– Trybunał w Norymberdze (po II wojnie światowej sądził największych zbrodniarzy hitlerowskich – red.) to jedyne miejsce, które pasuje do rozmiarów zbrodni popełnionych przez Kościół – powiedział w programie „Skandaliści” Krzysztof Pieczyński. Zdaniem aktora przed sądem powinien stanąć papież Franciszek, a konsekwencją powinno być „rozwiązanie sekty chrześcijańskiej, rozwiązanie Kościoła katolickiego”.

Krzysztof Pieczyński, aktor teatralny i filmowy, znany jest ze swoich krytycznych wypowiedzi wobec Kościoła katolickiego. W programie „Skandaliści” powiedział m.in., że Kościół katolicki od początku swojej historii „fałszuje swoje boskie pochodzenie i swoje boskie prawa”, a „Chrystus jest postacią wymyśloną przez Kościół”.

„Chrześcijaństwo jest organizacja terrorystyczną”

– Kościół przy pomocy sfałszowanych dokumentów, zbrodni, nacisków politycznych, szantażu uzyskał to, że ma związek z bóstwem. Tego związku Kościół nie ma i dlatego papież jest takim samym człowiekiem, takim samym urzędnikiem z sekty religijnej, jak każdy inny urzędnik, czy to prezydent państwa, czy pracownik jakiejś korporacji – powiedział Pieczyński.

Jego zdaniem papież powinien stanąć przed sądem, żeby symbolicznie odpowiedzieć za zbrodnie popełnione przez Kościół. Pieczyński wymienił tu instytucję Inkwizycji, która – jak mówił – wymordowała miliony ludzi.

Podkreślił, że Watykan włożył „ogromny wysiłek w to, żeby prawo boskie stało ponad prawem państwowym i w ten sposób doszli do tego, że papieża nie można sądzić”.

Zdaniem Pieczyńskiego „chrześcijaństwo jest organizacją terrorystyczną”. – Ten terror trwał tysiąc lat. Kościół katolicki do końca XVI wieku wymordował 60 mln ludzi w Ameryce Południowej – mówił gość programu.

„Kościół zawsze trzymał z silniejszymi”

Pieczyński podkreślał w programie, że „Kościół zawsze trzymał z silniejszymi”, a w czasie komuny „miał się świetnie, tak dobrze, jak teraz”.

– Mentalność Kościoła nigdy się nie zmieniła. Kościół ma dobre uniwersytety, które kształcą złotoustych, którzy są w stanie obronić Kościół i jego doktrynę przed konfrontacją – tłumaczył aktor.

Pieczyński powiedział też, że jest osobą, „która wierzy w istnienie pewnej istoty wyższej, ale kategoryzowanie tej istoty wyższej i doktrynowanie tej istoty jest poza możliwościami ludzkiego umysłu”.

Program „Skandaliści” z udziałem Krzysztofa Pieczyńskiego oglądaj na:

http://www.polsatnews.pl/wideo-program/skandalisci-krzysztof-pieczynski_6558509/

źródło:

http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-01-20/skandalisci-krzysztof-pieczynski-transmisja-w-polsatnews-pl-od-godz-2000/

92 myśli w temacie “Od IV wieku Kościół katolicki jest organizacją terrorystyczną – Krzysztof Pieczyński

 1. Pozwole sobie przytoczyc takie cos

  ” Bardzo ciekawą opinię na ten temat usłyszałem w filmie „Lechistan – Rozmowa z Grzegorzem Skwarkiem”.

  W filmie tym wytłumaczenie „przytłumienia” naszego narodu przypisano ogólnonarodowej chorobie sierocej, wynikającej z braku znajomości prawdziwej historii narodu.

  Mamy co prawda historyków, katedry historii, profesorów, doktorów i magistrów historii, mamy nawet lekcje historii w szkołach, ale nie mamy prawdziwego przekazu o naszej lechickiej, przedchrześcijańskiej przeszłości.

  Występuje brak przekazu o naszych przodkach i od naszych przodków, który to przekaz odcięto, a może sami sobie odcięliśmy około 1000 lat temu.

  Był to przekaz kultury i cywilizacji Słowiańskiej.

  Była tam wiedza / veda na temat świata, z której resztek do dziś korzystają liczne narody.

  A my tylko w ograniczonym zakresie.

  Bo to właśnie nas, Lechitów i Wandalów (nie mylić z wandalami) najbardziej bała się „adoptująca” nas na siłę cywilizacja Zachodnio-Chrześcijańska.

  Dlatego wygubiono naszą Wiarę Przyrodzoną, zasady współżycia społecznego, zwyczaje, a przejęte od naszych przodków technologie rolnicze, przemysłowe i na przykład szkutnicze zostały przypisane innym ludom lub zniszczone.

  Ten bolesny proces odcinania od źródeł i obcinania tego co mieliśmy, trwał cały czas, ale intensyfikował się w momentach trudnych, takich jak rozbicie dzielnicowe, rozbiory, okupacja niemiecka czy sowiecka.

  Były też okresy trochę lepsze, na przykład za Jagiellonów.

  Osoby dotknięte chorobą sierocą mają w sobie jakiś dziwny smutek, wynikający z braku rodziny, z braku korzeni z których można by czerpać radość i siły do życia.

  Dzieci z chorobą sierocą siedzą i chwieją się monotonnie do przodu i do tyłu.

  Czy coś Wam to przypomina?

  To chwianie się i bezwład?

  Mnie się to jakoś od razu skojarzyło z „Weselem” Wyspiańskiego i jego tańcem chocholim.

  I opisaniem tego stanu ciała i ducha przez Czepca:

  „…A, jak myślę, ze panowie
  duza by juz mogli mieć,
  ino oni nie chcom chcieć!…” [2]

  Czy nasz naród nie chwieje się bezwładnie (jak w tańcu chocholim) w swoim istnieniu, gospodarce i polityce, której jasnej wizji z zasadzie nie ma?

  Jak możemy mieć jasną wizję, kiedy historycy, politycy, publicyści i inni „inteligenci polscy”, tak zwane „elity intelektualne narodu” prześcigają się w obrzydzaniu Polakom naszej historii, kultury i tradycji.

  Lekarstwo na chorobę sierocą jest jedno – zwrócić dziecku jego rodzinę.

  Niech pozna historię i siłę swego Rodu.

  Niech poczuje bliskość i siłę płynącą od wszystkich swoich przodków.

  Niech poczuje się w swoim życiu, jak w swoim, a nie jak w życiu innej rodziny, która go może nawet trochę akceptuje i kocha, ale w inny sposób niż to ma miejsce w rodzinie naturalnej.

  Tysiąc lat temu nasz naród został wyrwany ze swojej Aryjsko-Słowiańskiej rodziny i włączony do innej: Judeo-Chrześcijańskiej i Zachodnio-Europejskiej.

  Możemy mówić, że ta nowa rodzina nie jest taka zła, że mogło być gorzej, ale to tylko takie pocieszanie się w naszej chorobie sierocej.

  Są też tacy, którzy mówią, ze gorzej już być nie mogło.

  W kazdym razie tę chorobę zakończyć może tylko przywrócenie narodowi wiedzy o naszej przedchrześcijańskiej wspaniałej historii.

  Również o późniejszych próbach przywrócenia tej wiedzy i tego etosu, o heroicznych wysiłkach naszych kronikarzy, którzy robili, co tylko się dało, w tej trudnej sytuacji zrobić dla odzyskania historii i samoświadomości narodu.

  O kulturze, która promieniowała znad Wisły i Odry na Europę, Azję i Afrykę przez tysiące lat od naszych przodków – dumnych nosicieli haplogrupy R1a1a.

  Ta kultura zawierała wiele różnych składników i pomysłów na życie, których nam dzisiaj brakuje.

  I proszę nie myśleć, że to jest rasizm.

  Zwrócenie dziecku rodziców i przywrócenie narodowi jego historii nie jest rasizmem.

  My po prostu mamy do tego prawo.

  Nowa rodzina, do której zostaliśmy przyłączeni, cywilizacja zachodnioeuropejska jest cywilizacją rzymsko-grecko-żydowską.

  Czy nasza Wolna Dusza Słowiańska może mieć coś wspólnego z brutalnym i zorientowanym na sukcesy w sferze materii starożytnym Rzymem?

  Rzymem, w którym wszelkie idee i religie musiały być na służbie Imperium?

  Brutalnym imperium arystokracji rzymskiej, które chciało opanować cały świat i zatrzymało się tylko dzięki oporowi Ariów europejskich i azjatyckich?

  Owszem, bliskie nam są rzymsko-chrześcijańskie ideały takie jak pełny słonecznej i kosmicznej miłości Jezus Chrystus, czy dająca opiekuńcze energie Ziemi i Księżyca Matka Boska.

  Ten sposób myślenia został zresztą importowany z naszej Słowiańsko-Aryjskiej Wiary Przyrody.

  Ale cała doczesna, ziemska obudowa tego rzymsko-judejskiego systemu jest skrajnie materialistyczna!

  System ten jest skrajnie dualistyczny, isnieje mocny dysonans materii z duchem, którego my, zorientowani na ekologię, kontakt z naturą i naturalną duchowość Słowianie, nie możemy po prostu znieść.

  Nas, Ludzi Wolnych ten dysonans po prostu boli, bo genetycznie nie lubimy fałszu i prymatu celów materialnych, doczesnych nad wartościami duchowymi i wiecznymi.

  W tej sytuacji pięknie odlatujemy w sferę ducha, aby zapomnieć o cierpieniu w sferze materialnej.

  Mamy nawet wspaniałych mistyków, świętych chrześcijańskich, którzy jednak w sferze materii bywają na przykład zdrajcami (jak tak zwany Św. Stanisław ze Szczepanowa) lub też wspierają nieludzkie systemy wyzysku człowieka przez człowieka.

  Oczywiście zdarzają się wsród nich również ludzie ubodzy ciałem i bogaci duchem, ale nie są oni odpowiednio do ich wartości promowani.

  Dlatego proponuję powrót do źródeł.

  Nie chodzi tu o hasła typu „precz z…, wracamy do…”, krwawe rewolucje nie są dobrym pomysłem.

  Chodzi o prawdziwy powrót do naszych pierwotnych ideałów, takich jak Wolność, szacunek dla każdej jednostki, prawo głosu dla wszystkich, poczucie wspólnoty, jawność, słowność, prymat duchowosci nad materią, a przynajmniej równowaga tych sfer i tym podobne ideały.

  Tak wygląda życie w prawdziwej rodzinie.

  A zacząć możemy od przywrócenia nam naszej prawdziwej historii.

  Wyspiański Wielkim Wieszczem i Wizjonerem jednak był.

  Ja, w czasach szkolnych, wiersza jego autorstwa, a mojego ulubionego utworu, „Teatr mój widze ogromny” [3], nigdy nie traktowałem jako tylko opisu teatru, nawet „bardzo ogromnego”.

  Dla mnie była to zawsze wizja odrodzonego, wolnego i otwartego na rozwój społeczenstwa polskiego.

  Z jego wieloma ideami, wieloma pokoleniami i duchami przodków, wieloma przestrzeniami fizycznymi i duchowymi…

  Oto ten wiersz za [3]:

  „[I CIĄGLE WIDZĘ ICH TWARZE]
  Kochany Panie.

  I ciągle widzę ich twarze,
  ustawnie w oczy ich patrzę –
  ich nie ma – myślę i marzę,
  widzę ich w duszy teatrze.

  Teatr mój widzę ogromny,
  wielkie powietrzne przestrzenie,
  ludzie je pełnią i cienie,
  ja jestem grze ich przytomny.

  Ich sztuka jest sztuką moją,
  melodię słyszę choralną,
  jak rosną w burzę nawalną,
  w gromy i wichry się zbroją.

  W gromach i wichrze szaleją
  i gasną w gromach i wichrze –
  w mroku mdlejące i cichsze –
  już ledwo, ledwo widnieją –
  znów wstają – wracają ogromne,
  olbrzymie, żyjące – przytomne.

  Grają – tragedię mąk duszy
  w tragicznym teatru skłonie,
  żar święty w trójnogach płonie
  i flet zawodzi pastuszy.

  Ja słucham, słucham i patrzę –
  poznaję – znane mi twarze,
  ich nie ma – myślę i marzę,
  widzę ich w duszy teatrze!

  Stanisław Wyspiański
  6-go sierpnia 1904″

  I gdzie w takim bogactwie bycia miejsce na chorobę sierocą?

  Przy takiej potędze wizji naszych dziejów umieszczonych w przestrzeni duszy i w chwili obecnej?

  A przecież Wyspiański nie miał tych wszystkich, ostatnio odkrytych, danych naukowych, świadczących o wielkości cywilizacji słowiańskiej.

  On i współcześni mu Polacy nic nie wiedzieli o tym, że ich starożytne pochodzenie można udowodnić badaniami genetycznymi, a starożytność języka polskiego badaniami lingwistycznymi.

  My to wszystko już wiemy.

  Z rozmów z różnymi duszami słowiańskimi i polskimi widać, że coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z naszej wielkiej historii i duchowości.

  A także z naszej trudnej obecnej sytuacji.

