777 myśli w temacie “Rząd miał ściągnąć wrak, więc ściągnął Jarka…

   1. „Skandalem jest fakt, że obecna świadomość i polityka historyczna, obowiązująca w polskiej oświacie – oraz w programie nauczania historii o Polsce i o Polakach – są kłamliwe(!) ponieważ zostały narzucone 200 lat temu przez zaborców!

    Prusy napisały program nauczania historii o Polsce – nauczany w Polsce do dzisiaj!

    Polska Akademia Nauk jest ‘korporacją Żydów’. Wszyscy członkowie Zgromadzenia Ogólnego PAN oraz Prezydium Akademii to Semici… identycznie Semitą jest Prezes i Kanclerz.
    Obecnie PAN prześladuje i eliminuje wszystkie próby reaktywacji ”niezależnego pionu historii Polski”.

    Skonstruowanie Polskiej Akademii Nauk było związane z postanowieniami, które zapadły na I Kongresie Nauki Polskiej w latach ‘50 ub. wieku i połączone było z likwidacją Polskiej Akademii Umiejętności oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

    Zbudowanie tego rodzaju instytucji (PAN) miało ułatwić władzom politycznym PZPR kontakt ze środowiskiem naukowym oraz zapewniać sobie jego (nieuzasadnione) wsparcie.

    Instytut Historii PAN powołano do życia jako jednostkę Polskiej Akademii Nauk będącej korporacją uczonych, a jednocześnie wspólnotą instytutów badawczych reprezentujących różne dziedziny nauki… aż 75% stanu osobowego PAN stanowili Żydzi, nominowani przez radzieckie NKWD oraz PZPR.

    PAN przez cały okres komunizmu prowadził politykę ‚zdrady narodowej’.

    POLSKA AKADEMIA NAUK W PEŁNI AKCEPTUJE PRUSKI PROGRAM NAUCZANIA HISTORII O POLSCE – Z CZASÓW ZABORÓW (Z PRZED 200 LAT)!

    Skandalem jest fakt, że obecna świadomość i polityka historyczna, obowiązująca w polskiej oświacie – oraz w programie nauczania historii o Polsce i o Polakach – są kłamliwe(!) ponieważ zostały narzucone 200 lat temu przez zaborców! Prusy napisały program nauczania historii o Polsce – nauczany w Polsce do dzisiaj!

    Współczesna Komisja Edukacji Narodowej (czytaj: polskie Ministerstwo Oświaty) dokładnie realizuje anty-polskie wytyczne II Rzeszy Niemieckiej sprzed dwustu lat!

    § 1

    Jak to się dzieje, że rzekomo w ‘wolnej’ obecnie Polsce (w czasach niby-patriotycznego PiS-u) obowiązuje program nauczania historii w polskich szkołach – napisany przez nienawidzących Polski (i wszystkiego co polskie) urzędników pruskich cesarza Otto von Bismarck?!

    § 2

    Ze wszystkich trzech zaborców, szczególnie zabór pruski poczynił ogromne szkody i … ukradł dla siebie wspaniałą historię Polaków – a wcisnął Polakom swoją niemiecką historię: ułomną, wstydliwą i rachityczną!

    § 3

    Jeśli Niemcom trudno się dziwić ich bezczelności i chamstwa intelektualnego (ponieważ działali i nadal działają na rzecz dobra wspólnoty niemieckiej) – to w ogóle nie sposób zrozumieć motywów współczesnych polskich zidiociałych i sprzedajnych historyków(!) … oraz polskich autorów książek do nauki historii!

    Dlaczego po II wojnie światowej i później po tzw. „okrągłym stole” aż do chwili obecnej – historycy mieniący się Polakami – nie odkłamali historii Polaków (?)… chociaż w ubiegłym roku Polska obchodziła 100-lecie Odzyskania Niepodległości! Nawet jeśli spóźniona – to była jedna z wielu okazji.

    Dlaczego organizatorzy tzw. Marszu Niepodległości (z ub. roku) szli spokojnie (jakby byli zaćpani lekami psychotropowymi)… i nie domagali się od polskich polityków PiS-u, od polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, od polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i od polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych… – nie domagali się wyrzucenia niemieckiej zakłamanej historii z polskich szkół(?!)… – i wprowadzenia do polskich szkół historii prawdziwej, opartej na faktach?! Czy organizatorzy tzw. Marszu Niepodległości – to na pewno Polacy(?), czy szabes-goje i volksdeutsche działający na rzecz Niemiec i Izraela?

    Obecnie w polskich szkołach i akademiach jest nauczana i wykładana historia Polski napisana przez Prusów (Niemców) dwieście lat temu, czyli w czasach kiedy ostro ścigano i karano nauczanie języka polskiego… ścigano i karano wszystkie objawy ”polskości”.

    Przykłady?

    strajk dzieci wrzesińskich – strajk uczniów we Wrześni, w latach 1901–1902. Skierowany był on przeciw germanizacji szkół. Obejmował również protest przeciw biciu polskich dzieci przez pruskie władze szkolne. https://pl.wikipedia.org/wiki/Strajk_dzieci_wrzesi%C5%84skich

    wóz Drzymały – polski chłop z Poznańskiego, w latach 1904–1909 prowadził spór z administracją Prus o pozwolenie na budowę domu; wóz Drzymały stał się symbolem walki z germanizacją w zaborze pruskim. https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Drzyma%C5%82a

    … i całe mnóstwo innych przykładów! https://pl.wikipedia.org/wiki/Zab%C3%B3r_pruski

    CÓŻ TAKIEGO SZKODLIWEGO I KŁAMLIWEGO NAUCZA PRUSKI DWUSTU-LETNI PROGRAM EDUKACYJNY?

    … Że pierwsi przodkowie Polaków przybyli nad Wisłę dopiero w VI wieku n. e. z Panonii i zajmowali tereny ‚rdzennie należące’ do Franków (Deutschów) – rzekomo plemion niemieckich Germanów (sic!).

    … Czyli rzekomo przodkowie Polaków okradli z ziem ‚biednych i poczciwych’ Niemiaszków (sic!).

    Ale prawda jest dokładnie odwrotna!

    Prymitywne i niepiśmienne plemiona niemieckie przybyły do Europy dopiero w VI wieku n. e….

    … a jako państwo niemieckie (Franków, Deutschów) zostało założone dopiero w wieku IX n. e.

    Najśmieszniejsze jest to, że nikt nie wie: skąd i po co przybłąkały się plemiona Franków (Deutschów) do Europy?

    Żaden historyk nie przedstawił solidnej teorii na pochodzenie plemion frankońskich (Deutschów). Istnieje wiele hipotez, włącznie z tą, że jest to któreś z zaginionych plemion żydowskich.

    Inna, równoległa hipoteza zakłada, że Deutsche to potomkowie po dezerterach zbuntowanych legionów z Imperium Rzymskiego… legiony rzymskie składały się imigrantów i mieszkańców wszystkich prowincji Rzymu (począwszy od Półwyspu Iberyjskiego, poprzez Afrykę Północną, Bliski Wschód, aż po Azję Mniejszą). Mieszanka rasowa była znacząca. Zwolennicy tej hipotezy za dowód przedstawiają ‘genotyp niemiecki’ – a raczej jego kompletny brak! „… Niemcy są między sobą zróżnicowani genetycznie tak, że nie sposób nazwać ich NARODEM według powszechnie przyjętych wzorów…”.

    Ale wiedza o pochodzeniu Franków czy Deutschów nikomu do szczęścia nie jest potrzebna – więc niech się „zagubieńcy niemieccy” sami odnajdują!

    Natomiast obecność Scytów, Ariów i Lachów (czytaj: Polaków, Czechów, Serbów, Chorwatów, Macedończyków, Bośniaków, Ukraińców, Rosjan i jeszcze kilku innych narodów) w Europie jest znakomicie udokumentowana co najmniej od 11 tys. lat !

    I to są fakty!

    Jeszcze raz: „Jedenaście tysięcy lat” !

    PRAWDZIWA HISTORIA EUROPY – DOWODY I FAKTY

    R1A1

    Ariowie, Scytowie i Lachy posiadają jednolity kod genetyczny R1A1 – jest specyficzny i wyjątkowy, niespotykany u innych ludów europejskich.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R1a

    https://pl.wikipedia.org/wiki/Haplogrupa_R1a1_(Y-DNA)

    https://bialczynski.pl/slowianie-tradycje-kultura-dzieje/genetyka-skad-pochodza-slowianie-r1a/genetyczne-odkrycia-2010-nowa-genealogia-slowian-i-innych-ludow-bialego-ladu-europy/

    Analizy genetyczne przeprowadzone przez ośrodki naukowe; zarówno polskie jak i zagraniczne w latach 2011 ÷ 2017 potwierdziły …ostatecznie i nieodwołalnie, że przodkowie współczesnych Polaków zamieszkiwali Europę już 11 tys. lat wstecz!

    Równolegle do tych wyników i wniosków, wielu badaczy i historyków udowodniło, że istniało od roku 3600 p.n.e. Imperium Scytia (Ariowie, Scytowie, Lachy), które było starsze od Starożytnego Egiptu, a nawet starsze od cywilizacji Sumerów!

    UWAGA: dla niezorientowanych: ”p.n.e.” oznacza ”przed naszą erą”….

    … Czyli 3600 p.n.e. – oznacza 5600 lat temu!

    Potwierdzono oficjalnie i bezdyskusyjnie istnienie również innych Imperiów Scytyjskich:

    – Tracji Scytyjskiej (istniejącej od roku 3500 p.n.e.) – czyli 5500 lat wstecz!

    – Dardani Scytyjskiej (istniejącej od roku 1600 p.n.e.) – 3600 lat wstecz!

    – Scytia Partów (istniejącej od roku 1040 p.n.e.) – 3000 lat wstecz!

    oraz:

    – Scytia Europejska (istniejącej od roku 4800 p.n.e.) – 6800 lat wstecz!

    – Scytia Azjatycka ( istniejącej od roku 4800 p.n.e.) – 6800 lat wstecz!

    Scytowie władali niepodzielnie od rzeki Ren aż po morze Kaspijskie. Graniczyli z Persją. Budowali nowoczesne i wyrafinowane miasta.

    Scytowie zbudowane 6 tys. lat temu duże miasta scytyjskie m. in. Zagórzyce czy Kornice, które otoczone były potężnymi wałami i fosami.

    LINK do Zagórzyce:https://pl.wikipedia.org/wiki/Zag%C3%B3rzyce_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%9Bwi%C4%99tokrzyskie)

    SZOK W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM

    1.

    WAZA Z BRONOCIC

    Szczególną uwagę historyków zajmuje starożytne miasto Bronocice, w którym były liczne wielopiętrowe budynki drewniane z okrągłymi oknami na parterze; tam właśnie znaleziono słynną wazę z wizerunkiem wozu z kołami oraz z piątym kołem zapasowym!

    Zszokowani historycy z Europy zachodniej oraz z USA obejrzeli dokładnie tę wazę:

    Specjaliści ze Stanów Zjednoczonych oraz z Europy Zachodniej… stwierdzili jej autentyczność!

    Specjaliści ze Stanów Zjednoczonych oraz z Europy Zachodniej… stwierdzili jej pochodzenie, przynależność kulturową i sposób produkcji wyłącznie Ludom Scytyjskim!

    Zdumienie wywołał fakt, że wizerunek wozu znalezionego w Polsce jest starszy – od wizerunku wozu z kołami Sumerów (uważanych za konstruktorów wozów) – starszy aż o 600 lat !

    Czy Scytowie z Bronocic nauczyli Sumerów cywilizacji?
    Czy Sumerowie to jedno z plemion Scytów, które osiadło w regionie Bliskiego Wschodu?
    Warto pamiętać, że do tej pory nie wyjaśniono pochodzenia Sumerów; było tylko wiadomo, że pojawili się gwałtownie… i byli całkowicie odmienni od plemion tubylczych.

    LINKI DOT. STAROŻYTNYCH BRONOCIC:

    LINK: https://pl.wikipedia.org/wiki/Waza_z_Bronocic

    LINK: https://www.youtube.com/watch?v=PGObjJG8QyE

    LINK: https://www.youtube.com/watch?v=6opXPPf3ylU

    LINKI DOT. SUMERÓW:

    https://pl.wikipedia.org/wiki/Sumerowie

    https://starozytnysumer.pl/

    2.

    VINČA -NAJSTARSZE PISMO LUDZKOŚCI

    Serbia i Rumunia… na obszarach tych, w latach między 7000 a 4000 lat p.n.e., rozwijała się najstarsza cywilizacja na pewno europejska oraz – możliwe że i – światowa.

    Kultura Vinča obejmowała ziemie naddunajskie na północ od ujścia Maruszy po dorzecze górnej Morawy na południu oraz od linii rzek Drina – Dunaj na zachodzie i po Transylwanię na wschodzie. Sięgała też terenów Europy Środkowej i Azji Mniejszej.

    Nazwa „Kultura Vinča” pochodzi od pierwszego odkrycia dokonanego w 1908 r. przez serbskiego archeologa Miloje M. Vasića w naddunajskiej miejscowości Vinča, 16 km na wschód od Belgradu.

    Ludzie Vinča zaczęli powszechnie uprawiać rolnictwo, po raz pierwszy wytapiać wyroby z metalu (miedziane) i właśnie wynaleźli pismo.

    W basenie Dunaju odnaleziono również wiązaną z tą kulturą najstarszą kopalnię zbudowaną przez człowieka.

    Impulsem do powstania tej cywilizacji miało być zmieszanie się ludności staro-europejskiej o haplogrupie I2 i aryjskiej R1a. Oba żywioły stworzyły ludy, których bezpośrednimi spadkobiercami są Słowianie. Na południu z większym udziałem I2, a na północy (w tym w Polsce) z przewagą R1a.

    W 1961 roku w Rumunii, archeolog Nicolae Vlassa odkrył trzy gliniane tabliczki. Widniejące na nich symbole to najstarsze znane dotychczas pismo. Większość archeologów jest zgodna, że tabliczki wykonano ok. 7,5 tysiąca lata temu, czyli na długo przed pismem sumeryjskim, uważanym dotychczas za najstarsze na świecie. Symbole na tabliczkach z Rumunii bardzo przypominają te odkryte w 1875 roku w pozostałościach dawnej ceramiki w pobliżu serbskiego miasta Vinča.

    https://strefa44.pl/vinca-najstarsze-pismo-ludzkosci/

    http://rudaweb.pl/index.php/2016/06/05/vinca-najstarsze-pismo-ludzkosci/

    https://wiaraprzyrodzona.wordpress.com/2016/09/02/odkryto-najstarsze-pismo-swiata-czy-stworzyli-je-slowianie/

    https://bialczynski.pl/2017/02/08/czy-znaki-kultury-vincza-sa-najstarszym-pismem-swiata/#!

    3.

    PISMO WENEDÓW

    https://rudaweb.pl/index.php/2016/11/20/dziedzictwo-wenedow/

    4.

    RUNY WEDYJSKIE

    https://rudaweb.pl/index.php/2017/04/06/tworcy-run-wedyjskich-namierzeni/

    SCYTOWIE DALI CYWILIZACJĘ CAŁEJ EUROPIE

    Scytowie, Ariowie i Lachy bili własne starożytne monety złote; słynna kolekcja Wolańskiego (odsprzedał 2800 sztuk takich złotych monet polskiemu skarbowi państwa II Rzeczypospolitej w okresie międzywojennym).

    Scytowie, Ariowie i Lachy założyli większość miast i regionów Europy Środkowej, Zachodniej i Północnej (np. Orlean – oryg. nazwa: Orlin, etc.); (np. Switzerland – oryg. nazwa Świteź – po staropolsku Jezioro – czyli Ziemia Jezior – czyli „Switzerland”); (np. Szwecja – oryg. Swarzyć/Swar – czyli palić/grzać – Ziemia Palaczy /atakowali osady i palili/ – czyli Sverige); etc..

    Scytowie, Ariowie i Lachy jako pierwsi zbudowali przemysł hutniczy. Zaopatrywali całą starożytną Europę w w żelazo i stal. Pierwsi wprowadzili też zbroje stalowe (jej elementy).

    Scytowie, Ariowie i Lachy zaprojektowali i budowali okręty morskie – co pozwoliło im na kontrolowanie Morzą Śródziemnego i Adriatyku oraz Morza Czarnego. Opanowali i zmonopolizowali wszystkie szlaki żeglugi rzecznej w Europie, Afryce Północnej, Zachodniej Syberii oraz Azji Mniejszej.

    Ludy Morza – to określenie przemieszczających się groźnych grup ludności Scytyjskiej (Aryjskiej), które doprowadziły do wielkiej destabilizacji starożytnego Bliskiego Wschodu i zagroziły państwu faraonów na przełomie XIII i XII wieku p.n.e.

    Wiele wskazuje na to, że to właśnie Ludy Morza zapoczątkowały wielkie przemiany polityczne, kulturowe i etniczne we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Mechanizm i natura upadku Grecji mykeńskiej, państwa Hetytów oraz ogólnej destabilizacji regionu pozostają zbieżne z inwazją Ludów Morza (Ludów Scytii Europejskiej).

    Ich zaskakująca zbieżność w czasie z dobrze udokumentowanymi wojnami obronnymi faraonów Merenptaha i Ramzesa III pozwala doszukiwać się wspólnego wyjaśnienia właśnie w postaci ruchów migracyjnych, o których piszą egipskie inskrypcje.

    SCYTYJSKIE BITWY KSZTAŁTUJĄCE ANTYCZNY ŚWIAT

    W roku 530 p.n.e. (czytaj: 2550 temu) Scytia Azjatycka (Imperium Massagetii) w obliczu ataku Persów dowodzonych osobiście przez Cyrus’a II Wielkiego (założyciela potęgi Persów) zwróciła się o pomoc do Scytii Europejskiej.

    Zachodni krewni Scytów przybyli na ratunek w rejon dzisiejszego Uzbekistanu, gdzie stoczyli dwie imponujące bitwy – każda ze stron przeciwnych dysponowała 200 000 wojowników!

    To były największe bitwy tego okresu… 400 tys. kawalerzystów i piechurów walczyło cały dzień!

    Scytowie wyrżnęli Persów wraz z jego niepokonanym (dotąd) Cyrus’em II Wielkim.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Cyrus_the_Great

    Bitwy te są doskonale opisane przez kronikarzy perskich (oryginały kronik znajdują się w Teheranie) oraz opisane przez słynnego kronikarza świata zachodniego – Herodot’a.

    Wszyscy twierdzą, że zwycięzcami byli Scytowie, Ariowie i Lachy.

    Aż dziw bierze, że opisu tej wojny nie znajdziesz w programie nauczanie szkół polskich (jako chwały oręża polskiego) !

    Kto ponosi odpowiedzialność za takie ” celowe niedopatrzenie”? Czy wciąż obowiązuje w Polsce „kłamstwo niemieckie” w sto lat po uzyskaniu niepodległości?!

    Co robią polscy historycy utrzymywani z budżetu państwa, na których sowite pensje i ich tłuste brzuchy zrzucają się Polacy?!

    Dlaczego polscy historycy nie dbają o „polską dumę” i polską politykę historyczną?

    Ilu Żydów pracuje w Polskiej Komisji Edukacji Narodowej, Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiej Akademii Nauk? Bo to przecież syjoniści ukrywają prawdziwą historię Narodu Polskiego!

    Wywalić tych wszystkich państwowych historyków na zbity … !

    Scytowie w Starożytności uczestniczyli w wielu bitwach. Dowody można znaleźć w różnych zakątkach Europy. Na terenie dawnej NRD (dzisiejsze Niemcy Wschodnie) odnaleziono ogromne pole bitewne z czasów starożytnych. Obecnie trwają intensywne prace historyków z kilku państw.
    Scytowie stoczyli wiele bitew przeciwko imperium Persji. Darius dowodzącym licznym wojskiem Persji wycofał się z wojny przeciwko Scytom. Persji nigdy nie udało się zdobyć terenów Scytów.
    Scytowie przepędzili Macedończyków w bitwach na polach południowej Europy.
    Każda ze wspomnianych starożytnych bitew – była większa od Bitwy Grunwaldzkiej z XV (uważanej za największą bitwę średniowiecznej Europy).

    ZDOBYCZE I EKSPANSJE SCYTÓW

    Plemiona Ariów i Lachów to m. in.:

    Suevovie, Wandalowie, Alanowie, Wenedowie, Goci… (łącznie aż 15 zamieszkujących Europę, Azję i Afrykę Północną)….

    … budowali najlepsze okręty morskie i rzeczne, skonstruowali pierwsi łuki kompozytowe, pierwsi zastosowali żelazo i stal do zbroi, zbudowali maszyny wojenne – w tym rydwan… i tłukli niepokornych Celtów, Iberyjczyków i Skandynawów!

    Ariowie i Lachy dotarli też do Indii – gdzie założyli miasto Lech (taka nazwa istnieje do dzisiaj); w północnych Indiach można znaleźć wielu ‚białych Hindusów’ o grupie genetycznej R1A1 (67℅ populacji północnych Indii) potomków Lachów i Ariów.

    Ci tzw. „biali Hindusi” zdominowali całą resztę pozostałych (nie-białych) Hindusów w Indii.

    Kroniki Imperium Romanum szczegółowo opisują walki legionów rzymskich z plemionami Lachów. Dowódca plemion Lachów Aryovistus aż trzykrotnie pokonał legiony rzymskie Juliusza Cezara… po czym Cezar zniesmaczony i poirytowany takim obrotem sytuacji zaoferował Aryovistus’ovi swoją najstarszą siostrę jako żonę. Aryovistus ofertę przyjął wraz z jej posagiem, czyli sporą prowincją rzymską.

    To wszystko jest dokładnie udokumentowane w:

    Kronikach Rzymskich,
    Kronice Norymberskiej,
    Kronice Czeskiej,
    Opisach Herodota
    Kronice Augsburskiej
    oraz w archiwach University of Wisconsin
    i Archiwum Stanowym w Texasie.
    Wszystkie te kroniki mówią wyraźnie o Aryovistus’ie jako wodzu Lachów – oraz, że bitwy Imperium Romanum prowadziło przeciwko Imperium Lachów – a nie jakimś “niemieckim ludom-niewidkom”.

    STAROŻYTNE KAMIENNE MIASTA SCYTÓW

    Sceptycy zapytają: ”… Skoro Scytowie osiągnęli ogromny rozwój cywilizacyjny, to dlaczego nie budowali miast i fortec z kamienia lub cegieł?…”.

    Takie pytania zadają:

    albo wrogowie historii Scytów (czytaj: Niemcy, Francuzi i Żydzi)

    albo pospolici idioci

    Otóż Scytowie (Ariowie, Lachy) budowali kamienne miasta… i to w imponujących liczbach.

    Imperium Scytii Europejskiej rozciągało się od Morza Czarnego (na wschodzie) – aż do rzeki Łaby, a nawet rzeki Ren (na zachodzie). Po środku Imperium Scytyjskiego były puszcze, a jedna z większych – to Puszcza Białowieży, która do czasów współczesnych przetrwała tylko szczątkowo.

    Scytowie wewnątrz swojego Imperium – niczym nie zagrożeni – budowali miasta i osady z najłatwiej dostępnego wtedy drewna. To rejony obecnej Polski, Niemiec Wschodnich, Republiki Czeskiej, Białorusi, Ukrainy Zachodniej.

