Nie jesteśmy „uboższymi krewnymi”, lecz nową cywilizacją, w twórczy sposób adaptującą dorobek cywilizacji łacińskiej. Nie musimy naśladować Francuzów, Niemców czy Włochów – jak wmawiają nam różni „oświeceni” doradcy. Najnowsze badania genetyczne w połączeniu z niedawnymi odkryciami archeologicznymi sprzyjają powstawaniu nowych koncepcji dotyczących dziejów cywilizacji. Niedawne odkrycia wykazały, iż Ariowie, którzy założyli cywilizacje indyjską i irańską oraz stali się symbolem przewagi cywilizacyjnej Europejczyków, nie tylko wywodzili się z ziem polskich (ze społeczności, która 3000-2500 lat przed narodzeniem Chrystusa wytworzyła kulturę amfor kulistych), ale również pod względem genetycznym najbliżsi byli dzisiejszym Polakom.

Niektórzy entuzjaści doszli nawet do wniosku, iż cywilizację indyjską i cywilizację w ogóle stworzyli Polacy. Oczywiście w czasach gdy nad Gangesem osiedlali się Ariowie (1200-1500 lat prz. Chr.) Polaków w sensie dosłownym jeszcze nie było.

Należałoby raczej przyjąć, iż część pra-Ariów (czy też pra-Słowian) pozostała na obszarze Polski i zbiegiem czasu uformowali oni naród Polski, podczas gdy inna ich cześć wyruszyła w daleką podróż na południowy-wschód, by na obszarze Indii i Persji stworzyć dwie wielkie cywilizacje. Wędrówka Ariów trwała setki lat.

Po drodze tworzyli oni różnego rodzaju struktury społeczno-polityczne sytuujące się w różnych części Wielkiego Stepu i terenów do niego przylegających, rozciągających się na przestrzeni tysięcy kilometrów od Karpat po Ałtaj, od syberyjskiej tajgi po Kaukaz, Pamir i Tybet.

Pozostałości ich kultury od dłuższego czasu odkrywają archeolodzy, lecz dopiero od niedawna uzmysłowili oni sobie, iż nawiązują one bardzo wyraźnie do późnoneolitycznej kultury amfor kulistych, rozwijającej się przede wszystkim w dorzeczu Wisły i Odry. Scytowie i Sarmaci, uważani za ludy irańskie (zbieżność nazw Iran – Airan nie jest przypadkowa) byli częścią ludu Ariów, która pozostała na Wielkim Stepie.

Nasze związki z Sarmatami, w które wierzyła szlachta Rzeczypospolitej, znajdują obecnie potwierdzenie w faktach. Tym bardziej iż wśród ludów sarmackich zamieszkujących Wielki Step wymieniani byli przez starożytnych kronikarzy m.in. Serbowie i Chorwaci, którzy nieco później, ale jeszcze przed pojawieniem się na Bałkanach (i nad Łabą) zamieszkiwali prawdopodobnie południe dzisiejszej Polski.

Wielki Step był w owym czasie swego rodzaju śródziemnym „oceanem”. Niezbyt przyjazny do trwałego zamieszkania, wykorzystywany jednak w celach transportowych. Stało się to szczególnie proste, gdy ludzie na Wielkim Stepie udomowili konie. W czasach gdy nie opanowano jeszcze umiejętności żeglugi oceanicznej, pozwoliło to na względnie szybkie przemieszczanie się po „suchym oceanie” (jak nazwał step Adam Mickiewicz), co umożliwiło naszym kuzynom dotarcie do subkontynentu indyjskiego. Można to porównać do późniejszej ekspansji Europejczyków, już za pośrednictwem prawdziwego oceanu, do Ameryki. W przypadku Ariów sama podróż z Europy do Indii trwała oczywiście znacznie dłużej.

Niemcy, czyli mieszanka

Najnowsze odkrycia podważają również poglądy wielu uczonych z końca XIX i początków XX wieku, głoszących, iż najbliższymi krewnymi Ariów były ludy germańskie. Genetyka i językoznawstwo są w tej kwestii jednomyślne: Germanowie powstali jedynie w wyniku oddziaływania pra-Ariów na mieszkańców północnej Europy, podczas gdy zamieszkujący środkowo-wschodnią Europę ludy słowiańskie (Polacy, Ukraińcy, Białorusini) są tych pra-Ariów bezpośrednimi potomkami.

Zupełnie nic wspólnego z Ariami nie mają natomiast pozostali Europejczycy (Francuzi, Włosi, Hiszpanie), w przeważającej części wywodzący się od spokrewnionych ze sobą ludów celtyckich i italskich oraz zasymilowanych przez nie ludów zachodniej Europy (m.in. Iberów). Rosjanie natomiast wykazują znaczną domieszkę ludów fińskich i turańskich.

Odyseja polskich pradziadów

Cechą genetyczną wyróżniającą pra-Ariów, obecną dziś zarówno w Europie Wschodniej, Azji Środkowej, jak i Indiach, jest haplogrupa y-dna R1a. Tymczasem cechą charakterystyczną mieszkańców Europy Zachodniej jest haplogrupa y-dna R1b. Obie haplogrupy y-dna (a więc dziedziczone w linii męskiej) wywodzą się co prawda od wspólnego przodka, jednak żył on 20-30 tys. lat temu. Część badaczy uważa również, że wyodrębnienie obu haplogrup nastąpiło na południu Syberii, gdzieś w okolicach Ałtaju. Oznacza to, że ich nosiciele odbyli najpierw wędrówkę w kierunku zachodnim, by wziąć udział w zasiedleniu Europy.

[…]

autor: prof. Mariusz Kowalski

Całość czytaj na:

https://nczas.com/2019/01/24/juz-wiadomo-skad-pochodza-polacy-jestesmy-potomkami-poteznego-ludu-ze-srodziemnego-oceanu

93 myśli w temacie “Już wiadomo, skąd pochodzą Polacy… Jesteśmy potomkami potężnego ludu, twórców starożytnych cywilizacji – prof. Mariusz Kowalski

 1. Prawda
  “Państwa Cesarstwa Rzymskiego należące do cywilizacji zachodu, począwszy od Imperium Rzymskiego nie potrafią inaczej funkcjonować, jak tylko na okupacji, koloniach i grabieży innych krajów. Ich cywilizacja oparta jest na Starym Testamencie, na księdze zbrodni, zła, czystek etnicznych i okupacji innych krajów.

  Narodom świata wydaje się tylko, że cywilizacja rzymsko-łacińska jest cywilizacją chrześcijańską opartą na naukach Jezusa. Taką mistyfikację stworzyło rzymskie chrześcijaństwo. Cywilizacja ta naprawdę została stworzona przez barbarzyńców, na bazie wcześniejszej cywilizacji, którą zdeprawowali, a na to nałożona została rzymska religia chrześcijańska, która z naukami Jezusa niewiele miała wspólnego. Cywilizacja ta stworzona przez kainowe barbarzyńskie ludy, nie wytrzymała próby czasu, zdegenerowała się i chyli się ku upadkowi.”

  Dokladnie. Dziwne, że ogromne masy ludzi tego nie dostrzegają.

