Ksiądz Arcybiskup był już dwukrotnie gościem programu „Brzytwa, czyli ostro na każdy temat”. Niczego w tych programach nie owijał w bawełnę. Mówił o kryzysie w Kościele, o destrukcyjnym działaniu Bergoglio, którego nie nazywał papieżem, z tego względu, że jak powiedział, ma bardzo poważne wątpliwości co do tego, czy jest on następcą św. Piotra, o tym, że jednym z największych zagrożeń są dla współczesnego Kościoła ruchy charyzmatyczne i o wielu innych sprawach.

Te jego przemyślenia można znaleźć w książce jego autorstwa, która niedługo znajdzie się na półkach księgarskich. Nosi ona tytuł „Przerywam zmowę milczenia. O kryzysie w Kościele, herezji, apostazji i grzechach zaniedbania”. W książce Ksiądz Arcybiskup idzie dalej, poddaje krytyce kardynałów, biskupów i kapłanów, mówi o tym, że ludzie Kościoła w części się pogubili, w części zdradzili. Wskazuje też ewangeliczne drogi wyjścia z tego upadku Kościoła.

Treść książki najlepiej oddają zdania, które odnajdujemy na tylnej stronie jej okładki: Jeżeli chcesz, by nawrócił się Twój mąż, Twoja siostra, syn, proboszcz, biskup, podaruj im tę książkę. Książka ta powinna wstrząsnąć polskim Kościołem. Powinna otworzyć oczy wielu świeckim, kapłanom i biskupom.

[…]

autor: dr Stanisław Krajski

całość czytaj na:

https://wrealu24.pl/ks-abp-jan-pawel-lenga-przerywa-zmowe-milczenia/

65 myśli w temacie “Premiera demaskatorskiej książki abp. Jana Pawła Lengi „Przerywam zmowę milczenia”

 1. Ludzie chcą żyć w iluzji i być niewolnikami; tak im wydaje się, że jest wygodniej. Materia, jak i zachodzące w niej procesy oraz zjawiska – to jedna, wielka iluzja. Tak na prawdę, to zmysły, w jakie wyposażony jest dany organizm fauny, kreują rzeczywistość taką w jakiej on egzystuje, inną dla każdego gatunku. Podobnie jest z życiem wiecznym. Przeświadczenie o nieśmiertelności świadomego pierwiastka duchowego istniało u człowieka zawsze – ponieważ jest ono trwale zakodowane w ,zepchniętej na margines życia, jego duszy. Oczywiste jest, że dwa najważniejsze ośrodki organizmów żywych, w tym i człowieka – to mózg i świadomość. . „Los bowiem synów ludzkich jest ten Sam, co I Los zwierząt; Los ich jest jeden: jaka śmierć jednego, taka śmierć drugiego, i oddech życia ten Sam. W niczym więc człowiek nie przewyższa zwierząt, (…)” (Koh 3:19). Każdy byt jawi się jako pozostający w ścisłym związku z poznawanym otoczeniem, czyli z tzw. rzeczywistością. Na przykład barwy i kształty obiektów rozróżnione zostają na skutek wykorzystania zróżnicowanej informacji o falach wpadających do oczu, przy czym w zależności od rodzaju umysłu organizmu żywego fauny, w jakim to oko się znajduje, powstają zróżnicowane obrazy. Odbiór jest więc całkowicie subiektywny – nierzeczywisty, ponieważ jest rezultatem wewnętrznej projekcji struktur mózgowych zewnętrznej rzeczywistości, jako jej odwzorowanie. Analogicznie przedstawia się kwestia wszystkich pozostałych przejawów percepcji zmysłowej czy emocjonalnej.

  Skoro doświadczana jednostronnie rzeczywistość istnieje tylko subiektywnie, to z drugiej strony musi istnieć rzeczywistość obiektywna, znajdująca się poza zasięgiem zmysłów i rozumu. W celu zracjonalizowania tego spostrzeżenia uznano, że istnieje ścisły związek ducha i materii, czyli sfery materialnej i niematerialnej. Materia do pewnego stopnia daje się obserwować i badać, jako dostępne obiekty badanej rzeczywistości, natomiast sfera niematerialna stanowi dla człowieka tabu. Duch nie tylko rządził zjawiskami, których człowiek nie jest w stanie pojąć, ale umożliwia też człowiekowi życie, ruch i w konsekwencji działanie. W rzeczywistości duch i materia to złożona, niemożliwa do dogłębnego poznania, dla człowieka, całość. To wyjaśnia dlaczego poznanie materii jest ograniczone tylko do jej substancjalności. W związku z tym, substancjalnością materii zajmują się nauki, a jej zaczynem – gnoza i religie. Całość poznania zawarta jest w gnozie, czyli wiedzy objawionej dotyczącej misterium wieczności, rozdzielonej afektownie na sferę materialną i niematerialną, czyli duchową sferę życia ludzkiego. „Są jeszcze i inne liczne dzieła, których dokonał Jeszua (Jezus), lecz gdyby zostały spisane szczegółowo, to cały świat (…), nie pomieściłby ksiąg, które należałoby napisać” (J 21:25). Gnoza i religie opisują sferę duchową, a nauka – substancjalną życia w materii. Okazuje się, że religijne pojęcia odnajdują swoje odbicie w terminach naukowych i na odwrót.

  Rzeczywistość jawi się w świadomości człowieka jako dualistyczna. Dualizm rzeczy i zjawisk odbił się na wyobrażeniu człowieka o własnej jego naturze, także w postaci walki dobra ze złem, jak i w aspekcie istoty ludzkiej natury, składającego się z ciała i duszy. Dusza jest siedliskiem świadomości, umożliwiającej człowiekowi bycie kreatywnym w ciele, po to by gromadzić potrzebne doświadczenia. Dusza, opuszczając zużyte, nieprzydatne już ciało, pozbawia je życia, na skutek czego staje się ono martwe. W związku z tym, że dusza ludzka żyje nadal, gnoza i religie kładą nacisk na to, by w jej świadomości zachowały się, ukształtowane na ziemi, wszystkie cnoty, w tym takie jak miłość, uczciwość, miłosierdzie oraz dążenie do wiedzy i umiejętności jej użycia, czyli – mądrość. Religie od zarania mają problem, co zrobić z tymi cielesnymi duszami, które nie chcą się im podporządkować i pragną żyć wolne, czyli w iluzji, ponieważ w materialnym świecie rzeczy i zjawisk, prawdziwa wolność nie istnieje.

