„Zdrowie młodzieży a sprawa polska” – darmowe korepetycje Jerzego Zięby dla lechickiej Dziatwy w Rzeszowie

<https://youtu.be/9uln43300eQ

<https://youtu.be/wRucEesPwwA?t=2m57s

Spotkanie Jerzego Zięby z młodzieżą w Rzeszowie na temat zdrowia polskiej młodzieży.

Data: 18 czerwca 2018, godz. 15:00

Miejsce spotkania: Rzeszów, ul. Witolda 11 A.

76 myśli w temacie “„Zdrowie młodzieży a sprawa polska” – darmowe korepetycje Jerzego Zięby dla lechickiej Dziatwy w Rzeszowie

  1. śpiew ptaka, fajne info przed Przesileniem;
   Państwo pozwane za szczepienie z powikłaniami, rodzice chcą miliona złotych.

   – Rodzice, których dziecko doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek szczepień, zamierzają wykazać odpowiedzialność Skarbu Państwa za ten skutek. Są zdania, że skoro państwo wprowadziło obowiązek szczepienia dziecka w pierwszej dobie, a oni się do niego zastosowali, to państwo powinno wziąć na siebie za to odpowiedzialność – mówi mec. Arkadiusz Tetela, pełnomocnik rodziców.

   Jak tłumaczy, z tego, co wie, to pierwszy pozew przeciwko państwu polskiemu. Do tej pory rodzice pozywali firmy farmaceutyczne, przychodnie lub szpitale i lekarzy, zarzucając, że ci wadliwie zakwalifikowali do szczepień.

   Według prawnika szanse na odszkodowanie są spore, bo lekarze potwierdzili, że choroba była następstwem szczepienia.

   – Rodzice uważają, że winę ponosi główny inspektor sanitarny, który w ogłoszonym kalendarzu szczepień zalecił szczepienia w pierwszej dobie – wyjaśnia mec. Tetela. A na tak wczesnym etapie życia nie sposób ocenić, czy np. dziecko nie ma wrodzonego zapalenia płuc, które jest przeciwwskazaniem do szczepień.

   Jak tłumaczy Tetela, rodzice, pisząc pozew, zainspirowali się orzeczeniem z 9 lipca 2002 r. wydanym w sprawie Ilaria Salvetti przeciwko Włochom, 42197/98. Europejski Trybunał Praw Człowieka (TSUE) uznał, że państwo, które stosuje przymus, a nie przewiduje systemu odszkodowawczego, narusza konwencję o ochronie praw człowieka. BdTXT – W – 8.15 J: Minister zdrowia Łukasz Szumowski uważa, że jeśli udowodniono związek między szczepieniem a chorobą dziecka, rodzice mają prawo domagać się odszkodowania. Nie precyzuje jednak, od kogo.

   – Jeżeli dziecko doznało uszczerbku na zdrowiu, rodzice mają prawo dochodzić swoich racji. Tym bardziej jeśli chodzi o błąd w stosowaniu substancji, a nie działanie niepożądane wpisane w ryzyko terapii – mówi minister.

   Z kolei główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz podkreśla, że już niedługo rodzice dzieci, u których wystąpiły odczyny poszczepienne, będą się mogli domagać wsparcia z tzw. Funduszu Kompensacyjnego Narodowego Programu Szczepień Ochronnych (NPSO). Maksymalną kwotę świadczenia – 70 tys. zł – dostaną rodzice dziecka, które na skutek NOP pozostanie w szpitalu najdłużej. Takie rozwiązanie zapisano w projekcie nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, który od grudnia znajduje się w konsultacjach publicznych.

   Pozew przeciwko państwu polskiemu to jedna z największych akcji sądowych wspieranych przez STOP NOP, stowarzyszenie zrzeszające m.in. rodziców, których dzieci doznały powikłań poszczepiennych. Ale niejedyna, bo już od pewnego czasu sceptycy szczepień masowo występują na drogę sądową. Jak szacuje szefowa STOP NOP Justyna Socha, w sądach jest kilkadziesiąt takich pozwów.

   – Mamy też kilka skarg skierowanych do TSUE. Rodzice skarżą się w nich na opresyjność organów administracyjnych – wyjaśnia Socha.

   Rozpoczynając batalię sądową, sceptycy szczepień mają nadzieję, że w Polsce zapadnie korzystny dla nich wyrok, na który będą mogli się powoływać w kolejnych procesach. Wygrana umocniłaby ich pozycję i zwiększyła szansę przygotowanego przez nich projektu ustawy, który znosi obowiązek szczepień. Pod tym projektem podpisało się 22 tys. osób.
   http://www.rp.pl/Zdrowie/306179987-Panstwo-pozwane-za-szczepienie-z-powiklaniami-rodzice-chca-miliona-zlotych.html

   1. Info dla Rodziców dzieci z poszczepiennymi powikłaniami.

    Jako pierwszy bloger w Polsce już kilka lat temu zapowiedziałem wysyp pozwów Rodziców dzieci z poszczepiennymi powikłaniami. W tym roku ten proces właśnie się rozpoczął. Kto chce uzyskać ogromne pieniądze od państwa, niech dołącza jak najszybciej, gdyż wg mego czuja, pieniądze uzyskają tylko ci pierwsi, później zostanie to w jakiś sposób systemowo zastopowane.

    Kilka lat temu zapowiedziałem również, że te kancelarie prawne, które ruszą jako pierwsze, uzyskają najwięcej.

    Wkrótce rozpocznie się też masowy wysyp pozwów przeciwko konkretnym lekarzom i naukowcom za zmuszanie Polaków do ludobójstwa własnych dzieci. Pozwy przeciwko naukowcom rozpoczną w Polsce nieodwracalny proces upadku etosu „nauki” w jej obecnym kształcie (zapowiadana przeze mnie od wielu już lat zmiana paradygmatu w nauce)…

    W tym miejscu szczególnie dziękuję Pani Prof. Marii Dorocie Majewskiej, gdyż to dzięki jej wieloletniej wytężonej pracy mogłem mieć później dostęp do ważnych wglądów w przestrzeń dogorywającego szczepionkowego matrixa w Polsce.

   2. Świetna wiadlmość, tylko dzieciątka szkoda. wszystkich poszczepiennie chorych dzieci.

    TAW, dzięki za zdjącie wioski Słowian i Wikingów, mam zamiar ją w czwartek odwiedzić, w ten ważny przesileniowy dzień.