  Państwa Cesarstwa Rzymskiego należące do cywilizacji zachodu, począwszy od Imperium Rzymskiego nie potrafią inaczej funkcjonować, jak tylko na okupacji, koloniach i grabieży innych krajów. Ich cywilizacja oparta jest na Starym Testamencie, na księdze zbrodni, zła, czystek etnicznych i okupacji innych krajów.
  Narodom świata wydaje się tylko, że cywilizacja rzymsko-łacińska jest cywilizacją chrześcijańską opartą na naukach Jezusa. Taką mistyfikację stworzyło rzymskie chrześcijaństwo. Cywilizacja ta naprawdę została stworzona przez barbarzyńców, na bazie wcześniejszej cywilizacji, którą zdeprawowali, a na to nałożona została rzymska religia chrześcijańska, która z naukami Jezusa niewiele miała wspólnego. Cywilizacja ta stworzona przez kainowe barbarzyńskie ludy, nie wytrzymała próby czasu, zdegenerowała się i chyli się ku upadkowi.
  Cywilizacja rzymsko-łacińska powstała na gruzach zagrabionej przez barbarzyńców Rzymian-Edomitów Cywilizacji słowiańskiej i greckiej. Cywilizację Słowiańską na Półwyspie Apenińskim stworzyli słowiańscy Etruskowie. Drugim ośrodkiem Cywilizacji Słowiańskiej w tamtym regionie byli Wenedowie, Wenetowie, Wandalowie, Weneci, Polacy. To oni założyli Wenecję i Wiedeń i od ich nazwy nazwano te miasta. Jest to obszar obecnej Słowenii, która w przeszłości rozciągała się od Wenecji i obejmowała dzisiejszą Austrię, oraz przyległej Chorwacji..
  Później na Półwyspie Apenińskim założyli swoje kolonie Grecy. Na początku istnienia państwa rzymskiego językiem urzędowym był język grecki. Należy wiedzieć że Cywilizacja grecka powstała na bazie Cywilizacji słowiańskiej.
  Barbarzyńcy Rzymianie na Półwyspie Apenińskim, jako okupanci i zaborcy zagrabili i przejęli słowiańską cywilizację Etruską i Cywilizację grecką, a powstałą pod swoją okupacją cywilizację nazwali rzymsko-łacińską. Markus Cyceron do barbarzyńskich rzymskich łbów tłuk filozofię grecką. Cywilizacja rzymsko-łacińska jest Cywilizacją greko-słowiańska, jedynie sprofanowaną przez Rzymian. Pismo łacińskie jest to pismo etruskie, które to oparte jest na runach słowiańskich jak większość alfabetów świata. Rzymianie sami od siebie żadnego prawa, nauki i kultury nie stworzyli i nie wymyślili. Prawo przejęli od słowiańskich Etrusków i Greków. Było to prawo greko-słowiańskie, które dopiero za cesarza Justyniana w Bizancjum zostało skodyfikowane. Ponieważ prawo to było używane w imperium rzymskim dlatego zostało nazwane prawem rzymskim. Podobnie było z wiedzą naukową, medyczną i filozoficzną, Rzymianie wszystko przejęli od Greków.
  W imperium rzymskim naukę kulturę i sztukę tworzyli podbici Słowianie, Grecy i Celtowie a nie barbarzyńscy Rzymianie To religia chrześcijańska, watykańsko-rzymska gdy stała się państwową religią Cesarstwa Rzymskiego rozsławiła fałszywie barbarzyński Rzym.
  W słowiańskiej Germanii Sasi przejęli nazwę okupowanego i zdominowanego narodu słowiańsko-celtyckiego i nazywali się Germanami oraz Prusami a obecnie Niemcami i Austriakami. Rządzącymi rodami we Francji, Anglii, Niemczech i Austrii byli Sasanidzi-Sasi. Podobnie w Rosji podszyli się pod prawdziwy ród Romanowów. W Rosji podszyli się pod prawdziwy ród Romanowów. W Polsce Sasi przeniknęli do rodu Piastów, a także do rządzących rodów na Węgrzech i w Czechach oraz różnych znaczących rodów w Europie. Sasi w krajach które okupowali, siłą lub poprzez intrygi i manipulacje obsadzali kluczowe stanowiska i tym sposobem obejmowali władzę w danym państwie. Podobnie czynią Żydzi, którzy wywodzą się z tych samych korzeni. Przykładem jest Polska słowiańska i żydowska Polin.
  Francja (Frankowie-Sasi) i Anglia (Anglosasi) powstały niemal w tym samym czasie. Niemcy (Sasi) znacznie później bo dopiero w VIII w. kiedy królestwo Franków zostało podzielone na trzy części: zachodnie, środkowe i wschodnie państwo frankijskie. Wiadomo że państwo niemieckie założyli -Sasi potomkowie Karola Wielkiego z dynastii Karolingów. Wtedy nastąpiła ekspansja Niemców i Austriaków na ziemie słowiańskie za Łabą i Soławą, za Limes Sorabicus. Granica ta została utworzona przez Karola Wielkiego, odgradzała Franków i podbitą przez nich słowiańską Germanię od Słowiańskiej Lechii. Brała początek od Adriatyku, następnie biegła wzdłuż Soławy i Łaby do Bałtyku. Te słowiańskie ziemie winny wrócić do Lechii, a Niemcy i Austriacy winni zostać wypędzeni z tych zagrabionych ziem.
  Wedy podają, że wrogiem białej rasy i innych ras na Ziemi, są przedstawiciele Piekielnego Świata, którzy potajemnie przeniknęli na Ziemię, dlatego terytorium ich pobytu nie jest jasno określone. W Wedach oni nazwani są cudzoziemcami, a miejsce ich pierwotnego zamieszkiwania – Piekłem. Jak wskazują Wedy, posiadali szarą skórę i oczy koloru mroku. Stwarzali wszelki fałszywe religijne kulty. Zagrażali wszystkiemu cudzemu. Wszystkie ich myśli są kierowane tylko aby posiąść władzę nad innymi rasami i nad Ziemią. Cel cudzoziemców jest naruszyć harmonię, panującą na świecie i zdruzgotać białą rasę, o tyle, o ile tylko ludzie im na to pozwolą i nie stawią oporu. W określeniu biblijnym rasa szara są to ludy z rodu węży; żmijowe, kainowe plemiona, posiadające geny zła.
  Wodzowie cudzoziemców w Wedach nazywani są kościejami, jest to rasa humanoidalnych gadów. W określeniu Starego Testamentu nazywani są bogami, a ich reprezentantem jest bóg Jahwe. W określeniu Nowego Testamentu nazwani są szatanem jako hierarchia przywódcza, a niżsi rangą diabłami. W innym ujęciu są to upadli archaniołowie i aniołowie. To oni przysłali na ziemię służących im szarych ludzi aby zniewolili ludzkość na ziemi i zapanowali nad światem. Osoby i społeczności z domieszką genów szarej rasy, określani jako „czarni”, ponieważ są oni pozbawieni jakichkolwiek skrupułów i zasad moralnych, są to istoty na niskim szczeblu w drabinie ewolucji człowieka, nie rozróżniają dobra od zła.

  Wedy podają, że wrogiem białej rasy i innych ras na Ziemi, są przedstawiciele Piekielnego Świata, którzy potajemnie przeniknęli na Ziemię, dlatego terytorium ich pobytu nie jest jasno określone. W Wedach oni nazwani są cudzoziemcami, a miejsce ich pierwotnego zamieszkiwania – Piekłem. Jak wskazują Wedy, posiadali szarą skórę i oczy koloru mroku. Stwarzali wszelki fałszywe religijne kulty. Zagrażali wszystkiemu cudzemu. Wszystkie ich myśli są kierowane tylko aby posiąść władzę nad innymi rasami i nad Ziemią. Cel cudzoziemców jest naruszyć harmonię, panującą na świecie i zdruzgotać białą rasę, o tyle, o ile tylko ludzie im na to pozwolą i nie stawią oporu. W określeniu biblijnym rasa szara są to ludy z rodu węży; żmijowe, kainowe plemiona, posiadające geny zła.
  Wodzowie cudzoziemców w Wedach nazywani są kościejami, jest to rasa humanoidalnych gadów. W określeniu Starego Testamentu nazywani są bogami, a ich reprezentantem jest bóg Jahwe. W określeniu Nowego Testamentu nazwani są szatanem jako hierarchia przywódcza, a niżsi rangą diabłami. W innym ujęciu są to upadli archaniołowie i aniołowie. To oni przysłali na ziemię służących im szarych ludzi aby zniewolili ludzkość na ziemi i zapanowali nad światem. Osoby i społeczności z domieszką genów szarej rasy, określani jako „czarni”, ponieważ są oni pozbawieni jakichkolwiek skrupułów i zasad moralnych, są to istoty na niskim szczeblu w drabinie ewolucji człowieka, nie rozróżniają dobra od zła.
  Wedy zakazują mieszania się ras, aby nie tworzyły się mutacje genetyczne, ponadto zakazują jakichkolwiek związków z szarą rasą;żmijowymi, kainowymi plemionami.
  W obecnej dobie szara rasa określana jako „czarni” są kontrolerami ludzkości, są to cudzoziemcy z Piekielnego Świata służący kościejom, rasie gadziej, szatanowi. Oni tylko wyglądają jak ludzie, jest to mylące dla człowieka, dlatego udało im się przejąć dominację nad światem. Ale świadomość ludzkości budzi się i podnosi. Wedy mówią, że nie wolno im ustępować i należy im stawiać opór, bo oni idą tak daleko, na ile ludzie im pozwolą. „

  1. „Dokladnie. Dziwne, że ogromne masy ludzi tego nie dostrzegają.”

   Nie dostrzegają bo taka jest właściwość psychiki ludzkiej.
   Człowiek ( z początku dziecko przecież), nie zastanawia się nad wieloma sprawami, postrzega sytuację zastaną jako normalną. Nawet jak to jest „norma” rodziny alkoholowej albo rodziny z przemocą. Myśli, że wszędzie i zawsze tak jest.

   Potem jak dorośnie , ten mechanizm przenosi w dorosłość. Sytuację zastaną , jaka by nie była, uważa za normalną.
   I uczy się żyć w warunkach, jakie są.
   Im w cięższych warunkach żyje, tym mniej jest otwarty na zmiany.
   Ba, każdą zmianę uważa za zagrożenie.

 2. Dobrze, że kolejny profesor odważył powiedzieć prawdę o naszej przeszłości. Może w końcu eksperci typu Patlewicz czy Michalkiewicz dadzą sobie spokój z opluwaniem Słowian.

 3. Veda; dna Hindusow z polnocy vs dna Hindusow z poludnia; bramini vs Drawidowie; Ariowie; R1A1, czyli gen zwany potocznie genem aryjskim, a wszystko z perspektywy hinduskiej

  Rakhigarhi, jedno z nielicznych stanowisk archeologicznych w polnocnych Indiach, ktorych zbadane szczatki ludzkie nie zawieraly genu R1A1 i łączone sa nie z Ariami, a z Drawidami. Wokol tego tematu kreci sie tresc artykulu. Zwroccie uwage na nazwe stanu, w ktorym znajduja sie odkopane fundamenty miasta/osady. HARYANA.
  —————————
  Rakhigarhi, or Rakhi Garhi, is a village in Hisar District in the state of Haryana in India, situated 150 kilometers to the northwest of Delhi. It is the site of a pre-Indus Valley Civilisation settlement going back to about 6500 BC
  —————————–
  4500-year-old DNA from Rakhigarhi reveals evidence that will unsettle Hindutva nationalists
  https://www.indiatoday.in/magazine/cover-story/story/20180910-rakhigarhi-dna-study-findings-indus-valley-civilisation-1327247-2018-08-31

   1. nie wiem, czy nie bedziecie mieli problemu z odczytaniem artykulu, bo po przeczytaniu 2-3 pokrewnych pojawila mi sie tabelka, ze darmowy limit zostal przekroczony i trzeba sie zalogowac (czyli pewnie zaplacic); czasami sa to limity ustanowione na dany miesiac, wiec moze w sierpniu darmowy dostep bedzie odblokowany

    w kazdym badz razie artykul sciagnelam na laptopa

 4. Pięknie 🙂 BRAWO DLA ODWAZNEGO PANA PROFESORA I GAZETY, KTORA TO WYDAŁA 🙂
  TAWie to własnie mówiłeś, ze ,,KAMIENIE WOŁAĆ BĘDĄ”, ze PRAWDA WYPŁYNIE TEGO ROKU ZE ZDWOJONĄ SIŁĄ 🙂

  „W czasie poszukiwań w archiwach i w muzeach natrafiłem na grób kobiety pochowanej z bronią na cmentarzysku średniowiecznym na duńskiej wyspie Langeland – opowiada w rozmowie z PAP dr Gardeła. – Do tej pory nikt nie zwrócił uwagi na to, że znajdujący się w grobie topór pochodzi z terenów południowego Bałtyku, być może z obszaru dzisiejszej Polski.”
  http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C77814%2Cpolski-badacz-zidentyfikowal-prawdopodobny-grob-slowianskiej-wojowniczki-w

  Gniezno/Jeszcze w lipcu ruszą poszukiwania siedziby pierwszych polskich władców
  http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C77861%2Cgnieznojeszcze-w-lipcu-rusza-poszukiwania-siedziby-pierwszych-polskich

  Musisz to wiedzieć (517) Nazywają Nas Polaków „ubeckimi rzygowinami” !!! Dlaczego to robią?- warto posłuchać 🙂
  .https://www.youtube.com/watch?v=GHwyqgZlYJ4&t=663s

  1. wez kredyt na dom 400 tys zlotych z ktorych urosnie dlug 800 tysiecy zlotych .Nie wybrniesz z tego ale za to wybudujesz dom dla emigrantow pustynnych z dlugimi nosami .Ty dostaniesz opcje emigracji z zakazem powrotu do konca zycia pod grozba nakazu oddania dlugu ktory zaciagnales na dom.Plus odsetki z opcja na kare odsiatki.To pustynne prawo dla gojow z nad Wisly.

