„Błogosławieństwo Moje dam Słowianom, a Słowianie, choć wielu z nich dzisiaj błądzi, lepiej je przyjmą i obfitszy przyniosą owoc. Będą prawdziwym ludem Moim, ludem Słowa Przedwiecznego, i pojmą naukę Moją. (…) 

Światłych i mądrych Polsce nie odmówię. W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy, zaś Warszawa stanie się stolicą Stanów Zjednoczonych Europy. (…)

Polska rozszerzy też granice swoje” (Teresa Neumann, Wizja z 15.10.1948 r.).

https://youtu.be/9ZAyUQy_gwU

Od wielu lat Bóg dawał mi wizje przyszłości i dotąd wszystko się sprawdziło. Milczałam jednak, nic nie mówiąc nikomu poza spowiednikiem, dopóki nie otrzymałam wyraźnego nakazu, aby pisać. Na dwa dni przed 15 października 1948 r. ukazał mi się prorok Eliasz wraz ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus i św. Janem od Krzyża. Święci ci są patronami i opiekunami Zakonu Karmelitów. Prorok Eliasz dał mi wyraźne polecenie pisania:

Izrael

„Posłuchaj Izraelu, to do ciebie mówi Pan. Posłuchajcie ostrzeżenia, bracia moi. Pan bowiem zdjął pieczęć milczenia z warg moich i włożył słowa swoje w usta moje. Pierwsze z tych snów jest do ciebie, Izraelu. Pan dał przez Eliasza polecenie, abym w imieniu Jego odezwała się do ciebie. Posłuchaj, Izraelu, nie zatwardzaj serca swego, albowiem mówi tobie Pan. Było milczenie przed tobą na długie lata. O, plemię niewdzięczne, któreś zabijało proroków i ukrzyżowało Syna samego Boga! Skoroście Syna Bożego słuchać nie chcieli, ani Apostołów Jego, który miał do was przemówić? Abyście nie byli już jako wygnańcy i bezdomni pośród narodów świata, dano wam wrócić na skrawek tej ziemi, którą krew Zbawiciela uświęciła i powstało państwo Izrael. Wasze stopy tułacze dotknęły Ziemi Świętej, w której jest błogosławieństwo. Obyście pojęli łaskę i znaleźli wiarę w miłości, pamiętali o Piśmie Świętym i o prorokach, a nie zatwardzali serc waszych ku wiecznej zgubie, oddając ziemi stare tajemnice.

Czy i teraz nie poznajecie jeszcze, jak wierna była mowa proroków i jak spełniły się wszystkie proroctwa Jezusa Chrystusa, którego nie poznaliście i ukrzyżowaliście?

Przyjdzie czas, już niedaleki, gdy odda ziemia umarłych swoich i będzie sąd nad wszystkimi plemionami i pokoleniami świata. Wtedy biada bezbożnym sługom pychy i nienawiści, których serca są zatwardziałe. Biada tym, którzy pokutować nie będą, nie nawrócą się do Pana Zbawiciela swego”.

Słowo do mieszkańców planety Ziemia

A teraz słowa wtóre, jakie kazał mi rzec Pan do wszystkich ludzi:

„Idzie godzina wielka, groźna, sądu i kary. Póki macie czas, posłuchajcie i porzućcie grzechy wasze, które na karę zasługują. Biada ziemi, gdy owocu pokuty zabraknie, a usta modlących się zamilkną. Nie otworzą się tym razem upusty niebieskie, jak za dni Noego, i nie popłyną wody, by zalać ziemię skalaną grzechami. Ale otworzy się ziemia, zapłonie od wulkanów, które już zagasły, i będzie drżało jej łono, aż walić się będą lądy, gdzie szumi zboże i stoją łany. Pioruny będą padały z chmur jak deszcz, aż poruszona zostanie materia nienawiści ludzkiej. Zbliża się nowy potop, nie potop tym razem wody, lecz ognia i błyskawic. Biada wam synowie, którzy czynicie nieprawość. Biada wam narody, które się zaparły Boga i podeptały Krzyż Jego, które wstydzicie się znaku Krzyża, znaku odkupienia waszego, a nie wstydzicie się zbrodni i okrucieństwa.

Niemcy

Biada przede wszystkim tobie, Germanio.

Nie pomyśleliście nigdy na szlaku waszej zbrodni, że nienawiść wasza i pycha mogły stworzyć dla was niezgłębioną czeluść w miejsce wiecznej zagłady, czeluść, której głębię wielkość waszej winy wypełnię żarem takich płomieni i taką siłą kaźni, jakiej dla innych nie będzie. Nie pomyśleliście nad tym, jaką grozą mogą na wieki zapłonąć, na hańbę waszą i karę, słowa waszej pychy: Nur für Deutsche.

Uznaliście siebie samych za nadludzi, a przez uczynki wasze staliście się gorsi niż wilki i hieny, gdy nie oszczędziliście ani żywych, ani umarłych i pohańbiliście zwłoki tych, którym wydarliście życie. Przydaliście nowe zbrodnie do starych, a krzyk pomordowanych Żydów przyłączył się do starych, wołaniem krwi, ludów zapomnianych.

Los Berlina

Biada przede wszystkim wam Prusacy, wodzowie i nieprzyjaciele. Przyszły już dwa uderzenia wichru i upadło Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego oraz moc sroga synów Północy. A przyjdzie trzecie uderzenie, a wtedy biada i Berlinowi. Los Berlina będzie jak los Niniwy, bo gdy padnie w gruzy, nie odbuduje się już więcej. Wicher pustyni zasypał piaskiem Niniwę, choć była większa niż inne miasta starożytności.

Puszcza będzie szumiała nad gruzami Berlina – miasta zbrodni i pychy. Będzie to szczęście dla ciebie, Germanio, jeżeli inny obejmie władzę nad tobą, jeżeli obmyta strumieniem krwi i łzami późnej pokuty, usłuchasz innego głosu, poznawszy, w czym była twoja wina i zguba twoja.

