety nawet w Kościele są tacy, którzy idą naprzód i robią karierę dzięki pieniądzom, dzięki korupcji. W Kościele znajduje się bardzo wielu masonów. Także wśród kardynałów! Bo dla pieniędzy niektórzy zabiliby nawet własną matkę i ojca. Nawet człowiek Kościoła może to zrobić, jeśli nie ma wiary. Masoneria stała się mistrzynią w zarządzaniu pieniędzmi, ma ogromną moc. Co myślicie? Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama może sam rządzić? Wcale nie. W polityce wszyscy podlegają masonerii” (o. Gabriele Amorth (1925-2016) – oficjalny egzorcysta watykański i diecezji rzymskiej, z wywiadu udzielonego dziennikowi „Il Giornale”, marzec 2013).
 • „Oświecenie jest aktem własności Wszechświata” – Witold Tylkowski.
 • „W Polsce bije serce świata” – Norman Davies.
 • „Jeśli chodzi o nasz naród, to mogę nadmienić, że gdybym miał żyć jeszcze lat 50 i miał do wyboru stały pobyt dla siebie w dowolnym kraju na świecie, wybrałbym bez wahania jedynie Polskę, pomimo jej nieszczęśliwego położenia geograficznego. Nad Polską bowiem nie widzę ciężkich chmur, lecz promienne blaski przyszłości” – o. Andrzej Czesław Klimuszko.
 • „Polsce będą się kłaniać narody Europy. Widzę mapę Europy, widzę orła polskiego w koronie. Polska jaśnieje jak Słońce i blask ten pada naokoło. Do nas będą przyjeżdżać inni, aby żyć tutaj i szczycić się tym” – o. Andrzej Czesław Klimuszko.
 • „Kraj ten [Polskę] oczekują lata świetności. Jest to szczęśliwe miejsce. Gdybym się miał drugi raz urodzić, chciałbym przyjść na świat tylko w Polsce. Niech Polacy z całego świata wracają nad Wisłę, tu im się nic nie stanie – o. Andrzej Czesław Klimuszko (w: Marian Cieciuch, „Przepowiednie o papieżu Polaku”).

PO CO W OGÓLE TEN BLOG?

Blog ten ma na celu prezentowanie wiedzy usilnie strzeżonej i od wieków ukrywanej przed ludźmi przez Watykan oraz związane z Watykanem tajne stowarzyszenia, ma związek z nadchodzącą Wielką Zmianą i jest pomyślany jako przewodnik stopniowo przygotowujący polskich katolików na zbliżający się dla wszystkich z każdym rokiem… wielki szok poznawczy.

Apokalipsa (greckie ‘apokalypsis’ αποκάλυψης) oznacza „ujawnienie”, „odsłonięcie”, „zdjęcie zasłony”

O wszystkim, o czym tu jest mowa, wie Watykan.

Wie — ale nie mówi.

Nie mówi, byś za dużo nie wiedział.

O CZYM WATYKAN WIE, ALE NIE MÓWI?

Watykan wie o ludobójczym planie globalnych „elit” realizowanym poprzez wielopoziomowy depopulacyjny program (agendę) obejmujący m.in.:

— szczepionkowy holokaust;

— systematyczne samolotowe opryski (chemtrails) w formie neurotoksycznych aerozoli rozpylanych codziennie od lat – bez naszej zgody i wiedzy – nad naszymi głowami;

— ludobójczą farmakoterapię;

— negatywne programowanie (tzw. pamięć wody) oraz utoksycznianie żywności (trujące dodatki, GMO, nielegalne wpuszczanie na rynek mięsa z klonowanych zwierząt);

— nielegalne, tajne, drastyczne elektroniczne eksperymenty „medyczne” (najnowocześniejsze wojskowe technologie) poprzez zdalne wpływanie na umysł starannie wyselekcjonowanych ofiar w celu przejęcia nad nimi całkowitej kontroli — mind control (co u ofiar objawia się m.in. szumami w uszach, słyszeniem głosów w głowie; jedną z wielu form nękania wybranej ofiary jest np. gang stalking, a więc eksperymenty z grupowym zastraszaniem jednostki).

Watykan, posiadając jeden z najnowocześniejszych na świecie teleskopów – w miejscu nieprzypadkowym: na Mount Graham (Dzil Nchaa Si An) w Arizonie (święta góra Indian Ameryki Północnej; korytarz powietrzny i miejsce częstych manifestacji UFO) – i prowadząc (jezuici) od lat wnikliwe badania na ten temat, bardzo dobrze wie również o istnieniu… pozaziemskich cywilizacji.

Vatican-Advanced-Technology-Telescope

vatican-observatory

Vatican Advanced Technology Telescope (VATT) – nowoczesny teleskop Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego (fot. Wikipedia)Vatican Advanced Technology Telescope (VATT) – nowoczesny teleskop Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego na górze Mount Graham w Arizonie (fot. wikipedia.org)

Watykan ma swoje rezydenckie biuro w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych CERN pod Genewą, gdzie od lat naukowcy finansowani przez Illuminatów pracują w największej tajemnicy m.in. nad czasoprzestrzenną możliwością ucieczki Gadów (Reptilianie) z powoli zamykającego się już dla nich matrixa (ok. 1/4 naszej galaktyki), nad międzywymiarowymi podróżami w czasie (możliwość wglądu i manipulacji na liniach czasowych (time lines), co służy później do kodowania Przestrzeni algorytmami destrukcji i precyzyjnego wpływania na bieg dziejów (programowanie węzłów zdarzeniowych na liniach czasowych), w tym zwłaszcza na bieg dziejów Polski, gdyż Illuminaci szczególnie zajadle od wieków eksterminują Słowian, dobrze wiedząc, że to właśnie z Polski „wyjdzie iskra” Wielkiej Zmiany, która oczyści Ziemię z gadzich programów).

cernPołożony na terenie Szwajcarii i Francji Wielki Zderzacz Hadronów, LHC (Large Hadron Collider) Europejskiego Ośrodka Badań Jądrowych CERN (fot. cern.ch)

cern

zakrzywienie czasoprzestrzeni

curvature-of-spacetime

Urządzenie do podróży w czasie o nazwie chronowizor Watykan opracował już w latach 50. XX wieku, a pracował nad nim tajny zespół pod kierunkiem dwóch watykańskich naukowców: o. Pellegrina Ernettiego z Wenecji i fizyka o. Agostina Gemellego (to jego imię nosi słynna skądinąd rzymska klinika). Chronowizor umożliwiał „podróże” w czasie na zasadzie wychwytywania fal umożliwiających „wizualizację” scen z przeszłości (przeniesiono się m.in. aż do wydarzeń z życia Jezusa). Efekty projektu przedstawiono papieżowi Piusowi XII. Po ogromnym, choć utajnionym, sukcesie projekt zakończono: dokumentację ukryto, a sam chronowizor ponoć zdemontowano. Pracę tajnego zespołu nad chronowizorem opisuje znajomy ojca Ernettiego – francuski kapłan ks. François Brune w swojej książce „Chronowizor – urządzenie do badania przeszłości”.

W XX w. było też realizowanych wiele innych tajnych projektów badawczych związanych z eksploracją czasoprzestrzeni i weryfikacją Biblii, a szczególnie Ewangelii (weryfikacja faktów z życia Jezusa), np. operacja „Koń Trojański”, z której relację zdał (pod przykrywką beletrystyki) hiszpański dziennikarz Juan José Benítez w niedostępnej w Polsce „powieści” „Koń Trojański”.

KTO NAPRAWDĘ ZARZĄDZA WATYKANEM…

Powoli dochodzimy do najważniejszego pytania dla wszystkich Polaków: Kto naprawdę zarządza Watykanem? Wnikliwi historycy oraz ludzie bardziej inteligentni doskonale wiedzą, że to nie prezydenci, premierzy, królowie czy papieże rządzą światem, lecz dobrze ukryte za ich plecami „mafie, służby i loże”. Mafie, służby i loże działają na wszystkich dworach świata, działają więc również i w samej Stolicy Apostolskiej – i to one (najczęściej poprzez różnej maści „doradców”, „ekspertów”, „konsultorów” oraz ściśle licencjonowane think tanki) zarządzają zdalnie watykańską kurią oraz kolejnymi papieżami. Przykład: ONZ-owsko-watykański „ekspert” – prof. Hans Joachim Schellnhuber (jawny depopulator, zwolennik aborcji) – jest jednym z głównych doradców papieża Franciszka, współautorem jego ekologicznej encykliki „Laudato si”.

Idźmy dalej, drążmy temat. Postawmy sobie kolejne pytanie, bardzo ważne pytanie: Czy kontrolujące władców tego świata „mafie, służby i loże” odpowiadają już tylko przed Bogiem i historią, czy też może jeszcze przed kimś? Czy „mafie, służby i loże” działają jedynie same z siebie i dla siebie, czy też może nawet one kogoś nad sobą mają? Otóż mają. „Mafiami, służbami i lożami” na tej planecie zarządza bezpośrednio kilka zaledwie rodzin. A kto zarządza tymi rodzinami?… Te rodziny zarządzane są już z tak zwanych planów astralnych, czyli z innej gęstości, z innych wymiarów bytu.

vatican

I tu doszliśmy do sedna: Watykanem bezpośrednio (poprzez projektowanie i kreowanie pewnych wydarzeń, np. kwestia „ukrzyżowania”, Sobór Nicejski I, Guadalupe, Fatima, Medjugorje) lub pośrednio (poprzez swoje ziemskie Rodziny) zarządza kilka obcych cywilizacji. Są to między innymi cywilizacje gadzie (Jaszczury/Reptilianie) oraz cywilizacja Plejadian.

INTERESUJĄ NAS KWESTIE SPOŁECZNE ORAZ TEMATYKA MANIPULACJI MEDIALNYCH

Blog podnosi również żywotne kwestie społeczne oraz podejmuje zagadnienia manipulacji w bieżących przekazach medialnych i próbę ich demaskowania. Dotyczy to również historii powszechnej, a szczególnie polskiej – w myśl idei Stefana Żeromskiego: „Trzeba rozrywać rany polskie, żeby się nie zabliźniły błoną podłości”.

WYJAŚNIENIE W ZWIĄZKU Z NIEUPRAWNIONYMI INTENCJAMI PRZYPISYWANYMI BLOGOWI PRZEZ POSTRONNYCH

Blog Tajne Archiwum Watykańskie nie zwalcza kogokolwiek ani czegokolwiek. Od zwalczania są inni, jest ich dostatecznie wielu i są wystarczająco zażarci (np. frakcje lewackie, masońskie, neoliberalne itd.). Zresztą, kto zwalcza, ten i sam obrywa, bo w całej Przyrodzie działa Prawo Rezonansu: walcząc z czymś, nadajesz temu jeszcze większą moc. Kościół katolicki sam się zwalcza, ukrywając prawdę, a lud wierny jedynie wyciąga wnioski. Ludzie coraz powszechniej się budzą: dotychczas gorliwi „wierni” przestają nagle nawiedzać kościoły i dawać na tacę. Coraz mniej mszy świętych jest zamawianych. Zwłaszcza młodzi nie inwestują już tak gorliwie swojej cennej energii w nie swoje interesy. Ich już nie tak łatwo podczepić pod energochłonne egregory. Najlepiej widzą to sami kapłani: polskich wiernych z roku na rok gorliwie… ubywa – i ubywać będzie; jest to trend nieodwracalny, apokaliptyczny (wystarczy prześledzić utajane statystyki, biskupi doskonale wiedzą o pladze apostazji w Polsce). W Europie Zachodniej Kościół katolicki jest już praktycznie na wymarciu. Ostatni katolicki bastion w Europie to właśnie Polska.

Tajne Archiwum Watykańskie jest więc jedynie lustrem: odbija to, co Kościół ukrywa. Tajne Archiwum Watykańskie jest podświadomością Kościoła katolickiego, zawiera jedynie treści przez Kościół wyparte. A treści wyparte bywają niebezpieczne, bo z determinacją szukają ujścia, gdzie tylko mogą, eksplodują w najmniej odpowiednim momencie i w sposób jak najbardziej niekontrolowalny, czego mieliśmy wielokrotne dowody na przestrzeni ostatnich lat w związku w licznymi kościelnymi aferami. A to jeszcze nie wszystko…

A w ogóle, to przecież Tajne Archiwum Watykańskie założył nie kto inny, jak sam papież, więc w razie czego wszelkie gorzkie żale można kierować do niego 😉 Nie byłoby potrzeby prowadzenia Tajnego Archiwum Watykańskiego, gdyby nie papieże, kardynałowie, arcybiskupi, biskupi, kapłani i klerycy (zbożnym ministrantom i lektorom damy na razie spokój 😉 ). To dzięki nim Tajne Archiwum powstało i istnieje, i to im za jego prowadzenie należą się podziękowania. Gdyby oni mówili biednemu ludowi o tym wszystkim, o czym jest mowa tutaj, nie byłoby najmniejszej potrzeby prowadzenia podobnych serwisów. Skoro więc oni swego pasterskiego obowiązku ostrzegania owiec przed wilkiem nie wypełniają, zgodnie z prawem rezonansu musi robić to kto inny. Jest nas w Polsce wielu, a wkrótce będzie jeszcze więcej.

WATYKAN UCZESTNICZY W WIELKIM OSZUSTWIE

Blog Tajne Archiwum Watykańskie stawia tezę, że Kościół katolicki i Watykan jest konstytutywną częścią wielkiego „hologramu oszustwa” zamontowanego w tej części galaktyki przez nienawidzące Życia siły, a więc jest immanentną częścią kosmicznego megaprojektu kolonizacji naszej planety, znanego na Ziemi pod nazwą Nowego Porządku Świata.

Jeżeli bowiem Watykan z Nowym Porządkiem Świata nic wspólnego w nie ma – a aż tak dużo o nim wie – dlaczegóż milczy? Dlaczegóż swej pasterskiej roli nie wypełnia i zagubionych owieczek przed wygłodniałym wilkiem nie ostrzega?…

Watykan więc o tym wszystkim wie.

Wie — i milczy.

Mówiąc ‚Watykan’, mam na myśli oczywiście tych, którzy tam naprawdę rozdają karty i pociągają za sznurki, a nie nieświadomego wielu ważnych kwestii (blokada informacyjna) i wielopoziomowo manipulowanego papieża Franciszka.

Czy teza ta ma rację bytu, pokażą już najbliższe lata, a więc procesy „transformacyjne” w Watykanie oraz napierająca i już nie do zatrzymania fala Wielkiej Zmiany na planecie.

autor bloga: Tajny Archiwista Watykański (TAW)

scriptorium

Reklama

378 myśli w temacie “Cel Bloga

 1. WIELKIE DZIEKI DLA LUDZI ODWAZNIE ODSLANIAJACYCH PRAWDE !

  Oby tak jeszcze LUDZIE DOBREJ WOLI LACZYLI SIE i RAZEM OBALALI WSZELKIE ZLO !

  POLACY WSZYSTKICH MIEJSC ZAMIESZKANIA i BYTU LACZMY SIE W DOBRYCH CELACH ,WSPOLNIE DZIALAJMY !!!

  APA
  USA

  1. Chciałem zapytać, co autor bloga chciał przekazać tymi słowami ? Cytuję „w tym zwłaszcza na bieg dziejów Polski, gdyż Illuminaci szczególnie zajadle od wieków eksterminują Słowian, dobrze wiedząc, że to właśnie z Polski „wyjdzie iskra” Wielkiej Zmiany, która oczyści Ziemię z gadzich programów).”

   Pytam, ponieważ jestem Polakiem i mam bardzo wiele do przekazania w zakresie uratowania Ludzkości i Ziemi przed już obecnymi i przyszłymi kataklizmami.

   Chciałbym znaleźć ludzi, którym zależy na uratowaniu Ludzkości i naszej matki Ziemi.
   Liczę na pomoc w opisach tego co mam do powiedzenia Ludzkości.
   Proszę o zgłoszenia

   1. Ten wstępniak do bloga był pisany już ponad trzy lata temu. Wiele się zmieniło na Przestrzeni od tego czasu. Przestrzeń jest już wzorcowa, pierwotna, macierzysta.

    Pozostały jeszcze tylko skutki „zła”, które matrix wyprodukował, ale i one będą stopniowo naturalnie utylizowane.

    Właściwie jedyne, co powinniśmy robić, to podnosić poziom swojej indywidualnej świadomości, a inni niejako samoczynnie „pójdą za nami”, bo ludzie, którzy już coś ważnego przepracowali w sobie, automatycznie ściągają (prawo rezonansu) gotowe do podobnego procesu, podobnie wibrujące istoty. I tak właśnie – zgodnie z prawem kuli śnieżnej oraz efektem „setnej małpy” – idzie rozwój ewolucji.

    Ja osobiście najwięcej robię wcale nie poprzez swoją pisaninę, lecz poprzez chodzenie na bosaka, nieoglądanie TV, nieprzyjmowanie „leków”, szczepionek, past do zębów, nieużywanie komercyjnych napojów czy przetworzonej „żywności”, niewysyłanie negatywnych myśli pod czyjkolwiek adres. A już najwyższy poziom świadomości prezentują istoty, które sadzą drzewa, bo z takiej właśnie działalności Matka Ziemia ma największy pożytek.

    Tak to widzę na dziś. TAW

   2. Cześć Bracie milo że piszesz o tym Dziękuje że jesteś Duszą w Sercu jesteśmy jednością Pokój dla wszystkich Słowian Tej Energii Nieskończoności w Jedności nikt już nie za trzymje z Matką Gaja na przedzie (na czele) pozdrawiam.

  2. Myśl wypowiedziana ma w sobie piękno i czułość, oczywiście wg mnie, natomiast słowo napisane jest martwe i trzeszczące to też wg mnie.
   No i co Ty na to mądralo 😀

 2. Mam wrażanie, że „blog” pisany jest ręką diabła. Wszystko co tu widzę i czytam skierowane są tak naprawdę przeciwko nam. Ci wszyscy janowidzowie czy uzdrowiciele.Nie ma takich ludzi. A jak są, to ich „umiejętności” pochodzą od Szatana. Ten „blog” obraża czytelnika, nazywając głupcem. Szanujmy się. Gdyby, to co jest tu napisane było prawdą, nie ujrzałoby światła dziennego. Opłaceni hakerzy pozbyliby się niewygodnego tematu. Każdy kto ma troszkę wiedzy, uśmieję się czytając te brednie. Sama nie wierzę, że się tu znalazłam

  1. owieczka zbłądziła i nie wie jak tu dotarła, ja już pomijam niektóre tu persony ale temat strzyżenia owiec jest aktualny w rzeczywistości a nie na blogach, dlatego trochę sie smiejesz z siebie i ukierunkowanej zaprogramowanej wiedzy jaką posiadasz.

  2. W którym miejscu blog nazywa czytelnika głupcem?

   „Sama nie wierzę, że się tu znalazłam”… – Nie ma przypadków, miało to widocznie jakiś swój cel. I idę o zakład, że jeszcze Pani tu powróci… 😉

   A co do „ręki diabła”, to cała nasza piękna planeta od milionów lat (wiele obiegów ewolucyjnych) jest w niewoli ciemności i ta ciemność mniej lub bardziej na wszystkich jej mieszkańców niestety oddziałuje. By rozproszyć mrok, trzeba nieść ludziom jak najbardziej rzetelną wiedzę. Istoty ludzkie są jednak tak mocno zaprogramowane, że wiedzy wolą szukać w telewizji. Media alternatywne więc to, póki co, orka na ugorze – zdecydowana większość istot ludzkich zamieniła wiedzę na wiarę i zbyt głęboko wolą raczej nie drążyć, wystarczają im ich Własne Święte Przekonania…, które świętymi przekonaniami są jednak jedynie do czasu, bowiem kurtyna dziejów z miesiąca na miesiąc, z roku na rok idzie coraz bardziej w górę i już całkiem niedługo jasnym się stanie, kto i komu naprawdę służy…

   Dziękuję za odwiedziny i zapraszam ponownie… 🙂

   1. Stworzenie – Wolność – i popadnięcie w Niewolę

    Aby zobrazować nasze stworzenie i popadnięcie w niewolę przytoczę kilka prostych swoich i innych tekstów.

    Stworzyli nas Kasjopejanie, Plejadianie, Weganie, Lirianie – czyniąc nas wspaniałymi z 12-ma zwojami DNA – pełnymi Chwały Bożej nieustannie odczuwanej. To był RAJ. Jak było cudownie gdy nie cierpieliśmy żyjąc w błogości i nieustannym kontakcie z Bogiem – Pełnią Miłości – żyjąc tysiące, a nawet setki tysięcy lat. Jedząc tylko owoce, warzywa i zioła. Było pięknie. Ale to się skończyło. Nasz wymiar – Ziemia – został zniewolony przez siły Ciemności – Szatana i Imperium Oriona – Gady-Jaszczury-Raptoidy-Chituali-Annunaki [zmiennokształtne Istoty mające oryginalnie wyprostowaną sylwetkę ale wygląd Gadów]. To Oni a nie Bóg wygnali Ludzkość z Raju. 309 tysięcy lat temu podbili Ziemię i Rajskiego Człowieka zamienili w niewolnika zła, cierpienia i szybkiej śmierci. Zrobili to prosto. Z naszego DNA o 12 zwojach wycięli 10 pozostawiając 2, dodali swoje DNA i wiele śmieci, a ponadto dysponując potężną technologią wszczepiają Ludziom implanty do ciał wywołując u Ludzi różne bolesne dolegliwości, złe uczucia i złe myśli – bo Oni żywią się cudzymi złymi emocjami i cudzym cierpieniem jak narkotykiem. I taka jest prawda o naszym aktualnym zniewoleniu.

    A więc to nie dobry Bóg jak nam udowadnia rzekomo święte pismo Biblia wygnał Ludzi z Raju ?! Lecz uczynili to Orionidzi – źli Kosmici – służący Szatanowi i sobie.

  3. Poszperaj troche w internecie, wiedza jest ogolno dostepna, kto szuka ten znajduje, osoba inteligentna najpierw zbada dana sprawe zanim wyda osad, chyle czola przed autorem bloga! Milo widziec ze coraz wiecej ludzi o tym pisze, pozdrawiam Adrian

  4. Wiesz po co tworzy sie tzw. teorie spiskowe???
   Żeby prawdziwe spiski utonęły w informacyjnym szumie… Dlatego Twoj wpis, że jakoby opłaceni hakerzy pozbyliby sie niewygodnego tematu, jest bez sensu!
   Komukolwiek zalezy na zniszczeniu nas – ludzi… zalezy rowniez na udostepnianiu tego typu informacji… bo finalnie diabel sie w tym nie rozezna!

  5. Od kiedy udostępnili internet ludziom , zobaczyłem ilu jest debili, nigdy dotąd nie miałem o tym pojęcia. Gratuluje jesteś na 1 wszym miejscu debilów. Ciekawe czy tez byłeś pisany rękom szatana czy pustaka po kilku piwkach marki kasztelan…
   Blog ukazuje prawdę oraz treści, których ktoś taki jak ty nie zrozumie nigdy, tak jak tego, ze papież Gestapowiec Ratzinger został ukryty w vatykanie po wręczeniu gwardii papieskiej nakazu jego aresztowania za pedofilskie orgie i porywanie chłopców dla Elżbiety królowej Uk . Tego, ze 2 wojna była zaplanowana przez zyda bankstera Rotschwilda tez nie pojmiesz ani tego, ze był biologicznym ojcem hitlera..
   Pamiętaj to co mówił znany terrorysta i prezydent George Busch” tylko małe sekrety trzeba ukrywać bo w te wielkie i tak nikt nie uwierzy”. Pozdrawiam przebudzonych lechitow
   Suar eduJ – może przypadkiem wiesz co to znaczy idealny watykanisto

  6. Żaden problem możesz wrócić do pokoju pełnego lalek oraz zdjęć znanego pedofila, który wspólnie z elzbietą dostali wyrok za porwania dzieci na Pl św Piotra, w rezultacie czego prawo w Uk zostało zmienione, ze nikt nigdy nie może oskarżyć rodziny królewskiej a ex papież skrywany jest w vatykanie , siedzibie satanistow.

  7. Nie rozumiem. Intuicyjnie zgadzam się z wieloma informacjami umieszczonymi na blogu…ale taki ogrom informacji powoduje brak możliwości „ogarniania”.

   1. Tak, dlatego absolutnie nie powinno się czytać za dużo na raz. Lepiej stopniowo. Zdaję sobie sprawę, że czasami jest to duża dawka wysokozaawansowanej wiedzy, zwłaszcza w tym – programowym – wpisie. Jest to wiedza, która może katolikom wychowanym na niedzielnych kazaniach po prostu poprzepalać obwody w mózgu 😉

  8. x.
   Umiejętności uzdrowicieli pochodzą od Szatana?
   Tak w czasach Jezusa twierdzili faryzeusze (Mt 12,24 itp), a Paweł dodał, że Szatan ludzi zbawia (duchowo uzdrawia) torturami (1Kor 5,5).
   Te dwie faryzejskie bzdury były fundamentem tzw. świętej inkwizycji i są fundamentem medycyny itp „zbawczych” organizacji.
   Jezus to kłamstwo nazwał jedynym niodpuszczalnym grzechem, bluźnierstwem przeciwko prawdziwemu dawcy umiejętności uzdrawiania – Duchowi Bożemu.
   x – jesteś faryzeusz w sutannie?

   1. Co za brednie, żadnego grzechu Jezus nie nazwał nieodpuszczalnym. Chce pani robić z siebie idiotkę, proszę bardzo. Ale i proszę do swojej chorej teorii nie mieszać Chrystusa, bo to jest zwyczajnie bezbożne.

 3. Trafiłem na deliberacje o katastrofie smoleńskiej. Wasze „dociekanie prawdy” to babranie się w dziennikarskich popłuczkach. Spytajcie wizjonerów i zacznijcie myśleć. Może na początek u Wandy Stańskiej-Prószyńskiej? Ona mówi wprost o Komorowskim jako inicjatorze. A potem posłuchajcie Wojciecha Sumlińskiego.
  http://apocalipsistestamentum.blogspot.com/

  1. Z „katastrofą smoleńską” wszyscy mamy problem, nawet ci, którzy udają, że ich to nie interesuje. Owszem, interesuje, oni też chcieliby tak naprawdę wiedzieć, kto tę bolesną narodową tragedię tak skrzętnie i udatnie wyreżyserował…

   Gdybyśmy mieli dowód rzeczowy w postaci wraku tupolewa – mielibyśmy i odpowiedź. A tak szukamy własnych tropów, buszując w gąszczu hipotez, analiz, dociekań, ale i niektórych ważnych a niezbitych faktów. Od kilku już lat na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbywają się Międzynarodowe Konferencje temu tematowi poświęcone – z udziałem światowej klasy specjalistów. Kto nie lubi „dziennikarskich popłuczek” z pewnością regularnie na tych Konferencjach bywa i wiele pożytku dla siebie z nich wynosi…

   Nowości konferencyjne my również relacjonujemy, więc doprawdy nie wiem, co Pan ma na myśli, pisząc o „dziennikarskich popłuczkach”.

  2. Czcicielom Chrystusa torturowanego i zabitego z woli Ojca przeczy Jego Przypowieść o przewrotnych rolnikach (Mk 12,1-9).

 4. X-kiedy kosciol obnazy swoje oblicze, masa owiec zejdzie z tego wymiaru na zawal albo popelni samobojstwa z braku zrozumienia faktow. „wszystkie drogi prowadza do Rzymu” – oni za tym stoja.

  1. Wiadomość wysłana do redakcji katolickiego czasopisma ‚Miłujcie się’

   Kochani !

   W dalszym ciągu nie doczekałem się Waszej odpowiedzi czy to dobry Bóg wygnał Ludzi z Raju w ten Świat pełen Ciemności, grzechu, cierpienia i śmierci – i za co ?! I nie doczekałem się odpowiedzi na moją interpretację tych spraw ? – bo moim zdaniem ten – ci co to uczynił-li nie mają z Prawdziwym Bogiem, który Jest Miłością prawie nic wspólnego ! Czekam nadal cierpliwie ! Ponadto zadaję kolejne pytania; czy Dobry Bóg wysyła Mesjasza po to aby był zabity tak okrutnie na krzyżu i czy to ma cokolwiek wspólnego z dobrem ? – bo moim zdaniem nie ma !? No i kolejne pytanie; czy Dobry Bóg lubuje się w eksterminowaniu Ludzkości – bo taką eksterminacją był potop, w którym wytracono Ludzkość i kilka innych zagład – z rzekomej woli Boga jak twierdzi Biblia – i z woli Boga jak głosi Objawienie-Apokalipsa jeszcze gorsza eksterminacja Ludzkości ma przyjść na Ziemię czego liczni zwiedzeni np. Świadkowie Jehowy – oczekują – co jest moim zdaniem ewidentnym mąceniem sił Ciemności, które skazują Ludzkość na tak potworne pasmo cierpień ! I nie ma w tym ani joty woli Bożej !!! Nadal czekam i pozdrawiam. Szczęść Boże. Jacek

   1. Dopiero dzisiaj przeczytałam te pytania.
    Wg mnie z Biblii wynika, że ziemia jest drogą powrotu do Boga tych aniołów, którzy Go zdradzili, poparli Lucyfera, ale tego żałują i chcą do Niego wrócić.
    W raju nie było głodu, trudu, bólu, zimna itd, więc nie było walki o przetrwanie.
    Był tylko zakaz jedzenia jednego owocu, gdyż Bóg zamknął w nim grzechy zdrad skruszonych aniołów.
    Pierwszy człowiek: Ewa i Adam wygryzł w owocu dziurę, przez którą te grzechy wydostały się na świat i każdy „adoruje” swojego stwórcę od poczęcia jako tzw. grzech pierworodny.
    Właśnie te grzechy sprawiają trud brzemienności i ból rodzenia matek dzieci tymi grzechami obarczonych.
    Bóg nie wygonił ludzi z raju w świat ciemności, grzechu, cierpienia i śmierci, tylko poza rajem ludziom trudno było inaczej żyć.
    Do trudu zdobywania pożywienia i zaludniania ziemi Noe przekleństwem dołożył podział potomków na władców, służących i niewolników (Rdz 9,25-27).
    Przekleństwa realizuje szatan, a Jezus przybył po to, żeby poczynając od Żydów uwolnić świat z tego właśnie przekleństwa.
    Przypowieść o przewrotnych rolnikach świadczy, że Jezus nie pojawiłby się na ziemi, gdyby Żydom nie zachciało się ziemskiego króla (1Sm 8). Wśród wielu królestw byli królestwem wyłącznie Bożym i takim zostali nawet po rezygnacji z Bożego panowania póki nie obrali na króla Cezara-poganina nie znającego Prawa, co było zakazane (Pwt 17,14-15; 1Sm 12,12-25 itp.).
    Jezus przepędził od siebie diabła na początku nauczania, aby Mu w tym nie przeszkadzał, a na końcu wygonił go z ziemi, aby 11 Apostołom nie przeszkadzał przekazywać zdobytej u Niego wiedzy wszystkim narodom.
    Niestety oni nigdzie nie poszli – utknęli w Jerozolimie.
    Zamiast nich Paweł głosił poganom co chciał, bo nauki Jezusa (Ewangelii) nie znał.
    Sam siebie awansował na apostoła pogan (Ga 2,6-9 itp.).
    W 1Kor 5,5 wezwał diabła z powrotem na ziemię, aby cierpieniami zbawiał podejrzanych o grzeszenie; awansował go na zbawiciela.
    Porównaj naukę Jezusa z listami Pawła, bo to on, a nie Bóg jest sprawcą piekła na ziemi od 2000 lat. Chrześcijanie, to jego uczniowie (Dz 11,25-26), a nie Jezusa.

    W tym Blogu jest sporo informacji o koniecznej dla życia i zdrowia energii pochodzącej ze Źródła, czyli od Boga. Bóg daje ją każdemu, ale jeśli jest „zjadana” przez grzech lub inne złe duchy, to osłabione ciało kiepsko funkcjonuje, choruje, w końcu umiera. W Biblii opowiada o tym Jk 1,14-15; Rdz 6,2-6, gdzie Bóg stracił cierpliwość do mężczyzn marnujących życiową energię na pasienie nią grzechów. Wtedy właśnie postanowił skrócić życie ludzi do 120 lat.
    Śmierć, to powrót ducha Bożego (tchnienia życia) z człowieka do Boga.

    To wielki skrót tego, co w Biblii i w życiu dostrzegłam.

