Poniżej podaję 26 pytań, na które każdy prawdziwy lekarz potrafi odpowiedzieć. Jeżeli twój pediatra, czyli masowy realizator przymusowych szczepień, nie udzieli ci odpowiedzi, to musisz się oczywiście zastanowić, kim on jest.

.https://youtu.be/Uxh5EuqYIX4

Jak to wyjaśniły już procesy norymberskie, żaden urzędnik państwowy nie może zasłaniać się poleceniem odgórnym, realizując sprzeczne z logiką i wiedzą postulaty. Innymi słowy, żaden aktor sceny politycznej nie może pod pretekstem ustaw narzucać obywatelom czegoś, co jest szkodliwe dla nich lub w inny sposób ogranicza ich możliwości działania, ewidentnie im szkodząc. Obywatel ma prawo zastosować tzw. obywatelskie nieposłuszeństwo.

civil-disobedience-becomes-a-sacred-duty-when-the-state-has-become-lawless-or-corrupt-mahatma-gandhi.jpg„Obywatelskie  nieposłuszeństwo pozostaje świętym obowiązkiem, kiedy państwo zaczyna stosować bezprawie i korupcję. I obywatel, który prowadzi wymianę z takim państwem, sam uczestniczy w tej korupcji i bezprawiu” – Mahatma Gandhi

Zauważ bowiem, szanowny Czytelniku, że z jednej strony słyszysz ciągle, że jesteś mądry i masz prawa wyborcze, a z drugiej strony ci sami ludzie stosują przymus [bezprawnie – przyp. TAW] w przyjmowaniu czegoś, co nazywają lekami. Podkreślam, jest to typowy przykład nowomowy, ponieważ szczepionka nikogo i niczego nie leczy, jest tylko podatkiem nakładanym na ciebie bez udziału Ministerstwa Finansów.

Taki na przykład prof. Andrzej Zieliński z PZH z jednej strony publicznie twierdzi, że wyroki sądowe uznające związek pomiędzy autyzmem a szczepionkami nie są żadnym dowodem, że taki związek powinni ustalić „naukowcy”, a zaraz potem leci do Komisji Zdrowia w Sejmie w celu uchwalenia przymusu szczepień. Czyli tak, jak to mówiła w „Samych swoich” matka, wręczając granaty synowi: „Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie”. Lub jeszcze starsze, z H. Sienkiewicza: „Jak Kali kraść, to dobrze, ale jak Kalemu kraść, to źle”. Jak ty płacisz za szczepionki, to dobrze, ale jak przestajesz płacić, oj, oj, aj, aaj, to bardzo źle.

Musisz zrozumieć, Polaku, że twoje życie sprowadza się tylko do płacenia podatków, a nie do tego, abyś samodzielnie myślał. Jak tylko zaczniesz myśleć, to my, mając wielopokoleniowe doświadczenie, wiemy już, jak zająć twój czas i ściągnąć ciebie na ziemię. Po to stworzyliśmy system powszechnej indoktrynacji pod nazwą „obowiązek szkolny”, abyś kończąc swoją „edukację”, nic innego nie umiał robić, tylko wypełniać instrukcje. Takie to proste, a ty wciąż nie możesz tego zrozumieć.

Typowym przykładem potwierdzającym powyższą tezę jest wciśnięty pediatrom obowiązek zmuszania [bezprawnego — przyp. TAW] rodziców do szczepienia swoich dzieci. Tu nie ma znaczenia, że postępują wbrew Konstytucji RP i nie ma znaczenia, że postępują tu wbrew Deklaracji Praw Człowieka [a także wbrew ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 16) – przyp. TAW]. Ważne, że wypełniają instrukcje jakiegoś tam pozakonstytucyjnego urzędnika, jakim jest Główny Inspektor Sanitarny, pełniący rolę policji szczepionkowej. Obecnie już sanepidy przymierzają się w Polsce do odbierania dzieci rodzicom niewyrażającym zgody na ich trucie.

To właśnie ten urzędnik ustala, co dla twojego dziecka, Czytelniku, jest dobre. Ty bowiem jesteś za głupi na to, aby ocenić dobro swojego dziecka, obojętnie jakie masz wykształcenie.

Poniżej podam kilkanaście pytań, które udowodnią Ci, że to jest prawda. Spróbuj zadać poniższe pytania czy to swojemu lekarzowi pediatrze, czy pracownikowi sanepidu, który przyjdzie Ciebie straszyć mandatami. Już nie wspomnę o przedstawicielach resortu sprawiedliwości.

1. Jeżeli szczepionki działają tak dobrze i nie powodują autyzmu, to dlaczego wirusolodzy firmy Merck [firma Merck – zleceniodawca medialnego linczu (śmierć cywilna) na dr. Andrew Wakefieldzie – przyp. TAW] opracowujący te szczepionki twierdzą publicznie, że wyniki zostały sfałszowane już w 2001 roku? I firma posiada dowody, że szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce powoduje wzrost autyzmu o 800%!

