W „wolnej i demokratycznej” III RP na szeroką skalę stosuje się Zorganizowane Elektroniczne Tortury. Setki osób poszkodowanych, a „polski” rząd udaje, że nie wie, o co chodzi

Ewa Pawela i Janusz Zagórski w rozmowie na temat mind control (zorganizowane elektroniczne tortury) oraz polskich i zagranicznych ofiar stosowania tej technologii. Audycję kończy wystąpienie dr Rauni Kilde z brukselskiej konferencji Covert Harassment Conference 2014.

29 marca 2015 r. odbędzie się pierwsza w Polsce Konferencja STOP ZET, nagłaśniająca społeczeństwu skrzętnie ukrywany przez lata temat stosowania na Polakach – w „wolnej i demokratycznej” III RP – Zorganizowanych Elektronicznych Tortur.

Mind control:

https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/category/mind-control-2/

STOP Zorganizowanym Elektronicznym Torturom:

STOPZET.wordpress.com

facebook.com/stopzet

Pierwsza na świecie międzynarodowa konferencja nagłaśniająca problem mind control odbyła się w Brukseli 20 listopada 2014 r.:

CovertHarassmentConference.com

Europejska Koalicja Przeciwko Uporczywemu Nękaniu:

EUCACH.wordpress.com

Telewizja dr. Henninga Witte – White TV (po szwedzku):

WhiteTV.se

5 myśli w temacie “W „wolnej i demokratycznej” III RP na szeroką skalę stosuje się Zorganizowane Elektroniczne Tortury. Setki osób poszkodowanych, a „polski” rząd udaje, że nie wie, o co chodzi

 1. Kontrola umysłu z ang. control mind , jednym z jej elementów jest „czytanie myśli„człowieka , która odbywa się poza świadomością , ofiara takiej praktyki co do rzeczywistości jej występowania co najwyżej może podejrzewać tylko że jej myśli są znane . ( tylko wirtualnie , nie występuje w rzeczywistości) Przeświadczenie że jest się prześladowanym , myśli są znane i czytane , tylko wtedy gdy „wypływają „one do rzeczywistości (za sprawą służb specjalnych ), myśli korespondują najczęściej : wiadomości SMS, reklama spam ,stopka e mail ,mailing, teksty artykułów ,druga osoba, rozmowa przez telefon są to nie znane nam osoby najczęściej tel. do nas to pomyłka wtedy w krótkiej konwersacji pada „Słowo” , które już występowało, występuje zbyt często i w różnym kontekście w/w wariantach (powtarzalność, częstotliwość ) . Należy wykazać że te” Słowa „ nie mają odzwierciedlania w rzeczywistości i nie są w żaden sposób sprawdzalne one istnieją tylko w naszych myślach (np. wycieczka Egipt-miejsce planowanego pobytu) . Hipotetyczny przykład który odwzorowuje ,odzwierciedla ten proces jest „Wariograf” znany potocznie jako” Wykrywacz Kłamstw” osoba poddawana badaniu w momencie gdy „skłamie„ Wariograf rejestruje reakcje organizmu(niewidoczne zmiany wewnątrz organizmu), wykrywa ślad emocjonalny badanego – dokładnie jest to taki sam moment (emocjonalny) – reakcja organizmu gdy ofiara wykrywa „Słowo” w tym przypadku wykrywa to „Umysł „ Czy istnieją inne możliwości wywoływania podobnego efektu – HARAP. Ślady „ rzeczywiste i wirtualne „które zostawiamy w tym przypadku dzisiaj ( używanie elektroniki): paszport ,internet, telefon – poprzez niego możliwości inwigilacji , sprawdzalność miejsca pobytu ,nr kontaktowe tel , możliwość podsłuchu rozmowy, czy smartfon służy jako urządzenie podsłuchowe, technologia RIFID w tym przypadku np. banknoty Euro, Dolary, mają wtapiane RIFD , za ich pośrednictwem można określać dokładne miejsce pobytu równocześnie odniesieniem położenia telefonu , czy nowy paszport z chip RIFID , obecność w internecie. Nalezy oddzielać projekty , badania medyczne , oficjalne naukowe od tajnych które są jest domeną słuzb specjalnych.