  Wszelka materia powstaje i istnieje tylko na skutek siły, która wprawia w drgania cząstki atomu, łącząc je najpierw w mikroskopijne układy, aż do systemów planetarnych i galaktyk. W całym Wszechświecie nie istnieje żadna inna inteligencja ani świadoma siła, poza świadomym, inteligentnym i mądrym Duchem, którego wiedza objawiona określa mianem Stwórców (Elohim), mylnie, dla przesłonięcia o Nich niewygodnej prawdy, cywilizacyjnie nazwanych „Bogiem”. Z uwagi na ignorancję wiernych, podejmowane są wiec różne, rytualne (magiczne) środki ostrożności, po to aby bogowie nie zakłócali spokoju życia ludzi na tym świecie, a raczej spełniali ich pragnienia. Stąd w niektórych religiach wzięło się też przekonanie o wielokrotnych wcieleniach dusz, po to, by mogły one nadal korzystać z życia i bez większego wysiłku, w ramach kolejnych inkarnacji, ewentualnie, jak uznają to za konieczne, spokojnie rozwijać i doskonalić swoje cnoty. Stąd przestroga: Obyś był zimny albo gorący! A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję cię z ust moich (Ap 3:15-16).

  Świat widzialny nie jest dla człowieka tym, za kogo on go uważa. Cały świat jest zawarty w człowieku; na zewnątrz istnieje tylko odbicie człowieka w świecie. Zatem błędu nie należy szukać w odbiciu, a w sobie samym. Człowiek nie może zmienić świata, zanim nie zmieni siebie samego. Problemy ludzkości tkwią w braku świadomości i błędnym poleganiu na rozumie (umyśle). Wszystkie problemy pochodzą z umysłu, który nie chce przyjąć prawdy o tym, że byt ludzki, tak jak i zwierząt, stanowi element Natury – stąd podlega Prawom Uniwersalnym. Nie zabijaj. Si vis pacem para iustitiam, a nie – para bellum.

  Przeto z całą mocą należy powtórzyć: błędu nie należy szukać w odbiciu, a w sobie samym, jako wadliwie funkcjonującym projektorze, powstałego odbicia.

  1. Zgadzam sie z Toba w wiekszosci. Pytanie: negujesz mozliwosc reinkarnacji na tej planecie? Jakie jest wiec Twoje przeswiadczenie o byciu tutaj? Raz i koniec? Dlaczego? Jak wyjasnisz tak skrajnie rozne historie jednego zycia u ludzi (jeden jest ksieciem, inny niewolnikiem, jeden zabija i nic mu nikt nie robi, innego zabijaja za niewinnosc itd.)?

   1. Z serca dziękuję za zrozumienie i akceptację Prawdy. Objawiając Prawdę, Jeszua Hamaszijach (Jezus Chrystus) – nie wypowiadał się wprost na temat reinkarnacji. Wchodząc w głębię poznania duchowego – każdy sam powinien zrozumieć – dlaczego?

   2. Wypowiadał się, ale teksty ukryto. Ślad jednak pozostał: w 17. rozdziale Ewangelii wg Mateusza Jezus potwierdza, że Jan Chrzciciel jest zapowiadaną w Starym Testamencie inkarnacją proroka Eliasza 🔆

    Do 4. wieku po Chrystusie kwestia reinkarnacji była dla pierwszych wspólnot Chrystusowych czymś oczywistym. Doktrynalnego giewałtu dokonał dopiero oczywiście cysorz Konstantyn na kosmicznym Soborze Nicejskim 325 r., przekształcając wolne dotąd wspólnoty wolnych ludzi w niewolniczy system religijny.

  2. Leszku, z całego Twojego wywodu całkowicie zgadzam się z poniższym.

   „Świat widzialny nie jest dla człowieka tym, za kogo on go uważa.

   Cały świat jest zawarty w człowieku, na zewnątrz istnieje tylko odbicie człowieka w świecie.

   Zatem błędu nie należy szukać w odbiciu, a w sobie samym.

   Człowiek nie może zmienić świata, zanim nie zmieni siebie samego.

   Problemy ludzkości tkwią w braku świadomości i błędnym poleganiu na rozumie (umyśle).

   Wszystkie problemy pochodzą z umysłu, który nie chce przyjąć prawdy o tym, że byt ludzki, tak jak i zwierząt, stanowi element Natury – stąd podlega Prawom Uniwersalnym”.

   *****************************

   Każdy z nas tak widzi i pojmuje świat zewnętrzny, jaki ma w swoim wnętrzu/świadomości, każdy żyje w takim świecie, jaki sam sobie tworzy w swojej świadomości.

   Nie nastąpi żadna TRANSFORMACJA- PRZEBUDZENIE globalnie, dopóki jednostka ludzka nie przebudzi się w pełni świadoma siebie samej.

   Nie ma co czekać na globalny CUD, bowiem ten nie nastąpi, nim wpierw każdy z nas nie odzyska w pełni swojej świadomości, a nikt i nic tego za każdego z nas nie dokona, nie jest bowiem w stanie tego zrobić.

   Doświadczamy bowiem w życiu tylko tego, co sami powołaliśmy przy pomocy myśli, słów i uczynków.

   To nasze serce jest tym miejscem, do którego powinniśmy się codziennie udawać, gdyż tylko w nim odnajdziemy samych siebie.

   Ten, kto poznał Siebie, bez najmniejszego wysiłku trwa w spokojnym samozadowoleniu, które jest jego prawdziwą naturą, nie odczuwa żadnych pragnień.