  I są to czasami ludzie, nawet z tak zdegenerowanych środowisk, jak pracownicy koncernów farmaceutycznych, politycy czy prawnicy.

  W pracy zachowują się, tak żeby zarabiać pieniądze, ale już wiedzą, że rzeczywistość jest inna.

  Że żyją w matrixie.

  Jeżeli to widzimy, to jest już dobrze.

  Coraz częściej można spotkać prawników, którzy prywatnie wstydzą się swojej pracy i farmaceutów, którzy dobrze płatną pracę w koncernach i w aptekach zamieniają na mniej dochowy handel ziołami, czy naturalnymi suplementami.

  Następny krok jest już prosty: wrócić do źródeł.

  Nowa Świadomość nadchodzi a my wracamy do siebie, tam gdzie byliśmy.

  Oczywiście taki ruch, jak każda większa zmiana, rodzi pewne problemy.

  Czasami do końca nie wierzymy w siebie, albo nie wiemy, jak to nasze właściwe słowiańskie życie w Wolności ma wyglądać.

  Jest to jednak tylko stan przejściowy, od czego mamy intuicję?

  Nasze wrodzone poczucie Wolności i potrzeba powrotu do uczciwości zaczynają działać i dawać nam wskazówki.

  A jeżeli komuś brakuje wiary w siebie lub wiedzy, to mamy w Internecie coraz więcej stron poświęconych Słowianom, ich historii i kulturze.

  Poprzez ciągłe zapoznawanie się z naszą Słowiańskością nasiąkamy nią, stajemy się coraz bardziej podobni do naszych wspaniałych przodków.

  Mówię tu o Słowiańskości przedchrześcijańskiej, starożytnej.

  Mamy już klasyków tematu, ludzi którzy o Słowianach nie tylko mówią i piszą, ale też ich rozumieją i czują.

  Powstają książki, które wkrótce zmienią naszą świadomość historyczną i nie tylko.
  Nie jesteśmy już sierotkami, możemy przestać się chwiać.

  Możemy stanąć na własnych nogach i pójść do przodu. ”

  http://slowianieiukrytahistoriapolski.pl/historia_polski/choroba_sieroca/index,pl.html

  1. „Fragmeslavic3nt dzieła arabskiego historyka Al-Masudiego opisujący świątynie pogańskich Słowian doczekał się wreszcie polskiego przekładu. Jego tłumaczka, dr Urszula Lewicka-Rajewska, uważa, że podchodzono do tego opisu przesadnie krytycznie całkowicie dotąd odrzucając jego wiarygodność. Ponadto sama wciąż widzi szanse na odnalezienie innych arabskich dzieł podejmujących temat wczesnośredniowiecznej religii i kultury Słowian.

   Według 66. rozdziału Złotych łąk napisanych w 956 roku przez Al-Masudiego, słowiański świat znał wiele budowli będących przedmiotem kultu. Opisuje trzy z nich. Wszystkie umiejscowione są na szczytach gór. Szczegóły wydają się dosyć fantastyczne – w jednej świątyni znajduje się mechanizm uruchamiany przez wschodzące słońce, drugą otaczają źródła różniące się kolorem i smakiem, trzecia ma być zbudowana z czerwonego korala i zielonego szmaragdu.

   Nie wszystko jest fantazją

   Lewicka-Rajewska podkreśla jednak prawdopodobieństwo niektórych faktów. Swój przekład oraz argumentację wyłożyła w pracy zbiorowej Świat arabski. Kultura i polityka. W rozdziale 34. Złotych łąk Al-Masudi podaje szczegóły dotyczące rozmieszczenia plemion zachodniosłowiańskich.”
   Z:
   http://mediewalia.pl/wydarzenia/al-masudi-o-poganskich-swiatyniach-slowian/
   I tak to powraca opowiesc o krainie Mlekiem i Miodem plynacej…zrodla rozniace sie kolorem i smakiem…itd. szmaragdowe i koralowe mury… Hyperboreja ❤ ❤ ❤

  2. Kolego, z całym szacunkiem dla takiego spojrzenia, ale uważaj, by nie zaszkodzić przesadą sprawie – a sprawa wielkiej wagi jest i nie ułatwi to Panu Potockiemu. Zyskamy czymś takim max 1,5 %, a stracimy 80 %. Ludzie wrażliwi są na nienawiść i podważanie faktów. To nie klub SLD. Tu zaglądają osoby o ponadprzeciętnej wiedzy i widząc mijanie się z prawdą, odchodzą –
   otóż Kolego, dowody na istnienie Jezusa i jego działalności, już są miażdżące przy obecnych odkryciach archeologicznych i współczesnej nauce ….to przestało być kwestią wiary, czy ktoś w to wierzy, czy nie, teraz się szuka potwierdzeń, czy to co jest w opisie, zdarzyło się w tym miejscu.

   1. Yeti drogi !czy zapewne to nie naukofcy i profesurowie z SLD ukuci podczas sympoziow komunistycznych sa poszukiwaczami JEzusa i dowodow na JEgo historycznie istnienie. Zaprawde powiadam Ci aby lepiej Jezusa pozostawic tym ze wzgorza golan a Polachom odgrzebac ich Bogow i edukowac na tej bazie.Na tym jezusowatym dochdzeniu nic sie nie wybuduje ale to juz tylko kwestia wymierajacych polskich kato-depresantow zjadajacych hostie w locie we wymietolonych portkach na kolanach.

 2. Cywilizacja Łacińska to najwspanialsza cywilizacja w dziejach. A Lechia jeśli była w co wątpię była słaba i musiała zniknąć. Planeta Ziemia jest taką planetą gdzie panują twarde zasady. Prawo silniejszego inaczej. Silny niszczy lub zniewala slabego. No niestety ale tak jest. Widocznie Słowianie byli słabi skoro przegrali z KK. Nie ma powrotu do czegoś co było słabe. Trzeba patrzeć w przyszłość i wymyśleć coś nowego znacznie mocniejszego niż jakaś mityczna Lechia.

  A Panu Pieczyńskeimu z całego serca współczuję. Jest w nim tyle jadu i oszołomstwa, że prędzej czy później dla jego dobra ktoś go wyśle do czubkolandii. Ma wiedzę ale wszystko pomieszał. Nienawiść do chrześcijaństwa zaślepia mu rozum. Ten ejgo jad nei ma nic wspólnego a faktami nt. Chrześcijaństwa oraz duchowości, którą tak propaguje. Jest taki sam ja religijni neofici. Mówi wiele o duchowości a założył stowarzyszenie Polska Laicka, która jest antyduchowa jak cały laicyzm.

  Im więcej media go będą pokazywać tym bardziej będzie się sam zaorywał. No cóż szkoda. A jego twórczość mogę sparafrazować znanym cytatem –

  ” Miałeś chamie złoty róg …..”

  PS. TO nie kościół wymordował rdzenną ludność Ameryki Płd. tylko przedstawiciele państwa Hiszpanii, Portugalii, Anglii, Francji. Kościół wydając encyklikę Sublimus Dei w 1537 mocno sprzeciwił się niewolictwu Indian oraz zakazał takich praktyk. Tego Pan Pieczyński już nie powiedział bo po co.

  A Inkwizycja była po to aby zatrzymać masę linczów i samosądów dokonywanych przez podburzony lud. Kobiety i heretycy byli paleni na stosach w Europie Protestanckiej a w bardzo małych ilościach w katolicyzmie.

  Encyklika Rerum Novarum w XIX w. mocno piętnowała kapitalistyczny wyzysk oraz socjalistyczną utopię. Chroniła etos pracy.

  A Katolicyzm a albo szerzej chrześcijaństwo jest jedynym punktem oporu przeciwko Marksizmowi. Srając we własne gniazdo tak naprawdę przykłądacie cegiełkę do sowjej włąsnej trumny. Chrześcijaństo należ reformować a nie go zaorywać. Wszystko podlega ewolucji także nasz system. Nie ma powrotu do słowiańsich lepianek i zabobonów.

  Jestem za chrześcijaństwem jako zbiorem rodzimowierczych m.in. słowiańskich tradycji, greckiej gnozy, rzymskiemu prawu oraz katolickiej nauce społecznej.

  Jeśli komuś się to nie podoba to ma do wyboru lewacką i marskistowską dekadencję.

  1. Roni7 – postawilem ci minusa za to: „Nie musi być ale jest. Bo taka jest jego NATURA. Rywalizacja o najlepsze geny i o terytorium czyli zasoby to jest nasza natura, którą wykorzystują korporacje i państwa.”

   Jest to moim zdnaniem nie prawo Natury ale twoj wybor! Jezeli wierzysz ze Natura jest kompetytywna lub zla, to bedziesz tego caly czas doswiadczal! „Doswiadczasz tego w co wierzysz!”
   Pozdrawiam,
   Heretyk

   1. Ha ha wybór. To żeś dowalił. Natura nie jest zła. My po prostu nie pasujemy do tej planety. Jako jedyni z homo sapiens nie potrafimy wytworzyć sobie witaminy c. Jesteśmy słabi zmysłowo w porównaniu do zwierząt. Warunki pogodowe nam nie sprzyjają. Tak gloryfikujesz naturę. Pomieszkaj trochę w dżungli amazońskiej to wtedy pogadamy. Pomieszkaj sobie bez technologii tylko w „naturalny” sposób.

    Jesteśmy więźniami swoich włąsnych popędów, które nami sterują i utrzymują na poziomie zwierzęcia. Rządzą nami atawizmy. Dlatego ludzkość za pomocą wymiaru boskiego czyli technologii i nauce chce się z tego wyzwolić.

  2. Roni7 – Re „A Katolicyzm a albo szerzej chrześcijaństwo jest jedynym punktem oporu przeciwko Marksizmowi. Srając we własne gniazdo tak naprawdę przykłądacie cegiełkę do sowjej włąsnej trumny. Chrześcijaństo należ reformować a nie go zaorywać. Wszystko podlega ewolucji także nasz system. Nie ma powrotu do słowiańsich lepianek i zabobonów.”

   Marksism i Chrzescijanstwo sa podobnymi wyrazami kolektywizmu, tak samo jak etatyzm korporacyjno-panstwowy i inne podobnymi kolektywizmy. Tak samo obie ideologie podpieraja sie na idolach zewnetrznych, tzw Wielkich Wodzach, Przywodcach biznesu, czy Zbawicielach „duchowych”, natomiast indywidualizm oparty jest na sile boskiej wewnetrznej. (To duzy temat!)

   Prawdziwa roznica – kolosalna – jest pomiedzy swiadomoscia indywidualistyczna a „grupizmem”. Lechici byli w bardzo duzej czesci narodem wedrownym zamieszkujacym przestrzenie od Morza Kaspijskiego, Czarnego, Egejskiego, Adriatyku az do Baltyku, a wiec bylismy kultura wybitnie indywidualistyczna (i takze w duzej czesci matriarchalna!), co nam do dzisiaj zostalo!

   Dlatego nie budowalismy duzych miast tak jak to robily narody osiadle. Kultura Lacinska natomiast jest kultura wypracowana przez Rzymian z Rzymu i (jeszcze wczesniej) od Rumunow z Dacji, i pozniej juz od Grekow z Bizancjum, dlatego do nas to pasuje jak krowa do siodla, Nalezy wrocic do korzeni nie dlatego ze jedno jest lepsze czy gorsze ale dlatego ze jedna kultura i tradycja do nas pasuje bo jest nasza, a druga nie pasuje i nie bedzie pasowac jak zle buty!

   Pozdrawiam,
   Heretyk

   1. „Marksism i Chrzescijanstwo sa podobnymi wyrazami kolektywizmu, tak samo jak etatyzm korporacyjno-panstwowy i inne podobnymi kolektywizmy. Tak samo obie ideologie podpieraja sie na idolach zewnetrznych, tzw Wielkich Wodzach, Przywodcach biznesu, czy Zbawicielach „duchowych”, natomiast indywidualizm oparty jest na sile boskiej wewnetrznej. (To duzy temat!)” –

    no jeśli dla ciebie chrześcijaństwo i marskizm to jedno i to samo to nic tu po mnie. Po prostu ręce i nogi opadają. Brak słów. To jest jakiś dramat. Chrześcijaństwo to idea opierająca się głównie na neoplatonizmie i greckiej gnozie. Chrześcijaństwo rozwinęło kulturę a masrksizm jest antykulturowy i to jest główna różnica jedna z wielu pomiędzy marskizmem a chrześcijaństwem.

    „Prawdziwa roznica – kolosalna – jest pomiedzy swiadomoscia indywidualistyczna a „grupizmem”. Lechici byli w bardzo duzej czesci narodem wedrownym zamieszkujacym przestrzenie od Morza Kaspijskiego, Czarnego, Egejskiego, Adriatyku az do Baltyku, a wiec bylismy kultura wybitnie indywidualistyczna (i takze w duzej czesci matriarchalna!), co nam do dzisiaj zostalo!”

    – no właśnie matriarchalna czyli słaba i dlatego zostali zniszczeni. Na tej planecie jeszcze raz powtórzę liczy się siła i moc. Bez tego jest tylko śmierć albo wegetacja jako niewolnik. Słowianie nie mieli mocy i siły i dlatego zostali podbici. Zresztą sami przechodzili na katolicyzm.