    Scytowie z plemion ‘agresywnych’ zamieszkiwali tereny na zewnętrznych granicach swojego Imperium – aby skutecznie prowadzić wojny. Ariowie budowali kamienne fortece oraz kamienne miasta przy rzece Dunaj, aby odpierać ataki legionów rzymskich. Identycznie Ariowie czynili na zachodzie Europy wzdłuż rzeki Łaby oraz rzeki Ren. Tam również budowali kamienne fortyfikacje i kamienne miasta, aby przetrwać częste, przewlekłe oblężenia legionów rzymskich, oraz ich najemnych sojuszników Gallów.

    Kamienne miasta Scytów mieściły duże ilości wojska, które często czyniły krwawe wypady za rzeki i nękały Imperium Rzymskie.

    Ale kto współcześnie słyszał o kamiennych miastach Scytów?

    No właśnie…!

    Zachodni historycy z Francji i Niemiec – jak zwykle – zafałszowali historię… na swoją korzyść!

    Francuzi i Niemcy ”zadekretowali” że te starożytne kamienne miasta i fortece z kamienia to dzieło Gallów, Skandynawów, Celtów i Germanów (sic!)….

    … Chociaż dowodów na to żadnych nie przedstawili!

    Natomiast z kronik i zapisów rzymskich wynika, że miasta zbudowali lub rozbudowali Ariowie i Lachy….

    … w historycznych czasach, kiedy to Gallowie, Celtowie i Skandynawowie biegali półnadzy w puszczach i żarli surowe mięso. Deutschów (czytaj: Niemców) wtedy jeszcze w Europie w ogóle nie było.

    Oryginalne scytyjskie nazwy kamiennych miast w Europie można odnaleźć w kronikach rzymskich, bizantyjskich, greckich czy perskich.

    Po rozpadzie Imperium Rzymskiego oraz wyludnienia przez Scytów zachodniej części Europy – te opuszczone scytyjskie miasta zajęły plemiona Gallów, Celtów i Skandynawów.

    Nowi mieszkańcy zmienili nazwy tych miast według swoich języków i znaczeń. Potem Francuzi i Niemcy w średniowieczu i w czasach rewolucji przemysłowej wykształcili pojęcia ’narodu francuskiego’ oraz ’narodu niemieckiego’… ale do tego potrzebowali też:

    ”ładną” historię starożytną własną – której nie mieli (!)

    ”imponujące” starożytne osiągnięcia – których nie mieli (!)

    Ale to akurat Francuzom i Prusom w ogóle nie przeszkadzało….

    … ponieważ ukradli część historii Scytom!

    Ukradli scytyjskie miasta

    Ukradli scytyjskie wojny i bitwy

    Ukradli scytyjskie osiągnięcia techniczne, hutnicze i artystyczne

    Francuzi i Niemcy ”zadekretowali” – że te wszystkie zdobycze są ich – a nie ”jakichś Scytów!”.

    TO SPISEK I KŁAMSTWO HISTORYCZNE FRANCUSKO-NIEMIECKIE!

    Francuzi i Niemcy obecnie oprowadzają wśród wspaniałych ruin – turystów z USA, Kanady, Australii, Japonii… i chwalą się przed gośćmi, że te wspaniałe starożytne kamienne miasta są dziełem przodków Francuzów i Niemców (sic!).

    ORDYNARNE KŁAMSTWO!

    Te miasta zbudowali tylko Ariowie i Lachy!

    PRZYKŁAD?

    Jest ich wiele….

    Miasto ORLEAN we Francji – to starożytny Scytyjski ORLIN (czyli ”Gniazdo Orłów”).

    CO OZNACZA OKREŚLENIE: „PAŃSTWO LACHÓW” ?

    Ażeby to zrozumieć, należy wiedzieć jakim ogromnym respektem otaczano Scytów, Ariów i Lachów.

    … LINK http://rudaweb.pl/index.php/2020/05/25/przed-lechitami-i-turkami/

    … LINK http://rudaweb.pl/index.php/2018/01/07/lechickie-najstarsze-panstwo-europy-scytow-wiec-slowian/

    Tłumaczenie terminu: „Lachy” z innych języków europejskich, blisko-wschodnich, północno-afrykańskich i azjatyckich….

    … LINK http://www.augustynski.eu/panstwo-lachow/

    CO OZNACZA OKREŚLENIE: ”GERMAN” ?

    ”German” w języku staro-łacińskim oznacza ”sąsiad” lub „krewny” i był używany przez Rzym do określenia Lachów i Ariów (czytaj: Scytów), którzy obozowali za rzeką Ren.

    Określenie ”German” nie istniał w mowie Franków i Deutschów aż do okresu średniowiecza – czyli aż 600 lat po rozpadzie Rzymu na Wschodnie i Zachodnie Cesarstwo. Wtedy Niemcy (czyli Frankowie i Deutsche) przywłaszczyli sobie tę staro-łacińską nazwę German na określenie samych siebie.

    Liczne mapy ze wszystkich okresów Imperium Rzymu (dostępne w archiwach) pokazują, że na północ rozciągało się potężne i większe Imperium Lachów!

    Łącznie jest skatalogowanych 150 starożytnych i średniowiecznych kronik spisanych w 7 językach(!) oraz map – które to udowadniają!

    Plemiona Wandali (pierwotnie rzeka Wisła nazywała się Wanda, od której to nazwy nazwało się plemię „Wandalów”) dotarły do Hiszpanii, gdzie zamieszkiwali dłuższy okres czasu (od nazwy Wandali wzięła się dzisiejsza nazwa regionu w Hiszpanii „Andaluzja” – ponieważ w języku hiszpańskim nie wymawia się litery „w”.

    Wandalowie z Andaluzji przepłynęli do Afryki Północnej i dotarli do Kartaginy, którą uczynili swoją nową stolicą… Było to w roku 429 n. e. Dowodził nimi odważny wódz o imieniu Gonsiorek / Gąsiorek (niemiecka wersja: Genzeryk \ ha, ha, haa).

    Lachy z plemienia Wandalów skutecznie wyparły legiony rzymskie z Afryki Północnej… i panoszyły się przez ponad sto lat, łupiąc okręty rzymskie na morzu. Rzym został zmuszony do płacenia kontrybucji Wandalom.

    Do czasów obecnych w Kartaginie można spotkać oryginalne pisownie nazwisk „runów” Ariów i Lachów z plemienia Wandali… jak również pisownie nazwisk Wandali w kronikach rzymskich oraz Cesarstwa Bizancjum, które wyparło Wandali z Afryki.

    LOGICZNE I UZASADNIONE PYTANIA:

    Skoro jest aż tyle dowodów, kronik oraz dokumentów o Imperium Scytii – to co robią ci tzw. „polscy historycy”, którzy powielają niemieckie szkodliwe głupoty historyczne z czasów zaborów?!

    Dlaczego polskie instytuty naukowe, Polska Akademia Nauk, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie przeznaczą środków finansowych na kontynuowanie prac badawczych oraz publikacji dowodów faktograficznych – dotyczących Imperium Scytów – znajdujących się w archiwach wielu kontynentów?

    ODPOWIEDŹ:

    Cała kasa z budżetu III RP – idzie na antypolski instytut Polin i kulturę Żydów w Polsce !

    … Tak, jakby Polaków w Polsce i w Europie w ogóle nie było!

    Kim są ci tzw. „polscy” decydenci urzędowi, politycy, historycy? Volksdeutsche? Żydzi?

    To skandal! Czyje interesy chroni PiS i ich mianowani ministrowie?

    HISTORIA LACHÓW I ARIÓW W CZASACH ŚREDNIOWIECZA

    Bolesław Chrobry został w roku 1000 uznany za Cesarza – było to w Gnieźnie – a tytułował go cesarz niemiecki Otton.

    Jednak nie wszyscy książęta respektowali prawo Chrobrego do tytułu….

    W roku 1025 Chrobry dowiedział się, że papież udał się do Paryża… więc Chrobry wraz ze swoim wojskiem Ariów ruszył z Poznania w pościg! Dopadł papieża w Paryżu i zmusił go aby publicznie nadał mu tytuł cesarza – co wystraszony papież uczynił!

    Ale to było za mało dla Chrobrego; zmusił papieża do powrotu do Rzymu w celu powtórzenia całej ceremonii na nowo w Rzymie.

    Od tej pory Chrobry zapisany jest w kronikach tytułem cesarskim, a państwo Lachów i Ariów jest Cesarstwem Zachodnim i Wschodnim.

    Czy w polskich szkołach uczą, że Polska była Cesarstwem?

    Czy polscy nauczyciele historii są tak zaćpani, że się nie dokształcają?

    Czy polscy akademicy uniwersyteccy to prostytutki na garnuszku Niemiec?

    Warto też wspomnieć o Bolesławie IV Krzywoustym w kontekście bitwy, która miała miejsce w w XII wieku blisko Wrocławia. Pole bitwy zostało później nazwane Psim Polem. Frankowie (Niemcy) wezwali przeciwko Lachom i Krzywoustemu potężne ilości rycerstwa Franków, Czechów, Szwabów, Włochów i Galów. Po stronie Krzywoustego i Lachów stanęli Ślązacy, Rusini Kijowscy i Partowie. Bitwa należała do największych w Europie średniowiecznej.

    Krzywousty wyrżnął w tej bitwie Franków i ich zauszników.

    Bitwę w Psim Polu z XII wieku oraz jej skutki – porównuje się do Bitwy Grunwaldzkiej z XV wieku. Zarówno licząc rycerstwo uczestniczące w bitwie – oraz polityczne konsekwencje dla całej Europy tej bitwy spowodowały, że Psie Pole powinno być zaliczone do: ”20 bitew, które zmieniły losy świata”.

    Niestety, ale historia uczona w polskich szkołach nie docenia tej bitwy: jako wojskowego sukcesu, ani symboliki groźnego i skutecznego polskiego oręża.

    KŁAMSTWA NIEMIECKIE

    W czasie zaborów Rzeczypospolitej Obojga Narodów:

    Niemcy dokonali przestępstwa przeciw Narodowi Polskiemu oraz dokonali przestępstwa fałszerstwa historii Starożytnej Polski.

    Niemcy próbowali ukraść całą kulturę Lachów, Ariów i Scytów dla swojej chwały… Tak samo jak ukradli nazwę plemion Pruskich (oryginalni Prusowie nigdy nie zaliczali się plemion niemieckich) i nadali bezprawnie sobie tę nazwę „Prusy”.

    Niemcy przedtem ukradli inną nazwę dla swoich plemion frankońskich i określili się jako „Germanie” – choć kroniki Imperium Rzymu wyraźnie mówią, że „Germanie” to plemiona na północ od Italii i są to wyłącznie: Scytowie, Ariowie i Lachy!

    Imperium Romanum nigdzie nie wspomina o Frankach, Deutschach i Niemcach – ponieważ wtedy ich po prostu nie było w Europie!

    Frankowie to obecni Niemcy, którzy przybłąkali się do Europy w VI wieku n. e. – czyli 200 lat po upadku Rzymu.

    Niemcy tak wstydzili się swojej rachitycznej i nędznej historii, że kradli tożsamości innym narodom i plemionom!

    Po tym jak dzicz frankońska (Deutsch) ogłosiła się Germanią – zmieniali w swojej historii jeszcze wiele razy nazwy swoich państw… . Aż wreszcie trafiła się Frankom niepowtarzalna okazja przy rozbiorach słynnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów!

    … Wraz ze słabą Austrią (niemiecko-języczną) Niemcy ukradli historię starożytną dumnym Polakom – przypisując sobie cały POLSKI SPLENDOR.

    W taki właśnie sposób Niemcy „zrzucili z siebie” swoją żałosną i bezpłciową historię i … „obdarowali nią Polaków” – jak w filmie ” Nieoczekiwana zmiana miejsc” (z Aykroyd’em i Murphy’em).

    CHAMSTWO NIEMIECKIE

    Niemcy – „nowi-Prusowie” wykorzystali sytuację i ogłosili, iż Kronika Prokosza jest “historycznym fałszerstwem”(!) – sytuacja bez precedensu!

    Kronika Prokosza to źródło wiedzy historycznej polskich i zagranicznych historyków, na równi z: Kroniką Norymberską, Kroniką Czeską, Kroniką Augsburską… i całą resztą.

    Ale Niemcy też zanegowali Kronikę Wincentego Kadłubka…!

    Polityka zaborcy Pruskiego i Austriackiego oparta na próbie przywłaszczenia Polskiej Historii Starożytnej może nie dziwić nikogo – bo przecież każdy naród europejski chciałby mieć taką długą i dumną historię … zwłaszcza taką historię chcieliby mieć tacy nieudacznicy pokroju karłowatych plemion Franków (niemieckich).

    POLSKIE INSTYTUCJE ZWALCZAJĄ POLSKOŚĆ

    Dziwi natomiast zawziętość polskich urzędników państwowych, pracowników naukowych PAN i sekretarzy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którzy otoczyli dziwną ochroną państwo niemieckie – i zajadle dbają, aby prawda historyczna się nie wydała!

    Dziwi postawa pracowników Polskiej Akademii Nauk, którzy współcześnie działają na szkodę nauki poprzez przyzwolenie na fałszowanie przez Niemców historii – kosztem Polaków.

    Dziwi też Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które za oficjalny program edukacyjny i oświatowy polskiej młodzieży wybrał anty-polski i kłamliwy program nauczania historii napisany w Prusach 200 lat wstecz!

    BENEFICJENCI ANTY-POLSKIEJ SPRAWY

    Dlaczego każda z polskich instytucji państwowych jest przeciw prawdzie historycznej?

    Kto za tym stoi?

    „… Jeśli nie wiesz o co chodzi, to chodzi… .”

    Największymi beneficjentami z okradania Polaków z polskiej historii to:

    Niemcy (co zrozumiałe z ich punktu widzenia)

    kler (który nie dopuszcza do gloryfikacji cywilizacji świata sprzed okresu łacińskiego)

    środowiska żydowskie (które przeniknęło głęboko w sfery polskiej nauki i polityki)

    Szczególnie Żydom pasuje taki sfałszowany okres polskiej historii: w ‚żydowskiej polityce historycznej’ jeszcze niedawno Żydzi twierdzili o swojej obecności w Polsce od 600 lat… ale ostatnio twierdzą, że są obecni w Polsce aż 1000 lat (sic!)… .

    … To duża różnica!

    W dodatku Duda-Juda przed rokiem coś bełkotał o jakiejś „wspólnocie dwóch narodów” – co spotkało się ze stanowczym i w pełni uzasadnionym sprzeciwem polskich środowisk patriotycznych i narodowych!

    Polityka prowadzenia i utrwalania „pedagogiki wstydu” w psychice Polaków – trwa od zakończenia zdrady „okrągłego stołu” – komunistów z syjonistami z roku ’89 ub. wieku.

    Wszystkie partie: SLD, PSL, PO, PiS lansują pogląd, że Polacy powinni wstydzić się swojej historii!

    POLSKĘ ZBUDOWALI TYLKO POLACY!

    Inni – obcy przybysze tylko byli beneficjentami zdobyczy oraz inteligencji i sprytu Polaków.

    Cwane środowiska żydowskie wydłużają konsekwentnie fikcyjny czas swojej bytności w Polsce – aby wreszcie zrównać z czasem bytności rdzennych Polaków na tej ziemi.

    Po co?

    Wtedy Żydzi ogłoszą publicznie (w swoich semickich korporacjach medialnych) że zamieszkiwali te ziemie tak długo jak Polacy…

    … a może jeszcze dłużej…

    … i dlatego Polin historycznie należy się Żydom (!) – a nie ”jakimś” Polakom!

    To właśnie jest ”żydowski przekręt historyczny”.

    HIPOTEZA CZASU WIDMOWEGO

    NIEMIECKIE KŁAMSTWA HISTORYCZNE

    Hipoteza czasu widmowego – teoria zaproponowana przez Heriberta Illiga w 1991 mówiąca, że pewien okres wczesnego średniowiecza nigdy nie miał miejsca, ponieważ przesunięto kalendarz. Illig uważa, że dokonano tego za pomocą zmian czy fałszerstw dokumentów.

    Osobliwością jest fakt, że Heribert Illig jest Niemcem… . Illig jest specjalistą od analizowania i wdrażania procedur w dużych korporacjach. Jego logiczne i analityczne pojmowania rzeczywistości zyskało uznanie wśród europejskich historyków. Wielu z nich uważa, że Niemcy dokonali fałszerstwa kalendarza o prawie 300 lat.

    Hipoteza czasu widmowego – zdaniem Heriberta Illiga – to pewien okres wczesnego średniowiecza (a dokładniej lata 614 ÷ 911), który nigdy nie miał miejsca… ponieważ przesunięto kalendarz!

    Illig uważa, że Deutsche (Niemcy) dokonały tego oszustwa za pomocą zmian czy fałszerstw dokumentów. Argumentuje też faktem niedoboru dowodów historycznych datowanych na wspomniany okres, na postrzeganych nieprawidłowościach przy datowaniu radiometrycznym i dendrologicznym.

    Illig uważa także, że obecność architektury romańskiej w X wieku jest dowodem na to, że minęło wtedy mniej niż pół tysiąca lat od chwili upadku cesarstwa rzymskiego; wnioskuje także, że okres niemieckiej dynastii Karolingów, w tym osoba Karola Wielkiego jest mistyfikacją, dokonaną na zlecenie Ottona III i niemieckiego papieża Sylwestra II.

    Oznacza to dokładnie, że Frankowie czyli Deutsche (Niemcy) nie mieli żadnego wkładu kulturowego ani historycznego w budowaniu lub kształtowaniu cywilizacji europejskiej!

    Frankowie (Niemcy) zmyślili sobie nieistniejącą dynastię Karolingów i najmocniejszego wodza w Europie – od czasów rzymskich – Karola Wielkiego, który zdaniem Niemców wymyślił prawie wszystko i zbudował prawie wszystko (?).

    Historycy uważają, że kler niemiecki „wyprodukował” mnóstwo fałszywek aktów własności i przywilejów, które rzekomo nadano im we – właśnie nieistniejącym okresie średniowiecza.

    Heribert Illig nie jest w tych poglądach odosobniony, ponieważ już w 1986 roku wybitny niemiecki mediewistyk Horst Fuhrmann przedstawił wykład na temat fałszerstw antycypacyjnych kościoła, polegających na uzyskiwaniu wpływów za pomocą dokumentów utworzonych wieki wcześniej, które np. zawierały sfingowane decyzje synodów.

    Jak widać, średniowieczny kler miał nie tylko kształtować fałszywą wizję dziejów, wymyślać nieistniejące wydarzenia, ale także wydawał fałszywe dokumenty nadań ziemskich czy przywilejów, a nawet dekretów papieskich. Wszystko to było niezwykle łatwe w czasach ogólnego analfabetyzmu.

    Największe kontrowersje w teorii Illiga wzbudzać może jednak twierdzenie, że zarówno Karol Wielki, jak i cała dynastia Karolingów to twór kościelnych fantazji, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.

    Badacz przedstawia szereg argumentów, które mają przemawiać za jego hipotezą. Należą do nich między innymi braki źródeł archeologicznych datowanych na omawiany widmowy okres historyczny, które potwierdzałyby istniejące aż w zastanawiającym nadmiarze źródła pisane.

    Jest to dość mocne uzasadnienie, bowiem taka dysproporcja w stanie obu podstawowych źródeł wiedzy na temat przeszłych dziejów nie występuje w przypadku innych okresów historycznych.

    Jeśli hipoteza czasu widmowego Illiga jest prawdziwa, to żyjemy tak naprawdę w XVIII wieku, a 300 lat naszej historii jest bajką.

    LINKI DO ARTYKUŁÓW:

    https://wolnemedia.net/zmyslone-sredniowiecze-hipoteza-czasu-widmowego/

    https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/hipoteza-czasu-widmowego-czy-zyjemy-w-xviii-wieku

    https://bialczynski.pl/2017/06/03/bald-tv-hipoteza-czasu-widmowego/

    LINKI DO FILMU:

    HIPOTEZĘ CZASU WIDMOWEGO POWTÓRNIE WYKORZYSTALI FUNKCJONARIUSZE III RZESZY

    Można mnożyć fałszerstwa niemieckich pseudo-uczonych jak chociażby „naziole” (naziści) z Ahnenerbe, czyli faszystowskiego i rasistowskiego urzędu III Rzeszy, którzy kradli „rdzennie Polską Aryjskość”.

    Tylko legendarne ludy Scytów, Lachów i Ariów – czyli prawdziwych Aryjczyków – mogą używać tytułu „Aryjczyk” – co potwierdza genotyp Ariów R1A1 identyczny z genotypem współczesnych Polaków aż w 71℅.

    Natomiast potomkowie Franków i Deutschów nie mają żadnego prawa do tytułu „Aryjczyka”. To zresztą wynika z analiz genetycznych Niemców, których DNA było dokładnie wymieszane już przed II wojną światową. Tzw. ‘genotyp niemiecki’ nie istnieje – i zadaniem genetyków: nigdy nie istniał…. Niemcy to mieszanka.

    Obecnie nie sposób wyodrębnić narodowego genotypu tzw. „prawdziwego Niemca”.

    Komiczne i żenujące było, kiedy quasi-uczeni III Rzeszy z Ahnenerbe – kilka lat przed II wojną światową – udali się do Tybetu szukać „prawdziwych Aryjczyków”.

    ODWAŻNI POSZUKIWACZE POLSKIEJ HISTORII

    Jest wielu Polaków, którzy odszukują historię Polski… ukrywaną i fałszowaną historię Polski, Scytii, Ariów, Lachów… . Publikują uparcie swoje odkrycia dotyczące wielkości Imperium Scytów – na przekór zidiociałym i sprzedajnym historykom dotowanym przez Niemcy i Izrael!

    Dla dzieła prawdy o Scytii włączyli się różni historycy z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej – wypowiedzieli wojnę intelektualną kłamstwu lansowanemu przez historyków z kręgów niemieckich.

    Polaków powinno uważać się w Europie jako „Starszych” i „Mądrzejszych” wśród pozostałych – odmiennych – europejskich grup etnicznych!

    Polaków należy traktować z należytym szacunkiem – a nie traktować niczym lokajów!”

    ABY DOKŁADNIE ZROZUMIEĆ ARTYKUŁ – NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIAMI LINKÓW:

    https://porozmawiajmy.tv/ksiega-zakazana-przez-watykan-i-atlas-270-starych-map-lechii-sarmacji-i-scytii-janusz-bieszk/

    https://www.empik.com/slowianscy-krolowie-lechii-polska-starozytna-bieszk-janusz,p1110077016,ksiazka-p

    https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/tag/janusz-bieszk/

    https://bialczynski.pl/2016/05/02/porozmawiajmy-tv-janusz-bieszk-o-swojej-ksiazce/

    http://slowianieiukrytahistoriapolski.pl/ludzie/janusz_bieszk/index,pl.html

    https://wiaraprzyrodzona.wordpress.com/2016/01/05/kim-sa-polacy-czesc-1/

    https://mr-navigator.mystrikingly.com/blog/fascynujaca-historia-polakow-w-europie-siega-az-11-tys-lat

   1. Dziękuję, drogi Devingo, za przytoczenie(przypomnienie) tak ważnej wiedzy historycznej, dowody której ,,śpią” w archiwach świata.
    Kto okradł nas z naszej historii i przywłaszczył jako własną – prawda już, choć powoli, wychodzi na jaw.
    Skala fałszerstw jest porażająca.
    Pytanie brzmi: jak silni są strażnicy tych fałszerstw i w jaki sposób można ich pokonać lub uśpić ich czujność, by wiedza o rzeczywistej historii nie tylko Polski ale i innych Narodów wreszcie ujrzała światło dzienne?