Nie ci, bowiem są wybrani, którzy się za takich uznają. Inni, którymi gardzicie w pysze, wyprzedzają was w słowie i mocy.

Wielka Brytania

Biada i tobie dumny Albionie, kupczący krwią cudzą. Ciąży na tobie krzywda. Wybrałeś sobie zamiast Boga mamonę, a wzgardziłeś Prawem Moim i stolicą Piotrową. Posłałeś żołnierzy i kupców w dalekie kraje dla mocy swojej i zysku swojego, a o chwałę Moją nie dbałeś. Z winy twojej nie zostały chrześcijanami całe plemiona, ani też o duszę synów własnych nie dbałeś. Skrusz się, póki czas, i nawróć się do Mnie, Pana twego, i uznaj sługę Mego nad sobą.

City of London, Illuminaci

Biada wam, wszyscy czciciele złotego cielca, albowiem swoim uczyniliście zysk i okryliście hańbą ziemię, a lud przez krzywdzenie wydaliście na łup kłamstwa i nienawiści, który uwiedliście obietnicami wolności i zemsty. Na was to, bankierzy o zamkniętych dłoniach przez chciwość i sercach skamieniałych, spada ciężar potu i łez wyzyskiwanych, i ciężar krwi, którą przelewają niszczący się w zaślepieniu.

Biada wam, gorszyciele i deprawatorzy dusz. Krótkie są dni panowania waszego. Koniec wasz będzie wśród płomieni razem z bestią, której służycie.

Gdy zagrozicie Zachodowi, miecz od Wschodu na was spadnie. Ludy żółtego Goga i Magoga postawiłem na straży bezpieczeństwa Europy.

Oddaliście się na służbę nienawiści, przez nienawiść będziecie ukarani. Żal jest mi ludu, który cierpi, żal mi dzieci, z których uczyniliście synów kłamstwa i nieprawości. Nie zostawię ludu w waszej mocy ani nie wydam najwierniejszych na tej ziemi na skażenie. Oburzy się na gorszycieli ziemia i morze, i powstanie przeciw nim ogień i bałwany.

Biada światu za zgorszenia. Znam tych, których oczy są zaślepione, a serca oszukane. Skarcę władających narzędziem, a nad narzędziem zlituję się.

Miłosierdzie Moje wzejdzie nad narodem będącym w ucisku i pohańbieniu, a ziemia wzgardzonych zobaczy światło i błogosławieństwo nad sobą. Władza bezbożnych ustanie.

Rosja

Na Kremlu zabłysną łacińskie krzyże, a na miejscu zburzonej cerkwi Chrystusa Zbawiciela stać będzie kościół katolicki Zbawiciela. Jak w orną ziemię, wpadnie ziarno dobra i odmieni się oblicze narodu, który tyle wycierpiał.

Słowianie

Błogosławieństwo Moje dam Słowianom, a Słowianie, choć wielu z nich dzisiaj błądzi, lepiej je przyjmą i obfitszy przyniosą owoc. Będą prawdziwym ludem Moim, ludem Słowa Przedwiecznego i pojmą naukę Moją, i staną się posłusznymi.

Nie ci bowiem są wybrani, którzy sami się wybierają, lecz ci, którzy na wołanie Boga wstaną.

Nie będą daremne łzy pokuty i modlitwy, a wierność wytrwania nie będzie bez błogosławieństwa i nagrody.

Zdejmie niewolnica kajdany swoje i stanie się jako królowa. Wstawią się za nią łzy, które Matka Moja pod Krzyżem przelała, a naród, który Ją czci, nie będzie między narodami ostatni.

Polska

Światłych i mądrych Polsce nie odmówię. W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy, zaś Warszawa stanie się stolicą Stanów Zjednoczonych Europy.

Polska, która pierwsza karę poniosła, choć wina jej nie była największa, prędzej niż inni się podniosła. W czym zawiniła, przez to musiała doznać kary. Ale już bliski jest koniec jej pokuty. Wytrwa przy Kościele swoim i doczeka wyzwolenia.

Nieprzyjaciołom swoim krzywdy pamiętać nie będzie, dobrem za zło zapłaci. Będzie mieć chwałę między narodami i skrzydła szeroko otwarte,

rozszerzy też granice swoje.

Weźmie narody wierne Kościołowi w nagrodę wierności swojej.

Francja, Hiszpania, Włochy, Japonia

Wzejdzie, mimo klęski, znowu chwała nad Paryżem i Tokio. Hiszpania będzie krajem Serca Mojego, przez miłość ku niemu się podniesie. Italię, chociaż by krwią uroczystą spływała, czeka piękne odrodzenie duchowe. Patrzę na łzy wierności i ich pokutę. Raz jeszcze zlituję się nad światem. Topór kary odroczę i serca grzeszne życiem ożywię.

Nie zostawię Ziemi złym na władanie

Nie zostawię ziemi złym na władanie, jako sobie umyślili w sercach swoich. Mową piorunów skarcę tych, co nie słuchają mowy miłości, a dla tych, którym było za mało słów ludzkich, zabrzmi głos płomieni.

Usłuchajcie więc przestrogi, grzesznicy, póki upominam, a nawrćcie się, poki oczekuję. Idzie bowiem wielki i bliski czas, kiedy ani więcej upominać, ani czekać nie będę.

Nie trwóżcie się jednak wy, bojący się Boga i nieulegający podszeptom szatana w rozpaczy. Miejcie ufność we Mnie i w posłannictwie Matki Bożej, która oręduje za wami. Widzę was w ucisku i zlituję się nad wami. Broni was przed sprawiedliwością Moja krew za was przelana. Nie przeminęła ofiara moja, ale trwa i ratuje was, mimo że jej nie cenicie. Nie dość pilnie czuwacie przy ołtarzach Moich. Pamiętam o łzach, które Matka Moja przelała pod krzyżem i mam wzgląd na Jej Serce, przebite mieczem boleści. To Serce Niepokalane i Miłosierne was osłania. Przyłóżcie rękę do pługa, a będę błogosławił trudowi waszemu”.

To polecił mi Pan nasz, Jezus Chrystus, abym wam przekazała, bracia moi: „Grają niewidzialne surmy Aniołów, wieją wichry, aby szkodzić ziemi, zbliża się kataklizm, jakiego nie było od dni Noego”.

Wizja Teresy Neumann z 15 października 1948 r.

za: Stephen Lassare, Odkryte sekrety przyszłości, Wyd. Adam, Warszawa 1992.

Nota biograficzna

*Teresa Neumann z Konnersreuth (ur. 9 kwietnia 1898 w Konnersreuth; zm. 18 września 1962, tamże) niemiecka mistyczka i stygmatyczka. Była członkiem Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. 5 marca 1926 r. u Teresy pojawiły się stygmaty. Na jej rękach, nogach, głowie i boku widoczne były krwawe rany. Co tydzień, od północy w czwartek do godziny trzynastej w piątek jej rany otwierały się i krwawiły. Podczas ekstaz, miała obserwować mękę Jezusa, przepowiadać przyszłe wydarzenia i mówić obcymi językami (między innymi językiem aramejskim), których nigdy wcześniej nie poznała. Pomimo cierpień, w pozostałych dniach tygodnia była ona aktywna i pełna energii. Świadkowie twierdzą, iż dzięki modlitwie Teresa wywoływała w swoim ciele dolegliwości innych ludzi. W ten sposób miała uzdrawiać chorych. Do jej domu w Konnersreuth pielgrzymowały tysiące ludzi, prosząc o łaski i wstawiennictwo u Boga. Od 1922 aż do swojej śmierci w 1962 Teresa nie spożywała żadnych pokarmów oprócz codziennej Eucharystii.

Komentarz

Nigdy nie interesowałem się specjalnie przepowiedniami, od dziecka miałem do nich stosunek sceptyczny. Kiedy kilkakrotnie pisałem, że obszar Polski zostanie powiększony, nie miałem najmniejszego pojęcia, że istnieje jeszcze przepowiednia – i to niemieckiej (!) mistyczki – na ten temat.

Pomijając i pozostawiając bez komentarza cały sztafaż katolickiego oprogramowania oraz wszelkie egregorowe straszydła bijące z wizji niemieckiej wizjonerki, cieszy, że do optymistycznej dla nas wizji Nostradamusa dołączają kolejno i inni widzący.

https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2016/10/23/tak-bedzie-wygladala-polska-juz-niedlugo-tzn-w-22-wieku/

Wszystko zaczyna układać się w większą całość, a Nowa Wielka Lechia już ostro kopie – niczym Dziecię na dwa dni przed porodem… 🙂

TAW

Reklama

97 myśli w temacie “Słowianie Narodem Wybranym – Polska rozszerzy granice swoje. Wizja Teresy Neumann

 1. Ta…. jako TRÓJMORDZIE czyli JESZCZE ŚWIELIŚCIEJSZE POLIN…..

  ale kogo to obchodzi……. bo na pewno nie neo-lechitów….

 2. Tyle wytrzymaliśmy!- to te ,,DWA DNI” TO PIKUŚ!- RAZEM, ZJEDNOCZENI, MOCNI, WYSPANI, ODNOWIENI ZIOŁAMI Z NOWYMI SIŁAMI JESTEŚMY JUŻ GOTOWI – SIŁY PORODOWE WZMOCNIĆ I NA NOWO się naRODzić 😀
  Takich kart będzie coraz więcej się odsłaniać, bo oczy nasze i zmysły zupełnie inaczej teraz widzą i czują- znając PRAWDĘ w sposób właściwy interpretują PRZESŁANIA OD WIEKÓW PŁYNĄCE I GŁOSZĄCE UPADEK ,,gadzich ”struktur:

  ,,Nie zostawię Ziemi złym na władanie

  Nie zostawię ziemi złym na władanie, jako sobie umyślili w sercach swoich. Mową piorunów skarcę tych, co nie słuchają mowy miłości, a dla tych, którym było za mało słów ludzkich, zabrzmi głos płomieni.”

  1. Ktoś pisze: ” Nie zostawię ziemi złym na władanie, jako sobie umyślili w sercach swoich. Mową piorunów skarcę tych, co nie słuchają mowy miłości, a dla tych, którym było za mało słów ludzkich, zabrzmi głos płomieni.”

   Tak się stanie Ktosiu już na dniach, złe gadzie plemię spłonie w ogniu Centralnego Słońca i stanie się sprawiedliwość dla godnych życia w MIŁOŚCI ŻRÓDŁA WSZECHRZECZY.
   WSMPS.

   1. Przepraszam miało być „Elaszka pisze” to przez ten upał na południu Polski 38 stopni w cieniu 😀

  2. Elaszka pieknie napisane „ODNOWIENI ZIOŁAMI Z NOWYMI SIŁAMI”
   wspaniale oczyszcza nasze domy i ogrody nasz cudowny TATARAK….całe opakowanie trzeba najpierw na godzinkę namoczyć w zimnej wodzie potem gotować godzinę na małym ogniu, śmierdzi jak cholera 🙂 wywietrzyć mieszkanie, odkurzyć a odwar do wanny i kąpiel z pełnym zanurzeniem przez pół godziny.

  3. SłowiAneczko ❤ ,,dla uściślenia'' to słowa z wizji Pani Teresy 😀
   U was upały- zabawy z pogodą ciąg dalszy- u nas przeszła szaleńcza burza z gradem! Rząd obiecuje poszkodowanym rolnikom- kredyty!- czy oni nie rozumieją czym jest całoroczne oczekiwanie na plony- czym są ŻNIWA! To najpiękniejsze uniesienie- pełne scalenie się z Mateńką- to SERCE MATCZYNE NA DŁONI przekazane w darze za całoroczną opiekę- to serdeczny uścisk dłoni i strat nic już nie wynagrodzi- bo tam jest cząstka nasza- nasze serce, pot i łzy!
   Rząd powinien ponieść kare za pozwolenie opryskiwania kRAJU NASZEGO- czekam, aż w końcu jakiś ROLNIK- ten większy- co by nie było niska szkodliwość czynu- podał rząd nasz za chemtrails- chemiczne opryski, za geoizynieryjne zabawy z pogodą- jej modyfikacje za pomocą śmiercionośnej broni najnowszej generacji- haarpem potocznie zwanej!!

   1. Doskonały pomysł:

    POZEW ZBIOROWY NARODU WOBEC RZĄDU ZA SYSTEMOWE LUDOBÓJSTWO:

    – SZCZEPIONKI
    – CHEMTRAILS
    – ZATRUTE „LEKI”
    – ZATRUTA WODA (CHLOR, FLUOR, INNE GÓWNA)
    – STOSOWANIE GEOINŻYNIERII WOBEC POLSKIEGO ROLNICTWA
    – STOSOWANIE BRONI ELEKTROMAGNETYCZNEJ WOBEC POLSKIEJ LUDNOŚCI CYWILNEJ.

    *

    Pamiętasz, Elaszko, jak parę miesięcy temu mówiłem, że we żniwa przypiedolą?…

   2. Pamiętam TAW ❤ – wielokrotnie mówiłam Tobie, że Twoje wglądy- których ja nie posiadam- nas trzymają przy Życiu! Dopiero co zaczęliśmy ŻNIWA- a tu taka potężna nawałnica!
    Dosłownie Jesteś Mateńki Wybrańcem, żeby nasze krwawiące SERCA Przywracać do ŻYCIA i BARDZO CIĘ PRZYJACIELU KOCHAMY I DZIĘKUJEMY ZA TWOJĄ CIĘŻKĄ PRACĘ ❤
    Chyba mam ochotę przypier…PRAWDĄ KACZYŃSKIEMU za jego ŚLEPOTĘ- jak można być tak upośledzonym umysłowo, żeby nie pojąć kto zamordował mu bliskich- zamordował z ,,zimną krwią'' w hangarze w Warszawie- dlaczego nowy hangar zaraz znikł?!- ponoć LECH nawet nie wrócił z LITWY- ta prezydent Litwy go zwabiła- cos w niej czuję złego, a moje przeczucia podkreślają takie widoczne jej przez UE ,, serdeczne uściski''! Zdaje się ,że Pan Tarasiewicz miał wizję, że do tej mistyfikacji katastrofy użyto trzech samolotów!
    Twój pomysł jeszcze doskonalszy- zbiorowe pozwy za systemowe ludobójstwa- nagłośnienie tych pozwów pootwiera jeszcze niewidzącym PRZEMYŚLANEGO PROCEDERU LUDOBÓJSTWA NaRODu Polskiego i tu odpowiednim akcentem jest bardzo emocjonalny filmik PANA Adolfa: RZEŹ SŁOWIAN!!

   3. Prezes chyba wie, że szefów mafii chazarskiej nie dorwie, więc postanowił zadowolić się wsadzeniem do pierdla Donka, Bronka, Ewy i Radzia.

    Donka nie uda się zakratować. Radzia raczej też. Więc Prezes tak czy owak będzie wiecznie sfrustrowany. Karma naRODu na nim spoczęła.

   4. W moim odczuciu cos się zmieniło, gdyż jeszcze wczoraj TARCZYŃSKI u Gozdyry mówił, że za organizacjami stoi Soros – dziś krzyczą, że ROSJA! Jest tyle nici, które wysysają energię z tego kRAJU!
    K.S. 01.08.2017 Podejrzane Fundacje „Akcja Demokracja”, jaka prawda? Jakaś FUNDACJA KLIMATYCZNA!
    .https://www.youtube.com/watch?v=KP6XS5JHwfI
    My wiemy- kto wszystkimi sznurkami pociąga- ale inni będą bardzo skołowani!
    Donek to pewnie na Antarktydzie osiądzie, Radzio- czaszki i piszczele więc.. Bronek taki żalosny pionek, Ewcia czerwony dywan w Niemczech polubiła- więc makrela drugiego cyca da!
    Natomiast WALC bardzo źle wygląda- ZBYT MOCNO TAŃCOWAŁA!

 3. Szukajac w sekcji Google Books i w polskich internetowych zasobach bibliotecznych zagadnien zwiazanych z historia Slowian i Lechitow natknelam sie na taki oto wierszyk-przepowiednie Bohdana Zaleskiego:

  „Polszcza nasza matka!
  To krolewska Slowian gwiazda
  Z pod orlego Lecha gniazda!
  W Niebo strzeli Zlota roszczka
  Ktora – Swiety duch sam uszczka
  Zjednoczona oto wiara
  Ta piastunka ludow stara
  Ztad sie na swiat rozwielmozy
  Tu tron stanie na opoce!
  I Namiestnik zagrzmi bozy….
  Zdepce piekiel ciemne moce!
  Peta ludow pogruchoce…
  Az Bog gniew na ziemi zlozy
  I srod blyskow – bicia gromu
  Chrystus znijdzie – powidomu”
  (Monastyr Trechtemiroski 1836)

  Zrodlo: Pawel Jozef Szafarzyk „Starozytnosci slowianskie” (skan 19)

  1. Łoł, toż to perła! Dziękuję 💛

   BN-ka dużo skanuje ostatnimi laty. Sam dla nich przez pewien czas pracowałem. Zasoby są przebogaśne. Tylko kto ma czas w tych chaszczach buszować?…

   Wielka tu rola patriotów pracujących w zbiorach zastrzeżonych (czytaj: tajnych archiwach)… Tam są dopiero kufry ze złotem!… 💰🔆

   1. Donka nie uda się zakratowac? Ale rozumiem, ze to będzie inny powód niż bezkarne ujście na sucho?

   2. No dobra, drogi TAW-ie, jak świat światem niejeden łotr i rzezimieszek dożywał sędziwych dni jeśli nie w pałacach, to na argentyńskich plantacjach; nie wszystkich targowiczan dosięgnie lechicki gniew. Inna sprawa, jak sobie ten i ów poradzi z samooczyszczaniem w procesie genetyczno-energetycznej transformacji. Dzięki ✋🏻🙂

  2. Piekny ten wiersz ! Dziekuje Kalino, a moz jakies nastepne ???
   „W Niebo strzeli Zlota roszczka
   Ktora – Swiety duch sam uszczka”

   Czarodziejska ROZDZKA przemian – Rozdzka Energii. Taka Rozdzka mozna dokonac WSZYSTKIEGO.Rozmawiaja z Nia Zywioly, Gwiazdy, Planety…To Muzyka , przy ktorej tanczy DNA…wiec wszystko we wszystko mozna zmienic 🙂

 4. Czy według Was w tym tekście nie jest odrażające to „chrześcijańskie tło”, np. „Biada wam narody, które się zaparły Boga i podeptały Krzyż Jego, które wstydzicie się znaku Krzyża, znaku odkupienia waszego”?

   1. Potwierdzam Twe słowa TAW. Dzięki Tobie obudziłem się i zrozumiałem na czym polega uduchowienie oraz rolę religii. Prwadę z tego bloga oraz innych niezależnych stron głoszę na Facebooku.

   2. Oto fragment przepowiedni z Tęgoborza:
    ,,Bitna Białoruś, bujne Zaporoże, Pod polskie dążą sztandary. Sięga nasz orzeł aż po Czarne Morze Wracając na szlak swój PRASTARY”.

    Oraz z innej przepowiedni:
    ,,Polska znowu Lehistanem nazywana będzie”.

    TAW właśnie nieliczne (ale jednak) fragmenty niektórych przepowiedni wskazywały, że Polska musiała istnieć w starożytności pod nazwą Lechia.

   3. Czytałeś Janusza Bieszka. Przecież on swych książek nie wyssał z palca, tylko oparł je na wieloletniej wnikliwej kwerendzie wielu źródeł (mapy, dokumenty) w bibliotekach i archiwach polskich i zagranicznych.

    A źródeł z roku na rok będzie już tylko przybywać… 😀

  1. Spokojnie to, Bartunia, ludziom można wytłumaczyć.
   Inną jest rzeczą, że dotrze to za dwadzieścia i więcej lat…
   Do trzeciego wieku ne. krzyżem się brzydzono jako narzędziem kaźni, nie był to krzyż, a raczej drzewiec w kształcie litery T.
   Pojecie krzyżowanie wzięło się nie od kształtu drzewca ale od tego, że na nim były rozpinane ,,krzyże”, czyli kręgosłup, kości człowieka.
   Do dziś dnia babcie mówią: ,,Oj, boli mnie krzyż!”

   Skoro krzyżowanie, krzyż wzbudza w człowieku odrazę, strach, cierpienie, to warto te gadżety zastosować dla kontroli umysłu. Czyż nie ?
   Nad zastraszonym, któremu ty dajesz wyzwolenie ze strachu, masz pełną władzę.
   Nie wiń w tym kontrolowanych. Spójrz na ich przekaz pomijając te rekwizyty, które stały się częścią ich życia i filtrem postrzegania. Sedno ma sens.

   Pozdrawiam serdecznie.

 5. Wincenty Pol – Pieśni Janusza

  Proroctwo Kapłana Polskiego

  Wytrwaj mój ludu! Już twój ranek świta.
  Powstań do życia! Już się rozjaśniło,
  Już z grzechów twoich ziemia twa obmyta
  I będzie w końcu, co w początku było.
  Tak… widzę… widzę, z nadziemską rozkoszą,
  Przed duszą moją księgę przyszłych losów,
  Tysiące ramion, tysiąc wielkich głosów,
  Jako się wiążą i w dziejach unoszą!

  O! wszystkim ludom pójdziesz Polsko przodem!
  Bo wielkie czucie łono twe rozgrzeje,
  A twa się cnota po świecie rozleje,
  Jak się krew twoja po świecie rozlała…
  Wytrwaj, a staniesz potężna i cała!
  Wytrwaj, a staniesz, staniesz ludu dzielny,
  Z młodzieńczą siłą i w szacie weselnej,
  W ziemicy ojców od morza do morza;
  A duchem Bożym jak słońce płonący,
  Między narody jak morze grający,
  I płodny, płodny jako ziemia Boża!
  Wiecznym pomnikiem twojej polskiej chwały
  Będą te Tatry, gdzie twe orły wzrosły;
  A polskie wody będą cześć twą grały,
  A twą koroną nieba sklep wyniosły!
  Świat się urządzi twojemi prawami;
  Ty sam się zdziwisz nad władzą twych cudów,
  Bo twoi wieszcze będą prorokami,
  A twoja księga ewangielią ludów!
  I krew się twoja sakramentem stanie
  Ludom ginącym z niewoli i głodu!
  I wzniosą one po ziemi błaganie:
  Przez święte rany polskiego narodu
  Wybaw nas Panie!
  Amen.

 6. PRZEPOWIEDNIE FRANCISZKANINA Z GÓRY SYNAI
  Franciszkanin, 92 letni zakonnik, który znaczną część swego życia spędził w ziemi św., tuż przed śmiercią w 1840 roku miał objawienie tyczące się przyszłości całego świata.
  Mówiąc o losach Hiszpanii, Portugalii, Francji, Anglii i Włoch jako też Austrii, Rosji i Turcji tak mówi o Polsce:

  “Polska będzie samodzielną i stanie się jednym z najpotężniejszych państw w Europie.”

  O Słowianach zaś powiedział:
  “Słowianie znowu się połączą i utworzą samodzielne państwo katolicko‐słowiańsko‐zachodnie, a potem wypędzą Turków z Europy.”