    „Dlatego nie budowalismy duzych miast tak jak to robily narody osiadle. Kultura Lacinska natomiast jest kultura wypracowana przez Rzymian z Rzymu i (jeszcze wczesniej) od Rumunow z Dacji, i pozniej juz od Grekow z Bizancjum, dlatego do nas to pasuje jak krowa do siodla, Nalezy wrocic do korzeni nie dlatego ze jedno jest lepsze czy gorsze ale dlatego ze jedna kultura i tradycja do nas pasuje bo jest nasza, a druga nie pasuje i nie bedzie pasowac jak zle buty!”

    – czyli co ? Proponujesz likwidację państwa Polskiego tylko dlatego, że mamy teraz zwyczaj osiedlania się. Mamy być jak cyganeria bez swojego miejsca na planecie ? Nie ma i nie będzie poweortu do żadnych korzenii. Trzeba iść do przodu w przyszłość.

    Skoro nie budowaliśmy miast i tak ciągle wędrowaliśmy to istnienie wielkiej Lechii od Renu po Ural jest na wyrost. Nie można wrzucać wszstkich plemion do jednego worka pod nazwą Lechia. To ogromne naduzycie.

 3. Aha no i jeszcze coś. Kościół katolicki jako korporacja , kościół jako religia czyli zbiór dogmatów, kościół jako zbiorowość ludzi oraz kościół jako system chrześcijański to zupełnie coś innego. To są zupełnie różne pojęcia i zjawiska i nie wolno ich wrzucać do tego samego semantycznego worka.

  1. Roni7,

   KK nie jest korporacja w sensie prawnym. Kosciol nie jest podmiotem prawnym, natomiast caly majatek KK nalezy formalnie do biskupow – PRYWATNIE. Inne koscioly maja juz odrebna osobowasc prawna jako korporacje lub fundacje, Dlatego np Kanadyjczycy mogli zajac caly majatek Kosciola Anglikanskiego jednym posunieciem, na poczet odszkodowan, po procesach pedofilskich i o zabojstwa dzieci w Kanadyjskich sierocincach i internatach szkolnych , natomiast nie mogli zapieczetowac majatku KK bo musieli by sie o to procesowac z kazdym biskupem z osobna.

   Re: „Ha ha wybór. To żeś dowalił. Natura nie jest zła. My po prostu nie pasujemy do tej planety. Jako jedyni z homo sapiens nie potrafimy wytworzyć sobie witaminy c. Jesteśmy słabi zmysłowo w porównaniu do zwierząt. Warunki pogodowe nam nie sprzyjają. Tak gloryfikujesz naturę. Pomieszkaj trochę w dżungli amazońskiej to wtedy pogadamy. Pomieszkaj sobie bez technologii tylko w „naturalny” sposób.

   Tak wlasnie ludzkosc zyla przez tysiace lat. W zgodzie z natura a nie przeciw niej. I komu to wszystko przeszkadzalo? 🙂

   „Jesteśmy więźniami swoich włąsnych popędów,…” Kto jest ten jest…

   Heretyk

   1. Owszem żyła w zgodzie z naturą. Żyła po 30 czy 40 lat. Żyła w lepiankach bez technologii, bez dostępu do energii elektrycznej, bez dostępu do ciepłej bierzącej wody. Każda choroba czy dolegliwość kończyła sie śmiercią. Otwarte złamanie, próchnica zęba czy zapalenia wyrostka robaczkowego zazwyczaj kończyło się śmiercią. Większość ludzi żyła bez zadnej wiedzy w błogiej nieświadomości jak cielęta. Ja podziękuję za takie czasy.

   2. Roni7,

    Re: „Owszem żyła w zgodzie z naturą. Żyła po 30 czy 40 lat. Żyła w lepiankach bez technologii, bez dostępu do energii elektrycznej, bez dostępu do ciepłej bierzącej wody. Każda choroba czy dolegliwość kończyła sie śmiercią. Otwarte złamanie, próchnica zęba czy zapalenia wyrostka robaczkowego zazwyczaj kończyło się śmiercią. Większość ludzi żyła bez zadnej wiedzy w błogiej nieświadomości jak cielęta. Ja podziękuję za takie czasy.”

    30-40 lat zyli ludzie ludzie osiedli (albo ci ktorzy zostali na sile osiedleni przez „wiesz kogo…” ) co pokazuja badania szkeletow z Bliskiego Wschodu i Egiptu. Plemiona wedrowne, mysliwsko-zbierackie zyli duzo dluzej i w zdrowiu bo sie lepiej odzywiali i mieli wiecej czasu na rozwoj osobisty. Byli tez o ok 10cm wyzsi od osiadlych. Okolo 4 godzin pracy na zbieranie zywnosci lub lowy, w przeciwienstwie do osiadlych ktorzy musieli pracowac od switu do zmroku aby przezyc. Otwarte zlamanie mozna tez leczyc metodami naturalnymi (duzy temat, na razie pomine!) . Choroby zakazne sa niegrozne na diecie mysliwkiej wysokotluszczowej i niskoweglowodanowej a zeby na takiej diecie w ogole sie nie psuja, czego ja sam doswiadczylem. Dziwne ale prawdziwe! Jest duzo wiecej rzeczy dziwnych a prawdziwych.

    Re Chrzescijanstwo przed Jezusem

    Owszem, moim zdaniem to to samo co Islam przed Prorokiem –
    mozesz to tez nazwac Gnoza. Tak jest, to cos istnialo, odnalezli wlasnie niedawno stare ksiegi po Aramejsku ktore lacza wspolne ksiegi Starego Testamentu i Koranu. Istnialo i przed Jezusem, przed 10-tym wiekiem, ale wsrod Slowian nie byla ta ideologia zbyt popularna, raczej margines. Wlasnie ten temat studiuje przy pomocy on-line search oraz remote viewing. Studiuje co nie znaczy ze aprobuje czy tez ze mi sie ta ideologia podoba, wrecz przeciwnie.

    Slowianie zyli w matriarchacie ale nie byli slabi, wrecz przeciwnie! Kobiety wydaja sie slabe obecnie w patriarchacie bo zostaly odciete od sily duchowej wewnetrznej „devati” po Polsku „Dziewica”, is sa programowane przez obecny system edukacji. W Starym Jezyku Dzewica tlumaczy sie jako Bogini. . Slowianskie wojowniczki byly bardzo silne i przedsiebiorcze (duzo informacji mi sie na ten temat przypomnialo!) a plemiona Slowian stracily sile i energie zyciowa dopiero po tym jak przeszly na patrialchalizm i zostaly zatrute ideoa, jak ty to nazwales „Gnozy” pochodzaca z Bliskiego Wschodu (od wiadomo kogo…) a nastepnie po 10-tym wieku dodatkowo jeszcze oslabione idea „Jezusa”. To znowu bardzo duzy temat poboczny.

    Pozdrawiam,
    Heretyk

  2. Roni7 – Re: „no jeśli dla ciebie chrześcijaństwo i marskizm to jedno i to samo to nic tu po mnie. …”

   To nie to samo natomiast laczy je wspolna cecha: obie ideologie to grupizm! Oparte o idei poswiecenia jednostki na oltarzu

   – albo jakiegos falszywego boga wymagajacego calkowitego posluszenstwa wzamian za jakies mgliste obiecanki cacanki (dowod znajdziesz w Pismie „Swietym”) ;

   Albo tez:

   – Marksism plus cala lewica! ktore opieraja sie na idei poswiecenia jednostki dla rzekomego „dobra” spoleczenstwa a szczegolnie dobra jego „wybranych” a nielicznych przedstawicieli.

   Obie ideologie sa mi wstretne a ich idole i przywodcy mi sie po prostu nie podobaja! Moim zdaniem te ideologie byc moze pasuja do jakis niewolnikow ktorzy lubia jak im ktos dyktuje jak zyc, natomiast zupelnie nie pasuja do wolnej natury wiekszosci ludzi i narodow Europy. Nie tylko Slowian! Ale to juz osobny temat.

   Pozdrawiam serdecznie,
   Heretyk

   1. To chyba pomylił Ci się pogański Katoicyzm z ideą chrześcijaństwa jako spuścizną platonizmu. Chrześcijaństwo istniało wiele lat przed Jezusem i KK. Tylko inaczej to się nazywało.

    No właśnie niczego nie rozumiesz. Marskizm to ideologia a chrześcijaństwo to IDEA. Jeśli tak prostych terminów nie rozróżniasz to co ja poradzę.

    Pismo swięte nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem.

    Po prostu chcesz powrotu do ciemnych mroków prehistorii, do czasów anarchii.

    A skoro tam wam chrześcijaństwo staje ością w gardle to będę to nazywał Gnozą.

 4. „Cywilizacja Łacińska to najwspanialsza cywilizacja w dziejach. A Lechia jeśli była w co wątpię była słaba i musiała zniknąć. Planeta Ziemia jest taką planetą, gdzie panują twarde zasady. Prawo silniejszego inaczej”

  I JAKĄ MASZ GWARANCJĘ, ze cywilizacja lacinska bedzie trwac wieki? jest najwspanialsza w dziejach? a co wiesz zatem o dziejach??? cos tam do potopu, a pozniej nic…. wiedza szczatkowa.
  Skad wiesz, ze to nie czas na cos innego, wspanialszego, co uwolni ludzkosc od kontroli. Lacinska cywilizacja scisle sie zazebia z korporacja watykanska, lacinska cywilizacja oparta na prawie korporacyjnym, prawie rzymskim, a co z prawem uniwersalnym.. prawem naturalnym????? nigdy nie pomyslales o tym??

  .https://www.youtube.com/watch?v=5uowfe5DsN8

  1. Cywilizacji łacińskiej już nie ma od ponad 100 lat. Zastąpiła ją cywilizacja marksistowska. Zniszczenie chrześcijaństwa polegało na tym samych zasadach co zniszczenie rodzimierstwa słowiańskiego czy celtyckiego. Rozumiesz to ? Ewolucja poprzez zniszczenie.

   A prawo naturalne to właśnie prawo silniejszego oraz selekcja naturalna.

   Prawo uniwersalne jest niekompatybilne z tą planetą. Dlatego ludzie empatyczni, wrażliwi, uczciwi i wyróżniający się czymś pozytwnie są kopani po dupie i niszczeni.

   Mieszacie pojęcia. Przed potopem dzieje się nie liczą. Nasza era, czyli era homo sapiens to era od 12,5 tys. lat. To zupełnie inny człowiek niż ten sprzed potopu.

   Wszystko na tej planecie jest korporacją. Lechia, Rzym, USA, Rosja, Chiny. Indie, Kościół Katolicki, Samsung, Chevron, Adidas. A ludzie to tylko zosoby ludzkie tej korporacji. Na tym polega SYSTEM ziemski. Zawsze nad jednostką jest jakaś korporacja. A czy to będzie korporacja religijna czy finansowa lub medialna albo narodowa to już tylko szczegół.

   1. „A prawo naturalne to właśnie prawo silniejszego oraz selekcja naturalna. ” z ta selekcja namieszali Tobie neomarksisci w lepetynie i pamietaj z w naturze czlowiek czlowiekowi wilkiem nie musi byc. Powielasz reklame prawa rzymskiego ,ktore zmusza wlasnie ludzi do rywalizacji. Jeszcze do tej korporacji to nie wkladaj LEchi ,bo nie miala nic z pojecia korporacji .,a najmniej z wyscigiem szczurow.Czytaj Wedy.

   2. No tak jak się nie ma argumentów to jest tylko ad personam.
    Jeśli zakładasz z góry, że człowiek jest z natury dobry to mogę tylko pogratulować optymizmowi. Winszuję.

    Nie musi być ale jest. Bo taka jest jego NATURA. Rywalizacja o najlepsze geny i o terytorium czyli zasoby to jest nasza natura, którą wykorzystują korporacje i państwa.

    Każda korporacja ma swoją strukturę, hierarchię, logo lub symbol i myśl przewodnią czyli ideę. Jeśli tego nie ma to znaczy, że mamy doczynienia z anarchia i czasami jaskinowymi.

    Co powiadasz, że w Lechii tego nie było ? Nie było struktury, idei oraz hierarchi ? Gdyby nie było to nigdy by nie powstali.

    Wszystko ma swój kres czy to słowiańszczyzna, czy cheścijaństwo czy nawet marskizm.

    Selekcja naturalna jest faktem i marksizm tutaj nie ma nic do rzeczy. Zawsze tak było.

    Sorry ale zamiast czytać Wedy, które są kolejną biblią dla plebsu wolę obserwować rzeczywistość i ją dogłębnie analizować.

    Prawo rzymskie dokładnie opisuje naturę ludzką. Przy dzisiejszej mentalności to najlepszy paradygmat. Prawo Słowiańskie nie sprawdzi się. Trzeba być realistą.

    LECHIA – zbiór plemion słowiańskich na których czele stał Lech czyli Lechicka odmiana cesarza lub cara wybieranego na wiecach za zasługi lub mądrość przez starszyznę. To jest to hierarchia czy nie?

