Celem szczepionek jest uniemożliwienie ludziom najzupełniej naturalnej zdolności widzenia światów duchowych – szaman Credo Mutwa

<https://youtu.be/iQHuoPq0PR0

Z południowoafrykańskim szamanem Credo Mutwą rozmawia David Icke.
Reklamy