Gadzi wściek. Portal smoka Dżordża atakuje nieszczepących się Słowian

Zrzut ekranu z dzisiejszego gadziego portalu
Gadzi wściek. Portal smoka Dżordża Sorosa atakuje nieszczepących się Słowian.

Bez komentarza.

TAW

Reklama