  Zrodlo: Ojciec Flawian Niebianski „Przepowiednie a czasy obecne”
  wydane przez salwatorianow w 1942 roku
  ————————————————
  Do rzadow Kosciola i budowy silnego panstwa katolickiego nalezy miec dystans, bo nie o taka swiadomosc chrystusowa/chrzescijanska chodzi, ale reszta potwierdza inne proroctwa dotyczace losow Polski.
  Skoro TAW ma rozpoznanie, ze wojen nie bedzie, to znaczy, ze:
  1. szereg przepowiedni o krwawych wojnach dotyczy innych linii czasowych
  2. przepowiedni nie nalezy odczytywac doslownie; idac za mysla byc moze owe wypedzenie Turkow/muzulmanow z Europy ….. nalezy rozpatrywac na poziomie energetycznym; moze chodzi o to, ze Polacy …… zneutralizuja ich wojownicze zapedy i oslabia wole walki …… a moze …….. pomoga w transformacji duchowej ………. nie wiem, tak sie tylko zastanawiam

 7. Adam Asnyk

  XXIX

  Póki w narodzie myśl swobody żyje,
  Wola i godność, i męstwo człowiecze,
  Póki sam w ręce nie odda się czyje
  I praw się swoich do życia nie zrzecze,
  To ani łańcuch, co mu ściska szyję,
  Ani utkwione w jego piersiach miecze,
  Ani go przemoc żadna nie zabije –
  I w noc dziejowej hańby nie zawlecze.
  Zginąć on może z własnej tylko ręki:
  Gdy nim owładnie rozpacz senna, głucha,
  Co mu spoczynek wskaże w grobie miękki –
  I to zwątpienie, co szepcze do ucha:
  Że jednym tylko lekarstwem na męki
  Jest dobrowolne samobójstwo ducha.

  7 styczeń 1884

 8. Adam Asnyk

  XIX

  Dopiero w związku z wszechświata ogromem
  Człowiek granice istnienia rozszerza;
  Na mocy swego z naturą przymierza
  Już się nie czuje bezsilnym atomem,

  Tonącym w wnętrzu nicestwa łakomem;
  Lecz odzyskuje odwagę żołnierza,
  Co wie, że za nim stoi armia świeża
  I że świat cały jest dla niego domem.

  Jako cząsteczka tej wielkiej potęgi,
  Co się rozciąga w nieskończoność wszędzie…
  Może ogarniać wszystkie widnokręgi,

  Odczuć się w światów niewstrzymanym pędzie
  I na tle czasu wijącej się wstęgi
  Żyć w tym, co było, co jest i co będzie.

  1887

 9. Przedświt

  fragmenty:
  „I ujrzałem — wszechświat cały
  Jak myśl jedną, która płonie
  Skier milionem, w jednem łonie !
  Ach ! widziałem — Bożej chwały
  Wszechprzytomny kształt bez końca !
  Komet — planet — wiry, kręgi,
  Nad wstęgami gwiazd — gwiazd wstęgi
  Nad słońcami — jeszcze słońca !
  Wszędzie światów, tak jak kwiatów
  W lazurowym tym ogrojcu ;
  I przez światła oceany
  Jeden życia dźwięk rozlany,
  Pieśń wszechgrzmiąca — wszechjedyna:
  Niebieskiego świata — Syna,
  0 niebieskim Bogu — Ojcu !
  I przez wszechświat ten — do Boga
  Szła narodów ziemskich droga ;
  I wciąż Polska moja — przodem
  W nieskończoność — z ludzkim rodem
  Tam leciała !”
  ***
  „W tę Ojczyznę nieśmiertelną
  Mimo działów niepodzielną,
  Na tę ziemię ukochaną,
  Na tę naszą — naszą ziemię
  Przyjdzie nowych ludzi plemię,
  Jakich jeszcze nie widziano!

  By pogodzić świata dzieje
  Z wolą Pana po nad Pany,
  Duch im prawdy z Nieba dany,
  I z ich starą krwią się zleje !”
  ***
  „I świat nowy ten radośnie
  Jak świątynia Panu rośnie ;
  W polskim kraju — w polskim raju —
  Na wiekowych nieszczęść niwie
  Już nie pusto — ni żałośnie ;
  Nigdzie — nigdzie już nie ciemno,
  Ani za mną, ni przedemną!”
  ***
  „Duch twój nigdy już nie skona,
  Polsko moja przemieniona !
  Po nad ziemskich szum zawiei,
  Tyś się wzbiła w kraj idei !
  Inni pomrą bez nadziei,
  Śród otchłani lub w dolinie,
  Lecz ty stoisz na wyżynie !”

  Zygmunt Krasiński

  Zrodlo: Google books
  **** goraco polecam do przeczytania caly poemat

 10. „Stąpaj więc dalej o Synu światłości !
  Stąpaj ku światów nieodkrytych stronie.
  Wszystko co żyje, świeci, dźwięczy, płonie,
  Twojem na drogach twej nieśmiertelności.

  Coś myślą pojął, — dosięgniesz ramieniem.
  Ujrzysz na oczy coś przeczuł natchnieniem.
  Z strun twojej lutni rozpierzchnięte dźwięki
  Weźmiesz jak perły widome do ręki, —

  Gdy wrócą kiedyś świeże i stwardniałe,
  W życie wcielone, z próżni zmartwychwstałe,
  Na wieki wieków dane Tobie, Tobie,
  Coś mniemał czasem, że twój koniec w grobie.”

  Zygmunt Krasiński

 11. Te wszystkie przepowiednie, to masło maślane nawołujące do czczenia krzyża bardziej niż Jezusa i straszące jak nie wodą, to ogniem.
  Nikogo nie obchodzi czego Jezus uczył, a przecież przyszłość zależy od realizowania Jego nauki.
  Realizacja zaowocuje niebem na ziemi (Mk 16,14-18), a ignorowanie – tym co jest.
  Co do rozszerzania granic, to nie próbowałam rozlać się po całym obszarze wyznaczonym granicami.

