Kościół w Polsce doskonale się przygotował na czekające go w najbliższych latach trzęsienie ziemi. Nowa twarz polskiego Kościoła jest młoda i nieźle wykształcona. Czy będzie miała też odwagę ujawniać utajniane?

paweł rytel-andrianik

Konferencja Episkopatu Polski wybrała swojego nowego rzecznika prasowego. Został nim 38-letni ks. Paweł Rytel-Andrianik. Zastąpił on na tym stanowisku ks. Józefa Klocha, który decyzję o swoim odejściu ogłosił w marcu br.

Za kontakty KEP z mediami odpowiadał będzie teraz 38-letni ks. Rytel-Andrianik. Zastąpił on na stanowisku ks. Józefa Klocha, który był rzecznikiem Episkopatu przez 12 lat.

Jeżeli miałbym użyć trzech słów, żeby określić siebie, to byłoby: jestem księdzem katolickim – przedstawił się dziennikarzom nowy rzecznik. – To, że jest się księdzem katolickim, czyli Kościoła powszechnego, pokazuje, że jest się częścią wielkiej wspólnoty Kościoła na świecie – dodał. Z tego wynika – mówił nowy rzecznik – że „jesteśmy w rodzinie, a w rodzinie mówi się szczerze” [zobaczymy, zobaczymy… – przyp. TAW].

Pytany o współpracę z mediami ks. Rytel-Andrianik odpowiedział, że „z zamiłowania” jest dziennikarzem. Zadeklarował, że w sprawie in vitro, związków partnerskich i konwencji antyprzemocowej będzie polegał na opiniach specjalistów z danej dziedziny. – Zawsze trzeba rozmawiać ze wszystkimi osobami – powiedział.

Ks. Rytel-Andrianik przytoczył też słowa jednego z hierarchów: „Musimy uczyć się przekazu Ewangelii w 140 znakach, bo tyle mieści Twitter”.

„Chcę być głosem księży biskupów”

Ksiądz przekazał, że jako rzecznik „chce być głosem księży biskupów”. – Moim zadaniem będzie, żeby jeszcze bardziej wsłuchać się w ten głos, żeby nieść go dalej i być dostępnym dla mediów i być dla ich dyspozycji w całym tego słowa znaczeniu – podkreślił.

Na pytanie, jakie priorytety będą mu przyświecały na stanowisku rzecznika KEP odpowiedział, że priorytety wyznaczył mu po wyborze przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, a wśród nich: „zgłębianie nauki Kościoła i jej przekazywanie, odnosić się z szacunkiem do dziennikarzy i być zawsze gotowym do ich dyspozycji oraz ma być częścią rodziny dziennikarskiej”.

Nowy rzecznik powiedział, że funkcję tę traktuje jako misję, a będzie ona polegała na tym, żeby z jak największym szacunkiem odnosić się do tych, którzy mówią, którzy piszą.

Biblista, poliglota

Rytel-Andrianik jest kapłanem diecezji drohiczyńskiej, święcenia kapłańskie przyjął 14 lat temu. Ma stopień naukowy doktora, do tej pory był wykładowcą Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie.

Urodził się w Sokołowie Podlaskim. Dzieciństwo spędził w miejscowości Rytele Święckie na Podlasiu (administracyjnie woj. mazowieckie), gdzie mieszkańcy od XVI w. mają dwuczłonowe nazwiska. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Antoniego Dydycza 16 czerwca 2001 roku w Drohiczynie. Przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafii Ostrożany, następnie skierowano go na studia w Rzymie.

Zastąpi ks. Klocha

Ks. prof. dr hab. Józef Kloch decyzję o odejściu ogłosił w marcu. Jak wyjaśniał wtedy, podjął ją sam, bo chce się skupić na pracy wykładowcy na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Kadencja rzecznika KEP trwa pięć lat. Zgodnie z regulaminem KEP liczba kadencji jest nieograniczona.

kło/ola za: Konferencja Episkopatu Polski, PAP

tvn24.pl