2. Jeżeli szczepionka MMR jest taka dobra, to dlaczego epidemie odry wystąpiły tylko w grupach zaszczepionych nawet w 99%?

3. Jeżeli toksykolodzy twierdzą, że rtęć jest neurotoksyną, uszkadzająca centralny układ nerwowy, czyli mózg, to dlaczego wstrzykiwana dzieciom (nie posiadającym bariery krew–mózg) bezpośrednio do krwi, rzekomo nie uszkadza mózgu? To samo dotyczy wstrzykiwania szczepionki kobietom w ciąży lub chcącym zajść w ciąże, do czego namawia na przykład dr Jacek Mrukowicz, redaktor „Medycyny Praktycznej”.

4. Jeżeli szczepionki zostały dokładnie przebadane, jak twierdzi na przykład p. prof. Andrzej Radzikowski z Warszawy, to dlaczego przemysł szczepionkowy posiada immunitet prawny zwalniający od pokrywania szkód powikłań poszczepiennych?

Czyli najpierw płać, głupi ludku, na przymusowe ubezpieczenia, czyli bezpłatne szczepionki, a potem jeszcze będziesz płacił za kalectwo poszczepienne. Rozumiesz teraz, dlaczego składki na ubezpieczenia trzeba co roku podwyższać?

Przecież VAT to łapówka dla urzędników, stad mają wynagrodzenie o 40% wyższe od średniej krajowej.

5. Jeżeli szczepionki zapobiegają chorobom, to dlaczego na ulotce szczepionki, na przykład ospy wietrznej, stoi jak wół, że może wywołać ospę?

6. Jeżeli szczepionki zapobiegają chorobom zakaźnym, to dlaczego wszelkie wykresy statystyczne i epidemiologiczne wskazują, że choroby zakaźne zniknęły najczęściej dwa-trzy pokolenia wcześniej, zanim pojawiła się dana szczepionka? Możesz to sam sprawdzić w podstawowym podręczniku dla średnich szkół medycznych wydanym przez PZWL. Jak zapoznasz się z tym podręcznikiem, to od razu zauważysz, że tzw. eksperci gazetowi, nawet z tytułami naukowymi, posiadają mniejszą wiedzę od tej zawartej w podręczniku dla średnich szkół medycznych.

7. Jeżeli szczepionki są tak bezpieczne, to dlaczego tylko w tym roku zmarło już 56 dzieci po szczepieniu przeciwko grypie? Dlaczego umierają dzieci po szczepieniu przeciwko odrze, skoro w podręcznikach lekarskich stoi jak wół, że choroby te nie wymagają leczenia, tylko leżenia.

W USA zanotowano w sumie już około 1500 zgonów po szczepieniu WZW B. Normalnie w USA bez szczepień chorowały na WZW B tylko 54 noworodki. Przez analogię, w Polsce chorowało na WZW B kilka noworodków, a szczepi się koło 300 000 niemowlaków już w pierwszej dobie. Zgonów na wszelki wypadek się nie publikuje. Tajemnica handlowa.

8. Jeżeli szczepionki są takie bezpieczne, to na jakiej podstawie to ustalono, skoro na ulotkach stoi jak wół, że badań klinicznych dotyczących choćby wywoływania raka nie przeprowadzono

i że badań klinicznych DOTYCZĄCYCH POWSTAWANIA WAD WRODZONYCH RÓWNIEŻ NIE PROWADZONO? Na jakiej podstawie więc licznie występujący w mass mediach na przykład konsultanci wojewódzcy twierdzą, że szczepionki można podawać wcześniakom?

9. Jeżeli szczepionki są tak bezpieczne, to dlaczego po zaszczepieniu matki jej dziecko karmione mlekiem z piersi choruje na zapalenie dróg oddechowych?

10. Jeżeli szczepionka jest tak bezpieczna, jak to twierdzi choćby Komisja Przejrzystości w Polsce, to dlaczego na ulotce firmowej zastrzega się, że szczepionka Silgard/Gardasil może spowodować między innymi padaczkę, czyli ciężkie uszkodzenie mózgu?

Przecież 98% zakażeń wirusem HPV nie wymaga leczenia w ogóle.

11. Jeżeli szczepionki przeciw grypie są tak bezpieczne, to dlaczego w jednym tylko sezonie, w jednym kraju zanotowano po nich ponad 800 przypadków ciężkiego uszkodzenia mózgu, zwanego narkolepsją?

