Jak komunikować się ze zwierzętami, roślinami, wodą, istotami przestrzeni – Daniel Cankow

<https://youtu.be/eejeSyKUTWU

Z Danielem Cankowem (nauczycielem duchowym, jasnowidzem, medium, youtuberem) na temat sposobów, jakimi otaczający nas świat próbuje się z nami komunikować, rozmawia Anna Luiza Stec z Niezależnej Telewizji. W rozmowie poruszane są tematy dotyczące komunikacji ze zwierzętami, roślinami, wodą, istotami pozaziemskimi i innymi istotami, które żyją wokół nas (np. duchami leśnymi).

Kanał Daniela Cankowa na YT:

https://www.youtube.com/user/UlotneMysli1/videos

Reklama

Ratujmy Matkę Ziemię i siebie samych

Pewien indiański wódz powiedział kiedyś, że z dala od natury serce człowieka oddziela się coraz bardziej od poczucia wspólnoty i kontaktu z drugim człowiekiem. Patrząc na oddzielenie, jakiemu ulegliśmy jako ludzie i jako cywilizacja, jest to jak najbardziej trafne spostrzeżenie.

Nie zdajemy sobie jednak sprawy, że to oddzielenie nie przejawia się tylko na poziomie wyobcowania w codziennych relacjach z drugim człowiekiem, izolacji siebie wraz ze swoją rodziną w coraz bardziej zamkniętych osiedlach z coraz wymyślniejszymi systemami kontroli i zabezpieczeń. Co najgorsze, z poczucia tego wewnętrznego wyobcowania wynikają i są tworzone codzienne dobra cywilizacyjne, służące nam na co dzień technologie i wynalazki, dobra kultury, technologie wytwarzania i przetwarzania żywności, jak również coraz wymyślniejsze systemy edukacyjne.

I w tym niestety kryje się największe zagrożenie. Człowiek wyobcowany i samotny, organizacja czy też firma technologiczna nastawiona przede wszystkim na zysk i przetrwanie za wszelką cenę, wymyśla i wdraża do produkcji tylko takie wynalazki i technologie, które są zgodne z tym krótkoterminowym, mało perspektywicznym założeniem czy celem.

Efektem tego są produkty i technologie niesłużące człowiekowi, lecz tylko zaspokajające na krótko jego ciągle zmieniające się, sterowane trendami żądze i krótkie chwile pseudoprzyjemności, żywność, która nie jest zdrowa, lecz tylko w sztuczny sposób smaczna dla podniebienia – jej spożywanie tworzy z ludzi rzesze pacjentów dla zakładów opieki medycznej, które nie leczą (bo to nie w ich interesie), lecz tylko przerzucają pacjenta między swoimi specjalnościami, pozbawiając go z czasem za pomocą lekarstw prawidłowo funkcjonującego systemu immunologicznego, co uniemożliwia ciału regenerację, zdając go na łaskę i niełaskę niedoinwestowanego, wciąż kulejącego systemu.

W tym magicznym poniekąd czasie, na „koniec czasów”, jak to nazywam, zabijamy siebie nawzajem i jednocześnie coraz doskonalej i szybciej niszczymy biosferę Ziemi, która już ponad 20 lat temu straciła zdolność regeneracji, czyli nie odradza się w naturalnych cyklach pór roku.

Mamy coraz mniej ryb w oceanach, coraz mniej drzew w puszczach i dżunglach amazońskich, prawie przetrzebiliśmy populację wielkich ssaków morskich (waleni, wielorybów i delfinów), a któż wie, że ssaki te to superinteligentne, żyjące w harmonii z biosferą planety istoty, które za pomocą infradźwięków, które wydają, stabilizują siatkę strukturalną Ziemi w miejscach, gdzie się rozpada (np. pęknięcia płyt tektonicznych).

WHALE

W takim momencie cywilizacyjnym, kiedy socjotechnika i technologiczna manipulacja umysłami ludzi na niespotykaną nigdy wcześniej skalę staje się faktem, a nie spiskową teorią, jedynym ratunkiem dla ludzi będzie coraz powszechniejszy powrót do natury nie tylko na cotygodniowy spacer, lecz ażeby odzyskać siebie, swój umysł, swoje serce, poczuć dawno utraconą więź z umysłem planetarnym i biosferą Ziemi, która na „koniec czasów” może dać nam schronienie i wolność od codziennej manipulacji i programowania przez media, reklamę i technologię, o jakiej jeszcze nam się nie śniło.