   2. Panie Jacku to wspaniale żr panu niw odpisują. Toż to masakra jak pan odczytuje Pismo Święte, tak dosłownie i podobnie jak Świadkowie Jehowy. Na ten blog trafiłam szukając wiadomości o boreliozę i co? Toż to zaawansowana borelioza duchowa! Oczywiście że Bóg nikogo nie wygnał,to ludzie sami oddzielili się od Boga. Niezła kaszana na tum blogu. A ile nienawiści do Kościoła. Piszą o miłości a wewnątrz trupy. JEZUS jest PRAWDĄ, DROGĄ i ŻYCIEM. Uściski.

   3. Kochana Dorotko, to mylne wrażenie. Tu nie ma nienawiści do Kościoła. Przynajmniej z mojej strony. Ja wyrosłem w Kościele, znam go doskonale od środka, wszystkie jego tajemnice. I te wszystkie tajemnice Kościoła nie dawały mi spokoju już od najmłodszych ministranckich lat. W końcu dojrzałem, by zacząć o nich powoli mówić również innym…

    Tak jak napisałem we Wstępie, ten blog założyli sami popieże, biskupi i kapłani – i to właśnie im za jego prowadzenie należą się wielkie podziękowania. Gdyby oni sami mówili wiernym o tym wszystkim, o czym tu jest mowa, nie byłoby najmniejszej potrzeby prowadzenia podobnych serwisów.

    Zresztą tu pisują w większości sami katolicy – budzący się powoli katolicy, którzy potrzebują żyć w Prawdzie (praWedzie), która wyzwala, niż w obłudnym zakłamaniu 🙂

    Piszesz o nienawiści, a ja, gdybym tu podał na raz wszystko, co wiem, Polacy kamienowaliby księży, biskupów i papieży…

    Zresztą uczuć, które przypisujesz innym, doświadczysz już wkrótce sama, gdy się dowiesz, co znajduje się pod… podłogą Kaplicy Sykstyńskiej, w której wybiera się papieży…

   4. Pod podłogą kaplicy sykstyńskiej odbywają się orgie czcicieli szatana połączone z piciem krwi niewinnych dzieci itd., nawet ciężko o tym pisać. Mam taką nadzieję, że świat niedługo pozna całą prawdę nie tylko o kościele katolickim ale o każdej religii stworzonej przez ZŁO. I tak się stanie !!!!

   5. @TAW a co się dokładnie tam znajduje jeśli mógłbyś uchylić rąbka tajemnicy ? To, że tam jest sieć podziemnych korytarzy biblioteki z całą wiedzą o przeszłości ludzkości oraz o nowych technologiach to ja wiem. A jest coś tam jeszcze skoro wspominasz Kaplicę Sykstyńską ?

  1. ,,Tematyka” Boga była, jest i będzie nierozwiązaną kontrowersją, ponieważ ilu jest ludzi, chcących tę kwestię ,,ogarnąć”, tyle jest poziomów pojmowania i prób przedstawiania swojej koncepcji.
   A jak dołożyć do tego rodzaje poziomów; widzenie, definiowanie(czasem wręcz książkowe), doświadczanie, odczuwanie, to rzeczywiście powstaje kaszana.

   A żeby było jeszcze ciekawiej, można dorzucić – moim zdaniem(!) – fakt, że nie obiekt wiary, wierzeń jest priorytetem, ale sama wiara(odczuwanie, jakość generowanej energii) ma moc kreacji i doskonalenia się.
   Jednym z wątków opowieści pt. ,,Życie” jest dochodzenie do tzw. prawdy, która dla każdego z nas ma inny wymiar.
   Politeizm, monoteizm, ateizm to określenia szufladkujące.
   A co z tymi, których nie da się ,,podciągnąć” pod żaden z teizmów?

   Myślę, że nie tędy droga.
   Bo czyż człowiek nie mający zielonego pojęcia o istnieniu Boga(bogów np. starożytnych), wierzący w piękno i moc promieni Słońca inicjujących życie na Ziemi, (tworzących tęczę kolorów w porannej kropli rosy na źdźble trawy), podnoszący tym samym duchowe wibracje, żyjący w korespondencji z prawami Natury, jest istotą mniej wartościową od tych, którzy ,,już wiedzą”, że Bóg istnieje?

   Np. dziecko. Nie ma pojęcia o Bogu, o swojej płci, kolorze skóry, przynależności do gatunku, grupy społecznej, rasy, religii czy ideologii.
   Dziecko z Natury jest radosne, emanujące szczęściem, ufne, kochające, ciekawe świata – prawdziwe.
   Gubimy tę prostotę życia i w tyglu dorosłych już dni szukamy sposobów do jej powrotu …

   Wydaje mi się, że wszyscy potrzebujemy drogowskazów: jedni w postaci czysto naukowej wiedzy, drudzy w postaci nauk myślicieli i utożsamiania się z nimi, a jeszcze inni łączą aspekt ducha z materią.
   Dla mnie np. drogowskazem na życie może być Jezus, dla kogoś innego Budda, dla naukowca osiągnięcia jego poprzedników, dla muzyka, wyrażającego piękno dźwiękiem, słowo i nuty mistrzów sztuki itd.

   Istotne w tym wszystkim – w moim pojęciu – jest stawanie się coraz lepszym dla siebie i świata, a możliwe to jest poprzez zgłębianie wiedzy o sobie w relacji z ODWIECZNYMI PRAWAMI NATURY.
   Używając określeń Bóg, Boska Energia wzmagam w sobie odczuwanie, podnoszę wibracje Serca. Ale to ja.
   Inne Istoty mogą mieć i mają swoją drabinę, swoje drogowskazy, które pozwalają im na przejaw ŻYCIA w coraz mądrzejszy i lepszy sposób.

   Serdecznie pozdrawiam.

   1. Na mój chłopski rozum w kwestii Boga wystarczy wiedzieć jedno:

    ŻE NIE JESTEŚMY CZYMŚ ODDZIELNYM OD NIEGO.

    TO KOŚCIÓŁ KATOLICKI ODDZIELIŁ NAS OD BOGA.

    Gdy to piszę, mój Kot podszedł i zaczął lizać rękę, którą nieudolnie wstukuję te lierki w smartfona – czego normalnie nigdy nie robił, bo na co dzień zachowuje on głęboki dystans, gdyż to jest Kot Pełen Dostojeństwa i Wrodzonej Godności Osobistej… ❤

  2. Kościoł katolicki każe nam bać się Boga.
   Moja mama dziś spytała mnie, czy nie boję się Boga, odpowiedziałam jej: jaki Bóg chciałby, abym się go bała.

   1. Brawo, Szczęśliwa! 🙂

    Cudnie powiedziane.

    Są jednak bogowie (elohim = bogowie), którzy wprost uwielbiają karmić się ludzkim strachem, lękiem, przygnębieniem, frustracją, depresją…

    Ojciec jednak (Stwórca Wszechbytu),
    którego pełną wersją każdy z nas jest,

    nie potrzebuje
    ani żadnego naszego żałosnego kultu,
    ani tym bardziej niskich wibracji, które generujemy w sytuacjach granicznych.

   2. Wszedzie bog/on. A gdzie ONA? Jesli Slowianie to jednosc obydwu pierwiastkow. Bog (czy jakkolwiek kazdy go nazywa) to nie On. To zlaczenie pierwiastka meskiego i kobiecego. Otworzcie oczy tez na to i nie badzcie tacy patriarchalni.

   3. Że Bóg to nie facet z długą brodą, wie każdy mistyk. W chrześcijaństwie to też żadna nowość: na przykład św. Julianna z Norwich już w średniowieczu (!) nazywała Boga – Bogiem Ojcem-Matką…

    To tylko babilońsko-watykańscy doktrynerzy – by zachować swoją (kończącą się już na szczęście) władzę – musieli nieustannie piramidalizować i patriarchalizować kwestię Boga.

 5. Do prawdziwych powstańców Narodu! i również tych, których nie będzie stać… by nie powstać 😉 –

  Dzień dobry,
  Nazywam się Jędryka Damian i mam pytanie, jak długo będę brany (w ciszy) za szalonego i niezrównoważonego pisząc ,że jest narzędzie co wystrzeli ten Kraj w kosmos w dosłownym i przenośnym tego słowa znaczeniu: technologicznie, ekonomicznie, gospodarczo, przemysłowo, społecznie, edukacyjnie, kulturowo itp., itd., bo nie znam nazw analogicznego progresu tych reszty sektorów. Jak długo, wydawało by się, mądrzy ludzie w tym kraju będą tylko narzekać na tych, co nie mają bladego pojęcia, co czynią, i którzy się już dawno w życiu zagubili. Co najgorsze, dopasowali do siebie tych właśnie wydawało, by się myślących prawych ludzi. Zapytam, ile jeszcze ma to akwarium próżni funkcjonować?! Niezwykle głupio mi używać takich słów, ale zrobiła się straszna wiejska „potupanka” w Najwspanialszym narodzie Ziemi. Czy nie brzmi to żałośnie wobec nas względem osób godnie ginących i oddających przez pokolenia za ten kraj Życie i tych którzy obecnie w nim żyją, a logicznie potrafią myśleć i godnie jak na POLAKA przystało pragnąc w nim żyć?! Kto jest przewodnikiem właściwie kierunku przyszłości i wizji Nas i Naszych przyszłych pokoleń?! Proszę wybaczyć, ale nikt mi nie powie, że Globaliści tego świata, gdyż otrze się to o dyskryminację inteligencji tego narodu, która jest na poziomie Mount Everestu. Wytłumaczę to tylko lenistwem ,aby nie siąść i nie rozwiązać „enigmy systemu ucisku” współczesnego, tak zaawansowanego w możliwości technologiczne świata.

  Pozwolę sobie wyjaśnić. Kluczem do niej jest ZJEDNOCZENIE! na fundamencie osób pragnących PRAWDZIWYCH zmian ku celom NAJWYŻSZYM w tak kosmicznym pędzie, że tych osłupiałych i jednocześnie zatraconych ludzi nie będzie stać, by dalej produkować ten scenariusz autodestrukcji i likwidacji naszego Narodu. Nie znam się na polityce, więc nie mam zbytnio tu za dużo do powiedzenia i nie chcę mieć. Niech robią to ludzie godni i prawdziwi. Za to krew futbolu płynie mi we krwi prosto ze źródła stworzenia. Do tego znam słowo i mam odpowiednie narzędzie, żeby podnieść ten Kraj/naród. Cały świat?! Też nie ma problemu. Osoba(y), która czyta ten tekst, chciałbym aby wiedziała, że nie zwariowałem. Czy mi się w głowie nie poprzewracało. Choć mówiąc o szaleństwie, będzie tylko i wyłącznie pochlebstwem. Ponadto na tyle, ile potrafi w życiu coś maksymalnie utrzymać – tak proszę mi wierzyć, że pomocą odpłacę, np. dynastią rodu nazwiska. I tu proszę też nie uważać, że przydałby mi się psychiatra. Po prostu >widzę http://www.phi89.blogspot.com 😉 

  cyt ; ,,Watykan ma swoje rezydenckie biuro w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych CERN pod Genewą, gdzie od lat naukowcy finansowani przez Illuminatów pracują w największej tajemnicy nad okiełznaniem Czasoprzestrzeni i międzywymiarowymi podróżami w czasie (możliwość wglądu w tzw. listwy czasu, co służy później do kodowania Przestrzeni algorytmami destrukcji i precyzyjnego wpływania na bieg dziejów, w tym szczególnie na bieg dziejów Polski, gdyż Illuminaci szczególnie zajadle nienawidzą Słowian, dobrze wiedząc, że to właśnie z Polski „wyjdzie iskra” Wielkiej Zmiany, która oczyści Ziemię z gadzich programów).” 😉

  1. Dwie swinie jedza sobie przy korycie. Nagle jedna stwierdza; Wiesz co ? wydaje mi sie ze cos tutaj nie halo, podejrzane to jest, to wszystko. Dlaczego nas tak karmia i to za darmo, chodza kolo nas itd. I usmiechaja sie tak dziwnie i mowia ze wszystko jest wporzadku. A wogole widzialas sasiadke? Nie ma juz jej od tygodnia. Eeee tammmm – odparla druga – napewno wyjechala na wakacje. No cos Ty – mowi pierwsza – spotkalam wczoraj Gesiora i mowil mi ze wzieto ja do drugiego budynku i ze slyszal przerazliwe krzyki a potem ucichlo. Wdrapal sie wiec na palety i zerknal przez otwarte okienko a tam jakies pociagle czerwone rzeczy wisialy na suficie a na dole plynela czerwona woda. Sluchaj wszyscy wiedza- odparla druga- ze Gesior ma swoj swiat i ciagle tylko pepla o jakis spiskowych teoriach i niestworzonych rzeczach. Hmmm… cos w tym jest – odparla pierwsza. Zajmij sie jedzeniem – mowi druga – teraz jest moda na swinska sylwetke ,trzeba troche popracowac ryjem haha- zasmiala sie druga. Ja uwazam – kontynuje pierwsza – ze jestesmy prowadzone na rzez, musze sie tego dowiedziec. Na co druga – Ot Ci nastepna wariatka bedzie teraz chodzila po podworku i szukala informacji , robila zamieszanie i straszyla mieszkancow, idz idz glupia Ty. Nasi opiekunowie – kontynuuje druga- sa dla nas najlepsi, kochaja nas a ta bedzie szukac drugiego dna. Spiskowcy!!! swiata im sie zachcialo zmieniac . A po co, jak tak jest dobrze. A zreszta co mnie to obchodzi co bedzie jutro, ide zrec.

 6. Uważnie czytaj i wyciągaj wnioski. Umysł filtruje wszystko, co czytasz, słyszysz, czujesz. Pij kolendrę z oregano w proporcji 1:1 przez 1 miesiąc, 3 tyg. odstęp i znowu pij tak przez pół roku. A potem wszystko zrozumiesz, jak zorganizowany jest świat i kim jesteś w tym świecie. Popieram bloga.

 7. Coś mi tutaj nie gra w tej stronie, informacje odnośnie żywienia i korporacji , okej większość się zgadza , aczkolwiek wstawianie cytatów z Biblii a zaraz obok widzę zdjęcia o czakrach , czy odnośnik do teorii że nasz układ słoneczny obraca się spiralami 😀 , błagam pogrąża to stronę i traci wiarygodność , druga sprawa jak ktoś kto używa cytatów biblijnych ( można sugerować ze prowadzący jest chrześcijaninem) używa teorii o jakichś energiach , łączności z naturą , odnośniki do Jogi ? , szamany ? , prawosławne szeptaczki co leczą ? jest to cholernie nie zgodne z Biblią , oczywiście z całym szacunkiem do Buddyzmu i Konfucjanizmu gdyż są to religie/filozofie z których sami możemy się trochę nauczyć, jak napisał ktoś wyżej leci mi to ” ręką diabła” wcale nie jestem jakimś katolickim idiotą wyszedłem z tej organizacji. Aczkolwiek strona leci poglądami New Age, przebudzenia itp. Prawdę znajdziecie w Biblii i samych sobie, nigdy nie będziemy posiadać tyle wiedzy żeby móc to wszystko ogarnąć.

  1. Cóż poradzić na to, że ruch we Wszechświecie odbywa się po spirali – takie są po prostu kosmiczne prawa. 🙂

   Blog obnaża różne przekłamania oficjalnej nauki (np. oficjalną wersję o determinizmie genów, teorię ewolucji Darwina, teorię Wielkiego Wybuchu czy choćby illuminacki dogmat o rzekomym globalnym ociepleniu), jak również przekłamania w ruchu New Age, który również rości sobie prawo do nieomylności (np. zmanipulowana wiedza o prawdziwym celu i zasadach funkcjonowania zamontowanej w polu istoty ludzkiej pułapki energetycznej, jaką jest system czakr; a sprawa jest poważna, bo dotyczy każdego z nas).

   Co do wiarygodności, to (toutes proportions gardées) o Galileuszu, Giordano Bruno czy Koperniku też swego czasu mówiono, że są niewiarygodni… 😉

   Co zaś do biblijnych cytatów, kto powiedział, że tylko chrześcijanie mogą cytować Biblię? 😉

   Kwestia „energii, łączności z naturą i szamanizmu” – tak, WSZYSTKO JEST ENERGIĄ i tylko „łączność z Naturą”, z Matką Ziemią może nas uratować… 🙂

   „Prawdę znajdziecie w Biblii i samych sobie” – W samych sobie tak, w Biblii niekoniecznie, gdyż Stary Testament to typowo gadzie, babilońskie wrzuty, a Nowy Testament został okrutnie zmanipulowany, naukę Jezusa niemiłosiernie wypaczono.

   „Nigdy nie będziemy posiadać tyle wiedzy, żeby móc to wszystko ogarnąć” – Jasne, że zdobywanie wiedzy jest żmudnym procesem ewolucji ludzkiej świadomości i każda epoka wyłuskuje tyle, na ile ją stać. Ostatnio te procesy jakby przyspieszyły, stąd wiemy, oczywiście, nie wszystko, ale na szczęście z dnia na dzień coraz więcej. Z dnia na dzień coraz więcej ukrywanej przez wieki wiedzy wychodzi na powierzchnię. 🙂

   Dziękuję za komentarz i pozdrawiam
   TAW

   1. Również dziękuję za rzeczową wypowiedź , nie chcę na pana jakoś „wjeżdżać” , o ile temat energii itp mogę jakoś przepuścić, tak ruch spiralami ( wybacz tu się przyczepie 😀 ) jest tak irracjonalną ideą , takie same prawa obowiązują wszędzie wszyscy wiemy że masy się przyciągają trajektoria ma spirale ale jest ona spowodowana siłą dośrodkową grawitacji słońca jak zniknie słońce to wszyscy sobie polecimy gdzieś tam .. daleko., ale mniejsza też i o to smutne mi się wydaję że Pan tak łatwo i bez analizy przyjął tą informację za prawdziwą , niech Pan postara się mi uzasadnić swój wybór.
    Pozdrawiam

   2. mój tekst napisany specjalnie dla Redakcji czasopisma katolickiego ‚Miłujcie się’.

    Nawiązując do naszej rozmowy na facebooku przesyłam swoje pytania i sugestie.

    1/ Stworzenie Człowieka i wygnanie z Raju.

    Zgodzimy się chyba, że Człowiek został w jakiś sposób stworzony, a nie jest tylko efektem ewolucji ponieważ jak sami piszecie i udowadniacie w ‚Miłujcie się’ brak jest wszystkich ogniw tej ewolucji – i słusznie bo tak właśnie jest. Mówicie i głosicie, że to Bóg stworzył Człowieka na swój obraz i podobieństwo bo tak mówi Biblia, czyż nie ? A czy nie wiecie, że Bóg Jest Duchem i jak mówi Biblia mieszka w Światłości niedostępnej ? Powiem więcej mieszka nie tylko w Światłości bo Światłość to stare niebo ale mieszka w jeszcze wyższym poziomie w Pełni Miłości, Miłosierdzia, Wiedzy, w wiecznym TERAZ, w stanie w którym nie ma już elementu Światłości. Co zadziwiające ta Pełnia nie mająca ani granic czasowych ani przestrzennych – Pełnia nieskończona – jest w nas – w naszych duszach – bo tym sposobem stanowimy Jedność z Bogiem. Tak tego doświadczyłem mistycznie doświadczając stanu i starego i nowego nieba. Więc pytam się; jak ta Pełnia miałaby nas stworzyć ot tak i nagle w takiej pełni naszej istoty jaką dziś również cieleśnie stanowimy ? To pytanie należy dokładnie rozważyć – dokładnie. Po doświadczeniu stanów Pełni Ducha Świętego zacząłem rozważać dochodząc do prostego wniosku, że ta wszechobecna cudowna ekschatyczna Pełnia jest obecna w całym Stworzeniu – w każdej Istocie czy to cielesnej czy bezcielesnej. I to jest oczywiste bo zbiór nieskończony jakim jest Pełnia zawiera w sobie wszystkie zbiory skończone jakimi jest Stworzenie, czyli Światy widzialne i niewidzialne. Tu nie należy zapominać, że Pełnia z racji swej nieskończoności jest zawsze nieskończoną Pełnią w każdej cząstce stworzenia. Czyż to nie cudowne i prawdziwe bo i Biblia mówi, że Bóg jest wszystkim we wszystkim, czyż nie ? Dla mnie szokiem było gdy po doświadczeniu Pełni uświadomiłem sobie jasno, że skoro Pełnia = totalnej Jedności i Równości [bo w Pełni dusza jest równa Bogu z racji Pełnego z Bogiem zjednoczenia – czyli matematyczny zbiór skończony staje się zbiorem nieskończonym co analiza matematyczna może łatwo udowodnić] jest w mej duszy to jest w każdej duszy – również w duszach tych Ludzi o złej naturze, którzy dali mi w życiu popalić. Posunę się dalej w tym rozważaniu. Doświadczyłem też Otchłani – stanu śmierci duszy – z której Jezus mnie uratował. Jakaś zła siła usiłowała mnie w ten stan Otchłani wtrącić wykorzystując mój samolubny gniew. I to nie jest koniec. Wyrażając zgodę zszedłem do Piekła w Ciemność gdzie dusze tzw potępione będące w stanie hierarchii i zupełnego braku Jedności dręczą się wzajemnie udręką ekstremalną i żyją w stanie nienawiści i LĘKU – Lęku przed silniejszymi od siebie i Lęku, że Bóg nigdy nie wybaczy Im ich grzechów – co oczywiście jest nieprawdą – bo Bóg zawsze wybacza. Gdy okazałem Miłosierdzie tym Duchom, a zwłaszcza panu tej domeny – Szatanowi, który w tej Ciemności usiłował mnie wchłonąć – wchłonąć moją duszę – nagle wyszedłem z tej Ciemności zauważając, że nastąpił błysk Światłości w tym stanie gdzie do tej pory żadne Światło nie dochodziło. Co dalej się działo opiszę innym razem. Myślę, że w kontekście stworzenia, raju i wygnania z Raju jest istotny ten stan Pełni Boga = Pełni Ducha Świętego i stan Otchłani oraz Piekła – Ciemności. Bo jeden stan to stan Życia powiem więcej Życia Wiecznego, a drugi stan to stan Śmierci lub nawet zupełnej anihilacji duszy [myślę tu o stanie Otchłani]. A więc mamy już dwa stany – stan dający Życie – i stan odbierający życie i cielesne i duchowe. Powróćmy więc do Raju. Czy Duch sam z siebie mógł stworzyć od tak od razu i z niczego Człowieka Adama i Ewę ? Jako geolog byłem uczony, że jest ewolucja, że Wszechświat powstawał powoli miliardy lat, a Ziemia w tym procesie kształtowania Wszechświata ma ok. 5 miliardów lat – i w tym okresie ogromna ilość gatunków ewoluowała i ulegała zagładzie w wyniku katastrof naturalnych np. Dinozaury, które panowały na Ziemi prawie 200 milionów lat, a wyginęły około 65 milionów lat temu w wyniku uderzenia w Ziemię wielkiej asteroidy. Więc cała Natura ewoluowała i była niszczona wielokrotnie – co bada paleontologia i geologia historyczna – czasami zagłada przychodziła tak wielka, że 90 % gatunków zwierząt i roślin wymierało. Teraz gdzie w tym cały procesie ewolucji i stworzenia umieścić Raj i stworzonego przez Boga Człowieka ? Szukałem i znalazłem w przekazach ezoterycznych i w wizjach mistyków. Raj faktycznie był. Jak długo nie wiem – może miliony lat ? Ale był. Adam i Ewa symbolizujący pierwszych rodziców nie byli jedynymi mieszkańcami Raju. Było wielu, którzy w Raju żyli. Skąd się wzięli ? Biblia mówi, że to Bóg Ich Stworzył ? A więc musieliby być stworzeni nagle przez w.w Pełnię ? Niestety tak nie było. Pełnia Stworzyła Wszechświat – moim zdanie był to Wielki Wybuch – efekt pojawienia się materii z poziomu Wiecznej Światłości – ale dalej wszechświat ewoluował już samodzielnie. Sama Ziemia, która była kulą rozgrzanej magmy stygła ok. 1 mld lat nim zaczęła pojawiać się woda i lądy, a rośliny i zwierzęta jeszcze później ewaluowały bo np. jakaś asteroida zaszczepiła na Ziemi życie sama niosąc w sobie zalążki życia ? I ewolucja była procesem trwającym miliardy lat. Liczni się oburzają gdy się udowadnia, że Człowiek pochodzi od małpy jako efekt tej ewolucji. I osobiście staję częściowo po ich stronie – bo nagle coś przyspieszyło tę ewolucję ?! Co więc się stało ? I jak ten Rajski Człowiek powstał i jak wyglądał w stosunku do nas ? To są zasadnicze pytania. Nie wiem jak Wy w redakcji ‚Miłujcie się’ wytłumaczycie stan Rajskiego Człowieka ? – ja mam już swoją interpretację. Otóż ewolucja we Wszechświecie spowodowała pojawienie się różnego rodzaju Istot rozumnych, nie tylko opartych na węglu jak my ale i na wodorze, metanie, helu, … My oparci na węglu potrzebujemy do życia powietrza – tlenu i wody. Inni inne mają potrzeby. Wiele tych cywilizacji kosmicznych osiągnęło wysoki stopień rozwoju technokratycznego i nastąpiła ich ekspansja we WSZECHŚWIECIE. Ta ekspansja była możliwa dzięki temu, że Cywilizacje te przemieszczają się nie w stanie materii bo podróże w tym stanie trwałyby niesamowicie długo zważywszy na rozmiary naszego Wszechświata [światło do nas dobiegające to 15 miliardów lat świetlnych, a to które do nas nie dotarło to kolejne kilka miliardów lat] lecz przemieszczają się w stanie Wiecznej Wszechobecnej Światłości według mnie lub innymi portalami. Cywilizacje te dotarły do Ziemi. Były to dobre uduchowione cywilizacje na wysokim stopniu moralnym. Widząc piękno Ziemi postanowiły tu stworzyć miejsce do tego aby Dusze mogły Żyć w ciałach w stanie szczęścia, błogości i kontaktu z Bogiem – nieustannego kontaktu z Bogiem. Ponieważ posiadały ogromne możliwości w zakresie genetyki wykorzystując i swój kod genetyczny i kod istot ziemskich stworzyły Człowieka Rajskiego o 12 zwojach DNA dla którego kontakt mistyczny z Bogiem – z Pełnią Miłości i Światłości – był czymś naturalnym. Człowiek promieniował w tym stanie tą Pełnią, którą nosi w sobie – promieniował wszechobecną Światłością i Miłością. Człowiek żywił się wtedy tym co daje Natura – zioła, owoce i warzywa – i żył bardzo długo bez stresów i bez cierpień, bez walki, bez rywalizacji, bez mordu i bez zbrodni – żył podobno nawet do 100 tys. lat, niesamowite czyż nie ? I co na to Redakcja ‚Miłujcie się’ powie ?! Oczywiście pan Zecharia Sitchin nieżyjący już nie zgodziłby się ze mną ponieważ On uważał, że Człowiek był od początku ‚stworzony’ genetycznie jako Niewolnik do ciężkich prac w górnictwie – stworzony przez złe Istoty z Kosmosu. Ja po swych badaniach i doświadczeniach uważam, że złe Istoty z Kosmosu wkroczyły w dzieje Ziemi 309 tysięcy lat temu wygrywając w tym sektorze Galaktyki bitwę z siłami Światłości i dokonali Okupacji Ziemi, która to okupacja trwa do dziś. Otóż te złe potężne Istoty wycięły z DNA Człowieka Rajskiego 10 zwojów DNA zostawiając 2, dodali część swego kodu i wiele śmieci – i od tej pory Człowiek stał się niewolnikiem ciężkiej pracy, trudu i zmagania, walki i rywalizacji, chorób, szybkiej śmierci, niewolnikiem zła i grzechu. A więc według tego co ja wyznaję to nie Nieskończenie Dobry Bóg wygnał Ludzi z Raju – lecz uczyniły to złe Istoty z tzw Imperium Oriona, których władza się na tej Ziemi musi zakończyć. A więc teraz już pojmujecie dlaczego uważam za kłamstwo to co twierdzi Biblia, że to ‚bóg’ wygnał Ludzi z Raju. To nie dobry Bóg to uczynił – tylko złe i krwiożercze Istoty, które z Prawdziwym Bogiem mają mniej więcej tyle wspólnego co Szatan Ich pan i władca. Jak my wszyscy noszą Pełnię Boga w sobie – ale zakryły tę Pełnię za złem i gwałtem, którymi się posługują zniewalając inne Istoty. I już dotykamy PRAWDY czym było wygnanie z Raju.

    Moja bajka jest spójna – ani nie zaprzecza ewolucji ani kreacjonizmowi – lecz w kreacjonizm wprowadza inżynierię genetyczną jako przyczynę powstania i upadku Raju. Należy przy tym pamiętać, że mimo, że nas tak zniewolono Pełnię Boga wciąż nosimy w sobie – czego niektórym Mistykom jak i mnie dane było na krótko doświadczyć. Jeśli więc Raj ma powrócić musimy usilnie dążyć do tego aby się oddać w Pełni Bogu – bo On prawdziwie i szczerze proszony reaguje natychmiast. Jak długo będzie trwał nasz proces powrotu do utraconego Raju ? – nie wiem ! Kto nam pomóc może ? – wiem ! Bóg i Siły Światłości – zarówno te Duchowe jak i Cielesne.

    Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

    Pozdrawiam i oczekuję na merytoryczną Waszą odpowiedź.

    Mieczysław Jacek Skiba

   3. Mieczysław Jacek Skiba: odnośnie stworzenia i raju wartos się odwaołać do filozofii przyrody jak dzieł Michała Hellera. Inaczej w tej bajce będą smoki zamiast prawdy

  2. To że układ porusza się spiralnie to nie nowość. Zachęcam do zapoznania się z pracą fizyka o nazwisku Nassim Harramein. To czego nas ucza w szkole o ukladzie slonecznym to jego odwzorowanie na kartce w dwóch wymiarach. W trzech wymiarach to wygląda jak spirala czy też fala. Cały układ niejako „płynie” w ten sposób przez przestrzeń kosmiczną.

  3. Prawdę w Biblii znajduje TYLKO ten, kto ją czyta i się zastanawia nad treścią.

   Pisze w niej, że JESTEŚMY CZĘŚCIĄ NATURY, a nie jakimiś poza nią dziwolągami, więc skąd oburzenie na tych, którzy dostrzegają z nią łączność?
   Biblia o naturze OPOWIADA najprostszymi słowami.
   Natomiast oficjalni naukowcy i inni poszukiwacze PRAWDY o naturze próbują UDOWODNIĆ, UKAZAĆ jak funkcjonuje, badając różne jej szczegóły, używając języka, który dla nich jest zrozumiały.
   Zastanów się nad cytatami:
   Łk 8,46: „…Jezus rzekł: Ktoś się mnie dotknął, bo poznałem, że MOC wyszła ode mnie”. Dotknęła Go, a właściwie frędzli Jego płaszcza chora kobieta i natychmiast tą MOCĄ została uzdrowiona.
   Mk 16,18: „Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie”.

   Napuszeni przymusową niewiedzą chrześcijanie, to uczniowie Pawła, którzy z całej Biblii znają TYLKO jego listy i wg nich budują cywilizację odwrotną do takiej, jaką chce mieć Bóg dla swoich wyznawców.
   Chrześcijanie nie mają pojęcia co i jak robił oraz czego nauczał Jezus.
   Nie wiedzą po co Bóg wybrał Abrahama i czego chce od ludzi.
   I w ogóle nic o Bogu i o sobie nie wiedzą.

   Jak widać, wyjście z organizacji nie jest równoznaczne z wyjściem z bezmyślnego chrześcijaństwa.

 8. „Watykan wie o ludobójczym planie globalnych elit…”

  Jeśli Watykan jest przeciwny antykoncepcji i prezerwatywom (szczególnie w krajach Afryki) to z tego wynika, że chce żeby ludzi zabito więcej?