    Historycy, ci rzetelni, działający w pojedynkę lub w niewielkich grupach zawsze mogą być stłamszeni i zanegowani.
    Ale historykom zjednoczonym w wielotysięcznym konsorcjum światowym, którego celem byłoby obnażanie (udowadnianie) historycznej prawdy każdego Narodu na świecie, tak łatwo nie można by było zamknąć ust.

    Być może już istnieje takie stowarzyszenie( tylko ja o tym nie wiem), w którym zrzeszonych tysiące światowych historyków stanowiących potężną siłę przebicia dla prawdy odkrywają wspólnymi siłami kolejne historie Narodów; tych, którym historię zakłamano i tych, którzy ją zmienili, a wręcz przejęli.

    Ech…, głośno tylko, życzeniowo sobie myślę…

    Bo:
    czy jest możliwe, żeby dzisiejszy cały świat mógł zmierzyć się z weryfikacją swojej historii i ukazać, tę przynajmniej twardo udokumentowaną, prawdę?
    Coś mi się zdaje, że na skale globalną jest to niemożliwe, ponieważ świat istniejący w obecnych strukturach rozpadł by się w popiół.

    Nawet w skali regionu nie jest to takie łatwe.
    Ale samo odkrycie prawdy stawiającej fałszerzy i kłamców w świetle światowych fleszy ma ogromne znaczenie.
    W szczególności dla Narodów obdartych z historii.

    Miłego!

   2. Krysiu, to, że prawdziwą Naszą Lechicką (i nie tylko) historię chabydło zafałszowało i razem z watykańskim szubrawcem ukryło w tajnych archiwach watykańskich, to już świat wie.

    Teraz mamy szansę i musimy szubrawcom odebrać artefakty Naszej Lechickiej tożsamości, a ich samych zostawić, aż się pozagryzają rzymsko-anglosaskie rottweilery.

 1. Jest zadyma pod domem Kaczyńskiego vel Kalksteina. Feminazistki są wściekłe z powodu wczorajszego wyroku trybunału konstytucyjnego, który uznał aborcję eugeniczną za niezgodną z konstytucją. A jutro ma być duży protest przeciwko pseudopandemii w Warszawie. Podobno mają być kibice i rolnicy i górnicy i zwykli antycovidianie. Morawiecki dzisiaj wystąpił w TV i mówił o poważnej sytuacji pandemicznej, apelował o ograniczenie kontaktów itp. itd. Od jutra cała Polska ma być strefą czerwoną. Nic im to jednak nie da. Choćby wprowadzili nawet strefę brunatną czy czarną to wkurzonych to nie powstrzyma. A policja będzie miała utrudnione zadanie jeśli chodzi o ewentualną pacyfikację demonstracji antypandemicznej bowiem pod TK jutro ma być znowu demonstracja przeciwko wyrokowi TK, więc będą musieli podzielić siły. Niech się dzieje.

   1. „Ubojnia Polin – to przestrzeń geograficzna, którą naiwni Polacy nazywają Polską.

    Ubojnia Polin – klasyczna rzeźnia, w której zarzyna się Polaków… chociaż sami Polacy tego nie zauważają i są przekonani, że mieszkają w swoim państwie… i coś znaczą (sic!).

    POLIN TO UBOJNIA

    Polacy w Polin są traktowani jako klasyczna HODOWLA.

    … Ich rolą jest przynoszenie zysków dla syjonistów oraz zakaz domagania się jakichkolwiek praw ludzkich – dokładnie tak jak ustalono na słynnym spotkaniu ‘Jaruzelski-Rockefeller’ w roku 1985.

    Można spokojnie stwierdzić, że izraelski Mossad i ich syjonistyczne popychadła z PiS-u (partii Kaczyńskiego) uważają Polaków – jako ”nowych Palestyńczyków” w swojej kolonii w Europie.

    Palestyńczycy to Naród:

    … oddarty z praw ludzkich

    … oddarty z praw państwowych i obywatelskich

    … oddart z praw do posiadania ziemi
    … oraz bez prawa do posiadania nieruchomości!
    … Polacy są objęci polityką ŚCISŁEJ KONTROLI DEPOPULACJI, zarządzanej z Izraela. Depopulacje Polaków reguluje się poprzez cały wachlarz instrumentów. Polacy są mordowani poprzez:

    brak dostępu do skutecznej i natychmiastowej ochrony zdrowia;

    zatruwanie wody przez zarządców polskich ujęć wody, którymi są Żydzi;

    zatruwanie i sprowadzanie zakażonej żywności;

    zakażania Polaków trującymi szczepionkami;

    zakażania Polaków silnie szkodliwymi sieciami telefonii komórkowej, emitującymi zabójcze fale (wprowadzane przez PiS ‘tylnymi drzwiami’ bez żadnych konsultacji społecznych) Internetu Rzeczy, czyli 5G;

    … Dodatkowo syjoniści z Izraela (od roku 1989 do czasów obecnych) używają dodatkowych narzędzi:

    wygnania Polaków (czytaj: wymuszane wyjazdy ‘na roboty’ do Niemiec, Anglii, Irlandii);

    masowe wysiedlenia (czytaj: pacyfikacje) Polaków – czyli wymiana etnicznych Polaków na Ukraińców;

    utrzymywanie poziomu ‚sztucznej-nędzy’ ludności (czytaj: etnicznych Polaków) oraz poziomu niskich dochodów i rentowności biznesów: średnich i małych.

    PLAN WYMIANY LUDNOŚCI – RDZENNYCH POLAKÓW:

    1. w Polsce: zamiana Polaka na Ukraińca

    Polaków obecnie w Polsce jest tylko 30 mln. Reszta to tzw. ”zamianki” lub ”falsyfikaty” w postaci kilku milionowej ‘masy ukraińskiej’ – sukcesywnie sprowadzanej do Polski przez PiS-yjonistów Kaczyńskiego i Dudę. Niby liczba ludności Polski jest taka sama – tylko miejsca Polaków wypełniają Ukraińcy. Te ukraińskie falsyfikaty Polaków zajmują polskie mieszkania i polskie miejsca pracy. Polacy przez taki proceder płacą drożej za mieszkania (Ukraińcy zrzucają się w dwudziestu i zajmują jedno mieszkanie). Polacy nie znajdują też dobrej pracy za dobrą pensję – chociaż jeszcze do niedawna pracy w Polsce było ‘mnogo’.

    Obecnie, czyli w czasie epidemii wirusa, syjoniści z PiS-u mogli z powodzeniem wywalić te zalegające masy ukraińskie z Polski, ale PiS-iory postąpiły wręcz odwrotnie!

    PiS przedłużył Ukraińcom ‘pozwolenia do pracy’ w Polsce – chociaż takowej pracy już nie ma!

    A więc po co PiS zatrzymuje Ukraińców w Polsce?

    … Ponieważ PiS-yjoniści dostali takie wytyczne z Izraela…. Izrael chce wymienić Polaków na Ukraińców w kolonii POLIN.

    Dlaczego?

    … Ponieważ Ukraińcy intelektualnie ‘nie porażają’ – więc Żydom byłoby lepiej zarządzać masą ludzką intelektualnie upośledzoną… w kolonii POLIN.

    2. Za granicą: zamiana Polonii na Żydostwo

    Polaków za granicą jest od 20 mln. – do 30 mln. Szacunki są różne, ale jest to z pewnością liczba znacząca. Szczególnie Polonia w USA, której jest 12 mln. jest niebezpiecznie skuteczna w czasie wyborów prezydenckich. Nawet Donald Trump nie ukrywał swojej wdzięczności Polonii za wielo-milionowe poparcie w wyborach 2016 roku.

    Otóż ta Polonia – chociaż sukcesywnie i regularnie rozbijana przez agendy rosyjskie, a w szczególności agendy izraelskie – to w czasie wyborów Polonia pokazuje ”inteligencję roju” i głosuje jednomyślnie na najlepszego kandydata… wbrew i na przekór – oraz ku rozpaczy Rosji i Izraela.

    Dlatego izraelska centrala Mossadu wysłała instrukcję do Warszawy, do swoich syjonistycznych KAPO (czytaj: Kaczyńskiego, Dudy, Witek, Grodzkiego, etc..) – aby wymienić wszystkich polskich Konsulów w USA.

    Niedawno odbyło się właśnie przesłuchanie w Sejmie RP takiego sługusa, czyli szabes-goja o nazwisku Kubicki…, który został nowym Konsulem RP w Nowym Jorku.

    Cóż takiego szokującego powiedział Kubicki?

    Powiedział, iż należy zbudować tzw. NOWĄ POLONIĘ w USA – czyli POLONIĘ syjonistyczną…!

    Kubicki uważa, że w USA jest wielu Żydów z Polski, którzy powinni mieć swoją silną ekipę i powinni być silnie lobbowani przez Polskie MSZ, Polski SEJM i Polski Senat (sic!).

    Kubicki uznał też, za przeżytek tradycyjną Polską Polonię w USA.

    Kurwa, to teraz Polonią będą Semici!

    I ta nowa żydowska-Polonia w USA ze szczególną troską zadba o interesy Polaków i Polski…!

    Ni z tąd… ni z owąd… w Nowym Jorku i Chicago pojawią się nowi pejsaci Polonusi! Mówiący w jakimś harczącym azjatycko- zachodnim języku ‚jidisz’ czy hebrew’!

    Warto zaznaczyć, że nowy Konsul RP w Nowym Jorku – Kubicki – konstruując nową żydowską Polonię w USA – całkowicie zaniedba prawdziwą Polonię….

    … A wszystkie granty i dotacje na „prawdziwą polską kulturę i polską tradycję” z polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz z polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego będą płynęły szerokim strumienie do żydowskich kieszeni nowojorskiej Judeo-Polonii…!

    … Omijając szerokim łukiem Polonię etnicznych Polaków!

    KILKA KARTEK Z KALENDARZA:

    Rok 1981 -wprowadzony stan wojenny przez ekipę Jaruzelskiego – powoduje liczne łapanki i osadzenia w aresztach oraz internowania. Ofiary łapanek to opozycjoniści w większości z NSZZ Solidarność.

    Rok 1982 – Ofiary łapanek są zwalniani z aresztów oraz internowań i masowo zmuszani do opuszczania Polski.

    Rok 1983 – NSZZ Solidarność nie istnieje. Patrioci oraz opozycjoniści (etniczni Polacy) zostali wyrzuceni z Polski. Wielu trafiło do Francji, gdzie skanalizowano ich energię w quasi-organizacjach zarządzanych i sponsorowanych przez środowiska żydowskie.

    Rok 1984 – Moskwa wysyła wiadomość do wszystkich stolic państw Układu Warszawskiego, że Imperium Sowieckie przetrwa jeszcze tylko kilka lat. Moskwa poucza komunistów z Polski, Węgier, DDR, etc. – aby ‚towarzysze’ ratowali się ‚na własną rękę’.

    W efekcie komuniści z DDR zaczęli negocjacje z RFN; komuniści z Polski zaczęli tajne rozmowy z lobby żydowskim i Mossadem w celu zorganizowania spotkania Jaruzelski – Rockefeller w Nowym Jorku; komuniści z Rumunii nie potraktowali poważnie zaleceń z Moskwy.

    Towarzysze z Moskwy zasugerowali, aby towarzysze z państw Układu Warszawskiego skorzystali z „Instrukcji ’63”. Już w roku 1963 powstała szczegółowa instrukcja dot. ‚pozornego przekazania władzy narodom’ – co ciekawe, jednym z jej najważniejszych zaleceń była idea tzw. „Okrągłego Stołu”. Tak! Tak zwany „Okrągły Stół” to pomysł towarzyszy sowieckich!

    Rok 1985 – Jaruzelski spotyka się w Nowym Jorku z najgorszą mendą syjonistyczną – z Rockefellerem. Organizatorem spotkania jest Zbigniew Brzeziński (etniczny Żyd uchodzący powszechnie za Polaka; Brzeziński jest autorem tzw. Komisji Trójstronnej sponsorowanej przez Rockefellerów; Komisja Trójstronna jest rozwinięciem sekty syjonistycznej Bilderberg).

    W czasie spotkania ‘Jaruzelski-Rockefeller’ dochodzi do kupczenia Polską. Efekty są tragiczne w skutkach dla Polski i Polaków. Jaruzelski – obawiając się zemsty Narodu i uskutecznienie wariantu Mussoliniego (czyli dokładnie to co spotkało Ceausescu w Rumunii) – zażądał ochrony po oddaniu władzy dla swoich bliskich oraz dla reszty komunistów. W zamian Rockefeller ‘otrzymał’ od Jaruzelskiego Polskę.

    Rok 1986 – Jaruzelski buduje falsyfikat dawnej NSZZ Solidarność; to całkowicie uzależniony – politycznie i finansowo – od KC PZPR twór quasi-związkowy. Wszystkie funkcje kierownicze – z woli samego Rockefellera – otrzymują etniczni Żydzi: Geremek, Michnik, Kuroń, etc….

    Od tej pory wszystkie fundusze z USA i Europy Zachodniej wspomagające NSZZ Solidarność (w żydowskiej wersji) płyną wyłącznie do działaczy o rodowodzie żydowskim. Polscy działacze NSZZ są pozbawieni tych funduszy.

    Rok 1989 – oszustwo Okrągłego Stołu. Cała władza z rąk komunistów Jaruzelskiego przechodzi w ręce Żydów. Rockefeller obsadza polskie ministerstwa i niszczy polski przemysł: zakłady produkcyjne, stocznie, system bankowo-spółdzielczy, rolnictwo, przetwórstwo, sieci handlowe; unieważnia ‘złotówkę’; doprowadza Polaków do skrajnej nędzy i bezdomności.

    W Polsce od roku 1989…

    … wszystkie partie, tzw. premierzy, prezydenci oraz prezesi NBP to ”słupy” – za którymi skrywają się syjoniści.

    Ale obecnie (w czasach PiS-yjonistów) – syjoniści są tak pewni siebie – że nawet przestali używać ”słupów” czy kryć się za nimi. Przykładem jest ”tzw. tfu minister finansów Kościński” – etniczny Żyd niewiadomego pochodzenia, ocierający się w przeszłości w mrocznym syjonistycznym Bank of England.

    RZECZYWISTOŚĆ

    Polska jako suwerenne państwo nie istnieje w żadnej świadomości polityków w Unii Europejskiej, ONZ-u, Banku Światowego, MFW, WHO… czy potęg: USA, ChRL, Rosja….

    Jeśli któreś z potęg chce robić interesy w Polsce (czytaj: Polin) to załatwia to w stolicach odległych od Warszawy.

    Całkiem niedawno do Polin (to żadna ‘literówka’) zawitała paskudna zakała i patologia finansów – czyli JPMorgan.

    – Jak myślicie… po co?

    – … tak, dokładnie! Aby przejąć zasoby naturalne Polin (tak jak to było ustalone w roku 1985 na spotkaniu dwóch przestępców: ‘Jaruzelski-Rockefeller’).

    PRZYPOMNIENIE:

    Wywiad z Bronisławem Geremkiem, przewodniczącym Rady Programowej przy KKP „Solidarność” z czerwca 1981 roku. Fragment wywiadu wyłączony z druku przez „Politykę”, a wydrukowany w powielaczowym periodycznym wydawnictwie pod tytułem „Solidarność Radia i Telewizji”.

    Wycięty przez „Politykę” zapis swobodnej rozmowy między Bronisławem Geremkiem a Hanną Krall został opublikowany na lamach wydawnictwa „Polskich Spraw” oraz „Dziennika Poznańskiego”.

    Zarówno B. Geremek jak i redaktor H. Krall nie postawili przed sądem redakcji za publikacje, nie wniesiono żadnej skargi w związku z publikacją nagrania co tym bardziej uwiarygodnia autentyczność zapisu.

    Geremek: No to teraz usłyszy pani znowu, ale opowiadać pani o tym nikomu i nigdzie nie będzie. To jest największa tajemnica. W najbliższym czasie nasi powrócą do handlu i produkcji w Polsce.

    H.K. Skąd pan weźmie tylu Żydów? Kto im da przedsiębiorstwa?

    Geremek: Kto? A o naszej „Solidarności to już pani zapomniała? Jeszcze będzie prosić żeby nasi Żydzi te przedsiębiorstwa brali. Jest ustawa o samorządzie przedsiębiorstw? Jest. Mogła być dla nas jeszcze lepsza, ale i ta wystarczy. Przewiduje ona, że mogą być tworzone spółki prywatno-samorządowe i prywatno-państwowe? Przewiduje. Co jest potrzebne na rozruch takiej spółki? My wiemy dobrze. Pieniądze! A kto ma dziś pieniądze na takie interesy? Może Polacy? Nie, ja Polaków w tym interesie, jako udziałowców w zyskach nie widzę. Pieniądze dadzą Żydzi.

    Pytała pani skąd wezmę tylu Żydów? Ano na szczęście ludu Izraela już są. Przez 38 lat populacja się odrodziła w Izraelu, w Europie Zachodniej i w Związku Radzieckim także. Kiedy tylko uchwalimy ustawę o podwójnym obywatelstwie i prawie swobodnego wyboru miejsca zamieszkania oraz podróżowania do Polski tam i z powrotem w zależności wyłącznie od chęci takiego podwójnego obywatela polskiego — z kadrami do zreprywatyzowania przemysłu, rzemiosła i handlu nie mamy najmniejszego kłopotu. A warsztaty pracy stoją otworem i nawet puste. Opłaciło się nam doprowadzić do takiej ruiny. W takim stanie będą je nam dawać darmo i jeszcze całować w rękę, aby była praca dla Polaków i trochę towarów na rynek.

    H.K. Dlaczego trochę?

    Geremek: Bo te zakłady będą pracowały na eksport.H.K. A jak „Solidarność” będzie zatrzymywać ten eksport na granicy albo w portach?

    Geremek: Jaka „Solidarność”? Jak to wszystko się uda, to cała „Solidarność” będzie kijem naganiała swoich członków, a i partyjnych też do ostrej roboty w nadziei, że samorząd zbliży się do zysków na horyzoncie. Te zyski będą, ale jak pęczek marchwi przed łbem osła, aby chciał ciągnąć ciężki wóz.

    H.K. Panie profesorze, wydaje mi się, że pan niezbyt lubi Polaków?

    Geremek: Niezbyt lubię? Takie określenie jest nieścisłe. Ja ich nienawidzę!

    H.K. Ale przecież pana i pana matkę uratował właśnie Polak!

    Geremek: To prawda. Stefan Geremek ukrywał nas oboje w Zawichoście a później nawet, kiedy już było pewne, że mój ojciec — Borys Lewartow, nauczyciel ze szkółki rabinackiej zginął w getcie warszawskim ożenił się z moją matką. Niemniej ja od dziecka musiałem ukrywać swoje pochodzenie i nie jeden raz bluźnić Przenajświętszemu, niech będzie przez wieki sławione Imię Jego, że stworzył mnie Żydem. A zresztą czytała pani na pewno pamiętniki Emanuela Ringelbluma?

    H.K. Oczywiście, przecież pisałam książkę o getcie warszawskim i bohaterach żydowskiego ruchu oporu.

    Geremek: No to co pewnego razu powiedzieli Żydzi, którzy wraz z Ringelblumem ukrywani byli w bunkrze przy ul. Wolskiej przez ogrodnika Marczaka i jego rodzinę? Pamięta pani, pani Haniu?

    H.K. Tak, pamiętani. Mówili: nienawidzimy Polaków, bo im jest teraz lepiej niż nam.

    Geremek: No to więc teraz nie będzie się pani zastanawiać, że cały ruch społeczny, który teraz tworzymy i ożywiamy najróżniejszymi nurtami, ma na celu doprowadzić do takich zmian w strukturze państwowo-gospodarczej Polski, aby Żydom w Polsce było zawsze lepiej niż Polakom.

    CAŁY TEKST WYWIADU PRZECZYTASZ TU:

    http://mr-navigator.mystrikingly.com/blog/opinie-o-zydach

    CZY POLACY TO FRAJERZY?

    … Raczej tego wątku nie będzie się poruszać w tym artykule….

    … Aby nie pognębić mentalnie Polaczków (‚lemingów’ oraz ‚ludu PiS-owskiego’).

    Lepiej od razu ‘przeskoczyć’ do następnego akapitu.

    PROTEST W WARSZAWIE

    Właśnie odbył się w Warszawie dość liczny i dość głośny protest przedsiębiorców….

    … od Ronda do URM.

    Umęczeni, wynędzniali i „wykrwawieni” przedsiębiorcy oraz pracownicy, często bez środków do życia spotkali na swojej drodze ‘osiłków’ w mundurach z napisem POLICJA.

    POLICJA… czyli KAPO… czyli POLSKIE GESTAPO za dodatkowe 500 zł od łba podwyżki, które środki Kaczyński raptem znalazł (chociaż jeszcze rok temu policjanci strajkowali i żebrali o podwyżki) okazywali znieczulicę i pogardę dla ludzi biznesu i ludzi pracy!

    Policjanci wpierw stłoczyli siłą protestujących ludzi w małej przestrzeni – aby później ich spisać i wysłać do SANEPID-u zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa (nie-zachowania odstępów obowiązujących w czasie pandemii) z wnioskami o zastosowne kary(sic!).

    Ale kiedy się ściemniło… policjanci urządzili ŁAPANKI na najaktywniejszych protestujących, aby ich aresztować!

    To kurwa….

    … zdolna i obywatelska ‘polska policja’

    OPOZYCJA NA NIBY

    Protest przedsiębiorców trwał wiele godzin!

    … Więc każdy poseł do Sejmu III RP… z każdej opcji politycznej… z każdej partii… miał czas, aby dołączyć do tego protestu przedsiębiorców!

    Okolice URM to miejsce, które pamięta liczne protesty i tzw. ”miasteczka namiotowe”; protestowały tam różne grupy społeczne, niezadowolone z polityków.

    Ale wtedy zawsze pojawiał się jakiś polityk… poseł… senator… aby strzelić sobie ‘sweet-focie’ albo ‘selfie’ z protestującymi…. I politycznie ogrzać się za ‘friko’ w ich cieple.

    … Niestety, tym razem żaden poseł czy senator nie wsparł swoją osobą protestujących przedsiębiorców! Z żadnej opcji lub partii politycznej!

    Kurwa…. To są właśnie przedstawiciele ludu! …Ci posłowie i senatorowie.

    … Dla ‘publiki’ posłowie i senatorowie kłócą się o jakieś nic nie-znaczące ‚wybory na Dudę’. Oskarżają się o łamanie Konstytucji i demokracji…. Gęby pełne frazesów…. Ale tylko dla ‘publiczki’!

    … Kiedy przyjdzie ”co, do czego” – to (prawie) wszyscy posłowie i senatorowie okazują się zwykłymi sprzedajnymi dziwkami z haremu (czytaj: burdelu) Kaczyńskiego!

    Dlaczego?

    … Ponieważ Polaczki (czyli większość obywateli Polin) uważani są za frajerów!

    Polaczki wierzą politykom i partiom politycznym – dokładnie jak ‘niedorozwoje’ wierzą w krasnale!

