Cel Bloga

watykan

 • „Poznacie prawdę, a prawda uczyni was ludźmi wolnymi” (J 8, 32).
 • „Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło” (Łk 8, 17).
 • „Pontyfikat papieski na przestrzeni wieków był kontynuacją Imperium Rzymskiego” – Marco Politi, watykanista.
 • „W więzach organizacji prawdę diabli wezmą” – prof. Tadeusz Kotarbiński.
 • „Księża i prałaci, wy oczekujecie zbawienia tylko od złota, od kanonu i protokołów, a tych środków, których nie posiadacie, domagacie się od władzy ziemskiej; wy, którzyście powinni podźwignąć i zbawić ziemię, domagacie się od ziemi, żeby ona was podźwignęła i zbawiła. Nie mówcie, że ludy was opuszczają; to wy je opuściliście; one was szukają na posterunku waszym i tam was nie znajdują; one chcą się podźwignąć, a wy je w dół spychacie. (…) Lud, który walczy o swoją niepodległość albo o rozszerzenie swoich swobód… powinien nie ufać wysokim dostojnikom Kościoła, którzy wszyscy jednakowo są przywiązani do kultu absolutyzmu” (Adam Mickiewicz, Literatura Słowiańska wykładana w Kolegium Francuzkiem przez Adama Mickiewicza, Nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, Poznań 1865).
 • „Ślimak, który kwiaty ślini,
  Tak ich nie brzydzi, jako ta zuchwała,
  Fałszywa, dawna po Cezarach wdowa,
  Kościół, — bez ducha Bożego i słowa” (Juliusz Słowacki, Poeta i natchnienie).
 • „Totus mundus agit histrionem” („Cały świat gra komedię”, wolne tłumaczenie: „Wszystko jest ściemą”) – napis na emblemacie londyńskiego teatru The Globe (1599–1644), w którym swoje sztuki wystawiał m.in. Szekspir.
 • „Zrozumiesz kiedys, ach, koteczko ma,
  że wszystko nie jest takim, jakim się wydaje” – Stanisław Ignacy Witkiewicz.
 • „Nic nie jest takie, na jakie wygląda” – napis na budynku CIA.
 • „Łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać go, że jest oszukiwany” – Mark Twain.
 • Rzeczywistość, w której żyjemy, jest hologramem, zaprogramowaną matrycą.
 • „Przez jakąś szczelinę dym Szatana wszedł do Kościoła” (Attraverso qualche fessura il fumo di Satana è entrato nella Chiesa) – papież Paweł VI o watykańskiej masonerii, 29.06.1972 r.
 • „Jak twierdził również prałat Simeone Duca, watykański archiwista, były organizowane imprezy, w których jako odpowiedzialny za «rekrutację dziewczyn» brał udział także żandarm Stolicy Apostolskiej. Myślę, że Emanuela [Orlandi] padła ofiarą tego kręgu. (…) wkrótce po porwaniu nastąpiło morderstwo i ukrycie ciała. (…) W sprawę był również zaangażowany personel dyplomatyczny obcej ambasady przy Stolicy Apostolskiej” – o. Gabriele Amorth (1925-2016) – oficjalny egzorcysta watykański i diecezji rzymskiej, z wywiadu udzielonego Giacomo Galeazziemu, maj 2012.
 • „Władzę ma ten, kto kontroluje pieniądze. Nasz świat jest rządzony przez 7-8 ludzi, którzy mają pieniądze. (…) Wolnomularstwo ma wpływy na całym świecie. Nawet w Watykanie, niestety. Tu też jest masoneria, ponieważ ona opiera się na pieniądzach i karierach. Oni pomagają sobie nawzajem. (…) Niestety nawet w Kościele są tacy, którzy idą naprzód i robią karierę dzięki pieniądzom, dzięki korupcji. W Kościele znajduje się bardzo wielu masonów. Także wśród kardynałów! Bo dla pieniędzy niektórzy zabiliby nawet własną matkę i ojca. Nawet człowiek Kościoła może to zrobić, jeśli nie ma wiary. Masoneria stała się mistrzynią w zarządzaniu pieniędzmi, ma ogromną moc. Co myślicie? Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama może sam rządzić? Wcale nie. W polityce wszyscy podlegają masonerii” (o. Gabriele Amorth (1925-2016) – oficjalny egzorcysta watykański i diecezji rzymskiej, z wywiadu udzielonego dziennikowi „Il Giornale”, marzec 2013).
 • „Oświecenie jest aktem własności Wszechświata” – Witold Tylkowski.
 • „W Polsce bije serce świata” – Norman Davies.
 • „Jeśli chodzi o nasz naród, to mogę nadmienić, że gdybym miał żyć jeszcze lat 50 i miał do wyboru stały pobyt dla siebie w dowolnym kraju na świecie, wybrałbym bez wahania jedynie Polskę, pomimo jej nieszczęśliwego położenia geograficznego. Nad Polską bowiem nie widzę ciężkich chmur, lecz promienne blaski przyszłości” – o. Andrzej Czesław Klimuszko.
 • „Polsce będą się kłaniać narody Europy. Widzę mapę Europy, widzę orła polskiego w koronie. Polska jaśnieje jak Słońce i blask ten pada naokoło. Do nas będą przyjeżdżać inni, aby żyć tutaj i szczycić się tym” – o. Andrzej Czesław Klimuszko.
 • „Kraj ten [Polskę] oczekują lata świetności. Jest to szczęśliwe miejsce. Gdybym się miał drugi raz urodzić, chciałbym przyjść na świat tylko w Polsce. Niech Polacy z całego świata wracają nad Wisłę, tu im się nic nie stanie – o. Andrzej Czesław Klimuszko (w: Marian Cieciuch, „Przepowiednie o papieżu Polaku”).

PO CO W OGÓLE TEN BLOG?

Blog ten ma na celu prezentowanie wiedzy usilnie strzeżonej i od wieków ukrywanej przed ludźmi przez Watykan oraz związane z Watykanem tajne stowarzyszenia, ma związek z nadchodzącą Wielką Zmianą i jest pomyślany jako przewodnik stopniowo przygotowujący polskich katolików na zbliżający się dla wszystkich z każdym rokiem… wielki szok poznawczy.

Apokalipsa (greckie ‘apokalypsis’ αποκάλυψης) oznacza „ujawnienie”, „odsłonięcie”, „zdjęcie zasłony”

O wszystkim, o czym tu jest mowa, wie Watykan.

Wie — ale nie mówi.

Nie mówi, byś za dużo nie wiedział.

O CZYM WATYKAN WIE, ALE NIE MÓWI?

Watykan wie o ludobójczym planie globalnych „elit” realizowanym poprzez wielopoziomowy depopulacyjny program (agendę) obejmujący m.in.:

— szczepionkowy holokaust;

— systematyczne samolotowe opryski (chemtrails) w formie neurotoksycznych aerozoli rozpylanych codziennie od lat – bez naszej zgody i wiedzy – nad naszymi głowami;

— ludobójczą farmakoterapię;

— negatywne programowanie (tzw. pamięć wody) oraz utoksycznianie żywności (trujące dodatki, GMO, nielegalne wpuszczanie na rynek mięsa z klonowanych zwierząt);

— nielegalne, tajne, drastyczne elektroniczne eksperymenty „medyczne” (najnowocześniejsze wojskowe technologie) poprzez zdalne wpływanie na umysł starannie wyselekcjonowanych ofiar w celu przejęcia nad nimi całkowitej kontroli — mind control (co u ofiar objawia się m.in. szumami w uszach, słyszeniem głosów w głowie; jedną z wielu form nękania wybranej ofiary jest np. gang stalking, a więc eksperymenty z grupowym zastraszaniem jednostki).

Watykan, posiadając jeden z najnowocześniejszych na świecie teleskopów – w miejscu nieprzypadkowym: na Mount Graham (Dzil Nchaa Si An) w Arizonie (święta góra Indian Ameryki Północnej; korytarz powietrzny i miejsce częstych manifestacji UFO) – i prowadząc (jezuici) od lat wnikliwe badania na ten temat, bardzo dobrze wie również o istnieniu… pozaziemskich cywilizacji.

Vatican-Advanced-Technology-Telescope

vatican-observatory

Vatican Advanced Technology Telescope (VATT) – nowoczesny teleskop Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego (fot. Wikipedia)Vatican Advanced Technology Telescope (VATT) – nowoczesny teleskop Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego na górze Mount Graham w Arizonie (fot. wikipedia.org)

Watykan ma swoje rezydenckie biuro w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych CERN pod Genewą, gdzie od lat naukowcy finansowani przez Illuminatów pracują w największej tajemnicy m.in. nad czasoprzestrzenną możliwością ucieczki Gadów (Reptilianie) z powoli zamykającego się już dla nich matrixa (ok. 1/4 naszej galaktyki), nad międzywymiarowymi podróżami w czasie (możliwość wglądu i manipulacji na liniach czasowych (time lines), co służy później do kodowania Przestrzeni algorytmami destrukcji i precyzyjnego wpływania na bieg dziejów (programowanie węzłów zdarzeniowych na liniach czasowych), w tym zwłaszcza na bieg dziejów Polski, gdyż Illuminaci szczególnie zajadle od wieków eksterminują Słowian, dobrze wiedząc, że to właśnie z Polski „wyjdzie iskra” Wielkiej Zmiany, która oczyści Ziemię z gadzich programów).

cernPołożony na terenie Szwajcarii i Francji Wielki Zderzacz Hadronów, LHC (Large Hadron Collider) Europejskiego Ośrodka Badań Jądrowych CERN (fot. cern.ch)

cern

zakrzywienie czasoprzestrzeni

curvature-of-spacetime

Urządzenie do podróży w czasie o nazwie chronowizor Watykan opracował już w latach 50. XX wieku, a pracował nad nim tajny zespół pod kierunkiem dwóch watykańskich naukowców: o. Pellegrina Ernettiego z Wenecji i fizyka o. Agostina Gemellego (to jego imię nosi słynna skądinąd rzymska klinika). Chronowizor umożliwiał „podróże” w czasie na zasadzie wychwytywania fal umożliwiających „wizualizację” scen z przeszłości (przeniesiono się m.in. aż do wydarzeń z życia Jezusa). Efekty projektu przedstawiono papieżowi Piusowi XII. Po ogromnym, choć utajnionym, sukcesie projekt zakończono: dokumentację ukryto, a sam chronowizor ponoć zdemontowano. Pracę tajnego zespołu nad chronowizorem opisuje znajomy ojca Ernettiego – francuski kapłan ks. François Brune w swojej książce „Chronowizor – urządzenie do badania przeszłości”.

W XX w. było też realizowanych wiele innych tajnych projektów badawczych związanych z eksploracją czasoprzestrzeni i weryfikacją Biblii, a szczególnie Ewangelii (weryfikacja faktów z życia Jezusa), np. operacja „Koń Trojański”, z której relację zdał (pod przykrywką beletrystyki) hiszpański dziennikarz Juan José Benítez w niedostępnej w Polsce „powieści” „Koń Trojański”.

KTO NAPRAWDĘ ZARZĄDZA WATYKANEM…

Powoli dochodzimy do najważniejszego pytania dla wszystkich Polaków: Kto naprawdę zarządza Watykanem? Wnikliwi historycy oraz ludzie bardziej inteligentni doskonale wiedzą, że to nie prezydenci, premierzy, królowie czy papieże rządzą światem, lecz dobrze ukryte za ich plecami „mafie, służby i loże”. Mafie, służby i loże działają na wszystkich dworach świata, działają więc również i w samej Stolicy Apostolskiej – i to one (najczęściej poprzez różnej maści „doradców”, „ekspertów”, „konsultorów” oraz ściśle licencjonowane think tanki) zarządzają zdalnie watykańską kurią oraz kolejnymi papieżami. Przykład: ONZ-owsko-watykański „ekspert” – prof. Hans Joachim Schellnhuber (jawny depopulator, zwolennik aborcji) – jest jednym z głównych doradców papieża Franciszka, współautorem jego ekologicznej encykliki „Laudato si”.

