Podpisanie przez Donalda Trumpa ustawy Just Act 447 to wsparcie międzynarodowego bandytyzmu – Krzysztof Karoń

<https://youtu.be/MMq4RdGq1IY

Polecam szczególnie siódmą i dwudziestą minutę filmu. Z Krzysztofem Karoniem rozmawia Marcin Rola z telewizji wRealu24.

18 myśli w temacie “Podpisanie przez Donalda Trumpa ustawy Just Act 447 to wsparcie międzynarodowego bandytyzmu – Krzysztof Karoń

 1. Drogi TAW,
  podaję,
  jeśli pozwolisz, stronę z wypowiedziami p. „Nikt” (Tomasza Gryguć).
  Wiemy, co się dzieje wokół Nas, ale warto na zimno posłuchać. https://youtu.be/roQovN7fgbs

  Zbliża się przesilenie w Batustanie? Zbliża się luceferniański koniec. Wybudzajcie się, ten kto jeszcze śpi.
  Uwaga na zrzuty „przyjaciół”.
  Pozdrawiam serdecznie

  1. Nie dopisałam, że podana przez p. Grygucia polityka przyszłości jest dla mnie sprawą dyskusyjną, a zagadnienia połączeń są wyłącznie Jego projekcją.

  2. „To jest PROBLEM, polski problem.

   Wydarzenia w po-okrągłostołowe ostatnich 20 lat to nic innego, jak systematyczna i planowa reaktywacja Izraela w Polsce.

   To w tym celu zniszczono polską infrastrukturę militarną, ciężki przemysł, ochronę prawną i socjalną emerytów, wprowadzono gigantyczne zadłużenie tak osoby fizycznej, jak i państwa po to, aby wszystko było zatomizowane, osłabione i jako takie łatwo poddane totalnej kontroli jewrejstwa. — Wydzielono osobną jednostkę MSW od cyfryzacji Polski, która jest sterowana przez serwery izraelskie.

   To wszystko zostało rozpoczęte 20-30 lat temu, w ogłupiającym, okultystycznym jazgocie ekumeniczno-shoahowego bełkotu filozoficzno-teologicznego, który był niczym innym, jak narzędziem żydowskim użytym przeciwko katolickiej Polsce.

   Jego skutki pozostają do dziś, a nawet tamto zło zaczyna żyć już własnym życiem. — Np. film „Pokłosie” jest prostym produktem tamtych czasów, tamtego kąkolu.

   To w tamtych czasach osłabiono mentalnie polski system immunologiczny, który teraz bez większych problemów przyjmuje na siebie tę diabelską kloakę i zezwala na bezkarne chodzenie po ulicach tym świniom z „Pokłosia”. — A i moment premiery tego antypolskiego przestępstwa nie jest przypadkowy, lecz zaplanowany w wieloletniej perspektywie.

   Słyszy się uspokajające głosy, które mają osłabić polski niepokój związany z zagrożeniem żydowskim.

   Uspokajacze motywują, że — przecież — „żydzi mieszkali w Polsce od setek lat i nic to, jak będą tu mieszkać obecnie, bo — “w końcu to tacy sami Polacy jak i my”.

   Nie wdając się w ocenę tego, czy ktoś, kto tak argumentuje jest albo durniem, albo oszustem, — zauważmy dwie sprawy, które każą nam takie myślenie odrzucić i to bez jakiejś specjalnej dyskusji:

   Żydzi zawsze byli wrogami polskości i polskiej państwowości, wyniszczali Polaków na wszelkie sposoby, zawsze kolaborowali z naszymi wrogami przeciw nam.

   Oni wiedzą lepiej niż Polacy to, że Polski katolicyzm jest Wybraństwem, które zostało utracone przez Lud Starego Testamentu z powodu zamordowania Syna Bożego –Pana Jezusa Chrystusa, a które to Wybraństwo przeszło na Polski Kościół.

