Słowiańska viagra (cz. 2)

<https://youtu.be/tdbIPKjDi2k

Właściwości zdrowotne jaj przepiórczych prezentuje mjr Adolf Kudliński.

Oglądaj również: