A dnia siódmego oczyszczon będziesz z wszelkiego robactwa i plugastwa…

<https://youtu.be/5uMYB8Z_qK8

Patent na Gronkowca Złocistego zdradza mjr Adolf Kudliński.

 

Reklamy