Idźmy dalej, drążmy temat. Postawmy sobie kolejne pytanie, bardzo ważne pytanie: Czy kontrolujące władców tego świata „mafie, służby i loże” odpowiadają już tylko przed Bogiem i historią, czy też może jeszcze przed kimś? Czy „mafie, służby i loże” działają jedynie same z siebie i dla siebie, czy też może nawet one kogoś nad sobą mają? Otóż mają. „Mafiami, służbami i lożami” na tej planecie zarządza bezpośrednio kilka zaledwie rodzin. A kto zarządza tymi rodzinami?… Te rodziny zarządzane są już z tak zwanych planów astralnych, czyli z innej gęstości, z innych wymiarów bytu.

vatican

I tu doszliśmy do sedna: Watykanem bezpośrednio (poprzez projektowanie i kreowanie pewnych wydarzeń, np. kwestia „ukrzyżowania”, Sobór Nicejski I, Guadalupe, Fatima, Medjugorje) lub pośrednio (poprzez swoje ziemskie Rodziny) zarządza kilka obcych cywilizacji. Są to między innymi cywilizacje gadzie (Jaszczury/Reptilianie) oraz cywilizacja Plejadian.

INTERESUJĄ NAS KWESTIE SPOŁECZNE ORAZ TEMATYKA MANIPULACJI MEDIALNYCH

Blog podnosi również żywotne kwestie społeczne oraz podejmuje zagadnienia manipulacji w bieżących przekazach medialnych i próbę ich demaskowania. Dotyczy to również historii powszechnej, a szczególnie polskiej – w myśl idei Stefana Żeromskiego: „Trzeba rozrywać rany polskie, żeby się nie zabliźniły błoną podłości”.

WYJAŚNIENIE W ZWIĄZKU Z NIEUPRAWNIONYMI INTENCJAMI PRZYPISYWANYMI BLOGOWI PRZEZ POSTRONNYCH

Blog Tajne Archiwum Watykańskie nie zwalcza kogokolwiek ani czegokolwiek. Od zwalczania są inni, jest ich dostatecznie wielu i są wystarczająco zażarci (np. frakcje lewackie, masońskie, neoliberalne itd.). Zresztą, kto zwalcza, ten i sam obrywa, bo w całej Przyrodzie działa Prawo Rezonansu: walcząc z czymś, nadajesz temu jeszcze większą moc. Kościół katolicki sam się zwalcza, ukrywając prawdę, a lud wierny jedynie wyciąga wnioski. Ludzie coraz powszechniej się budzą: dotychczas gorliwi „wierni” przestają nagle nawiedzać kościoły i dawać na tacę. Coraz mniej mszy świętych jest zamawianych. Zwłaszcza młodzi nie inwestują już tak gorliwie swojej cennej energii w nie swoje interesy. Ich już nie tak łatwo podczepić pod energochłonne egregory. Najlepiej widzą to sami kapłani: polskich wiernych z roku na rok gorliwie… ubywa – i ubywać będzie; jest to trend nieodwracalny, apokaliptyczny (wystarczy prześledzić utajane statystyki, biskupi doskonale wiedzą o pladze apostazji w Polsce). W Europie Zachodniej Kościół katolicki jest już praktycznie na wymarciu. Ostatni katolicki bastion w Europie to właśnie Polska.

Tajne Archiwum Watykańskie jest więc jedynie lustrem: odbija to, co Kościół ukrywa. Tajne Archiwum Watykańskie jest podświadomością Kościoła katolickiego, zawiera jedynie treści przez Kościół wyparte. A treści wyparte bywają niebezpieczne, bo z determinacją szukają ujścia, gdzie tylko mogą, eksplodują w najmniej odpowiednim momencie i w sposób jak najbardziej niekontrolowalny, czego mieliśmy wielokrotne dowody na przestrzeni ostatnich lat w związku w licznymi kościelnymi aferami. A to jeszcze nie wszystko…

A w ogóle, to przecież Tajne Archiwum Watykańskie założył nie kto inny, jak sam papież, więc w razie czego wszelkie gorzkie żale można kierować do niego 😉 Nie byłoby potrzeby prowadzenia Tajnego Archiwum Watykańskiego, gdyby nie papieże, kardynałowie, arcybiskupi, biskupi, kapłani i klerycy (zbożnym ministrantom i lektorom damy na razie spokój 😉 ). To dzięki nim Tajne Archiwum powstało i istnieje, i to im za jego prowadzenie należą się podziękowania. Gdyby oni mówili biednemu ludowi o tym wszystkim, o czym jest mowa tutaj, nie byłoby najmniejszej potrzeby prowadzenia podobnych serwisów. Skoro więc oni swego pasterskiego obowiązku ostrzegania owiec przed wilkiem nie wypełniają, zgodnie z prawem rezonansu musi robić to kto inny. Jest nas w Polsce wielu, a wkrótce będzie jeszcze więcej.

WATYKAN UCZESTNICZY W WIELKIM OSZUSTWIE

Blog Tajne Archiwum Watykańskie stawia tezę, że Kościół katolicki i Watykan jest konstytutywną częścią wielkiego „hologramu oszustwa” zamontowanego w tej części galaktyki przez nienawidzące Życia siły, a więc jest immanentną częścią kosmicznego megaprojektu kolonizacji naszej planety, znanego na Ziemi pod nazwą Nowego Porządku Świata.

Jeżeli bowiem Watykan z Nowym Porządkiem Świata nic wspólnego w nie ma – a aż tak dużo o nim wie – dlaczegóż milczy? Dlaczegóż swej pasterskiej roli nie wypełnia i zagubionych owieczek przed wygłodniałym wilkiem nie ostrzega?…

Watykan więc o tym wszystkim wie.

Wie — i milczy.

Mówiąc ‚Watykan’, mam na myśli oczywiście tych, którzy tam naprawdę rozdają karty i pociągają za sznurki, a nie nieświadomego wielu ważnych kwestii (blokada informacyjna) i wielopoziomowo manipulowanego papieża Franciszka.

Czy teza ta ma rację bytu, pokażą już najbliższe lata, a więc procesy „transformacyjne” w Watykanie oraz napierająca i już nie do zatrzymania fala Wielkiej Zmiany na planecie.

autor bloga: Tajny Archiwista Watykański (TAW)

scriptorium

307 myśli w temacie “Cel Bloga

 1. witaj,
  wielkie, wielkie dzięki za treści, wiedzę i Twój wysiłek by to ujawniać. Bardzo to cieszy, że wielu z nas już bez oporów sięga do wiedzy i przekazuje dalej, rozszerza, prowokuje rzeczywistość do zmiany – planety, świata i widać tą zmianę coraz wyraźniej .
  Mam pytanie: czy mogłabym parę Twoich tekstów skopiować na stronę, którą współtworzę, bo widzę, że nowe wieści idą równocześnie również i w Twoich informacjach – szczególnie o nowych zjawiskach ? Bardzo to uzupełni informację. Zapraszam – w linku jest nowa informacja na temat Polski (ostatnie wpisy) https://www.uniwersalnawspolpraca.pl/rysunki-2017-r-marzec

 2. Sebastian wiary, wielki oczekiwany przez wieczność czterysta czterdziesty czwarty pisze:

  Sama prawda w tych artykułach. wielkie autorytety same gwiazdy polskiej i ziemskiej ziemi.

 3. Sebastian wiary, wielki oczekiwany przez wieczność czterysta czterdziesty czwarty pisze:

  W snach naszych halucynacjach zaprogramowanych przez nich, odbywamy podróże do korzeni. Widujemy komórki i siedliska powstania życia pierwotnego, segmenty wylęgarni obcych cywilizacji i drogi jasności i ciemności. Wielu z nas doświadcza kolorów pierwotnych tzw. Perytrewali które pojawiają się i znikają wyraz z marzeniami sennymi dzięki nim możemy łączyć się z postawami pierwotnych. Ja Sebastian wiary doświadczam perytrewali silniej niż jakakolwiek istota żyjąca. Jestem Żółtą Magnetyczną Gwiazdą, która otacza centralny, zielony Zamek Synchronizacji Przewodnikiem mi Żółty Samoistny Człowiek Po mojej prawicy zasiada czerwony, Galaktyczny Wędrowiec
  Po mojej lewicy – niebieska, wiodąca Moc Przez życie prowadzi mnie białe, Rytmiczne Zwierciadło. Dzięki mym wizjom i proroctwom dostaniecie wiedzę która poprowadzi do przebudzenia wielkiego słowiańskiego rodu.

  1. Niestety nie prowadzę konsultacji indywidualnych, gdyż:

   1) nie jestem fachowcem w żadnej dziedzinie, jestem tylko listonoszem, który same dobre listy przynosi 🙂

   2) nie miałbym czasu na prowadzenie bloga, a on i tak już zbyt dużo mojego prywatnego czasu pochłania (bardzo cierpią z tego powodu moi najbliżsi; moja „misja” odbywa się dużym kosztem mojej RODziny, a to nie jest w porządku, i muszę coś z tym zrobić…).

   1. Witam. Bardzo ciekawy blog, mnóstwo kapitalnych informacji. Należy jednak to wszystko uporządkować. Wg. mnie. A wszystko to zaczęło się kiedy biblijni Nefilim czyli Anunnaki przybyli na ziemię aby ją eksploatować ze złota i surowców. Po jakimś czasie stworzyli armie taniej siły roboczej łącząc DNA neandertalczyków z swoim DNA. Tak powstali ludzie. Ludzkość jest wyłącznie tworem taniej siły roboczej nie zdolnej do samotworzenia wysokiej cywilizacji. Nasi stwórcy są obecni od początku z nami. Kiedy mieli kaprys rozwijali naszą cywilizację kontaktując się z nami poprzez wybranych ludzi, którzy dokonywali odkryć jak Nicola Tesla czy Einstein itd. Kiedy nie chcieli, dziesiątkowali nas 500 lat wieków ciemnych. Religie są ich tworem, doskonałą materią do kontroli mas. Wystarczy poczytać Biblię, Koran czy Wedy aby zrozumieć ich zamysł. Uważam, że od ponad 100 lat zwiększyli intensywność na ziemi, dają nam technologię i pracę ale z korzyścią tylko dla nich. UFO – wszystko co cenne jest transferowane poza ziemie. Złoto, diamenty itd. Korporacje i banki to ich narzędzia do pełnej kontroli swoich niewolników. My mamy być posłuszni, szkoła, praca, śmierć. Nie pozwalają być wolnymi, nie możemy decydować o naszym życiu. Mamy żyć w schemacie. Nie możemy sami decydować nawet jak się leczyć. Utrudniony dostęp do wlewów z witaminy C czy powszechny dostęp do Jodu! Dowodów są tysiące, jak jesteśmy manipulowani, Piramida Cheopsa gdzie naukowcy mówią, że zbudowali ją ludzie, wielkie megality jak w Balbeck, Puma Punku itd itd. Utrudniona możliwość medytacji i wychodzenia z ciała astralnego poprzez wytwarzanie silnego pola wokół nas. Człowiek ze względu na ich cechy DNA ma możliwość separacji astralnej. Jednak oni to blokują. Ludzkość jest okłamywana ponieważ jest im potrzebna fizycznie. Prawda spowodowała by chaos i bunt. Jesteśmy samowystarczalni, ziemia ma wystarczająco bogactwa aby zapewnić nam spokój i szczęście ale oni mają większe potrzeby. Słowiański bogowie to nikt inny jak bogowie Sumeru. Symbole 12- planeta, 12 apostołów, 12 miesięcy, 12 – panteon bogów sumeryskich i greckich, 12 – godzin, 12 plemion izreala, 12 system liczbowy itd. Pozdrawiam. Można pisać maila.