 2. Czytanie myśli zdalnie.
  Kontrola umysłu z ang. control mind , jednym z jej elementów jest „czytanie myśli„człowieka , która odbywa się poza świadomością , ofiara takiej praktyki co do rzeczywistości jej występowania co najwyżej może podejrzewać tylko że jej myśli są znane . W kontekście wielu lat że jej myśli- ,plany,wybory życiowe , np.: dokładnie korespondują z tym co realizuje/ zrealizowało się w rzeczywistości .
  Przeświadczenie że jest się prześladowanym , myśli są znane i czytane , tylko wtedy gdy „wypływają „one do rzeczywistości (za sprawą służb specjalnych ), myśli korespondują najczęściej : wiadomości SMS, reklama spam ,stopka e mail ,mailing, teksty artykułów ,druga osoba, rozmowa przez telefon są to nie znane nam osoby najczęściej tel. do nas to pomyłka wtedy w krótkiej konwersacji pada „Słowo” , które już występowało, występuje zbyt często i w różnym kontekście w/w wariantach (powtarzalność, częstotliwość ) . Należy wykazać że te” Słowa „ nie mają odzwierciedlania w rzeczywistości i nie są w żaden sposób sprawdzalne one istnieją tylko w naszych myślach (np. wycieczka Egipt-miejsce planowanego pobytu) .
  Charakterystyczne „Słowa” które używamy w normalnej rozmowie, są częścią naszej wiedzy ,sami nie przywiązujemy do nich uwagi nie zapamiętujemy ich są przywoływane w/w wariantach w tym korespondencja tradycyjna listy, najczęściej są to dane adresowe .
  Nie wybaczalnym błędem jest gdy „ofiara „w swoich myślach np: wciela się w znaną postać np. z świata sportu (trening w umyśle -wizualizacja,wzór do naśladowania) jest nie mal pewne że będzie prześladowana tymi myślami i będzie przywoływana dokładnie ta postać o której myślał . Należy nadmienić że zarówno przywoływane postaci formie obrazu w tym przypadku w internecie (Blog) jak i artykuły w gazetach ze „Słowem” posiadają dodatkowo równolegle 1, 2, 3 czynniki zawoalowane (przedstawić coś nie wprost) charakterystyczne na temat „ofiary”.
  Osoba poddawana „kontroli umysłu która ma świadomość istnienia takiej technologi wg doświadczeń ofiary potrafi identyfikować, oddzielać ten proces od pozostałych treści ( niewidzialna różnica) to tak jak by rozróżniać „ coca cole od pepsi”. W innym przypadku jeżeli ofiara nie ma świadomości czytania myśli, „wychwytuje” że jest to coś nienaturalnego.
  W/w przykłady są to typowe objawy „czytania myśli” .
  Jak ofiara identyfikuje oddziela proces czytania myśli od pozostałych treści, dlaczego są to te „Słowa „ a nie inne , jaka jest reakcja organizmu,zachowanie po czasie , jak Umysł wykrywa te „Słowa” które są wcześniej wyczytane z myśli .
  Przykładem który odzwierciedla, ten proces jest „Wariograf” znany potocznie jako” Wykrywacz Kłamstw” osoba poddawana badaniu w momencie gdy „skłamie„ Wariograf rejestruje reakcje organizmu(niewidoczne zmiany wewnątrz organizmu), wykrywa ślad emocjonalny badanego , dokładnie jest to taki sam moment i reakcja organizmu gdy ofiara kontroli umysłu wykrywa „Słowo” w tym przypadku wykrywa to „Umysł „ .Naprzykład gdy jednego dnia otrzymujemy kilka SMS ,tego dnia może być to pierwsza wiadomość SMS , innego dnia może być to trzecia wiadomość SMS , która zawiera „Słowo”.
  Inne zjawiska kontroli umysłu.
  – Przekazywanie określonych poleceń podświadomości
  – Manipulacja emocjami i zachowaniami człowieka
  – Kompleksowa kontrola, taka jak: pobieranie wspomnień, przekazywanie myśli z ofiary kontroli umysłu do drugiej osoby, itd.
  Takich przykładów jest więcej, problem w tym, że nikt nie potrafi ich opisać ani udokumentować, ponieważ tajne technologie zniewalania ludzi nie są znane opinii publicznej. Nawet ofiary kontroli umysłu, kolokwialnie mówiąc, nie mają zielonego pojęcia, że są ofiarami takich „n………ich” praktyk. Jedynym wiarygodnym źródłem na temat technik kontroli umysłu w internecie jest artykuł: Alan Yu „Wolność osobista i umysłowa”. Choć dla czytającego artykuł może wydawać się, że ma do czynienia z „teoriami spiskowymi” niemającymi odzwierciedlenia w rzeczywistości. Ponieważ niektóre zjawiska z tych, które występują, są powodowane niezależnie od kontroli umysłu, są identyczne.
  Kolejny „Dualizm” występuje w tkz. książkach na temat możliwości umysłu ,intuicji . Po przeczytaniu książki czytelnik ma wrażenie, że posiadł wiedzę na temat nie ograniczonych możliwości swojego umysłu ,dostał patent na „Sukces” w rzeczywistości tych książkach są zawoalowane ,możliwości kontroli umysłu .
  Ślady „ rzeczywiste i wirtualne „które zostawiamy w tym przypadku dzisiaj ( używanie elektroniki): paszport ,internet, telefon – poprzez niego możliwości inwigilacji , sprawdzalność miejsca pobytu ,nr kontaktowe tel , możliwość podsłuchu rozmowy, czy smartfon służy jako urządzenie podsłuchowe, technologia RIFID w tym przypadku np. banknoty Euro, Dolary, mają wtapiane RIFD , za ich pośrednictwem można określać dokładne miejsce pobytu równocześnie odniesieniem położenia telefonu , czy nowy paszport z chip RIFID , obecność w internecie. Nalezy oddzielać projekty , badania medyczne , oficjalne naukowe od tajnych które są domeną służb specjalnych.

