Symptomy przebudzenia – Elżbieta Krzyżaniak-Smolińska

<https://youtu.be/jqYzje2OhgU

Przekaz Elżbiety Krzyżaniak-Smolińskiej.

Reklama