   1. Chyba nie mam już żadnego problemu z niczym. Powoli ta tzw. rzeczywistość za oknem przestaje mnie kręcić. Interesuje mnie coraz bardziej nicość. Po prostu nicość. To NIC, które jest u większości ludzi w podświadomości. Tylko, czy da się o tym pisać?

   2. Gratuluję, wszedłeś w „stan zero”, czyli znalazłeś się w oku cyklonu… 🔘

    Czyli: innym mózgi się gotują, a my chłoniemy Ciszę – i Słowa nie są nam już potrzebne… 😀

    A jeśli już trzeba gębę otworzyć – piszesz wiersz…

    I tak będzie wyglądał świat po Wielkiej Zmianie – zero szczekaczek, by nie zagłuszać Muzyki Niebiańskich Sfer… 🎶

  1. DLA Śpiewającego Ptaka

   CISZA i SERCE

   zawsze i wszędzie w każdą noc i każdy dzień
   serce otwarte współczuj-ące
   zawsze i wszędzie wybaczaj-ące
   mądrością tętni-ące

   w rytm matki ziemi drgaj-ące
   wrażliwością pulsuj-ące
   ale zniszczyć się nie daj-ące
   fałsz i obłudę obalaj-ące

   prawdę przekazuj-ące
   jak ptak wysoko lataj-ące
   wszystkimi barwami tęczy się mieni-ące
   jak wszystkie zapachy pachn-ące

   szczególnie te na ł-ące
   do źródła powracaj-ące
   drogę bliźnim rozświetlaj-ące
   jak listek na wietrze drż-ące

   o lepszym świecie marz-ące
   czasem bolące kłuj-ące
   ale wciąż jak słońce gor-ące
   żarem miłości wybuchaj-ące

   a przy tym takie koj-ące
   mądrością wielkością będ-ące
   zawsze właściwego chc-ące
   świadomość naszą wznoszące

   mroki ciemności rozświetlaj-ące
   przystań dla udręczonego ciała daj-ące
   uspokajające kochaj-ące
   jak ogromny ocean stoj-ące

   i kroplą i całością będ-ące
   jak żyć w pokoju mówi-ące
   emocje i uczucia mieszcz-ące
   jak piorun grzmi-ące

   i ciszą będ-ące
   tańczące modl-ące
   śpiewające wierz-ące
   biorące dające.. ące ce e…

   czy ja kiedyś skończę
   powinnam , więc kończę.

   Wiem PTAKU że serce masz WIELKIE a w nim TĘ WIELKĄ MIŁOŚCI CIIIIIIIIIIIIIIISZĘ.

   1. Jeszcze jedno. Ostatnio zagłębiam się w śpiew słowika. Odróżniam już rdzawego od szarego. Masz w loginie prawie słowika, nie. SłowiAnka?

 4. Witam. Bardzo ciekawy blog, mnóstwo kapitalnych informacji. Należy jednak to wszystko uporządkować. Wg. mnie. A wszystko to zaczęło się kiedy biblijni Nefilim czyli Anunnaki przybyli na ziemię aby ją eksploatować ze złota i surowców. Po jakimś czasie stworzyli armie taniej siły roboczej łącząc DNA neandertalczyków z swoim DNA. Tak powstali ludzie.

  A więc jednak …… jesteśmy tworem genetycznym …. a więc jako dziecko wiedziałam co mówię …

  1. Droga Myslaca… Nie wszyscy tutaj sa wynikiem dzialan Anu, chociaz wielu jest…

   Kod Genetyczny:

   W jezyku obcym, ale rysunki mowia same za siebie…co do reszty…Googlik przetlumaczy jako tako…

   presselibreinternationale.com/saturne/article_mysteres_saturne_web.htm

   Corka Anu Ninmah – lekarz genetyk- prowadzila zabieg laczenia DNA Annunaki z ludzkim.

   http://verslesatyayuga.kazeo.com/ea-enki-dieu-et-pere-createur-de-la-race-humaine-a124932096

   Ale >SLOWIANIE PRZYLECIELI NA ZIEMIE; Nasze DNA jest KOSMICZNIE DOSKONALE, NIE pomieszane.

   Droga Myslaca”A więc jednak …… jesteśmy tworem genetycznym …. a więc jako dziecko wiedziałam co mówię …”Ninmah kochala to co poczela…

   1. Borowiku, polecam ci bardzo prace Wes Penre, oczywiście jeśli znasz angielski. W „First level of learning” szeroko przedstawił tam sprawę Anunnaki (niestety udało mi się przeczytać tylko to więc nie wiem co dokładnie napisał w reszcie, za dużo tego wszystkiego =_=). Wg mnie, jego teorie i wnioski są trafne w co najmniej 80%. Napisał też krótko o Jezusie, że pochodził on z ludu, który określił mniej więcej jako ” ludzi o cechach skandynawskich”. Jeśli dobrze pamiętam to mógł się tego dowiedzieć od ET z Tau Ceti, ale to mógł też to wywnioskować z własnej analizy. Jest de facto trochę poszlak, jak gdyby potwierdzających to, ale nie udało mi się znaleźć dowodu jednoznacznie potwierdzającego to. Dopuszczam też możliwość zmanipulowania historii o pochodzeniu HEBRAJCZYKÓW, a nie, to akurat fakt. Pamiętaj, że to co przeczytałeś, niekoniecznie musi być prawdą. Prawda zwykle leży po środku, jak to mówię 🙂

    Jeszcze jedno do TAW.
    Nie wiem czy coś o tym wiesz, albo czy jesteś w stanie się dowiedzieć tego w jakiś sposób, ale potrzebuję informacji, potwierdzenia lub zanegowania czegoś, a miałoby to znaczenie, być może nawet duże, jeśli chodzi o historię Lechitów, jak to ich zwiecie. Wiesz czym jest Kalijuga? Ponoć era ta zaczęła się ok 3000 lat p.n.e. Wg mnie niezbyt to się trzyma kupy, za to miałoby to sens, gdyby zaczęła się ona 1000 lat wcześnie, czyli ok 4000 lat p.n.e. Zastanawia mnie czy może to być prawda.

   2. Czyli rozumiem, że początek „Czcicieli Węża”, jak ich nazywam, jest początkiem Kalijugi?

   3. Jeśli chodzi o ten obieg ewolucyjny, można w przybliżeniu tak to określić, ale pamiętajmy, że matrix wokół Ziemi sięga wielu obiegów ewolucyjnych, a Tadeusz Owsianko nawet twierdzi, że matrix jest starszy od Ziemi.

   4. Ale, czy wtedy matrix nie znaczy coś innego niż to co tu zwykle opisujemy? Zgodziłbym się z tym jeśli za „matrix” rozumiemy coś nieco innego i w odniesieniu do innych istot niż my.

   5. Matrix to jest system zniewolenia jednych aniołów przez drugich,

    istniejący na wielu gęstościach

    od eonów,

    od wielu obiegów ewolucyjnych,

    na tej i na innych planetach,

    w całym Układzie Słonecznym

    oraz w wielkiej części Galaktyki Drogi Mlecznej.

    Historia matrixa sięga samych początków buntu aniołów wobec Stwórcy.

   6. Nie wiem, trzeba pytać Zbuntowanych… 😉

    My tu raczej dążymy do pierwotnej Jedności…

    Ale łatwo nie jest,

    bo jesteśmy zainfekowani matrixową technologią podziału istoty ludzkiej na gęstościach, a co za tym idzie, programami oddzielenia od Całości.

 5. Ogladam akurat filmik sesji z Panem C. Grifasi.
  Zastanawia mnie Pani Milena…juz na paru filmach to pytanie sie pojawilo: Co ona ukrywa? Sa w niej jakies dwie postacie. Jest w sposobie bycia duza teatralizacja (mimika oczu i ust, „usmiechy”!).
  W zasadzie to nie przeszkadza w tlumaczeniu, ale „energetycznie” przeszkadza troche w odbiorze spokojnego i szczerego przekazu.

  No i akurat Elwira mowi o jaszczurze…cos jak rysunek z artykulow o Anunaki…mhmmm

 6. Ludzie co za bluznierstwa tu mówicie przeciwko Bogu i Kosciolowi??? Pamiętajcie że każdy z Nas stanie przed obliczem Pana. Przeproscie póki czas jeszcze macie. Wstyd mi za Was rodacy.

   1. Bluzniac przeciwko Kosciolowi bluznisz przeciwko Jego Stwórcy. Mamy tak wspaniałego Człowieka rodaka św. Jana Pawła II jest uznanym autorytetem na całym swiecie a piszecie tutaj takie rzeczy jest to bardzo smutne bo moralność i wartości życia zanikają na rzecz czego??? Dóbr materialnych??? Pieniędzy??? Oczywiście nie mam zamiaru nikogo pouczać czy osadzac tylko ostrzegam bo gdy zamkniemy oczy i skończy się sen na ziemi nikt się nie wytłumaczy że nie wiedział. Kościół Katolicki był jest i zawsze będzie atakowany ale dobro zawsze zwycięży. Pokój Wam Bracia.

   2. W tym artykule wstępnym spokojnie wyjaśniam, że na tym blogu nie atakujemy Kościoła katolickiego, tylko przedstawiamy fakty.

    https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2017/08/07/chrzescijanstwo-to-judaistyczna-sekta-zaprojektowana-dla-zydowskich-niewolnikow/

    A fakty są takie, że Kościół katolicki jest antypolską judaistyczną sektą (Nowy Testament został manipulowany przez żydów) zaprojektowaną dla żydowskich niewolników. Watykan zawsze był antypolski, a jego działalność zawsze była antysłowiańska. Watykan popierał rozbiory Polski oraz działalność Adolfa Hitlera, a po wojnie organizował przerzut hitlerowskich zbrodniarzy do Ameryki Północnej i Południowej:

    https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/tag/nazisci-w-argentynie/

   3. Tak, tak Panie Michale…. własnie wczoraj widziałam wpisy pod artykułem na FB dotyczące art jak 18-latka weszła na krzyż i prawdopodobnie zniszczyła figurę…. ludzie wiele jej życzyli łącznie z ukrzyżowaniem… nie ma jak miłość do Boga i w imię tejże miłości mordować braci… tak ale przecież trza bronić krzyża , koscioła a ludzie… co tam…. rzucacie kamieniami ale to już skłosz….
    „życzcie a będzie WAM życzone”

    .https://www.facebook.com/historiajakiejniepoznasz/posts/1775872126038844

 7. Droga Pani Zdziwiona (jeśli myle się co do płci to przepraszam ale wnioskuję to z ostatniej sylaby). Przytacza Pani na forum sprawe ukrzyżowan i wojen religijnych z tego co sięgam pamięcią do historii Kościół rzymsko-katolicki od czasów średniowiecza nie prowadził żadnych może się mylę ale w każdym bądź razie było to bardzo dawno w przeciwieństwie do innych wyznań. Co do propagandy rozłamu walk wewnętrznych w Kościele zgadzam się bo chrześcijanie są najbardziej prześladowanymi ludźmi od zarania ludzkości i nie śmie wątpić iż Pani dziadkowie byli gnebieni całkiem niedawno w czasie trwania II wojny światowej i tylko dzięki wierze i woli walki przetrwania mamy teraz swą Ojczyznę w której żyjemy a nagonka z każdym to dniem przybiera na sile. Nie dziwi mnie to zupełnie gdyż zostało to powiedziane 2000 tysiące lat temu i tak było jest i jeszcze będzie. Świat współczesny teraźniejszy w którym obecnie żyjemy zapomniał o wartościach życia człowieczeństwa i moralnosci w dobie wszelkich wynalazków i odkryć człowiek myśli że jest jak Bóg że może wszystko że nie jest On potrzebny że to pradawna doktryna z którą należy skończyć. Nie jestem żadnym naukowcem badaczem Pisma czy historii jestem zwykłym młodym człowiekiem który zachował w sobie pewne zasady i nie trzeba tu wiary wystarczy sumienie by wiedzieć co dobre jest a co złe w nie których sytuacjach nie śmie wątpić iż zwierzęta zachowują się lepiej niż ludzie. Świat zszedł na psy i musi przyjść za to kara która czeka i mnie bo znając przykazania i Słowo Boże nie zawsze się do nich stosowałam ale serce się kraje patrzac na to co się dookoła dzieje. Pokój z Tobą Siostro.

  1. Proszę Pana… nie życzę sobie insynuacji :”Świat współczesny teraźniejszy w którym obecnie żyjemy zapomniał o wartościach życia człowieczeństwa i moralnosci w dobie wszelkich wynalazków i odkryć człowiek myśli że jest jak Bóg że może wszystko” jest wielkim nietaktem i pychą mówienie za wszystkich, Świat bowiem nie zapomniał tylko niektórzy ludzie .
   Skoro uważa Pan że czeka Pana kara to stoi to w sprzeczności z doktryną kościoła katolickiego- czy wg tejże doktryny spowiedź nie uwalnia od grzechu, nie mówiąc już o odpustach?
   I na koniec- aby mieć spokojne sumienie nie muszę wznosić modłów do gipsowych figur tym bardziej kajać się na kolanach , bo jak dotąd pozostają głuche i niewzruszone.

  2. I jeszcze jedno powiem Panu z całym szacunkiem iż książki fajna rzecz, można się w nich np. dowiedzieć iż w kulturze Wed-Yjskiej składanie łapek do pacierza to mudra która mówi do Wszechświata „zamykam się na dary”.

   1. Dlatego Pitagorejczycy, gdy WITALI SLONCE wznosili ramiona do gory z otwartymi dlonmi 🙂

   1. Wczoraj maly aniol spytal mnie jak jest po hiszpansku ksiadz, mowie nie wiem, nie wiesz to kogut, naprawde? nie wierze!, sama sprawdze, oj aniol pomylil sie, nie zaden kogut a kura. Smieszne, co?

   2. Znam to Arkono, slyszalam dawno temu. Dostalam wtedy palpitacji serca a lzy płynely niepohamowane jedna za druga.

   3. Arielka, a czy wiesz , ze Twoj pseudonim(a moze to Imie) znaczy LEW(no, powiedzmy, lwiczke mala 😉 ) i jest IMIENIEM ARCHANIOLA URIELA ( Ariela), ktory byl na Blogu wiele razy nazwany…i nawet 2-3 dni temu „zobrazowany”…
    Uriel jest tez OPIEKUNEM ZWIERZAT ❤

   4. Nie Arkono, nie polaczyłam tego. Moj pseudonim to taki pierwszy lepszy jaki przyszedl mi do glowy, bardziej kierowalam sie tym, ze lubilam bajke o Arielce- malej syrence.
    Ja w wielu znacznie powazniejszych sprawach mowie lub robie cos podswiadomie a potem wynika ze wyszlo z najglebszych pokladow mojej duszy.

 8. Proszę źle nie interpretować słów moich bo wg. wiary która ją wyznaje i wg. Pisma Świętego i wedle tego w co ja wierzę po zakończeniu życia na tej ziemi które trwać będzie jak oka mrugnięcie odpowiem przed Bogiem za swe czyny i z pewnością nie trafię bezpośrednio do Nieba bo Święty nie jestem ani idealny i popełniłem wiele grzechów i czeka mnie za to kara Czyścca i pokutowanie za złe czyny słowa i grzechy. Światem rządzi szatan on dzieli i rozdaje karty zamydla oczy dobrodziejstwami życia tego i kusi by odciągnąć ludzi od Boga. Ja jako chrześcijanin otrzymalem drogowskaz którym powinienem się kierowac i tylko ode mnie zależy czy będę się do niego stosował czy też nie mogę to porównać do kodeksu karnego jeśli Pani napadnie na bank czy sklep czy zagranie jakiekolwiek mienie to czeka Panią za to kara zgodnie z zapisanym prawem i tylko od Pani zależy czy zastosuje się i kraść nie będzie. Powiem Pani tak to człowiek człowiekowi zgotowal ten los życie otrzymaliśmy w darze i to wszystko co nas otacza a my powinniśmy za to dziękować i szanować się nawzajem i żyć w zgodzie ze sobą i z naturą i że wszelkim innym stworzeniem i nie czerpać więcej niż tyle co do życia Nam jest niezbedne

  1. Chcesz Pan powiedzieć ze szptuszki tete-a tete na kolanach są gówno wart? Że to ściema? To po co tą szopkę odwalacie?

   1. Spowiedź to donos wywiadowi watykańskiemu na samego siebie

    Nie tylko watykańskiemu zresztą, bo służby specjalne innych państw instalują w konfesjonałach pluskwy. Zwłaszcza w konfesjonałach, w których spowiadają się politycy, biznesmeni, dygnitarze i dziennikarze…

   2. ,, Spowiedź to donos wywiadowi watykańskiemu na samego siebie…”

    Żeby tylko tyle, to pół biedy.
    Spowiedź to hipokryzja z brakiem odpowiedzialności za swe czyny, szczególnie te złe.
    Jak to jest?
    Skrzywdziłam np. człowieka(okradłam, rozsiewałam na jego temat nieprawdziwe, złe informacje).
    Opowiedziałam o tym dla kleryka i co?
    On, posiadający rzekomo pośrednictwo w ,,odpuszczaniu grzechów” spowoduje, że już jestem cacy, bez winy, czysta?

    A człowiek, którego skrzywdziłam? Czy przestał cierpieć?
    Czy gdy zobaczy mnie po spowiedzi, rzuci mi się na szyję?
    Gówno prawda, on nadal cierpi, to tylko ja w naiwny, cwany sposób uważam, że jest wszystko dobrze.

    Jeśli po spowiedzi uważamy, że mamy czyste sumienie, (a tak myślimy), to idźmy do skrzywdzonego przez nas człowieka, wypijmy z nim kawusię …, ze śmietaneczką …

    Dobrze, jak tylko poszczuje nas psami…

    No to jak to jest? Jesteśmy bez grzechu, bez winy, a psy nam dupę szarpią? Albo jeszcze skrzywdzony goni za nami z kłonicą?

    Czemu tacy czyści, wyspowiadani, pozbawieni poczucia grzechu nie spojrzymy prosto w oczy człowiekowi, któremu wyrządziliśmy krzywdę?
    Czy to nie jest zakłamanie?

    Jaka to odwaga nie przyznać się bezpośrednio przed skrzywdzonym, tylko pokątnie o tym mówić?
    To tchórzostwo pierwszego sortu.

    Do człowieka skrzywdzonego się idzie, jemu opowiada i jego prosi o wybaczenie, a gdy on ci wybaczy, możesz dopiero wtedy mówić o jakimś zadość uczynieniu i zmazaniu winy.

    W przeciwnym razie snuć się będziesz po ulicach, rozglądając się ukradkiem, czy aby ten człowiek nie idzie.
    W końcu zawsze możesz użyć fortelu i odwrócić wzrok, albo schować się za węgłem.

    No przecież skrzywdzonemu człowiekowi nie krzykniesz:
    ,, Hej, stary, byłem u spowiedzi, jestem wobec ciebie czysty. Idziemy na piwko?! Ja stawiam!”

    I żebyś nie postawił, ale oczu w słup, o ile jeszcze nie masz ich podbitych … 😀 😀 😀

   3. „On, posiadający rzekomo pośrednictwo w ,,odpuszczaniu grzechów” spowoduje, że już jestem cacy, bez winy, czysta?”
    …a moze to na TAKIM FORTELU POLEGA „PRZEKRET” PLEJOW…??? Z calym szacunkiem dla tego WIELKIEGO KOSMICZNEGO RODU !
    Cos jest z karma???
    A moze „KTOS” IM tez obiecal, ze „odpusci” ??? „KTOS” ponad NIMi…czy tez „KTOS” kto wmowil, ze jest „PONAD” ???

   4. Hmmm nie, nie nie. Pamiętam dość dobrze, z czasów gdy byłem katolikiem i szczerze chciałem być częścią kościoła. Kompletnie źle podchodzicie do spowiedzi. Przeczytajcie sobie główne założenie sakramentu pokuty i pomyślcie chwilkę, znacie się już przecież na takich sprawach. To nie jest trudne. Ja to zrozumiałem chyba w gimnazjum, albo i nawet w podstawówce (a może miałem dobrego katechetę…). Spowiedź nie będzie ważna, jeśli ten, który się spowiada, nie będzie szczerze żałował, natomiast rolą księdza jest wysłuchanie ciebie i odpuszczenie (bądź też nie) tych grzechów, jeśli widzi u ciebie skruchę. Nieważne jest w tym momencie czy ten ksiądz jest gnidą czy nie, chodzi o sam akt, rozumiecie to? Zło przypisywane sakramentowi pokuty nie bierze się z niego samego, ale z ludzi. Jakby tak pomyśleć, to spowiedź jest całkiem niezłym pomysłem na pomaganie ludziom, ale do tego potrzebni są ludzie ze szczerą chęcią niesienia pomocy innym, ale jak to wygląda obecnie, to dobrze wiemy.

   5. Nie, spowiedź jest programowaniem słowiańskiego niewolnika na zakompleksionego, ale przy tym chytrego hipokrytę Kiemlicza:

    Niegodniśmy – odrzekł stary, rozkładając ręce i schylając głowę – niegodniśmy, by nasze ślepie spoglądały na splendory jasnogórskie. Furto niebieska! Gwiazdo zaranna! Ucieczko grzesznych! Niegodniśmy, niegodni!

    Tu schylił się nisko, tak nisko, że aż zgiął się we dwoje, a zarazem wychudłą, drapieżną ręką chwycił kieskę leżącą na podłodze.

    (H. Sienkiewicz, Potop, t. 2, rozdz. 13).

    *

    (W tym krótkim obrazie złożonym z czterech zaledwie kresek Sienkiewicz w sposób mistrzowski uchwycił Archetyp Polskiego Katolika. Ta powieść jest korowodem narodowych archetypów, dlatego od lat tak potężną recepcję ma w narodzie. Ta recepcja odbywa się oczywiście na poziomach nieświadomych).