  1. Oficjalna nauka Kościoła zdaje się chronić ludzkie życie (wyjątkiem jest dopuszczalność pod pewnymi warunkami tak zwanej kary śmierci). Problem tkwi w tym, że Kościół jednego uczy, a drugie realizuje w praktyce. W tym konkretnym przypadku: Kościół nie przeciwstawia się wprost projektowi Nowego Porządku Świata, ani nie nagłaśnia realizowanego codziennie z rozmachem na szeroką skalę przez globalne „elity” systematycznego i metodycznego ludobójstwa mieszkańców tej pięknej planety. Kościół nie wypełnia swego podstawowego pasterskiego obowiązku: NIE OSTRZEGA OWIEC PRZED WILKIEM. Owce są więc zagubione, żyją w chaosie, nie wiedzą, komu wierzyć, gdyż zamieniono wiedzę na wiarę. Nieliczne (te bardziej inteligentne) zaczynają jednak zauważać, że coś tu się nie zgadza, że coś tu jest nie tak. I powoli zaczynają się wreszcie budzić…

   1. Jaka jest dziś sytuacja ? – Ludzkość wciąż jęczy w niewoli Imperium Oriona, które szczuje Człowieka przeciw Człowiekowi – ustrój przeciw ustrojowi – religię przeciw religii – system przeciw systemowi !!! I to działa – Ludzie ze sobą walczą często jak Demony. W 4-tym wymiarze tkwi Okupant – Gady – Wąż Starodawny – służą wciąż swemu Panu Lucyferowi – uwielbiają żywić się ludzkim mięsem – stąd w wielu kulturach składano ofiary z Ludzi – nawet Żydzi składali ofiary Molochowi z pierworodnych – czego oduczył Ich Mojżesz !!! Dziś Iluminaci – Kabała tak czynią – Demony w Ludzkim Ciele !!! Dlatego Ziemianie zrozumcie – że sami dla Siebie wrogami nie jesteśmy – ten Wróg kryje się w wyższym cielesnym wymiarze !!! Co robi oprócz szczucia Ludzi przeciw sobie i niszczenia krajów np. kryzysami !!! Otóż rozesłał Wici – u boku ma zniewolonych Szaraków. Z głębin kosmosu przybywają Nefelin – giganci jak trole o wymiarach 6-8 m – nadzorcy niewolników – trzema statkami w liczbie 12 milionów. Nordycy zdradzieckie rasy ludzkie. Plejadiańscy Renegaci – którzy będąc Elfami stali się Orkami – bo wpadli w sidła Ciemności !!! Kto jeszcze ? – wiedzą Ci co to szczegółowo badają !!! Ja też rozsyłam Wici !!! Do Was – już pojmujecie ? Do Świata podziemnego – Szambali – do Ludów żyjących w Pokoju od tysięcy lat, które przetrwały liczne zagłady Cywilizacji Ludzkich !!! Wiedzą już, że jeśli chcemy ocalić Ziemię – nasz Dom-Ojczyznę i dziedzinę naszą muszą podjąć walkę !!!? Przybył Ra – pół Człowiek pół Gad – zawsze wierny – twórca 10 przykazań – kiedyś wcielony dobry Faraon, który miłością i mądrością zbudował potęgę Egiptu – ale przyszli źli faraonowie i wszystko zepsuli – nawet śmierć męczeńska Ozyrysa i Horusa, którzy stali się dla Uciśnionych Bramą do Nieba nie zakończyła czasów Ciemności w Egipcie – i Egipt padł !!! Stąd Ra stanął po mojej stronie i pomógł !!! Gdy zejdą na Ziemię będą potrzebować jeść – tak ja i my również mięso zwierzęce. I wciąż ślę Wici do Federacji Galaktycznej – Oni z całą swoją flotą okrętów są w Światłości – czyli w starym Niebie chronionym przez Ogień Niebieski, który Ich przepuszcza bo są dobrzy – a nigdy nie przepuszcza tych złych !!! Jest to taki stan w którym zarówno ciało jak i rzeczy się nie zużywają – są Nieśmiertelne !!! Dlatego osobiście bardzo się Im nie dziwię bo schodząc tu staną się śmiertelni !!! Są piękni jak Elfy – różnorodni – każdy zupełnie niepowtarzalny pod względem wyglądu, charakteru, światopoglądu – cudowna i niesamowita różnorodność. Gdy Ich ujrzycie zrozumiecie co znaczy, że Bóg nie chce aby jakaś jedna religia zawojowała cały Świat !!! Będą się żywić jarzynami i owocami !!! Potrzebujemy więc produkować bardzo zdrową żywność na Ich przybycie !!! Na Ziemi jest wielu wcielonych Buddów, jest Kryszna – Sai Baba, jest wielu w wielu kulturach – działają już lub nie !!! Czekam na przebudzenie Gabriela – Mahometa !!! Czekam i na Wasze przebudzenie !!! Słuchajcie !!!?

    Jakie potęgi i technologie staną naprzeciw siebie by bronić Ziemi nie wiem – na pewno przekraczające nasze wyobrażenie !!!

    Nawiąże tu do Apokalipsy św. Jana, którą moim zdaniem dyktowały w większości Ciemne siły w zakresie dotyczącym ucisków, wojen, holokaustów, cierpień – a jedynie ziarna prawdy zdołały się przekraść do tego ‚Objawienia’. Takim ziarnem Prawdy może być końcówka Apokalipsy opisująca Nowe Stworzenie – Jeruzalem niebiańskie Ap21,22. Moim zdaniem ‚Miasto Święte – Jeruzalem Nowe … zstępujące z nieba od Boga’ to są właśnie bazy i statki Federacji Galaktycznej oraz grupy Ra wyłaniające się w naszym wymiarze 3-cim z wymiaru 6-tego ze Światłości Wiekuistej. Ja znam realia 6-tego wymiaru – i dość dobrze poznałem realia naszego Świata boleści 3-ciego wymiaru. Mam więc porównanie. I to rozwiązanie z tym przekazem jest moim zdaniem jak najbardziej kompatybilne. Pomyślcie o tym gdy ucisk narośnie do tego stopnia, że trudno go już będzie znieść !?

   2. „Kościół nie ostrzega owiec przed wilkiem” ?
    Jeśli wilkiem jest szatan, to „święty” „apostoł” Paweł nauczył Kościół zgubione i rzekomo zgubione owce do wilka przyprowadzać na zbawienne tortury (1Kor 5,4-5).
    Rzeczywiście bez ostrzeżenia.’

 9. Tak sie wlasnie zastanawiam nad tym wszystkim. Czy to możliwe? Coraz częściej słyszę o spisku, ale ci co mówią, mówią szeptem. Nikt ich nie słucha, są uznawani za wariatów, kosmitów etc. O dziwo, ‚myślących inaczej’ jest coraz więcej. Ciekawe

  1. Coraz liczniejsze w Polsce środowiska alternatywne od lat mówią głośno o spiskach. Wnikliwi historycy doskonale wiedzą, że to właśnie spiski od zawsze tworzyły i do dziś tworzą historię tej planety. Spiski są codziennością życia politycznego na świecie, również w Europie.

   Spiskiem był pakt Ribbentrop-Mołotow;

   spiskiem był układ w Jałcie, na mocy którego demokratyczny Zachód „demokrtycznie” sprzedał Polskę w trwającą dla nas do dziś niewolę;

   spiskiem było polityczno-medialne wypromowanie tajnego współpracownika zbrodniczego komunistycznego reżimu na legendę „Solidarności”;

   spiskiem było porwanie, nieludzkie tortury (wyrwanie na żywca języka) i brutalne zamordowanie księdza Jerzego Popiełuszki (do dziś nie znamy dokładnej daty jego śmierci);

   spiskiem był układ ubecko-solidarnościowo-żydowski w Magdalence i przy Okrągłym Stole;

   spiskiem był Zamach Warszawsko-Smoleński, gdzie w biały dzień strzelano do żywych jeszcze polskich polityków;

   spiskiem-ustawką jest obecna wojna amerykańsko(izraelsko)-rosyjska na terytorium Ukrainy (fabryki czekolady Poroszenki doskonale prosperują w Moskwie);

   spiskiem są wreszcie medialne ceregiele unijno-greckie, gdzie po cichu UE nadal wspomaga finansowo Grecję, by jej najmniejsza krzywda się nie stała…

   Spiski są codziennością polskiego i światowego życia politycznego. Spiski to nie teoria…

   https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2014/06/12/spiski-to-nie-teoria/

   Watykan o tym wszystkim doskonale wie również. Wie – ale nie mówi. Nie mówi – byś za dużo nie wiedział.

   Więc – z konieczności – ten blog jest właśnie dla tych, którzy o tym wszystkim jeszcze nie wiedzą…

 10. Zło istniało i istnieć będzie, a największą bronią na zło jest dobro. Tak trudno jest „walczyć” dobrem. Tylko taka „broń” wku…rza. Watykan nie jest wolny od zła, pewnie, że dzieją się rzeczy związane z destrukcją człowieka widać to w codziennej kromce chleba…
  Wiedza…, wiedza jednych podbuduje, drugim zafunduje zawał. Taka wiedza nie jest dla każdego.
  Uważam, że celem takich blogów powinno być uczyć, jak żyć w takim, a nie innym świecie. Tu i teraz, i dla lepszego jutra dla naszych dzieci i wnuków. Sama wiedza nic nie da, trzeba wiedzieć, jak z tej wiedzy korzystać. Poza tym faktycznie, wszystko co w internecie jest do przejrzenia i z pewnością Watykan dawno wie, co się na jego temat wypisuje.
  Żyjmy dobrze w najbliższych otoczeniach i wszędzie tam, gdzie los nas powiedzie, a takimi „małymi” krokami utrzemy nosa szatanom 😉
  Takie banaliki, wiem, ale nie chciałam wnikać w naukę czy politykę.

  1. Przedstawię krótko jak wygląda zniewolenie w Imperium Oriona
   i WOLNOŚĆ u RA i w Federacji Galaktycznej.
   Zniewolenie w Imperium; okrucieństwo i brutalność silniejszych nad słabszymi, składanie ofiar z niewolników Szatanowi, system kastowy: Panowie – Nadzorcy Niewolników – NIEWOLNICY, totalna kontrola poprzez technologię – implanty-czipy itp. Oraz tak wiele procedur, że Niewolnicy nie wyrabiają na zakrętach !!! Czy i tego się nam obecnie nie wprowadza u nas ???!!!

   Słuchajcie !!!

   Wolność u Ra i w Federacji. Tu Każdy Jest WOLNY – działa bez jakichkolwiek procedur zgodnie ze swym talentem – umiejętnościami – natchnieniami – i nikt i nigdy Go nie kontroluje. Nawet w Ich systemie nie ma paszportów i umów lub pieniędzy – wszystko odbywa się za pośrednictwem ustnej umowy – i robi się zawsze to co jest społecznie i indywidualnie konieczne do zrobienia !!! Ekstaza tej pracy jest nieprawdopodobna !!! Tak jak ciężar pracy w Imperium jest nie do zniesienia !!!

   WYBIERAJCIE !!!

   1. Jestem za Federacją. Imperium Zła wpadło tu i sobie rządzi. Nieraz marzy mi się by ta nasza Ziemia się rozdwoiła. Każdy niech trafi na taką Ziemię, z jaką mu po drodze.

  2. Wiedza nic nie da? Zależy jaka.
   Jezus uczył jak uzdrawiać, zamykać w czeluści złe duchy, skutecznie upominać źle czyniących, uciszać burze, rozmnażać pokarm itp. Wystarczy litość dla chorych, głodnych, bezdomnych, czy inaczej cierpiących aby to Bożą mocą czynić. Wystarczy szczera litość i niezłomna wiara, że się uda.
   Ale katolikom wmówiono, że Jezus nikogo niczego nie uczył, że uczył tylko Paweł jak się zbawiać cierpieniami. Wg Pawła godni litości są niecierpiący, bo nie będą zbawieni.
   I jakoś nikt nie zauważa, że Jezus nauczał odwrotnie: katom i dobrowolnym hodowcom cierpień obiecał potępienie (Mt 10,15; Łk 10,12 itp.).
   Wiedza proponowana przez Jezusa ukazuje ten sam kierunek działania, który ostatnio dostrzegli kwantowi naukowcy. Nie jest on zgodny z kierunkiem wskazanym przez chrześcijańskie Kościoły, bo chrześcijanie, to uczniowie i naśladowcy Pawła (Dz 11,25-26), a nie Jezusa.

 11. Witam!
  Wiele treści związanych z tematyką zdrowotną publikowanych na tym blogu pokrywa się z teoriami prezentowanymi w książkach, które wydajemy. Od kilku lat wydajemy też książki przytaczanego tu wielokrotnie Davida Icke’a (jego najnowsza książka pojawi się na rynku już w październiku). Czy byliby Państwo zainteresowani nawiązaniem współpracy z wydawnictwem? Nie zależy nam na kryptoreklamie i sztucznie pozytywnych recenzjach książek, ale realnym dostarczaniu informacji osobom zainteresowanym taką tematyką. Pozdrawiam i czekam na kontakt 🙂

 12. Witam serdecznie !

  Trafiłem na Waszą stronę – jest interesująca. Podlegam intensywnemu mind control od 2001 roku – od czasu gdy przyznałem się na necie do swoich doświadczeń mistycznych [zwiedziłem mistycznie 7-me i 6-te pozytywne i negatywne poziomy]. Od tej pory oberwałem czipami, które od czasu do czasu wywołują ból w ciele dość intensywny i paraliżujący oraz mam chip umieszczony w mózgu – od 2001 do 2005 był to dźwięk chropowaty jak tryby maszyny, a od roku 2005 gdy mnie porwano ponownie [i to porwanie pamiętam] pojawił się dźwięk jak pisk hamującego pociągu. Ten pisk jest non stop, czasami gdy czuję się lepiej jakby cichszy ale gdy czuję się źle i dodatkowo pojawiają się te bóle to jest odlot, dźwięk daje w kość. Zacząłem też zbierać materiały na książkę gdzie włączam swe doświadczenia mistyczne, natchnienia i przemyślenia oraz wiedzę ezoteryczną i społeczną. Przy okazji zapraszam do ściągania pliku projektu książki z Chomika http://chomikuj.pl/mjacek2013/Dokumenty [aktualną wersję załączam zawsze na chomiku] oraz do odwiedzenia na fb grupy Walka Światłości z Ciemnością na Końcu Czasów. Książka jest dopiero poddawana redakcji przez profesjonalne wydawnictwo – ale schemat i treść książki już zamieszczam. Po zalogowaniu się do chomika można pobierać do 50MB na tydzień za darmo.

  Będę wdzięczny za podpowiedź jak się pozbyć tych czipów – implantów.

  Serdecznie pozdrawiam.

  Jacek – Mieczysław Jacek Skiba

 13. Autor bloga wskazuje na wartość i ważność wiedzy, i na ostrożność w sprawach wiary, w co wierzymy. Jaką wiedzę posiada Autor bloga, każąc nam wierzyć w, cyt.: „…w tym zwłaszcza na bieg dziejów Polski, gdyż Iluminaci szczególnie zajadle nienawidzą Słowian, dobrze wiedząc, że to właśnie z Polski „wyjdzie iskra” Wielkiej Zmiany, która oczyści Ziemię z gadzich programów).” Czyż nie jest to megalomania wmawiana Polakom od czasów Mickiewicza i Słowackiego, może i potrzebna Narodowi do przetrwania w tamtym czasie, jednak była nie tylko ułudą, ale i fikcją. Czyż nie jest to „granie” na naiwności i łatwowierności ludzkiej? Proszę o rzetelną, popartą dowodami odpowiedź na moje pytania – Skąd wiadomo, że Iluminaci nienawidzą Słowian, a z Polski „wyjdzie iskra” Wielkiej Zmiany ? Co to za „iskra” ma wyjść z Polski?
  Pozdrawiam, Marco.

  1. .https://youtu.be/1TX8jqosl_s?t=22m26s

   Autor bloga nie każe nikomu w nic wierzyć, po prostu – podobnie jak pan Daniel powyżej – również dzieli się z innymi swoimi rozpoznaniami.

   A z „rzetelnymi, popartymi dowodami odpowiedziami” na pytania dotyczące wiedzy alternatywnej jest pewien kłopot, bo odpowiedzi takich nie udzieli na razie ani Telewizja Publiczna, ani TVN, ani Gazeta Wyborcza. Uzasadnienia dla wiedzy alternatywnej płyną na razie z równie alternatywnych źródeł: od istot mających WŁASNE ROZPOZNANIA, WŁASNE WGLĄDY w naturę rzeczy. W świecie kwantowym, w którym wszyscy żyjemy (o czym nie wiemy, bo nie uczą tego w szkołach) panują kwantowe prawa, które nijak się mają do starego paradygmatu „naukowego obiektywizmu” oraz jedynie słusznej „prawdy”.

   Jedno jest pewne: póki co WIEDZA OFICJALNA JEST ZAKŁAMANA, gdyż uniwersytety nigdy nie były wszechnicami wolnej myśli, lecz świątyniami manipulacji i zakłamanych dogmatów – w tak ważnych tematach jak choćby: historia Ziemi, historia Polski, teoria ewolucji, rzekomy determinizm genów czy tak zwane globalne ocieplenie.

   TAW

  1. Więcej takich stron to ktoś zarobi, wydawnictwo, TAW czy inny ktoś. Ten blog to jeden wielki pryma aprylis. Pozdrawiam wszystkich wesołków i pełnia współczucia dla naiwnych. Bóg jest Miłością i koniec końców poradzi sobie z nami wszystkimi. Będzie pięknie.

   1. Tu nie kefir. Nikt o kasę nie żebrze. Są ludzie, którzy robią takie rzeczy z czystej wewnętrznej konieczności. Ci co owych rzeczy nie próbują nawet próbować zrozumieć, są ubezwłasnowolnieni ignorancją.

 14. LUDZIE! Ogarnijcie się! Przecież to są BREDNIE dla szukających przygód dzieci. Uwierzy tylko ten, kto nie wie czym jest wiara i Kim jest Bóg. Nie ma żadnych racjonalnych dowodów a jest to jedynie czyjaś interpretacja. Cel – zmącić umysł tym, którym wydaje się że w coś wierzą. Bóg Cię kiedyś rozliczy z tego, komu służyłeś.

  1. Raczej nie uwierzy ten, kto wie, czym jest wiara w listy Pawła zamiast w Ewangelię (= naukę Chrystusa).
   Interpretację nie wiadomo czego tworzą biskupi (85p. Katechizmu), a nie naukowcy. Ci tworzą hipotezy i starają się je udowodnić, aby się stały twierdzeniami. Bóg w Biblii (nie mylić z Pawłem !) potwierdza te twierdzenia, ale innymi słowami. Biblia opowiada, a nie dowodzi.

 15. Drogi adminie, ale skoro archiwa watykańskie są tajne, to skąd Ty wiesz, co one zawierają…?

  1. Co nieco pamiętam z poprzednich żywotów… 😉

   Bo sam się niegdyś nieco przyczyniłem do tego bajzlu, jaki mamy obecnie.

   Przestrzeń dba jednak o równowagę, więc tak się składa, że obecnie – w epoce apokaliptycznej Wielkiej Zmiany – najbardziej aktywne są właśnie te istoty, które niegdyś najbardziej narozrabiały…

   Watykan posiada pełną dokumentację sądową (Inkwizycja) z zakończonych karą śmierci watykańskich procesów nad istotami wybitnie sensytywnymi, żyjącymi w harmonii z przejawioną Naturą, wedle wzorcowego, macierzystego kosmicznego prawa. Watykan posiada pełną dokumentację dokonanego przez Kościół ludobójstwa na naszych Pramatkach i Praojcach Słowianach – palenie artefaktów przebogatej słowiańskiej kultury, palenie istot ludzkich…

   1. Nie wierzę w reinkarnację.
    Bo niby co z martwego wciela się w następcę? Martwy mózg?

   2. Skąd wiedzieć, czy pamięć z poprzednich żywotów jest prawdziwa, a nie iluzoryczna, czy nie jest np. jakimś „wkrętem”?

   3. Krystyno, istnieje coś takiego jak pierwiastek niematerialny ludzkiej egzystencji. Energetyczno-eteryczna część ludzkiej istoty. Część nieśmiertelna, niepodzielna, nie posiadająca masy, niewidzialna dla spektrum możliwości ludzkiego oka. Ta część w 90 procentach jest podstawą człowieczeństwa. Znana jest pod wieloma określeniami, w zależności od wyznawanych wiar lub filozofii. Mówią na nią dusza, Kia – Siła Życiowa, duch, świadomość, prana. Reszta 10% to tylko materialna powłoka, śmiertelna, ulegająca zużyciu i starzeniu w tej rzeczywistości. Mózg ludzki jest tylko komputerem sterującym tą powłoką i strukturą tak na prawdę ograniczającą wszystkie możliwości natury ludzkiej do 10% sprawności postrzegania, elementem odpowiedzialnym za połączenie Kia z ciałem materialnym.
    To dzięki Kia istnieje empatia, sumienie, Wola – niekiedy tak potężna, że ograniczenia materialne są łamane jak zapałki, dzięki temu posiadasz intuicję, rozróżniasz zło od dobra, w snach pokonujesz czas i przestrzeń.
    Nie ważne w co wierzysz, ale wiedz, że na pewno jesteś nieśmiertelna.

   4. Do tego Krystyno wiedz też, że reinkarnacja była jedną z podstawowych Prawd wczesnego Chrześcijaństwa. Religie są przeinaczane przez ludzką chciwość, hipokryzję, ignorancję i żądzę władzy.

 16. Watykan to Babilon, matka wszetecznic. Obj.13,1 – 8. Upadek Babilonu Obj.18,2- 10. Watykan, to iluzja chrześcijaństwa. To ta instytucja rozdaje karty, a politycy, bankierzy i cały system z nimi związany wykonuje rozkazy Lucyfera. To on nakłonił Ewę w ogrodzie eden do grzechu, ale Jezus Chrystus pokonał grzech i zło na krzyżu golgoty. Trzeciego dnia Bóg z martwych wzbudził Jezusa.On wróci ponownie i szatan i jego pomagierzy ( upadłe anioły i ludzie ) zginą. Tylko Jezus jest jedyną drogą do Boga Dz. Ap. 4, 10 -12 !!!

 17. Chrześcijanami nazwano uczniów faryzeusza Pawła (Dz 11,25-26); najzdolniejsi z nich, to katolicy.
  Jezus nauczył 12 apostołów (i przy okazji innych, którzy z Nim chodzili) uzdrawiać chorych, wypędzać w czeluść złe duchy, i upominać grzeszących. Jedenastu apostołom polecił TĄ wiedzę przekazać wszystkim narodom. Wygonił z ziemi diabła, żeby im w tym nie przeszkadzał.
  Apostołowie w świat nie wyruszyli, a Paweł w listach kłamie, że Jezus tylko jego posłał do pogan (Ga 2,7-8 itp), aby głosił swoją „ewangelią”, akurat odwrotną do Jezusowej – tej nie znał.
  Paweł wypędzonego szatana awansował na zbawiciela (1Kor 5,5), co zaowocowało „świętą” inkwizycją, wykpił małżeństwo w 1Kor 7, co zaowocowało celibatem i żeńskimi zakonami, i wbrew 1Sm 8 skłamał, że władza pochodzi od Boga.
  Zniszczył macierzyństwo bajdurzeniem, że kobietę Bóg stworzył dla mężczyzny, a nie dla zaludniania ziemi. Wg oryginału Rdz 1-2 pierwszy człowiek nie jest mężczyzną; jest bezpłciowy. Bóg sporo się napracował przy dzieleniu go na willę na 9 miesięcy dla potomków i żywiciela całej rodziny.
  „Ewangelia” Pawła od 2000 lat zastępuje Ewangelię Jezusa dzięki kłamstwu zapisanemu w 87 p. Katechizmu. W to kłamstwo bezkrytycznie wierzą wszyscy chrześscijanie, a nawet ateiści.

 18. Artykuł „Polska jest już bezpieczna”, po którym są wyłączone komentarze jest przeznaczony tylko dla tych, którzy poczynają się napełnieni tajemną wiedzą, nad zdobyciem której zwyczajnym śmiertelnikom trudzić się nie warto.
  Czy to jakaś nowa religia, czy tylko inny odcień dotychczasowej błękitnej krwi?

  1. Proszę się nie niepokoić 😉 Są przecież różne fazy rozwoju każdego procesu, a więc rozwoju świadomości też. Nic na to nie poradzę, że tamten artykuł staje się w pełni zrozumiały dopiero na pewnym etapie rozwoju percepcji. A każdy ma przecież własną ścieżkę rozwoju. Ja sam też byłem od kołyski programowany w KK – i lata całe zajęło mi wypięcie się z tych programów. Doskonale zdaję sobie sprawę, że to nie jest łatwe. Odzialanie ziaren od plew jest żmudną i trudną pracą – pracą na całe życie. Ale wszyscy Wędrowcy – i tak ostatecznie spotkamy się w tym samym punkcie, z którego pierwotnie wyszliśmy… 🙂

  2. ,, Proszę skorzystać z translatora Google
   Pozdrawiam RaJa”

   Możesz mi, drogi Rajmundzie, wyjaśnić o co chodzi z tym translatorem?
   Przeczuwam, że tłumaczenie na język polski masz na myśli, ale wiesz, tu, w Tawernie, wszyscy są już obyci z obcojęzycznym nazewnictwem elektronicznej zajawki w sieci komputerowej do tego stopnia, że tylko ja( o nie, moja koleżanka, Ania, też) jesteśmy tłukami średniowiecznymi.

   Czy można prosić, abyś swą poradę powiedział w języku polskim?
   I nie oto chodzi, że czepiam się Angoli i ich tzw. mowy światowej.
   A swoją drogą, dlaczego język Angoli stał się językiem esperanto?
   A to ciekawe!

   Oj, przepraszam, to nie jest pytanie do ciebie, Rajmundzie 🙂

   Wszedł se Chłop z ciekawym pewnie info, a baba się czepia…

   Miłego!

  1. Mnie na niczym nie „zależy”, tzn. się nie napinam. Czyli bez spiny po prostu robię swoje 🙂 Jako i Ty zapewne 🙂 Pozdrawiam, TAW

 19. Zastanawiam się nad zdaniem: „Watykan wie o ludobójczym planie globalnych „elit””.
  Ten plan jest zapisany w listach Pawła w Biblii.
  Właśnie z obawy, że ktoś go dostrzeże, przywódcy Kościołów ostrzegają świeckich przed samodzielnym w niej szperaniem, a nawet czytaniem. Kłamią, że Biblia jest niezrozumiała, szkodliwa, sfałszowana, i w ogóle ogłupiająca.
  TAW, Ty też tak ostrzegasz!
  Tzw. globalne „elity” jedynie dostarczają sprzęt i ludzi do wykonania tego planu, oczywiście również na własną zgubę – czego nie zauważają, bo droga do celu jest dłuuuuuuuga i Pawłową „pobożnością” upstrzona, więc z natury mało bystrzy mężczyźni (oni tym rządzą) widzą tylko jej chwalebne dla siebie urywki.
  Nie widzę obudzonych w tym temacie.

  1. Przez trzy lata robiłem za Biblię, papieży, kardynałów, biskupów, księży, ostrzegajac polskich katolików (bo z myślą głównie o nich ten serwis został założony) przed Bestią.

   Teraz moja rola się kończy, bo najważniejsze zostało wykonane. Polakom już nic nie grozi, matrix się sypie, NWO już nie przejdzie, Watykan wkrótce runie z hukiem.

   Co do Pawła. Kiedyś bylem gorliwym ministrantem-lektorem. Więc Pawła znam na pamięć i mogę recytować go obudzony o 3 nad ranem. Jednak jego tekst, choc go czytałem przed rzeszą, nigdy ze mną nie rezonował. Moja dusza zawsze jakby chroniła mnie przed Pawłowym (czytaj: Wielkiego Syjonu) programowaniem. Dla mnie obecnie to stek bzdur, trucizna dla umysłu. No, może jedynie Hymn o Miłości wart jest uwagi, jeśli to w ogóle Paweł napisał…

   Ale nikogo od niczego nie odwodzę, dzielę się tylko swoim własnym wglądem.

   1. Podzielam wiele tu wyrażonych wątpliwości w wagę słów Pawłowych – przecież nie Paweł jest Naszym Zbawcą! A JEDNAK: bardzo cenię jego pouczenie nt zgorszeń – ,,Strońcie od wszystkiego, coby choć POZÓR zła miało”. Wydaje mi się, że tu wzniósł się nad swój zwykły poziom przypominając, że każdego droga, wrażliwość i czujność jest inna; że każdy najlepiej sobie usłuży właśnie WŁASNĄ się kierując wrażliwością, bo oto, być może pozorne zło, zaszkodzić nam może więcej niżbyśmy chcieli, bo zasieje w nas wątpliwość, niepewność i każde przeciwieństwo tej ufnej prostoty, którą powszechnie uważamy za cel warty naszej drogi.
    Nie jestem aż takim znawcą Pawła, jak Gospodarz Blogu, pamiętam jednak i cały wywód o POZORNYM zgorszeniu w Koryncie, gdzie wzgląd na innych przeważa nad sama prawdą o nicości greckich bożków.
    Pewnie jest i więcej mądrości u Pawła, które może inni czytelnicy znają?
    Pozdrawiam;

 20. Warto się odwołać do szczepień i innych ww jak do literatury medycyny lub odnośnie stworzenia i raju do filozofii przyrody jak dzieł Michała Hellera. Inaczej w tej bajce będą smoki zamiast prawdy

  1. Smoki (kosmiczna rasa Draco, Drakoni) realnie istnieją – i to na różnych gęstościach. Co w najbliższych latach zostanie dowiedzione.

   A ks. prof. Michał Heller – przy całym szacunku dla niego – nie obczaja jeszcze hiperfizyki (gęstości, fraktale, hologramy naszego przeJAWIenia we Wszechświecie) oraz fizyki kwantowej (nowe możliwości Tworzenia = człowiek Bogiem).

   1. Ale to już było – gnostycy, jak nazwano pierwszych chrześcijan przed św. Pawłem, którzy uważali, że każdy człowiek posiada w sobie pierwiastek boski, może rozmawiać z Nim kiedy i gdzie chce, i nie potrzebuje pośredników typu ksiądz oraz lokum Boga typu bazylika/ kościół/kapliczka/ołtarzyk, nie musi być pod presją zbawienia czy nie, nie ma obowiązku duchowego utrzymywania tych irracjonalnych, sztucznych, interesotwórczych czy własnolubieżnych instytucji. Problem polega na tym, że im coś jest bardziej zawiłym w podaniu lub sięga „gdzie wzrok nie sięga”, można wmówić wszystko. I jest to, li tylko, poletko Pana Boga, od którego wara samozwańcom! Zauważmy, że im ktoś angażuje się bardziej w coś, tym bardziej jest tym czymś… To nosi znamiona nałogu. Takim nałogiem nazywam postępowanie ludzi, którzy sami nie potrafią odpowiedzieć na pytanie „Ja?” i dążą potulnie do kościoła, by miernej klasy lektor wskazał im drogę na jeden dzień, na chwilę. ONI wychodzą z kościoła, nawet gdy są po spowiedzi i komunii, po czym powielają swoje grzechy, z których się przed chwilą wyspowiadali! CO TO JEST? JAKIŚ CYRK?! Wracając do tematu, jestem zdania, że ludziom można wmówić WSZYSTKO, jeśli tylko nie mogą się samookreślić. A w tej chwili jest w Polsce MNÓSTWO takich! Wolą się więc odciąć się od rzeczywistości i „uduchowienia”, emigranci zwłaszcza. Tworzy to podatny grunt do manipulacji. I JA TEGO SIĘ BOJĘ! Ludzie, Polachy, spójrzcie na Siebie z perspektywy Boga, właściwego swojego Boga, swojego wewnętrznego Boga, odpuście sobie zawziętość, starajcie się postawić w sytuacji adwersarza, zrozumcie go, miejcie litość i miłość w sobie, ale i honor, sprawiedliwość, nietykalność, Wyzbądżcie się nałogów i odetchnijcie wtedy pełną piersią. Tylko Natura Was wyzwoli i uleczy, żadne insynuacje. Niestety nie mam „łączy”, ale staram się powiedzieć to WSZYSTKIM WAM przyziemnie jako gnostyk.