 1. Pytania konstytucyjne PAD to zwykła manipulacja OWCAMI inaczej MAGIA umożliwiająca za sakiewkę pożyczonych srebrników narzucić stadu swoje rozwiązania:
  Oto pytania zaproponowane przez PAD: https://t.co/rKc7JuQiaD , a to zmiany wprowadzone przeze mnie
  ad 1. W pytaniu 1 brak możliwości przyjęcia lub zmiany w obowiązującej Konstytucji kwietniowej II RP z 1935r.
  ad. 2 Wyżej wymieniona taką właśnie opcje gwarantuje…
  ad. 3 Czy wynik referendum dla obywateli mających wyłącznie polskie obywatelstwo powinien być ostateczny?
  ad. 3a Pytanie to powinno brzmieć: Od jakiej ilości ważnych, złożonych żądań Polaków państwo polskie powinno zwoływać referendum w sprawie uchylenia sejmowych ustaw? Opcje: a) 100tys. b) 300tys. c) 600tys d) 900tys.
  ad. 3b Pytanie to powinno brzmieć: Od jakiej ilości ważnych, złożonych żądań Polaków państwo polskie powinno zwoływać referendum w sprawie odwołania prezydenta i premiera? Opcje: a) 100tys. b) 300tys. c) 600tys d) 900tys.
  ad. 3c Pytanie to powinno brzmieć: Od jakiej ilości ważnych, złożonych żądań Polaków państwo polskie powinno zwoływać referendum w sprawie odwołania posła, senatora, ministra, Opcje: a) 100tys. b) 300tys. c) 600tys d) 900tys.
  ad. 3d Pytanie to powinno brzmieć: Od jakiej ilości ważnych, złożonych żądań Polaków państwo polskie powinno zwoływać referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta, burmistrza, wójta Opcje: a) 100tys. b) 300tys. c) 600tys d) 900tys.
  itd.
  ad. 4 Pytanie to powinno brzmieć: Czy jesteś za kontynuowaniem ukrywania przedchrześcijańskiej ( wyłącznie w obrządku łacińskim ) pradawnej, słowiańskiej historii Pol-Lachów ( Gotów i Wandali wraz z ich 15 przed mieszkowymi władcami Lechii )
  ad. 5 Pytanie to powinno brzmieć: Czy jesteś za szczególną ochroną przez państwo rodziny i życia poczętego aż do pełnoletności bez narzucania jakichkolwiek przymusów dotyczących metod rodzenia, leczenia, szczepień, sprawowania opieki, sposobu kształcenia, wyznania i wychowania ?
  ad. 6 Pytanie to powinno brzmieć: Czy jesteś za równym, bez względu na płeć wiekiem emerytalnym ? Opcje: a) 60 lat, b) 65 lat
  ad. 6b Pytanie to powinno brzmieć: Czy jesteś za możliwością wolnego lokowania środków emerytalnych na rodzimym rynku nieruchomości ?
  ad. 7 Pytanie to powinno brzmieć: Czy prawodawstwo i sądownictwo unijne ma mieć wyższy priorytet nad krajowym?
  ad. 8 Pytanie to powinno brzmieć: Czy zapisy Konstytucji Polski powinny być nadrzędne nad wszelkimi traktatami międzynarodowymi i unijnymi ?
  ad. 9 Pytanie to powinno brzmieć: Czy jest Pan/ni za możliwością wypowiedzenia lub zawierania przez Polskę członkostwa w militarnych paktach w ogólnokrajowym referendum przy ważności zgłoszonych ważnych obywatelskich głosów powyżej 1 mln?
  ad. 10 Pytanie to powinno brzmieć: Czy jest Pan/ni za szczególną ochroną polskiego rolnictwa opartego na naturalnej uprawie roślin i produkcji pasz dla zwierząt z obowiązującym stale całkowitym zakazem na terenie Polski upraw genetycznie modyfikowanych, jak również przymusem oznakowania sprzedawanej żywności GMO z importu ?
  ad. 10a Czy jesteś za wprowadzeniem przymusowych, regularnych badań powietrza, wody, żywności, leków i szczepionek wprowadzonych do obrotu na zawartość glifosatów, alluminium, zw. rtęci, zw. fluoru, metali ciężkich, formaldehydów, skwalenów, środków ochrony roślin, substancji powszechnie uznanych za szkodliwe i trujące?
  ad. 10b Czy jesteś za przywróceniem legalności upraw konopii zawierających THC na terenie Polski ?
  ad. 11 Zamiast: Czy jesteś za wprowadzeniem możliwości finansowania ogłoszonych społeczeństwu planów rządu ze środków NBP?
  ad. 12 b.z.
  ad. 13 b.z. z opcją Jw. to jest możliwością natychmiastowego odwołania prezydenta w referendum z ustaloną opcją głosów – patrz ad. 3 b
  ad. 14 Zamiast: Czy jesteś za wprowadzeniem regularnych przeprowadzanych co 5 lat uaktualniających egzaminów z dla zatrudnionych w budżecie państwa naukowców, lekarzy, wakcynologów, w randze profesora i doktora nauk ?
  ad. 15 Pytanie to powinno brzmieć: Czy obecna praktyka omijania zasad bezpośredniości wyborów ( przy głosowaniu na partię, a nie na kandydata ) i wyborów proporcjonalnych ( zmanipulowanych przyjętą metodą D’hondta ) powinno być nadal kontynuowane ?
  ad. 16 Czy wyrażasz zgodę na piastowanie stanowisk państwowych, sędziego, ministra, posła, senatora, premiera, prezydenta przez osoby posiadające obywatelstwo innego kraju ?

  Oczekuje od Was dalszych propozycji zmian…

   1. Ludzie są wkurzeni na Dudę i wg mnie to referendum poniesie fiasko. Lewicowi wyborcy uważają, że Duda łamie konstytucję, więc zbojkotują referndum. Prawicowi zaś mają Dudę za zdrajcę bo zawetował ustawę o sądach i ostatnią degradacyjną, obwiniają go o odwołanie Macierewicza, więc też zbojkotują. Frekwencja będzie pewnie coś koło 10% jak przy referendum Komorowskiego. Ja pójdę i przekreślę wszystko i napiszę, że żądam przywrócenia jedynej legalnej konstytucji z 1935 r.