12. Jeżeli szczepionki są takie bezpieczne, to dlaczego firmy je produkujące na ulotkach zabezpieczają się przed sądami, wymieniając całą listę powikłań w rodzaju: ciężkie uszkodzenia mózgu, zapalenia stawów, drżenia i omdlenia, porażenia nerwów czaszkowych, drgawki, zespół Guilliana-Barrego.

13. Jeżeli szczepionki są tak dokładnie badane, to dlaczego Cochrane Library, dokonując analizy prac omawiających tylko szczepionkę przeciwko grypie, stwierdziła, że 99% tych publikacji nie spełnia elementarnych zasad pisania prac naukowych, a w dodatku te pozostałe udowadniają, że szczepionka przeciwko grypie ma taką samą skuteczność jak mycie rąk. A powszechnie wiadomo, że mycie rąk jest 1000 razy tańsze i nie powoduje powikłań.

14. Jeżeli prac naukowych popierających szczepionkę przeciwko grypie do tej pory, po 75 latach stosowania szczepionki, nie zanotowano, to dlaczego p. prof. mgr Brydak i inni nadal reklamują ten preparat? Dlaczego obecny przewodniczący Naczelnej Izby Lekarskiej, dr Maciej Hamankiewicz, wystosowuje pisma prywatne na drukach Izby Lekarskiej do Ministerstwa nomen omen Zdrowia o konieczności przymusu szczepień pracowników służby Zdrowia?

15. Jeżeli szczepionki są tak bezpieczne i można je podawać kobietom w ciąży, to dlaczego producenci zastrzegają się w ulotkach, że badań na kobietach w ciąży nie prowadzono? Ulotki podają: „Skutków oddziaływania szczepionki na rozwój płodu nie badano”.

16. Jeżeli szczepionki są tak skuteczne, to dlaczego notowane w ostatnim pokoleniu, czyli w okresie 25 lat, wszystkie „epidemie” występowały tylko w grupach zaszczepionych w co najmniej 97%?

17. Jeżeli szczepionki są tak bezpieczne i przebadane, to dlaczego media podają tylko informacje handlowe, a głosy przeciwników są niedopuszczane do przekazu?

big pharma

Media stosują prymitywny socjotechniczny chwyt: jak chwalisz szczepienia, to jesteś wybitnym ekspertem, jak jesteś przeciwny truciu ludzi, to jesteś ignorantem, oszołomem i nieukiem. Proste. Pamiętaj o tym podczas wywiadów telewizyjnych czy radiowych.

18. Jeżeli szczepionki są tak bezpieczne, to dlaczego wszelkie prace naukowe, wykonywane zgodnie z zasadami naukowymi a przedstawiające negatywne skutki szczepień, są pomijane przez media?

19. Dlaczego w szczepionkach znajduje się stukrotnie większe stężenie toksyn, takich jak rtęć czy aluminium, aniżeli dopuszczalne jest dla wody pitnej?

20. Dlaczego media w Polsce, nagminnie powtarzające fałszerstwa odnośnie prac dr. Andrew Wakefielda, do dnia dzisiejszego nie podały sprostowania, skoro badania dr. Wakefielda potwierdziło 17 niezależnych ośrodków na całej kuli ziemskiej?

[Dr Andrew Wakefield w 1998 r. na łamach prestiżowego czasopisma naukowego „The Lancet” udowodnił wpływ szczepionki MMR (odra-świnka-różyczka) na występowanie u dzieci autyzmu i zapalenia jelit – przyp. TAW]

dr Andrew Wakefield_Dr Andrew Wakefield (ur. 1957)

Dlaczego nadal oszukują społeczeństwo, twierdząc, że praca dr. Wakefielda była zła? To jest dowód bezpośredni na to, że polska medycyna jest 100 lat za przysłowiowymi murzynami, z całym szacunkiem dla przedstawicieli rasy czarnej. Proszę sprawdzić tzw. niezależne blogi. Jeżeli znajdujecie Państwo informację negatywną o dr. Wakefieldzie, to wiadomo, że to blog sponsorowany przez przemysł szczepionkarski – pośrednio lub bezpośrednio. Nie warto więc tracić czasu na jego czytanie.

21. Jeżeli szczepionki są tak bezpieczne, to dlaczego na szczepionce nie podaje się składu szczepionki, pomimo tego, iż ustawa wymusza taką informację na każdym środku spożywczym?

22. Jeżeli na ulotce informacyjnej producent podaje zawartość toksyn, takich jak rtęć, aluminium, formaldehyd, to dlaczego na stronach internetowych PZH czy Ministerstwa Zdrowia informacje te są ukrywane? W Polsce rządowe instytucje nie podają składu szczepionek nawet w informatorach dla lekarzy!

23. Jeżeli nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o zysk, to dlaczego stosuje się przymus szczepień? Przecież osobnik zaszczepiony jest odporny, i tak więc nie zachoruje. Inaczej to rozumowanie można przedstawić w ten sposób: alkohol jest trucizną, więc dlaczego sprzedaje się go oficjalnie w sklepach i państwo zarabia na truciu własnych obywateli?