   „Tym, czym my jesteśmy, tym jest świat, bez naszej przemiany w Nas, nie może być żadnej przemiany świata”.

   1. Leszek Błaszczak – Re: „Objawiając Prawdę, Jeszua Hamaszijach (Jezus Chrystus) – nie wypowiadał się wprost na temat reinkarnacji. Wchodząc w głębię poznania duchowego – każdy sam powinien zrozumieć – dlaczego?”
    – nie ma znaczenia co Jezus ten czy Jezus inny powiedział (rzekomo), natomiast ma znaczenie co na ten temat wypływa u każdego z nas poprzez czakram serca i intuicję. Pamięć reinkarnacyjna pojawia w świadomości w momencie gdy jest to nam w danym momencie potrzebne, i jednocześnie gdy umysł logiczny przestaje się przed tym bronić blokując takie pierwsze okruchy pamięci. Na początku są one sporadyczne i bardzo mało treściwe, zweraja wtedy tylko emocje i mało treści. Potem przychodzi dużo więcej – jak się zaczynomy otwierać, potem zaczyna się „wlewać” strumieniem. Aby ten proces zapoczątkować, polecam medytację metodą Silvy i wizualizację Kryształowej Komnaty. Powodzenia! O i nie bać się! Nie bać się niczego! Heretyk

 2. Globalne przebudzenie nastąpi po zmianie zawirowań w pulsie Ziemi – Rezonansie Schumana..Nastąpi integracja człowieka z naturą i człowiek odzyska świadomość…
  Gaja transformuje a My razem z nią..świadomie lub nie zmiana jej wibracji dotyka nas wszystkich..dotychczas wpływali na naszą świadomość przez manipulacje..religie były takim straszakiem.. …ale przyszedł czas Transformacji w PRZESTRZENI i wszystko zostanie odkryte…nastąpi przebudzenie świadomości …no i te religie już nieaktualne..
  …będą próbować zastąpić je czymś innym wtłaczanym do mózgów…
  Transformacja w przestrzeni dotyczy każdego..
  To dowodzi że wszystko w naturze TO JEDNO!

  ps.. MY Świadomi Zachodzących Zmian-Obudzeni-
  Mamy wiele lat pracy nad sobą , świadomością..duchowością..
  Wiele kłótni z hamulcowymi …tak się zastanawiam…
  MY TYLE ROBOTY a ONI NIEŚWIADOMI ZA DARMO SE PRZEJDĄ DO NOWEGO ŚWIATA PO TRANSFORMACJI>>

  1. Przepraszam, ale się nie doczekasz. Rezonas Shumana jest stale zakłócany i jego wynik jest destabilizowany – zawyżany przez ładowanie – czytaj częste podgrzewanie mikrofalami jonosfery w celu manipulowania pogodą, aby plebs był przekonany, że klimat faktycznie się ociepla i szaleje. Tylko samodzielnie zdobyta wiedza, daje wolność od durnego KEN zniewolenia i religii, gdyż każdy z nas jest zmaterializowanym obrazem Stwórcy tyle, że przez pierwotne, szkolne i religijne OPROGRAMOWANIE trwale zidiociałym, co niezwykle trudno zwalczyć w sobie i posługiwac się LOGIKĄ I WIEDZĄ…

   1. Konkretnie, mądrze i na temat. Dodam tylko, że zamiast zwalczać, przytulić się w aktywnym, przez poznanie 12. Praw Ojca (stąd liczba Apostołów), miłosnym związku do Stwórców, by doznać cudu przemiany wewnętrznej (oświecenia).

 3. No cóż RYBA zawsze psuje się od GŁOWY i są na to realne, tak historyczne, jak i współczesne sądowe dowody w formie udokumentowanych i prawomocnych, długoletnich wyroków wydanych przez Międzynarodowy Trybunał d/s Ścigania Zbrodni przeciw Ludzkości i Kościoła z siedzibą w Brukseli ITTCS – ( szukaj w sieci ), które skazują odpowiednio żyjącego papieża jak zastępującego go na stolicy Piotrowej antypapieża na odpowiednio 25lat i dożywocie.
  1. https://wolna-polska.pl/wiadomosci/tag/itccs
  2. https://wolna-polska.pl/wiadomosci/antypapiez-franciszek-chiesa-viva-473-2018-12
  3. https://youtu.be/lEN0vCnVgOg
  Pierwotna religia upadłego w to miejsce lucyferycznego (chrystusowego) gatunku wymaga rytualnego seksu i mordów na dzieciach i jest nadal kultywowana przez liczne rządzące tym światem satanistyczne, hybrydowe elyty, ale żaden mason w tym biskup czy arcybiskup o naturalnie o tym nie napisze, bo to by było złamanie masońskiej przysięgi, co karane jest śmiercią.

  1. Pani Stasinowska z Holandii opowiada o polskich dzieciach zabieranych rodzicom pracującym w Holandii, w świetle tego,co odsłuchałam o satanistycznych rytuałach KK i światowych przywódców, puzzle układają się w przerażającą całość…Trza nam być czujnym!

   1. handlem dziecmi w polsce zajmuje sie w samym dnie KK a wiekszosc dzieci tym kanalem wedruje do Wloch i tam sa rozdzielane na Europe Zachodnia lub Bliski Wschod. Pawel Bednarz zrobil dobra robote naglasniajac ten proceder niestety albo jest nieswiadomy albo utopiony ,bo benedyktni z Tynca wspiejrajacy Bednarza to tak jak pocalowac szatana. Benedyktyni z Tynca to zakon podlegajacy bezposrednio pod Papiezy i widac, ze wzrastajac fala Schumana nie ma zadnego na nich wplywu .
    Polacy musza sie obudzic na wzor Francuzow ,ktorzy protestuja przeciw bankokracji, plutokracji, globalizacji i finansizmowi .Wiejska czuje pismo nosem ,probujac uglasac i uspic Polakow panstwem wyznaniowym szykujac rydzyk -ownie na stanowiska parlamentarne wkrotce .
    Gdzie niegdzie slysze Polakow mowiacych „my chcemy sie modlic i spokojnie chodzic do kosciolow a nie chodzic w zoltych kamizelkach” i to jest caly obraz wykastrowanego spoleczenstwa ,ktore dalo sie uprowadzic wygalantowanym na politykow bankierom -bioribotom oraz KKowym sukmania-rzom.-ruchaczom .