   2. WolniSłowianie: wg mnie nie dojdzie do tego referendum. Tym razem technika kiełbasy wyborczej zawiedzie w przedbiegach.
    NaRÓD można mamić, ale do czasu. PAD i reszta już swój wyczerpał więc WYPAD UPA-DZIE!!!
    Moje skojarzenie z PAD-em jest tylko jedno – (UPA)DEK.
    Stało się (miała być zielona trawka, ale jej nie mam więc będzie koniczynka i trochę liści)🍀🌿🍀

   3. Ostatnio wybory wygrywa internet, nie telewizja, gdyż pokolenie telewizyjne masowo wymiera. Trend wygrywania wyborów przez internet będzie się tylko pogłębiał. A internetem będzie rządzić prawda, której – pomimo chwilowej dziurawej cenzury – „rządzący” nie będą w stanie już ukryć. Zresztą pewien premier dużego kraju Unii Europejskiej sam PUBLICZNIE już przyznał, że jego krajem zarządza KARTEL, czyli mafia…

    .https://youtu.be/PQfDU8eQUgg [3:19 – „praktyki kartelowe”]

   4. Hm, a mnie ciekawią Twoje odczucia na dziś, TAW-ie, co co hr Potockiego. Jest to mocno kontrowersyjna postać, z jednej strony stoi za nim konstytucja przedwojenna, z drugiej jest to typ polityka zachodniego. Z jednej strony prawnicy izraelscy, a drugiej demonstrowanie świadomości i symboli lechickich i bardzo bezpardonowe wypowiedzi nt Chazarów. Można rzec: ktoś na granicy dwóch światów i może właśnie o to chodzi, o ten most? Wydaje się, że ludzi świadomych i lechickich będzie za mało, by ponieść chorągiew zwycięstwa, więc konieczny jest sojusz patriotów nawet, jeśli dzielą ich jakieś poglądy i wyznania. Potocki może rozbić system – niezależnie od intencji czy planowanych teraz technik i pułapek do ”przejęcia go”, choćby z 2 powodów – po pierwsze, jak piszesz, Przestrzeń odpina stare klamoty i czyści umysły i serca (może nie tak, jak SAMODZIELNA PRACA, ale jednak), po drugie – zapewne połączy siły i działania z Jerzym Ziębą, a skoro tak – czyż wpływ Zięby na ludzi z nim obcujących nie będzie działał coraz mocniej rozpalający się ogień oświecenia?

   5. Pan Hrabia jest ewolucyjnym ŁĄCZNIKIEM pomiędzy starym i nowym światem.

    Pan Hrabia jest jedną z kluczowych historycznych postaci Okresu Przejściowego, który rozpocznie się już w przyszłym roku.

    A Okresu Przejściowego niestety nie przeskoczymy, gdyż jest zbyt duża dysproporcja pomiędzy zatrutymi umysłami nieewolucyjnego pokolenia apteczno-kościelnego a Wolnymi Ludźmi 🙂

   6. Dziękuję, TAW-ie. Fenomenem złocącym serce pozostaje, jak to, co zawsze piszesz, pięknie układa się w mym umyśle i w tym sercu właśnie. 🙂

   7. Mam podobnie mieszane uczucia co do hrabiego Potockiego co Ty Czcibor. On mówi wiele bardzo ważnych rzeczy i pewnie chce dobrze, ale jakoś całkowicie mu nie wierzę i zachowuję pewien sceptycyzm. Choćby dlatego, że on ma wpięty jak się wypowiada w klapie jakiś znaczek, niektórzy twierdzą, że masoński. W ostatnim filmie na którym była mowa o rodzinie Potockich i o linii rodowej hrabiego wyjaśnił parę spraw i powiedział, że jest katolikiem. Cóż sądzę jak TAW choć nam się może hrabia średnio podobać to jednak większość narodu wciąż dopiero zaczyna podnosić powiekę albo jeszcze śpi i oni z nim rezonują. My już niezbyt, ale tak to już jest że ta światła mniejszość niestety musi poczekać aż reszta dołączy, a nie wychodzić przed szereg, bo rewolucje nigdy do niczego dobrego w historii nie prowadziły. Używając obrazowego porównania – nie marzmy o mercedesie skoro nawet maluch jest niepewny. Módlmy się, wizualizujmy czy jak tam kto chce o to, aby hrabiemu i jego II RP się udało i wraz z jakimś innym ugrupowaniem lub dwoma innymi zdobył władzę. Jeśli bowiem to się nie uda to będzie źle, a nawet bardzo źle. Ja wierzę, że się uda bo widać, że jednak pobudka świadomości postępuje, a jeszcze jest prawie 1,5 roku do wyborów parlamentarnych.

   8. Wolni Słowianie – tak jak mówisz. Popierajmy zatem hr Potockiego, ale z jednoczesnym wpływem na niego, myślokształty i Przestrzeń podwórkową i ojczystą. Wszystko się skonstruuje jak trzeba…

   9. Myślę, że w gronie istot myślących i czujących głębiej mogę to napisać i będę właściwie zrozumiany. Będą to uwagi natury ogólnej, a więc dotyczące nas wszystkich, w tym mnie samego.

    Patrząc na „sprawę polską” z wyższego fraktala, widzimy jedno: ogromne marnotrawstwo energii poszczególnych RODaków. Jak marnujemy/wytracamy swoją energię? Poprzez jej inwestowanie w niepotrzebne analizy i roztrząsania tematów, których przebieg jest już z góry ustalony. Gdyż azaliż albowiem… na przykład postać pana Hrabiego jest wpisana w linię czasową Wielkiej Zmiany – i nic tego nie zmieni, on i tak wejdzie do sejmu w Wyborach 2019, podobnie jak pozostałe postacie, na których nam zależy 🙂

    Ludzie czający głębiej mechanikę kwantową doskonale wiedzą, że REALNĄ ZMIANĘ W POLSCE ODCZUJĄ TYLKO CI, KTÓRZY SĄ NA NIĄ GOTOWI. W życiu pozostałych istot żadna istotna zmiana nie nastąpi (nawet pomimo zmiany „władzy”), dopóki w nich samych żadna Zmiana się nie dokona. Takie są prawa mechaniki przestrzeni, które opisuje fizyka kwantowa.

    Reasumując:

    realna Wielka Zmiana dotyczyć będzie tylko i wyłącznie istot, które Wielkiej Zmiany dokonały uprzednio w sobie samych 🙂
    Wszelkie więc roztrząsania typu kto, kogo, jak i z kim są tylko bezowocnym wytracaniem energii, którą można by w tym czasie spożytkować na swój osobisty rozwój 🙂

    Sława!

   10. Jerzy Zięba nie będzie popierał, przynajmniej wprost Potockiego z tego choćby powodu, że ten chce swoje obietnice realizować poprzez partię.
    W ogóle, to temu panu trzeba się mocno przyglądać i wyciągać wnioski z jego działań.

   11. „REALNĄ ZMIANĘ W POLSCE ODCZUJĄ TYLKO CI, KTÓRZY SĄ NA NIĄ GOTOWI. W życiu pozostałych istot żadna istotna zmiana nie nastąpi (nawet pomimo zmiany „władzy”), dopóki w nich samych żadna Zmiana się nie dokona. Takie są prawa mechaniki przestrzeni, które opisuje fizyka kwantowa.”

