Chemiczny holokaust Słowian we współczesnych obozach śmierci

<https://youtu.be/Po5hdqEIrzU

Z Londynu relacjonuje Pol Lechicki.

Reklamy