Polska jest jedynym krajem na świecie, który wprowadził obowiązkowe szczepienia wszystkich noworodków zabójczymi szczepionkami pneumokokowymi. Jest to ewidentny mengelowski eksperyment na całym narodzie, którego skutkiem będzie wzrost umieralności niemowląt i wzrost trwałych okaleczeń dzieci z padaczkami i autyzmem włącznie.

https://www.wprost.pl/kraj/10037067/Od-dzis-nowe-obowiazkowe-szczepienia-dla-noworodkow.html

Rodzice, którzy chcą chronić swe niemowlęta przed szczepienną śmiercią lub kalectwem, powinni przed porodem przedstawić w szpitalu pisemny zakaz wszelkich szczepień w dwóch kopiach, które muszą być podpisane przez lekarzy.

Jedną kopię trzeba zachować dla siebie. W przypadku pogwałcenia przez lekarzy żądań rodziców dokument ten będzie stanowić podstawę prawną do wytoczenia lekarzom i szpitalowi procesów o szczepienne okaleczenie lub zabicie dziecka.

Najbardziej zabójcze szczepionki dla dzieci do 2. roku życia (dane z VAERS):

zgony-poszczepienne-vaersZgony poszczepienne zarejestrowane w amerykańskiej bazie VAERS

Szczepionki pneumokokowe są na czele tej niechlubnej listy. Przypadki zgonów zgłoszone do VAERS stanowią tylko od 1% do 5% wszystkich prawdopodobnych przypadków, więc te liczby trzeba pomnożyć przez 20 lub 100.

autor: prof. dr hab. Maria Dorota Majewska

Czajkowska-Majewska_miniatura

*Prof. dr hab. Maria Dorota Majewska – naukowiec neurobiolog. Przez 25 lat pracowała w USA na Uniwersytecie Harvarda oraz w Narodowym Instytucie Zdrowia w Waszyngtonie, gdzie m.in. badała wpływ szczepionek z rtęcią na zdrowie człowieka. W 2006 r. wygrała europejski konkurs na projekt badawczo-edukacyjny, otrzymując grant Katedry Marii Curie (UE) na przeprowadzenie badań nad biologią autyzmu. Badania pod jej kierownictwem prowadzone były w Zakładzie Farmakologii oraz w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Badano udział rtęciowego związku tiomersalu (thimerosalu), dodawanego do szczepionek w charakterze konserwantu, w etiologii autyzmu. Prowadzono badania kliniczne na dzieciach i przedkliniczne na zwierzętach. Podanie oseskom szczurów różnych dawek tiomersalu powodowało wiele anomalii neurorozwojowych: niewydolność ruchową, upośledzenie reakcji bólowych, nasilenie reakcji lękowych, zaburzenia interakcji społecznych oraz istotne zmiany biochemiczne i neuropatologiczne w mózgu. Uszkodzenia mózgu u szczurów przypominały zmiany obserwowane u dzieci autystycznych. Szczury są mniej wrażliwe od ludzi na działanie toksyn, to znaczy, że zawarty w szczepionkach tiomersal powoduje większe spustoszenia w mózgach dzieci niż u szczurów.

*

Wystarczyło zmienić nazwę dwoinki zapalenia płuc – choroby sprzed II wojny światowej, a generalnie XIX-wiecznej – na pneumokoka i strach można było zasiać. A zaraz potem wprowadzić przymus szczepień najbardziej bezbronnych istot, czyli dzieci.

dr Jerzy Jaśkowski

*

Czytaj również:

41 myśli w temacie “Polacy, uwaga! Zgony po szczepionkach na pneumokoki! Oddziały porodowe w Polsce to współczesne obozy koncentracyjne. Dramatyczny apel prof. Marii Doroty Majewskiej