    Nawet jeśli syjonistyczny PiS zostanie oderwany od koryta – to Polaczki zagłosuję na niemieckie PO…!

    Wtedy zamiast Żydów – to Polaczków będą okradać Niemcy!

    Czyli dalej ”będzie tak jak było” – modyfikując słynne już powiedzenie anty-polskiej reżyserki (”… żeby było jak było…”).

    A wtedy Polaczek oberwie niemieckim bejsbolem… ale już nie żydowskim bejsbolem….

    … Kurwa, co to za różnica, czy oberwie się bejsbolem żółtym czy zielonym?

    Efekt raczej identyczny!

    Już czas, aby Polacy wreszcie zmądrzeli i wydorośleli ze swoich głupich i jałowych kłótni dotyczących PiS czy PO. Każda partia polityczna to identyczny patologiczny syf!

    „… PiS – PO… jedno zło!…”

    Każda partia po Okrągłym Stole to produkt wywiadu i kontrwywiadu oraz żydowskiego Mossadu czy niemieckich tajnych służb. Oprócz nazw te partie (w nazwie rzekomo polskie) z Polską nie miały nic wspólnego!

    I tym razem tak będzie!

    Czas aby Naród Polski wziął władzę w swoje ręce!

    Tylko DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA da Narodowi taką władzę!

    Żadnych więcej partii politycznych!

    Polityków sprowadzić do roli urzędników wypełniających wolę Narodu!

    KONKLUZJA:

    Nawet teraz w Warszawie, w czasie protestu przedsiębiorców… pojawiło się kilku liderów(?). Mówili dużo….

    … Ale nikt jakoś nie wspomniał o DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ – czyli o prawie Polaków do REFERENDUM !!!

    Świadczy to tylko o tym, że PiS-yjoniści i Mossad wysłał na ulicę Warszawy do ”krwawiących” protestujących przedsiębiorców – swoich agentów! Możliwe, że to następny projekt syjonistów, w stylu:

    ”… jak wyruchać Polaczków…”.

    Przedsiębiorcy – zbudujcie własny Komitet protestacyjny – a głównym postulatem powinny być prawa Polaków do REFERENDUM oraz do DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ!

    Przedsiębiorcy – tylko w taki sposób wygonicie syjonistyczny syf z Polski… i będzięcie gospodarzem u siebie, w Polsce!

    Bez zbędnych i przeszkadzających skorumpowanych polityków oraz ich krwiożerczych, nienasyconych partyjek!

    Tylko powszechne prawo Narodu do REFERENDUM zlikwiduje patologię posłów i senatorów, czyli sprowadzi ich do roli urzędników – natomiast urośnie rola Obywatela do rangi zarządcy!

    Każda następna nowa polska partia lub nowi polscy liderzy mówiący frazesy miłe uszom gawiedzi i obiecujący ‘gruszki na wierzbie’ – to następna (któraś już z kolei…) zwykła ‚fałszywka’, ‚mistyfikacja’… zwykła ‘ustawka’ tajnych służb izraelskich, niemieckich rosyjskich, chińskich….

    Polaku… wreszcie zmądrzej, bo stale będziesz FRAJEREM!

    Polaku zażądaj od swoich kandydatów na posłów i senatorów czy prezydentów prawa do REFERENDUM… do DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ!
    Polaku głosuj tylko i wyłącznie na tych, co chcą wprowadzić REFERENDUM i DEMOKRACJĘ BEZPOŚREDNIĄ – co chcą słuchać głosów Polaków, a nie patologii obcych wywiadów.
    KONIECZNIE PRZECZYTAJ:

    1489 rok- List od Żydów w Arles do księcia Żydów w Konstantynopolu:
    „… Czcigodni Żydzi pozdrowienia wam i łaska.Powinniście wiedzieć ze król Francji, który na nowo jest królem Prowincji, zmusza nas nakazem publicznym do przejęcia wiary chrześcijańskiej albo opuszczenia jego kraju. Mieszkańcy Arles, Aia i Marsylii chcą zabrać nasze majętności, groza naszemu życiu, burzą nasze synagogi i gnębią nas w najrozmaitszy sposób; nie wiemy jak mamy postępować według praw Mojżesza. Oto, dlaczego was prosimy, zatem, abyście nam mądrze wskazali, co mamy robić.

    Chamorre rabin Żydów, w Arles 13 dnia sabatu 1489…”.

    1489 rok – Odpowiedź od księcia Żydów w Konstantynopolu do Żydów w Arles
    „… Kochani bracia w Mojżeszu! Myśmy otrzymali wasz list, w którym dajecie nam poznać przeciwności i nieszczęścia, które znosicie. Uczucie, które nas tak sam dotyka jak i was, lecz najwięksi rabini i satrapi naszego prawa wyrzekli następujące zdanie:

    Mówicie, że król Francji chce abyście zostali chrześcijanami – zróbcie to, jeśli inaczej nie możecie, lecz zachowajcie zawsze pamięć o Mojżeszu w sercu.
    Mówicie, że chcą zabrać wasze mienie – uczyńcie wasze dzieci kupcami, a przy pomocy handlu wy nieznacznie wszystko ich mieć będziecie.
    Wy się skarżycie, że oni godzą na wasze życie – uczyńcie dzieci wasze lekarzami i aptekarzami, którzy sprawią, że oni swoje utracą bez obawy kary.
    Do tego, co mówicie że niszczą wasze synagogi – starajcie się, aby wasze dzieci były kanonikami i duchownymi, aby one rujnowały ich Kościół .
    A co do tego, co mówicie że was bardzo gnębią – uczyńcie dzieci wasze adwokatami, notariuszami i ludźmi, którzy mają się zajmować zwyczajnie sprawami publicznymi, a w ten sposób wy zapanujecie nad chrześcijanami, zajmiecie ich ziemie i pomścicie się nad nimi.
    Nie zarzucajcie rozkazu, jakie my wam dajemy a zobaczycie przez doświadczenia że z pognębionych staniecie się wysoko wyniesionymi.

    V.S.S.V.F.F Książe Żydów w Konstantynopolu 21 kaselu 1489r. …”.

    To autentyczne listy znajdujące się w archiwach państwowych Francji.

    Polaku… takich listów i instrukcji od ‚Żydów dla Żydów’ było o wiele więcej!

    W każdym państwie Europejskim przez wieki w taki właśnie sposób Żydzi zatruwali Cywilizację Zachodu!

    Czy myślisz, że Polska ‚była’ albo ‚jest’ wyjątkiem?

    … No właśnie!+”

  1. Jak ja dzisiaj usłyszałam na konferencji oznajmiającej nowe obostrzenia, nowego doradcę (nie wiem kogo) do spraw epidemii, jego kpiący wywód, że on zaprasza „antyszczepionkowców” żeby zobaczyli jak wygląda świat bez szczepionek, to jest aktualna sytuacja epidemiologiczna… i jak poprawiał Morawieckiego i ministra od „zdrowia” o nie wiem jakim nazwisku, że wprowadzane restrykcje to nie „restrykcje” a czynności zapobiegające zaostrzeniu się sytuacji epidemioligicznej w kraju.. lepiej nie napiszę, co o nim pomyślałam. Nie wiem czemu, ale wydawało mi się, że tam stoi nie „premier” a premierek, albo ratlerek, bo moim zdaniem mówił głosem pełnym strachu, minister od chorób też, a ten nowy doradca zachowywał się jak szef na scenie. Trzebaby sprawdzić, kto zacz. Jakoś na to wcześniej nie wpadłam, teraz jest na to za późno, ale jutro (dzisiaj) sprawdzę, co o nim wróble ćwierkają.

   1. Kochani poszperałam trochę, ten człek, który na tej konferncji sprawiał wrażenie jakby on tam rządził… Andrzej Horban.. Niby z dobrej rodziny, Mama sanitariuszka w powstańczym szpitalu, córka dyrektora technicznego pruszkowskiej fabryki ultramaryny Sommer i Nower, o polskim nazwisku ,o jej matce nic nie piszą, ale na tej stronie jest zdjęcie mamy pana doradcy

    http://dulag121.pl/encyklopediaa/horban-irena-sanitariuszka-w-szpitalu-powstanczym-w-tworkach/

    Na temat urody ani rysów twarzy nie wypowiadam się, ani nic nie sugeruję.

    Ale żona doradcy, ma „piękne” nazwisko panieńskie,
    Anna Maria Heinrich. Ciekawostką jest, że tak samo nazywała się Pani, która w 1713 roku jako jedna z ostatnich „czarownic” została w miejscowości Schwaigern żywcem spalona na stosie.

    Nic więcej nie znalazłam.

  2. Za zasłoną dymną TK w Polsce oraz wcześniej w ponad 100 państwach przegłosowano/wprowadzono przymusowe szczepienia dla dorosłych na koronę.
   Zauważyło to społeczeństwo
   Doda to zauważyła, matrixowe okupacyjne serwisy plotkarskie cytują ją.

   https://plejada.pl/newsy/aborcja-zaslona-dymna-gwiazdy-oburzone-nowa-ustawa-o-szczepionkach/jy8s3rl

   https://zyciestolicy.com.pl/dlatego-trybunal-zabral-glos-w-sprawie-aborcji-sejm-przeglosowal-obowiazek-szczepien-p-ko-koronawirusowi/

   1. No właśnie… TAWie, jak sie na to zapatrujesz??? Cyrk się skończy przed próbą wyszczepienia ludzi, czy jednak będzie rzeźnia?

   2. Żeby mnie te chabydłowe kreatury mogły siłą zaszczepić, to musiałyby mnie wpierw zabić.
    Nie ma bowiem innej opcji.
    Ale ja im proponuję, że ich osobiście sama owymi szczepionkami wpierw wyszczepię, zaczynając od osłów w knessetosejmie, a kończąc na nierządzie Zmorawieckiego.

    A to poniżej, to tak na marginesie. 😆

    „Kiedy Ludzkość obudzi się w pełni, wtedy skończy się cały konflikt i rywalizacja – koniec z zabijaniem, koniec z psim światem.
    Zamiast tego znajdziemy sposób, aby dzielić się wszystkim i współpracować na wielką skalę.
    I ten nowy poziom współpracy i dzielenia się stworzy bezprecedensowy poziom dobrobytu i szczęścia dla wszystkich, i nikt nigdy więcej nie będzie miał powodu, aby atakować lub bronić (fizycznie, emocjonalnie, finansowo, itp.) z jakiegokolwiek powodu”.

   1. Oto jeden z komentarzy pod wypowiedzią p. W. Gadowskiego, do której to wypowiedzi link podała nasza Maryna.

    CZY TO JEST PRAWDA?!!!!
    [z tego, co piszą też inni komentatorzy, wynika że tak, co oznaczałoby, że skurwysyństwo przewidziane przez Orwella wchodzi w fazę praktyczną.
    ,,Żeby mnie te chabydłowe kreatury mogły siłą zaszczepić, to musiałyby mnie wpierw zabić.
    Nie ma bowiem innej opcji.”
    Ależ ,Aniu, przecież im chodzi o wybicie nas! Zabiją żelazną pałą- jedna chorobotwórcza, w konsekwencji śmiercionośna szczepionka zostanie dla następnego. Myślę, że nie tędy droga.]

    Oto ten komentarz:

    ,,Proszę zobaczyć jakie diabelstwo: przepychano pod osłoną ustawy antyaborcyjnej – przeszła ustawa nr. 1845 o „Obowiązkowych szczepieniach i środkach przymusu bezpośredniego” (Art.36) !!!
    ,,Przesłanki zastosowania środka przymusu bezpośredniego” 1.Wobec osoby, która nie poddaje się obowiązkowi szczepienia, badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zabiegom sanitarnym, kwarantannie lub izolacji, obowiązkowej hospitalizacji, a u której podejrzewa się lub rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób, może być zastosowany środek przymusu bezpośredniego polegający na przytrzymywaniu, unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków.

    2.O zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego decyduje lekarz lub felczer, który określa rodzaj zastosowanego środka przymusu bezpośredniego oraz osobiście nadzoruje jego wykonanie przez osoby wykonujące zawody medyczne. Każdy przypadek zastosowania środka przymusu bezpośredniego odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

    3.Lekarz lub felczer może zwrócić się do Policji, Straży Granicznej lub Żandarmerii Wojskowej o pomoc w zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego. Udzielenie pomocy następuje pod warunkiem wyposażenia funkcjonariuszy lub żołnierzy w środki chroniące przed chorobami zakaźnymi przez tego lekarza lub felczera.

    4.Przed zastosowaniem środka przymusu bezpośredniego uprzedza się o tym osobę, wobec której środek przymusu bezpośredniego ma być zastosowany, i fakt ten odnotowuje się w dokumentacji medycznej. Przy wyborze środka przymusu bezpośredniego należy wybierać środek możliwie dla tej osoby najmniej uciążliwy, a przy stosowaniu środka przymusu bezpośredniego należy zachować szczególną ostrożność i dbałość o dobro tej osoby.

    5.
    Przymus bezpośredni polegający na unieruchomieniu może być stosowany nie dłużej niż 4 godziny. W razie potrzeby stosowanie tego przymusu może być przedłużone na następne okresy 6-godzinne, przy czym nie dłużej niż 24 godziny łącznie.

    6.
    Przytrzymywanie jest doraźnym, krótkotrwałym unieruchomieniem osoby z użyciem siły fizycznej.

    7.
    Unieruchomienie jest dłużej trwającym obezwładnieniem osoby z użyciem pasów, uchwytów, prześcieradeł lub kaftana bezpieczeństwa.

    8.
    Przymusowe podanie leku jest doraźnym lub przewidzianym w planie postępowania leczniczego wprowadzeniem leków do organizmu osoby – bez jej zgody.”

   2. To są stare przepisy, zdaje się z 2008 roku, teraz toczy się wojna o dodanie słowa ZABIEGI do art. 36, ale to barbarzyństwo istnieje już od dawna.
    Podpisał to w marcu 2020 r. Posobkiewicz, chyba aktualizując, czy wyrażając zgodę, czy nie wiem po co.
    No, w każdym razie to coś czekało sobie w szufladzie na ten moment.

  1. Zatrute i zakażone maseczki dla Polaków za 5 mln. zł.! Szumowski zamieszany w ludobójstwo?

   Maseczki sprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia do Polski z Ukrainy (przez “słupa” MZ, czyli instruktora z Zakopanego) zostały zakażone pyłem biologicznym!

   Tzw. “ukraińskie” maseczki noszą ślady substancji radioaktywnych!

   Na “ukraińskich” maseczkach wykryto również mikroskopijne ostre włókna tworzyw sztucznych oraz azbestu!

   Oddychanie przez te “ukraińskie” maseczki jest groźne bezpośrednio dla osób je używających!

   … To najważniejsze konkluzje raportu ośrodka medycznego ze Szwajcarii Spiez Laboratory, the SFI for NBC – Civil Protection , które analizowało skład tych “ukraińskich” maseczek!

   Na czyje zlecenie zostały przeprowadzone w Szwajcarii czynności egzaminacyjne maseczek z Ukrainy? Tego niestety raport nie precyzuje. Ale można tylko domyślić się, że to agencja rządowa państwa, która dobrze życzy zwykłym Polakom….

   PAMIĘTACIE: artykuł o tym, kto zatelefonował do Dudy i zapytał “czy PiS chce zabijać Polaków?”.

   UWAGA: Często można teraz przeczytać – dziwnym trafem – że tzw. “ukraińskie dobre serca” szyją w wielu polskich miastach maseczki medyczne dla polskich medyków i ratowników medycznych! Czy… kurwa… ktoś kontroluje w ogóle przydatność i zawartość tych maseczek?

   Przecież te “ukraińskie dobre serca”….

   … do tej pory wychwalają morderstwa Polaków przez ukraińskie zbrodnicze UPA…

   … do tej pory nie przeprosiły za “rzeź wołyńską”…

   … do tej pory chcą wyrwać wiele powiatów z Polski dla tej swojej Ukrainy…

   Polska posiada doskonałe warunki do produkcji wyrobów medycznych, takich jak: maseczki, przyłbice czy specjalne kombinezony ochronne. Wielu polskich producentów zgłaszało chęć i zainteresowanie ich produkcją….

   Sęk w tym, że każda taka inicjatywa jest odtrącana przez Ministerstwo Zdrowia!

   Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że obecnie w Polsce jest pandemia, więc wszystkie zakłady produkcyjne są “wygaszone” – co wiąże się z zakazem subsydiowania polskich producentów!

   Nie przeszkadza to wcale Szumowskiemu, aby jego krewniak produkujący w Polsce wyroby medyczne – mógł dalej produkować… a nawet otrzymywać ogromne dotacje od państwa (sic!), które osobiście przyznaje właśnie Szumowski!

   Tak wiec według Szumowskiego – w zakażonej wirusem Polsce produkować nie można! Produkcja w zakażonej Polsce jest przestępstwem!

   Tak więc według Szumowskiego – w zakażonej wirusem Ukrainie produkować już można! Z zakażonej Ukrainy importuje się do Polski maseczki i przyłbice!

   SZUMOWSKI czy SZUMOWINA ?

   Szumowski to zwykły oszust, przestępca, złodziej i spekulant! Świadomie blokuje w Polsce prostą i nieskomplikowaną produkcję maseczek oraz przyłbic….

   … Ponieważ maseczki produkowane w Polsce kosztowałyby Skarb Państwa tylko od 2 zł – do 4 zł za sztukę.

   … Ponieważ identyczne maseczki spełniające te same normy, ale produkowane na Ukrainie (chociaż część z nich jest przywieziona z Chin) kosztują od 39 zł – do 48 zł za sztukę.

   Kurwa… przecież to różnica w cenie 1000%, a nawet 2000% !

   W taki właśnie sposób Szumowski zarządza wydatkami z budżetu państwa!

   W stanie wojennym ‘81 roku komunistyczny generał Jaruzelski nazwał by taki proceder “spekulacją” – a Szumowskiego osadził przykładnie w więzieniu na długie lata!

   Minister zdrowia Łukasz Szumowski, w latach 2016-18 wiceminister nauki, wykazuje w oświadczeniu majątkowym zaledwie 1134 zł. oszczędności. Ale wartość spółki Szumowski Investments urosła przez ostatnie cztery lata z 40 tys. do ponad 40 mln zł. Jej właściciel (czytaj: “słup”) to krewny ministra. Łukasz Szumowski przepisał udziały na żonę.

   Kurwa… przecież to klasyczny życiorys mafioza!

   Zresztą, każdy kto śledzi karierę Szumowskiego to wie, że Szumowina wyciąga kasę z budżetu państwa skutecznie – i konsekwentnie przekierowuje ogromne środki (500 mln. zł. w ciągu trzech lat) do swojej firmy, której oficjalnym prezesem jest “słup” – czyli jego krewny.

   PAMIĘTACIE: Zaraz po Okrągłym Stole pewien poseł do Sejmu RP miał krewnego, który produkował gaśnice do samochodów. Otóż rzeczony poseł zgłosił ustawę w “trybie poselskim” (czytaj: jedno-osobowym) aby wprowadzić obowiązek posiadania przez każde auto gaśnicy. Sejm RP przegłosował projekt, który stał się ustawą – a poseł i jego krewny “od produkcji gaśnic” dostali ogromne dotacje państwowe, częściowy monopol na ich produkcję oraz… ogromne zyski ze sprzedaży gaśnic!

   Czy kojarzy wam się to z… z Szumowskim i jego krewnym?!

   WAŻNE: Cała kasa prywatnej firmy Szumowskiego pochodzi wyłącznie ze środków Skarbu Państwa Polskiego! Ani złotówka nie pochodzi z dotacji prywatnych lub od sponsorów!

   Ale w tym artykule szkoda czasu na tego złodzieja i oszusta (czytaj: Szumowskiego)! W tym artykule będzie o Szumowskim mordercy, zakażającym – przez maseczki oczywiście – nieświadomych Polaków!

   SZUMOWSKI SIĘ TŁUMACZY

   „… Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział tymczasem w środę, że maseczki, które otrzymała Polska z unijnej transzy, nie mają certyfikatu CE i zostały wysłane na badania…”.

   “… Te maseczki, które zakupiła Unia Europejska, nie spełniają żadnych norm – ani FFP1, ani FFP2, ani FFP3 – w związku z tym nie mogą być rozdysponowane wśród medyków w tej kategorii FFP. 600 tys. maseczek zakupionych przez Unię Europejską nie spełnia żadnych norm…” – powiedział Szumowski.

   Ministerstwo Zdrowia – przepłacając i bez sprawdzenia jakości – kupiło maseczki ochronne od Ukraińców za ponad 5 mln złotych. Najdziwniejsze jest to, że nikt nie sprawdził oryginalnego pochodzenia tych maseczek… oraz ukraińskiego biznesu czy instytucji sprzedające te ukraińskie maseczki.

   Polski wywiad i kontrwywiad oraz Dział do Walki ze Zorganizowaną Przestępczością – jak zwykle zresztą – zawiódł na całej linii!
   Identycznie, zresztą zawiódł SANEPID, który umie jedynie wymierzać kary Polakom za nie-noszenie maseczek! Od 5000 PLN do 30000 PLN!
   SZUMOWSKI PRÓBUJE ‘WYKRĘCIĆ’ SIĘ Z AFERY

   „Zarobił na tym instruktor narciarski, przyjaciel Łukasza Szumowskiego”.

   “… Analizujemy praktycznie wszystkie środki, które do nas spływają – mówił Łukasz Szumowski i wspomniał także o 600 tys. maseczek, które Polska otrzymała od Unii Europejskiej. – Maseczki z UE nie mają certyfikatu CE, co nas zaniepokoiło i wysłaliśmy je do badania. Te maseczki, które zakupiła UE nie spełniają żadnych norm – ani FFP1, ani FFP2 ani FFP3 – w związku z czym nie mogą być przekazane dla medyków. To smutna informacja, bo to 600 tys. Maseczek…”.

   Szumowski poinformował, że wyśle dziś pytanie w tej sprawie do Komisji Europejskiej, ponieważ maseczki te trafiły do kilkunastu innych państw. – Jak widać, problem jest powszechny, nie tylko w Polsce ale i w Unii Europejskiej – dodał.

   ”… Nawet mnie bawi to szukanie haków – powiedział minister Łukasz Szumowski. O tajemniczym inwestorze z Zakopanego mówi: „to nie jest mój przyjaciel”.

   KŁAMIE!

   To jest przyjaciel Łukasza Szumowskiego!

   Ale jeszcze raz:

   Szumowski sprawdza tylko certyfikaty maseczek przysłanych z Unii Europejskiej – ale w ogóle nie sprawdza certyfikatów maseczek przysłanych z zakażonej Ukrainy!

   DLACZEGO SZUMOWSKI OSKARŻA UNIĘ EUROPEJSKĄ?

   Szumowski próbuje dosyć nieudolnie odwrócić uwagę od “afery maseczkowej z Ukrainy”.

   Za ukraińskiei przyłbice (też nie mające certyfikatu CE oraz nie spełniające żadnych norm – ani FFP1, ani FFP2 ani FFP3) Szumowski przepłacił i bez sprawdzenia jakości – kupił maseczki ochronne za ponad 5 mln złotych.

   Oficjalnie zarobił na tym przyjaciel Łukasza Szumowskiego; instruktor z Zakopanego (sic!).

   Nieoficjalnie zarobił na tym osobiście Szumowski.

