Komorowski mówi dziś o „wspólnych lasach”. A według WikiLeaks chciał je spieniężyć Żydom

lasy

Bronisław Komorowski wziął dziś udział w Święcie Lasu w województwie pomorskim. Mówił, że lasy to „wspólna własność wszystkich Polaków”, a także, iż ostatnio „modne się stało chronienie lasów przed nieistniejącym zagrożeniem rzekomej prywatyzacji, której nikt nie planuje”. Czy można w tej sprawie ufać prezydentowi?

Piękne słowa pięknymi słowami, ale dokumenty dowodzą zupełnie czegoś innego. Jak wynika z ujawnionej przez WikiLeaks tajnej notatki byłego ambasadora USA w Polsce, Victora Ashe’a, 

polski premier Tusk i ówczesny marszałek Sejmu Komorowski planowali sprzedać co najmniej już w styczniu 2009 r. wartościowe nieruchomości należące do Skarbu Państwa oraz… Lasy Państwowe.

lasy komor
Temat ustawy reprywatyzacyjnej poruszany był na spotkaniu KomorowskiegoAshem również w październiku 2008 roku.

„Premier Tusk jest zdeterminowany, by zmusić niepokornych ministrów, zwłaszcza rolnictwa i ochrony środowiska, by dołożyli się do rekompensat [za mienie odebrane dekretem Bieruta], sprzedając państwowe nieruchomości, w tym lasy”.

Takie obietnice – według treści amerykańskich depesz, ujawnionych przez Wikileaks – miał już w styczniu 2009 r. składać Bronisław Komorowski, ówczesny marszałek Sejmu, a pieniądze z lasów państwowych określał jako „extra środki”.
A oto skan oryginału dyplomatycznej depeszy ujawnionej przez VikiLeaks:
lasy komorowski
Link do dokumentu na stronie VikiLeks:

Komu służy „polski” prezydent? Komorowski z Tuskiem już w 2009 r. planowali sprzedaż polskich lasów, by opłacić Żydów

komor

„Premier Tusk jest zdeterminowany, by zmusić niepokornych ministrów, zwłaszcza rolnictwa i ochrony środowiska, by dołożyli się do rekompensat [za mienie odebrane dekretem Bieruta], sprzedając państwowe nieruchomości, w tym lasy”.

Takie obietnice – według treści amerykańskich depesz ujawnionych przez Wikileaks – miał już w styczniu 2009 r. składać Bronisław Komorowski. Ówczesny marszałek pieniądze z lasów państwowych określał jako „extra” środki.

Polskie lasy miały pójść pod młotek. Bronisław Komorowski obiecał Amerykanom, że za uzyskane w ten sposób pieniądze wypłaci Żydom odszkodowania za utracone w naszym kraju mienie. Dlaczego ta informacja jest ukrywana przed Polakami?

12 lutego 2014 r. prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o polskich lasach. Przyjęta w błyskawicznym tempie nowelizacja ustawy o lasach zakłada, że w 2014 i 2015 r. Lasy Państwowe odprowadzą do budżetu państwa łącznie 1,6 mld zł, a od 2016 r. mają oddawać do budżetu 2 proc. wartości sprzedaży drewna, tj. ok. 100-150 mln zł.

Jak wynika z ujawnionej przez WikiLeaks tajnej notatki ambasadora USA w Polsce, Victora Ashe’a – polski premier i marszałek Sejmu planowali sprzedać wartościowe nieruchomości, należące do Skarbu Państwa oraz Lasy Państwowe, co najmniej już w styczniu 2009 r. Temat ustawy reprywatyzacyjnej poruszany był na spotkaniu Komorowskiego z Ashem również w październiku 2008 r.

za: wPolityce.pl, Niezalezna.pl