 1. Polecam przeczytać książkę Dr Rauni Kilde – Jasne światło w ciemności tunelu (BRIGHT LIGHT ON BLACK SHADOWS), w której zawarto wiele informacji na ten temat.
  Spis Treści:
  Wstęp
  Rozdział I: Jak to się wszystko zaczęło
  Rozdział II: Badania psychologiczne
  Rozdział III : Psychiatria i polityka
  Rozdział IV: Przestrzeń i kontakty kosmiczne
  Rozdział V: Nowy porządek świata i terrorystyczne akcje
  Rozdział VI: Operacje fałszywej flagi
  Rozdział VII: Światowa Organizacja Zdrowia i szczepienia
  Rozdział VIII: Nadużycia w medycynie
  Rozdział IX: Chemiczne smugi i choroba Morgellonsa
  Rozdział X: Kontrola ludności żywnością i Kodeksem Alimentarius
  Rozdział XI: Kontrola umysłu
  Rozdział XII: Anti-Zensur-Koalition Koalicja
  Rozdział XIII: Nanotechnologia , mikro chipy i broń bezpośredniej energii
  Rozdział XIV: Telefony komórkowe i mikrofalowa plaga
  Rozdział XV: Promieniowanie
  Rozdział XVI: Metody pracy tajnych służb i wywiadu wojskowego
  Rozdział XVII: Militarne badania
  Rozdział XVIII: Przegląd metod nękania przez Cointelpro Gladio, ukrytych lokalnych rekrutów i „stojących z tyłu”.
  Rozdział XIX: Doświadczenie osobistego nękania.
  Rozdział XX: Kościół Katolicki i pedofilia
  Rozdział XXI: Uzdrawianie fakt czy fikcja?
  Rozdział XXII: Miłość jest kluczem do wszechświata

 2. Podam historię tej szczepionki wydobytą ze stron internetowych.
  Proszę przeczytajcie nim zaszczepicie swoje maleństwa szczepionką: DTPa-HBV-IPV / Hib MenC-TT 10-walentną szczepionką pneumokokową skoniugowaną (Synflorix).
  Należy tu wspomnieć, że:

  1) badania kliniczne II fazy tej szczepionki, o czym nie piszą oficjalnie, były
  przeprowadzone w 9 ośrodkach badawczych w Polsce!!! w których ???

  Wynika to z raportu European Medicines Agency z 24 września 2015 EMA/635814/2015 Procedure Management and Committees Support Division zamieszczonym na stronie http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-Assessment_Report-_Variation/human/000639/WC500201023.pdf;

  Z raportu wynika, że w okresie 2014/2015 badano tzw. „Bezpieczeństwo i immunogenność eksperymentalnej szczepionki DTPa-HBV-IPV / Hib MenC-TT szczepionki podawanej z 10-walentną szczepionką pneumokokową skoniugowaną (Synflorix) u zdrowych niemowląt po podaniu trzy dawki szczepienia pierwotnego w wieku 2, 3 i 4 miesiąca życia”.

  Raport końcowy dla:
  • DTPa-HBV-IPV / HibMenC-TT002, przeprowadzono w faza II, w otwartym, randomizowanym, wieloośrodkowym badaniu w 9-ciu ośrodkach badawczych * klinicznych w Polsce w celu oceny bezpieczeństwa i immunogenności HBVIPV DTPa-experimental / Hib MenC-TT
  Szczepionka podawana ze szczepionką 10-walentną pneumokokową sprzężoną (Synflorix) EMA / 635814/2015
  Wszyscy badani otrzymali Rotarix w okresie 2 do 3 miesięcy.

  Natomiast badania DTPa-HBV-IPV / HibMenC-TT003, w fazie II, przeprowadzono w 33 ośrodkach badawczych w Kanadzie, Francji i Niemczech w celu oceny bezpieczeństwa i immunogenności eksperymentalnej dla szczepionki DTPa-HBV-IPV / Hib MenC-TT podawanej zdrowym niemowlętom w wieku 2, 4 i 12 miesięcy życia – a więc w szerszym przedziale czasowym.
  We Francji, nie podawano tej szczepionki opcjonalnie.