  2. Przuduje w tym p. Michalkiewicz ten…. gość co zierał jałmużnę od swoich zwolenników. Ale ostatnio strzelił sobie w kolano ( raczej ktoś mu kazał zniszczyć prawdziwego Polaka dr. Czerniaka – uderzając w prawicę. Pan Czerniak ze swoimi zwolennikami mógłby lekko zebrać na jesień do 50.000 głosów…. he. he przecież,, złota pani,, nie mogła pozwolić. Ulubionr częstokroć powtatzane z uwielbieniem udawanym słowo przez uważającego się za super inteligenta małego człowieka… no vomment.
   Chwała Słowianom i Wielkiej Lechii

   1. nikt nikogo tu nie oczernia, Czerniak był w ZOMO czy tam innym gównie i jest to fakt, zachowały sie dokumenty, a niepotrafi tego jasno wytłumaczyc tylko cos ściemnia, prawdopodobnie ze wstydu, to po pierwsze

    po drugie, Michalkiewicz nie jest autorytetem w każdej sprawie, nie był i nie będzie

   2. Szczecho, Czerniak tlumaczyl sie z „okresu zomowskiego” juz wiele razy, tyle, ze na innych kanalach. Sama sluchalam. Z jakiegos powodu nie dal sie jednak nigdy zaprosic do wRealu24. Ciagle zaslanial sie natlokiem obowiazkow (praca, spotkania).

 5. SŁAVA
  Stare pismo /runa/powruci
  Stara mowa powruci
  Stara wiara powruci
  Potomkowie Franków śpiącyh Lehitów
  Bedą uczyč
  P. S
  Lahy musza zmienic swe serca
  Wiem to po sprzątaniu cotydzień lasu/Gaju w Sobiepanah inaczej Nie Będzie nowej Lehii/Lehistanu.
  Czuje ze Będzie jakaš przyszłość I Nie dla Wish ale Co Będzie przed nią? Czas pokarze
  SŁAVA was Tawerno

 6. jestesmy pelasgianami z andromedy a beposrednio potomkami dynasti uranidow z urana neptuna i saturna, pierdoly typu przyszli ze wschodu czy pojawili sie wyrzucamy do smietnika

   1. Z tymi „wędrówkami” to oficjalna „nauka” sporo przesadza. Wędrówki były głównie za przesuwającym się lodowcem po prostu. Było to rozciągnięte na tysiąclecia, więc trudno to w ogóle nazwać wędrówką. Były też „wędrówki” wojenne, gdzie po zakończonych wojnach jakaś część wojów (czytaj: rolników) po prostu pozostawała na żyźniejszych terenach.

 7. Witajcie Kochani. W medytacji zobaczylam i poczulam ze plynie przez Ziemie cudowna energia ktora uzdrawia i przemienia wszystko. Przekazuja ja sobie ludzie. Kazdy kto zetknie sie z nosicielem tej Energii zostaje nia obdarzony i przemieniony. I tak zarazamy siebie cudownie nawzajem i niebawem wszystkie istoty na tej planecie ja maja. To dzieje sie blyskawicznie. W chwili Ziemia i wszystko na Niej jest uzdrowione i wzorcowe. Panuje spokoj i milosc i jednosc wszystkich. Trudno to opisac slowami. Nie za rok czy dwa a teraz to sie dzieje. Cos wspanialego. Poczujcie to.

 8. Syberia to był jeden z kolejnych przystanków białych ludzi.

  Zaczęło się od Hiperborei,

  Tam wylądowali nasi antenaci. Biali ludzie dwu białych ras.
  Coś około 40 tys lat temu.
  Potem kontynenty tonęły, przychodziły potopy i epoki lodowcowe, nadaktywności Słońca, minima Słońca.

  A jeszcze najgorsze nieszczęście – najazd Annunakich , ok 12 500 tys lat temu. 6000 lat temu stworzyli oni kilka grup ludziopodobnych hybryd od walki z ludźmi.
  I walczą z ludźmi do dziś.

  Indian już prawie zniszczyli.
  Drobne ludzkie populację na wyspach Pacyfiku, Australii Oceanii już własciwie nie istnieją.
  Teraz kolej na nas , rasę białą

  Choć tępią nas od tysięcy lat, nadal jesteśmy….

  Ale hybrydy o zwierzęcych duszach też są.
  A gdzie ?
  Na tronach Europy i na czele wszystkich ważniejszych społecznie instytucji społecznych.

  Poza nimi to wszystkie obrzezańce zachowujące czystość krwi.
  Reszta ich to mieszańce z ludźmi, co oni chętnie czynią.

  My nie powinniśmy, nasze DNA jest zbyt dla nas cenne .
  DNA to antena i klucz, ale czyste, bez dodatku stworzych, czyli sztucznych domieszek.

  1. Według niektórych badaczy, nasi przodkowie pod naporem nadchodzącego lodowca przenosili się na południe i wschód. Cywilizacja grecka, bramini w Indiach mają być potomkami ludzi żyjących na naszych ziemiach. Może więc czciciele Artemidy przenieśli się ze Ślęży do Grecji??

   Nie twierdzę, że to prawda, ale gdzieś, kiedyś czytałam/słyszałam o tym.

  2. Greccy bogowie = slowianscy, zeus=perun=swarog
   Swarozyc=hefajstos itd
   Wanda=atena
   Reptyl Yahwe podzielił nas i pomieszal nam języki wcześniej byliśmy jedna biała 500 milioniwa rasa pelasgianami z andromedy, dokładnie bezpośrednio zasiedlili nas tutaj i splodzili uranidzi tzw dynastia varuna

   1. Gmosiek a dajże żyć żaden człowiek nie ma i nie będzie mieć bogów przed sobą , to że i iż pewne rzeczy zostały poprzeinaczane później to pozostały poprzeinaczane. Jak np rzekomy bóg Ra Egipcjan , czy aby na pewno? a może wchodzili w świadomą interakcje ze Słońcem a ktoś dorobił sobie teorie ?

   2. sam yahwe wcielal sie setki razy jako marduk, cesarze chinscy itd itp wiec tak sa nienasze bogi gowno i nasze nieodzowne regulujace np orbite ziemska klimat itd itp

   3. I i II woja światowa jakie miała zadanie Gmosiek ? czy też co miała za zadnie ukryć , bo wojna była tylko przykrywką dla tła . No ale gadzinkom jednym pokończyło się noooo oj jak mi przykro (uwierzył by kto 😀 ) .
    Wiesz co ja robiu bogom ? zapędzam im kopa co by szybciej do siebie (otchłań trafili ) nie chodzi o gniew absolutnie trza im po prostu pomóc się odnaleźć 😀 :]

   4. od przylotu ksiezyca i gadow 20 tys lat temu w tym ziemskich zydoarabomongolow jestesmy napuszczani jedni na drugich tj biali na bialych zeby nas ustawicznie depopulowac i zastepowac zoltoskosnym gownem made in yahwe, tylko o to chodzi, pierwsza wojne po swoim przylocie jaka sprowokowali byla wojna bialych z atlantydy z bialymi z cesarstwa atenskiego, depopulowac depopulowac depopulowac dlatego ojczulki pod wezwaniem ducha swietego czytaj przejetych przez demony yahwe zniechecaja do seksu a zachecaja do puczow itd itp

   5. MI, ja od ponad roku wchodzę w świadomą interakcję ze Słońcem…I TO DZIAŁA! Pozdrawiam

   1. Stękam trzeszczę i narzekam znaczy śpiewam swoją pieśń więc żyję po swojemu, i o to w tym wszystkim przecież chodzi.
    Bądź nadal tylko Sobą.