    No dobrze, a jakas mikromalutka, skromniutka…no, homeopatyczna kropla spelnienia jest przewidziana w Przestrzeni, dla tych, co juz duzo piekna wytworzyli, a zadnego spelnienia nie otrzymali…
    Czy wobec tego ta Zmiana, jak to ma byc Zmiana, bierze pod uwage LUDZI , PRAWDZIWYCH DOBRYCH SZLACHETNYCH lecz czesto cierpiacych, oszukanych , odsunietych od tego, co byc powinno…
    Czy to ma byc tylko zmiana tych co maja na tych CO TEZ JUZ MAJA…

    Czy zapomniani, wrazliwi, godni…maja miejsce w tej Zmianie???

    Wolny Slowianin nie klania sie nigdy tytulom…

   12. „Tak, dusze wrażliwe i szLACHetne jak najbardziej Zmianę odczują”

    Dziekuje za odpowiedz TAWie

    Ano zobaczymy…bo i cos wyziera „z boku”…ale nie bede pisac co, niech zostanie w „innych wymiarach”
    Wokol tyle osob dobrych i szLACHetnych a tak bardzo pogmatwane Zycia… A niektorzy odeszli za wczesnie…

    Juz wrecz nie wiadomo skad brac energie… by jeszcze pomoc komu sie da…
    A tu Zycie mija…i szkoda by bylo odchodzic bez spelnienia… bardzo szkoda…nie tak mialo byc…

   13. „Byliśmy tu już tysiące razy, będziemy nadal tu bywać. Cóż znaczy jedno „wojenne” wcielenie, gdy jeszcze tyle przed nami?… 😀”

    A coz z tymi, ktorzy nie mieli szczescia, blogoslawienstwa, mozliwosci , itd…. aby przekazac DNA…
    Coz z tymi , ktorym „ciemna strona” , czy tam jak zwal…przeszkodzila w przekazaniu Zycia ?

    Czy naprawde wroca? Czy rozplyna sie na zawsze w Matce Ziemi…
    Dla tych Braci i Siostr byc moze juz nie ma przyszlosci…jest TYLKO PRZESZLOSC… takze ta Kosmiczna Przeszlosc…
    To dlatego mysla wracaja juz do RODU… do Przodkow…
    Bo nikt tu nie zostanie , by dalej mogli Zyc…

    ” Cóż znaczy jedno „wojenne” wcielenie”

    Roznie to bywa na wojnie…

    „Gdy nie wrócę, niechaj z wiosną
    Rolę moją sieje brat.
    Kości moje mchem porosną
    I użyźnią ziemi szmat.
    W pole wyjdź pewnego ranka,
    Na snop żyta dłonie złóż

    I ucałuj jak kochanka, Ja żyć będę w kłosach zbóż.
    I ucałuj jak kochanka,
    Ja żyć będę w kłosach zbóż. ”

    .https://www.youtube.com/watch?v=wqB633UeL3A

    Drodzy Bracia i Siostry…nie jest zamiarem moim smucic Was…
    Wiem jednak, ze wsrod czytajacych tego Bloga gdzies i takie pytania plyna…a moze brak sil, by do kogos zagadac… moze brak zaufania, by dzielic sie bolem…itd….moze ?
    Niech wiec leca w Przestrzen te slowa, pytania, niepewnosc…itd.

    Niech leca…
    Przestrzen uslyszy…
    Czy odpowie ?

    Kto odpowie…?

    Przodkowie uslysza…
    Tak, Oni slysza…
    „tamci” tez slysza, moze nawet czytaja Bloga, ale czy to ma jeszcze jakies znaczenie ?

    „tamci” widza w naszych oczach smutek…, ale ze smutku energii nie wyciagna…

   14. „Tak, dusze wrażliwe i szLACHetne jak najbardziej Zmianę odczują.”

    Czym sie to objawi ?

   1. TAWciu Hrabia coś o TAW wspomina – 59 MINUTA, o WATYKANIE i nieważności Soboru Watykańskiego PROGRAMOWANIE UMYSLÓW POSŁÓW I KUKIZA – TAK OD 44:50 MINUTY
    -przeprogramowywanie ludzi w kilka minut
    -przeprogramowywanie ludzi w Sejmie przy pomocy jakiejś technologii
    Czy hrabia jest hrabią i technologia programowania ludzi – Jan Zbigniew hrabia Potocki
    http://porozmawiajmy.tv/czy-hrabia-jest-hrabia-i-technologia-programowania-ludzi-jan-zbigniew-hrabia-potocki/

   2. Elaszko, TAWie, zastanawia mnie czesto u Was wystepujace slowo „hrabia”.

    Takie skromne skojarzenie…
    Jesli pan Potocki bedzie kojarzony z obcymi, niechetnymi Slowianom „tytulami”, to bedzie nastepowal coraz wiekszy ZGRZYT ENERGETYCZNY miedzy Sercami Lechitow a jego osoba…nawet jak Lechici mysla praktycznie, ze to TYLKO okres Przejsciowy…
    Jak to mowia…”Lepszy rydz niz nic…”
    …a czy ktos cos innego proponuje ?

   3. Każdy używa określeń najbliższych mu energetycznie. Dla mnie osobiście sam pan Hrabia, jak i całe medialne halo wokół jego historycznej postaci to dalsza część sagi, kolejna księga „Pana Tadeusza”…

    Dla istot, które posiadają wyobraźnię literacką, jest to dalsza część subtelnej i wielopłaszczyznowej (wielogęstościowej) gry o mityczny Zamek. Topos Zamku jest tu kluczem. Jest to gra oparta na tych samych archetypach, a więc literacko i NaRODowo niezwykle wciągająca… 😀

    Dalsze losy narodowej epopei śledzimy wszyscy z zapartym tchem 🙂

    Jest to tym ciekawsze, że na poziomie energetycznym CAŁY NARÓD jest w tej chwili w trakcie ewolucyjnego procesu Powrotu na Swój Zamek… 🔆

    W tym więc kontekście pan Hrabia jest zaledwie fraktalem losu całego NaRODu w przełomowym momencie jego dziejów 🔆

    (Jak widzisz, Genius Loci, ja postrzegam sprawę polską z o wiele szerszej orbity niż proste kto, kogo, przez kogo, z kim i za ile).

   4. „Dla istot, które posiadają wyobraźnię literacką, jest to dalsza część subtelnej i wielopłaszczyznowej (wielogęstościowej) gry o mityczny Zamek. Topos Zamku jest tu kluczem. Jest to gra oparta na tych samych archetypach, a więc literacko i NaRODowo niezwykle wciągająca… 😀”
    Bardzo glebokie i ciekawe wyjasnienie. Dziekuje.