  2) prowadzono II fazę badań, a może III fazę, bo szczepionka otrzymała pozwolenie
  30 marca 2009 r. następne przedłużenie od 21 lutego 2014 r., po badaniach klinicznych
  w Finlandii, Brazylii, Peru ( Am. Południowej ). Wynika, to ze strony:

  Click to access WC500054346.pdf

  Dla przykładu, z tekstu załączonej ulotki, do szczepionki:
  „4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

  Podobnie jak w przypadku wszystkich szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, właściwe leczenie i nadzór medyczny powinien być zawsze łatwo dostępny w przypadku rzadkiej reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionki.

  …..Potencjalne ryzyko wystąpienia bezdechu oraz konieczność monitorowania czynności oddechowych przez 48-72 godziny należy rozważyć podczas podawania szczepienia pierwotnego bardzo niedojrzałym wcześniakom (urodzonym ≤ 28. tygodnia ciąży), szczególnie dla tych z objawami niedojrzałości układu oddechowego…”
  „ …, szczepienia nie powinny być wstrzymane lub opóźnione.
  …. U dzieci, począwszy od 2 lat, omdlenia (omdlenie) może wystąpić po, lub nawet wcześniej, każde szczepienia jako psychogennych odpowiedzi na wstrzyknięcia igły. ……. Jak w przypadku innych szczepionek podawanych domięśniowo, Synflorix należy podawać z zachowaniem ostrożności osób z małopłytkowością lub innymi zaburzeniami krzepnięcia, ponieważ może wystąpić krwawienie po domięśniowego na te tematy.
  Oficjalne zalecenia dotyczące szczepień przeciwko błonicy, tężcowi i Haemophilus influenzae typu B powinny być przestrzegane.

  Nie ma wystarczających dowodów, że Synflorix zapewnia ochronę przed serotypów pneumokoków nie zawarte w szczepionce wyjątkiem cross-reaktywnego serotypu 19A (patrz punkt 5.1) lub wobec nie- typeable Haemophilus influenzae.

  Synflorix nie zapewnia ochrony przed innymi mikro- organizmami.

  Podobnie jak w przypadku innych szczepionek, Synflorix może nie zapewnić wszystkim zaszczepionym ochrony przed inwazyjną pneumokokom, zapalenia płuc lub zapalenia ucha środkowego wywołanego przez serotypy w szczepionce a reaktywna krzyżowo serotypu 19A”.

