Koniunkcja Wenus i Jowisza z 2 marca 2023

Koniunkcja Wenus z Jowiszem na zachodnim niebie, 2 marca 2023. Fot. Dziewanna

U góry Wenus, u dołu Jowisz.

~ Taw

Reklama