Chrześcijaństwo to judaistyczna sekta zaprojektowana dla żydowskich niewolników

<https://youtu.be/IuCCDVeqqBQ

Oglądaj od 9. do 11. minuty.

Chrześcijaństwo to judaistyczna sekta zaprojektowana dla żydowskich niewolników.

Przekaz prawi wiedun (ведагор) Aleksiej Wasiliewicz Trechlebow (Алексей Васильевич Трехлебов).