24. Jeżeli PT Biskupi afrykańskiego kraju, po zleceniu przebadania serii szczepionek udowodnili, że szczepionki tzw. Di-Per-Te (ang. DTP, Di-Te-Per) zawierają przeciwciała anty HCG powodujące u kobiet tzw. naturalne poronienia (informacja ta jest znana specjalistom od co najmniej 1990 roku), to dlaczego do dnia dzisiejszego p. prof. Bożenna Bucholc z PZH nie prowadzi takich badań, a jeżeli prowadzi, to dlaczego wyniki tych badań nie są umieszczane na stronie internetowej? Dlaczego publicznie ogłasza w TV, że wszelkie informacje są jawne, a jak obywatele umówieni wcześniej telefonicznie się zgłaszają, to ich nie wpuszcza? Czyli pod pretekstem szczepień stosuje się depopulację, zgodną z podanym w raporcie Klubu Rzymskiego [masoneria – przyp. TAW] z 1970 roku zaleceniem redukcji polskiego społeczeństwa do liczby 15 300 000 obywateli.

25. Jeżeli szczepionki są tak dobre, to dlaczego firmy je produkujące płacą setki miliardów dolarów lekarzom w formie łapówek? Koszt szczepionki to kilka centów. Łącznie z kosztami transportu i przechowywania nie przekracza dolara, 8 dolarów z góry jest wliczone w cenę jako łapówki, reklama. Ostateczna cena szczepionki zawsze sięga powyżej 10 dolarów, a w Polsce znacznie więcej. Ostatnio opisano taką aferę łapówkarstwa w Chinach.

26. Dlaczego Ministerstwo Zdrowia toleruje istnienie na bazie państwowych instytucji, czyli opłacanych przez podatnika, takich tworów jak „Flu Forum” p. prof. mgr Lidii Brydak? W tym tworze jest tylko dwóch lekarzy, a pozostałe osoby to dziennikarze, informatycy etc., czyli ludzie niemający nic wspólnego z leczeniem. Ale koszty istnienia tego tworu obciążają Ciebie, podatniku.

*

Tak więc zadaj te proste pytania swojemu lekarzowi. Jeśli nie znajdzie na nie odpowiedzi, to znaczy, że trafiłeś, szanowny Czytelniku, na dilera i lepiej poszukaj lekarza.

pharma02

Dlaczego w przychodniach lekarskich wiszą nagminnie reklamy szczepionek? Przecież przychodnie mają leczyć, a nie reklamować jakiś towar. Potem się dziwisz, Czytelniku, że diler wpada i zachęca lekarza do czegoś, a ty spokojnie musisz czekać w kolejce?

Mam w swoim otoczeniu przykłady powikłań poszczepiennych. Jednym z nich jest nieżyjąca już dziewczynka. Zaraz po podaniu szczepionki przeciwko odrze zaczęła tracić siły, aż w końcu stała się totalnie bezwładna. Rodzice przez 3 lata okładali ją poduszkami, aby mogła siedzieć. Lekarze oczywiście stwierdzili, że to problem genetyczny. Jak mogliby powiedzieć inaczej?! To środowisko za nic nie odpowiada. Właściwie od początku ich praca sprowadza się do testowania na nas różnych specyfików [a na podstawie art. 39. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obywatel RP „nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody” – przyp. TAW].

Ludzie, zrobicie, co chcecie.

autor: Dr Jerzy Jaśkowski

jj

 *Dr n. med. Jerzy Jaśkowski jest naukowcem od lat zajmującym się szczepieniami. 40 lat pracy zawodowej w szpitalu klinicznym, autor pierwszych w Polsce prac na temat szkodliwości szczepień publikowanych w biuletynach Izb Lekarskich już w 1996 roku. Od 30 lat bada wpływ czynników środowiskowych na organizmy żywe. Autor kilkuset publikacji, w tym pierwszego w kraju podręcznika do ekotoksykologii oraz bestsellerów: „Szczepienia – 300 lat oszustw. MMR”, „Szczepienia – 300 lat oszustw. Ospa”, „Zbrodnia na Morzu Białym 1940” oraz poradnika „Jak pomagać przewlekle choremu w domu”. Wieloletni kierownik Pracowni Ekofizycznej Katedry Biofizyki Akademii Medycznej w Gdańsku, założyciel Poradni Ekologicznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku, ekspert grup międzynarodowych, biegły sądowy.