  „ ………. u dzieci z grupy zwiększonego ryzyka zakażeń pneumokokowych (np anemia sierpowata, wrodzone i nabyte zaburzenia czynności śledziony, zakażonych HIV, nowotwór, nerczycowy syndrome) nie są jeszcze dostępny Synflorix” … . …Szczepienia w grupach wysokiego ryzyka należy rozważyć indywidualnie (patrz punkt 4.2). ……Stosowanie skoniugowanej szczepionki pneumokokowej nie zastępuje podawania 23-walentnej szczepionki pneumokokowe polisacharydowe u dzieci w wieku ≥ 2 lat z chorobami (takimi jak niedokrwistość sierpowata choroby, zakażenie HIV, choroba przewlekła, lub tych, którzy są upośledzenia odporności), …………. Odstęp pomiędzy pneumokokowego koniugatu …(Synflorix) i 23-walentną szczepionkę pneumokokową nie powinien być mniejszy niż 8 tygodni. ……………….. Profilaktyczne podawanie leków przeciwgorączkowych przed lub bezpośrednio po podaniu szczepionki …………… z paracetamolu i ibuprofenu sugerują, że mogą obniżyć gorączkę. …… Dane wskazują, że paracetamol może ograniczyć reakcję immunologiczną Synflorix. Jednakże, kliniczne znaczenie tej obserwacji nie jest znane” !!!!
  Dalej to tylko gorzej.
  „Zastosowanie profilaktycznych leków przeciwgorączkowych !!! zaleca się: – Dla wszystkich dzieci otrzymujących Synflorix jednocześnie ze szczepionkami przeciw krztuścowi ze względu na wyższą częstość występowania reakcji gorączkowych ………….- Dla dzieci z zaburzeniami drgawkowymi lub z drgawkami gorączkowymi. Leczenie przeciwgorączkowe należy rozpocząć zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi leczenia.
  ……Synflorix można podawać jednocześnie z następujących szczepionkach monowalentnych albo skojarzonych [tym DTPa-HBV-IPV / Hib oraz DTPw-HBV / Hib]: błonicy, tężcowi, krztuścowi (DTPa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu szczepionki B (HBV), inaktywowana szczepionka przeciwko poliomyelitis (IPV), Haemophilus influenzae typu b Szczepionka (Hib), błonica-tężec-krztuścowi komórki (DTPw), odra-świnka-różyczka Szczepionka (MMR), szczepionka przeciw ospie wietrznej (V), meningokokom z serogrupy C, skoniugowana szczepionka (CRM 197 i TT), koniugaty meningokokowe grupy serologiczne A, C, W-135 i Y skoniugowana (TT), sprzężone doustna szczepionka przeciw polio (OPV) i doustną szczepionkę przeciwko rotawirusom. Różne szczepionki parenteralne powinny być zawsze podane w różne miejsca ciała. Badania kliniczne wykazały, że reakcje immunologiczne oraz profile bezpieczeństwa podawanych wspólnie szczepionki były nienaruszone…. „
  Nie cytuję tu ewentualnych większych zagrożeń.
  Chrońcie swoje dzieci. Ponownie przypomnę, że we wszystkich europejskich krajach nie ma przymusu do szczepień a dzieci szczepione są tylko za zgodą rodziców.

 3. czesc, czy opublikujecie dane zgonów dzieci nieszczepionych ? chcialabym miec udowodnione porównanie. Dziekuje z góry

  1. Każdy ma swoją rolę do odegrania w tym szczególnym czasie. Rolą naukowców jest badać dany temat i publikować wyniki, rolą dziennikarzy jest zapodawać te odkrycia na przestrzeń, a rolą czytelnika jest wyciągnąć z tego własne wnioski… i – ewentualnie – samodzielnie nadal drążyć temat…

   1. Jasne, nie ma to jak odwrócic kota ogonem.
    To ja podam dokładniej.
    W 2017 r. umarło (wg VAERS) 58 dzieci do 2 roku życia.
    W 2017 r. zostało zaszczepionych ok. 3,7 mln dzieci. Dane dotyczą i tu i tu tylko USA.
    58/3,7 mln ? Niezły ułamek.
    ALE NIEEEEE, SZCZEPIONKI MORDUJĄ DZIECI !

    Infant mortality rate w USA wynosi 6,5/1000 dzieci (porównajcie to z powyższym ułamkiem). W Islandii 3x mniej a szczepienia tam są na takim samym poziomie procentowym.
    Ale za to Majewska zbiera datki po każdym wystąpieniu.
    Ludzie dają datki Sosze (p. Socha) na prowadzenie jej krucjaty.
    A teraz zapytam, ile zgonów powodują NOPy w Polsce ?

    GDZIE SĄ TE TYSIĄCE MARTWYCH NOWORODKÓW ?

   2. samych zdiagnozowanych autystykow mamy 250 tys a gdzie inne choroby a gdzie niezdiagnozowani, nie ma takiej epidemii żeby okaleczyla tyle tys dzieci, stany milion 200 tys zdiagnozowanych autystykow… toz wawka ma tyle mieszkancow…

 4. Po prostu trudno pisać, po tym filmie, jest tak szokujący: DOSYĆ JUŻ MORDOWANIA NAS!!!

  ŚMIERTELNY ZASTRZYK: PRAWDZIWA HISTORIA SZCZEPIEŃ
  Najlepszy film jaki kiedykolwiek nakręcono o historii szczepień.
  http://davidicke.pl/

   1. Drogi TAW, polskie Matki troszcza sie o ich DZIECI, a mendia przez dziesiatki lat tlukly, ze szczepionki sa cacy, wiec trudno tym Matkom wyjsc z „hipnozy”, a poczucie winy, ktore Im sie wklada w dusze na kazdej chwili, tez robi swoje, czyli niedobra energie sie rozsiewa przez strach i poczucie winy…

   2. To rozumiem, tak było onegdaj, ale w tej chwili – przy dzisiejszym wolnym dostępie do wiedzy – ignorancja jest już świadomym wyborem…

   3. …Polak i przed szkoda MADRY, ale… wielu Polakom zyje sie naprawde ciezko… w strachu o prace, o jutro, o czynsz, o pijanego wujka, o pijana matke, o sasiada z klatki… a tym wrazliwym… w bolu, gdy sie widzi tysiace bezdomnych… DLACZEGO ??? Czyzby chleba nie starczalo dla kazdego ???

    …starczy wszystkim Ziemi i Chleba…
    .https://www.youtube.com/watch?v=ANVabHCTKdE

  1. To jest doskonaly pomysl ! Kto ma dojscia do wytworcow tkanin, plakietek itp.
   Mozna tez naklejac naklejki na wagonach, slupkach , przystankach autobusowych itd.
   Tak, aby nie smiecic Matki Natury, ma sie rozumiec…

   1. …wiedza Ci ktorym starcza ENERGII…Matka, ktora zarabia 1800 PLN i ma dwoje dzieci w wieku szkolnym…a maz szuka pracy…Dziadzio slabuje …Ta Matka moze sie po prostu nie odwazyc, by szukac jakiejkolwiek wiedzy…bo Jej zwyczajnie ENERGII ZYCIOWEJ NIE STARCZA…
    Wiedza to bogactwo uprzywilejowanych…
    Pamietasz film o smoku?

    Tamci ludzie sie godzili na okropnosc, bo ich strach paralizowal… Po prostu nie wiedzieli, ze smoki sa smiertelne, jesli ICH NIE KARMIC…np. nie dawac nowych ofiar na rozmnazanie.

    Energie BOHATER ZNALAZL W MILOSCI I GNIEWIE !

   2. Tak, swoją Moc trzeba budować codziennie. Techniki są w sumie proste. Aktualna Przestrzeń stwarza już całkiem niezłe warunki na wyjście z najmroczniejszej d…

    Ale trzeba o tym wiedzieć.