   1. Odnoszę się do ostatnich słów Szanownego TAWa, na które nie wszyscy, widać, zwracają uwagę, a trzeba czytać do końca. Ale, jeśli już Pani Sikorce udało się mnie sprowokować do uruchomienia własnej wyobraźni (co mi wolno, tak jak innym, wyznającym ideę podboju Ziemi przez różne, kosmiczne rasy, a co nie jest wykluczonym)… odpowiadam. Jak zadziała nasza wyobraźnia słysząc, że nadlatuje smok (w odróżnieniu od gadów, które tylko chodzą i pełzają – tym niemniej mają coś wspólnego ze sobą)? Otóż, niebo zasłania cielsko potwora. Jak dla mnie, to dzisiejszy „smog”, czyli zadymienie. W wielu wierzeniach jest to różnie przedstawiane – o jednym łbie, o wielu, zionących ogniem – obraz „nadleciałej” z kosmosu katastrofy, albo w całości, albo w wielu kawałkach, na skutek czego niebo się zasnuło. Dlaczego jeden smok jest dobrym, a drugi złym? Ponieważ na skutek takich wydarzeń nastepowały mutacje w genach ludzkich. Jedne były dobre, inne złe. Cytuję ciekawą dla mnie sekwencję podesłanego przez Panią filmiku „…Na najwyższym szczycie soboru w rosyjskiej, starożytnej (? – przyp.aut.) miejscowości Jełabuga (Jama-Boga – czytaj: artykuły na moim blogu – p.a.) znajduje się diabelskie miasteczko. W tej (prezentowanej na zdjęciu – p.a.) wieży wiele wieków żył smok Arakow (Kraków? sic! – p.a.). Posiadał on dar przewidywania i na ich (? – p.a.) prośbę przekazywał ludziom informacje i rozwiązywał problemy. Smok ten miał zdolność ziania ogniem, nie mówił ludzkim językiem…” Zaraz, a co robią szamani w prymitywnych plemionach, a co robią księża w „cywilizowanych” kościołach okadzając wiernych? Następny cytat „… Wąż Ażdacha („aż po sam dach”? – p.a.), gdy przeżyje 1000 lat staje się (po doświadczeniu z „zachmurzeniem” postkosmicznym obserwator w każdej ulatniającej się smużce dymu z ziemi widzi zarzewie smoka – p.a.) Jachą (naszym Jaszą [?] – p.a.) – Wielkim, Białym Smokiem…” (a nie erupcją uśpionego wulkanu? – p.a.). Pod nazwami bóstw, szczególnie słowiańskich, kryją się (czym chce się zająć u siebie na blogu http://www.jacekgrap.wordpress.com w oddzielnym artykule) wspominki o zdarzeniach, które przytrafiły się ludzkości. Smok jest kojarzonym w naszej podświadomości z dinozaurem, gadem, płazem, ale nie musi to oznaczać od razu ingerencji obcych. Rasa żółta ze względu, być może na zapylenie powietrza, nabyła skośnych oczu (a nie od nadmiernego spożywania i potem wydalania ryżu!), ale i żółci skóry przy nadmiernym bogactwie wdychanej siarki. Pozytyw był taki, że mutacja przyniosła Im postęp. I tu nawiązuję do mojego pierwszego zdania: Nie wszystko należy tłumaczyć jako ‚NIE Z TEJ ZIEMI!”. Tyle o smokach i gnostykach. Pozdrawiam Panią!

 21. W sumie dopiero dzisiaj zajrzalem na ten blog, ale co mie sie rzucilo w oczy na pierwszy moment to mapa zamieszczona na wstepie . Jezeli jest to mapa z okresu VI wieku, to dlaczego sa tam podane odleglosci w milach/podejrzewam ze w angielskich/ W tym czasie musiano rowniez znac londynska dzielnice Grenwich, jak rowniez poludniki i rownolezniki. Ta mapa to wizytowka, a jest tam tyle falszerstw np. okreslenie Bawaria weszlo w zycie po przylaczeniu tych terenow przez Karola I w IX wieku. Wczesniej mieszkalo tam tureckie plemie Awarow, stad tez nazwa B-awaria. Wczesniej mieszkalo tam celtyckie plemie Bajuwara ale w IV-V wieku uciekli przed Awarami do polnocnych Wloch.Nie ma tej mapie panstwa Chazarow , ktore istnialo w poludniowo wschodniej Europie, rozciagalo sie od dzisiejszej Rumuni przez poludniowa Ukraine az do Altaju. Takich niejasnosci jest wiecej, wiec czy mozna taka mape zamieszczac jako swoj wizerunek?

 22. Drogi autorze, mam nadzieję, że przez kpiny, które widać w niektórych komentarzach nie zniechęcisz się do dalszego tworzenia. Masz wielu oddanych czytelników, do których należę. Ludzie się budzą, to widać. A blogi i inne źródła informacji są do tego potrzebne. Skądś trzeba czerpać wiedzę 🙂
  Nie jestem pewna, czy ciekawość jest jedną z oznak przebudzenia, ale jestem ciekawa świata. Chłonę wiedzę, chcę jej coraz więcej, chcę rozumieć…
  Dużo by pisać, bo i emocji dużo, ale wiedz, że Twoja praca jest bardzo ważna! 🙂

  1. Dziękuję za Dobre Słowo (=Ewangelię), Dobra Duszo 🙂

   Ja rozróżniam po energii kpiny wynikające z niewiedzy od złośliwości sensu stricto 🙂

   Te komentarze posłużą kiedyś badaczom tematu „Stan świadomości Polaków Słowian w fazie schyłkowej historii Kościoła katolickiego w Polsce”… 😉

   Wszystko, co najważniejsze, już napisałem – ta informacja znajduje się w archiwum. W tej fazie pobudki Polaków moja praca nie jest już tak potrzebna, jak jeszcze dwa czy trzy lata temu. Wtedy to była orka na ugorze, jeśli chodzi o narodową świadomość Polaków. Teraz są setki blogów, tysiące kanałów na YT – idzie więc Fala Wielkiej Zmiany i ja już będę o wiele mniej publikować, niż przez te 3,5 roku 🙂

   Teraz przechodzę na pracę bardziej wewnętrzną 🙂

   1. Publikacje znajdzie sie i gdzie indziej, ale …TWOJE przemyslenia, przeczucia, wyjasnienia…i poczucie humoru jeszcze dlugo sa potrzebne… zanim PRAWDA, Harmonia i Sprawiedliwe Zycie nie zagosci w Kazdej Slowianskiej RODZINIE.
    Jeszcze duzo pracy zostalo, jeszcze DUZO LUDZI CIERPI, jeszcze wiele DUSZ nie spelnilo powolania…
    Dajcie Bogi i Byty Niebianskie Szczescie, Zdrowie, Plodnosc, Dostatek, Milosc, Harmonie, Szacunek, Zrozumienie, Braterstwo, Dlugowiecznosc…Kazdej Slowienskiej Rodzinie…

   2. Dla nas to Ty, drogi Autorze, jesteś drogowskazem. Podświadomie wolimy czerpać widzę od Ciebie, bo wysyłasz dużo dobrej energii.
    Jeszcze parę lat temu bałam się otwarcie mówić prawdę; byłam brana za obłąkaną lub niespełna rozumu. Ale to się zmienia, dzięki takim osobom jak Ty, które nie rezygnują. 🙂

 23. witaj,
  wielkie, wielkie dzięki za treści, wiedzę i Twój wysiłek by to ujawniać. Bardzo to cieszy, że wielu z nas już bez oporów sięga do wiedzy i przekazuje dalej, rozszerza, prowokuje rzeczywistość do zmiany – planety, świata i widać tą zmianę coraz wyraźniej .
  Mam pytanie: czy mogłabym parę Twoich tekstów skopiować na stronę, którą współtworzę, bo widzę, że nowe wieści idą równocześnie również i w Twoich informacjach – szczególnie o nowych zjawiskach ? Bardzo to uzupełni informację. Zapraszam – w linku jest nowa informacja na temat Polski (ostatnie wpisy) https://www.uniwersalnawspolpraca.pl/rysunki-2017-r-marzec

 24. Sebastian wiary, wielki oczekiwany przez wieczność czterysta czterdziesty czwarty pisze:

  Sama prawda w tych artykułach. wielkie autorytety same gwiazdy polskiej i ziemskiej ziemi.

 25. Sebastian wiary, wielki oczekiwany przez wieczność czterysta czterdziesty czwarty pisze:

  W snach naszych halucynacjach zaprogramowanych przez nich, odbywamy podróże do korzeni. Widujemy komórki i siedliska powstania życia pierwotnego, segmenty wylęgarni obcych cywilizacji i drogi jasności i ciemności. Wielu z nas doświadcza kolorów pierwotnych tzw. Perytrewali które pojawiają się i znikają wyraz z marzeniami sennymi dzięki nim możemy łączyć się z postawami pierwotnych. Ja Sebastian wiary doświadczam perytrewali silniej niż jakakolwiek istota żyjąca. Jestem Żółtą Magnetyczną Gwiazdą, która otacza centralny, zielony Zamek Synchronizacji Przewodnikiem mi Żółty Samoistny Człowiek Po mojej prawicy zasiada czerwony, Galaktyczny Wędrowiec
  Po mojej lewicy – niebieska, wiodąca Moc Przez życie prowadzi mnie białe, Rytmiczne Zwierciadło. Dzięki mym wizjom i proroctwom dostaniecie wiedzę która poprowadzi do przebudzenia wielkiego słowiańskiego rodu.

  1. Niestety nie prowadzę konsultacji indywidualnych, gdyż:

   1) nie jestem fachowcem w żadnej dziedzinie, jestem tylko listonoszem, który same dobre listy przynosi 🙂

   2) nie miałbym czasu na prowadzenie bloga, a on i tak już zbyt dużo mojego prywatnego czasu pochłania (bardzo cierpią z tego powodu moi najbliżsi; moja „misja” odbywa się dużym kosztem mojej RODziny, a to nie jest w porządku, i muszę coś z tym zrobić…).

   1. Witam. Bardzo ciekawy blog, mnóstwo kapitalnych informacji. Należy jednak to wszystko uporządkować. Wg. mnie. A wszystko to zaczęło się kiedy biblijni Nefilim czyli Anunnaki przybyli na ziemię aby ją eksploatować ze złota i surowców. Po jakimś czasie stworzyli armie taniej siły roboczej łącząc DNA neandertalczyków z swoim DNA. Tak powstali ludzie. Ludzkość jest wyłącznie tworem taniej siły roboczej nie zdolnej do samotworzenia wysokiej cywilizacji. Nasi stwórcy są obecni od początku z nami. Kiedy mieli kaprys rozwijali naszą cywilizację kontaktując się z nami poprzez wybranych ludzi, którzy dokonywali odkryć jak Nicola Tesla czy Einstein itd. Kiedy nie chcieli, dziesiątkowali nas 500 lat wieków ciemnych. Religie są ich tworem, doskonałą materią do kontroli mas. Wystarczy poczytać Biblię, Koran czy Wedy aby zrozumieć ich zamysł. Uważam, że od ponad 100 lat zwiększyli intensywność na ziemi, dają nam technologię i pracę ale z korzyścią tylko dla nich. UFO – wszystko co cenne jest transferowane poza ziemie. Złoto, diamenty itd. Korporacje i banki to ich narzędzia do pełnej kontroli swoich niewolników. My mamy być posłuszni, szkoła, praca, śmierć. Nie pozwalają być wolnymi, nie możemy decydować o naszym życiu. Mamy żyć w schemacie. Nie możemy sami decydować nawet jak się leczyć. Utrudniony dostęp do wlewów z witaminy C czy powszechny dostęp do Jodu! Dowodów są tysiące, jak jesteśmy manipulowani, Piramida Cheopsa gdzie naukowcy mówią, że zbudowali ją ludzie, wielkie megality jak w Balbeck, Puma Punku itd itd. Utrudniona możliwość medytacji i wychodzenia z ciała astralnego poprzez wytwarzanie silnego pola wokół nas. Człowiek ze względu na ich cechy DNA ma możliwość separacji astralnej. Jednak oni to blokują. Ludzkość jest okłamywana ponieważ jest im potrzebna fizycznie. Prawda spowodowała by chaos i bunt. Jesteśmy samowystarczalni, ziemia ma wystarczająco bogactwa aby zapewnić nam spokój i szczęście ale oni mają większe potrzeby. Słowiański bogowie to nikt inny jak bogowie Sumeru. Symbole 12- planeta, 12 apostołów, 12 miesięcy, 12 – panteon bogów sumeryskich i greckich, 12 – godzin, 12 plemion izreala, 12 system liczbowy itd. Pozdrawiam. Można pisać maila.

   1. Chyba nie mam już żadnego problemu z niczym. Powoli ta tzw. rzeczywistość za oknem przestaje mnie kręcić. Interesuje mnie coraz bardziej nicość. Po prostu nicość. To NIC, które jest u większości ludzi w podświadomości. Tylko, czy da się o tym pisać?

   2. Gratuluję, wszedłeś w „stan zero”, czyli znalazłeś się w oku cyklonu… 🔘

    Czyli: innym mózgi się gotują, a my chłoniemy Ciszę – i Słowa nie są nam już potrzebne… 😀

    A jeśli już trzeba gębę otworzyć – piszesz wiersz…

    I tak będzie wyglądał świat po Wielkiej Zmianie – zero szczekaczek, by nie zagłuszać Muzyki Niebiańskich Sfer… 🎶

  1. DLA Śpiewającego Ptaka

   CISZA i SERCE

   zawsze i wszędzie w każdą noc i każdy dzień
   serce otwarte współczuj-ące
   zawsze i wszędzie wybaczaj-ące
   mądrością tętni-ące

   w rytm matki ziemi drgaj-ące
   wrażliwością pulsuj-ące
   ale zniszczyć się nie daj-ące
   fałsz i obłudę obalaj-ące

   prawdę przekazuj-ące
   jak ptak wysoko lataj-ące
   wszystkimi barwami tęczy się mieni-ące
   jak wszystkie zapachy pachn-ące

   szczególnie te na ł-ące
   do źródła powracaj-ące
   drogę bliźnim rozświetlaj-ące
   jak listek na wietrze drż-ące

   o lepszym świecie marz-ące
   czasem bolące kłuj-ące
   ale wciąż jak słońce gor-ące
   żarem miłości wybuchaj-ące

   a przy tym takie koj-ące
   mądrością wielkością będ-ące
   zawsze właściwego chc-ące
   świadomość naszą wznoszące

   mroki ciemności rozświetlaj-ące
   przystań dla udręczonego ciała daj-ące
   uspokajające kochaj-ące
   jak ogromny ocean stoj-ące

   i kroplą i całością będ-ące
   jak żyć w pokoju mówi-ące
   emocje i uczucia mieszcz-ące
   jak piorun grzmi-ące

   i ciszą będ-ące
   tańczące modl-ące
   śpiewające wierz-ące
   biorące dające.. ące ce e…

   czy ja kiedyś skończę
   powinnam , więc kończę.

   Wiem PTAKU że serce masz WIELKIE a w nim TĘ WIELKĄ MIŁOŚCI CIIIIIIIIIIIIIIISZĘ.

   1. Jeszcze jedno. Ostatnio zagłębiam się w śpiew słowika. Odróżniam już rdzawego od szarego. Masz w loginie prawie słowika, nie. SłowiAnka?

 26. Witam. Bardzo ciekawy blog, mnóstwo kapitalnych informacji. Należy jednak to wszystko uporządkować. Wg. mnie. A wszystko to zaczęło się kiedy biblijni Nefilim czyli Anunnaki przybyli na ziemię aby ją eksploatować ze złota i surowców. Po jakimś czasie stworzyli armie taniej siły roboczej łącząc DNA neandertalczyków z swoim DNA. Tak powstali ludzie.

  A więc jednak …… jesteśmy tworem genetycznym …. a więc jako dziecko wiedziałam co mówię …

  1. Droga Myslaca… Nie wszyscy tutaj sa wynikiem dzialan Anu, chociaz wielu jest…

   Kod Genetyczny:

   W jezyku obcym, ale rysunki mowia same za siebie…co do reszty…Googlik przetlumaczy jako tako…

   presselibreinternationale.com/saturne/article_mysteres_saturne_web.htm

   Corka Anu Ninmah – lekarz genetyk- prowadzila zabieg laczenia DNA Annunaki z ludzkim.

   http://verslesatyayuga.kazeo.com/ea-enki-dieu-et-pere-createur-de-la-race-humaine-a124932096

   Ale >SLOWIANIE PRZYLECIELI NA ZIEMIE; Nasze DNA jest KOSMICZNIE DOSKONALE, NIE pomieszane.

   Droga Myslaca”A więc jednak …… jesteśmy tworem genetycznym …. a więc jako dziecko wiedziałam co mówię …”Ninmah kochala to co poczela…

   1. Borowiku, polecam ci bardzo prace Wes Penre, oczywiście jeśli znasz angielski. W „First level of learning” szeroko przedstawił tam sprawę Anunnaki (niestety udało mi się przeczytać tylko to więc nie wiem co dokładnie napisał w reszcie, za dużo tego wszystkiego =_=). Wg mnie, jego teorie i wnioski są trafne w co najmniej 80%. Napisał też krótko o Jezusie, że pochodził on z ludu, który określił mniej więcej jako ” ludzi o cechach skandynawskich”. Jeśli dobrze pamiętam to mógł się tego dowiedzieć od ET z Tau Ceti, ale to mógł też to wywnioskować z własnej analizy. Jest de facto trochę poszlak, jak gdyby potwierdzających to, ale nie udało mi się znaleźć dowodu jednoznacznie potwierdzającego to. Dopuszczam też możliwość zmanipulowania historii o pochodzeniu HEBRAJCZYKÓW, a nie, to akurat fakt. Pamiętaj, że to co przeczytałeś, niekoniecznie musi być prawdą. Prawda zwykle leży po środku, jak to mówię 🙂

    Jeszcze jedno do TAW.
    Nie wiem czy coś o tym wiesz, albo czy jesteś w stanie się dowiedzieć tego w jakiś sposób, ale potrzebuję informacji, potwierdzenia lub zanegowania czegoś, a miałoby to znaczenie, być może nawet duże, jeśli chodzi o historię Lechitów, jak to ich zwiecie. Wiesz czym jest Kalijuga? Ponoć era ta zaczęła się ok 3000 lat p.n.e. Wg mnie niezbyt to się trzyma kupy, za to miałoby to sens, gdyby zaczęła się ona 1000 lat wcześnie, czyli ok 4000 lat p.n.e. Zastanawia mnie czy może to być prawda.

   2. Czyli rozumiem, że początek „Czcicieli Węża”, jak ich nazywam, jest początkiem Kalijugi?

   3. Jeśli chodzi o ten obieg ewolucyjny, można w przybliżeniu tak to określić, ale pamiętajmy, że matrix wokół Ziemi sięga wielu obiegów ewolucyjnych, a Tadeusz Owsianko nawet twierdzi, że matrix jest starszy od Ziemi.

   4. Ale, czy wtedy matrix nie znaczy coś innego niż to co tu zwykle opisujemy? Zgodziłbym się z tym jeśli za „matrix” rozumiemy coś nieco innego i w odniesieniu do innych istot niż my.

   5. Matrix to jest system zniewolenia jednych aniołów przez drugich,

    istniejący na wielu gęstościach

    od eonów,

    od wielu obiegów ewolucyjnych,

    na tej i na innych planetach,

    w całym Układzie Słonecznym

    oraz w wielkiej części Galaktyki Drogi Mlecznej.

    Historia matrixa sięga samych początków buntu aniołów wobec Stwórcy.

   6. Nie wiem, trzeba pytać Zbuntowanych… 😉

    My tu raczej dążymy do pierwotnej Jedności…

    Ale łatwo nie jest,

    bo jesteśmy zainfekowani matrixową technologią podziału istoty ludzkiej na gęstościach, a co za tym idzie, programami oddzielenia od Całości.

 27. Ogladam akurat filmik sesji z Panem C. Grifasi.
  Zastanawia mnie Pani Milena…juz na paru filmach to pytanie sie pojawilo: Co ona ukrywa? Sa w niej jakies dwie postacie. Jest w sposobie bycia duza teatralizacja (mimika oczu i ust, „usmiechy”!).
  W zasadzie to nie przeszkadza w tlumaczeniu, ale „energetycznie” przeszkadza troche w odbiorze spokojnego i szczerego przekazu.

  No i akurat Elwira mowi o jaszczurze…cos jak rysunek z artykulow o Anunaki…mhmmm

 28. Ludzie co za bluznierstwa tu mówicie przeciwko Bogu i Kosciolowi??? Pamiętajcie że każdy z Nas stanie przed obliczem Pana. Przeproscie póki czas jeszcze macie. Wstyd mi za Was rodacy.

   1. Bluzniac przeciwko Kosciolowi bluznisz przeciwko Jego Stwórcy. Mamy tak wspaniałego Człowieka rodaka św. Jana Pawła II jest uznanym autorytetem na całym swiecie a piszecie tutaj takie rzeczy jest to bardzo smutne bo moralność i wartości życia zanikają na rzecz czego??? Dóbr materialnych??? Pieniędzy??? Oczywiście nie mam zamiaru nikogo pouczać czy osadzac tylko ostrzegam bo gdy zamkniemy oczy i skończy się sen na ziemi nikt się nie wytłumaczy że nie wiedział. Kościół Katolicki był jest i zawsze będzie atakowany ale dobro zawsze zwycięży. Pokój Wam Bracia.

   2. W tym artykule wstępnym spokojnie wyjaśniam, że na tym blogu nie atakujemy Kościoła katolickiego, tylko przedstawiamy fakty.

    https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2017/08/07/chrzescijanstwo-to-judaistyczna-sekta-zaprojektowana-dla-zydowskich-niewolnikow/

    A fakty są takie, że Kościół katolicki jest antypolską judaistyczną sektą (Nowy Testament został manipulowany przez żydów) zaprojektowaną dla żydowskich niewolników. Watykan zawsze był antypolski, a jego działalność zawsze była antysłowiańska. Watykan popierał rozbiory Polski oraz działalność Adolfa Hitlera, a po wojnie organizował przerzut hitlerowskich zbrodniarzy do Ameryki Północnej i Południowej:

    https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/tag/nazisci-w-argentynie/

   3. Tak, tak Panie Michale…. własnie wczoraj widziałam wpisy pod artykułem na FB dotyczące art jak 18-latka weszła na krzyż i prawdopodobnie zniszczyła figurę…. ludzie wiele jej życzyli łącznie z ukrzyżowaniem… nie ma jak miłość do Boga i w imię tejże miłości mordować braci… tak ale przecież trza bronić krzyża , koscioła a ludzie… co tam…. rzucacie kamieniami ale to już skłosz….
    „życzcie a będzie WAM życzone”

    .https://www.facebook.com/historiajakiejniepoznasz/posts/1775872126038844

 29. Droga Pani Zdziwiona (jeśli myle się co do płci to przepraszam ale wnioskuję to z ostatniej sylaby). Przytacza Pani na forum sprawe ukrzyżowan i wojen religijnych z tego co sięgam pamięcią do historii Kościół rzymsko-katolicki od czasów średniowiecza nie prowadził żadnych może się mylę ale w każdym bądź razie było to bardzo dawno w przeciwieństwie do innych wyznań. Co do propagandy rozłamu walk wewnętrznych w Kościele zgadzam się bo chrześcijanie są najbardziej prześladowanymi ludźmi od zarania ludzkości i nie śmie wątpić iż Pani dziadkowie byli gnebieni całkiem niedawno w czasie trwania II wojny światowej i tylko dzięki wierze i woli walki przetrwania mamy teraz swą Ojczyznę w której żyjemy a nagonka z każdym to dniem przybiera na sile. Nie dziwi mnie to zupełnie gdyż zostało to powiedziane 2000 tysiące lat temu i tak było jest i jeszcze będzie. Świat współczesny teraźniejszy w którym obecnie żyjemy zapomniał o wartościach życia człowieczeństwa i moralnosci w dobie wszelkich wynalazków i odkryć człowiek myśli że jest jak Bóg że może wszystko że nie jest On potrzebny że to pradawna doktryna z którą należy skończyć. Nie jestem żadnym naukowcem badaczem Pisma czy historii jestem zwykłym młodym człowiekiem który zachował w sobie pewne zasady i nie trzeba tu wiary wystarczy sumienie by wiedzieć co dobre jest a co złe w nie których sytuacjach nie śmie wątpić iż zwierzęta zachowują się lepiej niż ludzie. Świat zszedł na psy i musi przyjść za to kara która czeka i mnie bo znając przykazania i Słowo Boże nie zawsze się do nich stosowałam ale serce się kraje patrzac na to co się dookoła dzieje. Pokój z Tobą Siostro.

  1. Proszę Pana… nie życzę sobie insynuacji :”Świat współczesny teraźniejszy w którym obecnie żyjemy zapomniał o wartościach życia człowieczeństwa i moralnosci w dobie wszelkich wynalazków i odkryć człowiek myśli że jest jak Bóg że może wszystko” jest wielkim nietaktem i pychą mówienie za wszystkich, Świat bowiem nie zapomniał tylko niektórzy ludzie .
   Skoro uważa Pan że czeka Pana kara to stoi to w sprzeczności z doktryną kościoła katolickiego- czy wg tejże doktryny spowiedź nie uwalnia od grzechu, nie mówiąc już o odpustach?
   I na koniec- aby mieć spokojne sumienie nie muszę wznosić modłów do gipsowych figur tym bardziej kajać się na kolanach , bo jak dotąd pozostają głuche i niewzruszone.

  2. I jeszcze jedno powiem Panu z całym szacunkiem iż książki fajna rzecz, można się w nich np. dowiedzieć iż w kulturze Wed-Yjskiej składanie łapek do pacierza to mudra która mówi do Wszechświata „zamykam się na dary”.

   1. Dlatego Pitagorejczycy, gdy WITALI SLONCE wznosili ramiona do gory z otwartymi dlonmi 🙂

   1. Wczoraj maly aniol spytal mnie jak jest po hiszpansku ksiadz, mowie nie wiem, nie wiesz to kogut, naprawde? nie wierze!, sama sprawdze, oj aniol pomylil sie, nie zaden kogut a kura. Smieszne, co?

   2. Znam to Arkono, slyszalam dawno temu. Dostalam wtedy palpitacji serca a lzy płynely niepohamowane jedna za druga.

   3. Arielka, a czy wiesz , ze Twoj pseudonim(a moze to Imie) znaczy LEW(no, powiedzmy, lwiczke mala 😉 ) i jest IMIENIEM ARCHANIOLA URIELA ( Ariela), ktory byl na Blogu wiele razy nazwany…i nawet 2-3 dni temu „zobrazowany”…
    Uriel jest tez OPIEKUNEM ZWIERZAT ❤

   4. Nie Arkono, nie polaczyłam tego. Moj pseudonim to taki pierwszy lepszy jaki przyszedl mi do glowy, bardziej kierowalam sie tym, ze lubilam bajke o Arielce- malej syrence.
    Ja w wielu znacznie powazniejszych sprawach mowie lub robie cos podswiadomie a potem wynika ze wyszlo z najglebszych pokladow mojej duszy.

 30. Proszę źle nie interpretować słów moich bo wg. wiary która ją wyznaje i wg. Pisma Świętego i wedle tego w co ja wierzę po zakończeniu życia na tej ziemi które trwać będzie jak oka mrugnięcie odpowiem przed Bogiem za swe czyny i z pewnością nie trafię bezpośrednio do Nieba bo Święty nie jestem ani idealny i popełniłem wiele grzechów i czeka mnie za to kara Czyścca i pokutowanie za złe czyny słowa i grzechy. Światem rządzi szatan on dzieli i rozdaje karty zamydla oczy dobrodziejstwami życia tego i kusi by odciągnąć ludzi od Boga. Ja jako chrześcijanin otrzymalem drogowskaz którym powinienem się kierowac i tylko ode mnie zależy czy będę się do niego stosował czy też nie mogę to porównać do kodeksu karnego jeśli Pani napadnie na bank czy sklep czy zagranie jakiekolwiek mienie to czeka Panią za to kara zgodnie z zapisanym prawem i tylko od Pani zależy czy zastosuje się i kraść nie będzie. Powiem Pani tak to człowiek człowiekowi zgotowal ten los życie otrzymaliśmy w darze i to wszystko co nas otacza a my powinniśmy za to dziękować i szanować się nawzajem i żyć w zgodzie ze sobą i z naturą i że wszelkim innym stworzeniem i nie czerpać więcej niż tyle co do życia Nam jest niezbedne

  1. Chcesz Pan powiedzieć ze szptuszki tete-a tete na kolanach są gówno wart? Że to ściema? To po co tą szopkę odwalacie?

   1. Spowiedź to donos wywiadowi watykańskiemu na samego siebie

    Nie tylko watykańskiemu zresztą, bo służby specjalne innych państw instalują w konfesjonałach pluskwy. Zwłaszcza w konfesjonałach, w których spowiadają się politycy, biznesmeni, dygnitarze i dziennikarze…

   2. ,, Spowiedź to donos wywiadowi watykańskiemu na samego siebie…”

    Żeby tylko tyle, to pół biedy.
    Spowiedź to hipokryzja z brakiem odpowiedzialności za swe czyny, szczególnie te złe.
    Jak to jest?
    Skrzywdziłam np. człowieka(okradłam, rozsiewałam na jego temat nieprawdziwe, złe informacje).
    Opowiedziałam o tym dla kleryka i co?
    On, posiadający rzekomo pośrednictwo w ,,odpuszczaniu grzechów” spowoduje, że już jestem cacy, bez winy, czysta?

    A człowiek, którego skrzywdziłam? Czy przestał cierpieć?
    Czy gdy zobaczy mnie po spowiedzi, rzuci mi się na szyję?
    Gówno prawda, on nadal cierpi, to tylko ja w naiwny, cwany sposób uważam, że jest wszystko dobrze.

    Jeśli po spowiedzi uważamy, że mamy czyste sumienie, (a tak myślimy), to idźmy do skrzywdzonego przez nas człowieka, wypijmy z nim kawusię …, ze śmietaneczką …

    Dobrze, jak tylko poszczuje nas psami…

    No to jak to jest? Jesteśmy bez grzechu, bez winy, a psy nam dupę szarpią? Albo jeszcze skrzywdzony goni za nami z kłonicą?

    Czemu tacy czyści, wyspowiadani, pozbawieni poczucia grzechu nie spojrzymy prosto w oczy człowiekowi, któremu wyrządziliśmy krzywdę?
    Czy to nie jest zakłamanie?

    Jaka to odwaga nie przyznać się bezpośrednio przed skrzywdzonym, tylko pokątnie o tym mówić?
    To tchórzostwo pierwszego sortu.

    Do człowieka skrzywdzonego się idzie, jemu opowiada i jego prosi o wybaczenie, a gdy on ci wybaczy, możesz dopiero wtedy mówić o jakimś zadość uczynieniu i zmazaniu winy.

    W przeciwnym razie snuć się będziesz po ulicach, rozglądając się ukradkiem, czy aby ten człowiek nie idzie.
    W końcu zawsze możesz użyć fortelu i odwrócić wzrok, albo schować się za węgłem.

    No przecież skrzywdzonemu człowiekowi nie krzykniesz:
    ,, Hej, stary, byłem u spowiedzi, jestem wobec ciebie czysty. Idziemy na piwko?! Ja stawiam!”

    I żebyś nie postawił, ale oczu w słup, o ile jeszcze nie masz ich podbitych … 😀 😀 😀

   3. „On, posiadający rzekomo pośrednictwo w ,,odpuszczaniu grzechów” spowoduje, że już jestem cacy, bez winy, czysta?”
    …a moze to na TAKIM FORTELU POLEGA „PRZEKRET” PLEJOW…??? Z calym szacunkiem dla tego WIELKIEGO KOSMICZNEGO RODU !
    Cos jest z karma???
    A moze „KTOS” IM tez obiecal, ze „odpusci” ??? „KTOS” ponad NIMi…czy tez „KTOS” kto wmowil, ze jest „PONAD” ???

   4. Hmmm nie, nie nie. Pamiętam dość dobrze, z czasów gdy byłem katolikiem i szczerze chciałem być częścią kościoła. Kompletnie źle podchodzicie do spowiedzi. Przeczytajcie sobie główne założenie sakramentu pokuty i pomyślcie chwilkę, znacie się już przecież na takich sprawach. To nie jest trudne. Ja to zrozumiałem chyba w gimnazjum, albo i nawet w podstawówce (a może miałem dobrego katechetę…). Spowiedź nie będzie ważna, jeśli ten, który się spowiada, nie będzie szczerze żałował, natomiast rolą księdza jest wysłuchanie ciebie i odpuszczenie (bądź też nie) tych grzechów, jeśli widzi u ciebie skruchę. Nieważne jest w tym momencie czy ten ksiądz jest gnidą czy nie, chodzi o sam akt, rozumiecie to? Zło przypisywane sakramentowi pokuty nie bierze się z niego samego, ale z ludzi. Jakby tak pomyśleć, to spowiedź jest całkiem niezłym pomysłem na pomaganie ludziom, ale do tego potrzebni są ludzie ze szczerą chęcią niesienia pomocy innym, ale jak to wygląda obecnie, to dobrze wiemy.

   5. Nie, spowiedź jest programowaniem słowiańskiego niewolnika na zakompleksionego, ale przy tym chytrego hipokrytę Kiemlicza:

    Niegodniśmy – odrzekł stary, rozkładając ręce i schylając głowę – niegodniśmy, by nasze ślepie spoglądały na splendory jasnogórskie. Furto niebieska! Gwiazdo zaranna! Ucieczko grzesznych! Niegodniśmy, niegodni!

    Tu schylił się nisko, tak nisko, że aż zgiął się we dwoje, a zarazem wychudłą, drapieżną ręką chwycił kieskę leżącą na podłodze.