   6. „Spowiedź nie będzie ważna, jeśli ten, który się spowiada, nie będzie szczerze żałował, natomiast rolą księdza jest wysłuchanie ciebie i odpuszczenie (bądź też nie) tych grzechów, jeśli widzi u ciebie skruchę”
    Skrucha skrucha, …to sprawa „WINOWAJCY”…A GDZIE NAPRAWA KRZYWDY I ZADOSCUCZYNIENIE…
    Tylko wtedy TO ma jakis sens, bo co warta „niby skrucha” jesli pokrzywdzony cierpi i blad nie zostal naprawiony…
    Bez tego „niby skrucha” jest ODGRYWANIEM WEWNETRZNEGO „dramatu”. bo niby co?,,”Zaluje” ale nic nie robie, by naprawic..;Wiec co sie ZMIENI??? Mhmmm, moze ten co krzywde uczynil sie zmieni??? A ten pokrzywdzony co ma z tej skruchy???
    A nie bylo czegos takiego jak „Wiara bez uczynkow martwa jest”?
    Wybaczcie ironie , ktora kiwa z komentarza…

  2. Ten, który zabił i oskórował Studentkę- wyznał to na spowiedzi świętej- KSIĘDZ MILCZAŁ – komus jednak zdradzil, bo media się dowiedziały- DLACZEGO WCZEŚNIEJ NIE POWIEDZIAŁ- KRYŁ zbrodniarza- ile zyc mógł jeszcze na skutek milczenia księdza zabrać?! W tej sytuacji spowiednik jest współwinny zbrodni!- TAK MÓWI ludzka logika!

 9. Nie dojdziemy do porozumienia i było to oczywiste dla mnie zanim pierwsza wypowiedź zamieściłem a zrobiłem to dlatego żeby pokazać Wam że walka z Kościołem trwa i trwać będzie było dla mnie też wiadome że spotkam się z krytyka i atakiem bo przemawia przez Was nienawiść do mnie i Kosciola i wiarę która mam w sobie. Nie martwię się tym zupełnie gdyż nie spodziewałem się innej niż takiej reakcji. Cieszę się że natknąłem się na to forum i mogłem stanąć w obronie Kościoła Katolickiego. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie Bracia i Siostry.

  1. Kościoła katolickiego nie musisz bronić, bo my go nie „atakujemy”.

   Pokazujemy tylko jego nadużycia i uzurpację.

   Jezus zawsze występował przeciwko zniewoleniu człowieka przez różne instytucje (religie, korporacje, kartele, systemy polityczne) i kapłanów tych instytucji,

   więc

   NIE MÓGŁ ZAŁOŻYĆ JAKIEJKOLWIEK RELIGII,

   bo zaprzeczyłby samemu sobie!

   Kto tego nie rozumie – nic z Jezusowego nauczania nie rozumie. Bo wyzwolenie człowieka Z WSZELKICH ZALEŻNOŚCI BYŁO

   ISTOTĄ

   misji Jezusa.

   JEZUS DOBITNIE UKAZYWAŁ WSZELKIE RELIGIE JAKO DIABELSKIE SYSTEMY ZNIEWOLENIA.

   KSIĘŻA KATOLICCY SĄ WCIELONYMI DEMONAMI, BO

   WYSYSAJĄ Z LUDZI ENERGIĘ

   I ODDZIELAJĄ NAS OD BOGA, KTÓRY NIE JEST I NIGDY NIE BYŁ CZYMŚ ODDZIELNYM OD NAS❗

   Chrześcijanie są żydowską sektą utworzoną w oparciu o sfałszowaną przez żydów i podrzuconą Konstantynowi Biblię.

   *

   Ten rok jest rokiem

   początku rozpadu wszystkich religii

   na naszej przepięknej planecie.

   Religie Wam się rozpadają, a Wy już wkrótce obudzicie się, oszukani, z ręką w nocniku. I nikt Wam nie będzie współczuł, bo byliście zwyczajnie naiwni – I SAMI DAWALIŚCIE SIĘ STRZYC.

   Lechici, gdzie Wasza słowiańska duma,
   wstańcie, kurwa, z kolan❗ 🔆

   Pobudka Wielka Lechio,

   bo larum grają❗📯

   1. Kochany TAW,
    a Ja przed chwilą zapisałam Twoją myśl, kilkoma słowami, w odpowiedzi Devingo.
    Słava Wolnym ludziom w Wielkiej Lechii.
    Z serca pozdrawiam

  2. ,, …a moze to na TAKIM FORTELU POLEGA „PRZEKRET” PLEJOW…??? Z calym szacunkiem dla tego WIELKIEGO KOSMICZNEGO RODU !
   Cos jest z karma???”

   Nie wiem, Kochana Arkono, czy to przekręt Plejów, czy setek innych społeczności, które być może swoje ,,wierzenia” przeniosły na grunt ziemski.
   Zrozumiałam natomiast, że polityka zarządzających większością religii, skanalizowana na jednostkę, jest bardzo prosta.
   Polega ona na wtłaczaniu od pierwszych dni życia człowieka:
   – grzeszności(np. w katolicyzmie wychodzisz z łona matki jako istota napiętnowana grzechem, złem)

   – marności(jesteś wobec Stwórcy prawie nic nie znaczącym pyłkiem)

   – poczucia winy, nie tylko za swoje doczesne grzeszności, ale też poczucia winy za występki innych, na długo przed narodzeniem ,,winowajcy”. Poczucie winy w bezpośredni sposób koresponduje z PODŚWIADOMĄ GOTOWOŚCIĄ NA BYCIE UKARANYM.

   – posłuszeństwa wobec zhierarchizowanych zarządców religijnych, przy czym im wyższa hierarchia tym większy poddańczy pokłon( w katolicyzmie określenie ,,Ojciec święty” służące do określania Stwórcy, Boga używane jest również wobec człowieka stojącego na najwyższym stopniu hierarchii religijnej. O takim wywyższeniu ziemskiego człowieka nie ma ani jednego słowa w podstawie wyznania, Biblii, która zawiera w sobie jedynie cztery – przyjęte jako kanon – z trzydziestu pięciu ewangelii).

   – i wreszcie utwierdzenie w przekonaniu o ,,absolutnym, nieomylnym pośredniku- wyzwolicielu”, wybawicielu z wcześniej zaszczepionych win i marności. I by najmniej nie mam tu na myśli pośrednika-wyzwoliciela jako istoty duchowej, ale zarządców religijnych, którzy mienią się takowymi pośrednikami. Kreatywność człowieka jako jednostki zostaje w ten sposób przejęta, wektorowana na rzecz scalania społeczności wyznaniowej.

   Sumując powyższe w jedno zdanie: podważę twoje przyrodzone, boskie wartości duchowe, a następnie wprowadzę do twego umysłu doktryny i algorytmy, które uznasz za jedyną, prawdziwą, słuszną drogę, na której to ja wyznaczam kierunek, sposób myślenia i koloryt doświadczeń.

   Ciekawym w swej horendalności przekonaniem wyznawcy religijnego jest kreacja zewnętrznego wroga, któremu z miejsca przypisuje się formę ataku, gdy ten, zewnętrzny obserwator próbuje nie zgadzać się z doktryną religijną.
   Nie ma miejsca na dyskusję, argumenty, fakty historyczne.

   Wyznawca natychmiast jakiekolwiek podważenie jego wierzeń określa jako atak i skierowaną do niego nienawiść. Tak jakby nie wolno mu było wyścibić nosa poza sferę jego wierzeń, po za którą inni nie mogą mieć racji.

   Jak to się ma do przekonania, że Bóg jest Stwórcą Wszystkiego, a Wszystko jest Jednią zawartą w Stwórcy?

   Z hermetyzmu religijnego wynika, że każda religia uważa siebie za prawdziwą i wiodącą.

   90% wojen na świecie to wojny o podłożu religijnym.
   Jak to jest, że kochający Boga wyznawcy, właśnie w jego imię wyżynają siebie nawzajem?
   Jak można zatłuc kogoś w imię jednego Boga?

   No chyba, że bogów jest więcej…
   Ale tych, którzy stworzeni z Absolutu mienią się bogami.

   1. Gratuluje analizy !
    Aha, ktorys z myslicieli japonskich (ten od „ktorejs ze szkol „walki”) napisal :” W Kosmosie jest 8 milionow Bogow…”

   2. 🙂 🙂 🙂 znakomite, az mi sie oczka swieca ze smiechu, a przed chwila prawie zasypialam…

 10. Drodzy LECHICI i LASZKI, mam do WAS WIELKA PROSBE !
  Uwazajcie na JEZE ❤

  Dzisiaj Rownonoc, Wazny CZAS, w ten WAS Czas prosze ❤ TAWIE, pozwolisz na wklejki pod tym wpisem ?…i jeszcze pare gdzie niegdzie, by obieglo caly kRAJ !
  Wzorcowa Rzeczywistosc to takze DOBROC wobec naszych Braci Zwierzatek, jak czynili OJCOWIE, ktorzy gniazd jaskolczych nie niszczyli, nie zabijali brzemiennych zwierzat,itd….
  Bo jak niby ma wygladac Wzorcowy Swiat, jesli zwierzatka cierpia?
  Prosze o uwage, szacunek, pomoc, milosc….dla JEZY ❤


  https://image.slidesharecdn.com/je-151102165343-lva1-app6892/95/je-6-638.jpg?cb=1446483961

  Bylo tu na Blogu sporo o koszeniu trawy…
  A skutkiem tego jest tez SMIERC W STRASZNYCH MECZARNIACH BOZYCH ISTOT – JEZY !

  http://www.jeze.org.pl/skoszona_jezyca

  .http://www.jeze.org.pl/images/ludzie_niosa.jpg

  Kotka karmi takze JEZATKA…mozna pomoc? Mozna !

  Szczesliwej Blogoslawionej Rownonocy Ludziom i JEZOM ❤ ❤

   1. „Szacunek Dla Wszelkiego Życia ”
    Moi Dziadowie i Rodzice , CHWALA IM, ❤ zachowywali i zachowuja to PRAWO WIECZNE

 11. TAW.
  Czy mógłbyś mi wyjaśnić, po co po urlopie zmieniłeś mi podpis?
  Właściwie wszystko mi jedno jaki jest, ale ciekawość, to babska natura, więc jeśli możesz, to odpowiedz.

 12. Mam tylko jedną małą sugestię proszę przeczytać książki Osho urodzonego pod mianem Rajneesh Chandra Mohan Jain. Na język Polski nie przetłumaczono wszystkich jego książek niestety. Napisał świetną książkę o kościele katolickim: „CHRISTIANITY. THE DEADLIEST POISON & ZEN. THE ANTIDOTE TO ALL POISONS” i w jaki sposób religie blokują dostęp do oświecenia. Po polsku jest dostępny jedynie niewielki fragment tej pozycji: Chrześcijaństwo – Najbardziej Śmiertelna ze Wszystkich Trucizn. Być może wierzących tytuł zrazi, ale warto przeczytać.