    Tymczasem zolte kamizeli ukazuja sie w Kanadzie a z Francji zarazili tym Holendrow i Belgow.Widac Merkelowa po buncie wojskowych sluzb specjalnych miala dosyc i aby nie znalesc sie w sytuacji Makarona wolala sie odwolac i siedziec cicho po tym jak zasrala nachodzcami pol Europy.

 4. Od kilku miesięcy obserwuję publikacje związane z abp P Lengom a jeszcze dłużej kk.W nawiązaniu do Franciszka zapodaję link do udzielonej mu anatemy:

 5. Próby „ocalenia” religii Katolickiej na drodze oczysczenia i powrotu do tzw „prawdziwej” wiary przypominają mi próby podejmowane swego czasu w PRL’u, ocalenia socjalizmu przez tzw „prawdziwych marksistów”. To wszystko, reformowane czy nie, jest Fałszywym Światłem! Pozdro, Heretyk 🙂

  1. W dzisiejszych czasach niemal każdy kraj ma aspiracje bycia Narodem wybranym, ale coś żaden z nich nie wie, na czym polega to wybraństwo.☺

   Jedna z nacji uważa czynienie ZŁA za wybraństwo, dobrze, że już następuje koniec ich wybraństwa.

   A że ta nacja w zasadzie rozlazła się po całym świecie z Ukrainy, więc nie dziwmy się, że Ukraina ogłasza się narodem wybranym, a jakie plemię ma tam przewagę, to przecież wszyscy wiedzą.

 6. TAW, Tawerniacy,

  Co sie dzialo przez ostatnie okolo 10 dni? Doznalem totalnego ataku, obciazenia duchowego, serce mi kolatalo nie moglem sie uspokoic, leki jakies non stop… czy cos sie ostro przetaczalo w przestrzeni? Nie moge sobie za bardzo wyjasnic tego zjawiska, nie mam zadnych wrogow, ktorzy mogliby ataki mentalne przeprowadzac, w moim zyciu nic tez nie powinno byc tego przyczyna obecnie. Wczoraj mnie puscilo dopiero ostatecznie.

  1. W tym trudnym jesienno-zimowym okresie trzeba koniecznie się suplementować. Na serce: potas, magnez, żelazo, Serdecznik, Seler, Winogrono, własna Truskawka. Palpitacje są najczęściej skutkiem niedoboru potasu w organizmie.

   Poza tym trzeba codziennie przyjmować wit. D3.

   Czas tuż przed Przesileniami i same Przesilenia są zawsze trudne, o czym informuje już sama nazwa:

   „przesilenie”, a więc starcie różnych kosmicznych Mocy…

   W czasie Przesileń bardziej intensywnie niż zwykle odpadają z naszych pól różne nieewolucyjne treści. Odpadanie lęków jest szczególnie spektakularne, gdyż automatycznie wpływa to na pracę serca, ponieważ lęki są fizycznie zamocowane w elektromagnetycznym polu serca.

   W czasie Przesilenia Zimowego magnetyzm naszej przepięknej planety jest najniższy w roku i jego wpływ na elektromagnetyzm ludzkiego serca też jest w tym czasie szczególny. Podczas Zimowych Przesileń uruchamiają się w nas wszelkie nieewolucyjne, nieprzyjemne treści (lęki, agresja, nienawiść, głęboki żal, smutek, tęsknota, melancholia; tak zwana depresja).

   Lekiem na wszystko, oprócz codziennej suplementacji, jest jak najczęstszy kontakt z Naturą:

   – przytulanie się do Drzew, rozmowa z Drzewami, wymiana energetyczna z nimi,
   – patrzenie w Słońce, gdy tylko (choć na 5 min.) się ukaże,
   – codzienne ćwiczenie prawidłowego oddechu. Prawidłowy oddech leczy, podnosi nasze wibracje, uspokaja, wycisza rozbrykany umysł, prawidłowym oddechem możemy nawet regulować pracę serca!

   https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/tag/prawidlowy-oddech/

   https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2018/08/03/duchowy-wymiar-ziol-kwiat-serdecznika-pomaga-w-pracy-nad-traumami-przeszlosci-sebastian-szaman-21-wieku/

   *

   Warto zafundować sobie długie włosy, które chronią przed różnymi oddziaływaniami. Słowianie chronili również swój umysł, nosząc wszyty w opaskę na czole złoty, srebrny lub miedziany drucik czy łańcuszek (można go włożyć w kolorową sznurówkę).
   Mosiądz też ładnie stabilizuje pole.
   Idealnie byłoby nosić zawieszony na piersi kawałek drewna Cedrowego…
   Chronią nas też Żywioły, które są Żywymi Istotami, z którymi można rozmawiać.

   *

   Pożywać dobre jadło: własne jabłka, kiszonki, jajka od domowych kur, naturalne oleje, bardzo dużo miodu; codziennie rano, w południe, wieczorem po łyżeczce pyłku kwiatowego, najlepsza jest pierzga (kupowana bez domieszki z miodem), ale to drogi produkt.

   Dobrze by było zacząć zmniejszać ilość spożywanego chleba z zawsze modyfikowanej pszenicy, i w ogóle z zamulających ciało i umysł produktów pszenicznych.

   Codziennie przez cały rok 4 orzechy włoskie dziennie. Dynia usprawnia mózg (zupy, mixy, na surowo).

   *

   Przypominam o odstawieniu kosmetyków z aluminium (głównie dezodoranty), past z fluorem, napojów i wody z plastików.

   1. Potwierdzam, luz, natura, wit. D i uśmiech z serca od ucha do ucha.
    Te wszystkie dolegliwości są tylko oczyszczaniem ze zbędnych balastów ciała i ducha.