   Bo kto kupuje tyle wadliwego ukraińskiego syfu bez przetargu i bez kontroli wstępnej (czytaj: kontroli wyrywkowej) za 5 mln. zł.?! Beż żadnej żadnej kontroli ‘oferenta’?!

   Transakcję ułatwił Szumowskiemu jego krewny (czytaj: “prezes-słup” firmy Szumowskiego), a finalizował ją wiceminister Janusz Cieszyński”. Minister zdrowia we wtorek potwierdził, że maseczki nie spełniają norm i że w związku z tym zażądano „wymiany towaru na adekwatny”.

   Teraz Szumowski skamle, że jest niewinny (czy znacie jakiegoś PiS-iora, który przyznał się do winy?) – a sprawę skierował do prokuratury – która to prokuratura Ziobry z pewnością umorzy postępowanie z “braku znamion przestępstwa”.

   Szumowski oskarżając UE o wadliwe maseczki – chce przykryć swój przekręt z aferą “maseczek ukraińskich”!

   Chce zrzucić cały syf medialny na Unię Europejską!

   KLASYKA : Co krzyczy złodziej uciekając?

   Złodziej krzyczy: Łapać złodzieja!

   Ale wciąż pozostaje pytanie:

   Kto zapierdolił 5 mln. zł z budżetu polskiego państwa?! Gdzie jest kasa?!

   KONKLUZJA:

   Nie jest żadną tajemnicą, że Szumowski chce przymusowo “wyszczepić” wszystkich Polaków! Chociaż sam nie może Polaków zapewnić o nie-szkodliwości tych szczepionek.

   Jako wpół-właściciel bio-biznesu zapewnił sobie częściowy monopol na produkcję takich szczepionek – a teraz chce zapewnić sobie przymusowych klientów na te szczepionki.

   Ilość Polaków, których Szumowski chce przymusowo zaszczepić zapewni mu fortunę! …. Oraz udziały w następnych fazach przymusowych szczepień!

   … Ale wcześniej należy zakazić Polaków!

   To samo-napędzający się biznes!

   To identycznie jak ze szklarzem: w nocy tłucze szyby w oknach… aby w dzień wstawiać nowe szyby do tych okien… za dobre pieniądze!

   Szumowski to czynny kawaler Zakonu Maltańskiego – zakonu, który zdradził Templariuszy… których był wieki temu częścią.

   Obecnie to grupa przygłupich masonów, syjonistycznych szabes-gojów, kreślących wizje New World Order!

   Szumowskiemu więc bliżej do ONZ- owskiej Agendy 2030 (dążącej do depopulacji ludności) – aniżeli do szczęścia Polaków!

   Czy Szumowski specjalnie sprowadził zatrute maseczki z Ukrainy?

   Czy Szumowski z pełną świadomością chciał zabijać Polaków przez cząsteczki radioaktywne oraz przez biologiczne trucizny wplecione w maseczki z Ukrainy?

   … To może wykazać tylko niezależne śledztwo… na które Polacy nie mogą liczyć, dopóki PiS-yjoniści będą przy “korycie politycznej władzy”.

   … Nawet jeśli w przyszłości PiS-iorów zastąpi inna syjonistyczna partyjka, czy nawet samo PO-SLD-PSL… to żadne śledztwo nie zostanie wszczęte! Przecież wszystkie te popłuczyny partyjne to szabes-goje!

   TYLKO DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA Z PRAWEM DO REFERENDUM SĄ RATUNKIEM DLA ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI!

   POLACY ŻĄDAJCIE OD SWOICH POLITYKÓW OBOWIĄZKOWEGO WPISANIA DO SWOICH POLITYCZNYCH PROGRAMÓW “DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ”!

   UWAGI DO NIEKTÓRYCH:

   Są tacy, co czytają pilnie i uważnie BLOG….

   … Pytają o linki, które by potwierdziły artykuł.

   Wiadomo, że syjoniści kontrolują i cenzurują sporą część Internetu, a więc niewiele znajdziecie w wyszukiwarkach Google, Bing czy Yahoo…. Nie ośmieszajcie się!

   Syjonistyczne wyszukiwarki są ślepe!

   Aktualne i ważne raporty czy artykuły znajdują się jedynie w Internecie Prawdziwym (który jest 500 razy większy od tego, który widzicie).

   A więc poszukajcie wyszukiwarek do Internetu Prawdziwego; zamontujcie te wyszukiwarki w swoich komputerach i wtedy odwiedźcie strony niezależnych portali eksperckich np. WikiLeaks, ale też wielu innych. Znajdziecie tam interesujące was raporty, analizy i linki… do odpowiedzi, które was trapią!

   To proste!

   POLECANE ARTKUŁY:

   Trump zatelefonował do Dudy; zaniepokojony zapytał czy PiS i polska policja chce zabijać Polaków?!

   http://mr-navigator.mystrikingly.com/blog/trump-zatelefonowal-do-dudy-zaniepokojony-zapytal-czy-pis-i

   Ubojnia „Polin” http://mr-navigator.mystrikingly.com/blog/ubojnia-polin

   1. Devingo, żeby było jeszcze ŚMISZNO i STRASZNO, to powiem Ci, co zrobiono w Bielsku Białej z onymi ukraińskimi naszprycowanymi pyłem radioaktywnym maseczkami.

    Otóż do skrzynek pocztowych wszystkim mieszkańcom blokowych osiedli powkladano za darmo po 3 sztuki takich trujących maseczek.

    Gdyby były czyste, to darmo nikt by ich nie dawał, tak myślę.

    Po przeczytaniu Twojego komentarza, skojarzyłam ten fakt, gdyż wcześniej mój zięć przyniósł do domu takie trzy maseczki, które wyjął ze skrzynki pocztowej swojego mieszkania w bloku.

    To są dopiero jaja jak berety, szkoda że rządzącym w naszym kraju nie podarowano tych „pachnących” maseczek.
    A może rzeczywiście p(osłowie) je dostali, bo ostatnio tak głosują jakby byli naćpani.😆😆

    Czy to nie zakrawa na skandal i prokuraturę?
    Tylko którą, bo ta sprzedajna i tak ukręci sprawie łeb.🤣

   2. Jak zagadałem jednego z tych „prokuratorów do wynajęcia” w sklepiku czemu jeszcze cały rząd nie siedzi w kryminale za zniszczenie gospodarki, to idiota odpowiedział, że się nie zna na gospodarce. To po co bierzesz pieniądze za pracę i do sklepu z nimi przychodzisz jak się na życiu nie znasz – sobie myślę. Najfajniejsze było to, że go rozpoznałem mimo zasłoniętej twarzy czym był wyraźnie przerażony. Gacie mają pełne.

  2. https://epodreczniki.pl/a/jak-dziala-uklad-odpornosciowy/D1BqAGClh
   ”Układ odpornościowy po kontakcie z wirusem czy bakterią wytwarza przeciwciała, dzięki czemu chroni twój organizm przed kolejnym atakiem. W ten sposób budowana jest pamięć immunologiczna, za którą odpowiadają różne rodzaje leukocytów – granulocyty, limfocyty NK czy limfocyty B.”
   Swoistą – nabywasz ją z wiekiem poprzez kontakt z kolejnymi patogenami. …”
   cyt.z…https://bioaronsystem.pl/uklad-odpornosciowy-jak-dziala-i-jak-go-wzmacniac/

   ps..najlepszą odporność mają te osoby-organizmy które się nie myją często..a…a mocz dezynfekuje…

   Proszę się nie śmiać .Wyleczyłam ranę trudno gojącą się na łydce polewając moczem..
   Piłam dużo herbatki z pokrzyw i zbierałam ten mocz..
   Pozdrawiam

   Smutno mi po odejściu Pana Adolfa. Myślami jestem cały dzień
   przy Nim. Panie Adolfie czuwaj nad Nami Sierotami.. ……….Pamiętamy

   1. ,, ps..najlepszą odporność mają te osoby-organizmy które się nie myją często..a…a mocz dezynfekuje…

    Proszę się nie śmiać .Wyleczyłam ranę trudno gojącą się na łydce polewając moczem..
    Piłam dużo herbatki z pokrzyw i zbierałam ten mocz..”

    Droga Justynko, jestem ostatnią osobą, która chciałaby zanegować lecznicze, czasem zbawienne działanie moczu.
    Większość ludowych praktyk leczniczych została celowo wyśmiana, włożona w listę zabobonów, abyśmy truli się chemią korporacyjną.

   2. Mi kiedyś wpadł żwir do oka. Paskudzilo mi się okropnie po jego wyjęciu, bo ten żwir je uszkodził. Ropiało obrzydliwie i bolało. Przemywałam moczem mojego synka, wtedy ponad rocznego. Zagoiło się szybko po tym fakcie.

  1. Jam Radosław Litościwy i lubię takie kocie Diwy 😁 😉
   Wystarczy spojrzeć w takie kocie oczy, i Radosław się nie boczy 😁
   Pozdro, Katharos

 2. „Rok 2012 – kilka central diaspory żydowskiej spotyka się w Nowym Jorku. Powodem są kłótnie pomiędzy Żydami, co do rozdziału łupów z akcji ”holocaust”. Ogromne kwoty z odszkodowań II wojny światowej (wypłacane przez Niemcy) w 90% trafiają do diaspor żydowskich w USA oraz w Izraelu…. Ale na ”żydowskim rynku łupów” nieoczekiwanie pojawił się trzeci, chciwy gracz – to Chabad Lubawitch gnieżdżący się w Europie Środkowej i Wschodniej. To właśnie Chabad Lubawitch zażądał spotkania w Brooklyn’skiej centrali Żydów, po to, aby wyrwać dla siebie część z tego ’lukratywnego ciastka’.

  Habat Lubawicz jest sektą żydowską, którą wiele odłamów judaizmu nie uznaje.Chabad Lubawitch nie czerpie nauk z tradycyjnych kierunków… ’wymyślił swoją żydowską drogę’.

  Chabad Lubawitch zagnieździł się w Polsce, Ukrainie i Białorusi – z których części próbuje zbudować dla siebie ”nowe żydowskie państwo” POLIN. Ci Żydzi głoszą niebezpieczną ideologię… wrogą dla etnicznych mieszkańców Europy.

  W czasie gwałtownej dyskusji (w roku 2012) Chabad Lubawitch żądają dla siebie dużej części z odszkodowań za II wojnę światową. Niestety, ale diaspory żydowskie z USA oraz z Izraela ani myślą dzielić się z nowymi żydowskimi wspólnikami! W sposób kategoryczny odrzucają ich żądania i pretensję bez żadnego uzasadnienia.

  Rok 2013 – Chabad Lubawitch przeniknął z sukcesem w struktury państwowe Ukrainy – dominując tam politycznie. Ich oczy skierowały się w stronę Polski. Przy władzy było PO Tuska, które realizował politykę Niemiec. Żydzi wymyślili więc przewrót w Polsce i nowe rozdanie. W tym celu dobili targu z partią Kaczyńskiego PiS. Agenci Mossadu uznali, że przewrót w Polsce zainicjowany przez Chabad Lubawitch będzie korzystny dla Izraela… i w tym celu zrealizowali skandal polityczny, nazywany ”aferą taśmową” (m. in. w Sowa i przyjaciele). Po przejęciu władzy w Polsce przez PiS, żydostwo dostało od Kaczyńskiego wiele za pomoc….

  … ale Żydzi oznajmili, że to dopiero początek! Ich apetyty na polską kasę są o wiele większe. A jeśli Kaczyński nie przyjmie do wiadomości tych żydowskich żądań – to gorzej dla Kaczyńskiego i jego PiS.

  Rok 2016 – Kaczyński wraz PiS-em zaciąga w bankach zachodnich (czytaj: syjonistycznych) ogromne kredyty aby spełnić swoje najważniejsze obietnice wyborcze: czyli 500+ oraz pomoce socjalne. W zamian za ogromne kredyty PiS zastawia Lasy Państwowe oraz inne aktywa naturalne: m.in. pozbywa się ważnych (dla autonomii państwa) węzłów energetycznych i ujęć wody. 95% tego przejmują Żydzi, 5 % przejmują Niemcy. Polska jest zadłużona… i nie posiada żadnej samodzielnej gałęzi przemysłu. Nie posiada motoryzacji, elektroniki, stoczni, etc. Rolnictwo prawie nie funkcjonuje. Polska nie produkuje polskich towarów, tylko produkuje towary niemieckie, francuskie i hiszpańskie. Kapitał zagraniczny wywozi wszystkie zyski z Polski, a Polaków wykorzystuje finansowo wzorem robotników przymusowych w III Rzeszy.

  Środowiska żydowskie z USA oraz z Izraela przejmują wszystko co tylko się da przejąć od Polski.

  Dodatkowo przywlekli z Washington D.C. do Polski ustawę 447 (oraz żydowski bank JP Morgan) – by wyrwać co najmniej z polskiego budżetu 300 mld. dolarów!

  … Ale Chabad Lubawitch nie chce się tylko przyglądać, jak inni Żydzi sprzątają im wszystkie łupy!

  Obmyślili PLAN!

  Rok 2017 – Chabad Lubawitch spotyka się z Kaczyńskim i daje mu ”ofertę nie do odrzucenia”….

  … twierdzą, że skoro w budżecie państwa polskiego już nic nie ma oprócz długów… to przejmą należne Polsce odszkodowania za reperacje wojenne II wojny światowej(sic!).

  Żydzi ponaglili więc PiS, a Kaczyński….

  W efekcie ’ni z gruszki – ni z pietruszki’ poseł PiS Arkadiusz Mularczyk odkurzył swoje wyliczenia szkód wojennych i zapowiedział o wystąpienie o zadośćuczynienie Niemiec.

  Niemiecki wywiad doskonale wie, że te odszkodowania nie byłyby dla Polski i dla Polaków – tylko dla żydostwa!

  A to zmienia wiele!

  Niemcy już zapłaciły Izraelowi i innym Żydom ogromne kwoty za wojnę… więc obecnie nie widzą sensu płacenia drugi raz odszkodowań za te same niemieckie zbrodnie wojenne względem Żydów!

  Niemcy wiedzą, że Polska spełniałaby rolę tylko tzw. ”słupa” dla którego wyasygnowałaby ogromne pieniądze….

  … ale beneficjentem tych ogromnych pieniędzy byliby wyłącznie Żydzi!

  Cała niemiecka kasa nawet nie wpłynęłaby na konta polskie… ale bezpośrednio na konta izraelskie!

  Rok 2020,luty – Polska strona oficjalnie wysyła sygnały do Niemiec o wszczęcie rozmów negocjacyjnych w sprawie odszkodowań wojennych. Przedmiot negocjacji to 850 mld. dolarów.

  Rok 2020, kwiecień – Spotkanie środowisk żydowskich w Nowym Jorku. Żydzi ustalili, że sekta żydowskich Chazarów (Chabad Lubawitch) z Europy Wschodniej – według prawa żydowskiego – przejmuje całość odszkodowań reperacji wojennych należnych Polsce; czyli prawo do 850 mld. dolarów. Które będą Polsce wypłacać Niemcy.

  W zamian sekta żydowska Chabad Lubawitch zrezygnował z prawa do zysku pochodzących z przejęcia Polskich Zasobów Naturalnych oraz Lasów Państwowych i Akwenów Wodnych.

  Środowiska żydowskie powiadomiły o szczegółach Konsula RP w Nowym Jorku.

  Rok 2020, kwiecień – Na spotkaniu w Kijowie w rezydencji Zelenskiego odbyło się spotkanie pomiędzy państwem Izrael a sektą Chabad Lubawitch. Izrael (jako państwo) wniósł swoje pretensje co do rozdziału 850 mld. dolarów – wypłacane za reperacje wojenne należne Polsce. Renegocjowano umowę wewnątrz-żydowską; ustalono nowy rozdział środków należnych Polsce: 500 mld. dolarów dla Chabad Lubawitch oraz 350 mld. dolarów dla państwa Izrael. Izrael planuje zapłacić tą kasą za budowę kilku ujęć silosów odsalania wody morskiej i uzdatniania do spożycia. Silosy planuje się budować wzdłuż Morza Śródziemnego.

  SYJONISTYCZNY PiS WYPEŁNIA EGZEKUCJE KOMORNICZE ROSZCZEŃ IZRAELA PRZECIWKO POLAKOM

  PiS wykonuje wyroki (czytaj: egzekucje komornicze) państwa Izrael oraz central żydowskich w USA – przeciwko Polsce!

  PiS rozsprzedał żydostwu ogromną liczbę nieruchomości i ruchomości należących do Polski, a teraz handluje – na rzecz żydostwa – nawet polskim odszkodowaniem za ofiary Polaków w czasie II wojny światowej:

  za polskie zniszczone nieruchomości w czasie wojny,
  za niszczony polski przemysł w czasie wojny,
  za okrojone polskie granice – po wojnie, etc.).
  Według ustaleń PiS – Izrael z roku 2018:

  „…wszystkimi polskimi długami państwowymi zarządza bank ”JP Morgan” z centralą w Nowym Jorku, ale z nową siedzibą (filią) w Warszawie…”.

  LINK: JP Morgan zatrudni ’kapo’

  CZY WIESZ ŻE:

  Bank JP Morgan jest typową korporacją finansowo-inwestycyjną i specjalizuje się we wrogich przejęciach państwowych aktywów państw słabo rozwiniętych.

  Rezerwy banku JP Morgan są wielokrotnie większe od rezerw banków niemieckich i banków japońskich.

  JP Morgan uważany jest za finansowego przestępcę i jest oskarżony o zniszczenie gospodarek wielu państw w Europie, Azji i Afryce.

  Przeciwko bankowi JP Morgan toczą się liczne postępowanie sądowe w związku z nielegalnym obrotem narkotyków i broni.

  FBI zarekwirowało tylko w roku 2020 trzy pełnomorskie okręty kontenerowe przewożące duże ilości nielegalnych przedmiotów – cały trefny towar został zakupiony właśnie przez JP Morgan.

  Cały zarząd banku JP Morgan jest etnicznie semicki. Żydzi już od 150 lat nim zarządzają.

  W latach ’89 do ’94 ub. wieku (tuż po Okrągłym Stole) bank JP Morgan agresywnie uczestniczył w tzw. ”dzikiej prywatyzacji” – czyli przejęcia za bezcen polskich zakładów produkcyjnych (zniszczenia przemysłu ciężkiego, przemysłu stoczniowego, rolnictwa i sektora finansowego).

  JP Morgan uczestniczył też wtedy w zniszczeniu gospodaek Węgier i Czech.

  LINKI:

  https://www.justice.gov/usao-ct/pr/jpmorgan-chase-co-agrees-pay-920-million-connection-schemes-defraud-precious-metals-and

  https://news.bitcoin.com/jpmorgan-fraud-billion-dollar-settlement/

  https://www.counterpunch.org/2020/09/22/3-count-felon-jpmorgan-chase-caught-laundering-more-dirty-money/

  https://www.dailymail.co.uk/news/article-7469087/Two-current-one-former-JP-Morgan-precious-metals-traders-arrested-FBI.html

  https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-05/jpmorgan-s-role-in-metals-spoofing-is-under-u-s-criminal-probe

  Aż dziwne, że te artykuły nie zostały opublikowane w Polsce….

  … JP Morgan dba o tzw. „dobrą prasę” i skutecznie korumpuje polskich (czytaj: syjonistycznych) redaktorów i dziennikarzy w Polsce – aby nie pisali o tych sprawach.

  Stan gospodarki w Polsce jest krytyczny!

  Polski przemysł ciężki w ogóle nie istnieje!

  Polski przemysł motoryzacyjny w ogóle nie istnieje!

  Polskie sieci handlu hurtowego w ogóle nie istnieją!

  … Ale w Polsce z powodzeniem funkcjonują te wymienione sfery gospodarcze – ale z wyłącznym z kapitałem: niemieckim, francuskim, hiszpańskim i chińskim.

  Wszystkie zyski wygenerowane w Polsce wywożone są z Polski do central innych państw(sic!).

  Polska z tego powodu zadłuża się w skali bez precedensu!

  Polska wygenerował ogromną dziurę budżetową!

  Nowe linie kredytowe od MFW i BŚ zajęły niemal 90% obligacji państwowych Skarbu Państwa oraz zajęły polskie aktywa na poczet spłat długów (Lasy Państwowe, Akweny Wodne, Żeglugę Śródlądową, Zasoby Naturalne, etc.).

  Polska już nie posiada zabezpieczeń ’nieruchomych’ do zastawu następnych kredytów.

  PIERWSZY PRZYKŁAD Z BRZEGU DOT. PRZEKRĘTÓW PiS:

  Za każde 500+, które rozdaje PiS (z zaciąganych kredytów u Sorosa) – syjoniści i banki żydowskie typu JP Morgan policzą sobie 5000 zł. (5 tys.) – tzw. procent kosztów własnych!

  Tak Polaczki cieszą się chwilą!

  … A co potem?

  Praca u Żyda za ’kromkę’!

  LINK: Soros kredytuje „500 plus”. PiS zadłuża Polskę!

  http://mr-navigator.mystrikingly.com/blog/soros-kredytuje-500-plus-pis-zadluza-polske

  POLSKA JEST KLASYCZNYM „SŁUPEM FINASOWYM” DLA IZRAELA!

  POLSKA ZACIĄGA OGROMNE KREDYTY I W ‚PREZENCIE’ WYSYŁA DO IZRAELA – KTÓRE POTEM SPŁACA POLSKI SKARB PAŃSTWA I POLACY!

  Niedawno Kongres USA opublikował raport dot. tzw. realizowania „ustawy 447”.

  Nie wdając się niuanse… z raportu wprost wynika, że Polska wypłaciła Żydom w Izraelu przez ubiegłe 5 lat – aż 7,5 mld. dolarów (sic!)

  – O kurwa!

  … Ta kwota 7,5 mld. dotyczy tylko wypłat rent socjalnych i odszkodowań dla Żydów z Polskiego budżet!

  Polska – dodatkowo (osobno) – finansuje różne akcje żydostwa liczone w setkach milionów dolarów (!) ale raport dot. „ustawy 477” tego nie ujmuje.

  – O kurwa!

  Co Polska mogłaby kupić za 7,5 mld. dolarów dla siebie?

  Polska mogłaby kupić aż 80 super-nowoczesnych samolotów F-35! …

  Polska mogłaby kupić aż 50 super-nowoczesnych (i najdroższych) dwusilnikowych samolotów F-22!

  Polska mogłaby zakończyć realizację wojskowego programu skutecznej obrony przeciwlotniczej.

  Polska mogłaby kupić 200 zestawów artylerii dalekosiężnej (zasięg do 300 km.)!

  Polska mogłaby kupić super-nowoczesne fregaty, korwety i niszczyciele w liczbie niemal całkowicie zaspakajającej potrzeby Polskich Sił Zbrojnych.

  Niestety….

  … Ale Polska nic nie zakupiła za te 7,5 mld. dolarów!

  Polska dała tę kasę Żydom! Po prostu (sic!).

  I to wcale nie koniec dawania Żydom kasy należącej do Polaków….

  … Do końca zakończenia drugiej kadencji PiS obiecał Izraelowi dodatkowe 6 mld. dolarów – z Polskiego Skarbu Państwa!

  TAJNY DOKUMENT POLSKIEGO MSZ DLA KONGRESU USA:

  Co najdziwniejsze:

  Raport Kongresu USA dot. realizacji „ustawy 447” powołuje się na dokument z polskiego MSWiA… a wymieniona kwota 7,5 mld. dolarów właśnie pochodzi z tego polskiego dokumentu.