 13. Raz piszecie, że plejadianie nas stworzyli (12 dna) a wyżej pisze, że to ciemne siły. To w końcu jak to jest???

 14. TAW… ????? Coś więcej możesz napisać? – skąd taka nagła decyzja o zakończeniu? I dlaczego wyłączyłeś komentarze, nie dając innym możliwości, żeby się z Tobą chociaż pożegnali?!?!?! 😦

  Eh… Nieważne czy to puścisz czy nie. Może już nie będę miała okazji, bo i tu zablokujesz komentowanie. Jeśli to odczytasz to DZIĘKUJĘ CI za Twój wkład, za to że z nami byłeś, za to że dzięki temu blogowi doświadczyłam czegoś niesamowitego ❤
  I również wszystkiego dobrego z serca Ci życzę ❤ ❤ ❤

  1. Zachodzę w głowę myśląc co się u Ciebie wydarzyło, że zrobiłeś to w tak „drastyczny” sposób. Jeśli można Ci jakoś pomóc daj znać. I proszę Cię przemyśl chociaż to wyłączenie komentarzy. Nie każdy tu zajrzy i zobaczy, że jeszcze można zostawić jakieś słowo pożegnalne. A może rano już nie będzie można.. Niektórzy byli z Tobą i tym miejscem bardzo zżyci dłuuugi czas. Mam nadzieję, że pomyślałeś jak oni się poczują jak tu zajrzą…?! Oczywiście masz prawo się wycofać z tej działalności w jaki tylko chcesz sposób, ale nie tak to chyba powinno się skończyć… :/

   1. Kochana K-a, przecież wiesz, że wszyscy jesteśmy WĘDROWCAMI i tylko na jakąś chwilkę rozeszliśmy się z naszych dróg na mniejsze życiowe ścieżki, ale przecież znamy naszą wspólną metę u ŹRÓDŁA i tam na pewno wszyscy się spotkamy i gwarantuję Ci, że śmiechu, płaczu i naszego „gadulstwa” będzie pod dostatkiem 😀

    Wszystko bowiem w świecie fizycznym ma swój początek i swój koniec, najważniejszy jest jednak ten mały „Śladzik” 😀
    pozostawiony w NAS i to jest piękne, bo z tych „śladzików”
    kiełkuje w NAS życiowa wiedza mądrości.

    Przyszło nam żyć w trudnym, a zarazem kosmicznie pięknym czasie, kiedy potężne moce energii ŹRÓDŁA napływają do NAS i na naszą Przepiękną Planetę Ziemię, abyśmy się przebudzili i wreszcie wyszli z mroku ciemności i zniewolenia przez siły zła.

    To nam uświadamiał TAW na swoim blogu, może doszedł do wniosku, że już wszystko powiedział? Tego nie wiemy, ale uszanujmy jego decyzję.

    Oczyśćmy nasze UMYSŁY, otwórzmy swoje SERCA i upajajmy się tą obmywającą NAS ŹRÓDLANĄ OCZYSZCZAJĄCĄ ENERGIĄ, bo tylko tak oczyszczeni możemy się spotkać na końcu naszych dróg u ŹRÓDŁA.

    ŹRÓDŁO jest światłem, mądrością i życiem w ruchu, CZŁOWIEK jest jego Iskierką, a złamać Go może tylko strach, niepewność, zwątpienie i te metody stosują ciemne moce.

    Nie dajmy się, to my mamy MOC i POTĘGĘ DUCHA, i jesteśmy Narodem Dzielnym, jak pisał Stanisław Staszic.
    ❤ ❤ ❤

   2. SłowiAneczko, dziękuje za Twe piękne i kojące słowa ❤

    Może nie powinnam tego jeszcze pisać ale… ktoś mnie jakiś czas temu próbował „przestraszyć”(?). Moja „działalność” i moje zainteresowania w porównaniu z tym co robił TAW, to zaledwie mała kropelka, a mimo to ktoś się zainteresował.. Wiem że nie jestem jedyną osobą z tego bloga, która o tym wspomina. Przez pryzmat tego, może ta nazbyt emocjonalna reakcja na to NAGŁE zamknięcie bloga. A jak wiecie TAW nawet o „urlopie” powiadamiał z wyprzedzeniem.
    Jeśli zrobił to jak zrobił, BEZ WZGLĘDU NA TO JAKI BYŁ POWÓD, to widocznie tak było najlepiej…

    P.S. A zanim się spotkamy u mety, to tak jak się umawialiśmy jestem w każdy piątek o 21ej 😀 I mam nadzieję że nie sama 😉

    Widziałam też powolne przenosiny na inny blog, także też będę podczytywać. Choć nie ukrywam że i tu codziennie zaglądam czy się coś nie zmienia……… 😉

    I BARDZO PROSZĘ TAWa, żeby w miarę możliwości czasem się do nas odezwał.. ❤

   3. Kochana K-a ja sama znajduję się w tej chwili na rozdrożu, nie będę podawała powodów , bowiem nie o to chodzi, każdy z nas ma swoje problemy dnia dzisiejszego,
    kocham Cię jak nikt inny, jestem teraz też w psychicznym dołku, bo wszystkim chciałbym serce swe oddać, ale Ci Oni muszą tego chcieć.
    Dobrze ,że tutaj piszesz, jest mi trochę lżej, ja nie wiem czasem co jest grane , ale jest we mnie tyle MIŁOŚCI , że uratować mogłabym cały świat, ale ten świat musi tego sam chcieć, ja tylko wiem, że będzie dobrze dla nas wszystkich i ,że na pewno spotkamy się przy kawie 😀
    Kocham cię tak bardzo, że nie umiem tego określić słowami, ale wiem .że Ty to czujesz Źródlana Istoto.

   4. Aniu Kochana ❤, nie pisz mi teraz tak pięknie, bo jak Cię czytam, to tak się wzruszam, że aż ryczę xD Tak się ostatnio ze mną coś „porobiło”, że sama się nie poznaję o_O 😀

    Mam dokładnie te same myśli co Ty i również świadomość, że nie da się nikomu pomóc na siłę. I cóż zrobić? – trzeba z tym jakoś żyć..

    Jak się trochę „pozbieramy” (fala znów wzbije w górę 🙂 ), i TAW zablokuje tu komentarze, to pewnie pogadamy jeszcze na innym blogu. Przecież to się tak nie może skończyć, że się gdzieś wszyscy nagle rozejdziemy, nie? 😉
    Tulę wirtualnie ❤

  2. Strona TAW jest jak narkotyk ( już nie wiem ile razy na nią od jej unieruchomienia ( dysfunkcji komentowania ) wchodziłem, aby sprawdzić czy coś na lepsze drgnęło… ) W zadziwiająco bolesny sposób odczuwam jej brak, jakby opuścił mnie ( być może? to z mojej winy, mój drogi przyjaciel, towarzysz wieloletnich rozmów na nurtujące nas obu tematy, które nie pojawiają się o tak na łamach innych blogów ). Naturalnie zagniewany przeszukiwałem w celu uzyskania odpowiedzi inne tylko odrobinę podobne bloogi i naturalnie wylałem swój ból w wiadomą stronę pytając, kto śmie nastawać na wolność słowa w Polsce, na samym początku swej w rządzie politycznej kariery… Oczywiście zdaje sobie sprawę, że TAW jak lodołamacz łamie całe kilometry tabu i to z powodu nagłej zmiany tubylczej świadomości wielu szczerze wkurzać. Powinniśmy więc w ich stronę wysyłać, jak WSZYSTKIM kiedyś proponowałem niezmienną z serca wyemanowaną energię MIŁOŚCI, gdyż to ona jest najsilniejszym orężem i sposobem na spełnienie marzeń. Zwyczajnie nadal róbmy wszystko z ludzkiej miłości i wzajemnej solidarności czego Tobie TAW i wszystkim współbloogerom serdecznie życzę w nowych przełomowym i jak sądzę roztrzęsionym roku 2018…

 15. Właściwie chciałem to napisać na „Mateusz Morawiecki sprowadził…” (skojarzyło mi się z „Konrad Mazowiecki sprowadził…), ale nie zdążyłem… Jestem w kompletnym szoku! Nawiązując do tamtych wypowiedzi:
  SłowiAnka pisze o „w ZOO” (raczej kamieniołomy, w których jesteśmy), Qrde Blade zajmuje się anatomią obcych, Krysia z lasu żegna TAWernę, ISKRA i Bio zazdroszczą sobie nawzajem, DEVINGO politykuje, Elaszka odstawia Nas Wszystkich już w przeszłość (…IKAZDEMU Z OSOBNA, KAŻDEJ DUSZYCZCE, KTÓRA OGRZEWAŁA (!?) SWE Serce przy kawce w najcudowniejszej słowiańskiej TAWernie…”). Wszyscy (prawie) umęczeni są przygotowaniami do tradycyjnych świąt. Ale pytam się „Jakiej tradycji?”. Przedostatniego (czy dwóch pokoleń wstecz)? Postanowiłem sobie, że podczas tego samotnego (rodzinnie dla mnie, ale w kręgu przyjaciół-współlokatorów i Was bliskich-TAWowskich interlokutorów) czasu celebracji (zastaw się, a postaw się) jak niegdyś, umieszczę na stole krąg ze świeczek (zapalonych przy pierwszej gwiazdce, by myśli moje dążyły ku kręgom, różnym kręgom. Przygotujemy jakieś potrawy, ale skromne, bowiem teraz uważam, że święta to czas medytacji, przemyśleń, wspomnień i wyrozumiałości (specjalnie nie „rozgrzeszenia”), więc powinien być okresem rozsądnej głodówki – zupełnie inaczej niż to, co narzucili nam „nadzorcy” (wolne od pracy dni, tradycja obżarstwa, szał rozrzutności itp.) Nic nie planujmy podczas godów, jak to czyniły poprzednie nasze cywilizacje (i dlatego miały upaść) bowiem pragnienie zbiorowe jest bardzo łatwo wykrywalnym, rozszyfrowalnym i generującym przeciwdziałania u „panujących”. Lepiej rozpuszczać się w miłości do znanych nam (mentalnie też jak najbardziej) osób. Pamiętajcie – TWORZYMY Krąg! Życzę Wszystkim, by te najbliższe dni wytworzyły w nas zdwojone poczucie Miłości, Spokoju, Pewności i RozJARZEnia! Ode mnie wirtualne-niewirtualne uściski, buźki i komasacja naszych aur! TAWie, jesteś TAWistycznym, bo od Ciebie wszystko się zaczęło (przynajmniej w moim wypadku). Ja jednak pożegnam się: Do „Po Godach”!

  1. Dziwacznie dla Twojej nagłej decyzji zauważyłem, że jednocześnie i do tego całkowicie znikła stronka wolna-polska.pl . Napisałem w Waszej sprawie na łamach WPROST do premiera spory komentarz i po dwóch dniach strona wolna-polska.pl pojawiła się ponownie. Natomiast u Ciebie po zniknięciu ostatniego artykułu o loży o LK i BB nic dosłownie nie drgnęło i dopiero teraz dostałem się jakby tylnymi drzwiami. Tak a’ propos to już zdążyłem powiadomić inne o podobnej tematyce bloogi, aby na podobny przypadek, uruchomiły wskazówki, przekierowania -gdzie indziej ( być może na swych filmikach na YT ) podobne wyjścia awaryjne, aby największa wartość i obudzony skutek Waszej pracy to jest Twoi bloogerzy nie rozpadli się bez sensu i mogli dalej ze sobą korespondować, Nie wiem jakie są Twoje dalsze plany, ale pomyśl o podobnym wyjściu awaryjnym..

  1. Wyrosłem z własnego bloga, jak się wyrasta z przykrótkich spodenek. To był bardzo długi proces. Mój własny blog już od dłuższego czasu mnie irytował. Na jego prowadzenie poświęciłem cztery najlepsze lata swojego życia. Odbywało się to ogromnym kosztem moim i mojej rodziny.

   Energie tego bloga już do mnie nie pasują. Po Przesileniu widzę to jeszcze wyraźniej. Wskoczyłem już na odrobinę inny fraktal postrzegania rzeczywistości.

   Tematy okołoNWOwskie zupełnie już mnie nie interesują, a dobrych blogów o duchowości jest w Polsce mnóstwo, więc zakładanie kolejnego nie ma już sensu. W tym serwisie jest już dość treści, by się obudzić, więc nowi czytelnicy jeszcze długo będą mogli wyłuskać tu coś dla siebie.

   Od dawna namawiałem swoich Czytelników do zakładania własnych blogów. Z mojej propozycji skorzystał tylko Pawełek oraz Czcibor.