   Żydzi podając się fałszywie za biologiczno-historycznych kontynuatorów Staro-Izraelitów, chcieliby – do kompletu – ukraść to Wybraństwo Polakom, tak jak ukradł to Jakub Ezawowi.

   — Utrata wybraństwa przez Ezawa na rzecz Jakuba polegała na jego osłabieniu moralnym, a nawet fizycznym utrudzeniu.

   To dlatego żydzi dbają o to, aby na każdym kroku wyniszczać poziom moralny Polaków, — szczególnie intensywnie wyniszczają polską młodzież i macierzyństwo, licząc na to, że tak wyczerpany Polak przyjmie od żyda miskę soczewicy.

   Mało kto wie lub rozumie (czy jest w stanie to policzyć w wartości pieniądza), że potęga militarna nowoczesnych Prus została zbudowana za polskie złoto, które żydzi ukradli Polakom i wywieźli do Berlina.

   Mało kto wie i rozumie, że we wrześniu 1939 roku żydzi owacyjne przyjmowali wkraczające wojska niemieckie – Wehrmacht, — a to na trupach polskich obrońców Państwa Polskiego.

   Nawet polscy analfabeci historii coś wiedzą o owacyjnych powitaniach Armii Czerwonej przez żydów, a nawet ich zbrodniach ludobójstwa, których się dopuszczali na Polakach od 17 września 39 (Katyń zaczął się na drodze Piaski – Hrubieszów już 17 września 1939 i jego sprawcami byli żydzi).

   Ale witanie Niemców przez żydowskie gminy jest przykryte zmową milczenia, bo nie pasuje to do religii holocaustu.

   A to tak naprawdę było, żydzi witali Niemców transparentami, śpiewem i podarkami; mądrzy żydzi witali w Polsce dobrych Niemców.

   2.

   Żydzi, którzy najadą Polskę:

   – Będą obcym państwem, które wkroczy na terytoriom bez państwa. — A nie muszą oni na samym początku defilować ze swym uzbrojeniem, ale mogą – dla uspokojenia – występować w roli uchodźców z terenów wojennych w Palestynie, a i będą wyglądali jak pokrzywdzeni przez los.

   — Będą „narodem”, „ludźmi”, którzy w Polakach spotkają motłoch, tak w oczach własnych, jak i w oczach całej opinii światowej

   – Staną się – z czasem – uzbrojeni po zęby i broni tej będą używać przeciw Polakom.

   Każdy żydowski chłopak w wieku lat 18 jest nie tylko przeszkolony wojskowo, ale i na dodatek strzelał już średnio do kilku Palestyńczyków i ma on obniżony próg decyzji oddania strzału do drugiego człowieka.

   Przy czym strzelanie do Polaka nie będzie strzelaniem do człowieka, ale do psa lub osła. — Polak nie jest dla żyda człowiekiem, ale bydlęciem, które nie tylko można, ale wręcz trzeba zabić, bo jest to radością dla Jahwe, a tak naucza „święty” Talmud. — A żydzi są wierni słowu tego najświętszego dla nich pisma.

   — Będą środowiskiem hermetycznym, tak mentalnie, fizycznie i logistycznie.

   — Utworzą natychmiast wielkie getta, głównie w Warszawie, Łodzi, Lublinie i Wrocławiu, a tereny te zdobędą przez wypędzenie obecnych mieszkańców. — Uczynią to za pomocą broni masowego rażenia lub pozorów ich użycia przez „terrorystów”. — Przy takim ataku Polacy w panice opuszczą swe domy i osiedla, a żydowscy antyterroryści wejdą, aby zabezpieczyć teren przed katastrofą, a zaraz potem okaże się, że Polacy nie będą mogli już wrócić i będą musieli koczować w jakichś własnych obozach dla uchodźców. — Lub też dostaną zaproszenie do osiedlenia się w Niemczech Wschodnich, z czym Niemcy sami wystąpią, bo nie chcą Turków, a Merkel ma dla nas zrozumienie.