 12. Wolni chwilowo od upałów, burz i gradobić polecam posłuchać treści zawartych na stronach ksiązki dr Jana Sas Zubrzyckiego „Bogoznawstwo Sławjan” wydanej w 1925 r, której obszerne fragmenty audiobook-a, znajduje się na stronie BezChaosowania
  .https://youtu.be/kIEI85Lbm-8

  W celu zaciekawienia Was tematem, zacytuje pare wierszy z tego opracowania:

  „Mimo to przychodzi nam żałować bardzo, iż dotychczas nauka Polski nie może zdobyć się na prawdę najczystszą, bez naleciałości wielorakich, taką, któraby odpowiadałaby polskości naszej, a nie wszechnarodowości świata całego.
  Bo i cóż okazuje się z wysilań mnogich badań ogólnych ducha naszego w niewoli trzymanego?
  Oto to, że my widzimy wszystko dookoła i wszystkich uznajemy, a tylko siebie dopatrzeć się nie możemy i siebie najeść nie możemy w żaden sposób.
  Zważmy dobrze.
  Orzeczenia na dzień dzisiejszy stale podtrzymują, iż w Polsce nie było żadnej oświaty ani żadnej ogłady, a cośmy otrzymali, to światło sąsiadów od Niemców począwszy, a skończywszy na Turkach nawet. Dalej, tak w kulturze jak i w sztuce ogólnej ani w rzeźbie, ani w budownictwie, ani w malarstwie i.t.d. Nie mieliliśmy zgoła nic własnego, pierwotnego, zatem znowu brać mieliśmy piękno z otoczenia od otoczenia całego.
  Ani w obyczajach, ani w zwyczajach nie posiadał nic własnego Naród Polski.
  Obecnie zaświadczyćby chciał prof. Bruckner, że i na polu wierzeń staro-pogańskich ani krzty nie tkwiło własności rodzimej, a więc z założeń takich co wypływa?
  Że Naród Polski był niby, a nie było go w cale, bo po prawdzie nie dzierżył, ani pielęgnował nic samoistnego, nic rdzennie po swojemu narodowego.
  Cóż zatem dawało podstawę do wielkiej Polski w okresie Bolesława Chrobrego, Kaźmierza Wielkiego, Kaźmierza Jagiellończyka i Zygmunta Starego? Czy tylko przeżuwanie jadła ze strołu europejskiego?
  Sądząc po prostu, po ludzku, w znaczeniu najbezwzględniejszem, nie może być to prawdą dla tej zasady, że jak każdy człowiek (z wyjątkiem rzadkiemi) obdarzony bywa darami przyrodzonymi, tak i Naród Polski w rzędzie wszystkich narodowości świata, nie tylko nie był od Opatrzności Boskiej upośledzony, lecz przeciwnie objawiał on uzdolnienia wprost celujące i znakomite na wszystkich polach działalności ludzkiej i po wszystkich dziedzinach!
  Naród Polski od prawieków słynął bogactwami stanowiącymi dobrobyt Jego umysłowy i obyczajowy – a czyż to wyrosło tylko wskutek wychowania się na wzorcach cudzoziemskich?!……..”

  Od roku 1925 nic się nie zmieniło i na żadnej polskiej wyższej uczelni zagadnienia nie doczekały się dalszego zbadania, poszerzenia i dopracowania. Dzisiaj, mając wgląd w naszą zakłamaną historię nie trudno ten fakt wytłumaczyć.
  Dlatego warto posłuchać, co po upływie prawie wieku, od wydania książki, ma nam do opowiedzenia Pan Zubrzycki.

  Serdecznie pozdrawiam Elaszke, Halinkę, SłowiAnkę, Szczęśliwą i naszego Drogiego TAW.

  TAW – zobowiązania swoje pamiętam i się z nich wywiążę.

   1. Dziękuję pięknie za pamięć.
    Jeszcze raz słucham podanego audiobooka i nie mogę się nasłuchać.

  1. Elizo serdecznie dziękuję za pamięć, również z serca pozdrawiam i dziękuję za linka, na pewno przeczytam.
   A to, że na żadnej polskiej wyższej uczelni zagadnienia nie doczekały się dalszego zbadania, poszerzenia i dopracowania, nie jest winą nas Polaków, gdyż na wszystkich decydujących g/u/rzędach, jak sama dobrze wiesz, siedzą chazarskie przechrzty, którym bardzo zależy na tym, by prawda nie ujrzała światła dziennego, bo to byłby już ich koniec na Tej Przepięknej Planecie Ziemi, ja i tak im wróżę na dniach ich odlot do swojego „pana i stwórcy”. Koniec ich panowania. TSS.

   Miłego wieczoru ❤ ❤

   1. Witaj Kochana Elizko ❤ – TAW ma rację częściej Bądź z NAMI w MIEJSCU GDZIE ŁACZYMY SIĘ SERCAMI I MYSLAMI- jeszcze trochę, a będziemy komunikować się Dębami- za Ich PIĘKNYM POŚREDNICTWEM ❤
    Pięknie się słucha- ten Link to słowiańska perełka- już nikt nie zawróci nas z obranej drogi- wracamy do rodzimego raju- odradzamy się na nowo- ja już po mróweczkowych spacerach po moich plecach czuję, że już wychodzimy na prostą- jeszcze tylko jeden OSTATNI MOST- I JUZ NIC sztucznego nie będzie w stanie powstrzymać NATURY- przy mocy sił natury- nawet najbardziej zaawansowana technologia jest jak maleńka kropelka w objęciach OCEANU- WYSTARCZY JEDEN MILOSNY IMPULS MATEŃKI ZIEMI I JEDNO MRUGNIĘCIE SŁOŃCA A ONI BĘDĄ PRYSKAC JAK MYDLANA BOMBKA 🙂
    Ich czas dobiega końca, bo NASZE SLOWIAŃSKIE SERCA I UMYSŁY ŁĄCZĄ SIĘ W LECHIĘ CAŁĄ UMILOWANĄ- TEJ ENERGII NIE WYTRZYMAJĄ- TEJ ENERGI JUŻ NIE POWSTRZYMAJĄ – te ich kabarety, wzajemne oskarżenia, publiczne pranie brudów- będzie sukcesywnie odsłaniało ,,PIĘKNO '', KTÓRE NIGDY NIE ISTNIAŁO- kolejno zmywane warstwy, pudru i brudu odsłonią prawdziwe lico tej HYBRYDY, która tak długo dusiła nasz kRAJ i skończę słowami
    Kochanej SłowiAneczki ❤
    ,,ja i tak im wróżę na dniach ich odlot do swojego „pana i stwórcy”. Koniec ich panowania. TSS.''
    TAW ❤ Mówi, gdybyśmy znali swą LECHICKĄ MOC! My właśnie się budzimy i w rycerskich świątyniach światła właśnie zapłonął wolności płomień 🙂