Czytaj również:

Książki autorstwa dr. Jerzego Jaśkowskiego:

szczepienia-300-lat-oszustw.jpg

szczepienia-300-lat-oszustw-ospa.jpg

zbrodnia-na-morzu-bialym-1940-jaskowski.jpg

jak-pomagac-przewlekle-choremu-w-domu-jaskowski.jpg

118 myśli w temacie “Matko, dlaczego nie zadajesz pediatrze podstawowych pytań? 26 pytań, na które pediatrzy nie potrafią odpowiedzieć. Dr Jerzy Jaśkowski

 1. Szanowni Państwo!
  Rozumiem, że możemy różnić się zdaniami na temat poruszony powyżej, ale czy w Waszych wypowiedziach musi być tyle jadu i chęci obrażania strony przeciwnej?
  Dlaczego Ci co szczepią, czy Ci ci nie szczepią mają być od razu głupkami, imbecylami, debilami, kretynami? Czy nie powinniśmy się nawzajem szanować pomimo różnych przekonań?
  Język nienawiści też szkodzi, a nikogo nie przekona do naszych racji i oddali nas od rzeczy najistotniejszych.
  Bardzo proszę Tajne Archiwum Watykańskie o zwrócenie uwagi tutaj wypowiadającym się stronom o zaapelowanie o wzajemny szacunek.

  1. Henia nie apeluj bo to nie masońska mównica , czy kneset !!! Polska jest dla Słowian i my Słowianie sie szanujemy a co do mieszanych nie musimy, pozdr suaR eduj

   1. Ty idioto skonczony! Siedzisz calymi dniami w domu przed komputerem i ublizasz innym.homofob I rasista,ktory zapewne nie ma rodziny

   2. Wybacz, ale swoimi durnymi wypowiedziami pokazujesz kim sam jesteś. Powinni Cię antyszczepionkowcy stąd wyprowadzić, bo pokazujesz bardzo niski poziom i intelektualny i kultury.

  2. Zwracam uwagę wypowiadającym się tutaj stronom i proszę o wzajemny szacunek.

   Rozumiem, że temat mutowania i degeneracji za pomocą szczepionek słowiańskiego DNA rozpala wyobraźnię i generuje emocje, ale spokojnie, nie unośmy się niepotrzebnie, nie traćmy lekkomyślnie w tym szczególnym czasie naszej bardzo cennej energii (którą na takich rozedrganych częstotliwościach żywią się byty astralne), bo to już i tak końcówka…

   Za 10 lat bowiem szczepienia będą w Polsce ustawowo zakazane jako sprzeczna z prawem naturalnym i nieuprawniona (wzorcowe prawo naturalne tego zabrania) ingerencja jednej istoty w boskie pole drugiej istoty.

   1. Podzielę się swoją historia otóż jestem pielęgniarka na noworodkach szczepi się dzieci chore zakażone z antybiotykami małe wcześniaki w pierwszej dobie wzw b. kiedy próbowałam nakłonić matkę żeby nie szczepiła chorego dziecka lekarka poszła do pacjentki i wymusiła na niej pismo o mnie wszystko co jej powiedziałam opisała. jestem do przeniesienia na inny oddział albo do zwolnienia. a dalej będą szczepić chore now.

   2. A miało być za rok/dwa lata wg twoich wgląd w, po podobno pewnej wygranej Zięba… Coś się zmieniło?

   3. Marzy mi się społeczeństwo Świadome i Szczęśliwe…Radosne…
    Żeby spełniać swoje marzenia, trzeba mieć trochę wyobraźni i motywacji, szczyptę zdrowego rozsądku, a przede wszystkim spokojne serce… ale mam świadomość walki z chaosem… o BYT ŚWIADOMY..
    To paskudne ego zakłóca naszą ŚWIADOMOŚĆ..
    ale.. ale jak poradzić sobie ze świadomością… intuicją..?
    Ego kontra Świadomość. Czyli lepiej żyć złudzeniami czy prawdą o rzeczywistości? https://www.youtube.com/watch?v=IdVJbcQXD8w
    Tuż za umowną granicą takich przepisów nie ma, jak dla Polaków.
    Pomyślności i Radości.. Samych szczęśliwych chwil..

 2. Panie Doktorze, jako osoba, która przez 40 lat pracowała w Szpitalu Klinicznym, powinien być Pan przystosowany do podawania źródła swoich informacji-inaczej są niewiarygodne…. Dodam tylko, że niezgadzam się z Pana demagogią-bo nie jest to nauka….. ponadto zastanawiam się jak to się stało, że osoba z takim doświadczeniem naukowym i klinicznym zakończyła swoją pracę na doktoracie? Bez habilitacji? Bez tytułu profesora…. Będę wdzięczny za odpowiedź publiczną, Z poważaniem