 9. „zapędzam im kopa coby szybciej do siebie (otchłań) trafili, nie chodzi o gniew absolutnie, trza im po prostu pomóc się odnaleźć 😀 :)”

  MI, widziałem Twoją walkę, i podoba mi się jak się poruszasz i walczysz. Robisz to z wdziękiem i potrafisz dać Mocnego kopa 😉: https://youtu.be/mjJ5TGFN-5k

  1. Mój Drogi Kochany Vikingu i tak właśnie człowiek tworzy wizję drugiego człowieka a nie lepiej zapytać ? 🙂 poznać ? Owszem potrafię z Miłości nieźle przywalić 😛 one to są słabostki przy tym 😛 jednakże , wiem jaka moja Dusza Jest ,proszę się zapoznać i swe widzenie mnie wedle siebie naprostować (śle buziaczka koleżeńskiego rzecz jasna). 🙂

   .https://www.youtube.com/watch?v=vUmIZmRhZoo

   1. Ooo! no no 🙂 Coś czułem w kościach, że z Ciebie taka Łania, ale tak mnie onieśmielasz, że wolałem na wszelki wypadek widzieć Ciebie kopiącą po tyłkach 😜 🙂
    Poruszasz się, a właściwie płyniesz jak Rusałka.

 10. TAWie, ale Piękną tapetę na dałeś na główną stronę Bloga.
  Trafiłeś w mój gust, bo właśnie takie „klimaty” mi się podobają, jak na tym zdjęciu.

  1. Oj mój drogi Vikingu, musisz się obejść tylko smakiem, 😀 😀 bo to jest domek dla mnie, ja właśnie szukam swojego miejsca samotni na tej Cudownej Planecie i ten domek jest w sam raz dla mnie.

   Tam mnie nikt nie znajdzie by mnie zranić, jeszcze tylko grządeczki obok domku sobie zrobię, by mieć własne wyżywienie , a może jakiś Miś Przytuliś się pojawi ? 😀 🙂 i takie to jest moje prywatne marzenie pragnienie.

   Jak mnie zechcesz odwiedzić w tej samotni, przywitam Cię po Staropolsku chlebem i solą i czule uściskam, to masz jak w moim prywatnym Banku. 😀 😀 🙂

   1. „Jak mnie zechcesz odwiedzić w tej samotni, przywitam Cię po Staropolsku chlebem i solą…”
    Aha, jeszcze poproszę, masło, pomidory, ogórki, 2 kg ziemniaków, jajka, paprykę, miód pitny, dzban mleka, cukinię, kabaczek, a potem się jeszcze zobaczy co jeszcze będę chciał. Możesz już się przygotowywać Aniu. 😉 🤣 🤣 🤣

   2. ciągle piszesz cudowna planeta,cudowne to,cudowne sro,ta planeta,ta na której jestem teraz(bo są inne)jest do zaorania.
    dlaczego?,bo jest,taki jeden „informatyk” z laptopem(chyba,tego szczegółu dokładnie nie pamiętam)tak mi powiedział(pytałem),pokazali mi mój pokój a tam wszędzie było tak jak w takim ludzkim powiedzeniu,brud,smród i ubóstwo i jeszcze jacyś nie proszeni goście(to też słabo pamiętam ale goście mieli jakiś związek z tym syfem)
    tak że do zaorania,nie moja decyzja,ewentualne pretensje proszę kierować (miałem napisać do kogoś innego ale to co będzie dalej jest właściwe)na Berdyczów
    podobno,wróć,nie podobno
    bajki zawsze kończą się dobrze
    dla tych uciskanych:)
    Indra wraca

   3. Ooooo ktoś tu się rozpisał ale chyba nie do końca wie o czym pisze. Planeta jest odzwierciedleniem tego co w człowieku jest . Jeśli jest rzekomy brud smród i ubóstwo w takim świecie (gęstość) się porusza . Czy ta gęstość tu zostanie zaorana ? ależ owszem 😀 bo przepięknych Dusz nie brak , tylko dopiero się przebudzają . Brud smród i ubóstwo to programy wbijane w człowieka od wielu wielu kołowrotów , który miał za zadanie owszem zniszczyć przepiękną Planetę na której Istniejemy . Jednakże co Oni mogą ? a powiem Ci posryć się we własne gacie co właśnie czynią . 🙂

 11. TAWIE…prawdziwe Piękno Natury na czołówce…RAJ …
  Takie miejsce i ROZWÓJ DUCHOWY Zapewniony..

  cywilizacja
  ”Encyklopedia PWN
  cywilizacja [łac. civilis], poziom rozwoju osiągnięty przez społeczeństwo w danej epoce historycznej
  ze szczególnym uwzględnieniem poziomu kultury materialnej (zwłaszcza wiedzy ścisłej i techniki), będącej wskaźnikiem opanowania przez ludzi sił przyrody i wykorzystania jej bogactw. Tak rozumianej cywilizacji przeciwstawia się czasem kulturę, pojmowaną jako kultura duchowa, tj. sfera duchowej twórczości człowieka.”

  …Jak wykuwałam toto..na pamięć w szkole to miałam bunt w sercu…”będącej wskaźnikiem opanowania przez ludzi sił przyrody i wykorzystania jej bogactw. ”
  Po tej lekturze wiem że najwyższe stadium w ewolucji Ludzkości ma Rozwój Duchowy…

  https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/cywilizacja;3888917.html

  Łac..civilis i jasne..

 12. Piszę to ogólnikowo a każdy sobą to rozważy kto może .

  bajki kończą się dobrze dla uciskanych a owszem i tak 🙂

  Bajka to ja, Bajka to mój świat ,nie ma w nim rzeczy , których nie można zamienić na dobro , pojąć , zrozumieć , przebaczyć , znaleźć dobre rozwiązania , które spowodują zniknięcie tegoż świata. Fizyka Kwantowa , która łączy się z Sercem zadziewa Cuda w kawałku wszechświata , naprawia go , UZDRAWIA Można nazwać to bajką , magią ,prawda jest taka że to zwykła I NIEZWYKŁA matematyka i fizyka połączona z Sercem . DOKŁADNIE TAK ODMIENI SIĘ TEN ŚWIAT . Jeśli ktoś nadal podąża drogą : nienawiść , zawiść , gniew , wojny , zemsta , w ten sposób nadal tworząc ten świat będzie chyba tak jak to doszło już do mnie ze 2 lata temu PROGRAM ZJE PROGRAM AŻ POZJADAJĄ SIĘ SAMI . Każdy jest obdarzony Wolną Wolą sam musi zdecydować jaki świat i jaką drogą chce iść czy też go kreować , pamiętając przy tym że to jest tylko TWÓJ ŚWIAT I TO BĘDZIE SIĘ DZIAĆ TYLKO W TWOIM ŚWIECIE .