   3. Pamiec o Drzewie Niesmiertelnosci :

    .http://zmiennoksztaltne.blogspot.fr/2014/03/pamiec-o-drzewie-niesmiertelnosci-2.html
    W tej piesni
    1:38
    .https://www.youtube.com/watch?v=Z6bG_o071nU
    Kwiat Zycia malowany na stodolach w SLOWIANSKICH WSIACH i do dzisiaj nim zdobi sie domy, meble, stroje U SLOWIAN !

    „A prawo naturalne to właśnie prawo silniejszego oraz selekcja naturalna. ”
    Panie Roni 7, to nie jest prawo TEJ PLANETY !
    To zadne „Prawo Naturalne”. Zapytam Pana inaczej : Czy w wiezieniu, gdzie tez sa „jakies prawa”, owo prawo z wiezienia obowiazuje poza wiezieniem ???
    Byc moze ktos to „bez_ prawo” tu zaimplantowal na Ziemi???
    Bo jak tlumaczyc, ze wlasnie wrazliwi, madrzy, dobrzy, empatyczni, uczciwi sa spychani od stanowisk, kradnie sie ich ENERGIE, wiedze itp???
    To My jestesmy prawdziwymi DZIEDZICAMI tej planety, My Ludzie uczciwi i dobrzy…poprosmy ZYWIOLY O WSPARCIE ! Jestesmy Ich Bracmi.
    Zywioly sluchaja Prawa naturalnego…

   4. Nie Merlin. My nie jesteśmy żadnymi dziedzicami tej planety. Człowiek jako jedyny homo sapiens nie pasuje do ciężkich realiów tej planety.

    Po prostu bujasz w obłokach albo jeszcze życie Ci w dupę nie dało i dlatego podkolorywujesz rzeczywistość. Nadrzędnym prawem na tej planecie jest Prawo silniejszego. Tylko silny i najlepiej przystosowany do warunków zewnętrznych przetrwa. Selekcyjny dobór genów. Teraz tak możesz bujać tylko i wyłącznie dzięki technologii.

    Oczywiście, że prawo więzienne jest bardzo podobne do prawa na ziemi. Słabe, wrażliwe, uczciwe, empatyczne jednostki są skazane na pożarcie przez wampiry i psychopatów. Rzadne pozytywne wibracje tu nie pomogą. Ten kto jest biedny materialne ten dostaje po dupie i jest skazany na łaskę lub nie łaskę silniejszych od siebie.

    Poczytaj sobie o Teorii Kratyzmu pionera Polskiej psychologii Władysława Witwickiego.

 5. Dlatego wlasnie ten (tego typu) forum jak TAW jest bardzo potrzebne! Jest bardzo malo portali i forum gdzie mozna dyskutowac na tematy wykraczajace poza prymitywny nacjonalizm oraz dyskusje ktore nie byly by zdominowane przez inne rownie prymitywne formy kolektywizmu takie jak np lewicujaca socjaldemokracja, centrowy etatyzm korporacyjny, koscielna „cukrzyca” umyslowa i inne tego typu systemy. Moim zdaniem czas dojrzal na to by Polacy i inne kultury Europy zaczeli powoli transformowac swoje (nasze) poglady na rzeczywistosc i wreszcie wyjsc z jaskini cieni.

  Pan Pieczyński ma racje i chwala mu za odwage!
  Pozdrawiam wszystkich,
  Heretyk

  1. Na podstawie obserwacji relacji Zelnik-Pieczyński mam bardzo pozytywną wizję przyszłości Polski. Polacy Słowianie w końcu się ogarną i dogadają 🙂 Ale pewna ważna wiedza musi zostać ujawniona. A tak w ogóle, faza obecnych procesów ewolucyjnych, w których uczestniczy Polska, jest bardzo ciekawa i inspirująca.

   1. Liczba minusów mojej wypowiedzi mnie nobilituje i pokazuje, że mam rację. Nie chcę lizać się wzajemnie po jajach i gloryfikować słowiańszczyzny niczym Polak megaloman oraz demonizować KK bo to nie oto chodzi. Świat nie jest czarno-biały. Ogólnie to było bardzo słabe wystąpienie Pana Pieczyńskiego. U feministki Michalik miał o wiele ciekawsze wystąpienia. Zresztą sam mówi o sobie, że jest demokratą więc duuuuuuży minus dla niego.

    Na dziecięcej duchowości i new age tym bardziej nic nie zbudujecie Devingo. Skoro ta Lechia była prawdziwa i taka wielka to podaj mi jakieś przykłady artefaktów. Może jakieś starożytne budowle z tamtych czasów ? Hmm

    Właśnie powoli odchodzimy od prawa rzymskiego na rzecz jakieś marsksitowskiej barbarii i innej ideologicznej poprawności.b

 6. ❤ jestem pod wrażeniem odwagi Pana Krzysztofa- oglądałam ten wywiad na Polsacie i chciałam zapodać natychmiast, ale.. No i jest na TAW ❤ Powiem tak u mnie: i ci więksi, i ci mniejsi ( oczywiście wiekowo) bili brawo dla Pana Krzysztofa za Wiedzę, odwagę i za prawdę!

  Obserwowałam publiczność i prowadzącą- może czasami nie rozumieli, ale i oni na finiszu przyznali racje Panu Krzysztofowi!
  ,,kk stoi na straży, aby ludzie nie poznawali praw kosmicznych''
  Devingo ma rację CZYSTKA W UMYSŁACH POLAKÓW BYŁA KLUCZOWA I MIAŁA OSIEROCIĆ NAS- WYMAZAĆ NASZE POCHODZENIE!
  ,, kk to jest sieć, która ma pełna kontrolę nad ludzkością!'' Teraz obserwuję jak próbuje się przejąć kontrolę nad ludźmi tzw.,,duchowymi'' przykład Pana Krzysztofa T. i powstaje nowa seria już chyba część 4- jak odpowiedzi Ojca PIO część już 15, która ma znamienny wpis pod filmikiem:
  ,,Dlaczego Polacy dają sobą tak łatwo manipulować, komu zależy na tym aby ten wspaniały słowiański naród był wiecznie ze sobą skłócony''
  Przecież przed powstaniem chrześcijaństwa czyli ponad 2000 lat temu była pustka 😉

  ,,Imperium Rydzyka ma jakieś trudności: chodzi o kontrowersyjną decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego, która przyniosła ogromne korzyści Tadeuszowi Rydzykowi i całej jego organizacji. Jak zawsze w sytuacji lukratywnej współpracy organów państwa z dostojnikami Kościoła, ta sprawa także wzbudziła wiele kontrowersji. Chodzi o ziemię, którą Mikołaj Bogdanowicz przekazał miejscowym braciom zakonnym o. Rydzyka. Sprawą zainteresował się bydgoski poseł Platformy Obywatelskiej, Michał Stasiński, a zaraz po nim 17 listopada do działania wkroczyło CBA! Przekazanie odbyło się w niecodzienny sposób. Ziemia należąca do Skarbu Państwa znalazła się w posiadaniu toruńskich zakonników bez przetargu, po zaniżonej cenie, a na dodatek uzyskali ją w drodze wyjątku na wieczyste użytkowanie. CBA uznało, że wszystko odbyło i odbywa się w jak najlepszym porządku. Choć funkcjonariusze deklarują, że nie zamierzają więcej wracać do badania kulis kontrowersyjnej zmiany własności''

  To mnie zaciekawiło: ,,Główni naukowcy potępili jego twierdzenia: ,,rzadkie planetarne wyrównanie, które nastąpi od 21 lutego do 7 marca- Hoogerbeets powiedział, wyrównania trzech planet przypadają na 21 lutego, co spowoduje wzrost aktywności sejsmicznej z 21 na 24.

  Dodał kolejne trzy planetarne wyrównania w dniu 25 lutego „będzą kontynuować zwiększoną aktywność sejsmiczną od 25 do 28”.

  Pan Hoogerbeets ostrzegł, że około 4 marca nastąpiło „zbiegnięcie się co najmniej sześciu wyrównań planetarnych”.

  Jest to bardzo rzadkie i prawie nigdy nie występuje, co czyni go szczególnie wyjątkowym, to czterokrotne wyrównanie tego dnia Merkurego, Słońca, Marsa i Jowisza, odpowiadające czterem z sześciu wyrównań dla dużej aktywności sejsmicznej.

  Dodam, że Pan Hoogerbeets jest wyszydzany przez głównych naukowców, którzy twierdzą, że pozycja planet nie ma wpływu na aktywność sejsmiczną!''

  TAW MIŁO CIĘ SŁYSZEĆ 😀

   1. Tak Merlinie ❤ Dziękuje za dopowiedzenie tego WSZYSTKICH SŁOWIAN OCZYWIŚCIE!
    SŁOWIANIE, KOŁOWRÓT- od chwili pojawienia się tej ,,afery'' z urodzinami hitlera- wiedziałam, ze to prowokacja- bardzo sciśle ukierunkowana w nas SŁOWIAN- w NOWE STOWARZYSZENIA, które są w realizacji tworzenia!
    Sutello trafił w punkt swoim komentarzem:
    ,,Materiał filmowy nagrany latem ( TO ZWRÓCIŁO MOJĄ UWAGĘ!) w lesie nagle pojawia się w styczniu? Jestem przekonana, że był trzymany tyle miesięcy bo TVN było przekonane, że wystarczy 60 tysięcy neonazistów na Marszu Niepodległości z listopada… ale okazało się, że nie wystarczyło…

    Po kilku miesiącach od nagrania, TVN akurat teraz pokazuje polskich nazistów? Materiał o tych kilku łobuzach przez całe miesiące sobie leżał i czekał.

    Właśnie na co czekał? Pytanie za 100 pkt?

    Otóż czekał na 100 % na uderzenie w środowiska narodowe.''

    dzisiaj JUZ WIEM, ŻE TO MA SWOJE ZADANIE DODATKOWE!
    ,,W tle ustawa 447 i roszczenia za zbrodnie niemieckie.
    Po cichu też trwaja przepychanki z ustawą GMO''

    i POJAWIA SIE PRZESŁANIE-APEL
    ,,Apel Polonii do Polaków w kraju i zagranicą: Zablokujmy wspólnie amerykańskie ustawy S. 447 i HR 1226''

    „Obrona Polski jest dzisiaj naszym najświętszym i najważniejszym obowiązkiem.” – powiedział Karol Rozmarek pierwszy prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej. Chcielibyśmy zaapelować do Państwa o natychmiastowe podjęcie działań na ostatnie posunięcia amerykańskiego Senatu. Mówimy mianowicie o ustawie S.447 (zatwierdzonej przez aklamację 12 grudnia 2017 roku przez Senat USA) i H.R.1226 (opiniowana obecnie przez Komisję Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów). 12 grudnia 2017 Senat Stanów Zjednoczonych zaaprobował Act S.447, znany jako Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act of 2017. Ustawa trafi do Izby Reprezentantów i po podpisaniu przez prezydenta, co wydaje się formalnością biorąc pod uwagę, że Republikanie posiadają większość w Kongresie, stanie się obowiązującym prawem. Ustawa dotyczy przyznania Departamentowi Stanu możliwości wspierania organizacji międzynarodowych zajmujących się odzyskiwaniem żydowskich majątków pozostawionym bezdziedzicznie przez ofiary Holokaustu.

    Szczególnie dla Polski niebezpieczny jest punkt trzeci tej ustawy, …Chodzi o kwotę 65 miliardów dolarów amerykańskich, których żąda od Polski społeczność żydowska. To jest nasze być albo nie być.
    Jeżeli połączymy fakty dotyczące Ustawy 447 Senatu USA i artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej, to oznacza, że rok 2018, w którym mamy świętować 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości może wcale nie być rokiem radosnym. Bez sprawnej dyplomacji, bez anglojęzycznych mediów, bez sprawnej bazy eksperckiej i propolskiego lobby jesteśmy bezbronni- pozostało nam tylko moralne prawo i wewnętrzne przekonanie o słuszności naszych racji. Polonia, szczególnie ta amerykańska jest bardzo zaniepokojona tymi faktami i tym, że panuje nad tym jakaś dziwna zmowa milczenia.

    Apelujemy do wszystkich Państwa, dla których Ojczyzna to nie tylko pusty slogan!!! Polonia amerykańska wraz z innymi ośrodkami polonijnymi na świecie, przygotowuje działania, które mają zapobiec wspomnianym zagrożeniom. Będziemy prowadzili akcję informacyjną w internecie, prasie polonijnej na świecie i prasie polskiej. Polacy, śledźmy tę akcję, bądźmy czujni i tak jak to bywało w naszej polonijnej historii, tak jak 100 lat temu tworzyliśmy Polskę na nowo, tak teraz brońmy naszej Ojczyzny, naszych rodzin, naszej tożsamości narodowej, naszego bytu
    http://www.tysol.pl/a15348-Apel-Polonii-do-Polakow-w-kraju-i-zagranica-Zablokujmy-wspolnie-amerykanskie-ustawy-S-447-i-HR-1226

    No i pojawia się wywiad łączący oba te tematy:
    Krzysztof Karoń u Roli o filmie "POKOT", aferze TVN – "Wafel SS" i roszczeniach życowskich!
    .https://www.youtube.com/watch?v=8yiBfsgr-V8

   2. Zgadzam się z tobą Elaszka. Chodzi o pretekst do odzsykania a raczej kradzieży 65 miliardów dolarów przez amerykańskich żydów. To większość naszego PKB. Całe szczeście dolar upada.