    (H. Sienkiewicz, Potop, t. 2, rozdz. 13).

    *

    (W tym krótkim obrazie złożonym z czterech zaledwie kresek Sienkiewicz w sposób mistrzowski uchwycił Archetyp Polskiego Katolika. Ta powieść jest korowodem narodowych archetypów, dlatego od lat tak potężną recepcję ma w narodzie. Ta recepcja odbywa się oczywiście na poziomach nieświadomych).

   6. „Spowiedź nie będzie ważna, jeśli ten, który się spowiada, nie będzie szczerze żałował, natomiast rolą księdza jest wysłuchanie ciebie i odpuszczenie (bądź też nie) tych grzechów, jeśli widzi u ciebie skruchę”
    Skrucha skrucha, …to sprawa „WINOWAJCY”…A GDZIE NAPRAWA KRZYWDY I ZADOSCUCZYNIENIE…
    Tylko wtedy TO ma jakis sens, bo co warta „niby skrucha” jesli pokrzywdzony cierpi i blad nie zostal naprawiony…
    Bez tego „niby skrucha” jest ODGRYWANIEM WEWNETRZNEGO „dramatu”. bo niby co?,,”Zaluje” ale nic nie robie, by naprawic..;Wiec co sie ZMIENI??? Mhmmm, moze ten co krzywde uczynil sie zmieni??? A ten pokrzywdzony co ma z tej skruchy???
    A nie bylo czegos takiego jak „Wiara bez uczynkow martwa jest”?
    Wybaczcie ironie , ktora kiwa z komentarza…

  2. Ten, który zabił i oskórował Studentkę- wyznał to na spowiedzi świętej- KSIĘDZ MILCZAŁ – komus jednak zdradzil, bo media się dowiedziały- DLACZEGO WCZEŚNIEJ NIE POWIEDZIAŁ- KRYŁ zbrodniarza- ile zyc mógł jeszcze na skutek milczenia księdza zabrać?! W tej sytuacji spowiednik jest współwinny zbrodni!- TAK MÓWI ludzka logika!

 31. Nie dojdziemy do porozumienia i było to oczywiste dla mnie zanim pierwsza wypowiedź zamieściłem a zrobiłem to dlatego żeby pokazać Wam że walka z Kościołem trwa i trwać będzie było dla mnie też wiadome że spotkam się z krytyka i atakiem bo przemawia przez Was nienawiść do mnie i Kosciola i wiarę która mam w sobie. Nie martwię się tym zupełnie gdyż nie spodziewałem się innej niż takiej reakcji. Cieszę się że natknąłem się na to forum i mogłem stanąć w obronie Kościoła Katolickiego. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie Bracia i Siostry.

  1. Kościoła katolickiego nie musisz bronić, bo my go nie „atakujemy”.

   Pokazujemy tylko jego nadużycia i uzurpację.

   Jezus zawsze występował przeciwko zniewoleniu człowieka przez różne instytucje (religie, korporacje, kartele, systemy polityczne) i kapłanów tych instytucji,

   więc

   NIE MÓGŁ ZAŁOŻYĆ JAKIEJKOLWIEK RELIGII,

   bo zaprzeczyłby samemu sobie!

   Kto tego nie rozumie – nic z Jezusowego nauczania nie rozumie. Bo wyzwolenie człowieka Z WSZELKICH ZALEŻNOŚCI BYŁO

   ISTOTĄ

   misji Jezusa.

   JEZUS DOBITNIE UKAZYWAŁ WSZELKIE RELIGIE JAKO DIABELSKIE SYSTEMY ZNIEWOLENIA.

   KSIĘŻA KATOLICCY SĄ WCIELONYMI DEMONAMI, BO

   WYSYSAJĄ Z LUDZI ENERGIĘ

   I ODDZIELAJĄ NAS OD BOGA, KTÓRY NIE JEST I NIGDY NIE BYŁ CZYMŚ ODDZIELNYM OD NAS❗

   Chrześcijanie są żydowską sektą utworzoną w oparciu o sfałszowaną przez żydów i podrzuconą Konstantynowi Biblię.

   *

   Ten rok jest rokiem

   początku rozpadu wszystkich religii

   na naszej przepięknej planecie.

   Religie Wam się rozpadają, a Wy już wkrótce obudzicie się, oszukani, z ręką w nocniku. I nikt Wam nie będzie współczuł, bo byliście zwyczajnie naiwni – I SAMI DAWALIŚCIE SIĘ STRZYC.

   Lechici, gdzie Wasza słowiańska duma,
   wstańcie, kurwa, z kolan❗ 🔆

   Pobudka Wielka Lechio,

   bo larum grają❗📯

   1. Kochany TAW,
    a Ja przed chwilą zapisałam Twoją myśl, kilkoma słowami, w odpowiedzi Devingo.
    Słava Wolnym ludziom w Wielkiej Lechii.
    Z serca pozdrawiam

  2. ,, …a moze to na TAKIM FORTELU POLEGA „PRZEKRET” PLEJOW…??? Z calym szacunkiem dla tego WIELKIEGO KOSMICZNEGO RODU !
   Cos jest z karma???”

   Nie wiem, Kochana Arkono, czy to przekręt Plejów, czy setek innych społeczności, które być może swoje ,,wierzenia” przeniosły na grunt ziemski.
   Zrozumiałam natomiast, że polityka zarządzających większością religii, skanalizowana na jednostkę, jest bardzo prosta.
   Polega ona na wtłaczaniu od pierwszych dni życia człowieka:
   – grzeszności(np. w katolicyzmie wychodzisz z łona matki jako istota napiętnowana grzechem, złem)

   – marności(jesteś wobec Stwórcy prawie nic nie znaczącym pyłkiem)

   – poczucia winy, nie tylko za swoje doczesne grzeszności, ale też poczucia winy za występki innych, na długo przed narodzeniem ,,winowajcy”. Poczucie winy w bezpośredni sposób koresponduje z PODŚWIADOMĄ GOTOWOŚCIĄ NA BYCIE UKARANYM.

   – posłuszeństwa wobec zhierarchizowanych zarządców religijnych, przy czym im wyższa hierarchia tym większy poddańczy pokłon( w katolicyzmie określenie ,,Ojciec święty” służące do określania Stwórcy, Boga używane jest również wobec człowieka stojącego na najwyższym stopniu hierarchii religijnej. O takim wywyższeniu ziemskiego człowieka nie ma ani jednego słowa w podstawie wyznania, Biblii, która zawiera w sobie jedynie cztery – przyjęte jako kanon – z trzydziestu pięciu ewangelii).

   – i wreszcie utwierdzenie w przekonaniu o ,,absolutnym, nieomylnym pośredniku- wyzwolicielu”, wybawicielu z wcześniej zaszczepionych win i marności. I by najmniej nie mam tu na myśli pośrednika-wyzwoliciela jako istoty duchowej, ale zarządców religijnych, którzy mienią się takowymi pośrednikami. Kreatywność człowieka jako jednostki zostaje w ten sposób przejęta, wektorowana na rzecz scalania społeczności wyznaniowej.

   Sumując powyższe w jedno zdanie: podważę twoje przyrodzone, boskie wartości duchowe, a następnie wprowadzę do twego umysłu doktryny i algorytmy, które uznasz za jedyną, prawdziwą, słuszną drogę, na której to ja wyznaczam kierunek, sposób myślenia i koloryt doświadczeń.

   Ciekawym w swej horendalności przekonaniem wyznawcy religijnego jest kreacja zewnętrznego wroga, któremu z miejsca przypisuje się formę ataku, gdy ten, zewnętrzny obserwator próbuje nie zgadzać się z doktryną religijną.
   Nie ma miejsca na dyskusję, argumenty, fakty historyczne.

   Wyznawca natychmiast jakiekolwiek podważenie jego wierzeń określa jako atak i skierowaną do niego nienawiść. Tak jakby nie wolno mu było wyścibić nosa poza sferę jego wierzeń, po za którą inni nie mogą mieć racji.

   Jak to się ma do przekonania, że Bóg jest Stwórcą Wszystkiego, a Wszystko jest Jednią zawartą w Stwórcy?

   Z hermetyzmu religijnego wynika, że każda religia uważa siebie za prawdziwą i wiodącą.

   90% wojen na świecie to wojny o podłożu religijnym.
   Jak to jest, że kochający Boga wyznawcy, właśnie w jego imię wyżynają siebie nawzajem?
   Jak można zatłuc kogoś w imię jednego Boga?

   No chyba, że bogów jest więcej…
   Ale tych, którzy stworzeni z Absolutu mienią się bogami.

   1. Gratuluje analizy !
    Aha, ktorys z myslicieli japonskich (ten od „ktorejs ze szkol „walki”) napisal :” W Kosmosie jest 8 milionow Bogow…”

   2. 🙂 🙂 🙂 znakomite, az mi sie oczka swieca ze smiechu, a przed chwila prawie zasypialam…

 32. Drodzy LECHICI i LASZKI, mam do WAS WIELKA PROSBE !
  Uwazajcie na JEZE ❤

  Dzisiaj Rownonoc, Wazny CZAS, w ten WAS Czas prosze ❤ TAWIE, pozwolisz na wklejki pod tym wpisem ?…i jeszcze pare gdzie niegdzie, by obieglo caly kRAJ !
  Wzorcowa Rzeczywistosc to takze DOBROC wobec naszych Braci Zwierzatek, jak czynili OJCOWIE, ktorzy gniazd jaskolczych nie niszczyli, nie zabijali brzemiennych zwierzat,itd….
  Bo jak niby ma wygladac Wzorcowy Swiat, jesli zwierzatka cierpia?
  Prosze o uwage, szacunek, pomoc, milosc….dla JEZY ❤


  https://image.slidesharecdn.com/je-151102165343-lva1-app6892/95/je-6-638.jpg?cb=1446483961

  Bylo tu na Blogu sporo o koszeniu trawy…
  A skutkiem tego jest tez SMIERC W STRASZNYCH MECZARNIACH BOZYCH ISTOT – JEZY !

  http://www.jeze.org.pl/skoszona_jezyca

  .http://www.jeze.org.pl/images/ludzie_niosa.jpg

  Kotka karmi takze JEZATKA…mozna pomoc? Mozna !

  Szczesliwej Blogoslawionej Rownonocy Ludziom i JEZOM ❤ ❤

   1. „Szacunek Dla Wszelkiego Życia ”
    Moi Dziadowie i Rodzice , CHWALA IM, ❤ zachowywali i zachowuja to PRAWO WIECZNE

 33. TAW.
  Czy mógłbyś mi wyjaśnić, po co po urlopie zmieniłeś mi podpis?
  Właściwie wszystko mi jedno jaki jest, ale ciekawość, to babska natura, więc jeśli możesz, to odpowiedz.

 34. Mam tylko jedną małą sugestię proszę przeczytać książki Osho urodzonego pod mianem Rajneesh Chandra Mohan Jain. Na język Polski nie przetłumaczono wszystkich jego książek niestety. Napisał świetną książkę o kościele katolickim: „CHRISTIANITY. THE DEADLIEST POISON & ZEN. THE ANTIDOTE TO ALL POISONS” i w jaki sposób religie blokują dostęp do oświecenia. Po polsku jest dostępny jedynie niewielki fragment tej pozycji: Chrześcijaństwo – Najbardziej Śmiertelna ze Wszystkich Trucizn. Być może wierzących tytuł zrazi, ale warto przeczytać.

 35. Raz piszecie, że plejadianie nas stworzyli (12 dna) a wyżej pisze, że to ciemne siły. To w końcu jak to jest???

 36. TAW… ????? Coś więcej możesz napisać? – skąd taka nagła decyzja o zakończeniu? I dlaczego wyłączyłeś komentarze, nie dając innym możliwości, żeby się z Tobą chociaż pożegnali?!?!?! 😦

  Eh… Nieważne czy to puścisz czy nie. Może już nie będę miała okazji, bo i tu zablokujesz komentowanie. Jeśli to odczytasz to DZIĘKUJĘ CI za Twój wkład, za to że z nami byłeś, za to że dzięki temu blogowi doświadczyłam czegoś niesamowitego ❤
  I również wszystkiego dobrego z serca Ci życzę ❤ ❤ ❤

  1. Zachodzę w głowę myśląc co się u Ciebie wydarzyło, że zrobiłeś to w tak „drastyczny” sposób. Jeśli można Ci jakoś pomóc daj znać. I proszę Cię przemyśl chociaż to wyłączenie komentarzy. Nie każdy tu zajrzy i zobaczy, że jeszcze można zostawić jakieś słowo pożegnalne. A może rano już nie będzie można.. Niektórzy byli z Tobą i tym miejscem bardzo zżyci dłuuugi czas. Mam nadzieję, że pomyślałeś jak oni się poczują jak tu zajrzą…?! Oczywiście masz prawo się wycofać z tej działalności w jaki tylko chcesz sposób, ale nie tak to chyba powinno się skończyć… :/

   1. Kochana K-a, przecież wiesz, że wszyscy jesteśmy WĘDROWCAMI i tylko na jakąś chwilkę rozeszliśmy się z naszych dróg na mniejsze życiowe ścieżki, ale przecież znamy naszą wspólną metę u ŹRÓDŁA i tam na pewno wszyscy się spotkamy i gwarantuję Ci, że śmiechu, płaczu i naszego „gadulstwa” będzie pod dostatkiem 😀

    Wszystko bowiem w świecie fizycznym ma swój początek i swój koniec, najważniejszy jest jednak ten mały „Śladzik” 😀
    pozostawiony w NAS i to jest piękne, bo z tych „śladzików”
    kiełkuje w NAS życiowa wiedza mądrości.

    Przyszło nam żyć w trudnym, a zarazem kosmicznie pięknym czasie, kiedy potężne moce energii ŹRÓDŁA napływają do NAS i na naszą Przepiękną Planetę Ziemię, abyśmy się przebudzili i wreszcie wyszli z mroku ciemności i zniewolenia przez siły zła.

    To nam uświadamiał TAW na swoim blogu, może doszedł do wniosku, że już wszystko powiedział? Tego nie wiemy, ale uszanujmy jego decyzję.

    Oczyśćmy nasze UMYSŁY, otwórzmy swoje SERCA i upajajmy się tą obmywającą NAS ŹRÓDLANĄ OCZYSZCZAJĄCĄ ENERGIĄ, bo tylko tak oczyszczeni możemy się spotkać na końcu naszych dróg u ŹRÓDŁA.

    ŹRÓDŁO jest światłem, mądrością i życiem w ruchu, CZŁOWIEK jest jego Iskierką, a złamać Go może tylko strach, niepewność, zwątpienie i te metody stosują ciemne moce.

    Nie dajmy się, to my mamy MOC i POTĘGĘ DUCHA, i jesteśmy Narodem Dzielnym, jak pisał Stanisław Staszic.
    ❤ ❤ ❤

   2. SłowiAneczko, dziękuje za Twe piękne i kojące słowa ❤

    Może nie powinnam tego jeszcze pisać ale… ktoś mnie jakiś czas temu próbował „przestraszyć”(?). Moja „działalność” i moje zainteresowania w porównaniu z tym co robił TAW, to zaledwie mała kropelka, a mimo to ktoś się zainteresował.. Wiem że nie jestem jedyną osobą z tego bloga, która o tym wspomina. Przez pryzmat tego, może ta nazbyt emocjonalna reakcja na to NAGŁE zamknięcie bloga. A jak wiecie TAW nawet o „urlopie” powiadamiał z wyprzedzeniem.
    Jeśli zrobił to jak zrobił, BEZ WZGLĘDU NA TO JAKI BYŁ POWÓD, to widocznie tak było najlepiej…

    P.S. A zanim się spotkamy u mety, to tak jak się umawialiśmy jestem w każdy piątek o 21ej 😀 I mam nadzieję że nie sama 😉

    Widziałam też powolne przenosiny na inny blog, także też będę podczytywać. Choć nie ukrywam że i tu codziennie zaglądam czy się coś nie zmienia……… 😉

    I BARDZO PROSZĘ TAWa, żeby w miarę możliwości czasem się do nas odezwał.. ❤

   3. Kochana K-a ja sama znajduję się w tej chwili na rozdrożu, nie będę podawała powodów , bowiem nie o to chodzi, każdy z nas ma swoje problemy dnia dzisiejszego,
    kocham Cię jak nikt inny, jestem teraz też w psychicznym dołku, bo wszystkim chciałbym serce swe oddać, ale Ci Oni muszą tego chcieć.
    Dobrze ,że tutaj piszesz, jest mi trochę lżej, ja nie wiem czasem co jest grane , ale jest we mnie tyle MIŁOŚCI , że uratować mogłabym cały świat, ale ten świat musi tego sam chcieć, ja tylko wiem, że będzie dobrze dla nas wszystkich i ,że na pewno spotkamy się przy kawie 😀
    Kocham cię tak bardzo, że nie umiem tego określić słowami, ale wiem .że Ty to czujesz Źródlana Istoto.

   4. Aniu Kochana ❤, nie pisz mi teraz tak pięknie, bo jak Cię czytam, to tak się wzruszam, że aż ryczę xD Tak się ostatnio ze mną coś „porobiło”, że sama się nie poznaję o_O 😀

    Mam dokładnie te same myśli co Ty i również świadomość, że nie da się nikomu pomóc na siłę. I cóż zrobić? – trzeba z tym jakoś żyć..

    Jak się trochę „pozbieramy” (fala znów wzbije w górę 🙂 ), i TAW zablokuje tu komentarze, to pewnie pogadamy jeszcze na innym blogu. Przecież to się tak nie może skończyć, że się gdzieś wszyscy nagle rozejdziemy, nie? 😉
    Tulę wirtualnie ❤

  2. Strona TAW jest jak narkotyk ( już nie wiem ile razy na nią od jej unieruchomienia ( dysfunkcji komentowania ) wchodziłem, aby sprawdzić czy coś na lepsze drgnęło… ) W zadziwiająco bolesny sposób odczuwam jej brak, jakby opuścił mnie ( być może? to z mojej winy, mój drogi przyjaciel, towarzysz wieloletnich rozmów na nurtujące nas obu tematy, które nie pojawiają się o tak na łamach innych blogów ). Naturalnie zagniewany przeszukiwałem w celu uzyskania odpowiedzi inne tylko odrobinę podobne bloogi i naturalnie wylałem swój ból w wiadomą stronę pytając, kto śmie nastawać na wolność słowa w Polsce, na samym początku swej w rządzie politycznej kariery… Oczywiście zdaje sobie sprawę, że TAW jak lodołamacz łamie całe kilometry tabu i to z powodu nagłej zmiany tubylczej świadomości wielu szczerze wkurzać. Powinniśmy więc w ich stronę wysyłać, jak WSZYSTKIM kiedyś proponowałem niezmienną z serca wyemanowaną energię MIŁOŚCI, gdyż to ona jest najsilniejszym orężem i sposobem na spełnienie marzeń. Zwyczajnie nadal róbmy wszystko z ludzkiej miłości i wzajemnej solidarności czego Tobie TAW i wszystkim współbloogerom serdecznie życzę w nowych przełomowym i jak sądzę roztrzęsionym roku 2018…

 37. Właściwie chciałem to napisać na „Mateusz Morawiecki sprowadził…” (skojarzyło mi się z „Konrad Mazowiecki sprowadził…), ale nie zdążyłem… Jestem w kompletnym szoku! Nawiązując do tamtych wypowiedzi:
  SłowiAnka pisze o „w ZOO” (raczej kamieniołomy, w których jesteśmy), Qrde Blade zajmuje się anatomią obcych, Krysia z lasu żegna TAWernę, ISKRA i Bio zazdroszczą sobie nawzajem, DEVINGO politykuje, Elaszka odstawia Nas Wszystkich już w przeszłość (…IKAZDEMU Z OSOBNA, KAŻDEJ DUSZYCZCE, KTÓRA OGRZEWAŁA (!?) SWE Serce przy kawce w najcudowniejszej słowiańskiej TAWernie…”). Wszyscy (prawie) umęczeni są przygotowaniami do tradycyjnych świąt. Ale pytam się „Jakiej tradycji?”. Przedostatniego (czy dwóch pokoleń wstecz)? Postanowiłem sobie, że podczas tego samotnego (rodzinnie dla mnie, ale w kręgu przyjaciół-współlokatorów i Was bliskich-TAWowskich interlokutorów) czasu celebracji (zastaw się, a postaw się) jak niegdyś, umieszczę na stole krąg ze świeczek (zapalonych przy pierwszej gwiazdce, by myśli moje dążyły ku kręgom, różnym kręgom. Przygotujemy jakieś potrawy, ale skromne, bowiem teraz uważam, że święta to czas medytacji, przemyśleń, wspomnień i wyrozumiałości (specjalnie nie „rozgrzeszenia”), więc powinien być okresem rozsądnej głodówki – zupełnie inaczej niż to, co narzucili nam „nadzorcy” (wolne od pracy dni, tradycja obżarstwa, szał rozrzutności itp.) Nic nie planujmy podczas godów, jak to czyniły poprzednie nasze cywilizacje (i dlatego miały upaść) bowiem pragnienie zbiorowe jest bardzo łatwo wykrywalnym, rozszyfrowalnym i generującym przeciwdziałania u „panujących”. Lepiej rozpuszczać się w miłości do znanych nam (mentalnie też jak najbardziej) osób. Pamiętajcie – TWORZYMY Krąg! Życzę Wszystkim, by te najbliższe dni wytworzyły w nas zdwojone poczucie Miłości, Spokoju, Pewności i RozJARZEnia! Ode mnie wirtualne-niewirtualne uściski, buźki i komasacja naszych aur! TAWie, jesteś TAWistycznym, bo od Ciebie wszystko się zaczęło (przynajmniej w moim wypadku). Ja jednak pożegnam się: Do „Po Godach”!

  1. Dziwacznie dla Twojej nagłej decyzji zauważyłem, że jednocześnie i do tego całkowicie znikła stronka wolna-polska.pl . Napisałem w Waszej sprawie na łamach WPROST do premiera spory komentarz i po dwóch dniach strona wolna-polska.pl pojawiła się ponownie. Natomiast u Ciebie po zniknięciu ostatniego artykułu o loży o LK i BB nic dosłownie nie drgnęło i dopiero teraz dostałem się jakby tylnymi drzwiami. Tak a’ propos to już zdążyłem powiadomić inne o podobnej tematyce bloogi, aby na podobny przypadek, uruchomiły wskazówki, przekierowania -gdzie indziej ( być może na swych filmikach na YT ) podobne wyjścia awaryjne, aby największa wartość i obudzony skutek Waszej pracy to jest Twoi bloogerzy nie rozpadli się bez sensu i mogli dalej ze sobą korespondować, Nie wiem jakie są Twoje dalsze plany, ale pomyśl o podobnym wyjściu awaryjnym..

  1. Wyrosłem z własnego bloga, jak się wyrasta z przykrótkich spodenek. To był bardzo długi proces. Mój własny blog już od dłuższego czasu mnie irytował. Na jego prowadzenie poświęciłem cztery najlepsze lata swojego życia. Odbywało się to ogromnym kosztem moim i mojej rodziny.

   Energie tego bloga już do mnie nie pasują. Po Przesileniu widzę to jeszcze wyraźniej. Wskoczyłem już na odrobinę inny fraktal postrzegania rzeczywistości.

   Tematy okołoNWOwskie zupełnie już mnie nie interesują, a dobrych blogów o duchowości jest w Polsce mnóstwo, więc zakładanie kolejnego nie ma już sensu. W tym serwisie jest już dość treści, by się obudzić, więc nowi czytelnicy jeszcze długo będą mogli wyłuskać tu coś dla siebie.

   Od dawna namawiałem swoich Czytelników do zakładania własnych blogów. Z mojej propozycji skorzystał tylko Pawełek oraz Czcibor.

   Namawiam nadal: zakładajcie blogi, twórzcie fora, gdyż ja wycofuję się z działalności internetowej. W ostatnim tygodniu do netu prawie nie zaglądałem. Dobrze się czuję z dala od matrixa – nawet od matrixa alternatywnego, bo to też matrix, tylko bardziej wysublimowany.

   Zakładajcie blogi, Kochani, bo wkrótce będę zamykał możliwość komentowania nawet tutaj, by nie przeładowywać strony.

   Przychodzi w życiu taki moment w rozwoju, że człowiek czuje potrzebę kontaktu już TYLKO Z NATURĄ, gdyż tylko ona daje istocie ludzkiej prawdziwe spełnienie 🙂
   🌳🌳🔆🌳🌳

   1. TAW, dobrze że coś napisałeś, bo jak czytam tu i tam różne insynuacje na temat tego bloga, to jeszcze trochę, a bym Cię wręcz błagała żebyś się odezwał! 😉

    Co do Twego wpisu, to doskonale Cię rozumiem. Na pewnym etapie rozwoju, niektóre tematy wręcz odrzucają i wywołują taki dyskomfort bądź irytację, że najlepiej je zostawić. Częściej pojawia się potrzeba żeby się od wszystkiego odciąć, od tak, bez wyraźnego powodu. Sama mam takie fazy. Fazy, bo jak to mówią, JEDYNĄ STAŁĄ JEST ZMIANA i zgodne z prawem rytmu raz będzie tak, raz „śmak” 😛

    Co do ostatniego zdania to pamiętaj, że również CZŁOWIEK JEST CZĘŚCIĄ NATURY 🙂 Także jeśli będziesz miał ochotę pogadać, choćby o „głupotkach”, to na pewno część z nas będzie czasem bywać u Pawła, bądź Czcibora – bo fajnie czasem pobyć razem, wśród podobnych 🙂

   2. Tłumaczyłam, to, o czym tu,TAWcio piszesz, na blogu Pawła, ,,WolniSłowianie”.

    Życzę pomyślnych wiatrów, chociaż pół metra wody po kilem, a czasem małego sztormu, byś mógł ze swą mądrością stawić czoła NATURZE, która aż prosi o wzajemny szacunek i poznanie jej głębi.
    Pomyślnych wiatrów dla nowych myśli i doznań.

    Wreszcie sam, na swoim okręcie!
    i tylko płynące przed dziobem delfiny,

    Stary! Ani jedna myśl wołająca na brzegu, nie powinna cię cofnąć…, ba! odwrócić twoją głowę…
    Niech każdy tyle zrobi, tyle co ty, dla ludzi na plaży, zwłaszcza niech to zrobią ludzie z TAWerny(zostaliśmy nauczeni)

    Dziękuję, TAWcio, za wspólną wędrówkę, za hektolitry kawy!

    A, że o okręcie i wodzie wspomniałam …

    POWODZENIA!

   3. Dzięki TAW za czas i energię jaką nam poświęciłeś. Z pewnością Stwórca doceni Twoje wysiłki w swoim czasie. Jeśli o mnie chodzi to ten blog dużo mi dał. Przed tym zanim natrafiłem na niego przeczytałem książkę Mikołaja Rozbickiego „Nowy Porządek Świata” tak ze 2 może 2,5 roku temu. Przeorała ona mój umysł mocno, zszokowała. Zwłaszcza w tematach jakby to ująć nieziemskich. Autor pisał o Reptilianach i że są wśród nas ale ich nie widzimy. Podawał przykłady gdzie ktoś ich w Polsce widział w tramwaju – łuski na rękach albo plecach. Pisał, że na świecie miliony ludzi ich widziało i przytaczał relacje niektórych osób. Jedna widziała ich w Polsce w Tesco. I to zaczęło zmieniać moje podejście z „to bzdury” na „a może to jednak prawda”. W końcu mało prawdopodobne jest, aby miliony ludzi rozsiane po różnych zakątkach świata zachorowały psychicznie na widzenie dokładnie tego samego. No i niedługo później szukając w necie info na jakiś temat natrafiłem na Twój blog. I on zmienił moje myślenie w wielu sprawach, otworzył umysł i podniósł świadomość. Jeszcze raz wielkie dzięki za Twoją działalność na rzecz obalenia matriksa i wyzwolenia nas z łap syjonistów. Życzę Ci wszystkiego dobrego, realizacji Twoich życiowych planów i marzeń. A nam wszystkim życzę, aby przepowiednia TAWa się sprawdziła i żeby już od jesieni 2019 Polską zaczęli rządzić Polacy i Polki rzecz jasna też. Kto chce niech wpada do mnie na bloga. Także Ty TAW jak będziesz chciał jesteś mile widziany.

   4. No cóż TAW nie myśli się bracie o zbyt krótkich spodenkach w czasie globalnie zaplanowanych ludzkich żniw według drastycznej umieszczonej na monumencie w Georgii skali ! Przypominam, ze na Titanicu orkietra grała do samego żałosnego końca, a Ty bracie w tak ważnej chwili, gdzie trzeba łączyć siły, wzajemnie się wspierać, chcesz nas opuścić, bo już nie nasz zdrowia, głowy i ochoty… Dla Ciebie link -> https://www.youtube.com/watch?v=HR6-BNOufP0
    Ponieważ jednak jak sądzę TAWerna powinna w Sylwestra brzmieć skoczną muzą do tańca przesyłam WSZYSTKIM z życzeniami lepszego roku 2018, dużo osobistego szczęścia, dobro myślenia, ludzkiej miłości, troskliwości i solidarności wraz taka wybraną przeze mnie muzą…
    1. https://www.youtube.com/watch?v=VC8O1F61uXE&index=11&list=FLHS6jF0lXrvyfCi7Rsa77tg
    2. https://www.youtube.com/watch?v=cCcdYVAMGI4&index=12&list=FLHS6jF0lXrvyfCi7Rsa77tg
    TAW ogarnij się chłopie nie czas teraz na mazgajenie się, to czas poświęcenia i wspólnej walki…

   5. „…czas poświęcenia i wspólnej walki…”

    – No właśnie nie rozumiemy się. Ja nigdy nie traktowałem swojej działalności jako formy jakiejkolwiek z kimkolwiek ani o cokolwiek walki. Swoją działalność traktowałem tylko i wyłącznie jako formę niesienia pod strzechy „oświaty kaganka”. Tyle – i aż tyle.

    Niech każdy z nas pochwali się tak wydajną czteroletnią darmową działalnością społeczną, niech każdy dołoży choćby tak maleńką iskierkę do wielkiego pieca Wielkiej Zmiany, to nie trzeba będzie żadnych więcej „walk” czy innych powstań narodowych. Problem w tym, że my, Polacy, oglądamy się zawsze na innych, miast osobiście kreować i odpalać własne projekty.

    *

    Qrde blade,

    jesteś erudytą, masz głęboką wiedzę – zakładaj bloga, by nie rozpraszać swego potencjału, lecz go kumulować 🔆

   6. „Przychodzi w życiu taki moment w rozwoju, że człowiek czuje potrzebę kontaktu już TYLKO Z NATURĄ, gdyż tylko ona daje istocie ludzkiej prawdziwe spełnienie 🙂”
    I z tym się z Tobą kochany TAWie zgadzam na 1000% bo Natura to piękno samo w sobie ,to przekaz energii miłości i sił witalnych dla Istot wrażliwych na ich przenikanie.

    Natura to piękno, siła i Moc ŹRÓDŁA i CUD życia, trzeba to tylko umieć i chcieć dostrzec w dzisiejszym wyścigu szczurów, no ale Ty już do szczurów nie należysz prawda 😀

   7. Dziwne czasy nastały kiedy to stare baby piszą „ to jest ta iskra i wyszła z polski to ten znak” idiotki skąd wzięliście info , ze syn nazisty Trump jest potomkiem królów polskich. Idiotki skończone gdzie do szkoły chodziliście. A te bzdury o info to brak wiedzy ponieważ USA ma oficjalnie wojska kosmiczne lepiej o wysychaniu polskiego jeziora Gopło napiszcie i zabieraniu przez koszernych komorników Polakom mieszkań za 60 zł długu. Nie o iskrach z dupy..

 38. A tutaj człowiek czuł się jak u siebie. Może za dużo nie komentowałem ale czułem się jak w domu! Sama atmosfera… Nie ma człowiek gdzie i z kim w życiu na te tematy porozmawiać. Zawsze była TAWerna… Nie wiem jaki teraz w ogóle obiorę kierunek.. co dalej… Ale Tobie TAW życzę pełnego kontaktu z Matka Natura!!spełnienia rodzinnego i duchowego!! i żebyś spotkał kogoś TAKIEGO jak My Ciebie!!