    Transformacja ciał ze starego na nowe, a najbardziej to odczuwają istoty z dobrze już oczyszczonym, ale nie do końca, polem i z wyższą świadomością.

    Będzie już tylko lepiej, tylko się nie poddawajmy i nie nawiedzajmy „dochtorów”, bo to może tylko zaszkodzić.
    😀 😀 😀

   2. No, niektórym to trzeba często przypominać o prawidłowym całodziennym odżywianiu się. 😀

    Znam też takich, co spożywają 4 posiłki dziennie, w tym dwa w postaci kawy.

    Rady innych są cenne, czasem tylko mamy trudności z ich wykonaniem, siła przyzwyczajeń robi swoje.

   3. Witam;Wiele słusznych uwag. Jak mówią na strzelnicy, strzał w dziesiątkę. Co do jednego mam uwagę, chodzi o suplementację; mnie te słowo kojarzy się z chemią, albo sztucznie wytwarzane witaminy. Jeśli chodzi o inną suplementację, to przepraszam.
    Moja uwaga dotyczy , na przykład że niektóre witaminy są lewo skrętne a inne prawo skrętne. Jedne są dobre i pożyteczne. A TE DRUGIE są nieprzydatne, wręcz mogą być szkodliwe. Witamina „D” – TO NAJLEPSZE jest słońce. Ale jak wiemy tego słońca nie mamy za wiele, parę dni w roku. Tam gdzie mieszkam, jest ciągle pochmurno. Można temu zaradzić, są specjalne żarówki; dotyczy Szwecja, Norwegia, Islandia, daleka Północ. Mają szerokie spektrum częstotliwości, zastępują słońce. Pomagają. Są takie kawiarenki, w których można się doładować za darmo – czyli na koszt miasta. Witamina”D” – TABLETKA. Trzeba podawać z tłuszczem, zazwyczaj nikt o tym nie pamięta. Albo nie wie.
    Coś dodam od siebie, surowe kurze jajko i nie tylko. Posiada wszystkie potrzebne witaminy i minerały . Absolutnie WSZYSTKIE. Mówiąc jajko mam na myśli żółtko – bo białko jest tylko zwykłym pożywieniem. Ja od dawna stosuję tą metodę. Naprawdę jest skuteczna i wypróbowana. To tak bardzo na skróty.
    Pozdrawiam.

  2. Re: „Co sie dzialo przez ostatnie okolo 10 dni? Doznalem totalnego ataku, obciazenia duchowego, serce mi kolatalo nie moglem sie uspokoic, leki jakies non stop… czy cos sie ostro przetaczalo w przestrzeni? „

   Nie bać się! Do Przesilenia Zimowego, a wtedy Kolęda wszystko odnowi! 🙂

   1. O, jeszcze dodam to: – polecam nie czytać tekstów, informacji i news’ów negatywnych albo takich które powodują odczucie strachu, złości i bezsilności. To nie jest przypadkowe – takie informacje so programowane celowo ażeby ludzi udupić. Na przyklad te wszystkie historie dotyczące KK i prowadzenia się kleru. To jest fakt, – prawda, tyle że podawana w sposób up…dalajacy. Takie same informacje można ściągnąć w zupełnie inny sposób z innych źródeł, bez negatywnych energii i oslabiajacych komentarzy. Heretyk

   2. Tak właśnie jest, trwa totalne oczyszczanie, nie panikujmy, to nie są choroby, to nadchodzi nasze uleczenie z matrixowych zakodowanych pułapek.

    Do końca tego roku spędzajmy jak najwięcej czasu w swoich wewnętrznych światach w sercu, modlitwa, medytacja, wyciszenie to jedyne lekarstwo na nasze dopadające nas dolegliwości.

    Warto otaczać się rzeczami, które uruchamiają w nas przyjemne procesy, na przykład wysokie wibracje, które generuje się podczas robienia tego, co się naprawdę kocha.

    Róbmy to, co kochamy, by być szczęśliwymi, myślmy o rzeczach, które sprawiają, że czujemy się dobrze, mniej o tych, które odbierają nam sen z powiek.

    Ja będę to powtarzać w nieskończoność, że kiedyś trzeba odkryć w sobie spokój, odciąć się od tego, co toksyczne.

    Czas na radość w życiu, być i żyć, kochać, doświadczać, czerpać, pokochać siebie takim, jakim się jest.

    Tak prosto i zarazem trudno jest odkryć siebie, lecz wystarczy zrobić pierwszy krok, by to uczynić.

    Jak śpiewa Anna Jantar.

    „Kocham Świat cały, bo jest mały i w Nas jest cały” ❤

   3. ,, Ja będę to powtarzać w nieskończoność, że kiedyś trzeba odkryć w sobie spokój, odciąć się od tego, co toksyczne.”

    Bardzo przydały mi się powyższe słowa i z resztą cały Twój wpis, Aniu.
    Trafiają w ,,moje” sedno 🙂
    Dziękuję.

    W końcu to my siedzimy za kierownicą swojego życia. A inni, cóż, możemy ich zabierać ,,na stopa” 🙂 , jeśli im z nami po drodze.
    Łoczywiście za 6,50 😀 😀 😀

    Do końca tego roku, bo od stycznia szykują się podwyżki 🙂 , vat-u też.

   4. ,, Nie bać się! Do Przesilenia Zimowego, a wtedy Kolęda wszystko odnowi! 🙂”
    ,,O, jeszcze dodam to: – polecam nie czytać tekstów, informacji i news’ów negatywnych albo takich które powodują odczucie strachu, złości i bezsilności. …”

    Oby cały świat składał się z Heretyków, którzy piszą takie mądre i prawdziwe słowa!
    Już samo przebywanie w przednim towarzystwie to połowa sukcesu w rozwiązywaniu zadań, jakie przed nami się pojawiają!