   — Utworzą kontrolę nad telekomunikacją, zasileniem w wodę i energię elektryczną. Wyłączą Polakom Internet, a ten, który pozostanie, będzie źle działał i na warunkach zawyżonej opłaty za korzystanie z niego. — O kontroli bankowej nie wspominamy.

   – Przejmą lub zniszczą wszelkie archiwa, akty notarialne, a nawet księgi kościelne, dokonają zajęcia tej części administracji, która odpowiada za ewidencje ludności, a to łącznie z sądami.

   – Będą terroryzować Polaków indywidualnie tam, gdzie ich getta nie będą totalne – a zamieszkanie będzie mieszane. Żydzi będą mieszkać na górnych piętrach, a Polacy na dolnych. — Przejścia dla Polaków będą osiatkowane i Polacy przemieszczający się w tych tunelach upodobnią się do groźnych zwierząt cyrkowych przeganianych z klatki na arenę i z powrotem. — Jeżeli żyd uzna za konieczne, będzie rzucał w takie polskie zwierzę niedopałki papierosów lub polewał je fekaliami. — Żyd będzie podawał duże cegły 2-4 letnim żydziakom, aby one zrzucały te kamienie na polskie dzieci przechodzące akurat pod nimi, bo żyd musi uczyć się zabijać gojów równocześnie z własną nauką chodzenia.

   — Zabiorą Polakom dowolne nieruchomości – te, które żyd zażyczy sobie zabrać Polakowi, będą zabrane gwałtem albo podstępem. — Gdyby jakiś wieśniak przyszedł z awanturą do sołtysa lub na policję, domagając się tam usunięcia żyda z jego nieruchomości, to zostanie zastrzelony na miejscu i to „w obronie własnej”.

   – Będą „Polakami”, — to oni będą występować na forum międzynarodowym jako Polacy, jako „polskie organizacje” i będą odpowiadać za praktyczne funkcjonowanie polskiego terytorium w stosunku do sąsiadów, — np. bezproblemowe transporty surowców z Rosji do Europy. — Zdobędą tym poklask międzynarodowy, bo wszystko będzie funkcjonowało lepiej i np. obecna plaga piractwa drogowego będzie wyeliminowana.

   – Dokonają w skali całego kraju terytorialnego podziału bezpieczeństwa według sieci komunikacyjnych oraz większych ciągów wodnych, a do pewnych stref Polacy nie będą mieli wstępu. — Z powietrza kontrola będzie odbywała się za pomocą dronów. System kamer identyfikujący twarze przechodniów lub kierowców będzie zsynchronizowany z dronami i algorytm komputera będzie decydował o tym, czy nasycenie podejrzanych, zarejestrowanych twarzy osób jadących w jednym autobusie nie jest zbyt wysokie lub dopuszczalne. — To zadecyduje o tym, czy autobus będzie puszczony dalej, czy zatrzymany przez patrol. Jeżeli rewizja bagażów w zatrzymanym autobusie wykaże kije do szczotek od zamiatania, które będą podejrzane jak narzędzia walki, to będą one skonfiskowane, a ich właściciel zamknięty w więzieniu za terroryzm. — Natomiast gdyby ktoś w trakcie takiego zatrzymania stawiał opór, to będzie zastrzelony – “w obronie własnej”.

   Gdyby autobus się nie zatrzymał do kontroli, to dron odpali rakietę, która zniszczy ten „terrorystyczny obiekt” w całości.

   — Będą dokonywać aktów terrorystycznych przeciw samym sobie, a to po to, aby budować zarówno motywacje walki wśród własnych szeregów, jak i pozyskiwać dla siebie litość i pozytywne opinie obserwatorów zagranicznych.

   — Doprowadzą do tego, że ich agenci w rządzie warszawskim dokonają głębokiej decentralizacji różnych prowincji. — Agenci zgodzą się na to, aby takie zdecentralizowane prowincje podjęły intensywne kontakty integracyjne z krajami sąsiednimi tak, że ciężar administrowania prowincjami będzie zdjęty z Warszawy.