  1. GroM pisze: „i żebyś spotkał kogoś TAKIEGO jak My Ciebie!”
   Tak masz racje GroM w TAWERNIE CZUJEMY SIĘ SIELSKO I ANIELSKO i oby już tak zostało, jesteś wspaniały i kochany i ja to w Tobie wyczuwam. 😀

 39. Gnoza na Święto Trzech Magów !
  ak jest ukrywana przed OWCAMI różnica między wmawianymi nam królami a faktycznymi magami ? : Otóż globalną religią starożytnych czasów Jezusa była pozostawiona swojej progeniturze przez upadłych na Ziemię elohim ( wraz ze swym przywódcą Lucyferem ) Wiedza, po hindusku zwana Wedą, po grecku Gnozą, a po rzymsku Magią. Była to wiedza zakazana tubylcom, a od swego początku przeznaczona potomkom tzw. świetlistego ( chrystusowego Chryst po aramejsku oznacza światło ) rodu synów pochodzących z gwiazd. Żydzi czcili wówczas kosmos i modlili się do swego boga Saturna, stąd święto w Sobotę Sabath. Magowie zaś byli iluminowanymi, wtajemniczonymi strażnikami tej sekretnej wiedzy potomkami elohim, którzy wówczas służyli jako doradcy na królewskich dworach. To oni posiedli więc wiedzę, że Maria Herodiana jest brzemienna i to jeden z nich uprzedził Józefa o tym znamiennym fakcie. To oni również wyruszyli do narodzonego Jezusa, aby 6 dnia go obrzezać i przy tej okazji potwierdzić jego chrystusową, obcą ( ew. św. Jana Królestwo mego ojca nie jest z tego świata ) ziemskiemu światu przynależność – do tzw. rodu światła ( ew. św. Jana Ja jestem światłością tego świata ), po smaku krwi (ranę dezynfekowano śliną ), a obca tej Ziemi krew zamiast hemoglobiny bogatej w żelazo, zawierała hemocyjaninę, dającą w ustach posmak miedzi. Tak więc Chrystusa obrzezano, pozytywnie zidentyfikowano, obdarowano darami i wysłano jako rzekomego potomka samego Lucyfera na nauki do szkół magii do Egiptu po których to wyedukowany 12 leni Jezus rozmawiał z żydowskimi uczonymi w piśmie Faryzeuszami jak równy z równym. Część tej unikalnej zabronionej tubylcom wiedzy wygłosił w czasie swojego królewskiego kazania w Kafarnaum ew. św. Jana od 6.26, gdzie przywrócił zabronione przez rzymski senat i surowo karane ukrzyżowaniem przez Cesarza Tyberiusza ofiary składane z ludzkich dzieci, rytualny kanibalizm i kazirodztwo. Według tej strasznej dla tubylców wiedzy potomstwo najedźców z gwiazd rządziło sie zupełnie innymi prawami niż ziemscy tubylcy. Aby żyć wiecznie powinni odżywiać się ciałem tubylczych dzieci, pic ich bogatą w tlen, hormony życia serotoninę i komórki macierzyste krew oraz płodzić z kazirodczych stosunków dzieci. Jak wiemy z Biblii żydowski Bóg który dał im PRAWO, zezwalał na takie rytualne stosunki i seksualne inicjacje – patrz historia Lota. Według Gnozy i ukrywanych przed tubylcami PRAW TELEGONII i usuniętej z Biblii na soborze w Nicei WIEDZY o REINKARNACJI
  1. Pierwszy seksualny partner niewinnej kobiety programuje energetycznie/ duchowo wszystkie jej zgromadzone w jajnikach jajeczka
  2. Zgodnie z prawami REINKARNACJI w przyszłe cielesne ( zgodne z genetycznym ojcem i matką ) potomstwo tej kobiety będą inkarnowały dusze ( ciała świetliste ) przodków wyłącznie jej pierwszego seksualnego partnera, który zostawił jej swoje nasienie.
  Skutkiem powyższych praw życia jest niby pozorne upośledzenie praw przodków kobiety. Otóż nic podobnego, gdyż według Gnozy upadłych jeżeli pierwszym inicjatorem seksualnym niewinnej kobiety będzie jej ojciec lub rodzony brat, to w przyszłe potomstwo będą inkarnowali potomkowie jej rodu krwi ( zgodnie z zgodnym energetycznie rezonansem ich DNA ). Takie ewentualne potomstwo uważane było za najczystsze z możliwych i gwarantujące prawo dziedziczenia rodowych praw i majątku. Jeżeli więc niewinna dziewczyna przeszła inicjacje seksualną z ojcem lub bratem, to według tych praw pozostawała tzw. ZAWSZE DZIEWICĄ, gdyż za utratę dziewictwa według tych algorytmów uważano wyłącznie seksualny stosunek z mężczyzną nie należącym do rodu krwi dziewczyny. I mamy w ten sposób całą skrywana przed nami trudną dla tubylczych OWIEC prawdę. Maria HERODIANA zawsze dziewica została po takim akcie wydana za mąż za dostojnego obywatela wolnomularza i aby uwolnić ją od ewentualnego gniewu prawowitego jej męża, według obowiązujących wyższe kast praw Wyższy z zw. boskich Chaldejskich Magów służących na dworze Heroda uprzedził stosownie ją i jej męża o zaistnieniu stosownego wyjątku w prawie nakazując im podróż do Egiptu, gdzie nowo narodzony królewski syn mógłby w tamtejszych szkołach kapłańskich odebrać stosowną Jemu Wedę, Gnozę, Magię
  — bo PRAWDA jest PRAWEM !

 40. Obserwuje Pana pracę wiem i widzę jak jest potrzebna dla ludzi .
  Mnie natomiast od dłuższego czasu nurtuje bardzo ciekawy temat tzw. płaskiej ziemi gdzie są bardzo mocne argumenty ,które wskazują ,że kształt ziemi nie jest taki jak nam się wmawia ,jak by Pan wykazał zainteresowanie to podam ten link 200 dowodów na płaską ziemie
  https://www.dropbox.com/s/dm8dk65xq8g1wwp/ Od dłuższego czasu toczy się spór na ten temat osobiście uważam ,że temat płaskiej ziemi jest decydującym tematem do tego co dzieje się na ziemi najlepiej niech świadczy poniższy tekst :
  Niektórzy twierdzą, że nie ma powodu do tak wielkiego oszustwa, na tak wielką skalę i
  że mieszkanie na kulistej czy płaskiej Ziemi nie robi różnicy. Poprzez usunięcie Ziemi z bycia
  w centrum statycznego wszechświata, ci Masoni przenieśli nas fizycznie i metafizycznie z miejsca o największym znaczeniu do miejsca nihilizmu i całkowitej obojętności. Jeśli Ziemia jest w
  centrum wszechświata, wówczas idee Boga, stworzenia i cel ludzkiej egzystencji są wspaniałe. Jeśli jednak Ziemia jest jedną z miliarda planet, krążących wokół miliarda gwiazd w miliardach
  galaktyk, to idee Boga, stworzenia i konkretnego celu ludzkiej egzystencji na Ziemi, stają się wysoce nieprawdopodobne i bezsensowne.
  I właśnie ten powyższy tekst zapalił mi czerwoną lampkę ziemia jako kula jest potrzebna NWO do globalizacji stad właśnie słowo globalizacja a wraz z globalizacją i kosmosem człowiek jest nie istotny bez znaczenia jest wręcz nikim natomiast płaska ziemia zmienia te oblicza w stosunku do Boga i człowieka .
  Na koniec, czy jest szansa aby poruszył Pan ten temat ? jak wygląda naprawdę nasza ziemia.

   1. Dzień dobry , „Prawdo Ty moja” 😀 ❤ zapoznam się ze wszystkim co podałaś i wtedy zabiorę głos, a na ucho też Ci powiem, że ja też wiem iż moja cudowna Mateńka Ziemia nie jest płaska, ale też wiem , że jest jedyną Planetą we wszechświecie gdzie ŹRÓDŁO eksperymentuje dając WOLNĄ WOLĘ swoim ISKROM czyli nam, i obserwuje jak te Jego stwórcze Iskierki tworzą, czy są to CUDA, czy MASZKARONY, to już oceniajmy ale poprzez oczy Serca i Duszy.
    Ja wiem, że będzie pięknie i wspaniale dla Nas ISKIER.
    Miłego i pięknego dnia z ❤ życzę.

   2. Tawie,bałam się że nie zdążę:) Dziękuję Ci za wszystko z głębi sera i z głębi duszy…Życzę Ci samych pięknych chwil i abyś daświadczył tyle dobrego ile my doświadczyliśmy od Ciebie.
    Sława Bracie.

   1. Tak więc wszelkie zmiany na tzw. szczytach władzy są tylko pozorne o czym informuje pierwszy dokument:
    1. https://www.youtube.com/watch?v=jqHO2bBA6C8
    Natomiast temat do bardzo poważnych rozmyślań, prób i podawania sprawdzonych rozwiązań to:
    2. https://www.youtube.com/watch?v=Z5wjlXDlAtA
    Wszystkie trzy nadają się do podawania dalej, aby oczadziałe stado zaczęło się wreszcie budzić, bo inaczej ich nawet muchy obs.ają…
    3. https://www.youtube.com/watch?v=Iuar5xVQ-sY
    Pozdrawiam Cię TAW jak zwykle, niezwykle serdecznie….

 41. Dla tych co dzięki wrodzonej bystrości i tęsknoty do świetności TAW jeszcze tu trafią… Wielu od lat zastanawia się czemu to rządy tak wielu ( prawie wszystkich ) państw tak bezwolnie pozwalają na wiele bardzo kontrowersyjnych działań skierowanych przeciwko ludzkości. ( CHEMTRAILS, SZCZEPIENIA, GMO, itd. ) Jak się jednak okazuje istnieją znane instytucje międzynarodowe, których powstanie znacznie wyprzedziło wątpliwe konstrukcje kolejnych projektów w swej istocie te starsze wspomagających i wszystkie razem działające według lucyferycznych prawideł w piramidalnie globalnym systemie władzy dążącym ku NWO.
  Między innymi również w Polsce od lat, (choć ostatnio szczególnie skwapliwie) zezwala się na działania i bezkrytycznie realizuje lucyferyczne plany słynnego ONZ zwane AGENDĄ 21, mające w imię ochrony planety zabrać ludzkości wolność, zdrowie i wszelkie przywileje. Za tym planem zezwala się na szczepionkową, chemiczna i farmaceutyczną depopulacje, sterylizacje i na masową skalę przeprowadzanie odmóżdżania ludzkości.
  Większość z Was naturalnie powie kolejna tam, durna teoria spiskowa. Okazuje się jednak, że absolutnie nie i zaraz podam Wam konkretne przykłady, wzięte z 300 stronicowej realizowanej od blisko 25 lat strategii w imię zachowania planety dla ELYT wymierzonej przeciwko tubylczym stadom.
  1. https://www.youtube.com/watch?v=pRQoGD8_wkQ
  2. https://www.youtube.com/watch?v=6EmjhEDDlqI&t=20s
  A oto konsekwentne zmiany jakie według planu ONZ AGENDA 21 wprowadzone zostały ostatnio w 2018r. w Polsce –> https://www.youtube.com/watch?v=iULHFzwt_Gw

 42. Witam TAW mam do przekazania ważny komunikat dla Polaków, aby mogli obserwując niektóre publikowane w internecie wykresy z wyprzedzeniem orientować się o nadchodzących anomaliach pogodowych i sejsmicznych…
  Zdecydowana większość anomalii pogodowych, które nomen omen zdarzają się Europie i Ameryce ostątnimi laty jest spowodowana działalnością HAARP to jest mikrofalowej instalacji anten o ogromnej mocy mające w swym zamyśle grzać jak ustawiona w niebo mikrofalówka cząsteczki wody w jonosferze. Jeśli taka instalację umieścimy w okolicach podbiegunowych to działalnością swą, będziemy powodować rozdzielenie i skierowanie w inne rejony gromadzących się tam naturalnie mas arktycznego powietrza. Tak więc nie bez kozery taka właśnie instalacja powstała na Alasce, aby tak realizowanym grzaniem wypychać i rozdzielać zimne , arktyczne powietrze z nad bieguna na południe planety. Oczywiście taka działalność nie jest zupełnie niewidoczna dla tych którzy tzw. mają choć odrobinę oleju w głowie , gdyż nadchodzące anomalie pogodowe i gwałtowne sejsmiczne i wulkaniczne ( spowodowane działalnością tej ogromnej mikrofalówki ) będą zaobserwowane przez liczne stacje mierzące przykładowo częstotliwość rezonansu Shumana i po pojawiających się tam anomaliach w wykresach natychmiast można poznać, że wielki brat ma zamiar grzać atmosferę na biegunem czy gmerać w pogodzie. Naturalnie taką działalność można prowadzić impulsowo lub ciągle symulując pogodę na całej półkuli północnej i powodując prawdziwy H’armagedon w zwiększającej się aktywności sejsmicznej planety. Wielu naturalnie powie, że to kolejna teoria spiskowa, stworzona przez gorące głowy, ale należy w tym miejscu przypomnieć, że trwa cichy, globalny wyścig o złoża surowcowe znajdujące się na terenach podbiegunowych, które można by eksploatować powodując ocieplenie w tym miejscu klimatu ( naturalnie kosztem kolejnych katastrofalnych zim w Ameryce i anomalii pogodowych w Europie ) – ma to również jak widać swoje wiadome, biznesowe uzasadnienie. Jeżeli jednak ci twardogłowi nadal będę bez durnie nadal głosić, że to bzdury niech łaskawie obejrzą sobie powyższe wykresy rozkładu stref zimna w kolejnych latach –> https://wolnemedia.net/obrazki/ep-lod-01.jpg
  i niech łaskawie sprawdzą, że za każdym razem takie katastrofalne dla Ziemi i pogody anomalie są poprzedzone zaobserwowanymi w pomiarach rezonansu Shumana w stacji w Omsku anomaliami –> http://sosrff.tsu.ru/?page_id=12 ( i inne zakładki )
  Jeśli więc naturalnie wysoko opłacane jaśnie Państwo, się nie ocknie z mentalnego letargu, to znowu w porze kwitnienia w maju będziemy mieli radosne inaczej przymrozki !
  wężykiem, wężykiem
  PODAJCIE DALEJ …

  1. Ptaszku zaśpiewaj jakąś wiosenną ptasią pieśń, wiersz bo mi coś smutno bez śpiewu moich ukochanych ptaszków świergolaszków.
   Nie znam Lublina, ale mam tam koleżankę Geolog z liceum.
   To na rozweselenie dnia dzisiejszego dla Ciebie PTASZKU.

   Góral wraca z dwuletniej służby w wojsku. Żona Jagna ciągnie go zaraz do sypialni. On sprzeciwia się i wyprowadza ją na spacer.
   – Widzisz Jagna to piękne błękitne niebo?
   – No widzę! Choć do sypialni.
   – A widzisz te piękne wzgórza?
   – Widzę, no choć już!
   – A widzisz te piękne łąki?
   – No widzę, widzę! No choć do…
   – No to patrz i patrz, bo teraz będziesz przez miesiąc ino sufit oglądała. 😀 😀

   1. Co góralski dowcip to góralski. Mi się już sex w żartach znudził, ale okay. Nie ma za bardzo o czym śpiewać, wszystko wyśpiewane. A co do śpiewu ptaków, to śpiewają i sikory i kosy, choć od kilku dni zamilkły, ale to pewnie tylko na moment. Życzę Ci, Iskra, byś naprawdę usłyszała śpiew ptaka. Tao.

 43. Ptaku Śpiewaku, klikam na Twój piękny awatar, a tam zawarta taka sama sentencja jak w moim wpisie z 10:23 ?

  Może ten kawał Ci się spodoba.

  Wywiad z bacą:
  – Baco, jak wygląda wasz dzień pracy?
  – Rano wyprowadzam owce, wyciągam flaszkę i piję…
  – Baco, ten wywiad będą czytać dzieci. Zamiast flaszka mówcie książka.
  – Dobra. Rano wyprowadzam owce, wyciągam książkę i czytam. W południe przychodzi Jędrek ze swoją książką i razem czytamy jego książkę. Po południu idziemy do księgarni i kupujemy dwie książki, które czytamy do wieczora. A wieczorem idziemy do Franka i tam czytamy jego rękopisy.

  *******************************************************

 44. A to dla Ciebie TAW i dla Ciebie Ptaku Śpiewaku, z mojej księgi
  przemyśleń z 1996 r.

  Czy jestem dzieckiem, czy może muzyką,
  Skądś tam przybyłam,
  Małe stopki na Mateńce Ziemi postawiłam,
  Stopki stąpały i rosły, a ja z nimi,
  I co z tego dla mnie wyszło,

  Odciski czasem pod nimi,
  łzy w życiu, czasem śmiech,
  Dotyk, muśnięcie Losu,
  By w końcu przystanąć i pomyśleć,
  Co to było?

  Życie?
  Kabaret?
  Cyrk?
  Więzienie?
  A może tylko sen?
  A może czarna noc?

  Nie, nie, to było wszystko,
  To była piękna muzyka,
  W której tylko czasem słychać było zły dźwięk,
  Teraz wszystko zamykam na klucz,

  Bo liczy się tylko chwila Teraz i Tu,
  I niech tak chwilę zostanie,
  Aż nastąpi piękno tak długo oczekiwane,
  I tak się stanie, teraz już wiem,
  A kiedy, tego jeszcze nie znam.

  A z dnia dzisiejszego już wiem, że niedługo,
  bo czarna noc nie może przecież wiecznie trwać,
  nadszedł czas ŚWIATŁA i RADOŚCI.

 45. Komentarz do międzynarodowej afery, jaka rozpętała się po wypowiedzi ambasador Izraela w Polsce, Anny Azari, krytykującej nowelizację ustawy o IPN penalizującej (kara grzywny lub kara do 3 lat więzienia) używanie niezgodnych z prawdą historyczną określeń typu „polskie obozy śmierci”:

  Polska odzyska pełną wolność, niezawisłość, suwerenność, ma do tego pełne prawo. Polacy będą wolni od jakiegokolwiek ucisku, zniewolenia, opresji, tak się niedługo stanie, nadszedł już czas, byśmy wzięli sprawy naszego KRAJU z chazarskich rąk w swoje Polskie ręce.

  Piękny chazarski strzał we własną stopę przez samych siebie i własną pazerność holokaustową, o którym non stop trąbią chazarskie „mendia” jest nam jak najbardziej na rękę i podjęcie decyzji na uwolnienie się od tego plugastwa.

  Choćbym miała za to zginąć, to mam w sobie tyle ŹRÓDLANEJ odwagi, że napiszę wreszcie to co mnie od zarania dziejów gnębi i smuci, a mianowicie niszczenie tej naszej ukochanej Karmicielki Ziemi przez bezduszne istoty bez serc bez duszy czyli szatańskie plemię chazarskie, które zostało zrzucone na Moją Piękną Ziemię przez swojego stwórcę jahwe, w celu zniszczenia Boskiej Rasy MIŁOŚCI ŹRÓDŁA.

  Siejąc deprawacje pod każdym względem, wywołując wojny, podziały, kłótnie i wszelkiej maści ZŁE UCZYNKI, owe przeklęte chazarskie plemię miało się przez wieki bardzo dobrze, ale jak wszystko co nie jest wieczne, nadszedł czas, by unicestwić, albo lepiej niech się samo unicestwi to chazarskie plemię, które chyba najwięcej zła uczyniło mojemu ukochanemu KRAJOWI SŁOWIAŃSKIEJ POLSCE.

  Tyle ZŁA co uczyniło na mojej Matce Ziemi to chazarskie plemię, kwalifikuje go do umieszczenia w najciemniejszych otchłaniach WSZECHŚWIATA lub spaleniu w Centralnym Słońcu, skąd już nie ma żadnego powrotu.

  Moja Piękna, Czysta ZIEMIA<Karmicielka swoje ukochane dzieci, jak nikt zasługuje na pozbycie się rako-wrzoda, który Ją niszczy i niszczył.

  Ja marny proch tej Ziemi żądam i skazuję to zło chazarskie na zagładę, na wieczność.

  Niech zaświecą nad Ziemią i całym Boskim Wszechświatem uzdrawiające promienie Centralnego Słońca i czystej MIŁOŚCI ŹRÓDŁA WSZECHRZECZY, niech zapanuje pokój, szczęście, radość, miłość i dostatek dla wszystkich wspaniałych ŹRÓDLANYCH/Boskich Istot.
  Mam takie prawo i pragnienie, gdyż kocham wszystko i wszystkich co jest JEDNOŚCIĄ ze ŹRÓDŁEM WSZECHRZECZY.

  Przybyłam tu, na Tę PIEKNĄ PLANETĘ, by włożyć swój mały wkład, by dożyć i zobaczyć na własne oczy, że przynależne nam Piękno, Dobroć i MIŁOŚĆ się wypełni w całej okazałości, i to się już dzieje, tylko proszę i apeluję do wszystkich ŹRÓDLANYCH ISTOT ZIEMI, by połączyli się wspólnie w miłości swoich Boskich Serc i pragnęli tego samego.

  Tak się STANIE, bo tego chce moje ŹRÓDLANE SERCE.

  1. To jest kolejna podpucha! Jesli jestes ” slowianka” to musisz wiedzieć , ze to nie ma znaczenia czy chazarscy pedofile i mordercy z PiS uchwała ustawę o karaniu za kłamstwa, ponieważ to są Żydzi np kalkstein alias Kaczyński czy syn plkw NKWD sztoltzman alias Kwaśniewski czy tez Komorowska alias Rojer itd . Nic nie dzieje sie przypadkowo to kolejna zaplanowana ustawka.. obudź sie nie wazne czy PiS czy po to ci sami chazarsko zydowscy złodzieje a jeden słynny pedał. Poczytaj sobie zeznania oficera w sprawie chłopaka Kaczyńskiego ….
   Do dzis zydowka hejka alias gronkowiec tango czy walc nie została pozbawiona kamienic i mienia, które ukradła. Muzyka gra pionki w ruchu. PiS rozpierd.. lasy żeby Chazarom placic za muzea drogi i mordercom z UPA dawać kase na gwalty Polaków. Po to samo dziury w drogavhba miliony pożyczek wystarczy wspomnieć tego kutasa Marcinkiewicza i nadal żyje co to za Polacy/ to łajdacy nie Słowianie oni przynajmniej prawo Hammuradiego mieli

 46. No i się zrobiła zadyma na całego z Żydami. Poszli po bandzie i odkryli o co im chodzi – o wyłudzenie 65 mld $. Oczywiście nic z tego nie będzie, bo naszemu narodowi nikt nie wmówi, że wspólnie z Niemcami mordowaliśmy Żydów. Też sądzę jak Słowianka, a raczej jestem przekonany, że pozbędziemy się dzięki temu chazarskiej mafii z Polski i to może nawet szybciej dzięki tej zadymie. Boję się tylko jednego – Żydostwo pewnie nie ustąpi i będzie spiralę nienawiści do Polski nakręcać dalej. My zaś nie będziemy na to bezczynnie patrzeć i może się w Polsce zagotować. Ktoś pobije albo co gorsza zabije jakiegoś Żyda i dopiero się rozpęta piekło. Ja chcę w pełni wolnej Polski, ale nie kosztem nagonki na nas całego świata. No i oby Duda podpisał tą nowelizację ustawy o IPN, bo inaczej będzie źle.

  1. Paweł, jeśli Prezydent Duda zdezerteruje i nie podpisze ustawy o IPN, to dla mnie już na zawsze zostanie Dudą Tchórzem i Obłudą, za którego będę się wstydzić.
   Ale Jedno wiem, że ta cała chazarsko światowa nagonka, to naszemu krajowi jeszcze na dobre wyjdzie, i niech tak się stanie.
   Dużo u TAWa o tym piszą komentatorzy pod artykułem z lutego o tym, co powiedział o żydach Czesław Bielecki/żyd.

  2. Moim zdaniem prezydent Duda podpisze nowelizacje ustawy o IPN-ie. I będzie po sprawie. Czemu po sprawie? Bo inne państwa, w tym Izrael i USA, nie mogą wtrącać się do prawa obowiązującego w innym państwie. Pozdrawiam.

 47. TANTRA – SAMODOSKONALENIE SIĘ I HARMONIA W ŻYCIU
  Tantra działa i funkcjonuje od wieków, więc czemu nie dać jej szansy na ulepszenie naszego życia

  https://youtu.be/n-HwjvbD1L4 medytacja tantryczna

  Tantra posiada szereg definicji, z których wiele rodzi rozliczne domysły i nie pomaga w zrozumieniu jej sensu. Jest ona rodzajem doktryny ideologicznej, wywodzącej się z dominujących dawniej kierunków religijnych w Indiach. Jej podstawą jest nauka budowania relacji z innym człowiekiem lub ludźmi i z samym sobą. W definicjach czytamy o zestawieniu technik, które prowadzą do duchowego oczyszczenia i rozróżnienia tego, co jest nam potrzebne, a co nie.

  Czy więc Tantra ma stanowić drogę do osiągnięcia szczęścia?
  Z pewnością obecnie kojarzona jest głównie z aktami miłosnymi. Powszechnie mówi się o tantrycznej miłości i wiąże ją z Kamasutrą.
  Szczególnie w naszych zachodnich kulturach uznawana jest za kontrowersyjną i trzymana niejako na uboczu.
  Unikamy jej lub o niej nie mówimy, jest dla nas tematem tabu, tak jak jeszcze dekadę temu było z jogą.

  Być może z czasem również dostrzeżemy potencjał tantrycznych technik i odnajdziemy w nich sens, który doprowadzi do znaczącej odmiany w naszym życiu.
  Charakterystyczne cechy tantry
  Z całą pewnością sformułowanie konkretnej i jasnej definicji tantry jest bardzo trudne.
  Praktyki te posiadają w sobie nader dużo mistycyzmu, którego zrozumienie wymaga zagłębienia się w tę tematykę i nauczenia się odczuwania w konkretny sposób.
  Istnieje jednak pewien zbiór cech, które są charakterystyczne dla tantry:
  Rytualizm – są one nieodłącznym elementem technik tantrycznych, mogą zarówno dotyczyć praktyk zewnętrznych, jak i wewnętrznych, np. mantry.
  Praktykowanie tantry wiąże się z całkowitym odrzuceniem ascetyzmu i uznaniem, że możliwe jest dokonywanie transformacji poprzez ciało.
  Praktyki mantrowe mają ogromne znaczenie.
  Nieokreślenie wielka rola nauczyciela – jest mu oddawana rytualna cześć, uczniowie skupiają się na nim jako na uosobieniu boskich cech.
  Konieczna jest inicjacja.
  Praktykowanie tantry wiąże się z pewnego rodzaju tajemnicą.
  Praktycy tantry w swoim postrzeganiu człowieka, umysłu, zachowania i postępowania, w pierwszej kolejności koncentrują się na ciele, które ma stanowić ośrodek oraz narzędzie, do dokonania się transformacji.
  Taki sposób myślenia pojawiał się już w innych nurtach, jednak tutaj wyznaczony zostaje pełen kontekst praktyki.
  Tantra obejmuje szereg technik, takich jak:
  Mantry,
  Medytacje,
  Ćwiczenia pomocnicze,
  Pozycje,
  Mundry,
  Nakazy oaz zakazy.
  Moc mantry
  Zapoznając się ze źródłami na temat tantry, można uznać, że dla osoby praktykującej tę mistyczną i filozoficzną doktrynę niezwykle istotne jest powtarzanie mantry.
  Jej siłą jest możliwość, a właściwie umiejętność oczyszczania podświadomości człowieka z wrodzonych i wyuczonych wzorców.

  Mowa tu przede wszystkim o schematach, które odgrywają kluczową rolę, w tym, jak odbieramy świat i jakie są nasze interakcje z zewnętrzną rzeczywistością.

  Głównym zadaniem praktyk tantrycznych jest więc całkowite zjednoczenie świadomości i jaźni jednostki z uniwersalną.
  Podstawa filozofii tantrycznej
  Najważniejszym filozoficznym elementem tantry jest Parama Siva – twórcza, uniwersalna, niszcząca oraz organizująca siła, esencja, zasada, totalna, nieograniczona, transcendentalna, istniejąca poza dualizmem i indywidualnym pojmowaniem, przenikająca wszystko.
  Filozofia ta w dualnym świecie oparta jest na reagowaniu ze sobą dwóch aspektów: dynamicznego oraz statycznego, na planie istoty człowieka.
  Praktyki tantry mają prowadzić do osiągnięcia pełni szczęścia i maksymalnego udoskonalenia jednostki ludzkiej.
  Pojawia się tu ważny element towarzyszący w postaci przekroczenia własnego ego, jego poddania i wyjścia poza intelektualny oraz zmysłowy dualizm.
  Całość pozwala na zachowanie intuicji człowiekowi oraz na zyskanie zbawienia czy też osiągnięcie wolności od mentalnego, materialnego oraz duchowego cierpienia, lub zmieszania w codzienności i życiu.
  Za jedno z ważniejszych zadań praktyk tantry można więc uznać osiągnięcie wspaniałej i wymarzonej samorealizacji i spełnienia, jakiego oczekujemy.
  Niechlubne skojarzenia
  Niestety większość z nas słysząc pojęcie Tantra, w pierwszej kolejności pomyśli o najdziwniejszych pozycjach i „wygibasach” łóżkowych, które zdaniem wielu mają służyć urozmaiceniu i utrzymaniu długoletniego związku.
  Skojarzenie to nie powinno dziwić, gdyż współcześnie tantra bardzo często znajdowała zastosowanie właśnie w kwestiach małżeńskich.
  Wydaje się to całkowicie naturalne, z uwagi na fakt, iż pozwala ona na zbudowanie znacznie silniejszej, duchowej więzi z drugą osobą, poprzez często własne uduchowienie i zaakceptowanie siebie, jak również spełnienie.

  Stąd jej istotna rola w pożyciu pomiędzy partnerami.
  Seksualność była, jest i będzie istotnym elementem tantry. Z pewnością dlatego, że coraz więcej osób zapewnia o jej niezawodnym działaniu.
  Jednak również ważnym powodem będzie fakt, iż w dzisiejszym uprzemysłowionym i silnie zabieganym świecie wielu z nas poszukuje nie tylko ciszy w medytacji, nie tylko poprawy związku poprzez zastosowanie tantrycznych technik w czasie seksu, ale przede wszystkim poszukujemy samych siebie, zagubionych we współczesności.
  Zastosowanie tantry pozwoli nam na wyciszenie i znalezienie własnego szczęścia, a gdy będziemy szczęśliwi, nauczymy się zarażać pozytywną energią osoby wokół nas i właśnie o to chodzi, abyśmy prosto z naszego organizmu, własną pracą i opisanymi przez wieki technikami czynili życie i człowieka lepszym i szczęśliwszym.
  Tantra działa i funkcjonuje od wieków, więc czemu nie dać jej szansy na ulepszenie naszego życia?

  Najważniejszym filozoficznym elementem tantry jest Parama Siva – twórcza, uniwersalna, niszcząca oraz organizująca siła, esencja, zasada, totalna, nieograniczona, transcendentalna, istniejąca poza dualizmem i indywidualnym pojmowaniem, przenikająca wszystko.
  Filozofia ta w dualnym świecie oparta jest na reagowaniu ze sobą dwóch aspektów: dynamicznego oraz statycznego, na planie istoty człowieka.
  Praktyki tantry mają prowadzić do osiągnięcia pełni szczęścia i maksymalnego udoskonalenia jednostki ludzkiej.

  Pojawia się tu ważny element towarzyszący w postaci przekroczenia własnego ego, jego poddania i wyjścia poza intelektualny oraz zmysłowy dualizm.
  Całość pozwala na zachowanie intuicji człowiekowi oraz na zyskanie zbawienia czy też osiągnięcie wolności od mentalnego, materialnego oraz duchowego cierpienia, lub zmieszania w codzienności i życiu.
  Za jedno z ważniejszych zadań praktyk tantry można więc uznać osiągnięcie wspaniałej i wymarzonej samorealizacji i spełnienia, jakiego oczekujemy.
  Niechlubne skojarzenia
  Niestety większość z nas słysząc pojęcie Tantra, w pierwszej kolejności pomyśli o najdziwniejszych pozycjach i „wygibasach” łóżkowych, które zdaniem wielu mają służyć urozmaiceniu i utrzymaniu długoletniego związku.
  Skojarzenie to nie powinno dziwić, gdyż współcześnie tantra bardzo często znajdowała zastosowanie właśnie w kwestiach małżeńskich.
  Wydaje się to całkowicie naturalne, z uwagi na fakt, iż pozwala ona na zbudowanie znacznie silniejszej, duchowej więzi z drugą osobą, poprzez często własne uduchowienie i zaakceptowanie siebie, jak również spełnienie.
  Stąd jej istotna rola w pożyciu pomiędzy partnerami.
  Seksualność była, jest i będzie istotnym elementem tantry. Z pewnością dlatego, że coraz więcej osób zapewnia o jej niezawodnym działaniu.
  Jednak również ważnym powodem będzie fakt, iż w dzisiejszym uprzemysłowionym i silnie zabieganym świecie wielu z nas poszukuje nie tylko ciszy w medytacji, nie tylko poprawy związku poprzez zastosowanie tantrycznych technik w czasie seksu, ale przede wszystkim poszukujemy samych siebie, zagubionych we współczesności.
  Zastosowanie tantry pozwoli nam na wyciszenie i znalezienie własnego szczęścia, a gdy będziemy szczęśliwi, nauczymy się zarażać pozytywną energią osoby wokół nas i właśnie o to chodzi, abyśmy prosto z naszego organizmu, własną pracą i opisanymi przez wieki technikami czynili życie i człowieka lepszym i szczęśliwszym.