  Niestety, ale taki dokument jest całkowicie niedostępny dla polskiej opinii publicznej oraz dla polskich dziennikarzy(sic!).

  Inna dziwna rzecz, że omawiany dokument wymieniający kwotę 7,5 mld. dolarów dla Żydów – w ogóle nie figuruje w wydatkach budżetowych państwa Polskiego na lata 2015 – 2020 (sic!).

  To skąd wzięła się w budżecie Polski taka duża kasa ($ 7,5 mld.) na wypłaty rent i odszkodowań dla Żydów?!
  Eksperci finansowi widzą tylko jedno źródło pochodzenia tej kasy… kasa jest z zaciąganych potajemnie kredytów!

  PiS zaciąga regularnie (skąd się tylko da) ogromne kredyty… więc zaciągnął dodatkowe 7,5 mld. dolarów dla Żydów(sic!).

  Ta kasa nawet nie była w Polsce! Poszła bezpośrednio do Izraela!

  … ale na jaki procent PiS-iory zaciągnęły taki ogromny kredyt? Też nie chcą powiedzieć!

  … Bo przecież to Polaczki będą te żydowskie kredyty spłacać!

  … ALE POLSKA POSIADA JESZCZE PRAWO DO ODSZKODOWAŃ I REPERACJI WOJENNYCH OD NIEMIEC – ZA ZNISZCZENIA W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

  TO „GORĄCY TOWAR” FINANSOWY DLA ŻYDOSTWA, KTÓRE CHCE TE ODSZKODOWANIA POLAKOM ZWYCZAJNIE UKRAŚĆ!

  To jest potencjalnie duża kwota! 850 mld. dolarów!

  Wielu ekspertów widzi spore szanse na wypłacenie przez Niemcy tych odszkodowań Polsce….

  … Zwłaszcza przy dużym zaangażowaniu strony USA.

  Sądy Stanów Zjednoczonych już wielokrotnie pokazały swoją skuteczność w egzekwowaniu wyroków względem innych państw.

  Dodatkowo, te w procesy sądowe będą popierały środowiska żydowskie w Nowym Jorku – i liczne żydowskie biura adwokackie – ponieważ zakłada się, że i tak cała kasa trafi do Żydów – a nie do Polaków.

  Tajemnicza rola JP Morgan w Polsce:

  … I to jest właśnie praca, jakiej Żydzi oczekują od żydowskiego banku JP Morgan (i jego nowej filii w Warszawie, którą PiS-iory wpuściły do Polski) – czyli zawiłe i tajemnicze przelewy bankowe zasądzonych odszkodowań dla Polski od Niemiec….

  … prosto do Izraela – umiejętnie omijając Polskę!

  KILKA FAKTÓW Z NAJNOWSZYCH RELACJI POLSKO – ŻYDOWSKICH

  (DLA SŁABO ‚JARZĄCYCH’ NIUANSY Z RZECZYWISTOŚCI)

  Rok ’91 ub. wieku – izraelski Mossad wyłudza nielegalnie z polskiego systemu bankowego kilka-set milionów dolarów na sfinansowanie przewozu Żydów ze Związku Radzieckiego do Izraela – Operacja Most. LINK: GROM czyli „Grupa Realizacji Operacji Most” – to pomiot Mossadu

  Rok 2003 – polskie wojsko angażuje się w wojnę w Iraku. Z tego tytułu Polsce należą się pokaźne profity i łupy wojenne w postaci kontraktów. Stany Zjednoczone spełniają swoje obietnice i otworzyły dla Polski możliwości realizacji dochodowych projektów na Bliskim Wschodzie. Ekipa syjonistów Kwaśniewskiego rezygnuje z należnych Polsce profitów i ceduje je na rzecz Izraela (sic!). Izrael w przetargach rozsprzedaje prawa do odbudowy i inwestycji w Iraku należne Polsce. Z uzyskanych (należnych tylko Polsce) pieniędzy Izrael finansuje żydowskie osadnictwo wzdłuż brzegu Jordanu. Żydzi budują 4 tys. budynków, liczne drogi, słupy energetyczne. LINK: Izrael domaga się „Polskiego Mięsa Wojennego”

  Rok 2009 – polskie wojsko angażuje się w wojnę afgańską. Z tego tytułu Polsce należą się pokaźne profity i łupy wojenne w postaci kontraktów. Stany Zjednoczone spełniają swoje obietnice i otworzyły dla Polski możliwości realizacji dochodowych projektów budowy nowoczesnych zakładów zbrojeniowych w Polsce. Ale wszystkie inwestycje PO Tuska scedowała na Izrael. Izrael pobudował (z pieniędzy należnych tylko Polsce) u siebie nowe zakłady artylerii oraz doinwestował budowę muru pomiędzy Izraelem i Autonomią Palestyńską.

  Rok 2012 – afera Amber Gold. Izraelski Mossad przy udziale PO Tuska wyprowadza z Polski 1 mld. dolarów. Nawet Komisje Sejmowe nie potrafią odnaleźć pieniędzy oszukanych polskich klientów. Ukradzione Polakom pieniądze trafiają do Izraela, za które Izrael kupuje ogromne przestrzenie lasów w Amazonii – i we współpracy z lokalnymi politykami latynoskimi – buduje żydowską autonomię z kilkoma osadami.

  Rok 2014 – Dawni agenci WSI z PRL-u (etniczni Żydzi) ulokowani w dyrekcji SKOK wyprowadzają 6 mld. dolarów ze spółdzielni finansowej SKOK Wołomin oraz kilka dodatkowych mld. z innych SKOK-ów. SKOK-i były darczyńcą Kaczyńskiego i całego PiS. Spółdzielnie finansowe oficjalnie sponsorowały egzystencję PiS kiedy było w niełasce PO oraz kiedy PO obcięło o połowę dotację na partię polityczne. Po przejęciu przez PiS ’koryta u władzy’ PiS-iory z wdzięczności pozwoliły, aby SKOKI opitoliły obywateli RP (klientów) z kasy i zapłaciły Mossadowi za pomoc. Izrael przeznaczył tę kasę na budowę portu kontenerowego w Hajfie, budowanego przez Chińczyków. Port jest nowoczesny, i wydajny, ponieważ zastosowano w nim logistykę przy użyciu systemu 5G. Za resztę pieniędzy Izrael buduje również kilka nowych osiedli dla osadników żydowskich w bezpośredniej bliskości z osiedlami Palestyńczyków.

  Izrael cały czas – od czasów Okrągłego Stołu uważa Polin (lub III RP) za swoją kolonię, która nabył w czasie spotkania Jaruzelski -Rockefeller w ’85 roku ub. wieku w Nowym Jorku.

  LINK:

  Ubojnia Polin

  http://mr-navigator.mystrikingly.com/blog/ubojnia-polin

  Dawni agenci PRL-u umiejętnie i bez zbędnego rozgłosu wymienili agentów komunistycznych – na agentów semickich (przysłanych prosto z Izraela).

  To właśnie agenci WSI wraz z agentami Mossadu przysłanymi do Polski po roku ’89 ub. w. zbudowali nowe służby wywiadu (tylko w swojej nazwie polskie – ale bez Polaków).

  … I aż do czasów obecnych ci agenci WSI (o nie-polskim rodowodzie) drenują polski system bankowy, finansowy oraz oszczędności Polaków.

  KONKLUZJA

  Izrael to worek bez dna! Tylko głupek uwierzy, że te 4 mld. dolarów co-rocznej pomocy od Stanów Zjednoczonych dla Izraela utrzymuje Izrael….

  … Te 4 mld. dolarów od USA to cząstka tego, co Izrael kradnie na swoje potrzeby od: Polski, Węgier, Rumunii, Serbii, Ukrainy… oraz jeszcze kilku państw.

  Samoloty wypełnione pieniędzmi skradzionymi z budżetu Polski(!) oraz pieniędzmi pochodzącymi z zaciągniętych kredytów przez tzw. ’polski rząd’ od różnych banków… przywożą te pieniądze do Izraela.

  … Ta kasa z kredytów dla Polski nawet nie wjeżdża do Polski!

  Ta kasa (rzekomo dla Polski) jedzie z banków zachodnich i z banków chińskich prosto do Izraela – omijając Polskę!

  Przecież i tak już nikt nie liczy na ile zadłużona jest Polska.”

  https://mr-navigator.mystrikingly.com/blog/polin-to-przestepczy-slup-finansowy-wyludzajacy-kredyty-z

  1. Brawo Devingo za taką ogromną ilość prawych i prawdziwych informacji o Nas Slowianach i o Naszych pustynnych ciemięrzycielach.
   Udostępniaj tą prawdziwą Wiedzę WEDĘ na wszystkich dostępnych blogach, dopóki jeszcze można.

   Bo mnie dzisiaj skasowano dwa komentarze pod filmem Sumlińskiego, trzeci oskarżający ich o usuwanie niewygodnych dla goglarzy komentarzy jeszcze przed chwilą widniał.😆

   1. Mnie też skasowali ostatnio kilka razy na różnych kanałach i forach.
    Ale za to tańczę na ulicy. Sobie dla przyjemności, a na pohybel skurwysynom.

  2. Devingo , dzięki serdeczne !

   Właśnie skopiowałem Twój wpis i zamierzam go sobie wydrukować.
   Na papierze pewniejsze.
   Zwłaszcza teraz.

   1. Tryb incognito w dowolnej przeglądarce też może pomóc, alternatywnie jakiś program do vpn, ale te wydajne są płatne.

   2. Paweł, mnie też zablokowali, napisalam im ostatnio, że zbiorą tylko to, co sieją, i ten puścili, chociaż nie wiem, czy jeszcze wisi.😆
    Niech się pałują, przecież nie muszę u nich komentować, energia i tak trafia do tych, do których jest kierowana, czy się to gadom podoba, czy nie.

   3. zmiana przeglądarki nie pomoże konto ma zbanowane w centrali jedyne wyjście to założyć drugie :/
    proton vpn i proton mail wydają się „bezpieczne” i darmowe ale są ze Szwajcarii więc ten teges…
    i tak wszystko wiedzą 🙂

 3. Wiesz TAW, bardzo się cieszę, że zwróciłeś uwagę na cierpienie zwierząt i odważyłeś się powiedzieć głośno, że zwierzęta cierpią przez człowieka.
  Może Twój głos otworzy oczy ludziom komentującym ten blog.

   1. Ile zwierzaczków!!!!!!
    Zwierząta są wspaniałe, przyroda jest piękna i każdy człowiek, który żyje w symbiozie z naturą, ale również zauważa jej cierpienie, jest wspaniały.

   2. Mnie dziś ktoś nazwał zwierzem, a ja uznałam to za komplement, bo kocham zwierzaczki.
    Dostało mi się, bo tańczyłam do muzyki głośno płynącej z mojej komórki. Ktoś wolał bym miała słuchawki i tańczyła do muzy, która ja słyszę. Ale muza musi być słyszalna, bo ja tańczę, by zaklinać Przestrzeń.

  1. Zwierzęta cierpią, ale nie można, ot tak, sobie zniszczyć ok. 40% produkcji mięsa, bo prezesa miłosierdzie dla zwierząt naszło. Rolnicy nie robią tego dlatego, że są sadystami, ale po prostu tak zarabiają na życie. Już kilka lat temu PiS im zniszczył hodowlę świń pod pretekstem walki z ASF. Teraz jak i prawie połowę wołowiny i drobiu też zlikwiduje, to powiedz mi kochana Katharos, z czego ci rolnicy będą żyli? Może będą uprawiać i jeść szczaw i mirabelki, tak jak poseł Niesiołowski niegdyś proponował? Najpierw troszczmy się o członków naszego narodu, a potem o zwierzęta. Ardanowski w „Warszawskiej Gazecie” wyjaśnił sensownie, że na zbożu rolnicy nie zarobią wiele, bo lepsze ziemie i więcej ma Ukraina, Rosja i inne kraje. Pod pretekstem praw zwierząt ta bandycka władza doprowadzi do tragedii wielu osób i może samobójstw. Trzeba myśleć kategoriami racji stanu i narodu, a nie kierować się emocjami. Niestety taka jest brutalna rzeczywistość. To, że u nas zakażą uboju rytualnego, nie sprawi, że tego uboju nie będzie. Hodowla przeniesie się do Niemiec czy Francji, gdzie takiego zakazu nie ma. Litwa już też zadeklarowała, że ich ubojnie chętnie przejmą polski rynek. Taki będzie skutek tego miłosierdzia. Żadne zwierzę niczego nie zyska, a nasi rolnicy pójdą z torbami.

   1. Są lisy? To jest okrucieństwo.
    Może jestem zbyt wrażliwa.
    Nie, na pewno jestem zbyt wrażliwa, ale to jest okrucieństwo i kropka.
    Hodowla i ubój muszą zniknąć na całym świecie. Po prostu.

   2. Po pierwsze, hodowca to nie rolnik.
    Hodowca to zwyrodnialec.
    Norki to samotniki, które uwielbiają wodę i pływają, kiedy tylko mogą.
    Widziałeś warunki, w jakich są przetrzymywane Norki i lisy?
    To jest okrucieństwo.
    A przede wszystkim – napisałeś, oni tak zarabiają na życie. Właśnie – katując zwierzęta, gazując je i obdzierając ze skóry zarabia na życie zwyrodnialec, a nie rolnik.

   3. Rolnictwo polega na hodowli i uboju zwierząt, nie tylko uprawie roślin. Tak było, odkąd ludzkość sięga pamięcią. Ludzie nie przestaną nagle, ot tak, jeść mięsa, bo ktoś ma wielkie uczucia dla zwierząt. A żeby pozyskać mięso, trzeba zwierzę zabić. Taka jest brutalna rzeczywistość, czy to się komuś podoba, czy nie. I nagle to się nie zmieni.

   4. Pomyliło Ci się coś. Hodowanie zwierząt w godnych warunkach, a następnie humanitarne zabicie dla POŻYWIENIA to nie to samo, co znęcanie się nad nimi, by je obedrzeć ze skóry dla kurtki.
    Nie sądzisz?

    A co do uboju rytualnego – co to za religia, której wyznawcy muszą zabić świadome zwierzę, by konało, nawet 12 minut w cierpieniu i bólu?
    Satanizm?

   5. Powstała praca naukowa dwóch polskich profesorów Uniwersytetu Warszawskiego: prof. Andrzeja Elżanowskiego i prof. Wojciecha Pisuli na temat cierpienia zwierząt poddawanych ubojowi rytualnemu. Na dole artykułu jest link do całej pracy (plik PDF) pt. „Ocena cierpienia zwierząt
    poddawanych ubojowi rytualnemu
    dla wyznawców islamu i judaizmu”.

    https://instytutsprawobywatelskich.pl/prof-andrzej-elzanowski-prof-wojciech-pisula-uboj-rytualny/

   6. Makabra. Na dodatek , w taki sposób zarżnięte zwierzę może okazać się niekoszerne i mordują kolejne.
    Mam nadzieję, że wraz z nadejściem ery Wodnika odejdzie wszystko co stare i złe.

   7. Wiesz co, Wolny Słowianinie? Jesteś hipokrytą.
    Byłam przekonana, że głosisz herezje, ponieważ jesteś 70-letnim sfrustrowanym gościem, a Ty masz zaledwie 38 lat.
    Świat zszedł „na psy”, a ludzie wraz z nim, chociaż to powiedzenie w moich ustach brzmi nieautentycznie.
    Psy są wierne i kochane, oczywiście.
    Bronisz gałęzi „przemysłu”, która dawno powinna przestać istnieć, a w zasadzie nigdy nie powinna powstać.
    Obudź się, jest XXI wiek, nie możemy obdzierać zwierząt ze skóry. Nie musimy. Nie żyjemy w epoce kamienia łupanego.
    Rolnicy mają „uprawiać” rolnictwo, a nie proceder kryminalny.
    Jestem zniesmaczona Twoimi poglądami.
    Usranym obowiązkiem człowieka jest ochrona zwierząt i przyrody.
    Widziałeś kiedyś wilka złapanego we wnyki?
    A widziałeś zwierzę, które przez kilka dni nie mogło się z tej pułapki uwolnić, jego przeraźliwie smutne, przerażone oczy? A na końcu śmierć w męczarniach, z głodu i pragnienia?
    Ja nie widziałam, ale widziałam psa, sukę, z mózgiem na wierzchu, którą skatował sadysta.
    Ludzie to potwory.
    Nie rozumiem, jak możesz bronić bestialstwa.
    Kurtkę z gąbką w środku sobie kup, na zimę.
    Straszne.

   8. chyba na neon24 jest wpis nowy geszeft kaczyńskiego.
    zakażą uboju rytualnego ale jak zwykle zrobią wyjątek dla „wyznawców” zła. I teraz ten pierdyliard ton maltretowanych zwierząt będzie dalej „ubijany rytualnie” ale handlować tym będą jedynie młodsi i głupsi.

   9. Ja nie bronię gałęzi przemysłu tylko bronię ludzi którzy z tego żyją! Ty Katharos jak widzę nie masz zdroworozsądkowego podejścia tylko masz podejście ideologiczne. Coś ci się nie podoba to trzeba to zniszczyć, zdeptać i tyle. To samo robi teraz PiS. To jest bolszewickie myślenie! Pytam Cię po raz kolejny z czego ci ludzie na wsi będą żyli jak im zniszczą hodowle? Mają uprawiać szczaw i mirabelki i jej jeść? Pomyśl trochę do diabła a nie tylko widzisz zwierzątka i zwierzątka. Szlag człowieka może trafić. Sam też jestem zbulwersowany jak ktoś znęca się nad psem czy kotem, ale z tego powodu nigdy bym nie zniszczył hodowli zwierząt. To tak jakby zamknąć wszystkie warsztaty samochodowe, bo w którymś wylewają stary olej w ziemię. Skończ z tym bolszewickim myśleniem. Lewactwo też się tylko troszczy o zwierzątka a ludzi ma w d..

   10. Wolny Człowieku, rolnicy, jak sama nazwa wskazuje, zajmują się ROLNICTWEM.
    Hodowla zwierząt dla pozyskania z nich futer nie jest gałęzią rolnictwa.
    Nie interesuje mnie, z czego ci ludzie będą żyć.
    A z czego będą żyć właściciele , zakrojonej na szeroką skalę , gastronomii? I innych branż, które zostały zamknięte? Pomyślałeś o tym?
    Hodowca to nie rolnik. Zapamiętaj to sobie.
    Do tej pory istniało społeczne przyzwolenie na znęcanie się nad zwierzętami, męczenie ich, głodzenie, bicie , katowanie, ale koniec z tym.
    Zaczęła się rewolucja i nic jej nie zatrzyma.
    A ci ludzie , już dawno temu, powinni sami z siebie zakończyć ten bestialski proceder i zająć się uprawą szczawiu i mirabelek.
    Moja postawa to nie bolszewizm, tylko człowieczeństwo.
    Za to Twoja postawa i podejście do tematu mnie martwi. Musisz się nad sobą poważnie zastanowić.

   11. Słuszna uwaga, ale to i tak nie ma znaczenia. Ubój rytualny to rzeź satanistów i nigdy nie powinien mieć miejsca.
    Nie powinniśmy dziś tracić czasu i energii na rozmowę o tej chorej religii i jej bestialskich praktykach.
    To musi zniknąć.

   12. ,, Rolnictwo polega na hodowli i uboju zwierząt, nie tylko uprawie roślin. Tak było, odkąd ludzkość sięga pamięcią. Ludzie nie przestaną nagle, ot tak, jeść mięsa, bo ktoś ma wielkie uczucia dla zwierząt. A żeby pozyskać mięso, trzeba zwierzę zabić. Taka jest brutalna rzeczywistość, czy to się komuś podoba, czy nie. I nagle to się nie zmieni. ”

    Całkowicie popieram to, co mówisz.
    Chcą ludzie jeść badyle? Niech jedzą.
    Chcą ludzie jeść mięcho? Niech jedzą.
    Nazywanie hodowcy zwyrodnialcem, jak czyni to nasza droga, czcigodna Katharos, jest wielkim nieporozumieniem.

    Głaskając kotka czy pieska na kanapie i oglądając milusińskie filmiki o zwierzątkach można zryć sobie banie(swego czasu tak sobie zryłam)
    Skoro zwierzątka są takie kochane, to można bez najmniejszych obaw zapuścić się w dżunglę, w dzikie ostępy leśne i przekonać się, stając oko w oko z milutkim lwem, tygrysem, niedźwiedziem, słoniem wolno żyjącym, boa dusicielem, czy jakże sympatyczną sforą psów dingo, żyjących m.in. na pustynnych terenach.

    A może bliskie spotkanie z przemiłym krokodylkiem, albo waranem, który nie rozszarpuje żywcem ,,posiłku”, jak robią to inne zwierzęta, tylko ugryzie tak leciutko, infekując truciznę i czeka trzy dni, aż stan zapalny unieruchomi świadomą wszystkiego ofiarę?
    No i jeszcze te wstrętne ptaki zjadające takie cudowne żuczki, ślimaczki i Bogu ducha winne inne owadziątka.

    A nasz cudowny kociunia, gdyby dane mu było upolować myszkę: to dopiero humanitaryzm w maltretowaniu ofiary, która dopiero jest zjadana, gdy zębusie połamały jej żebra, nóżki, zmiażdżyły narządy.
    Ale to przecież kotek tylko się bawi myszką – o, jak miło!

    A tak w ogóle to cała Natura tak się ucywilizowała, że nikt nikogo nie zżera, nie poluje, nie przegryza gardeł, nie rozszarpuje żywcem; wszyscy jedzą zielsko i jest sielsko i anielsko.

    Tyle, że gdyby podłączyć wariograf(pewien pan robił takie eksperymenty na roślinach) do marcheweczki w ogródku, do której zbliża się ,,gospodyni- morderca” tylko z zamiarem(jeszcze niczego nie robi) wyrwania jej, urządzenie rejestruje nagłe impulsy, jakie nie miały miejsca, zanim ,,oprawczyni” znalazła się w pobliżu.

    Ale co tam! Tego nie widać, nie słychać to można…

    Jajeczka broń Boże, mleczka, jogurciku, parmezanka też nie wolno, bo to nieludzcy hodowcy kurek, krówek i kózek hodują te zwierzątka.
    Kremik z kozim mlekiem też ohyda!
    Na śniadanko płateczki z mleczkiem? – toż to jawna współpraca z hodowcą zwyrodnialcem!
    A wszystkie odżywki mleczne dla małych dzieci – to samo.

    Czy tak dedukując, nie dochodzimy do postawionego przez siebie muru?

    Zgodzę się z naszą nieocenioną Katharos, że świat zszedł na psy.
    Powiem więcej, zwariował.
    Jednokierunkowo zryte nasze banie zatracają zrównoważony odbiór rzeczywistości.
    Zmanipulowani do granic wpadamy w ekstremalną, wybiórczą ocenę, poszukujemy zwolenników naszych wąsko pasmowych racji, wrzeszczymy na innych tylko dlatego, że mogą mieć inne, równie racjonalne zdanie.

    A najciekawsze jest to, że naszą cenną energię, którą moglibyśmy przeznaczyć na zachwalanie zachowań według nas dobrych, w całości tę energię spożytkowujemy na walkę z ludźmi o innych zapatrywaniach.
    Brakuje nam w tym wszystkim szerszego oglądu ewolucyjnego, dziejowego w połączeniu z naturalnym stworzeniem świata.