   — Utworzą – będą ich finansować i wspierać medialnie – opozycję antysemitów, a w zasadzie żydożerców. — Ci zaś będą agresywnie i hałaśliwie napadać na żydów, nawet krwawo, ale to tak „od święta” lub przy okazji jakiejś wizyty dyplomatów z zagranicy, ale w końcowym rozrachunku- bezskutecznie.

   Jeżeli ktoś określa powyższy punkt nr 2 jako niedorzeczność, — to odsyłamy go do rzeczywistości w Palestynie i okolicach.

   Punkt ten jest w zasadzie prostą forma transkrypcji językowej warunków palestyńskich na polskie, a które są tam na Bliskim Wschodzie rzeczywiście wypraktykowane od lat. — W podpunktach tych nie ma niczego, co byłoby zmyślone lub choćby występowało sporadycznie.

   Na dowód powyższego istnieje ogromny materiał dokumentalny, łącznie z video ukazującym małych żydków (pół metra wzrostu) zrzucających – z balkonu – głazy na palestyńskie dzieci.

   Podobne historie piszący te słowa usłyszał od syna polskiego oficera (z II Korpusu), którego ojciec pozostawił swą ciężarną żonę w Palestynie, a sam poszedł dalej na wojnę.

   Kiedy ten synek polskiego oficera nauczył się chodzić, to doświadczył właśnie czegoś podobnego – mali żydzi kamienowali małych Polaków (którzy byli tam jakąś małą garstką, a i jako taką bezwzględnie wyniszczaną przez żydów), — ale w tę opowieść piszący te słowa nie mógł uwierzyć, — dopóki nie zobaczył w TV małych żydów rzucających głazy na palestyńskie dzieci. — „Dopóki nie dotkniesz, to i nie uwierzysz”.

   Polska jest w stanie wojny,

   tej najtrudniejszej, bo niewypowiedzianej.

   Hańba tym, którzy tkwią w bezczynności lub co gorsza, tolerują wroga!

   (-) Krzysztof Cierpisz

   +++

   18 January 2018

   https://forumdlazycia.wordpress.com/2018/02/12/kiedy-zydzi-przyjda-ukrasc-twoj-dom-ten-w-ktorym-mieszkasz-polske/

   1. Chazarzy, zwani żydami, nie są, nigdy nie byli i nie będą Iskrami ŹRÓDŁA, są oni istotami i dziećmi, o których Jezus mówił wężowe plemię, wy jesteście dziećmi szatana.

    I co oprócz zła można oczekiwać od takich stworów.
    Jedyna pociecha jest w tym, że ich czas istnienia właśnie się kończy, o czym oni dobrze wiedzą i na koniec tak jeszcze wierzgają.

    Był zasiew i nadszedł czas żniw.

   2. Prosze o wytlumaczenie takiej sprawy!!!! 25 tys. zydkow ma polskie paszporty i nie potrafia te osoby w jez. polskom rozmawiac!!! A ponad 300 tys. polakow co wegetuja w Kazachstanie nie ma szans na powrot do Polski!!!!! Sprowadzono raptem do Polski pare rodzin!!! Do dnia dzisiejszego w Polsce rzady maja agenci zydostwa!!!!! Wszystkie partie klamia i kantuja- tym partiom nie chodzi o Polske i POLAKOW TYLKO O ZNISZCZENIE TEGO KRAJU I POLAKOW!!!

   3. Zgiń, przepadnij maro nieczysta.

    Ja, czytając to, intuicyjnie otulałam się kurtyną niedopuszczającą do mnie nawet myśli, że taki scenariusz może się spełnić, choć niepowiem zimny pot przerażenia mnie oblał. I jak się pomyśli, że w wielu miejscach na świecie dzieją się straszne rzeczy i nikt na to nie reaguje, to taki scenariusz wydaje się możliwy dla Polski. Szczególnie po przekonaniu Świata, że Polacy to legendarni naziści. A to się dzieje od lat.