    ZAMEK powiadasz…, Byl taki wazny i magiczny …w TATRACH…w Puszczy Bialowieskiej …i inne……*I jesli o zamek chodzi, to te najbardziej subtelne ENERGIE beda wspomagac zamki podobne im…

    https://raptularzyk.weebly.com/uploads/1/0/4/1/10413434/1404178.jpg?359

    A w tym naszym ludzkim wymiarze, „hrabia – zamek” zaklada pana, a panow u Lahow nie bylo, nie ma i nie bedzie…poza Pan Brat i Pan , ten ktory czuwa nad biegiem Kosmosu…
    W takim spojrzeniu „zamek” to nie ZAMEK, nie ten ZAMEK…
    Slowo „hrabia” jest powiazane energetycznie z okupantem…

    „Jest to tym ciekawsze, że na poziomie energetycznym CAŁY NARÓD jest w tej chwili w trakcie ewolucyjnego procesu Powrotu na Swój Zamek… 🔆”

    Tak sadzisz TAWIE ??? Niestety, nie CALY NAROD… Niektorym zniszczono WSZYSTKO !

    Szczesciarze pewnie tak… ale niektorzy…zobaczymy…moze Przestrzen ma jeszcze jakies niespodzianki…
    „Czego nie da rok, da godzina”

    „Dla tych Braci i Siostr byc moze juz nie ma przyszlosci…jest TYLKO PRZESZLOSC… takze ta Kosmiczna Przeszlosc…
    To dlatego mysla wracaja juz do RODU… do Przodkow…”

    Zreszta, jest to niezwykla wymiana mysli i niezwykly przypadek, ze piszesz o ZAMKU, bo faktycznie jest teraz w jednym z wcielen ktos, kto nosil korone…

    https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSTHPXJeC9b_cGXpWR7Cx6grd9n7HKYxKcbrqloBMjJk5fJI12JHw

    Bede medytowac dluzej nad symbolem ZAMKU…

   5. „Słowo hrabia jest powiązane energetycznie z okupantem…”

    – Bądź Błogosławiony, Czcigodny Duchu Terenu 🔆 Przekonałeś mnie do publicznego nieużywania tego słowa. Zdałem sobie sprawę, że prywatnych swoich literackich fascynacji i skojarzeń przy działalności, jaką prowadzę, nie mogę ekstrapolować na przestrzeń Czytelników.

    Wielki Tobie pokłon 🔆

    Dobro-bytu i spełnienia 🙂

 2. Referendum nic juz nie da Wolny Slowianinie,bo to kolejne narzedzie do oglupiania Polakow. Nawet konstytucja z 1935 roku nie jest ta na ktorej Slowianie -Polacy powinni bazowac. Mozna by sie ewentualnie na owej konstytucji z 1935 roku posilkowac do obalenia czy tez wymiany rzadu z Wiejskiej a pozniej spisanie konstytucji nowej dla NAS . Poki co ,rzad obecny na niezadowolenie Polakow zawsze bedzie tramolil o jakims referendum i to ze co?niby przywilej do nas???Mialo by to nas uspokoic ,ze nieby ow rzad liczy sie z nami? Tutaj prosby,ugadywania nic juz nie dadza .
  Naszym przywilejem jest mozliwosc a nawet powinnosc powolania nowego rzadu Polakow a konstytucje spisac na nowo.

  1. Ja tak właśnie traktuję konstytucję z 1935 r. – jako środek do celu. Środek pozwalający pozbyć się nielegalnych władz, przywrócić ciągłość prawną z II RP, wybrać nowe i legalne władze oraz wystąpić o reparacje wojenne do Niemiec i w dalszej kolejności opuścić UE i NATO. I oczywiście napisać nową konstytucję przystającą do obecnych czasów i realiów uchwaloną zgodnie z procedurą z konstytucji z 1935 r. żeby zachować ciągłość prawną i zapewnić legalność tej nowej konstytucji. I zapisać w niej np. ochronę lasów żeby nikt nie knuł żeby je sprzedać albo coś, bo teraz PiS coś knuje z ustawą o lasach podobno i to może zaburzyć ich funkcjonowanie. UE będzie niedługo głosować ustawę o tzw. prawac autorskich czyli cenzurę w internecie, ale jak blockchainy się rozwiną to nic im to nie da, bo tam nie ma jednego centralnego serwera, z który można coś usunąć czy coś zablokować.

   1. Dzisiaj DUDA tak powiedział:
    ,,Szczególna ochrona polskiego rolnictwa, bezpieczeństwo żywności i rolnika powinna znaleźć się w KONSTYTUCJI!”

   2. Konferencja WSKSiM „Gospodarcza Suwerenność” – o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR

    MILOŚĆ POLEGA NA CZYNACH I NA WOLI- OJCIEC RYDZYK

   3. Rydzyk podobno jest mocno wkurzony na PiS m.in. za to co PiS zrobił w sprawie myśliwych oraz za to, że zajmuje się humanitarnym traktowaniem zwierząt futerkowych, a nie robi nic aby zlikwidować aborcję eugeniczną. No i podobno planuje utworzenie własnej listy wyboczej do europarlamentu za rok. W Toruniu Rydzyk będzie budował ciepłownię geotermalną. Występowanie gorących wód pod ziemią zostało potwierdzone. W „Warszawskiej Gazecie” pisali, że prof. Sokołowski robił kiedyś badania i wyszło z nich, że ok. 80% terenu Polski leży na takich źródłach geotermalnych i zaprojektował nawet dla kilku miast takie ciepłownie np. dla Warszawy. Mamy więc pierwszą jaskółkę, która przebija do świadomości narodu informację, że jesteśmy krajem bardzo bogatym w zasoby naturalne.

   4. WolniSłowianie: prof. Wiąckowski twierdzi to samo – Polska jest niezwykle bogata w zasoby naturalne w tym źródła geotermalne.
    Jakkolwiek nie przepadam za Ojcem Dyrektorem to życzę mu, aby budowa elektrowni geotermalnej mu wyszła, co może przyczynić się do uruchomienia tego typu inwestycji w całym naszym kRaju.
    Swoją drogą jak ktoś uważał na lekcjach geografii to powinien wiedzieć, że z tymi bogactwami jest zupełnie inaczej niż próbuje się nam wmówić.

 3. Wydaje sie , ze poza tematem wpisu, a jednak…
  POSLUCHAJCIE ILE MOCY ! ILE PIEKNA ! Co nam opowiada Papusza ? Kto przejdzie przez portal, ktory sie pojawil…?

  .Papusza- Ziemio Polska, Jestem Córką Twoją (fragment)
  .https://www.youtube.com/watch?v=7wCo64WusS4

  ” Ziemio moja i leśna, jestem córką twoją.
  Lasy śpiewają, ziemia śpiewa;
  śpiew ten składamy – rzeka i ja –
  w jedną cygańską piosenkę.

  Pójdę ja w góry,
  góry wysokie,
  włożę spódnicę piękną, wspaniałą,
  uszytą z kwiatów
  i zawołam, ile sił będę miała:
  Polska ziemio, czerwona i biała!

  Ziemio, nikt cię nie odbierze,
  ziemio czarnych lasów, dobrych serc i moja,
  Jestem twoją córką.

  Ziemio, w ciebie bardzo wierzę,
  kocham wszystko, co na tobie
  rośnie i żyje.

  Ziemio, co blaskiem bijesz w niebo,
  jakbyś ze złota była,
  ziemio czarnoleśna i moja,
  matko wszystkich i moja,

  matko piękna, bogata!
  Tęskni moje czarne serce
  za twoją pieśnią.
  (…)

  Ziemio, w ciebie bardzo wierzę,
  kocham wszystko, co na tobie
  rośnie i żyje.

  Ziemio, w ciebie bardzo wierzę,
  kocham wszystko, co na tobie
  rośnie i żyje.

  Ziemio, w ciebie bardzo wierzę,
  kocham wszystko, co na tobie
  rośnie i żyje.

  1. Arkono,
   jakie to piękne. I pytanie – przy okazji tego piękna : czy ktoś z WAS potrafi wymówić twarde „ł”, jak Papusza? Ja potrafię.
   Serdeczności.

   1. Nie da się nauczyć wymowy przedniojęzykowo-zębowego „ł” w formie czystej, oryginalnej. Jest to specjalny dar ludzi urodzonych na Kresach II Rzeczypospolitej.

    Istniało co prawda zjawisko „ł scenicznego”, nauczanego niegdyś w szkołach teatralnych, ale było to tylko nieudolne naśladownictwo oryginału.

    Z „ł” przedniojęzykowo-zębowym trzeba się było po prostu urodzić. Dziś głoska ta już wymiera. Na szczęście pozostają stare filmy i nagrania.

   2. No właśnie, czyli z tą umiejętnością się urodziłaś 🙂

    (Ja nie raz próbowałem nauczyć się tej głoski. Na szczęście słuch mam na tyle wrażliwy, by dostrzec, że moje próby były niestety rozpaczliwie nieudolne… 😀😁)

   3. TAWciu,
    z Kresów pochodzą moi przodkowie. Przez całe życie twardym „ł” posługiwali się moi RODzice i oczywiście wczesniej Dziadkowie. Używałam tej twardej literki tylko na lekcji rosyjskiego w liceum, a tym „ł” byŁa zachwycona rusycystka , co było odzwierciedlone w bdb ocenie.
    Pozdrawiam.

   4. TAW: jak w takim razie wytłumaczysz umiejętność mojej własnej rodzicielki do mówienia rasowego twardego „Ł”? Nie pochodzi ona z Kresów. Z tego, co mi wiadomo jej przodkowie także aczkolwiek moja wiedza kończy się na jej prapradziadkach. Drzewa genealogicznego nie badałam. Co dziwne moja babcia nie posługiwała się owym „Ł”, dziadek także. Ja również posiadłam tę umiejętność. Rzadko ją niestety wykorzystuję, bo moje Ł nie jest aż takie „czyste” jak mamy. Może to kwestia wprawy, a może ćwiczeń.

    W moim przypadkach teza jakoby umiejętność eŁowania wiązała się z pochodzeniem z Kresów upada. Prędzej mogłaby ona mieć coś wspólnego z poprzednimi wcieleniami…mojej matki…Żeby było lepiej z całego rodzeństwa (jest ich czwórka) tylko matka jest eŁukącą purystką.

   5. POTRAFIMY…
    Mowcie, przekazujcie DZIECIOM !
    SLOWO TO WIBRACJA !
    WIBRACJA TWORCZA !

   6. Jasa, uzywaj nadal

    ” Używałam tej twardej literki tylko na lekcji rosyjskiego w liceum, a tym „ł” byŁa zachwycona rusycystka , co było odzwierciedlone w bdb ocenie.”

  2. ARKONO KOCHANA ❤ wiersz powala, a glos uruchomił w mojej głowie pulsujacy ruch obrotowy- odleciałam – PIĘKNIE ❤ Co za Dykcja! 🙂

  3. Dziękuję ARKONO, piękne słowa i pięknie wypowiedziane, nie wiem tylko, dlaczego w moim sercu drżenie i smutek wielki wywołują.

   1. Jesli znasz DZIEJE Papuszy … ?

    A tak prawdziwie KOCHAC POTRAFILA…
    poszukajcie w necie trche o NIEJ ❤

 4. Ochraniajmy Dzieci naszą NAJPOTĘZNIEJSZĄ MOCĄ- SERCEM ❤ SIŁA SERCA

  ,,Moc serca to moc samego życia, moc inteligencji, która przenika cały wszechświat jako jego fundament.''

  https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2015/01/22/sila-serca-baptist-de-pape/

  Utwór dla Alfiego Evansa którego Historie wszyscy pewnie znamy ! Utwór jest dedykacją dla Chłopca i jego rodziców którzy walczyli z bezlitosny sądem i lekarzami – KASTY, KTÓRYMI RZĄDZĄ KARTELE, a spinaczem tego jest ich pracownik: PREMIER SAM PRZYZNAŁ, ŻE TO KARTELE RZĄDZĄ W POLSCE, A ON TYLKO WYKONUJE POLECENIA JAK MNIEMAM Z TEJ historycznej wypowiedzi, która ich zmiecie z powierzchni ZIEMI!

 5. wczoraj W TVP INFO cos takiego padło:
  Macedonia kraj podbity przez LUD SŁOWIAŃSKI,
  a tu MORAWIECKI tak prawi:
  ,,Ja naszym krewnym SŁOWIANOM, BIAŁORUSINOM ŻYCZĘ JAK NAJLEPIEJ OCZYWIŚCIE”

  DEFINICJA SUWERENNOŚCI według Premiera:
  ,, ….SUWERENNOŚĆ TO TEŻ PERYFERIA I CENTRUM, definicja gospodarki peryferyjnej bez której łatwo się można obejść…”
  ,,Dzisiaj stajemy się coraz bardziej FABRYKĄ EUROPY!”

  co mnie uderza w ostatnich wypowiedziach panów Morawieckiego i Potockiego to jeden głos- negatywny głos w sprawie III RP!

  Morawiecki potwierdza jasno i wyraźnie, że ,,POLSKA JEST KRAJEM POSIADANYM PRZEZ ZAGRANICĘ! Czechy, Węgry podobnie” – 11:10 MINUTA

  „Foreign-owned countries” czy fasadowe panstwa teoretyczne

  ,,ARTYKUŁ SPRZED PARU MIESIĘCY;
  JAK ZACHODNI KAPITAŁ SKOLONIZOWAŁ WSCHODNIĄ EUROPĘ – MORAWIECKI”

  Bloomberg https://www.bloomberg.com/amp/view/articles/2017-09-12/how-western-capital-colonized-eastern-europe pisze, że państwa postkomunistyczne zostały skolonizowane przez zachodni kapitał. Daje przerażające wykresy FDI/GDP i stopnia wykupienia banków postkomunistycznych Irokezów. Cytuje poważną opinię Filipa Novokmeta, Thomasa Piketty’ego i Gabriela Zucmana (http://gabriel-zucman.eu/files/NPZ2017.pdf) nazywających kraje Wschodniej Europy „foreign-owned countries”, czyli „krajami posiadanymi przez zagranicę”.

  http://matusiakj.blogspot.com/2017/09/foreign-owned-countries-czy-fasadowe.html

  MORAWIECKI: ,,Co możemy zrobić MY, którzy przejęliśmy te STERY NAWY PAŃSTWOWEJ”

  stery nawy państwowej- zdrowo rozumiana suwerenność gospodarcza według MATEUSZA;

  ,, ZDROWO ROZUMIANA SUWERENNOŚĆ GOSPODARCZA, tzn. Przedsiębiorczość i przedsiębiorców, którzy są zakotwiczeni w GOSPODARCE ŚWIATOWEJ!”

  DALEJ POWTARZA JAK MANTRĘ:
  ,,Kto jest WIERZYCIELEM POLSKI w ogromnym stopniu jest ZAGRANICA!”

  ,,Miarą naszego SUKCESU jest to, ze w negocjacjach z Brukselą właśnie doprowadziliśmy do tego, ze te po raz pierwszy- te galerie handlowe, biurowe, wielkie sklepy będą również opodatkowane!”

  ,,Nie możemy się zadłużać na konsumpcje, ale już na innowacje- TAK, możemy się zadłużać!”

  ,,W Polsce wszystko co nowoczesne i wysokorentowne należy do zagranicy!

  W Polsce wszystko co nowoczesne i wysokorentowne należy do zagranicy. Spotykane są różne wyceny wielkości obcego majątku (w tym naszych długów ) w Polsce. Moim zdaniem jest tego około 2200 mld złotych. Ale źródla podają także około 1200 i 1900 mld złotych

  „Net International Investment Position” czyli Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto jest bardzo ważnym wskaźnikiem bogactwa kraju i jego realnej siły. W Polsce jest on wyklęty i nie wolno o nim mówic. Poważne państwa inwestują u niepoważnych i murzyni krajów niepoważnych pracują na inwestorów – bogaczy. Murzynom rośnie PKB ale oni go nie konsumują ! ”

  A ktoś tu mówił, ze białych jest zbyt dużo, a wychodzi na to, ze WSZYSCY JESTEŚMY MURZYNAMI mi się wydaje!

  Konferencja WSKSiM „Gospodarcza Suwerenność” – Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów https://www.youtube.com/watch?v=8EeozQ5CU78&feature=youtu.be
  ,,Jesteśmy najbardziej PROSPOŁECZNYM RZĄDEM W RZECZY POSPOLITEJ!”

  brawo Mateuszu w twych złotoustych słowach masło jest bardziej maślane niż w zagranicznych marketach opadatkowanych- na ile procent i od kiedy, bo jakoś to było tak cicho słyszalne!

  Patriotyczna suwerenność to suwerenność zakotwiczona w GOSPODARCE ŚWIATOWEJ- wypowiedź godana NOBLA
  82% MASŁA W MAŚLE! Mateusz Jesteś GENIUŚz!

   1. No zobacz, a mnie takie pytanie się nasuwa: może odkryto Amerykę, żeby przykryc fakt WYRZUCENIA ICH Z HUKIEM Z HISZPANI ZA TO CO ROBILI Z DZIEĆMI!

    A oto ich tłumaczenie;
    http://www.fzp.net.pl/historia/wypedzenie-zydow-z-hiszpanii

    ,,Wypędzenie Żydów z Hiszpanii W podręcznikach do historii czytamy o roku 1492 jako tym, w którym Krzysztof Kolumb dotarł na wybrzeże Nowego Świata. W historii Żydów data ta ma jednak zupełnie inny wydźwięk – łączy się z jedną z największych tragedii, jakie spadły na naród […]

    a TO CIEKAWE; na wniosek posłów do PE Z. Krasnodębskiego, M. Jurka i Legutki;
    ,,Forum Żydów Polskich otrzymało dziś pismo sygnowane przez Panią Sylvię Guillaume, Wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego i Przewodniczącą Kapituły ENO, informujące nas, że otrzymaliśmy Europejską Nagrodę Obywatelską.”

    Europejską Nagrodą Obywatelską wyróżnieni zostali także: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i Alicja Szatkowska – działaczka społeczna związana ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miliczu

  1. Od kiedy Elaszko krewnym Slowianina jest Zyd ??(szczegolnie ci z Wiejskiej) .Jedno jest ,ze aby nami manipulowac to wtopili sie pomiedzy nas po przez nazwiska i jezyk ale niestety ich charakteru i niemoralnego nawyku nie wytempia ze swojego DNA. Slyszalem taka teorie odnosnie Slowianskiego genu ,ktory bardzo przypadl by roznym rasom a szczegolnie wybranej. Chodzi mianowicie o lekkie przebiegunowanie oraz dzialanie w wiekszej dawce promieniowani UV oraz kosmiecznego,ktore moze wybic populacje swiata o 80-90 % tak jak na przelomie 1350 roku .Pierwotnie kataklizm morowego powietrza jak to nazywano ,gdzie krew sie psula a skora odpadala w krotkim czasie kojarzono z plagami i chorobami. Odkryto ,iz wtedy to ludzkosc zostala wystawiona na oddzialywanie promianiowania kosmicznego ,ktore wytepilo duzy procent ludzkosci.
   W Europie wowczas w bardzo ,krotkim czasie padlo 80% spoleczenstw za wyjatkiem genu R1a na terenie owczesnej Polski,gdzie praktycznie tego wcale nie odczowano.

   Trend na reemigracje oraz migracje innych ludow do Polski zacznie sie niebawem ,szczegolnie dla bardziej oswieconych i tych wystraszonych (IZrael i USA)a poinformowanych ,ktorzy beda probowac ocali swoja skore od powtorki z resetem ludzkosci na wskutek nadmiernego promieniowania od natury. Armie Rosji i USA juz wprowadzaja na wyposazenie swoich wojsk ,obowiazkowy uniform odporny na radiacje atomowa ale i na mikrofale ,fale 5G oraz kosmiczne .W cale kombinezony jest wtopiona siatka miedziana oraz maski gazowe z filtrami waznym do roku 2024 .Co ciekawe zuwazylem tez brak ciaglosci w terminach waznosci pozywienia po 2024 rokiem jak i nawet waznosci kart kredytowych(tylko do 2024)przynajmniej na terenie usa.Choc jak to mowia papier wszystko przyjmie.