 3. Gang Stalking =Terroryzm ,straszyć ,osiągać bliżej nie określone korzyści . Gang Stalking, zorganizowane osaczanie, odbywa się na kliku poziomach , wirtualnie ofiara nie jest świadoma osaczania .Najwyżej w hierarchii stoją tzw. Technologiczni świadomi swej roli „podwójni”tajni agenci służb specjalnych posługują się zaawansowaną bronią psychotroniczną ,(tajne dywersyjne grupy psychotroniczne, działają pod przykryciem np: Echelon, Telefonia, Mass media. Prekognicja , jest substytutem Mind Control , tylko w tym przypadku jasnowidza zastępuje aparatura psychotroniczna , która pozyskuje myśli, tak zwany Stalker zna myśli i za pośrednictwem wiadomości SMS, e mail , rozmowa przez telefon są to nie znane nam osoby najczęściej tel. do nas to pomyłka wtedy w krótkiej konwersacji pada „ Słowo ”lub zwrot , w tym korespondencja tradycyjna listy, najczęściej są to dane adresowe ,-Stalker daje do zrozumienia, nęka , prześladuje ,m…….…,itp. Celem jest zaprogramowanie indywidualne np: samobójstwa, wbrew woli danego targeta , niszczenie , dyskredytacja , napastowanie , przywoływać nieprawidłowe zachowanie, ofiara jest skłonna popełnić samobójstwo .Skutki broni psychotronicznej są nie materialne, dowodów nie ma, bez wątpienia wiele ofiar zostało w ten sposób wyeliminowanych, w tym z pierwszych stron gazet.
  Kolejny nazwijmy niższy poziom zorganizowanego „celowego” osaczania trwa zwykle ok .3 dni odbywa się na ulicy , wtedy target jest świadomy prześladowania. W tym przypadku najczęściej są to grupy 3-4 osobowe ,są to tak zwani „nieświadomi” stalkerzy najczęściej rekrutowani z marginesu społecznego, mają swojego guru, zadowalają się tym że należą do bliżej nie określonego systemu .Najczęściej zastraszenie z wykorzystaniem , NLP , przekaz podprogowy, zaprogramowanie indywidualne np: samobójstwa, wbrew woli danego targeta ,napastowanie ,nękanie ,ofiara jest skłonna popełnić samobójstwo .Mechanizm „matrioszki” zaciera ślady działalności służb specjalnych . Przykładowy dzień fragment opisu: Wyjście z domu , pojawia się uczucie strachu nie wiadomo skąd brak przesłanek na przystanku autobusowym ofiara bezbłędnie lokalizuje grupę ,która zachowuje się nienaturalnie ,ponieważ uwalniają się emocje na widok ofiary. Stąd ofiara potrafi „wyłapać” z tłumu swoich prześladowców .Obawy potwierdzają się gdy target dojedzie, do urzędu, hipermarketu, na pocztę ,itd. grupa wychodzi naprzeciw, zachodzi na drogę ma to miejsce cały dzień gdziekolwiek by się nie udała ,przemieszczają się samochodem, odgrywają rolę gangsterów(stąd też nazwa Gang Stalking) choć tak naprawdę są „chłopcami na posyłki” .W skrajnych przypadkach grup jest kilka ,mogą to być obcokrajowcy ,sugestia z kim target będzie miał do czynienia . W międzyczasie pojawiają kilka razy dziennie pojedyncze osoby ,które poprzedzają grupę Gang Stalking, zwykle ubrani w rażące kolory . Wyposażeni w dodatki ,gadżety :nóż ,telefon, aparat itd. Należy nadmienić gdy u boku ofiary pojawia się osoba towarzysząca/e zwykle akcja zostaje zawieszona .Stąd też łatwym celem są osoby samotne mieszkające w dużym mieście. Jeżeli target mieszka na wsi