    A teraz wróć, koniec, nic takiego się nie stanie. Polacy to nie moslemy, którzy za socjalem „przed wojną” uciekają zostawiając rodziny w miejscu walk. Jest nas połowa w Polsce, druga połowa poza Polską, razem ponad 60 milionów. Wiele nacji stanęłoby z nami w szeregu przeciwko szydom, nawet Niemcy zza miedzy o dziwo nacjonaliści, z pewościa niekoniecznie dla nas, ale przeciwko temu narodowi, o moslemach nie wspomnę. Gdyby szydlu (się napisło, miało być szydki) zaatakowały Polskę, to musiałyby się gdzie indziej odsłonić, a Iran, Syria, Palestyńczycy a może nawet Kurdowie tylko na to czekają, żeby tam na miejscu ukąsić.

    A teraz koniec z czarnymi wizjami, nic militarnego nie będzie, Polska wyjdzie z tej potyczki zwycięsko.

    TAW to cały czas głosi, i tego się trzymajmy, nie ma co sobie zawracać głowy złymi wizjami, oczywiście nie lekceważąc przeciwnika. Ale nie wysyłajmy im sygnału, że się boimy i nie idźmy na barykady, tu tylko podstęp jest wskazany, przyczaić się i jak przeciwnik zaatakuje poknać go jego własną bronią, siłą, jak w karate, czy zapasach. Niech on myśli, że jesteśmy słabi, wtedy lekceważąc nas, myśląc, że już nas pokonał, nie tyko wyjawi swoje zamiary, ale jeszcze popełni błędy. A my go wtedy „wężykiem, wężykiem”
    A do tego nasz przeciwnik w swoim zadufaniu nie zdaje sobie sprawy dwóch rzeczy:
    Po pierwsze, nic tak nie łączy Polaków jak wspólne nieszczęście, wspólny wróg, a po drugie, my jesteśmy gorsi niż wszy, nas wytępić się nie da. Żeby nas wytępić trzeba zniszczyć Świat. A czy na to naród nazywający się „wybranym” się zdecyduje??

    Myślę, że nie

    Pierwszy test jesienią, wybory samrządowe.

    Wybierajcie Polaków!!!!!!!!

    Jak Polacy dojdą do władzy, to żadne szydki nam nie straszne. Gady się we własnej nienawiści do Sławjan utopią.

  3. W Polsce nadal sprawuja wladze zydzi!!!!Polak oglupiany glosowal na pewne partie!!! PiS to jest ZYDOWSKA AGENTURA CO TANCZY TAK JAK ZYDKI KAZA!!!! PO,NOWOCZESNA,PSL,NA PASKU NIEMIASZKOW CO DO DZIS NIE MAJA SWOJEJ KONSTYTUCJI !!!!

 2. Generalnie to mozna olac ta ustawe ,ktora sobie wymyslily jakies odchyly za granica Polski w celu napelnienia kieszeni.Ten ich akt nie ma zadnej mocy prawnej i dzialac nie bedzie za wyjatkiem jednej sytuacji a mianowicie takiej ze „polski rzad” kiwnie glowa Yes,Yes i bedzie w jakiejsc formie wyplacal po cichu okradajac Polakow. Dla mnie wnioskiem oczywistym jest ,ze taka sytacja moze zaistniec tylko i wylacznie kiedy na Wiejskiej bedziemy miec rzad nie Polakow czyli wlasnie agentow zydowskich czy tez syjonistycznych zlodzieji (a tak wlasnie chyba jest).

  Dojdziemy do sytuacji kiedy owi agenci wplywu z Wiejskiej beda sami wyplacac owe odszkodowania we formie rozdawnictwa majatku narodowego i wiekszego udoju obywatela ,wmawiajac nam ,ze albo tak sie nalezy albo po cichu nic nie rozglaszajac.Oczywsicie jak zawsze jakis element oglupiania zostanie zastosowany w celu uspienia czujnosci a tych tam glosniejszych to starymi metodami sie nakarmi truciznom albo poprostu w leb(jak zawsze) do dola a na wierzch piasek z wapnem i drzewko swierkowe.To ulubiony sposob NKWD-ziarzy na Polakow .Innych odwiedzi seryjny samobojca ,ktory i tak grasuje po kraju od wielu lat.

