Biografia Jezusa została przez Kościół sfałszowana. Grób Jezusa w Indiach

SONY DSCKaplica Roza Bal w mieście Srinagar w Kaszmirze, w której znajduje się grób Jezusa zwanego tam Yuz Asaf (Youza Asouph), Issa Rooh-Allah (Jezus Duch Boży) lub Nasir-u-din (fot. flickriver.com)
1. Jezus Sananda przekazał w swojej Biografii iż „Prawda” dotycząca jego narodzin na Gaia TERRA Xx27 oraz jego odejścia z niej nie ma NIC WSPÓLNEGO z wersją podawaną oficjalnie przez kościoły/religie.

2. Data narodzin Jezusa podawana przez Kościoły jest datą uzgodnioną (o wiele później) przez głowy Kościoła i narzuconą ich „wiernym”. Faktyczna, dokładna data narodzin Światła Jesusa Chrystusa na Gai jest inna niż Punkt w Czasie podawany oficjalnie. Mistrz jej na razie nie ujawnił.

3. Życiorysy: Jezusa Sanandy i jego najbliższych, towarzyszących mu Istot, zostały sfałszowane w celu manipulacji rodzaju ludzkiego.

4. Nie było Istoty która zdradziłaby go lub wydała bez jego prośby.

5. Jego Ukochana Żona MIRIAM, Syn JOSHUA i Córka SARAH zostali „wymazani” z jego Życiorysu przez Kościół. Podobnie stało się z jego emigracją do Indii (w 35 r. n.e.), zaraz po tzw. Ostatniej Wieczerzy. MIRIAM i SARA odeszły do Galii, natomiast jego Brat JACOB i syn JOSHUA pozostali w Jeruzalem.

6. Ukrzyżowanie Jesusa Sananda (w 34 r. n.e.) nigdy nie miało miejsca. Ani na prośbę Stwórcy ani z jego własnej woli. Sananda dostał misję nauczania bezpośrednio od Stwórcy, którą to misję wypełnił całkowicie aż do opuszczenia Gai w zupełnie naturalny sposób.

7. Zarówno jego Ukochana Żona jak i jego Dzieci głosiły jego nauki po Jego Śmierci, dzięki czemu głoszone były dalej prawdziwe słowa Jezusa.

8. Żona Jezusa odeszła dużo wcześniej niż Mistrz i połączyła się z nim w Źródle Bytów.

9. Imię JESUS SANANDA jest pierwotnym imieniem Mistrza, natomiast dla potrzeb tej konkretnej misji, konkretnego wcielenia zostało nadane mu imię Światła Chrystusowego (JESUS CHRYSTUS).

10. TY SAM JESTEŚ ŚWIĘTYM GRAALEM, naczyniem Stwórcy.

Jest naszą potrzebą Serca, aby przekazać Tobie, Drogi Czytelniku, powtarzającą się co roku prośbę od Niego, aby zaprzestać zabijania Sióstr i Braci ze Świata Zwierząt dla jakichkolwiek Tradycji narzuconych przez hierarchię Kościoła oraz zabijania Rodzeństwa ze Świata Roślin (drzew). Przekazujemy prośbę, aby uwolnić się ENERGETYCZNIE od tych wzorców – tak aby pozostało jedynie ŚWIĘTO NARODZENIA ŚWIATŁA NA ZIEMI, Światła którym jest sam Mistrz.

W Miłości i Świetle

Małgorzata i Piotr Martin

Kashmir_mapKaszmir. Miasto Srinagar z grobem Jezusa znajduje się w strefie kontrolowanej przez Indie (fot. wikipedia.org)