kwestia czasu ,kiedy zostanie, kolokwialnie sprowadzony do miasta, powodem będzie częsta zmiana pracy, miejsca zamieszkania. Ofiary często się łudzą jak zmienią miejsce pobytu to wszystko się zmieni na lepsze problem zniknie. Jeżeli w trakcie prześladowania ofiara „złamie” się poprosi o pomoc medyczną , opisze swoje doświadczenia ,zostanie zdiagnozowana następująco : pacjent boi się wychodzić z domu , jest wycofany, nie podejmuje aktywności , ma wrażenie że ludzie go obserwują , ma wrażenie że ktoś zna jego myśli, twierdzi że za tym stoją służby specjalne /wywiadowcze od razu, zalecona zostanie wizyta do specjalisty ,który dopasuje jednostkę chorobową, przepisze odpowiednie leki psychotropowe ,po których jeszcze bardziej będzie podatny na ataki Mind Control. Można by powiedzieć” z deszczu pod rynnę” taki skutek przynosi w tym przypadku pomoc medyczna w konsekwencji jeżeli pracuje zostaje pozbawiony pracy , zepchnięty na margines, ,wyalienowany, wiarygodność ofiary sprowadzona do zera od tej pory wszystkie opowieści ,zeznania będą odbierane jak science fiction.
  Typowe przykłady zorganizowanego osaczania pod warunkiem że występują synergicznie : – częste spotkania z policją na ulicy ,– identyczne samochody ,zaparkowane w miejscu zamieszkania ofiary, – śledzenie samochodami , zapytania o drogę , – osoby pojawiające się otoczeniu ofiary rozmawiające często przez telefon ,obserwujące nietypowe zachowanie, -mobbing w pracy, Należy też brać pod uwagę dla każdej innej ofiary może być inny schemat prześladowania , na pewno dla wszystkich nie jest taki sam ,zależnie od pozycji społecznej np: polityk czy bezrobotny itd. Ofiary poddawane praktykom zorganizowanego osaczania , są permanentnie zastraszani , przez co tracą kontakt z rzeczywistością i z tego powodu, często przypisują dwuznaczne zjawiska ,zdarzenia nie mające związku z osaczaniem ofiary . Stąd niektóre przykłady jakie podają trudno uznać że mają związek z prześladowaniem, są wykoncypowane pod wpływem silnych przeżyć, emocji takie jak : -remonty, hałasy z tym związane, – nietypowo działające urządzenia elektryczne w mieszkaniu,( może być to związane ze spadkiem napięcia w sieci ,lub nie sprawną instalacją elektryczną , tym bardziej jeżeli jest to stare budownictwo -częste syreny, czy sygnały np.: karetek pogotowia -insekty – często przykłady odgłosów zwierząt ,dźwiękonaśladownictwo (choć w tym przypadku istnieje technika przesyłania głosów prosto do mózgu z pominięciem przewodów słuchowych) – nietypowe dolegliwości,poruszanie sprężynami łóżka , Należy brać pod uwagę że często też takie przykłady podaje dezinformacja tak aby dyskredytować doświadczenia ofiar ,które wypowiadają się na forum.