  1. A od kiedy doktór musi robic wyższe tytuły , gdybys czytał to co pisze wiadomy był by fakt , że obecnie tyt. Profesora znaczy mniej niż psia kupa w parku. Z uwagi na masowe rozdawanie w/ tytułów osobom, które nigdy nie napisały żadnych prac, nie robiły i nie publikowały badań itd. Po prostu jak to bywa w kraju opanowanym w 80% przez Żydów w sejmowych ławach- wprowadza się zament, opiewa wartościami idiotów a wartościowe i pełne wiedzy, dorobku zawodowego i doświadczenia osoby takie jak min. Dr. J. Jaskowski nie uczestniczą w wyścigu szczurów, bo tylko twardo stąpający po ziemi wiedzą, że na końcu jest klatka lub terrarium . Bez tego można nieść pomoc i radę w większym stopniu aniżeli z tytułami wydawanymi przez PRL- bis. Ponieważ to nielegalna władza dana żydowi Lejbie Kohne przez służby. Prawdziwym prezydentem na uchodźstwie jest hrabia Znigniew Potocki, ktory ślubował na konstytucję Polski z 1985 r nie żydowski podmieniec , ktory nawet ukrywa prawdziwe nazwisko i używa Bolek Wałęsa, oj przepraszam pomyłka – Leszek Wałęsa!!

   1. Nie będę komentował dużej części postu, odpowiem tylko na pytanie zawarte-tak jest, że pracownicy Szpitali Klinicznych jako pracownicy naukowi mają obowiązek prowadzi badania i opisywać to w publikacjach naukowych-wlasnie po to żeby poszerzać wiedzę-dzięki temu rośnie wartość Polskiej Nauki i wiedza-jeśli ktoś tego nie robi-a ma taką wiedzę-jak rozumiem z powyższego artykułu wiedzę niezgodną z obecnymi kanonami-powinien się nią dzielić i dyskutować w sposób zgodny z tym co robi Pracownik Naukowy-uzyskując za publikacje tytuły naukowe (dr hab. Prof.)-pytanie pozostaje bez odpowiedzi-1-dlaczego autor bloga tego nie robi? 2. Dlaczego do informacji nie podaje źródła-jak należy robić, żeby każdy mógł sprawdzić odpowiednie rewelacje. Brak podejścia w tak sposób całkowicie dyskredytuje wiarygodność.

 3. Gdybym tylko mogła mieć linki potwierdzające każdy z powyższych punktów, to rzeczywiście zadałabym takie pytania lekarzowi swoich dzieci. Zrobiłabym to bardzo chętnie, bo po doświadczeniach poszczepiennych u pierwszego dziecka, drugiego już nie szczepię. Bez linków nie czuję się kompetentna w dyskusji na wypunktowane tematy, bo przy pierwszym pytaniu „a skąd to pani wie?” nie mam odpowiedzi. Dyskusja taka jest jałowa, bo obie strony powołują się na to „co ktoś powiedział” albo „bo tak inni robią/mówią” bez pokazywania dowodów.

  O wiele prostsze do zastosowania byłoby przygotowanie algorytmu dla każdej szczepionki obliczania ryzyka powikłań chorobowych (przed którymi szczepionka ma chronić, zgodnie z tym co mówił mi każdy z wielu spotkanych w gabinetach pediatrów) w porównaniu z ryzykiem powikłań poszczepiennych, gdzie w pierwszym przypadku (czego nikt z tzw. proszczepionkowców nie robi) pokazuje się iloczyn prawdopodobieństwa choroby i powikłania przy danej chorobie, a w drugim przypadku – iloczyn ryzyka powikłania dla całej populacji, podany w materiałach informacyjnych dotyczących szczepionki i ryzyka powikłania dla danego dziecka (tu potrzebny byłby model jak go obliczać z uwzględnieniem specyfiki genetycznej danej rodziny lub choćby historii powikłań poszczepiennych rodzeństwa).

 4. To święta prawda,najwięcej zgonów po szczepionkach było w 1957 roku,wystarczy przejść po cmentarzach.Leży tyle niemowląt po szczepionce właśnie z tego roku.

  1. Dlaczego ludzie którzy urodzili się przed latami 50-tymi żyją do 80-90lat a nawet i więcej bo nie byli masowo szczepieni i tu się zgodzę z Panią .Patrzac na rodziców znajomych którzy urodzili się w latach 50+ umierają majac zaledwie 65-70 czy to nie jest dziwne . Moje dziecko ma 7lat do 1roku był spokojny nie było problemów zaszczepilam szczepionka 5/1 I bach nagle obrót 180stopni zmiana okazało się że ma Aspargera może przyczyczyna szczepionek jest prosta ,może zależy od masy ciała dziecka i mniejsze to gorzej to wszystko się rozkłada. Mój wnuk szczepiony jest tradycyjnie a mina pielęgniarki bezcenna tak w kurwiona że nie zarobi .