  Mykam bo ŻYCIE MOJA PASJĄ W INTERNECIE JEJ NIE ZNAJDU 🙂

  1. Bo to jest. cudowne miejsce na spotkania dla TAWerniaków Anamiko.
   Cudowna energia z tego miejsca płynie.
   Można się rozmarzyć i odfrunąć.💓

 13. Dziś polecałam mojemu byłemu mężowi książkę pana Bieszka „Starożytne królestwo Lehii-dalsze dowody”…Mój były nie jest przekonany co do przedchrześcijańskich początków państwowości naszej, więc powołałam się na słowa prof, Samsonowicza,którego cytaty z warszawskiej prelekcji, na temat początków państwa Polskiego, umieścił pan Bieszk na początku swojej książki, dziękując za te słowa profesorowi itp…Myślę sobie, że pan Bieszk, z całym szacunkiem, ale nie do końca wysłuchał prelekcji profesora, nie zrozumiał jego prześmiewczego, żartobliwego tonu na początku wywodu, dotyczy to wszystkich trzech cytatów z książki. Tym samym profesor nie potwierdza tak sensacyjnych dla laików wydarzeń, że Lehici walczyli z Aleksandrem Macedońskim, czy to, że pokonali starożytny Rzym itp. Potwierdza to na koniec spotkania, odpowiadając jednej z uczestniczek, że te opowieści naszych najdawniejszych dziejopisarzy są ZMYŚLONE!
  Taw, może masz dojście do pana Bieszka, zwróć mu na to uwagę, bo powołując się na słowa profesora Samsonowicza czyni swojej ciężkiej pracy, a i sobie dużą krzywdę, chodzi tu o wiarygodność, pozdrawiam
  .https://www.youtube.com/watch?v=6d_U5RVw2iA

  1. Droga Iw, gdzie mnie pouczać kogokolwiek?…

   Polska jest kRajem starożytnym – i to jest najważniejsze. A szczegóły tej starożytności będą jeszcze bardzo długo wnikliwie badane, analizowane i interpretowane. Mnie osobiście szczegóły nie interesują, mnie interesują imponderabilia, czyli rzeczy najważniejsze. Czyli w tym wypadku sam fakt starożytności Polski 🙂

   1. Podzial na kraje słowiańskie to wynik podppuch zydowskich, to samo z podmienionymi językami. Po zasiedleniu ziemi 3.5 mln lat temu byliśmy jednym krajem z jednym językiem tzw pelasgianskim i około 10 tys lat temu zydomongoly z księżyca zaczely dzielić nas na grupy religie i jezyki a dzisiaj partie polityczne żeby utrudnić kontakty, przepływ informacji i żeby napuszczac jednych na drugich i sukcesywnie zmniejszać nasza ilość, analogia do pięknego wielkiego białego kraju Jugosławi się klania, dzisiaj zlepek religijnych panstewek, tak samo u nas chcą podzielić ukraine i polske wzdłuż rzek żeby maks było 15 mln w każdej połowce. Czechosłowacje też to spotkalo, po prostu małe kurduple nie podskocza, ale już jak nasi ze Szkocji czy Walii chcieli się odłączyć od zydosaksonskiej Anglii no to już slali oddziały do pacyfikacji demonstrantów, te same metody osłabiania nas od wiekow

  2. „profesory” się nie wysypią bo by potracili granty.
   W ostatniej książce Bieszka wg mnie ważniejsze są przedrukowane kroniki. Każdy może sobie sam je przeczytać i wyciągnąć wnioski. Starożytność jest niepodważalna dzięki genetyce i lingwistyce oraz dowodom materialnym.

   1. Tu nie chodzi o pouczanie kogokolwiek, tylko zwrócenie uwagi na przeoczenie przez autora książki specyficznego humoru profesora, nie wnikam czy pan Bieszk uczynił to przez brak czasu czy w swojej naiwności zawierzył profesorowi i po prostu usłyszał co chciał…Powołując się jednakże na wypowiedź profesora Samsonowicza w swojej książce, poddaje w wątpliwość całą jej resztę…I nie obawiam się tutaj o tak zagorzałych zwolenników starożytnej Lehii jak my chociażby, ale takich początkujących w temacie jak mój były…

   2. Bo dla tych początkujących zaciekawionych to jednak ważne jest to, co profesury prawią…

   3. Genetyczni naukofcy z zachodu sami wygrzebali wykop sobie swoimi badaniami gnetycznymi na przynaleznosc DNA ludow czyli haplagrup.
    Wiekszosc firm zajmujacych sie tymi badaniami wykazuje M417 haplagrupe jako bardzo rzadka i przewaznie wystepujaca przy ich badaniach 1 na 10 tysiecy osob. Prosze wiec niech przebadaja Polakow a dowiedza sie ilu z nas posiada ta grupe R1a i ze ta haplagrupa wystepowala juz na terenach Polski (Kujawy ) 6-8 tysiecy lat przed nasza era.
    Upada tutaj mit wszystkich nemrodystycznych nachodzcow na tereny Polski na temat tworzenia panstwowosci 1000 lat temu do spolu z nacja zydowska a ktora wjechala na tereny Lechi dzieki wprowadzeniu religi judo-chrzescijanskiej . Od tamtego momentu jestesmy ustawicznie depopulowani wojnami,najazdami, klatwami papieskimi ,zrywami patriotycznymi, powstaniami ,systemami ideologicznymi,ekonomicznymi i przeksztalceniowymi.

    Jestesmy depopulowani ,mieszani rasowo i wynarodawiani .
    Oczywiscie aby nie byc posadzony o ksenofobizm,antysemityzm i inne wymysly korpobankierskich administratorow ,nie wolno nam slowem pisnac ani uczynic nic w obronie przestrzeni zyciowej i praw Polakow do samostanowienia.

   4. Zapodaj sobie Artura lalaka na yt, o tym właśnie mówi, nie wie tylko że to zydomongolskie agresywne kurestwo przyleciało z ksiezycem, zapodaj sobie hellenandchaos też pisze ze Putin sam podpalił lasy w tajdze bo sprzedał je chinczykom i później powie że sprzedał spalone zgliszcza i że zrobił świetny interes

   1. dlatego nemrodysci wshcodniego rytu sowieckiego zainstalowali komunizm na terenach wlacznie z Niemcami wschodnimi oraz Austria po Balkany .Autrie pozniej w jakis sposob sobie odpuscili.Czyli uraczyli Slowian syfem ,ze do dzis tego oprogramowania nie idzie ludzi z mozgow wymazac a z biedy wydostac sie nie da.

 14. „Kolejnych 20 grobów ciałopalnych, datowanych na lata 800 – 500 p.n.e., odkryli w tym roku archeolodzy z Muzeum Okręgowego w Tarnowie na cmentarzysku kultury łużyckiej znajdującym się niedaleko Wojnicza (woj. małopolskie).
  […] Badania ratownicze w 2018 r. ujawniły obecność 56 grobów całopalnych w rozmaitym stanie zachowania. Część z nich była całkowicie zniszczona, część uszkodzona orką z czasów, kiedy cmentarzysko było uprawnym polem i część – zalegająca głębiej – zachowana w całości.”

  https://nczas.com/2019/08/13/cialopalne-groby-sprzed-ponad-2500-lat-odkryto-w-malopolsce/
  https://malopolskie.naszemiasto.pl/archeolodzy-kopia-kolo-wojnicza-w-zagajniku-znajdowaly-sie/ar/c1-4751125

  1. Switne wiesci, Kalino. Prawda jest w ziemi i w nas. Wystarczy porobic kazdemu Polakowi testy DNA i okreslic haplagrupe, a bedzie wiadomo, jak pisac historie i kto nie powinien siedziec na wiejskiej.

   1. Devingo, mój piękny LECHITO

    Gdybyśmy tylko my Lechici się zmobilizowali,
    Pustynną zarazę dawno byśmy już wykopali,
    A wtedy nasza ukochana Ojczyzna Ziemia,
    Odkryłaby nam skarby ze swojego podziemia.

    Dopóki gadzie plemię na niej rządzi i siedzi,
    Nie odkopujmy złóż, skarbów, złota i miedzi,
    Bo to są nasze Polasze skarby i bogactwa,
    A nie jakiegoś tam pustynnego łajdactwa.

    Cieszy mnie to, co już Przestrzeń zapodaje,
    Otrząsają się z pustynnego łajna i inne kraje,
    Z wszelkich brudów Przestrzeń się obmywa,
    Transformacja na naszych oczach się zadziewa.

    My ją tylko w sercach naszych mocno wspierajmy,
    Groźbom się nie poddawaliśmy i nie poddawajmy,
    Nasza Ojczyzna, jak chyba żaden na świecie kraj,
    Zasługuje, by wreszcie nastało u NAS piękno i RAJ.

    Ja sobie życzę tylko tego dla Kraju naszego,
    Żebym widziała wreszcie radość Rodu Polaszego,
    By żaden Lechita nigdy nie musiał szukać chleba,
    Opuszczać kraju, by na obczyźnie szukać „Nieba”.

    To nasza Ojczyzna jest i ma być karmicielką Naszą,
    A nie pustynnej zarazy, którą nas nierządy straszą,
    Ja osobiście na to nigdy nie wyrażę swojej zgody,
    By pustynni wsadzali brudne łapy do mojej zagrody.
    😀

    SłowiAnka

   2. Aniu – Słowianko drugi raz czytam
    i drugi raz mnie
    rozwaliłaś
    słowami
    w wiersz utkany.
    Dziękuję, b a r d z o>

  2. A dzisiaj ludzie tak struci że ich kupy trzeba spalac a kiedys rozrzucali po polach uprawnych i minerały wracały do nas w roslinach, nie moje uwierzyć że w jednym pokoleniu wszystko tak kurwa bezpowrotnie skreca

 15. Nie wiem czy to będzie przełom, ale jak zaczęłam czytać, to przeszły mnie takie ciary, że aż bolało. Jakby prąd przeze mnie ktoś puścił.

  Archeolodzy zaczynają badać Wzgórze Lecha w Gnieźnie, pod kościołem świętego Jerzego zaczną w przyszłym roku wykorzystując jego remont.

  https://menway.interia.pl/historia/news-wykopaliska-w-gnieznie-czy-zmienia-historie-polski,nId,3112208

  TAW mam w związku z tym pytania, wiem, że się orientujesz w kadrze naukowej, w artykule podane są nazwiska archeologów, którzy będą nadzorować prace, pytanie brzmi, czy oni gdy odkryją inną niż oficjalnie dopuszczoną wersję przeszłości, pokażą prawdę?

  Mam jeszcze inne związane z tematem KK, napisałeś chyba przedwczoraj, że kościół się sypnie, ( nie dosłownie, ale coś w tym stylu)kiedy w Watykanie zostaną odkryte szczątki Emanueli Orlandi. Nie wiem czy czujesz, nie wiem czy możesz odpowiedzieć, ale chciałam Cię zapytać, dlaczego właśnie to ma zmienić podejście „wiernych” przecież już tyle afer odkryto, finansowe, pedofilia, homoseksualizm, a „owieczki” nadal tkwią w zaczadzeniu, dlaczego szczątki tej dziewczyny mogłyby to zmienić?

  I muszę wam jeszcze powiedzieć, że ostatnio jakoś mnie od Internetu odciąga, nie tyle brak chęci do oglądania, czy czytania, ale ciągle coś”staje na przeszkodzie” w momencie w którym chcę się ” zagłębić”w sieć. Chyba się wymykam….

  Ten wpis też piszę od 18.

  1. Droga Laszko, fakt, że odpycha Cię od netu, świadczy tylko o tym, że jesteś wyewoluowaną istotą i działasz już na nowych energiach nowego wszechświata 🙂

   Sprawy Emanueli nie chcę na razie głębiej tłumaczyć, by nie wzburzać przestrzeni ucisku człowieczego. Kiedyś wszystko sobie wyjaśnimy i uporządkujemy. Na razie po prostu czuję, że Emanuela pogrzebie Watykan.

   Polscy historycy i archeolodzy doskonale wiedzą, w jak wielkiej ściemie uczestniczą. Gdyby chcieli z otwartą przyłbicą jakoś wybrnąć z dziejowego ambarasu, oficjalnie zgłaszam gotowość do podjęcia się roli „negocjatora” pomiedzy polskim środowiskiem naukowym (mam przyjaciół naukowców) a polskim środowiskiem alternatywnym. Mogę pomóc w zorganizowaniu pierwszej w Polsce konferencji naukowej pod jakąś bezpieczną nazwą, np. „Polifonia głosów w sprawie Korzeni Narodu Polskiego”…

   Taka formuła byłaby otwierająca i żadna ze stron nie byłaby zmuszana do czegokolwiek. Mówiąc wprost: proponuję spotkanie wszystkich opcji spojrzeń na tematy początków Narodu Polskiego. Wiecie, że od lat pracuję nad tym, by Polacy mogli wreszcie paść sobie w objęcia…

   Czas.

   Już czas.

   Najwyższy czas.

   Na braterstwo.

   *

   Gdyby ktoś chciał pogadać ze mną na te tematy, proszę wpisać na początku komentarza: „NIE PUBLIKUJ”.

   *

   Mój czuj mówi mi, że taką konferencję naukową najłatwiej będzie zorganizować na UKSW w Warszawie.

   W pobliżu rosną Wiekowe Dęby Lechickie i Głazy Monolity, przy których „odpowiednią pracę przygotowawczą” pod wyżej wymieniony projekt wykonałem osobiście już trzy lata temu… 🙂 Mam schodzoną na bosaka całą Puszczę Bielańską, doskonale czuję jej energię, która mówi mi:

   Czas.

   Już czas.

   Najwyższy czas.

   Na braterstwo.

   1. TAW, nie tylko archeolodzy i historycy mogą się z twarzą ze swoich skostniałych teorii wycofać, medycyna, GIS równierz. Wystarczy przeprowadzić kilka badań nad lekami, szczepionkami w Polsce i wyniki ogłosić. To takie proste, jedynie trzeba odpowiednich ludzi, którzy byliby gotowi wziąć na klatę pierwsze uderzenie zatwardziałych (z jakichkolwiek względów) sceptyków. A potem już by poszło…. Myślę o tym intensywnie, a ostatnio moje myśli mają moc…. wiele z tego co myślę zadziewa się. Wczoraj wieczorem pomyślałam, że już czas żebyśmy mogli się telepatycznie porozumiewać, bo jak napisałam internet mnie coraz bardziej mier-zi.

   2. reaktywne myslenie ma sprawcze moce, sam tak mam, wazne zeby tylko pozytwnie sie wkurwiac, np ze rozbieramy ksiezyc po kawalku np wyobrazic sobie ze scietamy w pyl po kawalku kamienna oslone ksiezyca odslaniajac jego metalowe konstrukcje

 16. „SŁOWIANIE 10700 lat w Europie” – krótki film Ewy Rawicz, historia Słowian w pigułce:
  .https://www.youtube.com/watch?v=98JM3pte2JU&t=318s

  „Od wieków uczyliśmy się w szkole o Polsce jako kolebce
  Polaków i Słowian. W ostatnich latach powstała hipoteza, iż
  Słowianie przybyli na tereny Polski i Europy w VI w.n.e.
  i nagle utworzyli silnie zorganizowane państwa
  …ot tak z niczego..
  W sukurs hipotezom o dawnym przybyciu Słowian,
  przychodzą wyniki 10-letnich prac genetyków z całego
  świata, które udowadniają, iż Słowianie zamieszkują ziemie
  Polski i Europy od 10700 lat.
  Bibliografia:
  „3000 lat Państwa Polskiego” Tadeusz Miller
  rudaweb.pl
  prasłowianie.pl
  „Słowiańskie dzieje” Bogusław Andrzej Dębek
  bialczynski.pl
  slowianieukrytahistoriapolski.pl
  polishclub.org”

  1. ktokolwiek mowi ze slowianie przyszli skads tamnp z zachodu wschodu albo ze sie pojawili, nie czai czaczy, zyjemy pod okupacja ksiezycowej jaszczurki yahwe ktora nas pryska i morduje trujacymi swinatwami co pare tysiecy lat jak czuje ze juz o niej cos wiemy albo zaczynamy podejrzewac, na szczescie jest nas pelno w pustej ziemi (i w andromedzie oczywiscie) i stamtad przez bieguny wychodzimy i sie odradzamy, nie na piechote oczywiscie przez snieg i mrozy tylko spodkami, wiec moze se kutwa ksiezycowa pryskac do woli, za te morderstwa bedzie rozkawalkowany w astralu do czastek sabatomowych przez nadchodzacych zeusowych a pamiec akaszik wykasowana w razie czego jakby ktos chcial to to odtworzyc, to samo spotka ksiezyc – statek yahwe, planete smierci i bedzie rozbierany po kawaleczku zeby nie zagraozil zderzeniu z ziemia, gwaltowne ruchy w stosunku do ksiezyca moglyby sie skonczyc rozwaleniem naszej planety, ksiezyc to metalowy a dokladnie tytanowo cyrkoniowy gigant, nawet naukofcy to dostrzegli ze jakos duzo tych metali w pyle ksiezycowym, wot taka koincydencja akurat te dwa lekkie mocne metale z których mozna zbudowac wszystko akurat tam sa…

 17. Dzisiaj poruszylam temat Slowian z nastolatką. I powiedziala mi, ze dla niej to dziwne, ze na lekcjach historii mowia im o rzymie, grecji itd. A potem hop do chrztu Polski. A co bylo wczesniej? I logicznymi pytaniami doszla do wniosku, ze ktos specjalnie nie chce informowac, co bylo przed chrztem. Zbiorowa swiadomosc dojrzala, oj mocno dojrzala, do poznania prawdy. Albo inaczej – czujemy w sercach, Kim jestesmy, i zeby nie wiem jak nie kombinowali, to i tak nic to nie da. Sława.

  1. Alu tak właśnie się staje, nasze serca odtajały i prawdę o naszej historii i jej dziejach wyczuwają i ją poznawać pragną.
   Serce moje się raduje gdy czytam takie wiadomości, że w młodym pokoleniu takie pragnienie poznania prawdy o Nas gości.
   Dziękuję 😘 Ci i życzę samych wspaniałości.

 18. Historia arioslowian nie jest upubliczniana i pomijana przez autorow naszych pradziejow. W tlumaczeniu etymologi wyrazow obecnej polszczyzny siega sie do staropolskiego, starosliwianskiego, indoeuropejskiego jezyka. Podobnie jest wlasnie z DNA. Podawane sa informacje o slowianskich osadach z okresu 2000-2500 lat przed nowa era….prowadzone badania archeologiczne ….i co z nich wynika….. Wiele arte faktow wskazuje na polskosc ….i nie jest powszechnie znane. Germanami starozytni rzymianie okreslali sasiadow swego imperium a nie nacji tych plemion. Do dzis Niemcy sa dla Wlochow Tedesko, dla Francuzow Alemania.Ariowie przybyli na Dekan i stworzyli rozwijajaca sie kulture i panstwowosc. Wywdrowali na tereny Persji – Iranu tworzac kolejna organizacje panstwowosci. Jezyk arian, arioiran, arioslowian jest dowodem na poszukiwania historyczne ….miedzy innymi.

 19. Kochani pozwolę sobie zamieścić tutaj komentarz z youtube:

  Witam wszystkich Tajemitów.
  Kilka lat temu przed rozpoczęciem prac budowy mostu przez Wisłę w miejscowości Lipianki – Rakowiec w woj.pomorskim , dorabiałem, jako jeden z kilkudziesięciu robotników przy wykopach archeologicznych. Odnaleziona została tam wioska sprzed kilku tysięcy lat . Sam na własne oczy widziałem i własnymi rękoma wygrzebywałem z ziemi różne ciekawe przedmioty typu : igły z kości, noże z kości, i bardzo dużo resztek glinianych naczyń miedziana biżuteria.Byliśmy podzieleni na dwie duże grupy i na dwóch sąsiadujących od siebie o kilkadziesiąt metrów obszarach penetrowaliśmy dwie działki o powierzchni około 10 ar każda. Prace prowadziło czworo archeologów , ja osobiście pracowałem z małżeństwem z Gdyni/dąbrowa . Po wybraniu ziemi na około 2 metry wgłąb działki i po starannym zmiecieniu jej, mieliśmy obraz osady z ułożonymi paleniskami (było ich kilkanaście a wewnątrz kręgów zwęglone drewno) . było też tam sporo fundamentów i porozrzucanych wokół nich dość dużó sporych kamieni . Do czego dążę…Mianowicie , nic dzisiaj na ten temat nie mogę znależć w necie.Jest tylko info nt prac mostu,nic poza tym.Dlaczego tak się dzieje w naszym kraju? Czego się boją uniwersytety? Dodam jeszcze że pracowaliśmy pod ogromną presją ,był to środek ostrej zimy a most miał być skończony „do wczoraj” więc tak naprawde w dupie mieli to znalezisko i szybko zostało ono zasypane a bardzo dużo znalezionych przedmiotów trafiło w prywatne ręce. Jakby ktoś był ciekawy to jestem z okolic tego miejsca więc mogę je wskazać dokładnie.Pozdrawiam

  Komentarz jest pod filmem na kanaleTajemity:
  .https://www.youtube.com/watch?v=

  Sensacyjne odkrycie w Łysomicach !

  a zamieszczam go po to, żeby pokazać jak władze ukrywają znaleziska, żeby PoLachy nie przypomnieli sobie kim są..

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s