    Więc ponownie dochodzimy do Wiedzy…

 5. Sikorko- w pewnym sensie przy dzisiejszych realiach pogoni życiowej nakierowanej tylko na kult pieniądza, to tak jak z alkoholikiem, każdy powód, a to imieniny, a to urodziny jest wytłumaczeniem! Byłam niejednokrotnie w Totalnej d.. i to właśnie strach mnie z tej totalnej d.. wyniósł w kierunku wiedzy, bo tylko ONA jest w stanie dać Nam siłę, aby dać kopa niejednemu gadowi, strach do pewnego momentu poniekąd pełni rolę wybudzacza, tak jest okres, że zniewala, paraliżuje, ALE
  Tamci ludzie sie godzili na okropnosc, bo ich strach paralizowal… Po prostu nie wiedzieli, ze smoki sa smiertelne, jesli ICH NIE KARMIC…np. nie dawac nowych ofiar na rozmnazanie
  Po prostu nie wiedzieli, że smoki są śmiertelne, jeśli się ich nie karmi- ZATEM WIEDZA ICH WYZWOLIŁA !
  WIEDZA jest tarczą i bronią, energią, która Nas wyzwoli, czasami wystarczy jedną kawkę wypitą z koleżanką zamienić na kawkę wypitą przy komputerze przy takim drogocennym źródle wiedzy jakim jest ten BLOG, a
  Matka, która zarabia 1800 PLN i ma dwoje dzieci w wieku szkolnym…a maz szuka pracy…Dziadzio slabuje …Ta Matka moze sie po prostu nie odwazyc, by szukac jakiejkolwiek wiedzy…bo Jej zwyczajnie ENERGII ZYCIOWEJ NIE STARCZA…- jej MATCZYNYM OBOWIĄZKIEM jest dwójkę swoich dzieci ochraniać nawet za cenę swojej śmierci- no chyba, ze woli dla własnej wygody oddać dzieci na pożarcie, a może i Dziadzia wtedy te 1800 będzie mniej podzielne!
  Kochana Sikorko tylko WIEDZA z tej ciemnej d.. ( matrixa jak kto woli) Nas wyzwoli! Najgorzej mnie osobiście denerwuję, gdy ktoś otrzymuje WIEDZĘ na przysłowiowej tacy, a dalej z przyzwyczajenia woli narzekać i dalej rozkoszować się własnym cierpieniem i mało tego przelewać je na najbliższe, najdroższe OSOBY i dalej tkwić w tym popapranym scenariuszu! Więc ponownie dochodzimy do WIEDZY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  1. A mnie sie skromnie wydaje, ze niektorym osobom trzeba zwyczajnie POMOC.
   Jesli znamy osobe uzalezniona i zapraszamy ja na imieniny i STAWIAMY alko…tfu…TRUTEK, to my jestesmy wspolwinni uzaleznienia tej osoby…trujemy ja swiadomie, wiedzac, ze ona nie ma sily by odmowic…BY SIE PODNIESC…

   Dlatego PROPONUJE STREFY WOLNE OD ALKOHOLU.
   To moze byc nasz pokoj, nasza torba, czy nasz dom, jesli go mamy…wtedy trutka wychodzi powoli z przestrzeni spolecznej…
   podobnie z WIEDZA…

   Jesli widzimy osobe zupelnie pograzana w matrixie, zaniesmy jej np. na Gwiazdke jakas ksiazke…moze byc o DZIEJACH POLSKI np. Polakow dzieje bajeczne…czy tez plyte z nagraniem zaspolu Slowianskiego…Powoli nastapi obudzenie…

   1. Calkowicie sie zgodze.
    Znam ludzi, ktorzy alkoholikowi (bratu, kuzynowi) postawia Alkohol, bo inaczej moze zle o nich pomyslec, czy powiedziec, ale maja pretensje jak ktos postawi alkohol ich matce, ktora tez ma z tym problem. U mnie nie ma zlituj, skoro wiem, ze ktos ma problemy nie dostanie odemnie ani kropli, pod jakakolwiek postacia.

    I zrobilam jeszcze cos innego: palilam w zyciu papierosy z przerwami, ale po tym jak w wieku 35 lat (z glupoty- jak zawsze) znowu zaczelam i potem nijak nie umialam skonczyc, w momencie kiedy moja dobra kolezanka- ktora w chwili o ktorej pisze nie palila, byla bardzo zdenerwowana poprosila mnie o papierosa, ja powiedzialam: przepraszam, nie gniewaj sie ja ci nie dam, bo jak zapalisz jednego to zaczniesz znowu( tak bylo u mnie, choc wczesniej nie mielam problemu z rzucaniem palenia) palic. Powiedzialam jej tez, ze musi chwile tylko odczekac i chec zapalenia minie, ale nie posluchala, wziela papierosa od kogos innego.

    A tygodnie pozniej zalowala, ze mnie posluchala.

    Ja tez przed czterema laty wreszcie przestalama, i wiem, ze juz nigdy nie zapale.

    Dlatego nigdy alkoholikowi ( a niepijacemu przede wszystkim)nie zaproponuje alkoholu, nawet jakby chcial to powiem, ze nie dam (taka zolza ze mnie) o papierosach nie musze wspominac bo nie pale, to nie mam.