Tylko umysł wolny od lęku będzie w stanie przeciwstawić się i pozostać niezależny od obcych programów i manipulacji.

Tylko własna, połączona z otwartym sercem intuicja pokaże nam najlepsze, służące nam najlepiej rozwiązania.

Tylko więzi oparte na powszechnej akceptacji i braku osądu pozwolą nam tworzyć na powrót świat, który stanie się areną dla życia i tworzenia w zgodzie z kosmicznymi prawami, bo na „koniec czasów” dezawuacji uległy również systemy religijne, które nie prowadzą ludzi do Boga i do szerszego pojmowania swojej natury i celu tutaj życia i ewolucji, lecz wręcz od tego ludzi odciągają, strasząc ich piekłem i potępieniem.

w ludzkiej podświadomości, w karmicznie i ewolucyjnie uwarunkowanych polach świadomości, które na „koniec czasów” również dążą do oczyszczenia, jest wystarczająco dużo energii zranień, by wciąż ulegać hipokryzji i manipulacji systemów religijnych, ale również systemów politycznych, ekonomicznych i pokrewnych.

Zostawmy ten chocholi taniec końca czasów tym, którzy chcą w nim uczestniczyć, bo Nowa Era już nastała, ratunek już się dokonał. Nie podzielajmy lęku z tymi, dla których jest on orężem i tarczą jednocześnie, a okaże się, że te rzeczywistości funkcjonują na „koniec czasów” jednocześnie.

Czas przejścia jest tylko procesem rozciągniętym w czasie, aby każdy mógł dokonać wyboru co do dominującej rzeczywistości, w której przyjdzie mu żyć.

Jedna z tych rzeczywistości ma przyszłość, druga upadła, tylko również upadek jest rozciągnięty w czasie.

Ten czas dany jest nam po to, byśmy mogli po drodze nauczyć się akceptacji, nieosądzania, tolerancji dla odmienności. Byśmy mogli otworzyć swoje serca, bo to również jest procesem i wymaga czasu.

Wykorzystujcie naturę do synchronizacji swojego pola i swojego umysłu. Ona jest na to gotowa i zapewni wam ochronę, bo matka nigdy nie opuszcza swoich dzieci.

Od Was zależy tylko decyzja, czy chcecie to zrobić. Reszta dzieje się sama, bo taka jest natura rzeczy.

Reszta jest CUDEM.

Pozwólcie CUDOWI, by mógł się dla Was wydarzyć.

autor: Szaman Tańcujący z Wiatrem

źródło: jaskiniaszamana.net.pl

*Artykuł ukazał się w styczniu 2012 w miesięczniku „Szaman”.

<https://youtu.be/KwRSQZ7pn6g

<https://youtu.be/_DAr7A3cDV4

Rozmowa z Delfinami, Syrenami i Wodnymi Elementalami: Co możemy zrobić, aby pomóc uzdrowić wodę…

oceanlife

Dziś chcielibyśmy poświęcić czas na omówienie rosnących obaw o stan wody na waszej planecie. Jak wielu z was wie, miało miejsce potężne stopnienie jądrowe, które wprowadziło toksyczne odpady i ekstremalne ilości promieniowania do Oceanu Spokojnego. Ta szeroka katastrofa ma wiele długotrwałych skutków, z których wasz świat zaczyna zdawać sobie sprawę. Wasze oceany zostały znacznie uszkodzone i ma to wielki wpływ na wiele ich stworzeń.

Najpierw podzielimy się z wami naszą perspektywą, a następnie pozwolimy kolektywowi Delfinów, Syren i Wodnych Żywiołaków udostępnić wam ich własne wiadomości. Z naszego punktu widzenia, choć to doświadczenie miało ogromny wpływ na wasze oceany i dziką przyrodę, służyło to także za wielki cel. Na pewno to doświadczenie nie przejawiło się nadaremnie. Raczej udzieliło to wam wspaniałego daru. Jak to jest możliwe, zapytacie. Po raz kolejny przyciągnęło to waszą uwagę na skrajne niebezpieczeństwa i zagrożenia, które te nienaturalne formy energii powodują na waszej planecie. Bez doświadczeń takich jak te najprawdopodobniej byłoby bardzo mało motywacji do wymiany tych form energii na o wiele bardziej skuteczne, czystsze i odnawialne. Tak jak bardzo często mówimy, nie można zmienić tego, czego nie wiemy.