    Miłego!
    PS. ,,Kurtkę z gąbką w środku sobie kup, na zimę.”
    To bardzo dobra propozycja, ale nie dla mnie.
    W plastikowych ubraniach po prostu się duszę.
    Może ja nie oddycham tylko ustami, ale całym ciałem! 🙂
    Podziwiam ludzi, którzy noszą na sobie nieprzepuszczające powietrza folie i wcale im to nie przeszkadza.
    Od zawsze noszę ciuchy z naturalnych tkanin; lniane, bawełniane lub wełniane, bo tylko w takich się dobrze czuję.

   13. Krysiu z Lasu, odniosę się do Twoich słów mimo, że nie są skierowane do mnie bezpośrednio. Tyle kwestii poruszyłaś, że nie wiem, od czego zacząć.

    Może na początku podziękuję za słowa uznania – czcigodna i nieoceniona to bardzo miła ocena mojej osoby. Dziękuję.
    Fason trzymać należy.

    I do sedna. Po pierwsze nie rozumiem, dlaczego zrównujesz samą siebie ze zwierzęciem. Siebie i innych ludzi i w takim towarzystwie się stawiasz.
    Nie możemy postępować jak zwierzęta, ponieważ nimi nie jesteśmy. Każdy człowiek otrzymał w darze dość specyficzne i przynależne tylko ludziom uczucie. Sumienie.
    Każdy człowiek, nie mylić z psychopatą i zwyrodnialcem – to nie ludzie.
    Zwierzęta nie posiadają sumienia i nie mogą go mieć. Gdyby tak było, na świecie zostaliby już tylko roślinożercy. Mięsożerne istoty, kierowane sumieniem, nie byłyby w stanie zabijać, by żyć i szybko wymarłyby, rzecz jasna.

    Po drugie.
    Widzę, że Jesteś zaznajomiona z obyczajami dzikich zwierząt. Ja również. Nie oglądam familijnych programów o słodkich kociakach i puchatych szczeniaczkach.
    Szprycowałam się przez długi czas brutalnością dzikiej natury i wiem, do czego zdolne są zwierzęta, wspomniane psy dingo, hieny czy likaony.
    W tym miejscu mała uwaga – wielkie koty zabijają w sposób humanitarny. Zdarza się, jednak niezwykle rzadko, że lew czy jaguar zaczyna jeść żywe jeszcze zwierzę. Czyni to tylko wtedy, gdy z powodu gabarytów ofiary, nie jest w stanie rozpiętością swojej szczęki jej zadusić.

    Po trzecie, i chyba najważniejsze.
    Nigdy, ani u TAWa, ani w rozmowie bezpośredniej z kimkolwiek nie powiedziałam, że ludzie mają przestać spożywać mięso czy produkty odzwierzęce.

    JA CAŁY CZAS PISZĘ, ŻE JESTEM PRZECIWNA ZNĘCANIU SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI, CELOWEMU CZY ŚWIADOMEMU ZADAWANIU IM BÓLU.

    Nie mam nic przeciwko jedzeniu zwierząt, sama spożywam kurczaki i ryby, nabiał również, jednak zwierzęta muszą mieć zapewnione jak najlepsze warunki życia – muszą mieć przestrzeń, jedzenie, wodę, opiekę lekarza, no muszą być szczęśliwe. Nie mogą cierpieć za życia, by następnie cierpieć w trakcie umierania, nierzadko długiego, ponieważ niektóre norki, upchane do granic możliwości, przeżywają zagazowywanie i procedura jest powtarzana.
    To jest bestialstwo, nie ma dwóch zdań.

    Jeść musimy, ale futer nosić już nie. To nie epoka kamienia łupanego – aby się odziać i ogrzać, musimy obdzierać zwierzęta ze skóry.

    No i, co często słyszę – to jedź do Afryki, jedź tu, jedź tam.
    Tak, ludzie jeżdżą tam, tam, wszędzie. Z karabinami, by mordować zwierzęta. To człowiek stanowi zagrożenie dla krokodyla, a nie na odwrót.
    To człowiek stanowi zagrożenie dla pum, lwów czy leniwców, które wspinają się na samochody, których wcześniej tam nie było.
    Ludzie zabierają zwierzętom dom, by następnie mordować mieszkańców tego domu.

    Jeśli ktoś zaanektowałby moje mieszkanie, rozplenił się w nim, a następnie mnie zastrzelił, bo śmiałabym nadal w tym miejscu mieszkać, to chyba nie byłoby normalne?

    To ludzie stanowią zagrożenie dla zwierząt, przyrody i samych siebie.

    Niech każdy robi swoje, nie wchodzi w drogę innym stworzeniom i będzie gitara.
    W jakim celu miałabym odbyć podróż do Afryki, to bez sensu.
    Czy dzikie zwierzęta zabierają naszą przestrzeń, polują na nas w miastach? Nie.

   1. Rozumiem Katharos i rozumiem Wolnych Słowian, Katharos widzi dalej ewolucyjnie niż Wolni, przepraszam z całym szacunkiem, ale jeśli my zabijamy istoty żywe by przeżyć to nie miejmy pretensji do Reptyli, że jedzą nas i piją krew naszych dzieci. Wolni kieruje się troską o ludzi, którzy żyją z hodowli, szanuję tę troskę i chylę czoła, lecz jeśli żyjemy w tej chwili – JEŚLI – w CZASIE WIELKIEJ ZMIANY – poszerzenia świadomości – to niestety ale nie ma w nowej rzeczywistości miejsca dla zysku pochodzącego z cierpienia innych! Jestem z wykształcenia technikiem przetwórstwa mięsa, wiem jak umiera zwierzę, nie różni się to niczym od śmierci zadanej człowiekowi. Na całe szczęście nigdy nie pracowałam w zawodzie. Pewnie, że nie jestem święta i czasami jem mięso, choć coraz mniej, i tak, to jest hipokryzja z mojej strony, ale może zmiana u mnie zachodzi powoli…Patrząc z perspektywy starego świata – hodowla i ubój jest ok, ale stary świat upada Kochani, chyba, że w to nie wierzycie, to spoko, tylko że wtedy nie narzekajcie na naszych pasterzy-dozorców i cieszcie się z obostrzeń…

   2. Iw, Twój głos jest w tej chwili na wagę złota. Jako specjalista, osoba znająca temat od podszewki, powinnaś zabierać głos, w tej sprawie i mówić o tym głośno.
    Uważam, że troska o dobro zwierząt i otaczającej nas przyrody to w tej chwili sprawa kluczowa.
    Mnie, póki co, zdecydowana większość ludzi uważa za wariata.
    Uczuć nie da się zmaterializować, więc, w stechnokratyzowanym świecie nie mają racji bytu. Mój ideologiczny, uczuciowy głos się nie liczy.
    Co innego Twój. Możesz ludzi przekonywać w sposób racjonalny nawet, jeśli towarzyszą temu uczucia. Racjonalizmem możesz je przykryć, a ja nie 🙂

   3. Zmiana swiadomosci i nawykow zajmie cale pokolenia.
    Kiedys wysluchalam, ze przejscie do 5D zajmie kilkanascie lat liczac od roku 2012. Nasze zniewolenie z wszystkimi tego konsekwencjami trwalo tysiace lat. Trudno mi wiec przyjac do wiadomosci, ze ludzkosc ma tak krotki czas na zmiane swiadomosci. Sadze wiec, ze to jest raczej czas odsiewu tych, ktorzy w ogole nie rokuja nadziei na zmiane, a ci ktorzy jakas rokuja przejda dalej. Posprzataja i „popchna wozek ewolucji”. Mam tu na mysli minimum swiadomosci, minimum potrzebne do „przekroczenia mostu”.
    Oczywiscie, ja sie tylko glosno zastanawiam.

   4. Jeszcze coś dodam, kierowanie się energią serca czyli miłością, co MA MIEĆ MIEJSCE TU I TERAZ – jeśli oczywiście chcemy wszyscy zmiany o której tyle się mówi na różnych forach czy kanałach z duchowym rozwojem itp. – czyli to kierowanie się sercem w życiu, nie ma nic wspólnego Kochani Wolni Słowianie z kierowaniem się rozsądkiem – rozsądek to oręż umysłu a to nie umysł ma być narzędziem ZMIANY a SERCE! To co należy do starego świata – UPADA, ODCHODZI! Piszesz, że hodowla, zabijanie istot żywych dla korzyści człowieka jest ok, bo tak było od wieków, co nie znaczy, że było wzorcowe. Nasza niewola nie trwa lat kilkaset ale może tysiące. Nikt nie ma prawa niewolić i zabijać innych bo to jest niewzorcowe. Słowa jaszczura jahwe – by czynić sobie ziemię poddaną nie mają nic wspólnego z Miłością. Każda istota wolna ma prawo do życia a nie ma prawa odbierać go innym, zwłaszcza dla korzyści materialnej czyli dla zaspokojenia także głodu.

   5. Zgadzam się w 100%. Każda istota rodzi się wolna i taką ma pozostać.
    Obowiązkiem człowieka jest opieka nad zwierzętami i ochrona przyrody. Obowiązkiem.

    Tak, ludzie uczynili sobie ziemię poddaną, efekty widać.
    W 2021 roku przez świat ma „przejechać walec kataklizmów”.
    Teraz Ziemia uczyni poddanych z nas.

   6. Katharos, nikt nie wie, jak będzie wyglądał 2021, w moim odczuciu będzie nam dużo lżej, możemy gdybać 🙂

   7. Łukasz, nikt nic nie wie, ale straszeni jesteśmy czym się da, z każdej strony.
    Słyszałeś zapewne o resecie 2024?
    Jeśli wszystko zmierza w dobrym kierunku, a zakończyć się ma walnięciem asteroidy, to po co to wszystko?
    To bez sensu.
    A najgorsze, że nie ma się gdzie schować, ani gdzie uciec.

   8. Ale coś mi serducho zaczęło przypiekać. Wątpię żebyśmy w ten sposób byli w stanie pociągnąć kilka lat, wydarzenia zresztą są zbyt dynamiczne.

    Raczje to końcówka. Jak jest Ci smutno pamiętaj, że jest nas więcej, a finalnie zbieramy tylko doświadczenia, które mają nas umocnić, zawsze cześć nas czuwa nad nami,a że tylko cialo jest śmiertelne nie ma się czego bać 🙂

   9. Ale ja nie chcę umierać. Mnie się tu podoba. Ja kocham zwierzęta, drzewa, kwiaty, rzeki, ślimaki. No nie, ślimaki nie.
    Mam dość.
    W darknecie krąży list kanadyjskiego polityka, w którym mówi, jak jest i jak będzie.
    Wszystko ma się rozstrzygnąć w lipcu przyszłego roku. Otrzymamy dochód podstawowy, ale nie za darmo. Ceną będą nasze nieruchomości i ruchomości, oszczędności oraz przyjęcie szczepionki. To nie będzie przymus, ale kto nie przyjmie tych warunków, zostanie umieszczony w obozie .
    To na razie plan dla Kanady.
    Masz rację – jest mi smutno . Bardzo.
    Światem rządzą szaleńcy, a miało być tak pięknie.
    Ich jest garstka, a nas prawie 8 000 000 000 I nic nie możemy zrobić?
    Niepojęte.

   10. [Lukasz] nikt nie wie, jak będzie wyglądał 2021
    ————-
    Rok 2021 ma byc ponoc kontynuacja roku 2020 (dokrecanie sruby, protesty, demonstracje, ujawnianie, odslanianie, odslanianie sie). Dopiero w 2022 bedzie troche lzej, rozpocznie sie budowanie NOWEGO.
    Moze TAW sie wypowie.

   11. Budowanie Nowego rozpocznie się wraz z wejściem Jowisza i Saturna (trochę później Plutona) do fazy Wodnika. A więc już w grudniu. W styczniu wszystkich zelektryzuje wiadomość o projekcie wprowadzenia na całej naszej przepięknej planecie Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego (Basic Income) dla każdego mieszkańca naszej przepięknej planety.

   12. Dochod bezwarunkowy i umorzenie dlugow. Slyszalam, ze to ma byc cos za cos. W zamian…. przymusowe szczepionki i rezygnacja z wlasnosci prywatnej na rzecz Miedzynarodowego Funduszu Walutowego. Ponoc ich plan sie nie powiedzie, nie zda egzaminu na dluzsza mete. W najgorszej sytuacji sa ci, ktorzy pobrali kredyty na mieszkania, domy, samochody. Tak wiec, jezeli nawet cos tam wprowadza, to trzeba bedzie to jakos przetrwac.
    W Kanadzie szykuja sie drastyczne obostrzenia, takie jakie wprowadzili w Australii. Ponoc takze na krotka mete; plan sie nie powiedzie.
    ***Jezeli juz…. sadze, ze dopiero ludzki rzad wprowadzi dochod bezwarunkowy bez warunkow.😉😉

   13. Zmiana świadomości w kwestii zwierząt nie zajmie tak wiele czasu. 🙂 W jednym z artykułów prorokowałem, że na Gai za 50 lat nikt nie będzie jadł mięsa – ale to czarny wariant. Bez wyzwolenia zwierząt nie ma pełnego, prawdziwego wyzwolenia ludzi. A na energie przemocy i rytuały krwi nie pozwolą nowe energie, wibracje, algorytmy, duchowość. Zresztą… wszystko przyspiesza. W bardzo dobrą stronę. 🙂

   14. Wszystko możemy, piszę o tym TAW, śpiewają wieloryby. Kreujemy otaczającą nas rzeczywistość. Jeszcze nie w zakresie totalnego odcięcia tych płaszczyzn, ale już w zakresie blokowania dostępu dla pewnych szkodliwych bodźców.

    Jeśli kochasz naturę, to Gaja kocha Ciebie.

    Jeśli karmisz wilka, to wilk rośnie i pożera.

   15. Ciekawostka na czas przejsciowy.
    Jeszcze cos mi sie przypomnialo. Nie znaczy, ze to wszystko zacznie sie dziac w 2021, moze w ciagu kolejnych kilku lat, ale napisze. Ponoc USA i Kanada rozpadną sie. Kazdy stan (ewentualnie koalicja stanow) i kazda prowincja/terytorium stanie sie oddzielnym panstwem. Stare umowy przestana obowiazywac, a nowopowstale panstwa wprowadza nowe prawa. Ponoc to jedyny sposob, aby uwolnic sie od gadow. Oczywiscie, aby to sie zadzialo w polityce musza pojawic sie nowi LUDZIE. Kiedys czytalam, ze Ontario połączy sie z polnocno-wschodnimi stanami. Czy tak sie zadzieje? To sie okaze. Kilka miesiecy temu czytalam, ze jakas prowincja na preriach (juz nie pamietam, chyba Alberta) przebąkiwała o autonomii, od USA chce sie oddzielic Kalifornia.
    ***Administracyjnie Kanada jest podzielona na 10 prowincji i 3 terytoria

   16. „Ponoc USA i Kanada rozpadną sie”.

    USA mi wisi. Ale cieszę się, że rozpadnie się Kanada. I będą nowe prawa. Może sprawiedliwe i ja się na tę sprawiedliwość załapię.

 4. A ja myślałam, że śnię, czytając i widząc plakat na pewnym kościele: zamaskowany ktoś z różańcem w dłoni i napis „trzeba nam łaski i maski”. Ludzie, Pobudka! Robią was w wuja!
  Kk jest przeciw wam.
  Zawsze czułam sprzeciw na dźwięk słowa duszpasterz. Moja Dusza jest wolna, po co jej jakiś nadzorca.
  Devingo, świetna robota. Ci, co nie wiedzą, może to ich ruszy. W końcu.

  1. Zresztą, co to za wiara (wiara na tekturowych nogach 😷), skoro parafianie i ich pasterze boją się świrusa? Jakoś nie wyobrażam sobie Biblijnego Jezusa w maseczce, który się boi 😁 Czy katolicy nie widzą jak atrapowy jest ten ich kościół i ich „wiara”? To jest żałosne i powinno katolikom dać do myślenia. Ludzie małej „wiary”, ubrani w maseczki, w kościele (celowo z małej litery) „modlący się” przed Tabernakulum, gdzie ponoć mieszka Jezus Chrystus. Jezus, jeśli to zobaczył, to złapał się za głowę i powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wychodzę z takiego kuścioła i nie oglądam już tv TRWAM 😁

   1. No właśnie! Co to za wiara, skoro ludzie się boją?
    Ja weszłam z ciekawości do środka, a tam co?
    Płyn dezynfekujacy 🤪
    Reasumując, są to dowody, że ta instytucja to pic na wodę, fotomontaż.
    Tam nie ma wiary, nadziei i miłości.

   2. Religia skutecznie zabija zdolności kognitywne, więc myslenia nie należy się po takich osobnikach spodziewać.

    Uwierzą we wszystko, co im autorytet powie.
    A co by powiedział Jezus ?
    Nie wiem, trudno powiedzieć, bo raczej nie istniał jako żywa osoba.
    A jako postać literacka też nie wiem, co by powiedział. O tym decyduje autor, czyli twórca postaci. W tym przypadku J. Flawiusz.

  2. ,, W 2021 roku przez świat ma „przejechać walec kataklizmów”.
   Teraz Ziemia uczyni poddanych z nas.”

   Z pewnością nie jesteśmy pierwszą cywilizacją na tej Ziemi.
   Znamy z lekka poprzednich kilka, a mogły być ich tysiące i to bardziej zaawansowanych od naszej.
   Wszystko co niewzorcowe, co odbiega od Praw Natury ginie.
   Czy Ziemia ma w swej naturze cykliczność kataklizmów, za pomocą których rozładowuje nabrzmiałe anomalie przyrody, czy cywilizacje jej w tym pomagają – to pytania bez odpowiedzi.

   Jedno jest pewne; obecny człowiek nie pomaga Ziemi żyć.
   A jeśli nie pomaga, a wręcz przeszkadza, to nie dziwi, że zostanie potraktowany jak intruz, który błędnie założył, że może stać się władcą Ziemi.

   Natura bez człowieka radziła sobie i radzi doskonale.
   Człowiek bez Natury nie przeżyje dnia – i jaki to władca?

   Miłego!

   1. To faktycznie zmierzamy ku lepszemu 🙄
    Ku zagładzie . To mnie pocieszyłaś.
    Idę skoczyć z mostu.

   2. ,, To faktycznie zmierzamy ku lepszemu 🙄
    Ku zagładzie . To mnie pocieszyłaś.
    Idę skoczyć z mostu.”

    Człowiek ma prawo bronić się przed złym traktowaniem i szuka na to wiele sposobów.
    Czy Ziemia dająca życie człowiekowi ma podobne prawo?
    Gdy człowiek stanie się dobry dla Ziemi, ona jako oddana, odpłaci mu tym samym.
    Na szczęście dobra jest więcej niż zła, bo Gaja istnieje, a my razem z nią.

    ,, W styczniu wszystkich zelektryzuje wiadomość o projekcie wprowadzenia na całej naszej przepięknej planecie Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego (Basic Income) dla każdego mieszkańca naszej przepięknej planety. ”

    Może wszyscy Tawerniacy wiedzą o co chodzi z Bezwarunkowym Dochodem Podstawowym, tylko ja jestem ciemniak 🙂 (naprawdę).

    Wychodząc z założenia, że kto pyta, ten nie błądzi, czy mógłbyś mi Tawcio powiedzieć, o co chodzi z tym dochodem.
    Jakie to przyniesie wymierne, życiowe skutki dla przeciętnych zjadaczy chleba, do jakich się zaliczam?
    W jaki sposób wpłynie to na dobrostan Ludzi, na relacje między Narodami, na bardzo podciętą obecnie gospodarkę naszego Kraju itp.?
    I pytanie z serii dociekliwych 🙂 ; kto zainicjuje taki projekt?

    Nawet nie za bardzo umiem precyzować pytania w tej materii, ponieważ moja wiedza w tym względzie, co tu dużo mówić, jest praktycznie zerowa.

    Miłego!
    PS. A! I z góry dziękuję!

   3. Krysiu, dochód podstawowy to w skrócie zabrać bogatym i dać wszystkim po równo.
    Mogą tak zrobić, ponieważ, kiedy to się skończy, niewiele nas zostanie. Będą nas wykańczać na różne sposoby i skończą, kiedy osiągną zamierzony efekt.
    W tej sytuacji, faktycznie, zemsta natury staje się w pełni uzasadniona.
    Przed chwilą się dowiedziałam, że wojsko ma włazić do mieszkań i przymusowo testować.
    Zakup testów dla wszystkich to koszt 19 000 000 000 zł, poza tym przetestowanie wszystkich jest bez sensu, ale tu chodzi o nakręcanie spirali strachu.
    Mam nadzieję, że ci faszyści i złodzieje poniosą zasłużoną karę i będzie bardzo dotkliwa.

   4. Katharos, dochód podstawowy to nie jest „zabrać bogatym”. Poczytaj 15-stronicowy traktat prof. Philippe’a Von Parijsa, który od 20 lat tłumaczy prostym ludziom proste sprawy.

    Większość z Was tu odtwarza wgrane Wam programy kapitalistycznej marksistowskiej ideologii.

    To są programy fałszywe i niewzorcowe.

    Matka Ziemia wyżywi nawet 20 miliardów populacji, nie tylko 8, bo ma taki potencjał.

   5. Przeczytałam i zgadzam się w 100%.
    Główną ideą jest wolność i sprawiedliwość, o czym wiedziałam bez czytania.
    I czym to się różni od tego, co napisałam? Zabrać bogatym i dać biednym? Niczym. I tak powinno się stać. Nie może tak być, że jeden ma pieniędzy „dosłownie od zajebania” ( cytat z ” Wilka z Wall street”, a inny umiera z głodu. A wszyscy dobrze wiemy, że ci najbogatsi wchodzą w posiadanie milionów, czy miliardów poprzez okradanie najbiedniejszych, w taki, czy inny sposób.

    Nie wierzę jednak w to, że ta utopijna idea ma szansę na realizację, a już na pewno nie w styczniu.

    Jak podano w artykule, o dochodzie podstawowym zaczęto przebąkiwać już 150 lat temu i co? I nic.

    W takim razie TAW, skąd pewność, że zostanie wprowadzony akurat w styczniu 2021 roku, jak rozumiem?

   6. Droga Katharos, nikt nie będzie niczego zabierał bogatym, nie jesteśmy bolszewikami. Bogaci, o ile nie kradli, mają pełne prawo do swego bogactwa.

    W styczniu Basic Income tylko ogłoszą. Jest duża szansa, że w Polsce wprowadzą go po upadku obecnego nierządu.

   7. TAW, żeby była jasność – podpisuję się rękami i nogami za wprowadzeniem dochodu podstawowego, nawet dla lenia i nieroba.
    Nigdy nie dostałam niczego od żadnego rządu i byłoby miło, gdyby to się zmieniło. To zbyt piękne, ale w obecnej sytuacji wszystko, chyba ,jest możliwe.

    Co do bogactwa – jest pojęciem względnym. Ktoś będzie czuł się bogaty zarabiając 5000 zł , inny 10 000 zyli, jeszcze inny 50 000 zł, a znajdą się i tacy, których apetyt nigdy nie zostanie zaspokojony.

    I tak – każdy, kto doszedł do wysokiego statusu majątkowego legalnie i uczciwie jest nie do ruszenia, wiadomo.
    Pisząc bogaci mam na myśli złodziei. Kto to jest – wiemy. Nie jest to sąsiad zza ściany.

