Czyściec leśny (Stachys sylvatica) jest skuteczniejszy od Czystka – Barbara Kazana

<https://youtu.be/-E3ZulKRm4U

Barbara Kazana o zdrowotnych właściwościach Czyśćca leśnego (Stachys sylvatica).

Reklamy