 7. Rozgościli się na Słowiańskiej ziemi i zawsze dokonują przewrotów!
  Taką Polskę nam przerobili ..Perpetum Mobile………
  Pamiętam Wyszyńskiego na wywczasach przymusowych szkoleniowych , Popiełuszkę, i in…
  Wywoływanie wzburzenie społecznego – bronimy księdza – bronimy kk..a ten natychmiast wżera się w nasze mózgi i podświadomość..Takie karty przetargowe..nic nowego pod słońcem..stary patent…ofiary składane muszą przynosić zakładane zyski!…
  Nie dadzą odpocząć słowiańskiemu naRODowi..!
  Ciągłe ofiary i bezczelnie wpychają NAS do tej samej wody!
  Teraz rzucili się na ks.Jankowskiego…a za jego plecami …ukryci
  hipokryci…czyli , krętacz, obłudnik, kombinator, fałszywiec, matacz, kuglarz, blagier, ..

  Świadomość i Rozeznanie …rozeznanie prawdy i przywrócenie prawdziwego znaczenia Słowom…

  Jezus – kartą przetargową -Jokerem !

  ps…joker— trefniś, mocna strona, atut, as w rękawie, …

  1. Jestem z Gdańska. Od 40 lat tu mieszkam.
   To prawda.
   Każdy w Gdańsku o tym wiedział.
   Każdy znał Kajtusia.
   Gdańszczanie wiedzą, kto to był.

  2. Justyno pieknie to opisalas!Teraz kiedy juz sie tak rozgoscili i possali soki z Polakow moga juz spokojnie odpalac swoje swiece hanukowe w palacu prezydenckim.

   1. Devingo , Heretic – Drodzy Tawerniacy….terapia szokowa jest potrzebna…najprędzej budzi i oczyszcza…

    Bałam się niektórych treści z ”bilii”oraz obrazków i wiele innych..
    Dość wmawiania – przypisywania NAM LECHITOM…treści i czynów…
    Przyszedł moment kiedy poczytałam po sto i trzysta razy żeby mózg i serce wyleczyć z tego …..

  3. Heretic — po przeanalizowaniu historii zbrodni…wieków morza krwi dzisiejsze wiadomostki to już bułka z masłem..same tytuły
   ”newsów przelecisz”i wszy…jasne…a nawet i na to szkoda czasu..
   …stare patenty odpadają jak tynk albo tapeta……
   lub osuwiska na planecie…patrz/wpis/o zjawiskach…
   …nigdy nie zapomnę ….tego ołtarzyka w trupiarni przyszpitalnej – zimnej lodowatej – o 7 rano …spędzali Nas
   dzieciątka sześcioletnie i siedmioletnie …..do kostnicy kiedy
   kościoły miały tzw”inwentaryzację”-czyt…prawidłowo…
   To jest moja karta przetargowa…
   Przeanalizuj takie sytuacje w swoim życiu…w 3 sekundy się oczyścisz..

 8. Świadomośc i Rozeznanie i Orientację w Terenie takie Myśli przekazuję dla RODaków nawiedzających Górę MOCY w Koszalinie..
  ————————————————————————–
  Góra Chełmska w Koszalinie.. .ogłosili wczoraj w tiwi szczecińskiej zbiórkę na budowę nowego sanktuarium dla pielgrzymów …. te kioseczki to za mało…

 9. Racja, kurcze zapomnialem o przesileniu. To wszystko wyjasnia, pozbylem sie ostatnio kolejnej „trudnej tresci”w postaci toksycznej znajomosci, ktory sie ciagnela zbyt dlugo i to byl efekt skatalizowany przesileniem. Tylko wlasnie wyszlo po kilku tygodniach w trakcie przesilenia stad nie moglem sobie zdiagnozowac o co chodzi. Dzieki TAW za obszerne literki, musze pamietac o suplementowaniu sie, za malo o to dbam. Wracam juz do normy i teraz dodatkowo jestem uspokojony.

  A propos lekarzy… unikam jak ognia. Oni sa podobni do KaKa, jak do nich pojdziesz to beda probowac Cie wciagnac do farmy, zeby byl kolejny chory przewlekle i nowe leki, kasa leci… Cale szczescie nie pamietam kiedy ostatnio bylem chory wiec na mnie poki co nie zarabiaja 🙂

 10. Vikingu-chcesz – opowiem Ci następny patent…
  1973 rok…puste sklepy- tzw ..komisy i konsumy…dla …
  Jestem świadkiem na ślubie koleżanki…
  Goście znoszą prezenty …wszysko co do życia potrzebne..
  …od pościeli po garnki ect..tak – to było cenniejsze od złota…
  …nagle wstaje jedna ”osoba” z dalszej rodziny- kuzyna żona…
  …wyciąga kapelusz i bez pytań i zgody zaczyna łazić dookoła stołów i bezczelnie zbiera kasę-nie pozwalając na spokojny posiłek…ku oburzeniu wszystkich!
  …Teatralnie wrzuciła do kapelusza 500 zł/górala/…
  …no i nazbierawszy polazła na górę do pokoiku…a za nimi młodzi i ja – świadkowa …aby przejąć pieniądze…
  …..jakież było nasze zdziwienie gdy przyuważyliśmy zabiera”swoje”500 zł/górala/ – zaczyn-zachęta-teatrzyk dla ubogich/)))))))))))…tak …a po chwili .. wyciąga garść pieniędzy
  z kapelusza i pyskuje że jej się należy…
  …oburzeni zachowaniem ”tej” – jej bezczelną samowolą …
  zrobiliśmy uwagę że nie na miejscu jej samowolne zachowanie..
  Nic sobie z tego nie robiła… …okazało się że była z ”onych”
  Zastanówcie się ” CO Wam To Przypomina”? Fundacje..rozmaitego formatu organizacje??

  Tak…fikcyjnie zainwestowała…zgarnęła kasę z oburzonych gości..
  i nażarła się ..nachlała..i kazała sobie zapakować żarcie do koszyka… Po dziś aktualne…

  …i jeszcze jedno dodam …ulęgła dzieciątko przed czterdziestką i kilku panów płaciło alimenty bo jeżeli nie to żona się dowie…
  Ostrzegam mężczyzn – uważajcie na ten patent…”onych”
  zawsze aktualne…
  ps..oczyściłam się… ostrzegając WAS MOI DRODZY…

 11. „ps..oczyściłam się… ostrzegając WAS MOI DRODZY…”

  Ale jesteś szybka, Justynko, w tym oczyszczaniu 😀 pełen szacun.

