Przyszliśmy na Ziemię, by doświadczać dramatów w teatrze iluzji. Obecnie jest już ewolucyjnie dostępna możliwość wyjścia z dramatów i przełączeń na Stan Zero

Świąteczny wykład dr Nelly Radwanowskiej. <https://youtu.be/SFPin_637LM

Reklamy