  1. „Na dziecięcej duchowości i new age tym bardziej nic nie zbudujecie, Devingo. Skoro ta Lechia była prawdziwa i taka wielka, to podaj mi jakieś przykłady artefaktów. Może jakieś starożytne budowle z tamtych czasów? Hmm”

   Roni! rusz glowa i palcami na klawiaturze, a dowody sa dookola, wystarczy tylko chciec, a nie negowac. W necie jest wiele blogow, ktore opisuja ten temat. Chyba nie jestes idiota, a ja kleptomanem, aby maglowac temat w kolko ?? Idz na Bialczynskiego, a nawet u TAW-a i wiele wiele innych blogow, albo ubierz sie, idz w pola i lasy czy nawet wkolo kosciolow.. znajdziesz dowody.

 7. Dołączam do poparcia dla pana Krzysztofa Pieczyńskiego.

  Wiara jest bardzo delikatną niemal intymną sprawą każdego człowieka!

  Skąd ta nagonka? Ano stąd, że katolicyzm ma stać się religią narodową, ma zostać zespawany z Polską, z krajem, narzucony??? Przecież dokładnie taki model mamy w krajach owładniętych fanatyzmem islamskim. A może to właśnie o to chodzi, aby pokazać światu jaki islam jest zły, stworzyć przeciwwagę, co jest sprytną grą i gracze liczą na jeszcze większe „ugruntowanie” tej religii… Czy Polska ma powrócić do łaciny i średniowiecza? Czy to jest marzeniem hierarchów rzymskokatolickich? Zaiste smutne i straszne !

 8. No to pojechał. Ma dużo racji. Może KK nie ma metod nazistowskich, ale przyzwala i ma zamknięte oczy na mordowanie ludzi szczepionkami i chemtrails. Milczy jak zamurowany na to, co robi przemysł farmaceutyczny. Za inkwizycję już KK przeprosił, tylko jak odpowie za to, co robi teraz. ha. I przyzwalanie na uprowadzanie i mordowanie dzieci. Franek jest okay, ale nie wie wszystkiego.

  1. Franek nie jest okey. To lewak i komunista. Czysty Marksista. Jeśli dla was jest okay to nie wróżę wam sukcesów w odbudowie słowiańszczyzny.

   1. tu masz racje co do jezuity Franka ale interesuje mnie czy jest homo czy woli baby albo czy zajmuje sie dzieciakami jak prawie kazdy niemorlany watykanczyk. Jakos od mlodego kiedy sila bylem wywalany na coniedzielna hipnoze ,wolalem spogladac na ladne ,zgrabne rozmodlone kato-depresantki.Nie rozumie jak kler ma implantowane wbijanie w kregoslup homoseksualizm i pedofilie. Musi to byc korporacja juz od fundamentow skrzywiona moralnie i nic co tchnie z ich mysli nie moze byc normalne.

   2. Jest Jezuitą i komunistą-globalistą. To taka gorsza odmiana JP2. Udaje, że jest takim prostym zwyczajnym człowiekiem ale to tylko zasłona dymnna. Od 1968r. kościół katolicki jest marskistowski więc będzie musiał się stąd wynieść.

   3. Nikt tak jak on nie potrząsnął skostniałym KK. Jezus był pierwszym komunistą na świecie. Jeśli Franek jest takim komunistą, to mi to nie przeszkadza.

   4. „Nikt tak jak on nie potrząsnął skostniałym KK. Jezus był pierwszym komunistą na świecie. Jeśli Franek jest takim komunistą, to mi to nie przeszkadza.” –

    Po prostu raka można dostać. Jezus i komunista. A to dopiero babol. A wiesz, zę za propagowanie komunizmu możesz mieć sprawę w sądzie ?

   5. „Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy” a nie tylko Ci co zaplacili…
    To duzo bardziej komunistyczne niz kapjtalistyczne.
    Moglbys przytoczyc jakies cytaty, ktore ukazuja kapitalistyczne myslenie Jezusa? Temat mnie zainteresowal- z gory dziekuje

 9. Przyjście Pana Jezusa Chrystusa spowodowało zmianę formy czczenia Boga. Nie potrzebne są już materialne świątynie, liturgie, ceremoniały i rytuały. Boga czcić należy w Duchu i w Prawdzie. Faryzeusze nadal jednak trwają przy swoim, stąd rozpowszechniona jest kreacja mistyfikacji nauki Jezusa Chrystusa, polegająca na wznoszeniu świątyń i głoszeniu w nich przez kapłanów, podających się za uprawnionych pośredników Boga, rozmaitych zwodniczych nauk. Fałszywi nauczyciele nie maja w Sercu Boga. W czasach Jezusa pełen brzuch oznaczał posiadanie wiedzy, bez której nie wolno było zajmować się duchowym nauczaniem. Apostołowie otrzymali chleb, który jest z nieba, aby się najeść do syta. Chlebem tym jest nauka Jezusa Chrystusa, która karmi duszę tych, którzy jedzą, czyli chłoną naukę Pana, zamiast kapłana. Biblijnym dowodem na to, że Jezus jest Mesjaszem są proroctwa, zajmujące w Biblii 30% tekstu. Istnienie Jezusa potwierdzają też historycy tamtych czasów, nawet nie będący chrześcijanami. Jednym z nich jest Tacyt ( 56 – 117). W dziele swoim „Roczniki” (115) napisał: Chrystus (Mesjasz), od którego ta nazwa się wzięła, w czasie władania Tyberiusza cierpiał największą karę z ręki jednego z naszych prokuratorów, Poncjusza Piłata. Tacyt jest uznawany za największego historyka starożytnego Rzymu. O Jezusie wspomina też w swojej „Historii starożytnej” (90 – 95), żydowski historyk Josephus, w związku z wyrokiem na Jakubie, brata (nierodzonego) Jezusa. Napisał On „…więc zwołał sanhedryn sędziów i sprowadził przed nich Jezusa nazywanego Chrystusem”. Istnieje więc pozabiblijne, starożytne źródło o ukrzyżowaniu Jezusa przez Poncjusza Piłata, rzymskiego przedstawiciela władzy w Judei. Także Swetoniusz, Pliniusz i Lucjan wspominają o tym, że Jezus był historyczną postacią. Nie ma więc problemu związanego z istnieniem Jezusa z Nazaretu. Prof. Peter Stoner, który do 1953 r., był przewodniczącym Departamentu Matematyki i Astronomii w Pasadena City College, obliczył, że wszystkich, Biblijnych proroctw o Jezusie jest 300. Udowodnił też matematycznie, że jedyną osobą, która mogłaby je spełnić, to osoba Jezusa Chrystusa. Stwierdził też, że „ktokolwiek odrzuca Chrystusa, jako Syna Bożego, odrzuca być może najlepiej udowodniony fakt, niż jakikolwiek inny fakt na świecie”.

  1. Tak, nie tylko postacią czysto historyczną, ale również albo przede wszystkim Jasnym Świetlistym Promieniem, Pocieszycielem człowieka z ludu. Piękne słowo „lud”, nadużywane w czasach realnego socjalizmu, po 1989 roku wybijane regularnie z naszej mowy. Teraz okryte rumieńcem wstydu: człowiek z ludu? święto ludowe? Lud wypierany przez naród w imię mniej lub bardziej wyimaginowanej walki z komunizmem, stopniowo, po kroku, celowo a wraz z nim okrucieństwo wobec tzw. „prostego człowieka” [Na marginesie, polecam dla przypomnienia Juliana Tuwima „Do prostego człowieka”].
   …”cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”…
   Jezus ponownie pojmany i uwięziony w korporacji.. kk.
   Ech! Oburza ta pasywna postawa kk i partii rządzącej, przymykanie oczu na krzywdę człowieka, niezrozumiały wyścig po trupach do celu, który czyni z nich po prostu „nieludzkich”. (Obrona zwierząt futerkowych w UE nie jest więc w stanie poprawić ich wizerunku.)

   1. + Sława. Sława napisała: Na marginesie, polecam dla przypomnienia Juliana Tuwima „Do prostego człowieka”].”cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”… Jednak nie są słowa Juliana Tuwima, a powtórzone przez poetę za Mesjaszem (Mt 25:40). Ponadto, w związku z brakiem empatii do zwierząt, w tym przypadku futerkowych i problemami z asertywnością, trzeba poznać Biblię w całości. Podaję to o czym każdy czciciel Prawdy, powinien już wiedzieć. „Los bowiem ludzi jest ten sam co los zwierząt, los ich jest jeden…i oddech życia ten sam. W niczym więc człowiek nie przewyższa zwierząt ..” (Księga Koheleta 3:19). „Zbliża się godzina – nawet już nadeszła – kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać Ojcu cześć w Duchu i w prawdzie. I tylko takich pragnie mieć Ojciec” (J 4:23).

 10. Czemu nie skupicie uwagi na czymś co chcielibyście doświadczyć, zamiast piąty rok zasilać kk?
  Przypisujecie mu cechy które sami posiadacie. Klasyczna projekcja.

  Zamiast działać na rzecz pokoju, jesteście akumulatorami wojny.

  1. Utajniana wiedza/wieda/weda musi zostać ujawniona – nieważne przez kogo. My tu nikogo nie atakujemy. My tu dzielimy się wiedzą oraz swoimi prywatnymi wglądami/rozpoznaniami. Oczywiście każdy z nas ma swoją własną ekspresję i robi to na swój sposób.

   1. TAW,

    Re: „NA PLANECIE ZIEMIA NOWYCH WOJEN JUŻ WIĘCEJ NIE BĘDZIE” – dziekuje za wiadomosc (pisze to z powazaniem, bez zartu).

    Re: ” Utajniana wiedza/wieda/weda musi zostać ujawniona – nieważne przez kogo. ” – Dokladnie, ja tez pracuje nad tym samym!

    Re: Powoli przechodzę ze społecznego fraktala działalności na osobisty fraktal rozwoju.

    Bardzo popieram i zycze powodzenia. Przez to trzeba poprostu przejsc. Jestem z toba. Pozdrowienia,

    Heretyk

 11. Pieczyński też projektuje na kk cechy które sam posiada.
  To co jemu zarzuca to sam robi np trzyma z silniejszymi.
  Zaatakował nie kk lecz siebie za to co mu przypisał a co niesie ze sobą. No i oberwał po twarzy. Tak naprawdę ze swojej ręki. Pieczyński pobudka!
  Ludzie pobudka!

  1. Jak to się mówi – kto sieje wiatr ten zbiera burzę. Pieczyński coraz bardziej popada w obłęd niczym radykał. Jest tak samo fanatyczny jak katole i im podobni. Emanuję bardoz negatywną energią. Na filmie u Gozdyry nie dał dość inny do łgosu. Ma wybujałe ego. Tak nie zachowuje się człowiek uduchowiony. Człowiek uduchowiony szuka punktów wspólnych ( jak ja) i chce łączyć niż dzielić. Jest demokratą, skumplował się z kodem i całym tym lewactwem aby tylko dowalić pisowi.

   Pis jest jaki jest ale nie mamy drugiej tak silnej alternatywnej partii. Jak nie pis to będzie maoistowskie Razem lub niemiecka Nowoczesna. Tego chcecie ? Kukiz15 się rozpadł więc sami widzicie jak jest. Pis będzie miał w drugiej kadencji większość konstytucyjną a być może także ma załatwioną trzecią kadencję.

   1. ,, Pis będzie miał w drugiej kadencji większość konstytucyjną a być może także ma załatwioną trzecią kadencję.”

    Dobrze powiedziane ,,załatwioną”, czy sam sobie załatwia, czy ktoś mu w tym usilnie pomaga, by pod płaszczem partii większościowej realizować interesy własne, obce Polsce?
    Widzę przynajmniej dwie hieny żerujące na polskim ludzkim i gospodarczym kapitale, a z którymi to hienami pis zdaje się współżyć, tworząc zgodną trójgamię.

    Jedna to kk jako korporacja, której pracownicy składają przysięgę wierności watykanowi, a nie Polsce i przed jej narodem.
    Pracowników tej korporacji nie obowiązują prawa kraju, w jakim tworzą niemalże odrębne państwo: tworzą własne struktury administracyjne(diecezje, parafie), nie obowiązują ich podatki, rozliczenia finansowe(państwo, czyli my, finansujemy naukę religii, a potem ich emerytury), nie obowiązuje ich prawo karne(wyłudzenia, pedofilia, po wykryciu której dziada wysyła się do innej parafii lub państwa, by znajdywał następne ofiary swych psychopatycznych skłonności)

    Czy zwykły człowiek, który dopuścił się gwałtu na nieletnim, mógłby tak sobie wyjechać ,,za karę” do innego województwa lub na zagraniczną wycieczkę, wyciszającą przestępstwo, po którym ofiara ma niejednokrotnie pod względem traumy zjebane całe życie?