  Dowodem na to co pisze jest kolejny fakt iz list do prezydenta USA ze sprzeciwem o ustawie 447 polskich poslow i senatorow na wniosek posla Wilka na 570 parlamentarzystow(470 poslow i 100 sentorow)podpisalo – TYLKO 4 parlamentarzystow.

  .https://www.youtube.com/watch?v=LRR9zlNFNZ8

  Nie dosc ,ze prezydent USA jako zakladnik lobby syjonistycznego podpisuje papierki na Polakow i to pewnie z milosci dla nas to jeszcze pseudo Polski parlament nie smie protestowac. Czy Wam nie jest wstyd panowie poslowie i senatorzy.Wasze stare uklady niebawem sie skoncza i zostaniecie sami bez wsparcia kolegow z haiburton,sami z Polakami. To kwestia czasu ,bo amerykanie tez zaczynaja dostrzegac pewne fakty.

  .https://www.youtube.com/watch?v=Cz9WMK240ZQ

  Patrzac na to mozna rzec zdrada ,to jakas totalna zenada iz Polacy zostali zdradzeni a podobno ich „reprezentaci” zostali najwyrazniej juz dawno przekupieni albo poprostu wcisnieci we fotele parlamentarne przez agentury.

  Ta cala sprawa wyglada podobnie ale duzo gorzej niz za Konfederacji Barskiej w 1768 roku. Scenariusz zdrady jakby pisany poraz kolejny z malymi detalami roznicy ale moze zakonczyc sie tak samo. Z wyjatkiem jednym, iz dzis nie mamy juz zdolnych ludzi do takiego zrywu militarnego ,ba nie ma ludzi zdolnych do jakichkolwiek protestow . Pamietajcie tylko 4 poslow na 570 darmozjadow zyjacych za wasze pieniadze .

  Spimy dalej w hipnozie ,az sie obudzimy w strefie lub dwoch strefach dla Polakow.W rezerwatach jak Indianie polnocno-amrykanscy albo Palestynczycy. Te pajace z Wiejskiej wyprowadzili juz nas nad przepasc i dygamy sie jak w letargu to w lewo to w prawo z tendencja raczej spadkowa w kierunku klifu.Pora sie obudzic!

  .https://youtu.be/w_mtm048krA

 3. Przesłuchałam p. Karonia.
  Jak zawsze w sedno.
  Podoba mi się pomysł krucjaty przez Europę Polaków, o różnym podejściu do religii, pochód do którego przyłączają się europejczycy z różnych krajów. To jak pochód Pokoju. Wspaniała promocja Polski i jej idei wolności. Wszyscy jesteśmy rożni a łączy nas tak wiele. Taki pochód byłby okazja do wymiany myśli i poznania swoich dążeń i pragnień. Pochód wyzwoleńczy.
  Pozdrawiam serdecznie

  1. Tak, przy założeniu ponadreligijności, jest w tym projekcie energia 🌈🔆👣

   Za każdym razem trzeba by więc podkreślać, że idea jest ponadreligijna, bo umysł dąży do uproszczeń i skojarzeń.

   Jeśli by jednak projekt został przejęty przez Watykan (w czym ten ma dużą praktykę), to nici z projektu…

   1. Masz rację TAW. Każdą najlepszą ideę można spie…ć, przez egoizm, nadmiar złej ambicji i braku pokory.

 4. Pan Jerzy Zięba – w Wagnerówce w Święto Niezapominajki – Lubnów – „Wagnerówka” – 13 maja 2018 r.
  .https://youtu.be/3_z9SK1Q8EQ

  Wystąpienie p. Jerzego Zięby nawoływało do zmiany systemu władzy w Polsce.
  Na pochybel matrixowcom.

  W Rzeszowie zimno i deszcz pada.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s