Zygmunt III Waza – czterdziesty czwarty król Polski (grafika: Wojciech Bubnowicz)

Według turbokatoli Mieszko był pierwszym władcą Polski, a Zygmunt III – 31. Niestety na Kolumnie Zygmunta w Warszawie, ufundowanej przez jego syna Władysława, jest podane, że Zygmunt był 44. władcą Polski. Jego tytuł królewski to: król Wandalów (Wiślan), Gotów (Litwy) i Szwedów. Do spranych turbokatolickich, pozbawionych wiedzy łbów nic nie dociera.

Według kronik niemieckich i polskich Zygmunt III Waza był 44. lub 45. władcą Polski Wandalów, jak nazywano Polaków od słowiańskiej nazwy naszej głównej rzeki Wandalusa. Każdy słyszał o sławnej przedkatolickiej historii Wandalitów/Wiślan. Nie istnieje źródło historyczne, które zaczyna historię Polski od Mieszka. Od Mieszka zaczyna się tylko katolicka historia i upadek Polski.

autor: Paweł Szydłowski

źródło: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=658134077679024&set=o.514952278638866&type=3&theater

Komentarz TAW:

Tak się składa, że Zygmunt III Waza był zarówno 44. królem Polski, jak i 44. królem Szwecji. Niektórzy nadgorliwcy skwapliwie więc sugerują, jakoby napis na Kolumnie w Warszawie dotyczyć miał rządów Zygmunta III w Szwecji. Argument ten jednak bardzo łatwo obalić, gdyż jest po prostu nielogiczny. W tym samym bowiem zdaniu napisu (!) wyraźnie stoi, iż Zygmunt III „panował przez czterdzieści cztery lata” (quadraginta quatuor annis regno impensis). Logicznym więc jest, że napis nie może dotyczyć rządów Zygmunta III w Szwecji, gdyż Szwecją Zygmunt rządził zaledwie 6 lat.

TAW

Czytaj również: