Trują nas, Polaków Słowian. Ale się nie damy, bo słowiańskie geny mamy :-)

<https://youtu.be/hluVLVh8ryA

Występują mjr Adolf Kudliński i Pani Marysia, specjalistka ds. żywienia.

Reklamy