  Ale potwierdzam, to wszystko w tamtych czasach tak się odbywało, dzisiaj też, tylko może w bardziej białych rękawiczkach. 😀

  1. Aniu-z jeszcze większą premedytacją lecą…ostrzegajmy!
   …bo jak nie MY to KTO? …rozwalanie rodzin i zarabianie na
   patencie…właśnie teraz bez rękawiczek…
   Jak ma naROD funkcjonować jak nikt nie kuma..zawsze pytaj siebie …co taka ma za interes i wsz.jasne…
   W latach naszej młodości było zauważalne to powtarzalne ścierwo a dzisiaj jest tak powszechne że nikt nie zwraca na to uwagi..
   …zapamiętałam z propedeutyki nauki o społeczeństwie i wszędzie hasła widniały…”RODzina -jako-podstawowa-komórka społeczna..”

   https://www.bryk.pl/wypracowania/pozostale/wos/14844-rodzina-jako-podstawowa-komorka-spoleczna.html

   1. „Prawo polskie zakazuje małżeństwa w momencie, gdy:

    Jedna z osób jest niepełnoletnia (w wyjątkowych przypadkach może jednak mieć mniej niż osiemnaście lat)
    Jest niepoczytalna
    Pozostaje w innym, prawomocnym związku
    Jest bliskim krewnym (ojcem, bratem, matką, siostrą, przyrodnim bratem i siostrą, zięć, teściowa)”

    transseksualizm jest choroba i nie zostal wykreslony z ONZ-etowskiej listy chorob o podlozu psychicznym. Jakiego ciula zatem niszczy sie rodziny po przez propragowanie genderowskiego odchylu i to wszystko rekoma politykow z ramienia korpo-bankierow. Nie jaki agent Bentkowski czyli Grodzka ,deprawowalo i niszczylo spoleczesntwo polskie juz samym wizerunkiem i jakim prawem osoba z zaburzeniami psychicznymi parala sie politykowaniem i obscenicznym eksibicjonizowaniem sie swoim wizerunkiem na szklanym ekranie,ukazujac swoja morde w calej Polsce.
    To my Polacy pozwolilismy politykom aby odpierdalac takie szopki i to za nasze pieniadze a oglupianiu zreszta spoleczenstwa nie ma konca jak narazie.

   2. Devingo, w Niemczech parlament zatwierdził oficjalnie trzecią płeć

    https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-divers-w-niemczech-wprowadzono-trzecia-plec,nId,2731145

    Jeśli jeszcze osoby, których genetycznie nie można do którejś z dwóch płci przypisać można zrozumieć to interpretację trzeciej płci przez „homo niewiadomo” (nie chcę tym określeniem nikogo urazić- jestem tolerancyjna, nie interesuje mnie kto ko kocha i kto z kim śpi- dopóki ten ktoś nie chce mnie zmusić do „tolerancji”) budzi niesmak:

    Agencja dpa zwraca uwagę, że rozwiązania, zawarte w przyjętej obecnie ustawie, od początku spotykały się także z krytyką, ponieważ pod presją chadeków zmianę w księdze stanu cywilnego uzależniono od przedłożenia zaświadczenia lekarskiego. Podczas prac nad ustawą w komisjach parlamentarnych złagodzono nieco ten wymóg, dopuszczając „w wyjątkowych przypadkach” złożone pod przysięgą oświadczenie zainteresowanej osoby.

    Z pewnym rozczarowaniem uchwalenie ustawy w tej formie przyjął związek lesbijek i gejów (LSVD) argumentując, że interseksualność w znacznej mierze ograniczono do odmienności fizycznej, podczas gdy na określenie płci wpływ mają także czynniki społeczne i psychiczne.

    Szczególnie zdanie” na określenie płci wpływ mają także czynniki społeczne i psychiczne” mnie zadziwia. Bo gdyby tak było byłabym mężczyzną. Jako dziecko bawiłam się autkami, chodziłam po drzewach, płotach, grałam z kuzynami w piłkę, zazdrościłam chłopakom łatwości ” pójścia na stronę”. Tzn, że czynniki psychiczne zrobiły ze mnie niewiadomoco? 😉

 12. „…i jeszcze jedno dodam …ulęgła dzieciątko przed czterdziestką i kilku panów płaciło alimenty bo jeżeli nie to żona się dowie…
  Ostrzegam mężczyzn – uważajcie na ten patent…”onych”
  zawsze aktualne…
  ps..oczyściłam się… ostrzegając WAS MOI DRODZY…” Biedni Ci panowanie 🙂 Miała ich w garści a właściwie trzymała ich za jaja 😄To musiało boleć…🙂😀 Czy była chociaż urodziwa ? 🙂

 13. … Vikingu nie zrozumiałeś przekazu…patentu…
  …to się nazywa na haczyk..czyt..na e….ster…kę…..albo na….e…ster…a.

  …nie słowiańska gęba no i z metra cięte…czyt…kompleksy…!

  1. Justynko, wydaje mi się, że częściowo jesteśmy w pkt 1, a częściowo w pkt 2.
   Bo czasy obecne mamy bardzo ciężkie, ale też mamy już bardzo dużo silnych i odpowiedzialnych mężczyzn, patrz np. TAWerniacy, to już chłopcy nie byle jacy. 😀
   Czyż nie jest tak, Justynko?

   Bo choćby nie wiem co zachodnie elyty mówiły,
   Ich chłopy nie mają i mieć nie będą Słowian siły.
   I darmo się silą butne zachodnie mazgaje i tchórze,
   Co najwyżej rozwalą głowy na Słowiańskim murze.

   I tak się stanie, bo ja powiadam, że stać tak się musi,
   Nie ma takich mocnych, że Nas Słowian ktoś zdusi,
   A tym bardziej zgniła i upadła już Zachodnia Europa,
   Która zebrała, zbiera i dostanie ostatniego kopa.