 5. Gadu…gadu…gadu…gadu od śniadania do obiadu, od obiadu do kolacji …..
  Dzieci i rodzice cierpią: jak na początku, teraz zawsze i na wieki wieków, amen.
  A Medycyna ma się coraz lepiej.

  1. Nie lubię takich wypowiedzi…brak argumentów …
   cyniczne…prześmiewcze…
   Żle się czuję jak takie prześmiewcze słowa czytam…

   Pisaliśmy wiele razy…”szczepionki były inne..nasze…polskie….”
   a i nie było ich ”tyle!”
   Słonecznego Dnia Wszystkim

 6. Moim zdaniem to typowa polska skłonność i zamiłowanie do teorii spiskowych, i dopatrywanie się we wszystkich regulacjach zamachu na naszą „wolność”.
  Pracuje w szpitalu jako pielęgniarka. Jak wytłumaczy pan to, że wszyscy znani mi lekarze szczepia swoje dzieci?
  Albo to, że od kiedy wprowadzono szczepienia mmr na naszym oddziale praktycznie nie ma dzieci z powikłaniami po Odrze?
  Jak np. Wcześniak urodzony np. Przed 28 tyg ciąży (a zatem zanim organizm matki przekazuje dziecku przez łożysko przeciwciała przeciw różnych chorobom ) ma się bronić przed wirusami które są obecne w szpitalu? Albo w żłobku?

 7. Czytania zaprzestałem po pytaniu o związek szczepień z wadami wrodzonymi… Jeśli ktoś uważa, że wady wrodzone mogą powstać po urodzeniu, to dziękuję za dalszą dyskusję…

 8. Co wypisujecie tutaj za bzdury? Żadnych konkretów! Coś na zasadzie : „jedna pani ,drugiej pani”.Wiecie co ?Ziemia jest płaska ! Tak słyszałem !

 9. Nie pieprz glupot I nie Rob Rob ludziom wody z mozgu ja mialam 8 – ro dzieci wszystkie szczepilam I mam 23 wnokow ktore sa szczepione I zdrowe

  1. te dzieci co Pani Matka Teresa narodzila 30 i 40 lat temu dostawaly szepionek do 5 roku zycia i pozniej w liczbie jakiej??he..he???hallo jakas cyfra Pani Matko Tereso??Miala Matka Teresa czas te szczepionki zliczyc na jedna glowe pociechy i jakie to byly czy nie bylo czasu jednak???
   A wnusie domniemam to juz rodzice niedopilnowali i zaszczepili im lekarze ale szanowna babcia Matka Teresa wie ile mialy szczepione wnuczeta i jakie mialy???? he,he jakies info??
   I jeszcze malutka uwaga dla babci Teresy odnosnie tego ze nie ONa szczepila tylko firma FARMA dla niezdrowia dzieci i ku ucieszcze sznownej Mamusi .Pozdrawiam i na zdrowie!!!

   1. Devingo…… spokojnie, szkoda Twojej energii. Takie komentarze to wynik nieświadomości albo trollowania. Jak ktoś nie jest gotów, nie zrozumie.

 10. ja owszem mialam z 8 szczepionek pojedynczych przez całe życie, a teraz dzieci do 2 roku maja juz ich o wiele więcej. kiedyś się szczepiło ale był całkiem inny skład. teraz dają tyle tego gówna, że strach szczepić. szczepiłam do 7mies…. od tamtej pory dziecko non stop jest chore, zero odporności, pomijam fakt, że w szpitalu dziecko było zdrowe a w domu po szczepionce pierwszej miało napięcie mięśniowe kolki, ryk i płacz. każde dziecko jest inne i każda szczepionka jest inna. jedna może spowodować uraz a druga nie. nie mogą tez wszystkich szczepionek zanieczyscić bo to byłoby podejrzane. tez szczepiłam i jeszcze za to płaciłam bo dla dobra dziecka i wgl. nie wiem czy kiedykolwiek zaszczepie. strach jest silniejszy od kar sanepidu.

 11. Wątpię czy którykolwiek z lekarzy w Polsce byłby w stanie odpowiedzieć na to pytanie. A to znaczy że wniosek jest jeden : władze medyczne i polityczne wcPolsce przykładają rękę do masowej depopulacji Polaków przez koncerny farmaceutyczne. W jakim celu? No to chyba oczywiste…

 12. Zgadzam się co do wcześniejszych pytań zadanych lekarzom (jeżeli tych łapówkarzy można nazwać lekarzami, są wyjątki: Czerniak, Jaśkowski). Uważam, że to jest depopulacja, kasa dla masonerii. Jesteśmy bezbronni. Ja gdzie tylko i komu mogę tłumaczę, że szczepienia to doświadczenia robione na dzieciach. Balansujące na krawędzi życia i śmierci. Całym sercem jestem z prawdą, którą wcześniej przedstawiliście. Jednak moje starania i tłumaczenia często są ignorowane i uważają, że jestem inna i nie znam się. Pozdrawiam.