   8. https://www.youtube.com/post/Ugw2wQSbmqkvjs-R8XR4AaABCQ

    „Łącząca nas energia Miłości ma zdolność świadomego rozpuszczania programów separacji i ukierunkowania naszego wspólnego pragnienia, by zjednoczyć się, by wspierać, podnosić, dzielić się i tworzyć – rozwijać nowe rzeczywistości w najpiękniejsze możliwe doświadczenia oraz rozszerzać je dla wszystkich innych, na nie gotowych.

    Gdy nowy świat otwiera się w nas w środku jako wspaniały plac zabaw do odkrycia, stary świat traci swój urok, ponieważ już się w nas nie spełnia.

    Jedyne, co przeszkadza ci, by wejść w nowe doświadczenia, to własny umysł, własne wierzenia, postrzegane ograniczenia, jako własne uwarunkowania”.

    ~ Beata Socha

   9. „Katharos pisze:
    26 października 2020 o 20:22

    TAW, żeby była jasność – podpisuję się rękami i nogami za wprowadzeniem dochodu podstawowego, nawet dla lenia i nieroba.”

    nie. to 100% definicja żydokomunizmu.
    wszyscy będą zapier… za miskę ryżu a młodsi i głupsi będą pilnowali interesu. spróbuj się z tego po 5 latach odkręcić.

 5. Ciekawe jak się rozwinie świrus u naszego miłomściwie nam panującego Andrew? Przedstawienia dla goim ciąg dalszy…A jakiś poseł Śmiszek(nazwisko adekwatne do jego wypowiedzi sejmowych) chce kar grzywny a co lepsze więzienia dla ludzi głoszących antyświrusowe tezy…

  1. Oto jaką modlitwę wymyślił pewien Polak.😆

   „Za to co nam urządził pustynny rząd, dzisiaj pozostaje nam tylko codzienna modlitwa do Stwórcy Wszechrzeczy:

   „Kochany Stwórco, zabierz do siebie na drugą stronę i to jak najszybciej, wszystkie ludzkie szumowiny z polskojęzycznego rządu, zabierz tych szubrawców, kłamców i bandytów, którzy pod pozorem ogólnego dobra dla nas, niewolą nas i chcą eksterminować. Zabierz ich Stwórco, bo sami nie dajemy sobie z nimi rady. Zabierz ich, bo my ich tu nie chcemy. Chociaż nazywają siebie wybranymi ‚We the people”, to są to ludzkie bezwartościowe plewy, są to zwykłe chwasty, które nadto wyrosły i sieją postrach wokół słabszych pięknych roślin. Zabierz ich Stwórco: (tu wymieniamy o kogo nam chodzi), zabierz ich z tej pięknej Ziemi na drugą stronę i osądź, niech więcej nam nie szkodzą, prosimy Ciebie Stwórco”

 6. Czy ktoś zna treść ostatnio przepchniętych ustaw?
  Podobno przy okazji ustawy aborcyjnej przepchnęli obowiązek szczepień. Ustawa o bezkarności lekarzy nabiera innego znaczenia, jeśli to prawda.

  1. W ustawie o zwalczaniu epidemii i chorób zakaźnych jest art. 36, który mówi, że kto nie podda się obowiązkowym szczepieniom, to można wobec niego zastosować środki przymusu bezpośredniego, np. przez przywiązanie pasami, ale jest mowa o podaniu mu przymusowo leków. O szczepieniu nic nie ma. Ten artykuł był w pierwotnej wersji ustawy z 2008 r. i nie został teraz, z tego, co widziałem, zmieniony. Zatem to PO takie coś wprowadziło już 12 lat temu. Dotyczy to tzw. stanu epidemii, czyli tego, co mamy teraz.

  2. Tak to prawda, po północy przy prawie pustej sali knesetu, gdyż większość p(osłów) głosowała zdalnie, przepchnięto ustawę o obowiązku szczepień.
   Oczywiście przeciw była tylko Konfederacja i paru wstrzymujących się, ale nie sprawdzałam z jakiego byli „worka”😬

  3. Oto jaką ustawę zgotowali nam politycy z wiejskiej !

   „Ustawa ta została przepchnięta w cieniu afery trybunału konstytucyjnego dotyczącej aborcji jako operacja fałszywej flagi i temat zastępczy !

   Dz.U.2020.1845 t.j. | Akt obowiązujący Wersja od: 20 października 2020 r. Art. 36. [Zastosowanie środków przymusu bezpośredniego]

   1. Wobec osoby, która nie poddaje się obowiązkowi szczepienia, badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zabiegom sanitarnym, kwarantannie lub izolacji obowiązkowej hospitalizacji, a u której podejrzewa się lub rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób, może być zastosowany środek przymusu bezpośredniego polegający na przytrzymywaniu, unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków.

   2. O zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego decyduje lekarz lub felczer, który określa rodzaj zastosowanego środka przymusu bezpośredniego oraz osobiście nadzoruje jego wykonanie przez osoby wykonujące zawody medyczne. Każdy przypadek zastosowania środka przymusu bezpośredniego odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

   3. Lekarz lub felczer może zwrócić się do Policji, Straży Granicznej lub Żandarmerii Wojskowej o pomoc w zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego. Udzielenie pomocy następuje pod warunkiem wyposażenia funkcjonariuszy lub żołnierzy w środki chroniące przed chorobami zakaźnymi przez tego lekarza lub felczera.

   4. Przed zastosowaniem środka przymusu bezpośredniego uprzedza się o tym osobę, wobec której środek przymusu bezpośredniego ma być zastosowany, i fakt ten odnotowuje się w dokumentacji medycznej. Przy wyborze środka przymusu bezpośredniego należy wybierać środek możliwie dla tej osoby najmniej uciążliwy, a przy stosowaniu środka przymusu bezpośredniego należy zachować szczególną ostrożność i dbałość o dobro tej osoby.”

   1. Kalinko, nasz rację, Warszawskie ścierwo rządy Jarosława nie dotrwają do marca 2021.
    Ponieważ są to tchórze nad tchórzami, strach ich zabije i nikt nie będzie płakał za nimi.

   2. Dziękuję SłowiAnko.
    Szkoda, że okazalo się to prawdą. Mam nadzieję, że jak pisze TAW, nie dojdzie do tego.

 7. W Warszawie zadyma. Polincja potraktowała spokojnie i pokojowo protestujących przeciwko pseudopandemicznym restrykcjom gazem. Jedną starszą kobietę idącą spokojnie z polską flagą jakiś polincjant walnął pałą w plecy. Na placu bankowym strzelali gumowymi kulami. Co za swołocz. Może to wkurzy ludzi i następnym razem będzie ich więcej.

  1. Polincja już z 1,5 godziny trzyma kilka osób, co niosło polską flagę. Nie chcą ich wypuścić, aresztować też ich nie aresztują. To jest dręczenie ludzi. Poseł Braun poszedł interweniować. Może ich w końcu wypuszczą.

   1. Posła Brauna szczególnie właśnie teraz pokochałem. O polincji to nie chce już nawet gadać, tak mnie wkurwili 😠

   2. ViS, nie ma się co ekscesówać, oni nie służą ludziom, narodowi, tylko są pośrednikami, wykonują bezrefleksyjnie odgórne przykazy. To kwitesencja dogorewającego systemu. Wypowiedzenie posłuszeństwa w tych służbach, jawne kwestionowanie rozkazów stanowiłby gwóźdź do trumny tego systemu.

    Swoją drogą, nie podejrzewałem, że kwestia kobiet wystrzeli taką iskrą. Dawno nic nie poruszyło takiej liczby krajan, w tylu lokalizacjach. Warto się nad tym zastanowić..

    Cały czas chodzi mi po głowie, czemu od dłuższego czasu nic nie słychać o wojsku. Mam przeczucie, że mają do odegrania istotną rolę.

   3. @Łukasz
    To jest akcja grubymi nićmi szyta. Celowe napuszczania jednych na drugich, ciekawe ile płacą organizatorom. Marsze w dużych miastach „spontaniczne” ok, ale wymalowane kościoły i ulice w takim zadupiu jak Otwock, to już gruba przesada. I akurat teraz jak ustawę covidiańską robili, to trybunał wyskoczył jak filip z konopi z „kompromisem aborcyjnym”.

   4. Zgadza się Majk, faktycznie kole w oczy czas w jakim wyskoczyli z tym tematem, kiedy wszyscy już podkurwieni chodzą. Co do popisanych kościołów, też uważam, że to przesada, pomijając instytucję samą w sobie, to nikt nie pisze podobnych frazesów po np. siedzibie TK.

    Poruszenie jest duże i obrazki cieszą oko, ale może faktycznie celowo wbili kij w mrowisko… Pytanie która strona popchnęła wydarzenia.

    Koniec końców, pomogło to wyklarować siłę / pierwiastek żeński, może chodziło i protesty same w sobie, żeby zobaczyć / zbadać siłę reakcji.

   5. Łukaszu, Chabydło samo strzeliło sobie w stopę tym wyrokiem trybunału konstytucyjnego, bo tej pięknej życiodajnej żeńskiej Energii, która się z ogromną MOCĄ DUCHA Źródła rozlała w Naszym kRAJu, już nikt nie jest w stanie zatrzymać, bo to jest ta NASZA ISKRA, która miała wyjść z Naszego Kraju i oczyścić z brudów Ciemności tę Ziemię.

    Jak mówi przysłowie: nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
    A to się właśnie na Naszych oczach zadziewa, my tylko tam kierujmy energię wsparcia z Naszych Serc. 💓💓💓💓💓

   6. I tak będzie Słowianko 🙂 Pisząc te słowa, odczuwam przechodzącą przez ciało falę odprężenia. Widać metę w tym maratonie ciągnącym się od pokoleń. Wolna, nieskrępowana planeta, wolni i nieskrępowani jej mieszkańcy.

    Zauważcie, jak pogłębiło się odczuwanie od czasu tego całego zamieszkania i ile treści zostało wyjawionych w ten czy inny sposób, przez ostatnie pół roku.

    .https://www.youtube.com/watch?v=Ftm2uv7-Ybw

   1. Adrem, poseł Braun ma immunitet.
    Na dzień dzisiejszy robi dobrą robotę, bo na protestach ujmuje się za Ludźmi – to mi się bardzo spodobało. Generalnie, to oczywiście zgadzam się z Tobą Adrem, że „trzeba patrzeć na ręce”, również posłowi Braunowi. Poseł Braun mi się podoba w tym co robi – dlatego mam dla Niego dużo sympatii, ale ślepo też nie można wierzyć 🙂. Masz racje.

   2. Nie wyczuwam od niego kłamstwa, co jest rzadkie wśród polityków. Zdecydowanie mówi w bardzo przemyślany, z pozoru niewydajny sposób, ale zauważyłem, że ma to na celu unikanie „łapania za słówka”. Zabezpiecza swoje tyły kwestiami religijnymi, co ugruntowuje jego pozycję, powoduje, że ciężej ją podkopać.

    Zgadzam się ViS, że stoi z ludźmi i za ludźmi, kilkukrotnie ich wyciągał z policyjnych pułapek podczas protestów, wykorzystując prawo. Ma jaja.

    Są potencjalnie cztery powody, dla których, nikt mu nic nie robi:
    1) wie coś istotnego
    2) nie ma na niego haków, nie dał się złapać w pułpaki, przekupstwa, układy itp.
    3) nie da się go zastraszyć
    4) stoi za nim ktoś lub coś dużego, co pomaga mu odgrywać jego role (sam mówi o sobie jako o aktorze)

    Zauważcie, że jego interwencje udostępniane w sieci często demaskują z imienia wydających polecenia służbom w trakcie protestów, co kiedyś może się przydać.

    Gość zdecydowanie wie co robi i jak to robić.

   3. On gra w grę, gdzie widzimy tylko obecny ruch, bez pryzmatu całości.

    Ten film nie zmienia kwestii odczuć w stosunku do osoby, nie chciało mi się go oglądać / słuchać w całości, przeskoczyłem po łebkach, jednak nazwisko Morawiecki rzuciło mi się w oczy 😉

    pozdrawiam Majk 🙂

 8. Kuu…wa mać! 🥴 Ponoć Witalij Kliczko, mistrz świata w boksie, ma tego „słynnego” koronaświrusa. Taki kozak, którego jak sądzę unikają w pubach najwięksi twardziele osiedlowi, jedzący zamiast płatków skorpiony na surowo i popijający to sokiem z tarantuli, dał się wkręcić w świrusową narrację ? 🥴😱

   1. Też tak sądzę. Kliczko to wybitny bokser, ale kto tam go wie po której on stronie barykady…Kliczko to chyba nawet „bawi się” w politykę na Ukrainie. Nie znam faceta osobiście i nie chodzę do pubów w których ten kolos przebywa i może dobrze, haha 🤣🤣🤣
    Jeśli chodzi o celebrytów, mistrzów sztuk walki i aktorów, to Piwa bym się chętnie napił przede wszystkim ze Scottem Adkinsem, bo chociaż też nie znam osobiście jakim jest człowiekiem, ale mam swoją sympatię do Scotta (bo to On mnie zainspirował do treningów i do tego, że w wieku 40 lat ruszyłem tyłek).
    Celebryci to celebryci i też nie wiadomo po której stronie barykady kto z nich jest – to oczywiste.

   2. Lekarze kują kasę niemiłosiernie. Już nie wiedzą, na co mają wydawać. Żądza pieniądza zżera ich jak żelazo rdzę.
    Przysięga Hipokratesa im na chuj.

   1. Wiecie, że mam duży dystans do wszelkich informacji oficjalnych i jak większość z nas, węszę tutaj drugie dno…

    Ale nie zdawałem sobie sprawy, że kanał Pana Adolfa śledził nawet „Super Express”.

    https://www.se.pl/kielce/nie-zyje-adolf-kudlinski-najslynniejszy-polski-preppers-zmarl-w-wieku-60-lat-aa-CNQc-dnrc-exBw.html

    https://echodnia.eu/swietokrzyskie/nie-zyje-adolf-kudlinski-slynny-swietokrzyski-preppers/ar/c1-15254686

   2. M.G. Pisze niewiadomo. A ja myślę, że wiadomo. Pooglądałam chwilkę po południu na youtube na żywo (nie lubię jak Polacy używają słowa „live”) wspomnienie o Panu Adolfie. Nie mogłam, łzy leciały. Nie wierzę, że nic mu nie zrobiono. Cześć jego pamięci.

   3. Adolf Kudliński był z krwi, kości i energii Serca najprawdziwszym z prawdziwych Lechitą Polakiem.
    Miał wspaniałą praktyczną życiową wiedzę , która z pasją udostępniał nam.

    Napomknę tylko, że do dzisiaj posiadam zdjęcia przeze mnie zrobione, jajek które przechowywałam przez 1,5 roku w soli, zgodnie z zaleceniem Pana Adolfa.
    TAWie Ty też je masz, bo ci je wysłałam.😆

    Do dzisiaj robię mięso w słoikach według przepisu Pana Adolfa, który zapodał w swoich filmikach na Yutubie.

    Był skarbnicą życiowej WIEDZY, którą chętnie dzielił się z nami, był 100% LACHEM pełnym Dobroci serca dla Nas i naszej ojczyzny.
    Miejmy go w pamięci na zawsze, bo tacy ludzie są prawdziwymi Iskrami Źródła Wszechrzeczy.

    Ponieważ WSZYSTKO i WSZYSCY jesteśmy JEDNO czyli energią ŹRÓDŁA, więc ta piękna Energia Pana Adolfa jest nadał z nami, jemu tylko Chabydło zatruło ziemski skafander, bo DUSZY nie ma możliwości ruszyć, bo Chabydlarze przecież jej nie posiadają, gdyż nie są Iskrami Źródła Wszechrzeczy, a tylko dziećmi Szatana.
    I te dzieci Szatana jeszcze narazie rządzą Naszym kRAJem, ale wiedz mój drogi Lechito Devingo, że ich koniec jest już bliski, dlatego tak dranie szaleją.
    Moja całodzienna mantra-modlitwa brzmi:

    Źródło mojego życia, Esencjo mojej miłości proszę spełnij moje jedno jedyne pragnienie, by gady, pozaziemskie Stwory i chazarskie bydło opuściło natychmiast mój kRAJ i moją Matkę Ziemię, aby wszystkie Twoje ISKRY Źródła żyły tu i teraz w szczęściu radości miłości i Dobrobycie, żeby nigdy już nie było głodu, wojen ani chorób.
    Nie mam żadnych innych pragnień.

   4. Dziwie sie, ze A. Kudlinski nie mial ochrony ze strony Sil Wyzszych, bo w dzisiejszych czasach tacy ludzie sa na wage zlota.

 9. A ja byłem w lesie w czwartek i wróciłem z kaniami w liczbie nie do opisania. Tego było mi mało i dziś w sobotę, byłem znowu. Słonko przebijające się przez drzewa, to jest to. Ptaków już prawie nie słychać, ewentualnie sójki, dzięcioły i sikory. No, ale dziś miałem niespodziankę. Słyszałem klangor żurawi. Potem na grupie fb grupowiczka wysłała zdjęcie klucza. Żurawie jeszcze są. Pozytywny szok i niesamowita niespodzianka. Załączam zdjęcia z lasu:

   1. Mój mąż jeździ zbierać, mamy już kilka słoików suszonych grzybów, zrobił sobie też kilka słoików marynowanych.

   2. My nie. Mój mąż to tradycjonalista, nowości ciężko u niego przepchnąć. Ale koleżanka kisi różne rzeczy. Chwali marchewki kiszone. Muszę spróbować i zrobić. Teraz „kiszę” jabłka z dzikiego drzewa rosnącego na posesji mojej synowej. Mam nadzieję, że będę miała swój ocet. Na wino już je czuć. W zeszłym roku zrobiłam ocet z liści i kwiatów żywokostu, ale jeszcze nic ztym nie robiłam.

   3. „Zdrowy jak rydz”. A ja pamietam z dziecinstwa robaczywe rydze. Wszystkie, jakie zesmy uzbierali.

 10. „Pozdrowienia Radku 😉
  A dlaczego 23?”

  Lubię tę liczbę 23. Lubię też 5.
  Czasem komponowałem utwory muzyczne jako Radko 23.

 11. Tu piszą o tym, że PiS wprowadził zapis w ustawie o przymusowych szczepieniach, czyli potwierdza się to, co mówił Potocki. Podobno w styczniu ma być jakaś konferencja, gdzie mają ustalić oddłużenie państw w zamian za przejęcie przez MFW i rządy majątków prywatnych i wprowadzenie dochodu podstawowego oraz corocznych szczepień na COVID. Jeśli Biden wygra, to tak będzie, ale ja nie wierzę, że on wygra.

  https://wolnemedia.net/rzad-przyjal-ustawe-o-obowiazkowych-szczepieniach/

  1. Bidet nie wygra, bo ktoś tu pisał, że dwie kadencje Trumpa są już dawno ustalone w Simpsonach. 😉

   A do przymusowych szczepień nie dojdzie, bo nie będzie takiej potrzeby. W całej tej grze pobudkowej chodzi tylko o utylizację elementu nieewolucyjnego z naszej przepięknej planety. Więc nieewolucyjni sami się zaszczepią…

   1. Już się szczepią. Moja dobra znajoma z Krakowa, pochwaliła mi się z dumą, że zaszczepiła się na grypę. I oczywiście po szczepieniu leżała chora. Choć ledwo mówiła i ruszała się z bólu, twierdziła, że to ok, że będzie chora, bo tak jej powiedziała pani, co ją szczepiła.
    Szkoda mi tej znajomej, ale jest osobą dorosłą i może robić, co chce. Ona od lat leczy się na różne choroby, a co jest gorzej, to jest. I teraz jeszcze ta szczepionka.

   2. Jakiegoś laptopa bideta synalka znaleźli i mnóstwo tam dowodów na szwindle z chabadowskiej Ukrainy. A tam i Nowak, i Kwaśniewski są umoczeni po uszy także.

 12. Idę łeb w łeb z Szamanem. Dziś w nocy przechodziły po mnie podobne myśli. Kamień się sypie, matrix się, sypie. Nic nie m już znaczenia. Władza władzy wymknie się z rąk nawet bez manifestacji. Oni padną. Przestrzeń sama zajmie się wszystkim. Tak czuję. Wszystko się zmieni, tylko ptak będzie śpiewał jak zawsze, wiatr będzie wiał jak zawsze i Słońce będzie rzucać swój blask jak zawsze.
  Dobrego dzionka!

 13. „ViS, nie ma się co ekscesówać, oni nie służą ludziom, narodowi, tylko są pośrednikami, wykonują bezrefleksyjnie odgórne przykazy.”

  Drogi Łukaszu, do jasnej cholerki 😉 nie tłumacz mi takich oczywistych rzeczy, jak bym był czterolatkiem 😁 Wiadomo o co chodzi, ale szkoda mi było Naszych RODaków.

  Piotr Biedka o policji:

  .https://www.youtube.com/watch?v=3TBtCRcZhko

  1. Dobrze, chodzi mi o to żeby się nie emocjonować, nie karmić. Dziś swoją drogą strasznie represjonują obywateli mandatami za „wolne” twarze.

   1. „Trudno mi w to uwierzyc. Ponoc mial zawal.
    Pokoj Jego duszy”.

    Bardzo przykre!!! 60 lat to zbyt młodo, żeby odchodzić…..
    Dziękuję Adolfie za wszystko co nam ofiarowałeś ❤

 14. Dwa dni temu miałam sen… Moja babka, która śni mi się w rożnych ważnych sytuacjach i w tych snach, napełnia mnie wsparciem i miłością, szła w tym śnie do swojej matki by ją odwiedzić… Moja zmarła mama natomiast ze swoją siostrą szła odwiedzić swoja matkę, czyli moja babkę, a ja z moimi córkami miałam dołączyć później. Mama dawno mi się nie śniła, a zmarła 14 lat temu, więc tak myślę, że dzieje się teraz COŚ bardzo ważnego. Myślę, że kobiety w RODzie powinny się szczególnie łączyć, zwłaszcza w linii żeńskiej, czyli po kądzieli i to na przestrzeni wielowiekowej, tak to odczytałam. Łączmy się, Kochane, i łączmy się z Gają!

   1. Też to zrozumiałem, całkiem niedawno, dzięki protestom kobiet i ich skali. Świadczy to o mocy, jaką posiadają kobiety i ich przełożeniu na kreację wydarzeń.

    W końcu Gaja utożsamiana jest z energią kobiecą, więc naturalnie kobiety powinny trzymać wodze ku powszechnej równowadze.

   2. Jakieś 3 tygodnie temu użyłam w stosunku do „onych” słowa -wypier#ać!
    I patrzcie, jakie to słowo stało się modne😂
    Ma się tę moc😉🤣

  1. Tak, droga Iw, dzieje się ❤️
   Kobiety, łączmy nasze Serca, wspomóżmy Matkę Gaję w przemianie, tańczmy, śpiewajmy to, co nam w duszy woła 🙏🏻 Teraz jest ten czas….
   Teraz jest czas kobiecych kręgów, wspólnoty kobiet i sięgania do naszej przyrodzonej Mocy💃🌹🔥🌪💥🧬

   1. Po 1000kroć popieram i przyłączam się całą energią SERCA.💓💓💓💓💓💓💓💓💓🐀

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s