   1. raczej w ostatnich fazach punktu czwartego obrazka. Bo silne chłopy już się porodziły.

 14. „…nie słowiańska gęba no i z metra cięte…czyt…kompleksy…!” Mój przyjaciel, związał się z taką kobietą i nie ma teraz wesołej sytuacji…Jest pracowity, lojalny, pomagał jej w pracach domowych, mył jej samochód, ale dla tej baby był za dobry…a ona tego nie doceniła. Jestem jednak pewny tego, że uwolni się od niej i znajdzie kobietę która szczerze go pokocha, bo facet na to zasługuje.

  1. Niemcy to narod niemy ,postawiony do pionu od poczatku przez galopujacy KKowy watykanizm ,wiec nadawali sie doskonale do tego aby wprowadzic im karnosc i posluszenstwo odcinajac rozum od serca.Zaprogramowani tak jakby im jezyki powycinali 10 wiekow temu aby nie mogli z niczym protestowac tylko wykonywac karnie polecenia okupantow watykanskich ..niemi-niemcy . Do pacyfikacji innych narodow w imie watykanskich watazkow byli jak w morde sztrelil ,a korporacja babilonska wmawiala im wiekami ze nie sa slowianami tylko jakims germanami .

   Zachod juz wogole sie dawno zezarl i to na ironie wlasnie wtedy, kiedy u nas panowal galopujacy nemrodyzm syjonistow w sowieckim stylu wspoplracujacy z watykanskom osmiornica zerujaca na energi wypracowanej Polakow. Ciekawe..dlaczego nemrodysci zainstalowali sie komunizmem sowieckim wlasnie w krajach slowianskich…. Ale i u nas sorosownia niezle podskakuje i prycha organizujac dzieciaczka dni „europejskiej integracji polskich dziewczynek z brazowymi mezczyznami „jak to nazywaja. Dorosle byki tzw”inzynierowie -migranci”obsciskuja sie z naszymi dziecmi ,probujac programowac je na milosc i fascynacje arabstwem i innoscia . Niejaki Zbigniew Pelczynski kolaborator sorosowni jest organizatorem owych dni milosci do innosci.

   https://dailystormer.name/polish-euroweek-program-hands-over-infant-girls-to-brown-men-for-integration/

   1. Re: akt urodzenia: TAW, masz racje! Dlatego tak ważne jest nauczyć się powiedzieć następujące słowa z miłością, do przedstawicieli elity władzy, kościołów, autorytetów i innych pasożytów: *** fuck you ! *** (heart) Heretic

   2. i tylko po to porachowani jestesmy za pomoca peselow i aktow urodzenia aby z nas wysysac to co wypracujemy,obkladac podatkami cieplarnianymi,podatkami od wypracowanych godzin czy dziela lub skladkami .Wszystko po to aby owe pseudo elity mogly spokojnie udawac elity tworzac kasty i drabiny spoleczne z dupy wywleczone aby im sie lepiej zylo po przez zastraszanie.

   3. Stanie Bleszyński, wielu mogłoby tych „miłych” słów nie zrozumieć, po mojemu lepiej byłoby użyć ” bajki o wężu” ssssssspie…..dalaj.

    Upss, przepraszam za wyrażenie. 😉

 15. Trochę w innym temacie: dwa przepisy, dwa sposoby.

  1. Na ból głowy najlepsza jest mieszanka soku z pokrzywy z oliwą z oliwek. Dziś bolała mnie głowa i właśnie ten roztwór mi pomógł. Trzeba go wcierać w skronie, mocno wcierać, solidnie. Zadziałało u mnie, jakem migrenowiec.

  2. Najlepsza herbata: Wsypać odpowiednią ilość herbaty do zimnej wody i zagotować, gotować 2 minuty, zestawić, parzyć pod przykryciem 15 minut. Herbata najlepsza, jak może być, tak to robią w Japonii, Chinach, Indiach. Pijemy dziś właśnie tak zaparzoną herbatę. Miodzio. Dobrego wieczoru!

 16. https://1polska.pl/
  Kochani, powyżej „I Ogólnopolska Konferencja Zatrzymać Handel Dziećmi” Paweł Bednarz – warto posłuchać, obejmijmy naszymi sercami wszystkie polskie dzieci, zwłaszcza TE zagrożone w jakikolwiek sposób…❤ 💗 💛 💚 💙

  1. Posłuchajcie sobie Potockiego, co Wy na to? Do czego on nawołuje? Nie podoba mi się, natomiast podoba mi się pomysł stworzenia oddolnego ruchu społecznego, czas by Suweren przejął władzę w Polsce! Ciekawie wypowiedział się jeden z uczestników Konferencji…Powiedział, że jesteśmy w stanie wojny…Bo jeżeli nasze polskie dzieci są odbierane RODZINIE i sprzedawane za granicę, traktowane źle w kraju, a ONE są przyszłością NARODU, są JEGO najmłodszą CZĘŚCIĄ to stwierdzenie o wojnie ma sens…

  2. Dzięki za porusznie tematu, dla wielu niewygodnego, zakłucajacego dobre samopoczucie ( tak odczytuje „etykietki” przyczepione do tych filmików)
   „I Ogólnopolska Konferencja Zatrzymać Handel Dziećmi” – a tu raptem 60 osób…
   Poki nie zrobi sie porzadku z tym procederem, to gadanie o jakichkolwiek pozytywnych zmianach jest bredzeniem.
   A jak ktos bedzie chciał powiedziec, ze sa wazniejsze sprawy
   niz podwójnie juz skrzywdzone i bezbronne dzieci. To niech sobie pomysli, ze to jego dziecko jest własnie w domu dziecka i czeka na adopcje. I jakie bedą wtedy jego priorytety.
   Ta sprawa jest papierkiem lakmusowym zmian, nie tylko w Polsce. A po frekwencji i zainteresowaniu tą sprawą to jeszcze bardzo daleka droga, tym bardziej, ze do ” przepasci ” jest tuż tuż…

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s