  1. Temat szczepień zgłębiam już od ponad 10 lat i z całą mocą twierdzę, że teraz to już nie ma co się napinać. To jest już absolutna końcówka tego obłędu. Niedługo szczepienia zostaną uwolnione w kierunku dobrowolności, a chwilę później całkowicie zakazane jako globalna zbrodnia przeciwko ludzkości. Wszyscy polscy „lekarze”, którym się udowodni, że namawiali do szczepień (nagrywajcie ich), będą sądzeni z paragrafu o zbrodnie przeciwko ludzkości.

   Jest za to nawet odpowiednia kara w prawie międzynarodowym.

 13. Człowiek niechby przestał siebie oceniać żle…widzieć w sobie niedołęgę…głupka…bo…bo…tak wykrzyczał mu ktoś..
  Jak ma podjąć decyzję taki zahukany z niskim poczuciem własnej wartości…
  Pozwolił na pohukiwanie to jak ma zdecydować sam o szczepieniu…jedzeniu…spaniu…seksie , wyciszeniu…jak to inni organizowali mu czas…i sposoby na życie.
  Mam strażnika w głowie który prostuje moje myśli i nie pozwoli mnie się oceniać żle…
  Każdy człowiek jest zdolny kochany i potrzebny..
  Niech się stanie . Siebie nie karcimy już..

 14. Kochani, aż się zakrztusiłam ciepłym kakałem, które sobie zrobiłam na te wieczorne chłody. Mój ślubny jak zwykle włączył „Fakty” TVN a tam… tadam!! Istnieją inne choroby, nie tylko covid, zapadalność na raka w związku z brakiem dostępu do lekarzy i oferowanymi w zamian poradami telefonicznymi wzrasta….a śmiertelność jest dużo większa od covida…itp, itd…. pierwszy szok… po chwili minął… ale… w autobusie covodowym ktoś,(chyba jakiś lekarz) stwierdził, że należy bydać poziom vit D3…bo są badania, że jej wysoki poziom we krwi, i zażywanie może chronić przed zakażeniem się wirusem… tu nastąpiło zakrztuszenie….powiedzieli nawet, że NFZ i jeszcze jakiś urząd otworzyli infolinię gdzie można zgłaszać lekarzy, którzy nie chcą przyjmować pacjentów, i otrzymać poradę co robić w takiej sytuacji. Do tego pokazali Panią Doktor, która przyjmuje pacjentów bo „od tego jest”, bo bycie lekarzem polega na styczności z chorymi, powiedziała w jaki sposób robią pierwszy wywiad i na jego podstawie decydują czy pacjenta przyjmą w przychodni, czy do niego pojadą ( tak do ludzi z podejrzeniem covida jeżdzą)…

  Teraz mi się przypomniało, Pani prowadząca powiedziała, że w ostatniej dobie ileś tam ( nie pamiętam ile-przepraszam zmarłych) zmarło „Z” cowidem… po raz pierwszy w wiadomościach usłyszałam,że ofiary zmarły „Z” covidem nie „NA” cowida. Nawet skomentowałam głośno, że ciekawe ile osób ten przekaz właściwie zrozumie…nie spodziewałam się tego co potem nastąpi, a co do góry opisałam.

  jeszcze jestem w szoku, jak wiadomości nie oglądam, tak dziś oglądałam i nie mogłam wyjść z podziwu, że Pani (nie pamiętam nazwiska, ładna, ta wysoka) prawdę mówi a jej kolega w autobusie także…

  czy to program Pospieszalskiego „Warto rozmawiać” z tematem covidowym sprawił, że inni też farbę puszczają? Nie chcą, żeby im potem kłamanie bez zmrużenia okiem zarzucono? I poszli nawet krok dalej, ujawnili „wykształciuchom”, że vit D3 pomaga na wirusy… Ciekawe, czy lekarze sią teraz tematem zainteresują? Aha podali jeszcze, że Polacy wnaleźli pierwszy lek na covida z osocza ozdrowieńców.

  Ale interesujący wieczór, teraz w TV, na Youtube leci Franc Zalewski z „pierwszą tajmnicą”. IW miała rację. Bardzo interesujące.

  1. Powiedział lekarz… ma pani silny organizm po tym, jak wstrzyknął mi streptomicin….

   Brak oznak życiowych funkcji..
   Zaglądał mi w oczy, świecąc latarką…

   Dwa razy tak leżałam pokonana na glebie..
   Trzeciego razu nie przeżyję….
   Wniosek mój..
   To nie organizm mój się zmienia, jak mówią mi dochtory, tylko te substancje biobójcze mają zmieniony skład.. ZdRawiam

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s