 6. Kochany Kołowrocie, ależ to oczywiste, bowiem Naszą powinnością jest pomagać, a radość z odzyskania, uleczenia każdej schorowanej DUSZY jest nie do opisania 🙂 Całkiem niedawno udało się odzyskać Nam- piękną, mądrą dziewczynę, która tuż przed narodzinami swej córki utraciła w tragicznym wypadku ukochanego! Po tym tragicznym wydarzeniu nastąpiła fala kolejnych tragicznych wydarzeń co sprawiło, że uzależniła się nie tylko od alkoholu, zakupów, a w końcu od narkotyków- zdarzył się cud- wyrwana z najciemniejszych głębin odzyskała już sądownie prawo do wychowywania córki, poznała wspaniałego człowieka- wkrótce ślub 🙂 Z obudzeniem tez Masz rację- u niektórych trwa ono wolniej- w końcu koleżanka chcąca zaszczepić synów na grypę ostatecznie dała się przekonać i porzuciła ten pomysł 🙂 Myślę, że przekaz Pana Romana tu doskonale pasuje:
  <https://www.youtube.com/watch?v=XXFnuDUeYNQ

 7. Powiem wam. że czeka nas wszystkich obudzonych zadanie budzenia tych śpiących miłością i dobrocią bo dzieki temu nam bedzie żyło się. lepiej .a więc romawiajmy z ludzmi ktorzy są wokół. nas i mówmy im prawdę

  1. Ja probuje, nie nachalnie. Po prostu wskazuje droge, pokazuje gdzie mozna cos interesujacego znalezc, czego szukac. Wiecej nie mozemy zrobic, ale wystarczy, ze ktos sie zastanowi, czy postepuje dobrze. Bo jak zacznie sie nachalnie, to z drugiej strony nastepuje blokada, i konczy sie chec sluchania. Ludzi trzeba naprowadzic tak, zeby nie zniechecic na starcie do sluchania „glupot” jak to niektorzy nazywaja.

  1. Proszę zatem przedstawić MZ autora nagrania tegoż filmu -producenta:- PAN DEL BIGTREE
   Szczepionka – zysk dla firmy – problem Twój , choroba Twoja

   I proszę jeszcze przekazać MZ dokument zaprezentowany przez TELEWIZJĘ INTERNETOWĄ LUBLIN :
   Szczepienia – Ludzie myślcie – to nie boli – boli później, jak jest już za późno

   Cook, bardzo DZIĘKUJĘ :), że fakty w końcu zostaną zaprezentowane bezpośrednio Ministerstwu Zdrowia i w końcu RODZICE przestaną być ZMUSZANI DO SZCZEPIEŃ- i będzie to w końcu wolny WYBÓR RODZICÓW!!!!!!

   ,, UDERZ W STÓŁ, A NOŻYCE SIĘ ODEZWĄ”

 8. .https://www.youtube.com/watch?v=W-8RcYZRie0

  Ludzie – dbajmy o odporność – teraz maj – zbierajmy, szybko przekwitają…

  Ludzie wszystko chcieliby w „expresie” – gdzie Celebracja posiłków przygotowanych z BŁOGO-SŁAWIEŃSTWEM..

  Przepraszam za słowa – nażrą się fastżarcia – szybko – bele jak – bele gdzie – brak słów… odporność znika w tempie błyskawicznym i pisząc te słowa, widzę w białym kitlu z wielką strzykawą z pomocą…

  1. zamawiasz adek od zieby i nie potrzebujesz nic zbierac ani dbac,jak masz pasozyda wtedy tak ziola i glodowka 5 dni, obsluga slowianskiego ciala jest prosta jak pomieszane z zydem mongolem arabem wtedy już nic nie pomoze

  1. może nie samych „naukowców”, ale ludzi myślących z pewnością widać.

   „Naukowcy” prześcigają się w wymyślaniu kłamstw i sposobów przekazania ich tym, którzy się systemowi wymykają i tym, którzy się już wymknęli.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s