    Drugą hieną jest kultura żydowska, znajdująca wspaniałych krzewicieli, orędowników(prezydent p. Duda), a nawet pisowskich wyznawców, nie kryjących się ze swoim uczestnictwem w szabasowych imprezach(niby religijnych), ale też zasiadaniem w knesecie, sejmie żydowskim w naszym Krakowie! (kurwa mać)

    Czy pisowskie ubogacanie Polski kulturą żydowską(zwłaszcza) jest polityką pro polską?
    Czyż my nie mamy swojej kultury i tradycji godnej krzewienia?

    Jak to się dzieje? Rząd polski zezwala na obrady sejmu innego państwa w Polsce, a opinia publiczna nie jest o tym jawnie informowana?
    Czy ten rząd jest polski?

    Czy prawdziwy polski rząd stwarzałby dogodne warunki dla przyjazdu 3,5 mln Ukraińców(dane strony ukraińskiej), a nie ściągałby Polaków zza granicy?

    Czy polski rząd wydałby ustawę, na podstawie której polski przedsiębiorca zatrudniający Ukraińca(w żadnym wypadku Polaka!) otrzymuje subwencje w wys. 20 tys. zł rocznie?
    Nie zmyślam, bo znam te rzeczy z własnego środowiska.
    (spawacz z Ukrainy dostaje na łapę 2tys – 24tys. w roku – my z podatków dajemy na niego drugie dwadzieścia tys. Czemu Polacy nie mogą zatrudniać się na takich warunkach? Dostać od państwa 20tys dodatkowe rocznie. Czemu?)

    Pis nie ma, drogi Roni, większości konstytucyjnej.
    Ma większość parlamentarną, ale z palcem w dupie – gdyby mu zależało – zdobyłby koalicyjną większość konstytucyjną.

    Po co? Aby zmienić konstytucję, a nie o tym tylko od czasu do czasu pieprzyć.
    Po co zmienić konstytucję? Aby suweren miał prawo współzarządzania państwem, bo do tej pory nie ma takiego prawa.
    Dlaczego pis nie dąży do tego, aby ustawy nie zgodne z opinią Polaków nie mogły być wdrażane?

    Kto z czterdziestu peowskich afer siedzi w pierdlu?
    Po reformie sądownictwa zdążą kogoś posadzić, czy nadal toczyć się będzie teatrzyk dla maluczkich pod tytułem ,,bursztyn i złoto”, podczas, gdy tych ,,ambergoldów” było i jest tysiące?

    Trochę się rozpisałam, ale obecna większość parlamentarna, wysokie sondaże i propaganda sukcesu rodem z komuny nie muszą być biletem w przyszłość, zwłaszcza polską dla Polaków przyszłość.

    Pozdrawiam.

   2. Dlatego mówię jeśli nie ma alternatywy to trzeba zaakceptować to co się ma i po prostu robić swoje. Uważam, że bez jakiegoś oddolnego zrywu na wzór Podziemnego Państwa Polskiego, jakiejś konspiry nic nie możemy zrobić. Pis to partia prożydowska więc zrobią nam tutaj judeopolonie na wzór II RP. Oto chodzi, dlatego tylu ukraińców przybyło do Polski, zaraz przybędzie drugie tyle żydów a masa Polaków albo wymrze albo pośle się ich na wojnę. I tak oto będziemy mieli multi kulti na wzór II RP.

   3. Kiedyś byłem zachwycony PiS-em, ale to było kiedyś. Mam nadzieję, że powstanie coś nowego, znacznie lepszego od PiS-u. Hej. Sława!

 12. Polska może być silna i bezpieczna tylko po uprzednim oczyszczeniu z plugawych brudów KK i pasożydowskich rządów.
  Aby tego można było dokonać, potrzebne jest zjednoczenie prawdziwych Polaków, prawowitych właścicieli „tej ziemi”.

  Powinniśmy wyciągać wnioski z prawd naszej historii, bo tak jak w przeszłości, tak i teraz nikt i nic nam nie pomoże, zrobić to powinniśmy i możemy tylko sami, my prawdziwi POLACY.
  Stowarzyszenie Wolnych Polacho-Słowian jest naszą szansą na nasze uwolnienie od tych, którzy plugawią nasz kraj.

  „Dom podzielony niezgodą nie może się ostać” – to nasze przewodnie PRAWDZIWYCH POLAKÓW HASŁO.

  1. Dlatego, drogi Roni, trzeba się przyglądać obecnym ,manewrom” organizacji i ruchów oddolnych, obywatelskich, narodowych. W miarę możliwości działać w nich, wspierać swoim głosem, by stawały się siłą. Już te ruchy narodowe zawiązują koalicje, jednoczą się.
   Nie ważne teraz są ich szczegółowe programy i różnice z nich wynikające, najważniejsza jest wspólna idea dobra zjednoczonego narodu, a nie żrącego się, co jest na rękę hienom.

   Sprzeciw się zindoktrynowanemu, zagorzałemu katolikowi, to uzna to za atak i sygnał do walki.
   Kto katolika tak nastawia przeciwko rodakowi?
   No przecież nie ja, tylko pracownik korporacji watykańskiej!

   Tak samo pis. Nie zależy mu na zjednoczonym narodzie, bo taki stanowił by potencjał, siłę, która może być przekierowana bardzo szybko w stronę działań na rzecz interesów tegoż narodu.

   Tylko idiota uwierzy, że słowa o zgodzie, padające z mównicy są gwarantem zjednoczenia.
   Stu, dwustu peowskich sprzedawczyków i zdrajców siedzących w pierdlu(powodów aż nadto) zamknęło by gębę targowicy i ucięłoby napuszczanie jednych rodaków na drugich.

   Pis gdyby był rządem polskim i tylko Polska leżała by mu na sercu, już dawno by tą targowicę roz…bał i oczyścił kraj ze śmieci, które niegodne są jego obywatelstwa.

   Czy potrzeba wyjaśniać dlaczego pis tego nie robi, a tylko bawi się w pokazówki na antenie telewizyjnej?

   Pis robi też sporo dobrego, ale zbyt wiele faktów przemawia za tym, że to tylko przykrywka, pod którą gotuje się zupełnie inna zupa niż ta, o jakiej się nam mówi.

   W tym roku wybory samorządowe. Baczmy, abyśmy wybierali ludzi, którzy wykazali się już CZYNEM na rzecz Polski i Polaków, a nie ludzi- przyszłych agitatorów do parlamentarnych wyborów ugrupowań pro żydowskich, czy pro brukselskich.

   Odnoszę też wrażenie, że w tym roku spadnie parę kurtyn i przejrzymy bardziej na oczy, kto swój, a kto wróg.

   Pozdrawiam serdecznie.

   PS. informacja dla Devingo(o ile nie wie). Niektórzy z TAWA zamieszczają swoje wpisy na blogu WOLNI SŁOWIANIE pod skądinąd też bardzo ciekawymi artykułami Pawła, który adminuje ten blog, a wcześniej pisał razem z nami na TAWie.

   1. Droga mi Krystyno! dzieki za info:) bede pamietal o Tobie i wszystkich innych od TAW-a. Postaram sie tam zajrzec! Pozdrawiam

   2. Witaj (cie)

    Ja też nie wiedziałam, już wiem. Dzięki

    @TAW,

    bardzo Cię brakuje, Tyle teraz się dzieje, (nowe ataki na Polskę, ustawa sejmu(wiemy jaka)- czy jej nie uwalą, i wiele innych rzeczy)

    Twój blog to taka latarnia morska wskazująca drogę do celu, z bardzo trafnymi i ważnymi informacjami.

    Fakt, istnieją inne blogi, ale- nie umniejszając znaczenia żadnego z nich, muszę powiedzieć, że Twój to coś innego. To żywe informacje, takie źródełko życia.

    Każdy z blogów jest potrzebny, ale takie rozproszenie nie działa dobrze na nas.

    Nie chcę być tu źle zrozumiana, i nie chodzi o to żebyś to Ty prowadził jakiegoś „centralnego” słowiańskiego bloga. Twój jest i tak wyjątkowy.

    Ludzie z NTV i otoczenia chcieli coś takiego prowadzić, czekam na to, że zadziała.

    Wiem, że powód (mam nadzieję, że tylko czasowego wstrzymywania się) zakończenia dalszego prowadzenia bloga musi być bardzo ważny, a może jest to (tylko?) pozwolenie-albo właściwie zmuszenie nas (komentatorów) do szukania własnej drogi do celu? Coś w stylu wyrzucania piskląt z gniazd. Wygląda to potwornie, ale jest jedyną drogą, żeby ptaki stały się samodzielne, samowystarczalne.

    Cokolwiek by to nie było, życzę szybkiego rozwiązania.

    Sława Bracie.

    Wracaj do nas.

   3. Przeżywam teraz trudne chwile i nie czuję specjalnie wsparcia ludzi ani przestrzeni dla moich działań.

    Wszystkim, którzy przez ten czas pozytywnie wyrazili się o mojej pracy, serdecznie dziękuję ❤ – a nie było ich wielu; po moim zamilknięciu rozwiązał się worek z ukrytymi dotąd hejciarzami (najłatwiej się kopie leżącego, wcześniej nie mieli odwagi).

    Najważniejsze przesłanie tego bloga jest takie (a głoszę to konsekwentnie jako jedyny w Polsce – i to już od 2014 r.!), że NOWYCH WOJEN NA PLANECIE ZIEMIA JUŻ WIĘCEJ NIE BĘDZIE 🙂

    To jest dziś najważniejsze. A z resztą dzielni (choć w większości śpiący) Polacy Słowianie doskonale już sobie poradzą 🙂

    Co do ataków na Polskę, od dawna zapowiadałem ten proces. Im bardziej Polacy będa się budzić, a Polska będzie się umacniać, tym bardziej rasa nas okupująca będzie wierzgać, kopać i gryźć. Ale to są tylko jej załosne próby. Polacy się nie ugną, a oni doskonale wiedzą, że wraz z każdym kolejnym Przesileniem coraz bardziej tracą siły…

   4. TAW: zgadzam się w pełni z Laszką. Od siebie mogę tylko dodać, ze istotnie Twój blog jest wyjątkowy – uporządkowany, rzeczowy, z drugiej strony „kodowany” w bardzo delikatny sposób, z pełnym zachowaniem wolności:). Tu czuje się wspólnotę i to taką żywą, prawdziwą. Można nic nie mówić/pisać, czasem wystarczy, że się siedzi obok. Bez wątpienia jest to zasługa prowadzącego:). Wielkie dzięki za to, że jesteś!!! Wielkie dzięki za ogrom pracy i poświęcenie oraz wsparcie dla naszej wspólnej sprawy!!!

    Co do hejtu cóż zawsze znajdą się krytycy, może nawet dobrze, że się teraz ujawnili/zdemaskowali.

    W czasie wielkiej zmiany większość z nas gryzie jakiś „mol”, dlatego wg mnie powinniśmy trzymać się razem:) w czym nam dzielnie pomagasz. Może teraz czas, żebyśmy my Tobie pomogli?!! Co powiecie na wspólne przesłanie dobrych wibracji TAW-owi np.: dziś o 21?

   5. TAW, rozumiem, cieszę się, że dobrze odczytałeś intencje 🙂. A wyjaśnienia zbędne przecież wszyscy tutaj akceptujemy decyzje/zdanie innych 🙂 i działamy dla wspólnego dobra.

    Też mam swój trudny czas, co gorsza ściąga mnie on mocno w dół… chociaż się nie daję, więc tym bardziej rozumiem. Kobiety potrafią być silniejsze, niż im się wydaje.

    Pomyślności w realizacji wszystkich planów. Sława!!!