   Cala hucpa z resetem po przez radjacie kosmiczna czy tez zaraze jak nazywano to w sredniowieczu poprzedza od dekady a moze i wiecej masowy i zorganizowany wysys slowianskiej krwi oraz szpiku kostnego ,ktory oczywiscie znajduje sie w bankach tych materialow i czeka dla elit w razie potrzeby.Wszystko odbywa sie w tak zwanych wampiowBusach oraz szpikoBusach i ma charakter zorganizowany traktujac Polakow jak bydlo dojne nawet w odsysie krwi i szpiku.Oczywiscie oddawanie swego materialu genetycznego jest trendy ale nie wiadomo komu to ma pomoc ,bo ciagle sie slyszy o brakach w krwi i niedoborze szpiku.Co zartem sie dzieje z tym wszystkim co wysysane jest z cial Polakow??

   Osobiscie jednak watpie czy elitom i wybranym pomoze slowianski material genetyczny w razie epidemi ,bo aby to przezyc nalezy nie tylko byc na terenie Polski ale i posiadac odpowiednia strukture DNA . Wedlug pewnych teori zwiazanej z poprzedzajacym resetem na samym terenie Polski i tak moze wymrzec z 30-40% populacji obywateli pomiedzy Wielkopolska a Ukraina.

   Przeslanie dla Was; Polacy nie wyjezdzajcie z kraju i wracajcie Ci co wyjechali. I nie dajcie sie ograbiac nikomu a szczegolnie Ministerstwu Smierci(Zdrowia) z Waszego materialu genetycznego ,chyba ze na potrzeby Waszych bliskich.
   SLava!

   1. Devingo: od zawsze wiedziałam, że to honorowe krwiodawstwo tylko z nazwy jest honorowe, a biorąc pod uwagę jakie przepisy mamy w zakresie poboru organów (trzeba wyraźnie sprzeciwić się, bo inaczej obligatoryjnie mogą je pobrać nawet bez zgody rodziny) jest skandalem, żeby nie powiedzieć ludobójstwem. Podobnie zresztą jak zagraniczne adopcje, o których na mojego czuja niebawem znowu usłyszymy.
    Co do wyjazdu to nie wiem jak Was, ale mnie trzymało tu COŚ na miejscu i chociaż już kilkakrotnie miałam okazję nie skorzystałam. Nie mogłam i już!!! Bo jestem STĄD to po co mam się tułać?
    Sława NAM tym w kraju i za granica:).

   2. Devingo ❤ DOKŁADNIE: Morawiecki nawet mówi nasi przodkowie sprzed 100 lat! To nie nasz BRAT! Słowianin nigdy by nie pozwolił obcym swego Kraju doić!
    A co do krwi to temat na czasie i bardzo wazny- u nas pod szkoły podjeżdżają specjalne ambulanse i pobierają krew od MŁODZIEŻY, a szkoły dają w tym celu nawet dzień wolny!

    Po co im krew, każdy wie- tu jest to dogłębnie i przejrzyście pokazane, ale nadmieniam, że zaniża wibracje!
    .https://www.youtube.com/watch?v=At-67qLxcUI

   3. Przeslanie dla Was; Polacy nie wyjezdzajcie z kraju i wracajcie Ci co wyjechali. I nie dajcie sie ograbiac nikomu a szczegolnie Ministerstwu Smierci(Zdrowia) z Waszego materialu genetycznego ,chyba ze na potrzeby Waszych bliskich.
    SLava!

    Dziekuje Devingo !
    TO BARDZO WAZNE!
    BARDZO WZNE !

 6. Elaszko!Ja nieslyszalem aby w USA ktos honorowo oddawal krew albo jakies vampirobusy jezdzily po kraju i nagabywaly za dzien wolny od pracy na upust krwi.Inna sprawa ,ze pewnie ta krew na nic by sie zdala ,bo albo z zawartoscia roznych chorob wenerycznych ,zawartoscia narkotykow,alkoholu i innego syfu.Oni luba czysta ,slowianska krew o dobrym genotypie i szczegolnej ilosci plytek krwi.Ja,JA ..jak to mowia dobry Polak,dobra Polska krew ….zawsze nas sie przkabaci jak nie na wojne we wojnie i marnotrastwo genetyczne po przez uboj slowianskiego DNA to w czasie pokoju upuszczanie dobrowolne polskiej krwi.

  1. Za granicą owszem też oddają krew co tam się operacji nie przeprowadza ? Ciekawa jest inna kwestia czemu Żydzi oraz Świadkowie Jehowy odmawiają transfuzji krwi

   1. yslaca Inaczej pozdrawiam,oczywiscie ze sie odddaje ale nie na taka skale nagabywania ,ze jak czarna wolga po kraju jezdza busy z aparatura i odsysaja co ulice.

  2. POLSKA KREW- LECHICKA KREW- piękny wywiad z Cudownym, Wyjątkowym LECHITĄ:
   Ukryte kody głagolicy- Tadeusz Mroziński

  1. Śpiew Ptaka Kochany Jesteś moim natchnieniem ❤
   Śpiew Ptaka
   Śpiew Duszy
   Jesteś Pięknem
   zobrazowanym
   przez Siebie Samego
   z pomocą słowa pisanego
   OSTOJA PIĘKNA
   OSTOJA SPOKOJU
   OSTAJA ŹRÓDLANEJ MIŁOŚCI
   Śpiew Twój do mojego wnętrza dociera
   i sprawia, że staje się piękniejsza
   DZIĘKUJE Z ❤

   Wiersz to GŁOS DUSZY, który w natłoku obowiązków i chaosu stał się słyszalnym!
   Głos Duszy
   to mowa BOGA,
   gdy każdy GŁOS ten usłyszy będziemy JEDNO!
   Ziarna MIŁOŚCI Ziarenka Szczęśliwości połączą swe piękno w jeden ciąg i wtedy Ziemia stanie się RAJEM tak wyczekiwanym!
   To od nas zależy kiedy RAJ TEN NASTANIE ❤

   1. Dziękuję! To we mnie coś krzyczy, woła. To nie ja. Ktoś, Coś. Cieszę się ,że trafiam do Twojej duszy tj.,że to co piszę trafia do Twojego serca, Miło mi. Howgh!

 7. Ptaki dziś głośniejsze. Jerzyki jak zwykle szaleją i „piszczą”, ale słyszałem dziś też rudzika, który sobie przypomniał,że przecież umie śpiewać i robi to cudownie. Oczywiście pleszka i kopciuszek śpiewają od rana. Nocny deszcz ożywił zaspane ptaki. Jest super. Howgh! Sława!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s