   Namawiam nadal: zakładajcie blogi, twórzcie fora, gdyż ja wycofuję się z działalności internetowej. W ostatnim tygodniu do netu prawie nie zaglądałem. Dobrze się czuję z dala od matrixa – nawet od matrixa alternatywnego, bo to też matrix, tylko bardziej wysublimowany.

   Zakładajcie blogi, Kochani, bo wkrótce będę zamykał możliwość komentowania nawet tutaj, by nie przeładowywać strony.

   Przychodzi w życiu taki moment w rozwoju, że człowiek czuje potrzebę kontaktu już TYLKO Z NATURĄ, gdyż tylko ona daje istocie ludzkiej prawdziwe spełnienie 🙂
   🌳🌳🔆🌳🌳

   1. TAW, dobrze że coś napisałeś, bo jak czytam tu i tam różne insynuacje na temat tego bloga, to jeszcze trochę, a bym Cię wręcz błagała żebyś się odezwał! 😉

    Co do Twego wpisu, to doskonale Cię rozumiem. Na pewnym etapie rozwoju, niektóre tematy wręcz odrzucają i wywołują taki dyskomfort bądź irytację, że najlepiej je zostawić. Częściej pojawia się potrzeba żeby się od wszystkiego odciąć, od tak, bez wyraźnego powodu. Sama mam takie fazy. Fazy, bo jak to mówią, JEDYNĄ STAŁĄ JEST ZMIANA i zgodne z prawem rytmu raz będzie tak, raz „śmak” 😛

    Co do ostatniego zdania to pamiętaj, że również CZŁOWIEK JEST CZĘŚCIĄ NATURY 🙂 Także jeśli będziesz miał ochotę pogadać, choćby o „głupotkach”, to na pewno część z nas będzie czasem bywać u Pawła, bądź Czcibora – bo fajnie czasem pobyć razem, wśród podobnych 🙂

   2. Tłumaczyłam, to, o czym tu,TAWcio piszesz, na blogu Pawła, ,,WolniSłowianie”.

    Życzę pomyślnych wiatrów, chociaż pół metra wody po kilem, a czasem małego sztormu, byś mógł ze swą mądrością stawić czoła NATURZE, która aż prosi o wzajemny szacunek i poznanie jej głębi.
    Pomyślnych wiatrów dla nowych myśli i doznań.

    Wreszcie sam, na swoim okręcie!
    i tylko płynące przed dziobem delfiny,

    Stary! Ani jedna myśl wołająca na brzegu, nie powinna cię cofnąć…, ba! odwrócić twoją głowę…
    Niech każdy tyle zrobi, tyle co ty, dla ludzi na plaży, zwłaszcza niech to zrobią ludzie z TAWerny(zostaliśmy nauczeni)

    Dziękuję, TAWcio, za wspólną wędrówkę, za hektolitry kawy!

    A, że o okręcie i wodzie wspomniałam …

    POWODZENIA!

   3. Dzięki TAW za czas i energię jaką nam poświęciłeś. Z pewnością Stwórca doceni Twoje wysiłki w swoim czasie. Jeśli o mnie chodzi to ten blog dużo mi dał. Przed tym zanim natrafiłem na niego przeczytałem książkę Mikołaja Rozbickiego „Nowy Porządek Świata” tak ze 2 może 2,5 roku temu. Przeorała ona mój umysł mocno, zszokowała. Zwłaszcza w tematach jakby to ująć nieziemskich. Autor pisał o Reptilianach i że są wśród nas ale ich nie widzimy. Podawał przykłady gdzie ktoś ich w Polsce widział w tramwaju – łuski na rękach albo plecach. Pisał, że na świecie miliony ludzi ich widziało i przytaczał relacje niektórych osób. Jedna widziała ich w Polsce w Tesco. I to zaczęło zmieniać moje podejście z „to bzdury” na „a może to jednak prawda”. W końcu mało prawdopodobne jest, aby miliony ludzi rozsiane po różnych zakątkach świata zachorowały psychicznie na widzenie dokładnie tego samego. No i niedługo później szukając w necie info na jakiś temat natrafiłem na Twój blog. I on zmienił moje myślenie w wielu sprawach, otworzył umysł i podniósł świadomość. Jeszcze raz wielkie dzięki za Twoją działalność na rzecz obalenia matriksa i wyzwolenia nas z łap syjonistów. Życzę Ci wszystkiego dobrego, realizacji Twoich życiowych planów i marzeń. A nam wszystkim życzę, aby przepowiednia TAWa się sprawdziła i żeby już od jesieni 2019 Polską zaczęli rządzić Polacy i Polki rzecz jasna też. Kto chce niech wpada do mnie na bloga. Także Ty TAW jak będziesz chciał jesteś mile widziany.

   4. No cóż TAW nie myśli się bracie o zbyt krótkich spodenkach w czasie globalnie zaplanowanych ludzkich żniw według drastycznej umieszczonej na monumencie w Georgii skali ! Przypominam, ze na Titanicu orkietra grała do samego żałosnego końca, a Ty bracie w tak ważnej chwili, gdzie trzeba łączyć siły, wzajemnie się wspierać, chcesz nas opuścić, bo już nie nasz zdrowia, głowy i ochoty… Dla Ciebie link -> https://www.youtube.com/watch?v=HR6-BNOufP0
    Ponieważ jednak jak sądzę TAWerna powinna w Sylwestra brzmieć skoczną muzą do tańca przesyłam WSZYSTKIM z życzeniami lepszego roku 2018, dużo osobistego szczęścia, dobro myślenia, ludzkiej miłości, troskliwości i solidarności wraz taka wybraną przeze mnie muzą…
    1. https://www.youtube.com/watch?v=VC8O1F61uXE&index=11&list=FLHS6jF0lXrvyfCi7Rsa77tg
    2. https://www.youtube.com/watch?v=cCcdYVAMGI4&index=12&list=FLHS6jF0lXrvyfCi7Rsa77tg
    TAW ogarnij się chłopie nie czas teraz na mazgajenie się, to czas poświęcenia i wspólnej walki…

   5. „…czas poświęcenia i wspólnej walki…”

    – No właśnie nie rozumiemy się. Ja nigdy nie traktowałem swojej działalności jako formy jakiejkolwiek z kimkolwiek ani o cokolwiek walki. Swoją działalność traktowałem tylko i wyłącznie jako formę niesienia pod strzechy „oświaty kaganka”. Tyle – i aż tyle.

    Niech każdy z nas pochwali się tak wydajną czteroletnią darmową działalnością społeczną, niech każdy dołoży choćby tak maleńką iskierkę do wielkiego pieca Wielkiej Zmiany, to nie trzeba będzie żadnych więcej „walk” czy innych powstań narodowych. Problem w tym, że my, Polacy, oglądamy się zawsze na innych, miast osobiście kreować i odpalać własne projekty.

    *

    Qrde blade,

    jesteś erudytą, masz głęboką wiedzę – zakładaj bloga, by nie rozpraszać swego potencjału, lecz go kumulować 🔆

   6. „Przychodzi w życiu taki moment w rozwoju, że człowiek czuje potrzebę kontaktu już TYLKO Z NATURĄ, gdyż tylko ona daje istocie ludzkiej prawdziwe spełnienie 🙂”
    I z tym się z Tobą kochany TAWie zgadzam na 1000% bo Natura to piękno samo w sobie ,to przekaz energii miłości i sił witalnych dla Istot wrażliwych na ich przenikanie.

    Natura to piękno, siła i Moc ŹRÓDŁA i CUD życia, trzeba to tylko umieć i chcieć dostrzec w dzisiejszym wyścigu szczurów, no ale Ty już do szczurów nie należysz prawda 😀

   7. Dziwne czasy nastały kiedy to stare baby piszą „ to jest ta iskra i wyszła z polski to ten znak” idiotki skąd wzięliście info , ze syn nazisty Trump jest potomkiem królów polskich. Idiotki skończone gdzie do szkoły chodziliście. A te bzdury o info to brak wiedzy ponieważ USA ma oficjalnie wojska kosmiczne lepiej o wysychaniu polskiego jeziora Gopło napiszcie i zabieraniu przez koszernych komorników Polakom mieszkań za 60 zł długu. Nie o iskrach z dupy..

 16. A tutaj człowiek czuł się jak u siebie. Może za dużo nie komentowałem ale czułem się jak w domu! Sama atmosfera… Nie ma człowiek gdzie i z kim w życiu na te tematy porozmawiać. Zawsze była TAWerna… Nie wiem jaki teraz w ogóle obiorę kierunek.. co dalej… Ale Tobie TAW życzę pełnego kontaktu z Matka Natura!!spełnienia rodzinnego i duchowego!! i żebyś spotkał kogoś TAKIEGO jak My Ciebie!!

  1. GroM pisze: „i żebyś spotkał kogoś TAKIEGO jak My Ciebie!”
   Tak masz racje GroM w TAWERNIE CZUJEMY SIĘ SIELSKO I ANIELSKO i oby już tak zostało, jesteś wspaniały i kochany i ja to w Tobie wyczuwam. 😀