   6. TAW ❤ każdego dnia będąc u mojego kochanego Dąbka przesyłam Tobie od nas ENERGIE WDZIĘCZNOŚCI I PRZYJACIELSKIEJ MILOŚCI- Jestes Wyjątkowym Skarbem tej przecudnej Planety- wniosłeś dla naszej RODziny spokój o przyszłość naszej Ojczyzny i powiem więcej, bo myslę szerzej- dla Matenki Ziemi! Jesteś Kryształem, który świeci najpiękniejszym swiatlem MIŁOŚCI! ❤
    Trudne chwile w trudnym czasie maja swój cel- weryfikują to co niewidoczne dla oczu- przykład ilość ujawnionych hien, pijawek, ale obrazuje też jak wiele osób czytało TAW- wniosło tyle do serc i umysłów naszych, że nikt tego nie opisze!
    Chwile- choć są składową całości- to są malutkie, przelatują szybciutko i z reguły poprzedzają coś pięknego- co do Ciebie już powraca, ta energia zwrotna sprawi, że wkrótce POCZUJESZ SIĘ SZCZĘŚLIWY!
    NOWYCH WOJEN NA PLANECIE ZIEMIA JUŻ WIĘCEJ NIE BĘDZIE 🙂
    I właśnie to jest ta wyjątkowość o której powyżej pisałam- jest w tym zdaniu zawarta- ta Twoja siła 🙂 My po takich chwilach stajemy się o wiele mocniejsi 🙂
    ,,Co do ataków na Polskę, od dawna zapowiadałem ten proces. Im bardziej Polacy będa się budzić, a Polska będzie się umacniać, tym bardziej rasa nas okupująca będzie wierzgać, kopać i gryźć. Ale to są tylko jej załosne próby. Polacy się nie ugną, a oni doskonale wiedzą, że wraz z każdym kolejnym Przesileniem coraz bardziej tracą siły…''

    A z tym Izraelem to sobie strzelili i będzie bolało, bo Polacy w trybie przyśpieszonym mocno gały otworzą -ile tego u nas!
    Kto nam ustawy pisze! Jak premier może nazywać NASZA POLSKĘ- polin! Mnie zagotowalo, ale teraz po przemyśleniu cieszę się, ze kurtynka opada! Filmik z Panem Pieczyńskim już zablokowali- widać oprawcy się gotują!
    "Obchodzimy się z Izraelem jak z jajkiem" – Prof. Jerzy R. Nowak

    Powiem co czuję- nie rozumiem jak można powracać do miejsca kaźni, miejsca tak ohydnego, ze powinno się go zrównać z Ziemią w celach utylizacji- tam do Oświęcimia jeździ się po negatywna energię, a kto takową lubi!
    W Polsce nie ma antysemityzmu, ale teraz zacznie się mówić prawdę i to będzie PRAWDA, a nie -nic przeciwko tym, którzy tam zginęli- myslę, że Jacek M. dobrze to powiedział!

    Widzę, ze ataki na mówiących prawdę bardzo się nasiliły i to należy potraktować jako bardzo ważny sygnał, że ktoś czuje, że traci panowanie! A przy okazji wyjdzie ta głębsza Prawda o istnieniu Potężnego Imperium Lechickiego, która zmiecie wszystko co złe, wszystko co nas okupuje, tłamsi, niszczy!
    ISKRA WŁAŚNIE ZAPALIŁA PLOMIEŃ UKRYWANYCH WIEKAMI PRAWD! SŁAWA ARIOWIE-SŁOWIANIE ❤

   7. Dziękuję, Elaszka, za info o zdjęciu filmu 🙂

    Dziękuję za naszą dąbkową łączność, też codziennie przesyłam Ci żółwiki ❤

    (Pijawki się ujawniły po zakręceniu kurka ze świeżynką – żerowały na energii naszego Forum).

   8. Czyli jak sami głoszą ŻYD- nie ma podtekstu rasowego, gdyż ŻYDAMI byli i są ludzie wszystkich ras! To kim są oni?! Przychodzi czas na ich ujawnienie:
    Kto jest ŻYDEM ? Żydzi w Polskim Sejmie-

    i jeszcze długo tu w Polsce będziemy! – widać oni jak kler układają się tylko z tymi- kto przy władzy!

   9. „Przeżywam teraz trudne chwile i nie czuję specjalnie wsparcia ludzi ”
    A to zbieg okolicznosci !
    Miedzy jesienia roku 2017 i lutym roku 2018 na mnie ataki sie nasilily w roznych dziedzinach. To byla jakas ofensywa.
    Zainterweniowali Bracia z Innych Wymiarow. Pare Osob tutaj tez pomoglo, owszem, ale Przestrzen Przyslala Poslancow.

    Teraz wielu z atakujach sie wyciszylo, ale kto za nimi stoi ? Z czyjego nakazu dzialali ? Wiedza, ze popelnili wykroczenie przeciw Prawom Wszechswiata i Ich Zwierzchnicy tez to wiedza. Nie zawsze perwersja wystarczy, by wytlumaczyc szkodliwe dzialania.

  2. TAW przepraszam, ze od strony polityki, ale muszę, bo coś mi tu pachnie kolejna prowokacją- miało być- wywołać w sercach i umysłach Polaków cos na wzór litości, współczucia- zagrać znów bezlitośnie na ofiarach nazistowskich obozów z podkresleniem, ze tam ginęli ZYDZI z winy mniejszej, bądź większej, ale jednak Polaków, bo i dziś sa tacy co się z nimi układaja dla kasy! Celem odszkodowań!
   Wczoraj dałam ten filmik i zaraz miałam odpowiedź! Młodzież przyszła ze szkoły- wyświetlali film na lekcji historii o Oświęcimiu oczywiście z naciskiem o Żydach!
   a CO JEST POWIEDZIANE W FILMIKU:
   ,, Chcemy, aby młodzież polska dowiadywała się o tym wkładzie polskich Żydów w rozwój Niepodległej”
   Morawiecki powiedział o wspólnej tysiącletniej historii na wspólnej ziemi POLIN!
   Wczoraj wyciszali sprawę, która poszła nie tak jak chcieli i leciał dalszy ciąg serii pt.,,reprywatyzacja- przesłuchanie”
   Przy okazji wyszło po co to jest -w celu przekierowania uwagi od innych spraw!

   Pan w filmiku mówi: ,,Stalinowcy, komuniści zadbali o to, żeby nie było już PLURALIZMU, aby była jedna wielka ORGANIZACJA ZYDOWSKA nazywała się TOWARZYSTWO SPOŁECZNO- KULTURALNE ŻYDÓW W POLSCE! TSKŻ!
   na co warto zwrócić uwagę: W TLE MAPA POLSKI z uwzględnieniem PODZIAŁU NA OKRĘGI WYBORCZE!

   Teraz zestawienie z 447 amerykańska z ustawa 1066 polską!
   I to co dzisiaj zwrócilo moja uwagę i ostatecznie zdecydowalo o tym wpisie!:
   MrOjgyn13 godzin temu

   ,,Nie może tylko napewno :
   tu:

   Na zjeździe syjonistycznym, odbytym w r. 1920 w Londynie
   zapadły następujące uchwały: („Myśl Niepodległa”, nr 524, art.
   „Wojna żydów z Polską”).

   1. Wydać poufny manifest, wzywający żydów świata całego
   do walki z Polską celem zmuszenia tego państwa do
   zabezpieczenia żydom praw narodowych i żeby się Polacy
   pogodzili z faktem istnienia na ziemiach polskich licznego
   narodu żydowskiego, mającego takie same prawa do tych ziem,
   jak i naród polski. Akcja przeciwko Polsce ma być wszędzie
   przeprowadzona we wszystkich państwach Europy, Azji, Ameryki.

   2. Założyć komitety, któreby się zajęły zbieraniem wszystkich
   zarzutów obciążających Polskę i zniesławiających ją w oczach
   świata cywilizowanego.

   3. Zorganizować stałych korespondentów, którzy z podróży
   po Polsce, pisaliby do najpoczytniejszych dzienników świata
   najnieprzychylniej.

   4. Użyć wszelkich wpływów, aby granice państwa polskiego
   były jak najszczuplejsze. Utrudniać odbycie się plebiscytu na
   Śląsku i ujściu Wisły do morza.

   5. Starać się usilnie o to, by w Polsce rządzili ludzie żydom
   najzupełniej oddani. Chodzi tu o ministerium spraw zagranicznych
   i wojskowych.

   6. Wpływać na to, żeby Polskę złączyć z Niemcami,
   a rozbić jej przymierze z Francją.

   7. Użyć wszelkich środków, aby marka polska spadła na rynkach
   świata i żeby nic nie była warta a przez to zmusić Polaków
   do zaciągnięcia pożyczki u bankierów żydowskich w zamian
   za polityczne i finansowe ustępstwa i przywileje dla żydów w Polsce.

   8. Popierać i szerzyć w Polsce komunizm (!).

   Z polskich żydów byli: I. Grunbaum, poseł na Sejm warszawski
   oraz J. Jackan, redaktor żargonówki warszawskiej „Hajnt”.?”

  3. TAW ❤ mam wrazenie, ze Przestrzeń mocno przyśpiesza- do TVP do programu DZIEŃ DOBRY POLSKO zaproszono m.in PANIĄ EWĘ PAWELĘ i rozmawiano o broni skalarnej- mind control! I teraz to- tez o tym cicho, ale gdzieś ( słyszałam, że było ostro, ale nie ogladałam- Studio Polska) ta informacja się przebiła:

   ,,Pani Elżbieta Rybarska, prezes stowarzyszenia polskich ofiar obozów koncentracyjnych opowiada jak została potraktowana podczas uroczystości w Oświęcimiu. Kazano jej schować polską flagę, zwracając uwagę, że to nie skocznia narciarska. To typowy przykład działania "Przedsiębiorstwa Holokaust", gdzie Żydzi zawłaszczają tę tragedię, podczas gdy w obozach ginęli przedstawiciele wielu narodów, w tym znaczna część Polaków.''

   Skandal na uroczystościach w Auschwitz! Kazano schować polską flagę.

   I jeszcze jeden wart podkreślenia moment- mowa o Sorosie!
   "Atak" na Żyda w programie Studio Polska TVP. Gość wywołał Kłótnię.

   Bardzo mądra wypowiedź odważnego Człowieka- sprzeciw po info o ustawie amerykańskiej!

 13. „Powoli przechodzę ze społecznego fraktala działalności na osobisty fraktal rozwoju 🙂”
  i tego się Trzymaj kochany TAWie, bo to jest właśnie cel przybycia każdego z nas na tą przepiękną planetę Ziemię.
  Nasz osobisty rozwój duchowy, prowadzi nas do poznania prawdy o nas i powrotu do ŹRÓDŁA skąd przecież wyszliśmy.

  Na prowadzenie bloga też przyjdzie odpowiedni czas, poczekamy.
  Z serca życzę wspaniałych wyników Twojej wewnętrznej pracy.

  1. ,, Przeżywam teraz trudne chwile i nie czuję specjalnie wsparcia ludzi ani przestrzeni dla moich działań. ”

   Transformacja.
   Ta nie następuje z dnia na dzień, ani z tygodnia na tydzień. ,,Stare energie” budujące przez lata strukturę myślową, algorytmy takiego a nie innego przejawu życia, muszą odpaść i stopniowo, względnie bezinwazyjnie być zastępowane nowymi filtrami postrzegania.
   Chaos wewnętrzny.
   Człowiek to nie pociąg, dla którego wystarczy nacisnąć wajchę na zwrotnicy i potoczy się nowym torem.
   O ile można porównać człowieka do pociągu…
   Nikt z zewnątrz nie chce ,,wskakiwać” do pociągu, który nie znalazł się jeszcze w całości na określonym torze, to jeszcze niewiadoma.
   Wagony są odczepiane, inne doczepiane i jeszcze zwrotnica…

   To sytuacja, w której tylko my, w pojedynkę możemy sami przejść przez wewnętrzny chaos, by stworzyć z niego nowe struktury, nowy poukładany, choćby w wymiarze tylko idei, świat.

   Jakakolwiek energetyczna ,,pomoc” ze strony innych może nieść ryzyko inwazji w nasz unikalny świat, ryzyko infekcji obcymi filtrami postrzegania, pryzmatami, które jako narzędzia innych jedynie zaśmiecać będą nasz warsztat.

   A kiedy już jesteśmy względnie ,,poukładani”, pewni celowości tej następnej drogi, którą kroczymy, emanujemy szerokim pakietem zwektorowanych energii – do takiego pociągu wsiądą ludzie, którym po drodze z naszą wizją podróży…

   Odnajdujemy wsparcie ludzi i przestrzeni, która dopiero ,,teraz wie, o co nam konkretnie chodzi” 🙂

   Życie jest niesamowite w swej ciągłej zmienności.
   Nasyceni jedną drogą, docieramy do rozwidleń i albo podążamy w tym samym kierunku doświadczając głębszych zdarzeń, albo tą głębią penetrujemy całkiem nowe szlaki.

   Tych wszystkich ,,mądrości” nauczyło mnie m.in. zaglądanie, a czasem nawet przesiadywanie w TAWernie 🙂

   Miłego!

 14. Dziękuję, z całego serca, że dzięki twojej ciężkiej pracy przy tworzeniu tego bloga odmieniłeś moje spojrzenie na otaczający Nas Świat. Początkowo mój mózg nie chciał przyswajać tej wiedzy, a z biegiem czasu zaczął ją pochłaniać. Życzę wszystkiego najlepszego na drodze Twojego rozwoju duchowego, tylko nie zapominaj o Nas zupełnie i co jakiś czas napisz co u Ciebie, jakieś przemyślenia w ważnych kwestiach.
  Pozdrowienia dla całej Tawiarenki.

 15. Dziękuję TAW za obudzenie mnie. Piszę właśnie książkę ,,Protokoły Obudzonego Lechity – cz.1″ i zamierzam kontynuować edukację polskiego NARODU.

  1. Wspieram Cię, Damianku, całym sercem!
   Wydłużam ci dobę do 36 godzin, abyś znajdował czas na spokój, skupienie, ciszę i wenę dla swej twórczości literackiej. Czy tylko literackiej?
   Samo zebranie potrzebnych materiałów to ogrom pracy, a zawrzeć to jeszcze w przekaz między okładkami to wielki wysiłek, któremu z pewnością towarzyszy twórcza radość i satysfakcja.