Choć może się wydawać, że te doświadczenia były bardzo negatywne, są zawsze okazje w każdym z nich. Wszystkie dusze, zarówno ludzkie jak i zwierzęce, które utraciły życie fizyczne, zgodziły się na poziomie duszy na to doświadczenie, pomagając w przebudzeniu ludzkości w temacie niszczycielskiego wpływu, jaki energia jądrowa ma na waszą planetę. To doświadczenie przyciągnęło i jeszcze przyciągnie wiele uwagi na obraz, jak mogą być potężne te zniszczenia. Zniszczenia nie były ograniczone tylko do okolic Japonii, ale zauważycie, że wywarły wpływ na wszystkich mieszkańców waszej planety w ten czy inny sposób.

Wielu z was ma uczucie bezradności, niepewności – co można zrobić, aby pomóc wodzie, zwierzętom i ludziom na waszej planecie. Możemy zapewnić was, że celem tego komunikatu nie jest po prostu zwrócenie uwagi na dewastację, która nastąpiła, ani nie tylko podzielić się z wami naszą perspektywą o większym jej celu. Naszą intencją jest, abyście dowiedzieli się więcej o tym, co możecie zrobić, pomagając w uzdrawianiu wód na waszej planecie. Ustąpimy teraz, aby pozwolić niektórym innym członkom waszego świata krótko podzielić się z wami ich własną perspektywą.

Delfiny

Pozdrawiamy. Jesteśmy kolektywem delfinów w waszym świecie. Nie mówimy za wszystkich delfinów, jesteśmy tylko jedną grupą delfinów. Uprzejmie prosimy o waszą uwagę, gdyż wasza pomoc w tym czasie jest bardzo potrzebna. Nie przychodzimy, aby osądzać, ani nie zamierzamy krytykować ludzkiej populacji za czyny, które miały tak duży wpływ nie tylko na naszych braci i siostry, ale na wszystkich naszych kuzynów oceanicznych w całym naszym świecie. Chcemy podzielić się naszą własną perspektywą w nadziei, że może lepiej zrozumiecie zmagania i trudności, jakich nasza populacja doświadcza.

788-saut-de-dauphins-WallFizz

Jest powszechnie znane wśród społeczności delfinów, że ludzie mają zarówno możliwość chronienia, jak i zdolność krzywdzenia, i obserwowaliśmy, jak wielu członków naszej rodziny zginęło z rąk ludzi, choć rzadko przez złe intencje, raczej z ignorancji. Jest też wielu, wielu wspaniałych ludzkich pomocników, którzy przybywają z pomocą i ratunkiem, i my dziękujemy za to wsparcie.

Bottlenose-Dolphin

Nie różnimy się tak bardzo od was, choć wy chodzicie po ziemi, a my pływamy w morzu. My też pragniemy pokoju, radości i miłości. Nie jest naszym zamiarem szukanie zemsty, ale raczej chcemy stworzyć pokojowe porozumienie, tak abyśmy wszyscy mogli znaleźć spokój i miłość, których poszukujemy. Oceany stały się niezrównoważone i cykl życia został znacznie przerwany. Gdy jeden gatunek jest naruszony, wszyscy inni też cierpią. Odżywiamy się głównie rybami, ale nasze dostawy żywności umierają szybciej, niż mogą być zastąpione.

CA-10

Nasza populacja nadal się zmniejsza i nadal tak będzie w przyszłości, i ostatecznie zauważycie, że w końcu nasz gatunek nie będzie już wcielał się na waszym świecie. Nie posiadamy żadnych animozji za dokonane czyny, jednak bardzo pragniemy zaapelować o litość. Chcemy, abyście wiedzieli, jak wielką różnicę możecie zrobić poprzez edukację osób wśród was o naszym położeniu. Możemy przywrócić równowagę zarówno na lądzie, jak i w naszych wodach, jeśli będziemy pracować razem. Dziękujemy za wasz czas i życzymy wiele radości.