 48. Witam.
  Rzeczywistosc ktora widza oczy i co czuje Serce,rozum przyjmie wszystko.Duch zamkniety w ciele ,religie ,fantazje,mity,fakty itd.
  Madrosc Wszechswiata Bog Jedyny, archetyp od ktorego pochodzi wszystko i wszystko sie zaczelo. Jest Jeden dla wszyskich bez wzgledu na to z jakiego miejsca Wszechswiata sie pochodzi.Istoty myslace maja te mozlwosc by moc decydowac co jest tworzeniem, a co niszczeniem (dobro-zlo) w kogo wierza.Jestesmy obecni Duchem i cialem na Ziemi ,my Ziemianie pozwalamy niszczyc nasz Dom Rodzinny Ziemie .Zajmujac sie wszystkim tylko nie tym ,ze nasze Dzieci nie beda mialy przyszlosci bo ich rodzice wzieli rozwod ze Stworca Natury ,ktora daje nam wspanialomyslnie wszystko co potrzeba do Zycia.Smutne ,ze ludzie szukaja bogow,religii,zludzen ,a nie widza co maja przed oczami…zniszczenie,ktoro sie szerzy jak nowotwor z kazdej strony,wchodzi jak toksyna do naszych malych smiesznych domkow bez pukania.Ziemia potrzebuje POMOCY naszej pomocy,bo Tam w gorze jest bez zmizn Niebo ,Gwiazdy,Slonce,Planety,inne Wymiary,przestworza…itd .Ziemia nas POTRZEBUJE przebudzcie sie…

   1. Dobry wieczór
    Milo mi że się przydał, polecam się …
    Dziękuję Wszystkim, którzy Kochają Naszą Ziemię
    Ziemia też Nas Kocha
    Pozdrawiam Jolanta

   2. Salwe

    Ludzie szukaja Boga dyskutują ,kłucą ,obrażaja…siła przekazu z tego
    Filmiku powinna niektórym dać do myślenia że na naszych oczach niszczą Życie
    To jest moje motto:grzebiąc w przeszłości ,grzebiemy terazniejszość itd
    Pozdrawiam Jolanta

   3. Chcę kliknąć lubię, ale nie potrafię. To jest przerażające. Kiedyś chciałaś porozmawiać o jakimś materiale. Chodziło o ten filmik czy też artykuł, który uznałem za ważny?

   4. Dzień dobry Wędrowcy
    Wszyscy mamy tyle różnych myśli i pomysłów niesamowite ,szukamy Prawdy jak było ,co się wydażyło i kiedy w historii,przeszłości…wymyślamy rózne hipotezy…wspieramy ludzi ,których pomysły sprawiaja wrażenie, że są dobre ale po głebszym zastanowieniu okazują się czymś utopijnym ,egoistycznym pomysłem jednostki która kłamstwem ubranym w otpowiednie slowa tworzy Matrix dla słuchającego ,który to łykną i tym sie karmi.Oddalajac sie od tego jaka Jest Prawda.
    Materiał który mam jest obszerny i Prawdziwy. Przedstawia rzeczy które się dzieja w mikro świecie to znaczy w najbliższym mi otoczeniu,zasięg mojego wzroku i najciekawsze Jest to że to się rozlewa na Życie wszystkich ludzi na Ziemi.
    Pozdrowienia z Serca dla Wszystkich na Ziemi
    Jolanta

   5. Witaj Spiew Ptaka.
    Dziekuje Bogu za to ze Jestes. Wiersze ktore piszesz sa piekne i wartosciowe sa Prawda. Mam pewien material o ktorym bym chciala porozmawiac.

 49. „Albowiem powiadam wam, będziecie czujni i będziecie dążyli do prawdy. Czasem będziecie jej blisko, czasem ją wyprzedzicie, jednak wartość bezwzględna odległości do niej będzie wciąż malała. Obudzeni będą atakowani przez reptyle, lecz się nie poddadzą i wciąż walczyć będą o wolność. Już niebawem nadejdzie wielkie przebudzenie Słowian!”
  -tymi słowami raczył mnie nagrodzić mistyczny muflon w mojej energetycznej wycieczce na marsa. Dziękuję.

  1. Witaj
   Bełkot, bełkotem ale coś w tym jest ,klapki na oczy i jazda
   Ewangelia list Pawła do Rzymian19-32…tyle czasu to czytają i nic nie rozumieją.
   Pozdrawiam.

 50. A ja z następującą dobrą nowiną: Wczoraj, 27 maja 2018, brałem udział w imprezie charytatywnej, z której fundusze mają być przeznaczone na ratowanie zdrowia i rehabilitację Kingi oraz Weroniki, uczennic szkoły w Niedrzwicy Kościelnej. Był akcent słowiański. Uczniowie gimnazjum pokazali życie Słowian: skąd się wzięli, jakie mieli tradycje, czym się żywili. To był rodzaj wioski słowiańskiej. 5stacji: podział Słowian, gdzie teraz żyją, najważniejsze symbole: dąb, piorun itd.: pożywienie: gatunki zbóż; święta słowiańskie: Sobótka, Marzanna, śmigus-dyngus; glina(można było zrobić liścia z gliny. Do tego do szkoły przyjechali przypadkowym przypadkiem Ukraińcy z zaprzyjaźnionej szkoły, też Słowianie.

 51. Witam. Może Czytelników tego bloga zainteresuje hipoteza, jaką stworzyłem wraz ze swym przyjacielem? Hipoteza jest tak rewolucyjna, że żadne z pism nie chciało jej opublikować. Wpadliśmy więc na pomysł, by… napisać powieść obudowując wspomnianą hipotezę akcją. Dopiero po opublikowaniu książki, jedna z redakcji napisała i o książce i o hipotezie. Polecam ten artykuł: http://naszeczasopismo.com.pl/?p=449

 52. Aktualnie Watykan Pismo Święte nazywa Babilonem, bo kieruje nim Szatan.
  „Cała ziemia w podziwie spogląda na bestię” (Apok. 13, 3)
  Tyle zła, nieprawości i obojętności religijnej nie było nawet za Dni Noego, dlatego polecam prawdę objawioną przez Boga i ostrzegam przed piekłem, do którego ludzie wpadają jak rzęsisty deszcz.
  Czy wiesz w jakich czasach żyjemy?

 53. Ten rządzi światem, kto pozyskuje energię, a nie pieniądze. Pieniądze nie mają znaczenia, tylko dla ludzi skupionych na pieniądzach, w ten sposób też można oczywiście pozyskać energię życiową.
  Każda religia i wyznanie pozyskuje energię życiową w różny sposób, ale cel jest jeden: wyssać energię z ludzi i przekazać właściwym istotom, które rządzą od tysięcy lat tym światem. Bóg jest zmuszany przypatrywać się tej sytuacji…
  W kościele można ten proces zaobserwować w bardzo prosty sposób: wszyscy się modlą i wznoszą modlitwy do Boga. Wierni są odłączeni od Boga sakramentami i nie tylko. W kościele nad ołtarzami jest zazwyczaj okienko, przez które ta energia ludzka wędruje do Watykanu lub w inne miejsce wskazane przez twórcę. To, że nie widać połączenia i nie ma tam kabla, nie oznacza, iż tak nie jest, gdyż prąd, który płynie w kablu, też nie jest widoczny, ale odczuwalny.
  Mamy również energię seksualną, pracy, sportu i jedzenia, strachu, awantur w rodzinach i w publicznej przestrzeni itd…, Każde działanie ma przynieść wyciągnięcie energii ludzkiej od tych, którzy nie są tego faktu świadomi. Dlatego tak chętnie się pisze wszędzie, że każdego tygodnia powinno się współżyć, biegać, pracować na lepszy byt. Nic bardziej mylnego, ciała ludzkie, albo inaczej skafandry zostały tak zaprojektowane, aby można było każdego dnia wykorzystywać taką duszę i pozbywać jej energii, to jest cel nadrzędny. Tylko połączenie się z Bogiem umożliwi zrozumienie tego tematu i istnienia duszy na ziemi, ale ścieżka ta jest kręta i bardzo wąska, a inna bardzo szeroka, ale na końcu przyjdzie nam ponownie przerabiać kolejny raz nasze życie na ziemi, gdyż zostaniemy oszukani.

 54. Jesteśmy pod wpływem energii z kosmosu . Ostatnimi czasy odczuwam brak energii życiowej..
  Energia ze mnie ucieka i nie wiem jak sobie z tym poradzić.
  Nie mam siły życiowej by wstać rano i z radością przywitać dzień.
  Blokady? Wyciek energii którędyś? Ktoś albo coś wyżera mi energię?
  Żyję od lat na wolności…tzn w naturze… Było radośnie , świetliście ..
  Teraz czuję się inaczej..

 55. Na pasku w nowych komentarzach jestem (wędrowiec-cel bloga) a po kliknięciu nie otwiera się mój komentarz i nie mogę go znaleźć. Sprawdzisz to TAW?
  Dzięki

 56. Dobrze że wysłałem go też koleżance, miałem z czego skopiować.
  ——
  Któregoś dnia rano obudziłem się z myślą, że od myśli zależy samopoczucie człowieka. Nie ważne o kim pomyślę, o sobie czy o kimś innym, moje myśli wpływają na moje samopoczucie. Więc postanowiłem tego dnia i w przyszłych też, mieć same fajne myśli. Ale głowa była pusta więc zastanowiłem się nad nimi. Nie szukałem ich. Pozwoliłem sobie by do mnie przychodziły. I latałem w nich, robiłem jakieś powietrzne piruety i różne takie. Słońce jeszcze nie wzeszło a ja sobie leżałem i tak fantazjowałem aż zauważyłem, że energia zaczyna mnie rozpierać.
  Stosuję to nadal i zrozumiałem, że od myśli które wybieram obdarzać wiarą, uwagą, zależy jak będę się dziś czuł.

  Jeśli czuję się wytrącony z wewnętrznego pokoju, zadaję sobie pytanie, kogo dziś osądziłem. Przychodzi taka myśl i pokazuje mi kogo i jak. Wtedy mam wybór i mogę się wycofać z takich myśli i pomyśleć o tej osobie lepiej. Natychmiast zmienia się moje wewnętrzne odczucie na radosno-pokojowe.

  Nawet ból fizyczny nie musi być przyczyną cierpienia psychicznego. To są zupełnie oddzielne rzeczy. Dopiero myśli o bólu fizycznym mogą doprowadzić do cierpienia wewnętrznego. Gdy pozwolę sobie mieć odmienne myśli o bólu fizycznym, jestem w stanie odczuwać ból i zachowywać pogodę ducha.

  To myśli o tym co widzimy na zewnątrz tworzą nasze emocje. Nie to co jest na zewnątrz ale myśli o tym.
  Ja to mówię teraz z własnego doświadczenia. Bawię się tym i zaczęło mnie to fascynować.

  Jest teoria, że to myśli tworzą świat zewnętrzny. Leżałem sobie i trafiło mnie coś takiego: nawet jeśli nie miałyby te myśli wpływu na to co na zewnątrz, jaki sens miało by utrzymywanie destrukcyjnych myśli o jakimś doświadczeniu skoro to niczego nie zmieni na zewnątrz a wewnątrz stworzy piekło?
  No nie miało to dla mnie sensu. Więc jedyną rozsądną rzeczą wydało mi się, by mieć radosne myśli, miłujące, by przynajmniej tyle dla siebie zrobić. Poczuć się lepiej. I kiedy tak robiłem, okazywało się, że ból fizyczny znikał a i zewnętrzne doświadczenia również zdarzało się, że ulegały przemianie.

  Więc decydującym jak dla mnie okazywała się zmiana myślenia.
  Na ogół wydarzenia na zewnątrz determinują sposób myślenia a myśli te z kolei mają wpływ na doświadczenia. Błędne koło, pułapka częstotliwości.

  Ale w każdym momencie mogę puścić te myśli nie chalo, myśli które KC nazywa atakującymi i pozwolić sobie mieć myśli pokojowo-radosne, czyli kochające. I właśnie w tym miejscu następuje odwrócenie i samopoczucia i często zewnętrznych warunków.

  KC mówi coś takiego: Za każdym razem kiedy czujesz się wytrącony z wewnętrznego pokoju, pomyślałeś o jednym ze swych braci inaczej niż pomyślałby Bóg.

  Dlatego ja wciąż trąbię o wybaczaniu czyli puszczaniu tych myśli i zastępowaniu ich myślami radosnymi, wdzięcznymi, by wyjść w taki sposób z pułapki częstotliwości.

  Niejednokrotnie obserwuję wasze uwagi, osądy, krytykę, domyślając się jakości myśli którym pozwoliliście w sobie zagościć i które obdarzyliście wiarą.
  A po tym czytam o pogorszonych samopoczuciach, ubytkach energii, zrzucaniu winy na świat, na gwiazdy, trudne okresy.

  Pomyślałem sobie mając na uwadze akurat wyłącznie siebie, jak głębokim snem spałem skoro nie zauważałem, że to moja świadomość, to co wybieram myśleć, ma wpływ na moje samopoczucie. Nie choroba, nie status materialny, nie miejsce w jakim się znajduję, ale to co o tym myślę. To niebywałe, niesamowite i takie, takie niesamowite 🙂

  Mam nadzieję że ktoś zauważy ten wpis i weźmie sobie do serca te słowa i zrozumie jak może sobie pomóc.
  To wy jesteście strażnikami swego samopoczucia. Nawet mając myśli których się człowiek wstydzi albo nie chce, nie trzeba z nimi walczyć, wierzyć w nie, zasilać. Niech sobie będą, przyszły to i pójdą. Przelecą jak wiatr. Same z siebie mocy nie mają więc można je olać. Mocy nabierają gdy rozpamiętujemy, wierzymy w to o czym mówią bo wtedy obdarzamy je uwagą i nadajemy im moc potęgą Świadomości, jednocześnie natychmiast je odczuwając w ciele jako emocje, niepokój, złość, brak energii itd.

  Życzę wam samych radosnych myśli, kochających, nawet swoich wrogów byście sami mogli się przekonać o czym mówię i z pożytkiem dla was.

  1. Jednakże stwierdzam, że bez wzięcia odpowiedzialności za to co widzę, często nie potrafię zmienić myśli.

   Mówiąc o wzięciu odpowiedzialności za to co widzę, mam na myśli nie to co jest gdzieś tam na zewnątrz, tylko to co zdaję się zauważać. Bo człowiek anioł będzie dostrzegał w innych dobro, będzie ich raczej tłumaczył niż osadzał a psychopata będzie z kolei w tych samych osobach widział coś niefajnego. Każdy odmierzy swoją miarą, dokona projekcji.

   Więc jednak bez wzięcia odpowiedzialności za to co widzę i przeprowadzenia skutecznego procesu wybaczenia atakujące myśli u mnie powracają w danym temacie. I nawet dziś dopierdzielam się do kilku rzeczy i powoli zaczynam dostrzegać, że zachowuję się podobnie. Dobra, trzeba by to doprowadzić do końca.
   Bo np kiedy mówię o dofinansowywaniu jednych kosztem drugich, wpada mi w głowę myśl o dokarmianiu kotów. Z całej wsi się chyba do nas złazić zaczęły. A czy to nie zaburza równowagi? Równie dobrze mógłbym dokarmiać myszy a gonić koty.
   Kurde muszę się z tego obudzić i z tej polityki też.

   1. Ocena pozytywna rzeczy złych świadczy o głupocie, tak samo jak ocena negatywna pozytywów. Może to i psychopatia, a może za dużo powiedziane.
    Pomoc słabszym jest zaburzaniem równowagi? Lepiej słabszych wyeliminować ich własna słabością, nie udzielając pomocy?
    Dobre uczynki tak czy owak do nas wracają – satysfakcja, karma…
    Dofinansowanie jednych – w skali globalnej – nie jest kosztem drugich. Jest także rodzajem ochrony tych drugich. Zasiłki na zachodzie chroniły tych co mają pracę przed tymi, którzy pracy pozbawieni zostaliby doprowadzeni do ostateczności. Poza tym dobro wraca – biedni dostając pomoc – kupują, dzięki czemu bogaci mają dla kogo produkować i bogacą się. I gospodarka rozwija się.

 57. Opowiem wam coś o ptakach , jakiś czas temu dostałam parę papug , które niestety żyły za długo w klatce . Samiec ogarnął że człowiek jest jaki jest , Samica była inna mówiła : wolę choć raz polecieć do nieba niż umrzeć w klatce . Któregoś dnia wychodząc z domu okno zostało uchylone , a ona w swej Mądrości znalazła sposób na wydostanie się z klatki. Ktoś kiedyś powiedział do mnie : nieważne co one mówią a ja powiadam bardzo ważnie .

  I musiałam napisać ten komentarz dwa razy .

 58. Ze 4 miesiące zbierałem się żeby tutaj coś napisać, a jak już się zebrałem to zapomniałem o czym miało być… Zaglądam tutaj od jakiegoś czasu, trochę nieregularnie. Ale zobaczyłem cewkę Tesli u góry strony więc musiałem się odezwać bo pioruny (i szeroko pojęta elektryczność) fascynowały mnie od dziecka, a ostatnio miałem pewne doświadczenie związane z nocną burzą (coś pomiędzy snem a jawą), może kiedyś to tutaj opiszę. Bo opowiedzieć i tak nie mam komu. Najlepszy kumpel wysłałby mnie do psychiatryka, ojciec do egzorcysty, a mama zaczęłaby się mnie bać. Może to kogoś rozśmieszy, ale dla mnie to zdjęcie wygląda wręcz jak bezpośredni rozkaz skierowany do uśpionego agenta 😀

  Większość zawartych tu informacji (mam na myśli te odnośnie geopolityki czy historii naszego narodu) trudno weryfikować, ale nie znaczy to wcale że uważam je za jakieś bujdy. W zasadzie to w tej chwili już w nic nie wierzę, ale jestem otwarty na każdy możliwy wariant. Co zaś tyczy się czerpania energii z Ziemi i Słońca to mogę potwierdzić iż jest to najszczersza prawda.

  To niby się trochę przedstawiłem, dziwnie ale niech będzie.

  1. Witam Cię zatem, mądry i zagadkowy człowieku, nie przejmuj się, mnie mój mąż bardzo często chciał wysyłać do psychiatryka, po mojej wypowiedzi, z którą on się nie zgadzał.

   Chętnie przeczytam opis Twojego nocnego doświadczenia z wyładowaniami elektrycznymi w czasie burzy.
   Może i ja opiszę swoje.

   Miłego dnia życzę Tobie. 🙋👏👼

  2. Cześć Ci, Scyzoryku.
   Z zaciekawieniem czekam na Twoją relację o nocnej burzy.
   Mnie też w jakimś sensie pasjonuje elektryczność. Kiedy byłam bardzo małym dzieckiem, zostałam porażona prądem. Przeżyłam, jak widać 🙂 Zostały różnego rodzaju efekty uboczne, ale z niektórymi da się żyć, a niektóre nawet ubarwiają codzienną egzystencję.

   Napisałeś:
   „Bo opowiedzieć i tak nie mam komu” – o interesujących i niecodziennych zjawiskach można napisać do „Nieznanego Świata”. Tam jest specjalna rubryka – „Dotknięcie Nieznanego” – gdzie publikuje się relacje czytelników. Czyta się je z zapartym tchem!

   1. Porażenie prądem⚡ często odblokowuje ukryte „nadprzyRODzone” (a tak naprawdę jak najbardziej PRZYRODzone nam) potencjały.

    Dzieje się tak dlatego, że niektóre nieewolucyjne programy zostają wówczas dosłownie wypalone, usunięte z pola.

   2. ,, Ze 4 miesiące zbierałem się żeby tutaj coś napisać, a jak już się zebrałem to zapomniałem o czym miało być…”

    A niech mnie! Scyzoryku! – ty masz z tym problem?
    Ja nie wiem co dziś rano jadłam na śniadanie! 😀

    Jedno o czym wiem, co było cztery miesiące temu, to było lato….
    Chyba….. 😀 😀 😀 😀

    „Bo opowiedzieć i tak nie mam komu”
    Podejrzewam, że jest to główny powód, dla jakiego tu wszyscy jesteśmy.

    Również witam cię serdecznie w naszym ,,grajdołku” 🙂
    Jeśli mowa o elektryczności, to gdzie jak gdzie, ale tu można się porządnie ,,wyładować” 😀
    Baczne oko naszego Admina jest nad wyraz spolegliwe 🙂

    Czasami to wariujące częstotliwości Schumana za nami nie nadążają 🙂

    Miłego!

 59. ” Tajny Archiwista Watykański (TAW) ” –

  – literą „TAW” ( wartość liczbowa 400 ), lokując go na pierwszej pozycji w hierarchii Żydzi oznaczali najwyższego kapłana 🙂

 60. Nie mam dużego doświadczenia życiowego, można powiedzieć, że raczkuję. Niewiele wiem, niewiele mam. Jeśli mimo to mogę do czegoś się przydać, to jestem chętna do pomocy.
  Przyszłość musimy tworzyć sobie sami, nie chcę bezczynnie czekać na tzw. „mannę z nieba”.

 61. [TAW] Porażenie prądem⚡ często odblokowuje ukryte „nadprzyRODzone” (a tak naprawdę jak najbardziej PRZYRODzone nam) potencjały.
  ————–
  No to teraz juz wiem dlaczego ciagnie mnie do dr Ho.😉
  ***
  Kilka lat temu wykupilam kilka sesji akupunktury. Igly podlaczone byly do pradu. Ale byla jazda!😂 Zartuje. Pokretlem mozna bylo ustawic natezenie od 1 do 5. Zazwyczaj osiagalam poziom trzeci.

  1. Kiedy byłam malutka zostałam porażona prądem. Wstrząsnęło mną dobrze. Do dziś mam włosy stojące na wszystkie strony 😛

 62. [SlowiAnka] mnie mój mąż bardzo często chciał wysyłać do psychiatryka, po mojej wypowiedzi, z którą on się nie zgadzał.
  —————
  Mnie moj powiedzial kilka razy, ze powinnam sie leczyc. A ja na to: „wystarczy, ze ty sie leczysz”.😂 Ale mial mine!😂

  1. Taa…stały punkt programu w każdym domu…
   O psychiatryku …
   ps. jak brak argumentów to na pierwszy plan wrzask o psychiatryku .. a skąd się wzięło nie trudno domyślić się…

  2. Wy jestescie epsi od najlepszego psychologa. Szacun że osiągnęliście ak dużo pracując nad sobą i ze sobą…

 63. Witaj TAW-ie.
  Urządzenia są w zastrzyku.
  Robiły to hybrydy.
  Możliwy termin przełom lipca i sierpnia
  Dusza zostaje w „głowie” nieświadoma swej śmierci i nie powróci do źródła.
  LoFAr pudło rezonansowe niskich częstotliwości, wywołuje u ludzi emocję na zawołanie.
  Po podłączeniu do kwantowej sieci satelit (WWW-z hebrajskiego 666): stacji telewizyjnych, telefonii komórkowej, internetu przy pomocy lokalizacji, mogą każdemu podłączonemu schematem człowiekowi wprogramować do świadomości wszystko, na co tylko mają ochotę.
  Jeśli ludzkie serca przegrają z umysłem, pożegnajcie się ze światłem, roślinnością i zwierzętami. Pycha utknie w otchłani. A ludzie staną się dla siebie drapieżnikami.
  Kończę pisanie otwartym tekstem, bo zbyt duża kropla wody może utopić.

  libertatedoxafato

  1. To nie przejdzie, zbyt mocne „nie” pojawia się na przestrzeni. Coraz więcej przypiętych się odpina, ta tendencja będzie wzrastać. Będzie dobrze.

   Tłumaczenie dla www bardzo ciekawe i trafne!

  2. Zobaczyłem oczami wyobraźni, Twój opis ludzi drapieżników z poprzedniego wpisu odnośnie wojska i poczułem tą sytuację. Wstrząsnęło to mną i rozumiem tą ranę czy też strach przed tą rzeczywistością. Ale obecnie rozłam poszedł tak daleko, że cały świat to popękana lodowa kra, wpływająca na ciepłe wody spokojnego oceanu.

   Pisząc ta odczułem mentalny dotyk ciepłego wiatru na twarzy.

   1. Witaj Łukaszu. Świadomość, że po trzech dekadach na ziemi zostanie trzysta do czterystu milionów ludzi wzbudza we mnie ogromny gniew, widok nowej drogi odmienionego świata łagodzi go i napawa radością, ale to wciąż świat tylko dla wybranych. Większość tych miliardów dusz nie wróci do domu, by ponownie się inkarnować, trafią one do otchłani, gdyż dusze będą mieli zawiązane z fizycznym (implantacja szczepienna). Stamtąd nie ma wyjścia, chyba że jesteś człowiekiem i do tego potrafisz ratować dusze, to jesteś w stanie wydostawać je z tych szczelin, bo same już się nie wydostaną i niema stamtąd drogi powrotnej. Jest nowa gotowa już ziemia, to nowy początek, ale beze mnie; to tak jakby dać krowie świadomość a ona ponownie wybrała by zagrodę i ubojnię. Pamiętaj że dusza nasza może być zamknięta we wszystkim np. w silnikach napędzających statki „galaktyczne” to będzie kolejny etap „ewolucji” dusz zanim przekroczą granicę 5-6, także ci wybrani to nie do końca wybrani, to kolejny etap ich rozwoju-odsiewu.
    To co piszę to tylko moje postrzeganie i może być błędne z powodu patrzenia „krowimi” oczami, czyli ludzkim odniesieniem. Po tamtej stronie możesz mieć formę, każdej doświadczonej istoty lub wszystkich razem. Czy forma małpy Cię zadowala? Kiedyś żyliśmy na krzemowych drzewach sięgających sklepienia nieba, bez czakr, w świetle pałacu nieba, bez ciemności, aż władca naszej ziemi (urządzenia do hodowli dusz) zmienił to, by produkcja esencji życia była czystsza i wydajniejsza. Kto przejął władzę nad ziemią i wstawił nam czakry? Czyżby święte przymierze czarnych i białych? heheh. Proszę nie brać za pewnik tych moich spisywanych myśli, mogę się we wszystkim mylić. Jak już pisałem to tylko spojrzenie moim ludzkim przejawieniem. Ciało ludzkie jest wręcz doskonałym urządzeniem, ale to i tak marność nad marnościami w porównaniu do życia po tamtej stronie.

   2. „trafią one do otchłani”

    Czyścimy się wszyscy, bo Ziemia to „niebo”, „piekło” i „czyściec”.

    A ci, którzy odchodzą z tej gęstości, trafiają w przestrzenie zgodnie ze swoją wibracją (prawo rezonsnsu).

   3. Dziękuję Ci TAW-ie za słowa otuchy. Pomagają. Przeczytałem, że i to prawo można neutralizować. Powiem coś z innej beczki właśnie upadło „Bóg, Honor, Ojczyzna” jakieś 40 min temu. Nie wiem czy wszyscy dowódcy wysokich szczebli, ale stało się.

    @ktosiu pisałeś coś o atakach. Czy jest jakiś sposób na ochronę przed nimi? Bo mam wrażenie jakby próbowano zrobić mi krzywdę. Może to koincydencja lub wpływ pola 5G. Od 2 tygodni miałem pęknięte usta (bez widocznej przyczyny) – u mnie oznaka poważnego spadku odporności, która doprowadziła chyba do zapalenia nerwu zęba i potężnej nadwrażliwości wszystkich zębów i szczęki po lewej stronie głowy. Przez tydzień siedziałem po turecku i skupiałem świadomość w punkcie odcinając wszystkie bodźce światła i dźwięku, bo tabletki nie reagowały. Ketonal nic nie pomagał nawet 150mg, zioło trochę zmiękczało ból pozwalając jakoś go opanować. Ból miałem na pół głowy aż po kark i nic nie pomagało. Dopiero wczoraj, po tygodniu bólu spuchła mi połowa twarzy a ciało stało się twarde i bolesne, nawet skóra na głowie. Ale zaczął działać ketonal i antybiotyk. Tej nocy miałem wstrząs anafilaktyczny, dopadły mnie dreszcze i skurcze całego ciała tak mocne, że myślałem że umrę. Nigdy nie miałem czegoś takiego.
    Czy to mogło być wynikiem ataku?

    Czy wiadomo wam coś na temat technologi wpływania na pole kwantowe? Bo cosik mi się zdaje, że amerykańcy coś takiego mają.

   4. Kocham Cię: mogę poradzić Ci w kwestii zęba (raz w życiu miałam kłopot z kanałem z winy medyków). Pomogła woda utleniona – co 2h przepłukiwałam zmienione miejsce i czosnek nakładany bezpośrednio na zmieniony kanał. Słyszałam że równie dobre są okłady z goździków. Możesz też zaaplikować sobie gorzkie pestki moreli – zawierają kwas pruski – niszczą bakterie próchnicy. Jako środek antyseptyczny niezły jest też 3% propolis w kroplach. Mam taki organizm, na który nie działają leki przeciwbólowe (nie mam potrzeby zresztą ich brać) nawet ketonal dedykowany dla koni 😉
    Powodzenia Kocham Cię. Dużo pozytywnej energii😘 🌞. Wczoraj i dziś jest dość wysoki rezonans schumanna, co nie wszyscy dobrze znoszą.

   5. Dziękuję, Emuszko, niech Ci Bóg Darzy. Dzisiaj odżyłem, mam silny organizm, a od momentu wybudzenia nie choruję, dlatego zdziwiony byłem pękniętymi ustami. Od wiosny rozpoczynam bosakowanie, będę się uziemiał.

   6. Kiedyś usłyszałem ciekawą teorię dotyczącą spękanych ust, opryszczek itp. Mają brać się z zatrzymania niewypowiedzianych słów, które wypowiedziane zostać miały.

    Warto zbadać.

    Zdróweczka!

   7. „kocham cię pisze:
    7 lutego 2021 o 00:27

    @ktosiu pisałeś coś o atakach. Czy jest jakiś sposób na ochronę przed nimi?

    nie wiem nic na temat „zabezpieczania”, To fetysz różnego rodzaju guru od ezo też kato. Ja na ataki mam prosty sposób, eliminuje atakujących. Po jakimś czasie jest z nimi spokój a wszelakie (d)oświetlone nadistoty mają i swój orgazm, iż znowu „przestrzeń oczyściła znowu wielki połać karmy” i że im „wibracje skoczyły do góry”… itd.

   8. Hej Kocham Cię,
    odnosię się do Twojej ostatniej, dłuższej wypowiedzi.

    Po pierwsze, nie wiemy co będzie. Era proroków, umiejących przewidzieć przyszłość z dużą dozą pewności, na długie lata – minęła. Dlatego, że nikt nie wie co będzie, wszystko się zmienia. Widziałeś prawdopodobne światy, możliwości, z wachlarza setek, tysięcy wariantów. To wszystko jest płynne, jeszcze nieokreślone.

    Pozostanie około 10% populacji – do tego się mentalnie nie przykładam, ale nie czuję, żeby z jakiegoś powodu odbyły się takie czystki. Jedyne wyjaśnienie, jest nieco abstrakcyjne, że porozchodzimy się po wymiarach, częstotliwościach i każdy wyląduje w odpowiedniej / tożsamej sobie. Plus niektóre formy życia nie będą się tu już czuły dobrze. To trochę jak z różnymi gatunkami, występującymi w określonych lokalizacjach. Jeśli zmieni się klimat, wilgotność powietrza, temperatura to gatunki migrują lub znikają. I są zastępowane innymi. I koło się toczy

    Pomimo pisania o emocjach, odczuciach, bije od Ciebie niesamowity spokój, wyważenie. To rzadka cecha.

    To gdzie trafią dusze zależy od świadomości istot z nimi połączonych. Sama dusza jest „nieśmiertelna”, jedynie to co dzieje się poniżej (np. na naszym poziomie) może dotykać istot, ich świadomości. Jednak dusza jest „nietykalna” i będzie cierpliwie czekać, aż jej fraktal, który uwikłał się w pewne kwestie, ogarnie je sobie. Co prędzej czy później nastąpi. Tak jak każdy prędzej czy później pojmie to czego się uczy / studiuje, w wystarczającym zakresie.
    Jeśli chodzi o różne formy więzienia, to jak wyżej.

