Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budowane jest nowe, obce państwo, a Polską historię dla świata piszą żydowskie placowki propagandowe w Waszyngtonie i Warszawie – wykład Grzegorza Brauna

Gen. Mauritz von Wiktorin, gen.Heinz Guderian i kombryg Siemion Moisiejewicz Kriwoszein odbierają wspólną defiladę Wehrmachtu i Armii Czerwonej w Brześciu
Gen. Mauritz von Wiktorin, gen. Heinz Guderian i kombryg Siemion Moisiejewicz (Mojżeszowicz – syn Mojżesza) KRIWOSZEIN odbierają wspólną defiladę Wehrmachtu i Armii Czerwonej w Brześciu, 22 września 1939 r.

Wikipedia: Parada zwycięstwa Wehrmachtu i Armii Czerwonej w Brześciu (1939)

 

Reklama