„Zdrowie młodzieży a sprawa polska” – darmowe korepetycje Jerzego Zięby dla lechickiej Dziatwy w Rzeszowie

<https://youtu.be/9uln43300eQ

<https://youtu.be/wRucEesPwwA?t=2m57s

Spotkanie Jerzego Zięby z młodzieżą w Rzeszowie na temat zdrowia polskiej młodzieży.

Data: 18 czerwca 2018, godz. 15:00

Miejsce spotkania: Rzeszów, ul. Witolda 11 A.