    Uważam, że nie powinieneś obniżać swojego poziomu pojmowania do porównań z krowimi oczami. Idę o zakład, że Twoje oczy są mocno świecące / świetliste.

    Kiedyś na Ziemi było inaczej, jednak były to czasu sprzed pojawienia się tu innych cywilizacji / ras. Co było nie wróci patrząc na liniowość czasu. Ale, jeśli komuś brakuje tamtych doświadczeń, zawsze może odrodzić się w tamtym okresie.

    To ciało ludzkie jest tylko wersją „demo”, po odzyskaniu pełni sprawności, kontaktu z naturą, żywiołami zobaczysz dopiero „fajerwerki” 🙂

    Co do ochrony, kilka prostych sposobów:
    – lasu / kontakt z naturą pomaga
    – unikanie wiadomości / kontaktów / informacji, które wyprowadzają Cię ze stanu równowagi (jeśli patrzysz w otchłań, otchłań patrzy w ciebie)
    – wyciszanie, praca nad przepływem energii
    Te powyższe doładują Twoją aurę (nazwij jak lubisz) i spowodowują pasywną ochronę w postaci niedostępności w pewnych zakresach.

    – zawsze jak coś się do Ciebie mentalnie dobiera, możesz mentalnie kazać mu się odpierdolić lub wizualizować coś na kształt lustra, szklanego muru, zwracającego energię / intencję do nadawcy.

    Są jeszcze dużo bardziej zaawansowane metody pracy z energią. Znam je tylko z opisów i nie potrafiłbym ich zastosować lub przekazać teoretycznej informacji jak je użyć. Ale jest to jak najbardziej możliwe.

   9. „Łukasz pisze:
    8 lutego 2021 o 10:21

    Po pierwsze, nie wiemy co będzie. Era proroków, umiejących przewidzieć przyszłość z dużą dozą pewności, na długie lata – minęła. Dlatego, że nikt nie wie co będzie, wszystko się zmienia. „
    –nie jest to prawda, w czasach końca na ziemi żyje 2 Proroków, oba w hm… w biblijnej PRZESTRZENI…

    „Widziałeś prawdopodobne światy, możliwości, z wachlarza setek, tysięcy wariantów. To wszystko jest płynne, jeszcze nieokreślone.”
    –to też nie jest prawda, nawet Rajska to już zauważyła, iż „PRZEMIANA czyli DZIEŁO PRZESTRZENI ku CZEMUŚ ZMIERZA” choć BARDZO SIĘ WIJE by NIE MÓWIĆ CAŁEJ PRAWDY. ;D

    „Pozostanie około 10% populacji – do tego się mentalnie nie przykładam, ale nie czuję, żeby z jakiegoś powodu odbyły się takie czystki. „
    –czystki będą, w zasadzie to cały czas są inaczej ezo by się nie miało jak RAJCOWAĆ WZNOSZĄCYMI się WIBRACJAMI. Ogólnie na pozostawienie na planecie zasługuje jakieś 1% w porywach do 3%, reszta jest amoralna (na wskroś wadowicko-żydowska), przyplątana z innych sobie właściwych miejsc, bądź jest GMOtunkami błędnych linii ewolucji. Tylko 2 z tych 3 grup dostanie 2 szansę, reszta MIAŁA SIĘ NAWRÓCIĆ i POKAJAĆ czego NIE UCZYNIŁA dalej MORDUJĄC BOŻE DZIECI.

    „To gdzie trafią dusze zależy od świadomości istot z nimi połączonych.”
    — dla (zwłaszcza zjudaizowanej) większości jest to ŚMIETNIK HISTORII czyli PŁONĄCA OTCHŁAŃ w ezo zwana CENTRALNE SŁOŃCE

    „Sama dusza jest „nieśmiertelna”,
    „Jednak dusza jest „nietykalna” i będzie cierpliwie czekać”,
    –nieśmiertelne w przyrodzie są 2 rzeczy, i nie jest to żadne z tu żyjących. To samo jest z DUSZĄ, która może być przekręconym co do celu mechanicznym urządzeniem obronnym. Bogowie iluminatów i innych żydowskich, sadystycznych zwyroli też myślały, iż są NIEŚMIERTELNE o WIECZNIE ISTNIEJĄCEJ DUSZY i ŚLADU po nich NIMA… Po grzesznikach, czyli jezuskowo-marykowo-wadowickich przechrztach z chrześcijaństwa (lechictwa) też Kosmos, że istnieli, ZAPOMNI. Może nawet w tym roku. 😉

    „Co było nie wróci patrząc na liniowość czasu. Ale, jeśli komuś brakuje tamtych doświadczeń, zawsze może odrodzić się w tamtym okresie.”
    –wróci wróci, w niedzielę był OMEN o tym ZAŚWIADCZAJĄCY… 😉

    „To ciało ludzkie jest tylko wersją „demo”, po odzyskaniu pełni sprawności, kontaktu z naturą, żywiołami zobaczysz dopiero „fajerwerki” „
    –fajerwerki się ma gdy
    —-jest się WCIELONYM AWATAREM (samodzielnie channelinguje „swoją” MOC)
    —-psychopatycznym żydowskim zwyrolem w mycce, piusce czy innym turbanie na głowie jaki do tych celów wykorzystuje inne ZNIEWOLONE ISTOTY na przykład żywiołaki natury
    —-psychopatycznym żydowskim zwyrolem w mycce, piusce czy innym turbanie na głowie jaki do tych celów MORDUJE BEZBRONNE DZIECI w MAKSYMALNIE BESTIALSKI SPOSÓB w ofierze swemu mzimu z torah, by demony jakim kundluje zwane abraham (magog, moloh, maryjka) czy mashiach (jezus, god, beliar, monitaur) za WIERNY religijny HITLERYZM i zoologiczny SADYZM obdarzyły go SWOIMI MOCAMI. Film Vegi, jest między innymi, o dzieciach MORDOWANYCH w podziemiach klasztorów polin+ by ojczulkowie katoobłakania mogli żwawiej KAPOwać swoim łowieczkom.
    —-dostaje się do UŻYTKOWANIA za POBOŻNE ŻYCIE, czyli CZŁOWIEK staje się KANAŁEM dla BOSKIEJ ENERGII CHRYSTUSOWEJ…. niedoścignione marzenie pederastów i pedofilii spod znaku Wadowickiego Dzieciobójcy i Dzieciożercy…

    „Fajerwerki” widzieli Chińczycy jak w 2 tygodnie wyszli z KATASTROFY EPIDEMIOLOGICZNEJ czyli celowego ataku na nich poprzez „jezuskowo-mashiachowy” Zachód przy pomocy SARS wunderjudecyklonwaffe v.2 zwany także COVIDem…by ich nim WYTRUĆ do KOMPLETNEGO GENOCYDU. Dziś po odejściu żydowskiego, bolszewickiego psychola Trumpa wojenna retoryka uSSa pt MUSIMY ZNISZCZYĆ MILITARNIE Chiny zastępowana jest podobnym acz gospodarczym gęgotem tej BIAŁEJ REKIETERSKIEJ PIĘŚCI światowej żydokomuny bolszewickoalbiońskiej. Czyli WOJNA TERROREM i ZŁODZIEJSTWEM jakiej orędownikiem był Trump z Putlerem zastępowana jest GOSPODARCZĄ….. A świat, cały pozostały świat zyskał tak kilkanaście miesięcy NA ZMĄDRZENIE i ZAWRÓCENIE z żydowskiej (biblijnej) drogi swojej SAMOZAGŁADY. Ale widać po Davos iż „BEZ (kolejnego) POTOPU się nie OBEJDZIE” coby NAPROSTOWAĆ KIJEM MORALNY KRĘGOSŁUP mashiachowo-jezuskowo-abrahamicznej ZGNILIZNY.

   10. Hej Ktosiu, większości nie czytałem, z tym co przeczytałem w większości się nie zgadzam.

    Pozdrawiam Cię serdecznie przyjacielu z innego świata / światła 🙂

   11. Nieprawda, dobrze wiedzą, że są śmiertelni, dlatego chcą stworzyć świat wirtualny, aby móc przenosić tam swoją świadomość Hologram znaczony literą D .

    Życie jest wieczne, nie ma śmierci. Nawet jak ty to tam gadasz, odpad, czy jak to każdy arogant myślący (ogólnikowo piszę) gada, że coś można unicestwić, to mi się chce śmiać. Wszystko jest tą samą i jedną energią. Jak energia może umrzeć? Nie może, może się przekształcić, od dawna mówią, że żadna energia w świecie nie umiera, a zmienia jedynie swą naturę lub formę, dlatego jak słyszę teksty w stylu, że ktoś jest czyimś bogiem i jeszcze ma wpływ na jego życie, to mi się chce śmiać.

 64. Kocham Cię, TAWie
  (jak to brzmi 🤣🤣🤣, a to tylko wstęp do odpowiedzi dla dwóch osób jednocześnie)

  Tu wideo z opisem jak można uziemiać się w butach, z instrukcją zrobienia buta uziemiającego.

  Pozdrawiam obydwóch wymienionych wyżej Panów. I wszystkich Tawerniaków.

 65. Dziękuję Łukaszu.
  Wciąż wracam na ten „padół” wybierając różne trudne przejawienia. Obecnie życie które wybrałem, to życie bękarta, by wzmocnić w sobie miłowanie do wszystkiego i wszystkich na ten trudny czas, by móc ochronić jak najwięcej istot przed upadkiem (po tamtej stronie też jest śmierć) czyli przed wieczną udręką. Każdy z nas ma tu swoją rolę do spełnienia jak liść,który pożywia drzewo słońcem i potem się rozpada, by ponownie się w nim narodzić i spełniać swą rolę. Wszechświat jest mentalny a możliwości jego wariantów zależą od rzeczy (zdarzeń) pierwszych; gdzie po wyczerpaniu ich dochodzi do tzw. sądu ostatecznego i przestaje istnieć to co nazywamy „złem” czyli dekonstrukcja. Wybrani rozwijają kolejny wyższy wszechświat i kolejny kreator (BÓG – przejawienia) będzie kreował kolejny wszechświat. Wszechświatów jest niezliczona ilość i wszystkie są wewnętrzne. „Czystki” o których mówisz, spowodowane są zniszczeniem przez nas ziemi, która już się nie spolaryzuje (dlatego spolaryzowano słońce). By powstało państwo środka RA(imion ma on wiele) w przejawieniu, linie rodowe muszą być oczyszczone. Ale nie wiem czy uda nam się wygrać z umysłem, skoro plan przewiduje upadek; choć widok nowej drogi może być znakiem, że „daliśmy radę”. Niesamowity spokój i wyważenie bierze się z poziomu świadomości-poziomu błogości, opasanego przez D.R.Hawkinsa na mapie świadomości w książce pt. „Siła czy moc”. Nie osiągnąłem jeszcze pełni tego stanu. Dziękuję po raz kolejny Łukaszu za radę: „…– wyciszanie, praca nad przepływem energii…” tak to bardzo ważne, mnie jednak zgubił brak uważności w polu subtelnym, a osoba która to zrobiła (przyjaciel) była tylko nieświadomym tego narzędziem. Pozwoliłem sobie na bliskie podpięcie nie zdając sobie sprawy z zagrożenia. Inną sprawą jest Duma i Pycha, o których zapomniałem przez jego manipulacje; teraz wiem jak boli nieuwaga. Dla innych ku przestrodze – pamiętajcie czytajcie sercem a umysł ma być na jego usługach, nie wolno dać się zwieść słodkimi słowy, które to mogą uśpić waszą czujność świadomości. Zapomniałem także o Synu (ciele), które to steruje Ojcem (umysłem). Święte przymierze ma być silne i mocne w jedności i swej istocie.

  @Ktosiu piszesz: „…To samo jest z DUSZĄ, która może być przekręconym co do celu mechanicznym urządzeniem obronnym….” mylisz się, proszę spróbuj wejść swym duchem do innego ciała, najlepiej kogoś bliskiego i oczywiście za jego zgodą i spójrz jego perspektywą. Każda dusza ma swój ident i każda jest inna. Możesz również na chwilę odpiąć duszę od ciała przy pomocy prostego doświadczenia: usiądź wygodnie i dłońmi zatamuj krew w tętnicach szyjnych naciągając skórę do tyłu. Po omdleniu ciała dusza się gdzieś przeniesie, obejrzyj to miejsce, spójrz w lusterko, zrób test rzeczywistości; teraz to zrozumiesz. Jak dłonie opadną i krew zacznie krążyć w głowie, świadomość powróci do ciała, obserwuj swą pamięć. Zrób to później jeszcze raz i obserwuj pamięć w tamtej przestrzeni. Teraz zrozumiesz błąd swego myślenia o duszy.

  @Ula dziękuję Tobie Laszko za pomysł z butami :)) Spróbuję z paskami miedzi w butach wewnątrz i odejściem poprzez same kołki stalowe jak w oponach samochodu.
  Czy znajdzie się „Szewczyk Dratewka”, który będzie szył nam takie buciki? :))

  Bardzo lubię w waszej tawernie spisywać swe myśli, choć celem mym jest byśmy porozumiewali się w duchu, tak jak to było przed manifestacją języka źródła spowodowaną rozwojem pychy i dumy. Gdy prawda nas uwolni od snu, a serce będzie otwarte, pismo już nie będzie potrzebne tym którym umysł jest sługą serca, bo będziemy wiedzieli co do siebie myślimy. W obecnym czasie życie w prawdzie jest wielką trudnością dla ludzi; gdyż ukierunkowani są na korzyści i przetrwanie poprzez mamona. Trudno mi zrozumieć, że wszyscy uczymy się miłowania a topimy się w pożądaniu. Może gdy byśmy oddawali naszym Laszkom większą Cześć, dbając o każdy listek ich drzewa, to nie gubiły by się one w namiętnościach czakry podstawy, a my nie musielibyśmy wciąż polować?

  libertatedoxafato

  1. Plan przewidywał dużo różnych opcji, które się nie zweryfikowały. Jak to z planami.

   Najważniejsze, że połapałeś się w porę, że coś nie gra. Każdy z nas co chwilę wpada w te pułapki, zauważenie problemu już jest istotnym krokiem. A rozwiązanie go, wygraną bitwą.

   Bardzo przyjemnie czyta się Twoje wiadomości, jest w nich dużo skupienia i uwagi. Cieszę się, że jesteś tu z nami i chcesz dzielić się swoim spojrzeniem.

   Nie potrafię tego jeszcze wyraźnie wyłapać, ponieważ nie czuję jeszcze wyraźnie granicy „mentalnych komunikatów”, a ich odgraniczenia od „myśli”. Jednak zdaje się, że już podstawowy, spontaniczny, sporadyczny kontakt tele- udaje się tutaj okresowo nawiązać. Póki co są to komunikaty typu „cześć”. Jednak to tylko pierwsze kroki.

 66. „nielegalne wpuszczanie na rynek mięsa z klonowanych zwierząt” jako jeden z programów depopulacyjnych- no ok. A co myślicie o spożywaniu/nie spożywaniu mięsa w ogóle? Jecie, nie jecie? Na zasadzie – że jesteś tym co jesz, pobierasz wibracje tych cierpiących zwierząt itd.?
  Może ten wątek był już poruszany na blogu jeśli tak to przepraszam jestem niedawnym obserwatorem i mogłem coś przeoczyć.

  1. Są już od dawna jasno sformułowane plany ras przejmujących teraz Ziemię całkowitej likwidacji wszelkich hodowli zwierząt na naszej przepięknej planecie.

   Rozpoczęli od zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Ale tak naprawdę chodzi teraz o zakaz hodowli bydła.

   Wegetarianizm będzie stopniowo wymuszany systemowo.

   Myślistwo zostanie zakazane, odrodzą się populacje dzikiej zwierzyny.

   Zostaną też zamknięte obozy koncentracyjne dla zwierząt zwane „ogrodami” zoo-logicznymi…

   Wiecie, że dzikie zwierzęta stanowią jedynie 2-3% wszystkich zwierząt planety❓

   1. Nigdy nie lubiłam chodzić do zoo ani do cyrku, gdzie były zwierzęta męczone. I nie chodziłam.
    Lubiłam klaunów, akrobatow, żonglerow i iluzjonistów.
    Zwierzęta i ptaki lubię obserwować w ich naturalnych miejscach. I to tak, by im nie przeszkadzać.

   2. Świnie i kurczaki są tu wydaje mi się ważniejsze. Dużo powszechniejsze, szybko dorastają, w paszy antybiotyki i hormony. Poza tym ta dziwna sprawa, że świnie mają podobne geny, jakby to był nieświadomy kanibalizm. Dziwny gatunek, te świnie. A może todzki gatunek jest tym dziwnym? 😉

   3. Ale, że serio 2-3%? A te wszystkie ptaszki, antylopy, wieloryby…? Chociaż jak by się nad tym zastanowić to na „plantacjach bydła” jest tam tego trochę…

    Dobrze, odżyją nasze kochane zwierzątka na wolności. Ależ to piękne czasy będą, czyste powietrze, woda, zwierzęta niebojące się ludzi, bo z jakiego powodu? To wszystko przerodzi się na czyste postrzeganie 🙂

   4. Hej TAW, nie kwestionuje tych wartości. Po prostu wydaje się to nie realne, ale po chwili refleksji prawdopodobnie…

    Co do ilości wege, Mirko, raczej to stare dane, stawiałbym w okolice 10-15%, ale mogę się mylić.

   5. Z tymi zwierzętami to właśnie tak jak piszesz Łukaszu.. Trzeba nieco zajrzeć za kulisy „hodowli” zwierząt. Ile krów jesteś w stanie upchnąć na 100m^2?
    U teściów jest taka sytuacja.. sąsiad trzyma krowy na mleko. Budynek w którym myślałem, że jest góra 10 krów.. mieści ich prawie 50. Krowy żyją u niego 1/3 tego co powinny… a mleko i tak brał od mojego teścia bo wie co i jak kto dba. Ostatnio pobudował drugi budynek.. może jednak zdąży się zaszczepić przed ruszeniem „produkcji”. Kurwa i to są rolnicy? Ale taki pojedzie na warszawkie John Deer’em z dopłat… bo mu mao.. Normalny rolnik nie ma czasu na takie pierdolety..
    Wracając do tematu – krowy to jedno.. dodaj do tego świnie, kury/kurczaki które można na kilku poziomach trzymać (widziałeś na bank te filmy z „żółtym morzem” kurczaków na wielkich halach), a co do ryb… są wielkie stawy hodowlane, hodowle morskie itd etc… Te szacunki przy tym wszystkim wydają się coraz bardziej realne.
    @random – z tą wieprzowiną coś jest na rzeczy.. jak mój organizm zaczął odrzucać mięso – pierwsza była wieprzowina – straszne bóle głowy po niej miałem i czułem się zatruty.

    Odnośnie ilości wege u nas – uważam, że jest nagła tendencja wrostowa i bankowo 15% w kierunku 20% – nawet, jeżeli to moda.. to zawsze coś 😉

    @Lila- u mnie to samo było – najpierw organizm „wymusił” potem mentalność „dogoniła” i na mięso patrzę już jak na kawałek trupa.
    No ale tutaj wchodzi w grę (wg. mnie) jeszcze grupa krwi. Mam A więc łatwiej się przestawić. Co ciekawe – sery, jajka jadam – ale też top jakość musi być.. Jajka tylko od teściów z gospodarstwa – wyczuję nawet te „z wolnego wybiegu” sklepowe na kilometr.. Zupełnie inna pasza, inny podkład po którym chodzą.
    A jak komuś tęskno za „smakami” to obecnie jest tyle zamienników że heja – mój wege bigos urodzinowy ojciec wielki mięsożerca wpierdzielał aż się uszy trzęsły i „to jest z mięsem przecież! to jest z mięsem!” ;D ;D ;D
    Wszystko to przyprawy – wiecie jak jebie gotowane mięso bez przypraw/włoszczyzny.. Wot tajemna tajemnica 😛

  2. Mirko, w pewnym szczególnym momencie mojego życia organizm niejako wymusił na mnie odejście od mięsa. Czasem zdarzało mi się zjeść trochę wędliny lub czysty rosół. Od dłuższego czasu z „mięsa” zdarza mi się zjeść tylko rosół bez wkładki. Nie tęsknię, mam mięsowstręt. Niemniej, przestawienie się na inne, niemięsne, gotowanie jest wg mnie realnym wyzwaniem. To rewolucja mentalna.

   1. Ja nie jem mięsa, bo nie trawię fizycznie. No i kocham zwierzęta. Wolę je oglądać w naturze, niż na talerzu.
    Z res ta jem bardzo mało. Najchętniej to nie jadłabym nic stałego. Tylko woda, herbaty ziołowe, soki.

   2. Zaszkodzi każdy pokarm przyprawiony negatywną myślą.
    Ważniejszym od myśli w głowie jest głos organizmu domagającego się odpowiednich dla siebie minerałów.
    A organizmy mówią różnymi głosami.
    Stąd pokarm dla jednego organizmu (nie głowy) jest pożytkiem, a dla drugiego organizmu ten sam pokarm szkodę przyniesie.

    Jeden jadł mięso, przestał i na zdrowie mu wyszło.
    Drugi przekonany też zarzucił białko zwierzęce i w te pędy do niego powrócił, bo umierać zaczął.

    Czy nasze ciała rozmawiałyby o pokarmach tak samo, jak prawią o tym nasze głowy?
    Ile i jakich minerałów (energii) potrzebuje człowiek?
    Na to pytanie właściwą odpowiedź zna tylko jego organizm.

    Miłego!

  3. Mirko, mnie przed kilkoma laty odrzuciło od mięsa, nie znaczy, że już nic nigdy, bo „zarzekała się żaba błota”, kilka razy do roku jem rosół, z kur, czy kaczek wolno hodowanych. Czasami skubnę kawałek mięsa, (ostatnio nawet schabowego zjadłam). Ale ogólnie to sam organizm odrzucił. Mięso zaczęło mi śmierdzieć, widzę cierpienie zwierząt… nie mogę, choć czasami zgrzeszę.
   Zauważyłam też, że ten „odrzut” nastąpił po tym jak zaczęłam się chlorellą i a potem także kolendrą oczyszczać. Jednocześnie odrzuciło mnie też od kawy. Popijam czasami, ale jako deser.

   1. Mam podobnie, stojąc w kolejce na mięsnym (sery w tej samej kolejce;) czuję się, jak w obozie koncentracyjnym, staram się nie patrzeć na te rozharatane truchła. Też mi się zdarza coś chcący/niechcący zjeść, posmakować podczas gotowania dla rodziny. Generalnie na tym zadupiu robię za freaka, często na imprezach nadganiam sałatkami i odpowiadam na pytania, ale CZEMU NIE JESZ MIĘSA?! Odpowiadam – nie wiem, nie idzie mi i koniec. Jednak dobrze się czuję tylko po sałatkach, surówkach i duszonych warzywach. Wszystkie inne wynalazki typu ser, makarony, pieczywo, ciasta, słodkości powodują różne sensacje żołądkowe.

  4. Nag Hammadi Codex II,2, p. 33,23-28 „Szczęśliwy lew, którego zje człowiek i lew stanie się człowiekiem. I wstrętny jest człowiek, którego zje lew i człowiek stanie się lwem”

 67. Nie jem mięsa i wędlin już parę lat, również nabiału, poza serami (z wyłączeniem białych serów), ale podobnie jak tu wyżej napisała Lila czy Ula-Laszka, jak się zdarzy taka sytuacja, np. będąc w górach czy w gdzieś tam, gdzie podali do stołu i mój wybór to zjeść lub nie zjeść, to głodować nie będę 🙂

  Dobrze mi bez mięsa! Nie czuję potrzeby. Nie kupuję.

  1. To jest dla mnie ujmujące, że tyle osób z Tawerny jest praktycznie wege.
   Lelu, byłam przez jakiś czas weganką. Ale to było zbyt trudne dla mnie. Teraz jem sery, masło, śmietanę i jajka. W tamtym czasie zjadałam między innymi mnóstwo jarmużu, ciecierzycy, boczniaków, ziaren słonecznika i mleka kokosowego. Potrawy na bazie tych składników były bardzo smaczne i zdrowe, niestety, często chodzilam po nich głodna 🙈

 68. lucky pisze – ” Mam podobnie, stojąc w kolejce na mięsnym (sery w tej samej kolejce;) czuję się, jak w obozie koncentracyjnym, staram się nie patrzeć na te rozharatane truchła. ”

  a ludziska stoją w kolejce długiej, jaką widziałam kilkanaście lat temu, przed świętami w kk do spowiedzi (też podobnie) po padlinę i trupy…..

  i tu nasuwa się refleksja dot. nośnych tematów o spożywaniu krwi tego czy tamtego… na talerzu czy na ambonie… wsio rawno!

  sami sobie to zrobiliśmy

  1. Generalnie, to ten matrixowy świat ma poważny defekt, bo w przyrodzie zwierzęta też zjadają inne zwierzęta. Kiedyś, zadałem to pytanie księdzu, dlaczego Bóg tak stworzył, to ksiądz powiedział, że to „wielka tajemnica” i wszystkiego dowiemy się po śmierci, haha 🤣🤣🤣 Ręce opadają 😁

   1. Kłamstwo Taw-ie Zwierzęta będą się zjadać wciąż i wciąż i wciąż. Bo lusz musi płynąć. Tak działa to urządzenie do hodowli dusz zwane ziemią. To tak jak byś napisał, że bankierzy dopóty będą okradać ludzi, dopóki ludzie nie przestaną być złodziejami. Bankier to drapieżnik (złodziej) i żaden człowiek który mu przystaje nie przestanie okradać innych – to się nazywa korzyść. Jeśli drapieżnik nie ma co jeść zdycha z głodu i nie przetrwa, bo spermy w ziemi tak jak roślina nasion, nie schowa. A zdechnie, bo ma taki a nie inny układ pokarmowy. Człowiek jest owocożercą, dlatego choruje od jedzenia mięsa czy warzyw, bo stworzono go do jedzenia tylko i wyłącznie owoców. Wracając do tematu, jeśli bank nie ma klienta szukającego korzyści upadnie. Jeśli odejdziemy od pieniądza, papierowego, żelaznego i cyfrowego przeżyjemy, bo pieniądz jest niesprzyjającym warunkiem życia człowieka. Wystarczy żyć dla drugiego człowieka a nie dla Mamona. Drapieżnik będzie istniał dotąd aż mu jedzenia zbraknie, a wtedy zdechnie. Skoro tu jesteś, to zgodziłeś się na to doświadczanie. Pamiętaj! Twoja dusza prowadzi cię w nauce do wszechdoskonałości. Pomyśl dlaczego niszczyciele światów wciąż tu inkarnują, i nie mogą opuścić tego urządzenia?

   2. „Skoro tu jesteś, to zgodziłeś się na to doświadczanie”.

    Typowa niuejdżowa wkrętka. Jesteśmy tu, bo mamy obrożę, kaganiec i smycz w postaci energetycznego implantu, jakim są CZAKRY.

   3. „Typowa niuejdżowa wkrętka”.

    Takich wkrętek jest cała masa.
    Choooje muje, dzikie węże chcą ludziom berety na maksa.

    Z innej beczki albo opery.
    Piękne są te prawdziwe chmury ❤️🌞👍🙏

   4. Odkryłem, jak potężnymi istotami jesteśmy. Wystarczy jedna chwila zachwiania wiary w życie, aby zniszczyć niezliczoną ilość wszechświatów. A takich niszczycieli na Ziemi jest ogrom. Już świadoma rezygnacja z zadość uczynienia daje nam łaskę miłowania wszystkich i wszystkiego. Odkryłem, jak czytać dusze innych i już pierwsza dusza, którą przeczytałem, pokazała mi swą niszczycielską moc. Gdyby ta osoba wyszła z introwertyzmu, to biada nam wszystkim, po tym, co mogłaby uczynić w swym rozumieniu sprawiedliwości.

   5. Jeszcze dziesięć dni zostawiłem sobie na spisywanie mych myśli w waszej tawernie. Trudno mi będzie się rozstać z pisaniem, bo jeszcze pełen jestem pychy i dumy. Już się doczekać „nie mogę”, kiedy usłyszymy, co do siebie myślimy.

    Artur

   6. Uważaj na rozczarowanie!

    „Poznaj to, co jest przed Twoim obliczem, a to, co ukryte przed Tobą, wyjawi się Tobie. Nie ma bowiem nic ukrytego, co nie zostaje odkryte”.

    Uważaj na rozczarowanie!

    Artur

   7. Wyrzuć „nie” i skup się na: ukryte przed Twoim obliczem.
    Jesteś neutralny, więc wznieś się do miłowania – uczyłem was tego, i obserwuj sercem. To cię uchroni przed rozczarowaniem.

   8. Gdy poznasz najgłębszą tajemnicę przed Twym obliczem, zrozumienie pozwoli Ci jeszcze bardziej miłować, czyli radować się. Poznaj to teraz, by ktoś Ci tego „nie mógł” odebrać.

    Kocham Cię

 69. Mam przed oczami i obraz taki, że gryzę ciało zwierzęcia i to wystarczy, żeby zrozumieć i poczuć to …

  Na tym świecie są wrażliwcy i mniej wrażliwi..
  Jestem Nadwrażliwcem .. ZdRAwiam

 70. System zjada własny ogon i dławi się kłamstwami. Osoby po dwoch dawkach preparatu dalej łapią zarazę, magiczne wywary nie działają. Jakiś spec mówi, że żaden preparat nie daje 100% pewności.

  – Hahaha! 😀

  Można na wp poczytać, specjalnie nie linkuje.

  1. Potwierdzam. Znam tu w reichu ludzi, co się zaszczepili przeciw swirusowi, a zachorowali na grypę, która niby zniknęła. O tych co po szczepieniu wg testu dostali qurwida niby, nie wspomnę
   Powiem Wam jeszcze, że Ci, co się zaszczepili i mieli mieć tyle przywilejów, krzywego chooooja dostali, bo mimo „szczepionki” przed pójściem do fryzjera czy innego usługodawcy, czy nawet do knajpy, muszą się testować i podawać swoje dane. Więc jakie przywileje, chyba przyspieszenie do spotkania z diabłami albo aniołami 😁😁😁😁

   1. „krzywego chooooja dostali”

    😁 Ostatnimi czasy, kiedy sikam, to nie patrzę na swojego, bo jestem wstydliwy 😁😳😳😳 W ciągu dwóch lat zrobiłem się taki nieśmiały, niczym purysta opatulony pod szyję 😁
    Z tego co pamiętam, to mój jest prosty 🤣🤣🤣, albowiem jestem prostolinijny chłopak 🤣

 71. Cześć, zamieszczam to jako prośbę albo mocną rekomendację, aby zmienić strukturę z bloga + płaska struktura komentarzy, które lecą ciurkiem (nie nadaję się do dużego bloga z 400+ komentarzami za każdym razem), na formę opartą na sformatowanej strukturze forum dyskusyjnego w postaci hierarchicznej (ang. „threaded” forum). Struktura płaska jest nie do użycia, bo po pewnej liczbie komentarzy, stare komentarze się automatycznie chowają i nie daje się niczego wyszukiwać. Alternatywne oprogramowanie grup dyskusyjnych pozwalające na struktórę hierarchiczną to na przykład:

  1/ Simple Machines (free)
  https://simplemachines.org/

  2/ Gossamer
  https://www.gossamer-threads.com/forum/

  3/ PhpBB (free)
  https://www.phpbb.com/about/features/

  Jest wiele innych.

  Pozdrawiam,
  Staszek (Pagan, Heretyk)

  1. Drogi Staszku, nie jestem informatykiem, nie ogarniam tematu. A chowające się komentarze wprowadziłem po tym, gdy Czytelnicy zgłaszali, że strona jest przeciążona i długo się ładuje.

   Przy okazji proszę Komentatorów o stawianie kropki bezpośrednio przed linkiem z YT, FB i Twittera. Pozostałe strony są OK, ale wymienione otwierają się niestety automatycznie, co obciąża ładowanie się strony.

   Jakiś czas temu WordPress zmienił układ kokpitu, którego niestety nie ogarniam, więc wszelkie czynności na blogu (z procedurą publikowania nowych wpisów) są teraz bardzo utrudnione. Nowy kokpit jest nielogiczny i absurdalny (np. segmentowanie tekstu głównego, co praktycznie uniemożliwia jego sprawną edycję). Mam nieodparte wrażenie, że WordPress zrobił to celowo, by zmniejszyć ilość blogerów.

   Wpisów na blogu jest ostatnio mniej, bo dominują procesy osobiste (karmiczny Węzeł Zaćmień). Proszę w miarę możliwości o zrozumienie tego.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s