Dolphin

Syreny

Dziękujemy za możliwość mówienia bezpośrednio do was, ponieważ nie jest to okazja, jaką mamy za często. Większość ludzi nie wie o naszym istnieniu. Pozostajemy ukryci, aby zapewnić swoje bezpieczeństwo. Żyjemy w społeczności innych syren, delfinów i wielorybów. Szukamy schronienia w wielu jaskiniach i głębinach oceanu znacznie poniżej progu, gdzie człowiek może dotrzeć. Ale nasze pożywienie żyje bliżej powierzchni i musimy wychodzić z głębin, aby jeść.

mermaids-4

mermaids-2

Wielu z naszych członków rodziny niestety zmarło z głodu albo choroby. Zostaliśmy zmuszeni do znajdowania nowych wód w poszukiwaniu czystej żywności i świeżej wody, ale jak wiecie, cała woda jest połączona na naszym świecie. W przeciwieństwie do delfinów, nasz kolektyw będzie nadal inkarnować się na Ziemi i przez następne lata mamy nadzieję na ponowne ustanowienie zaufania i lojalnej przyjaźni, jaką kiedyś mieliśmy z ludźmi. Prosimy, abyście nam pomogli, prosimy o pomoc w uzdrowieniu naszej wody. Wiele naturalnych siedlisk zostało zniszczonych, ale nie jest za późno. Wciąż mamy czas i błagamy was o przesyłanie miłości i światła dla wody.

Elementale Wodne

Podobnie jak wróżki, elfy i gnomy na waszej Ziemi, które wspomagają wasze królestwa roślin, my zamieszkujemy królestwo wody w waszym świecie i pomagamy w oczyszczaniu i uzdrawianiu zasób wodnych. Być może jesteśmy mali, ale o wielkiej liczbie. Pracujemy bez wytchnienia, aby zrobić wszystko, co możemy, aby przywrócić równowagę i uzdrowić wodę. Nie zrezygnowaliśmy, zbyt wiele zależy od zdrowia dostaw wody na Ziemi. Być może zastanawiacie się, w jaki sposób możecie pomóc lub co możecie zrobić. Syreny prosiły o przesyłanie miłości i światła dla wody. Pomoglibyście najbardziej, wysyłając bezpośrednią i skupioną miłość do wody. Nie mamy na myśli tylko oceanów, ale morza, rzeki, jeziora, strumienie, zbiorniki, a nawet wodę z kranu. To bardzo nam pomoże, bardziej niż większość z was sobie z tego zdaje sprawę.

Nawet tylko przez chwilę w każdym dniu, jeśli każdy z was to zrobiłby, wyrządzone szkody mogłyby być odwrócone w ciągu kilku tygodni. Ta prosta czynność może mieć wielkie znaczenie na całym świecie. Pytacie, co możecie zrobić. Możecie pomóc najbardziej poprzez promieniowanie miłości i światła do wody. Poprzez intencję, że woda i ci którzy w niej mieszkają zostają uzdrowieni, możecie odwrócić szkody, które zostały wyrządzone. Choć brzmi to prosto, to jest to, co pomogłoby najbardziej. Dziękujemy za wsparcie i zachęcamy, abyście w tej właśnie chwili wysłali waszą miłość i światło do wody na waszym świecie. Zrobicie w ten sposób wielką przysługę.

Mamy nadzieję, że ta wiadomość nie tylko od nas samych, ale od Delfinów, Syren i Wodnych Elementali była pomocna w jakiś sposób. Pragniemy wam także przypomnieć, że nie możemy wam pomóc, chyba że nas o to poprosicie. Z pewnością chcielibyśmy asystować w regeneracji dostaw wody na waszej planecie, wszystko, co musicie zrobić, to poprosić.

W miłości i świetle,

jesteśmy waszymi Anielskimi Przewodnikami

źródło: http://krystal28.wordpress.com/2014/03/26/rozmowa-z-delfinami-syrenami-i-wodnymi-elementalami-co-mozemy-zrobic-aby-pomoc-uzdrowic-wode/

Click to access Message_about_the_Ocean.pdf