  Kolejny ,poziom prześladowania ale w tym przypadku wykracza poza definicje Gang Stalking nie ma związku ,ponieważ w tej roli występują przypadkowo spotkane osoby ,w tym znajomi z pracy ,czy z wielu miejsc zamieszkania. Nazywani są też jako nieświadomi stalkerzy. Mając na uwadze n/w zdania z art. Podłączanie Umysłu: „Nadając komunikaty” u wszystkich podłączonych ludzi można by wywoływać podobne myśli, uczucia, zachowania a nawet przekonania.” „W takim scenariuszu złożone zachowania grupy mogłyby być koordynowane z zewnętrznego „centrum sterowania”, co przywodzi na myśl opowieści niektórych ludzi doświadczających stalkingu uporczywego nękania . Z doświadczenia przykład który częściowo odzwierciedla ten proces,( pomówienie jako pretekst ) tam gdzie przebywa ofiara ciągle są powtarzane te same „słowa”, wplatane w krótkie opowieści z którymi emocjonalne związana jest ofiara .Pomimo że” nieświadomi stalkerzy” się nie znają niezależnie od odległości i wielu miejsc zamieszkania ofiary ,używają tych samych zwrotów „słów”, tam gdzie przebywa ofiara.
  Przykładowy system przechwytywania ,czytania myśli „Syntetyczna telepatia” z ang.„Artificial Telepatia” . System komunikacji oparty na myśli , elektroniczne przekazanie myśli bezpośrednio do mózgu i z mózgu. Technologia identyczna jak telefonu komórkowego ,to tak jakby mówić przez telefon, ale nigdy nie używając głosu .Satelity – stacja nasłuchowa(np:Echelon) – sensory – obrazy umysłowe – artykulacja – przetwarzanie na” język”, wieże mikrofalowe , telefony ,lokalizacja , target. Technologia przechwytywania myśli o której mówi Borys Ratnikow w artykule “ Generał KGB o broniach psychotronicznych fragment: ” Tak, tacy tam służyli. W 1991 roku zebrałem kilku najlepszych. Leżeli na kanapach, dostrajali się do mózgu potrzebnego polityka, który mógł się znajdować nawet tysiące kilometrów od nich, wprowadzali „obiekt” w stan miękkiej hipnozy i „przesłuchiwali”. Rozmówcy wydawało się, że rozmawia sam z sobą, a w rzeczywistości przekazywał informacje naszym służbom specjalnym. ”
  Nawiązując do wstępu artykułu broń psychotroniczna ,niewątpliwe jest technologią militarną o nieograniczonych możliwościach, zdolna jest , tworzyć, nieświadomych swych zachowań ekstremalne osobowości zharmonizowane najczęściej z ideologią. Służby Specjalne najczęściej wybierają takie ofiary ,które prześladując osiągają bliżej nie określone korzyści , np : prześladują daną ofiarę by wpływać na zachowanie danego środowiska w którym przebywa ofiara, czy zmusić ofiarę do takiego zachowania ,postępowania tak by zaszkodziła innej osobie ,inaczej to się nazywa „wysługiwanie się drugą osobą” , tak żeby nigdy nikt nie podejrzewał oto Służby Specjalne , zarazem potencjalna ofiara nie mogła tego wykazać . Z doświadczenia wydaje się mało prawdopodobne aby Służby Specjalne prześladowały w „ciemno ” bez żadnego celu . W innym przypadku jeżeli stosują broń psychotroniczną bez identyfikacji ofiar na danym terenie , np: wywoływanie strachu ,dolegliwości somatyczne , prowadzą doświadczenia, statystyki ,badają czy ofiary będą pisać o swoich problemach w internecie . Nie ulega wątpliwości, pytanie które zadaje sobie każda ofiara świadoma prześladowania dlaczego” ja”. Dlaczego ofiary stają się celem , ponieważ są obiektami doświadczalnymi ,”kozłami ofiarnymi” służb specjalnych/ wywiadowczych a ich celem jest zdobywać informacje, kontrolować podwładnych, społeczeństwo, szerszy kontekst to globalizacja. „Są to okruchy psychotroniki”

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s