Tajne instrukcje dla WWO. Jesteście cały czas w pracy…

https://youtu.be/HdJRCrJyltk

WWO, jesteście żywymi transformatorami, jesteście cały czas w pracy. Trudnej pracy. Która przygotowuje was do…

Przekaz Moniki Jakubczak.

*WWO – Wysoko Wrażliwa Osobowość (Highly Sensitive Person, HSP).