   To piękne móc zostawiać po sobie ślad, wycinać zarośla dla ścieżki w dżungli niewiedzy i zapomnienia.

   Następnym łatwiej już iść i początkowo wąską dróżkę zamieniać na coraz szerszy, jasny szlak prowadzący tysiące ludzi do odkrycia prawdy o naszych Pradziadach.
   Prawdy ukrytej pod murszem historii pisanej tylko przez zwycięzców dla ich wygody i interesu.

   Widzę już, Damianku, siebie, jak siadam przy stole i otwieram pachnącą świeżą farbą drukarską książkę, zakupioną od ciebie:
   ,,PROTOKOŁY OBUDZONEGO LECHITY” – CZ.I , autor; Damian Prędota.

   Pozdrawiam i powodzenia!

 16. Roni7! Nie wiesz chyba, jaki komunizm mam na myśli. Mam na myśli pierwszych wyznawców Jezusa. Nie mam na myśli komunizmu Mao, Ceausescu, Breżniewa czy Honeckera. Pozdrawiam.

 17. Żadna z tzw. wielkich religii nie jest wolna od przemocy. Nawoływanie do walki
  w imię wiary jest parawanem dla nienawiści, chęci lub konieczności pokonania przeciwnika,
  zdobycia władzy, uzyskania hegemonii i ekspansji. https://www.bing.com/search?q=nie+tylko+islam.+ekstremizm+i+terroryzm+religijny&form=EDGNTC&qs=PF&cvid=d96b35902f704c5494ba7e0555f77e00&cc=PL&setlang=pl&elv=AXXfrEiqqD9r3GuelwApulpgMPLryQzm*E86TpIi2AnodghDcnaSAAN9fXQ0mRsgcIw75NN6gklIuBprFljMDwuuAtCkEHpVK*NfA2W66KHT&PC=LCTS

 18. Może wyjdę na obrońcę kościoła katolickiego, ale mnie pan Pieczyński średnio przekonuje. To co bowiem robi jest sprzeczne z tym co mówi. A ja hipokryzji nie cierpię. KP mówi o tym, że kościół katolicki od IV w n.e. to organizacja terrorystyczna. Zgoda terroryzuje ludzi, było palenie na stosach za „herezje”, inkwizycja itd. Wszystko to prawda. A inne religie, w szczególności islam są lepsze? KP ma obsesję na punkcie kk, a o islamie i jego zbrodniach nie zająknie się ani słowem. Czy tak postępuje człowiek uczciwy i obiektywny? Gdyby powiedział, że wszystkie religie to absurd, bo prowadzą do nienawiści „mój Bóg lepszy niż Twój” to zgoda. A tak oglądający to wiedząc co się dzieje z tzw. uchodźcami mogą pomyśleć, że takie programy są po to, aby zniszczyć katolicyzm i zastąpić go islamem, a nie o to przecież nam chodzi czyż nie? KP mówi, że kk trzyma z silniejszymi. A sam to niby z kim trzyma? Właśnie z silniejszymi, z lewactwem i łże elitami. Przyganiał kocioł garnkowi, a sam smoli. 60 mln Indian nie wymordował kościół jako instytucja. To zrobili Cortez czy Pizarro i osadnicy francuscy i angielscy działając w imieniu swoich królów. Można zarzucić, że katolicy i protestanci mordowali Indian „nawracając” ich siłą na swoją wiarę (wersję Boga). Nie można tego jednak przypisywać kościołowi jako instytucji. W końcu jednym z przykazań dekalogu głoszonego przez kk jest nie zabijaj. Nie słyszałem, aby kk wzywał w XVI w. i potem w XVIII w. jak powstawały USA do mordowania Indian w Ameryce. Jeśli się mylę to niech ktoś przytoczy stosowne dowody i wyprowadzi mnie z błędu. Moim zdaniem kk jest nam jeszcze potrzebny. Większość narodu wciąż śpi i gdyby nagle kk zniknął to większości zaprogramowanych na doktryny i dogmaty katolików by się mózgi zagotowały i byłaby katastrofa. Dlatego chcąc doprowadzić do pozbycia się niewoli religijnej wśród rodaków i rodaczek należy wykazywać absurd wszystkich religii, a nie skupiać się tylko na naszej. No i trzeba proponować jak ja to nazywam wolną wiarę – wiarę w Stwórcę bez dogmatów, doktryn, bez księży i kościołów z możliwością modlenia się i medytacji gdzie kto chce i jak kto chce (no może na środku ulicy jak to robią muzułmanie niekoniecznie 🙂 ) W innym przypadku zindoktrynowani katolicy każdego kto atakuje tylko kk a milczy o innych religiach uznają za lewaka, wroga, członka łże elit i odniesie to skutek odwrotny do zamierzonego znając naszą przekorę. W końcu jednym z praw Wszechświata jest to, że to z czym walczysz rośnie w siłę. Im bardziej zatem będzie się atakować kk tym dłużej będzie trwała jego agonia i odejście ludzi od religii. No i wcale nie jest prawdą to, że kk za komuny miał tak dobrze. Niech pan KP sobie przypomni jak to np. prymasa Wyszyńskiego komuchy zwalczały, internowały. Albo jak niszczyli bpa Kaczmarka za to, że dał ambasadorowi USA dokument, w którym było czarno na białym, że pogrom kielecki to była NKWDowsko-UBecka prowokacja z którą Kielczanie nie mieli nic wspólnego. O księdzu Popiełuszce jak go komuchy „kochały” już nie wspomnę. Ksiądz Stanisław Małkowski (obecnie publikuje w tygodniku „Warszawska Gazeta”) też był ich wrogiem i nawet był pierwszym na liście do zlikwidowania. Popiełuszko okazał się dla nich groźniejszy i dlatego jego sprzątnęli. Jeszcze przed okrągłym stołem na początku 1989 r. bezpieka zamordowała 3 księży (nazwisk nie pamiętam). No i gdyby nie kk to komuna zrobiłaby dużo większe spustoszenie w umysłach naszego narodu. Prześladowania byłyby dużo większe co widać po innych krajach jak np. Czechosłowacja gdzie zamordyzm był dużo większy. Dlatego ja jestem sceptyczny co do jednostronnych ataków na kk, bo to nam może wyjść bokiem.

  1. Wolni Słowianie. Trudno mi się z Tobą nie zgodzić. Krytyka tylko jednej religii i to totalnie nieobiektywna nikomu i niczemu nie służy. No i panu Pieczyńskiemu albo brakuje wiedzy albo dostał kasę za rozsiewanie kłamstw. SŁAWA!

   1. Re: „Wolni Słowianie. Trudno mi się z Tobą nie zgodzić. Krytyka tylko jednej religii i to totalnie nieobiektywna nikomu i niczemu nie służy. No i panu Pieczyńskiemu albo brakuje wiedzy albo dostał kasę za rozsiewanie kłamstw. SŁAWA!” Pan Pieczynski napisał prawdę o KK. Krytyka instytucji religijnych (i ich teologii) jest bardzo potrzebna bo bez krytyki instytucja się degeneruje. (I z krytyką też się degeneruje tylko wolniej) Natomiast Pan Pieczynski rzeczywiście obsługuje jedną agendę którą ukrywa bo zbanowal mnie na Scheissebuku za napisanie (z linkami potwierdzającymi) że politycy których promował kilka miesięcy temy przed wyborami, są potomkami byłych SB-ekow PRL’u. 🙂 To czego właściwie się obawiał, ani nie próbował polemizować?

 19. Krzysztof Pieczynski
  „Czarna magia jest codziennością sekty katolickiej

  Od czterech lat wypowiadam się krytycznie na temat kk i dziesiątki razy tłumaczyłem, że należy mówić prawdę o kościele, i że robię to jako osoba wierząca. Nie wierzę w religie i dodatki do wiary w postaci wyznań i całego teatru towarzyszącego temu. Wierzę w Twórcę, którego nie można definiować w kategoriach osoby, człowieka itd. I często po artykule w komentarzach pojawia się, „ja też jestem ateistą”. Pozostaje mi cierpliwe tłumaczyć, że nie jestem ateistą i nie atakuję Boga (co za absurd, nie da się atakować Boga, można walczyć z koncepcjami na ten temat), gdyż jestem wierzący, tylko obnażam ludzi podszywających się pod Boga. Myślę, że większość moich czytelników już rozumie, że nie zakładam nowej religii, tylko przedstawiam możliwość pogłębiania własnej, indywidualnej drogi poznania siebie i pogłębiania wewnętrznej wiedzy o sobie, co dla mnie wyraża się jako praca duchowa. Wracam do tematu palenia książek.
  Gdyby wyznawcy sekty watykańskiej nie byli pod wpływem czarnej magii, nie pozwoliliby wmówić sobie nie swoich grzechów. Nie uderzaliby się w piersi mówiąc „moja wina”, bo prowadzi to do poczucia obrzydzenia do siebie i odreagowania. A odreagowaniem są zbrodnie nienawiści w imię Boga swojej wiary. Skutek działania czarnej magii.
  Nikt nie zmusi człowieka do klękania przed klechą chyba, że najpierw zostanie pozbawiony własnej woli. Nikt nie będzie wyznawał przed obcym, śliniącym się facetem, swoich intymnych sekretów, chyba że jest pozbawiony własnej woli. Nikt nie wpuści do domu intruza, żeby dokonał oględzin, wypytywał o to co nie jest jego sprawą i skasował za to gospodarza chyba, że jest pozbawiony własnej woli. Nikt nie wyśle dzieci na krucjatę, chyba że praktykuje czarną magię i składa ofiarę z tych dzieci swojemu głodnemu bóstwu. Nikt nie dokonuje holokaustu na ludziach w imię ewangelizacji, chyba że ewangelizacja jest przykrywką do składania ofiar z ludzi. Czym jest bóstwo kk, skoro jego głód ofiar i chciwość przez osiemnaście wieków nie zostały nasycone?
  Czarna magia jest codziennością sekty katolickiej. Nie widzą tego jej wyznawcy, gdyż obraz Chrystusa przesłania im prawdę o kościele. Tak ślepym i głuchym wobec faktów może być tylko ktoś, kto żyje pod wpływem działania czarnej magii, codziennie uprawianej przez kk na wyznawcach i ich dzieciach, od przedszkola począwszy. We współczesnym języku czarna magia to stosowanie technik podprogowych, indoktrynacja, zastraszanie, manipulacja, szantaż, dla uzyskania zamierzonego celu, którym jest wychowanie podległego, posłusznego woli kk społeczeństwa. Katolik, to człowiek całkowicie pozbawiony samodzielności duchowej, całkowicie pozbawiony potrzeb duchowych. Dlatego przez tak długi okres jest niezdolny strząsnąć z siebie kontrolujący go reżim. Dla wyznawców innych religii to oczywiste, że kk to siedlisko szatana, a kk uznaje inne religie za siedlisko szatana. Oficjalnie mówią o ekumeniźmie. Naprawdę marzą o zniszczeniu innych wyznań. Tak wygląda rzeczywistość większości religii. Wyjątkiem są te rdzennej ludności, no chyba, że próbują odciąć od nich kupony naziści, żeby wyprodukować supermena”.

  https://www.facebook.com/krzysztofpieczynski/photos/a.279631425437040/2395643200502508/?type=3&theater

  1. Ze smutkiem stwierdzam, ze Pieczynskiemu odwalilo. Popiera LGBT i narod miedzynarodowy. Tam juz pedofilii nie widzi.

 20. Po co zamieszczacie gadanie takiego przygłupa jak filut Pieczyński…czyżby nie było poważniejszych tematów ? np. to, że żydzi to naród wymyślony i wszelkie zło tego świata…

 21. Facet ma racjie, – ale tylko częściowo – chociaż postawić Franciszka za zbrodnie w średniowieczu to zdecydowana przesada!. To pewnie powiedział żartem… Żartem jest równie żądanie rozwiązania kościoła katolickiego. Konstytucja gwarantuje każdemu obywatelowi prawo do gadania do jakiegokolwiek malowidła na płótnie czy do bryły z gipsu nawet na głos i w grupach zorganizowanych. W tym problemu nie ma, chodzi o to aby parafianie komunikowali się i wywoływali duchy na plebani, kościele, swoim domu!. Szkoła i sejm nie jest miejscem do propagowania jakiegokolwiek hokus-pokus. Od tego są kabarety jak episkopat, Duda &Terlecki, partia PiSu. Dlaczego tak trudno tej parafialnej duszy o skłonościach chłopa panszczyznianego zrozumieć….. Tu jest problem!
  OK., kończę bo czas na moją religijną powinność, Maryla kończy brać pryśnic….

 22. „Natomiast Pan Pieczynski rzeczywiście obsługuje jedną agendę którą ukrywa bo zbanowal mnie na Scheissebuku za napisanie (z linkami potwierdzającymi) że politycy których promował kilka miesięcy temy przed wyborami, są potomkami byłych SB-ekow PRL’u. 🙂 To czego właściwie się obawiał, ani nie próbował polemizować?”
  Otóż to. Z tego co pamiętam to Pan Pieczyński był na marszach KODU. Bardzo dobry aktor, ale jednak mu nie ufam.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s