 17. Gnoza na Święto Trzech Magów !
  ak jest ukrywana przed OWCAMI różnica między wmawianymi nam królami a faktycznymi magami ? : Otóż globalną religią starożytnych czasów Jezusa była pozostawiona swojej progeniturze przez upadłych na Ziemię elohim ( wraz ze swym przywódcą Lucyferem ) Wiedza, po hindusku zwana Wedą, po grecku Gnozą, a po rzymsku Magią. Była to wiedza zakazana tubylcom, a od swego początku przeznaczona potomkom tzw. świetlistego ( chrystusowego Chryst po aramejsku oznacza światło ) rodu synów pochodzących z gwiazd. Żydzi czcili wówczas kosmos i modlili się do swego boga Saturna, stąd święto w Sobotę Sabath. Magowie zaś byli iluminowanymi, wtajemniczonymi strażnikami tej sekretnej wiedzy potomkami elohim, którzy wówczas służyli jako doradcy na królewskich dworach. To oni posiedli więc wiedzę, że Maria Herodiana jest brzemienna i to jeden z nich uprzedził Józefa o tym znamiennym fakcie. To oni również wyruszyli do narodzonego Jezusa, aby 6 dnia go obrzezać i przy tej okazji potwierdzić jego chrystusową, obcą ( ew. św. Jana Królestwo mego ojca nie jest z tego świata ) ziemskiemu światu przynależność – do tzw. rodu światła ( ew. św. Jana Ja jestem światłością tego świata ), po smaku krwi (ranę dezynfekowano śliną ), a obca tej Ziemi krew zamiast hemoglobiny bogatej w żelazo, zawierała hemocyjaninę, dającą w ustach posmak miedzi. Tak więc Chrystusa obrzezano, pozytywnie zidentyfikowano, obdarowano darami i wysłano jako rzekomego potomka samego Lucyfera na nauki do szkół magii do Egiptu po których to wyedukowany 12 leni Jezus rozmawiał z żydowskimi uczonymi w piśmie Faryzeuszami jak równy z równym. Część tej unikalnej zabronionej tubylcom wiedzy wygłosił w czasie swojego królewskiego kazania w Kafarnaum ew. św. Jana od 6.26, gdzie przywrócił zabronione przez rzymski senat i surowo karane ukrzyżowaniem przez Cesarza Tyberiusza ofiary składane z ludzkich dzieci, rytualny kanibalizm i kazirodztwo. Według tej strasznej dla tubylców wiedzy potomstwo najedźców z gwiazd rządziło sie zupełnie innymi prawami niż ziemscy tubylcy. Aby żyć wiecznie powinni odżywiać się ciałem tubylczych dzieci, pic ich bogatą w tlen, hormony życia serotoninę i komórki macierzyste krew oraz płodzić z kazirodczych stosunków dzieci. Jak wiemy z Biblii żydowski Bóg który dał im PRAWO, zezwalał na takie rytualne stosunki i seksualne inicjacje – patrz historia Lota. Według Gnozy i ukrywanych przed tubylcami PRAW TELEGONII i usuniętej z Biblii na soborze w Nicei WIEDZY o REINKARNACJI
  1. Pierwszy seksualny partner niewinnej kobiety programuje energetycznie/ duchowo wszystkie jej zgromadzone w jajnikach jajeczka
  2. Zgodnie z prawami REINKARNACJI w przyszłe cielesne ( zgodne z genetycznym ojcem i matką ) potomstwo tej kobiety będą inkarnowały dusze ( ciała świetliste ) przodków wyłącznie jej pierwszego seksualnego partnera, który zostawił jej swoje nasienie.
  Skutkiem powyższych praw życia jest niby pozorne upośledzenie praw przodków kobiety. Otóż nic podobnego, gdyż według Gnozy upadłych jeżeli pierwszym inicjatorem seksualnym niewinnej kobiety będzie jej ojciec lub rodzony brat, to w przyszłe potomstwo będą inkarnowali potomkowie jej rodu krwi ( zgodnie z zgodnym energetycznie rezonansem ich DNA ). Takie ewentualne potomstwo uważane było za najczystsze z możliwych i gwarantujące prawo dziedziczenia rodowych praw i majątku. Jeżeli więc niewinna dziewczyna przeszła inicjacje seksualną z ojcem lub bratem, to według tych praw pozostawała tzw. ZAWSZE DZIEWICĄ, gdyż za utratę dziewictwa według tych algorytmów uważano wyłącznie seksualny stosunek z mężczyzną nie należącym do rodu krwi dziewczyny. I mamy w ten sposób całą skrywana przed nami trudną dla tubylczych OWIEC prawdę. Maria HERODIANA zawsze dziewica została po takim akcie wydana za mąż za dostojnego obywatela wolnomularza i aby uwolnić ją od ewentualnego gniewu prawowitego jej męża, według obowiązujących wyższe kast praw Wyższy z zw. boskich Chaldejskich Magów służących na dworze Heroda uprzedził stosownie ją i jej męża o zaistnieniu stosownego wyjątku w prawie nakazując im podróż do Egiptu, gdzie nowo narodzony królewski syn mógłby w tamtejszych szkołach kapłańskich odebrać stosowną Jemu Wedę, Gnozę, Magię
  — bo PRAWDA jest PRAWEM !

 18. Obserwuje Pana pracę wiem i widzę jak jest potrzebna dla ludzi .
  Mnie natomiast od dłuższego czasu nurtuje bardzo ciekawy temat tzw. płaskiej ziemi gdzie są bardzo mocne argumenty ,które wskazują ,że kształt ziemi nie jest taki jak nam się wmawia ,jak by Pan wykazał zainteresowanie to podam ten link 200 dowodów na płaską ziemie
  https://www.dropbox.com/s/dm8dk65xq8g1wwp/ Od dłuższego czasu toczy się spór na ten temat osobiście uważam ,że temat płaskiej ziemi jest decydującym tematem do tego co dzieje się na ziemi najlepiej niech świadczy poniższy tekst :
  Niektórzy twierdzą, że nie ma powodu do tak wielkiego oszustwa, na tak wielką skalę i
  że mieszkanie na kulistej czy płaskiej Ziemi nie robi różnicy. Poprzez usunięcie Ziemi z bycia
  w centrum statycznego wszechświata, ci Masoni przenieśli nas fizycznie i metafizycznie z miejsca o największym znaczeniu do miejsca nihilizmu i całkowitej obojętności. Jeśli Ziemia jest w
  centrum wszechświata, wówczas idee Boga, stworzenia i cel ludzkiej egzystencji są wspaniałe. Jeśli jednak Ziemia jest jedną z miliarda planet, krążących wokół miliarda gwiazd w miliardach
  galaktyk, to idee Boga, stworzenia i konkretnego celu ludzkiej egzystencji na Ziemi, stają się wysoce nieprawdopodobne i bezsensowne.
  I właśnie ten powyższy tekst zapalił mi czerwoną lampkę ziemia jako kula jest potrzebna NWO do globalizacji stad właśnie słowo globalizacja a wraz z globalizacją i kosmosem człowiek jest nie istotny bez znaczenia jest wręcz nikim natomiast płaska ziemia zmienia te oblicza w stosunku do Boga i człowieka .
  Na koniec, czy jest szansa aby poruszył Pan ten temat ? jak wygląda naprawdę nasza ziemia.

   1. Dzień dobry , „Prawdo Ty moja” 😀 ❤ zapoznam się ze wszystkim co podałaś i wtedy zabiorę głos, a na ucho też Ci powiem, że ja też wiem iż moja cudowna Mateńka Ziemia nie jest płaska, ale też wiem , że jest jedyną Planetą we wszechświecie gdzie ŹRÓDŁO eksperymentuje dając WOLNĄ WOLĘ swoim ISKROM czyli nam, i obserwuje jak te Jego stwórcze Iskierki tworzą, czy są to CUDA, czy MASZKARONY, to już oceniajmy ale poprzez oczy Serca i Duszy.
    Ja wiem, że będzie pięknie i wspaniale dla Nas ISKIER.
    Miłego i pięknego dnia z ❤ życzę.

   2. Tawie,bałam się że nie zdążę:) Dziękuję Ci za wszystko z głębi sera i z głębi duszy…Życzę Ci samych pięknych chwil i abyś daświadczył tyle dobrego ile my doświadczyliśmy od Ciebie.
    Sława Bracie.

   1. Tak więc wszelkie zmiany na tzw. szczytach władzy są tylko pozorne o czym informuje pierwszy dokument:
    1. https://www.youtube.com/watch?v=jqHO2bBA6C8
    Natomiast temat do bardzo poważnych rozmyślań, prób i podawania sprawdzonych rozwiązań to:
    2. https://www.youtube.com/watch?v=Z5wjlXDlAtA
    Wszystkie trzy nadają się do podawania dalej, aby oczadziałe stado zaczęło się wreszcie budzić, bo inaczej ich nawet muchy obs.ają…
    3. https://www.youtube.com/watch?v=Iuar5xVQ-sY
    Pozdrawiam Cię TAW jak zwykle, niezwykle serdecznie….

 19. Dla tych co dzięki wrodzonej bystrości i tęsknoty do świetności TAW jeszcze tu trafią… Wielu od lat zastanawia się czemu to rządy tak wielu ( prawie wszystkich ) państw tak bezwolnie pozwalają na wiele bardzo kontrowersyjnych działań skierowanych przeciwko ludzkości. ( CHEMTRAILS, SZCZEPIENIA, GMO, itd. ) Jak się jednak okazuje istnieją znane instytucje międzynarodowe, których powstanie znacznie wyprzedziło wątpliwe konstrukcje kolejnych projektów w swej istocie te starsze wspomagających i wszystkie razem działające według lucyferycznych prawideł w piramidalnie globalnym systemie władzy dążącym ku NWO.
  Między innymi również w Polsce od lat, (choć ostatnio szczególnie skwapliwie) zezwala się na działania i bezkrytycznie realizuje lucyferyczne plany słynnego ONZ zwane AGENDĄ 21, mające w imię ochrony planety zabrać ludzkości wolność, zdrowie i wszelkie przywileje. Za tym planem zezwala się na szczepionkową, chemiczna i farmaceutyczną depopulacje, sterylizacje i na masową skalę przeprowadzanie odmóżdżania ludzkości.
  Większość z Was naturalnie powie kolejna tam, durna teoria spiskowa. Okazuje się jednak, że absolutnie nie i zaraz podam Wam konkretne przykłady, wzięte z 300 stronicowej realizowanej od blisko 25 lat strategii w imię zachowania planety dla ELYT wymierzonej przeciwko tubylczym stadom.
  1. https://www.youtube.com/watch?v=pRQoGD8_wkQ
  2. https://www.youtube.com/watch?v=6EmjhEDDlqI&t=20s
  A oto konsekwentne zmiany jakie według planu ONZ AGENDA 21 wprowadzone zostały ostatnio w 2018r. w Polsce –> https://www.youtube.com/watch?v=iULHFzwt_Gw

 20. Witam TAW mam do przekazania ważny komunikat dla Polaków, aby mogli obserwując niektóre publikowane w internecie wykresy z wyprzedzeniem orientować się o nadchodzących anomaliach pogodowych i sejsmicznych…
  Zdecydowana większość anomalii pogodowych, które nomen omen zdarzają się Europie i Ameryce ostątnimi laty jest spowodowana działalnością HAARP to jest mikrofalowej instalacji anten o ogromnej mocy mające w swym zamyśle grzać jak ustawiona w niebo mikrofalówka cząsteczki wody w jonosferze. Jeśli taka instalację umieścimy w okolicach podbiegunowych to działalnością swą, będziemy powodować rozdzielenie i skierowanie w inne rejony gromadzących się tam naturalnie mas arktycznego powietrza. Tak więc nie bez kozery taka właśnie instalacja powstała na Alasce, aby tak realizowanym grzaniem wypychać i rozdzielać zimne , arktyczne powietrze z nad bieguna na południe planety. Oczywiście taka działalność nie jest zupełnie niewidoczna dla tych którzy tzw. mają choć odrobinę oleju w głowie , gdyż nadchodzące anomalie pogodowe i gwałtowne sejsmiczne i wulkaniczne ( spowodowane działalnością tej ogromnej mikrofalówki ) będą zaobserwowane przez liczne stacje mierzące przykładowo częstotliwość rezonansu Shumana i po pojawiających się tam anomaliach w wykresach natychmiast można poznać, że wielki brat ma zamiar grzać atmosferę na biegunem czy gmerać w pogodzie. Naturalnie taką działalność można prowadzić impulsowo lub ciągle symulując pogodę na całej półkuli północnej i powodując prawdziwy H’armagedon w zwiększającej się aktywności sejsmicznej planety. Wielu naturalnie powie, że to kolejna teoria spiskowa, stworzona przez gorące głowy, ale należy w tym miejscu przypomnieć, że trwa cichy, globalny wyścig o złoża surowcowe znajdujące się na terenach podbiegunowych, które można by eksploatować powodując ocieplenie w tym miejscu klimatu ( naturalnie kosztem kolejnych katastrofalnych zim w Ameryce i anomalii pogodowych w Europie ) – ma to również jak widać swoje wiadome, biznesowe uzasadnienie. Jeżeli jednak ci twardogłowi nadal będę bez durnie nadal głosić, że to bzdury niech łaskawie obejrzą sobie powyższe wykresy rozkładu stref zimna w kolejnych latach –> https://wolnemedia.net/obrazki/ep-lod-01.jpg
  i niech łaskawie sprawdzą, że za każdym razem takie katastrofalne dla Ziemi i pogody anomalie są poprzedzone zaobserwowanymi w pomiarach rezonansu Shumana w stacji w Omsku anomaliami –> http://sosrff.tsu.ru/?page_id=12 ( i inne zakładki )
  Jeśli więc naturalnie wysoko opłacane jaśnie Państwo, się nie ocknie z mentalnego letargu, to znowu w porze kwitnienia w maju będziemy mieli radosne inaczej przymrozki !
  wężykiem, wężykiem
  PODAJCIE DALEJ …

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s