    Miłego wieczoru ❤ ❤
    ,,Starali się nas pogrzebać….
    …..ale nie wiedzieli, że jesteśmy nasionami.''

   2. Elaszko ❤ ❤ dzięki.
    8.08.2017 proszę Was wszystkich zwróćcie szczególną uwagę na odbieranie i MOC energii MIŁOŚCI na Wasze wnętrza w tym dniu, to jest ten przełom na który wszyscy oczekujemy.

  2. „ksiązki dr Jana Sas Zubrzyckiego „Bogoznawstwo Sławjan””

   –WŁAŚNIE…. „Bogoznawstwo Sławjan” — SŁAWJAN

   czyli SŁAWIĄCYCH JANA czyli Nike/ Syrenkę… plus zstępne avatary…

   czyli to czego „certyfikowani słowianie” swoim ofieczkom W ŻYCIU NIE PRZEKAŻĄ bo

   WMAWIAJĄC sł-A-wianom bycie sł-O-wianami wiążą ich w ten sposób KABALISTYCZNĄ NICIĄ z hitlerowskimi wierzeniami (judaizmem)…..

   WMAWIAJĄC IM W TEN ZAKAMUFLOWANY SPOSÓB iż są SWOICH WROGÓW, ZOOLOGICZNIE ZAWZIĘTYCH WROGÓW…. znanych jako żydzi….

   BRAĆMI W SŁOWIE…. braćmi w JEDNYM BOGU…

   a przecież to jest WIERUTNE KŁAMSTWO… potwierdzalne chociażby archeologicznie, etnograficznie, historycznie czy też dokonaniami obecnego żydowskiego reżimu znanego jako PIS.DA.

   Więc NIE MA i NIGDY NIE BYŁO…. sł-O-wian… bo to CELOWA WKRĘTKA filomatrixowców

   są sł-A-wianie od SŁAWY… ich BOŻEJ RODZICIELKI / OPIEKUNKI etc….

   I to są NIUANSE pozwalające odróżnić SZCZEREGO RODZIMOWIERCĘ od AGENTA WPŁYWU robiącego w tej dziedzinie…. Agenta KANALIZUJĄCEGO ruch na potrzeby MATRIXOWEJ MAFII nazistowskiej….

   i na ich ROZRÓŻNIANIU PADACIE…. co skończyło się ZAGŁADĄ Lechii…. zaprzedanie jej za „słowiańskie” szekle.

   I na tym padają wasi „certyfikowani” mąciciele….. na takich UCHYBIENIACH w KAMUFLARZU…

   1. Dziękuję za Twój Komentarz KTOSIU. Prawdę napisałeś, którą nie tak dawno okryłam i byłam zszokowana podstępem jakim się chlubią.
    Słowa mają moc. Sława i chwała Sławjanom.

   2. I na to STARAM SIĘ WAS UCZULIĆ

    zobaczcie tutaj
    http://bialczynski.pl/2017/08/06/pol-lechicki-czyli-dlugie-ramie-moskwy-czyli-czas-swiadomego-suwerena-ii-rzeczpospolita-polska-iii-rzeczpospolita-zydowska/

    jak się „CERTYFIKOWANY sl-O-wianin” ZAPERZYŁ na myśl

    iż MOŻNA OBWINIAĆ jego ukochaną GB (czytaj masonów rytu szkockiego) O JAKIEŚ PRZEWINY WOBEC Polski

    czy o POSTULOWANIU ODKLEJENIA ŻYDOSTWA od bycia BENEFICJENTEM odradzającej się Lechii

    przecież aż czuć tą PIANĘ WŚCIEKŁOŚCI ściekającą z wpisu….

    A jak tego nie będziecie DOSTRZEGAĆ i REAGOWAĆ OSTRACYZMEM to was WYMANEWRUJĄ jak w 89 roku MUTUJĄC reżim hitlerowski znany jako „3 rp” w reżim hitlerowski znany jako polino_lechia (WIELKIE POLIN, TRÓJMORDZIE etc…)

    bo na tym polega rola tych „certyfikowanych sl-O-wian” ….. mimo walenia gadek o „wolności”, na DALSZYM TRZYMANIU WAS w MACKACH ŻYDOWSKIEGO (hitlerowskiego) EGREGORA znanego jako matrix

    A czym kudłaty judasz na początku swojej medialnej kariery ludzi STRASZYŁ?

    Iż Giwi z Motorolą ZAATAKUJĄ POLSKĘ….. mimo ponad 1000 ODDALENIA OD GRANIC….

    w czyim INTERESIE BYŁA TA GADKA połączona z szumnymi „SPALILIŚMY MOSKWĘ” głoszonym, w tym samym czasie (jakby to żydostwo kiedykolwiek Moskwę zdobyło)no i z NACHALNYM BRATANIEM SIĘ z banderowcami bez którego NIE BĘDZIE … WIELKIEGO POLIN (JUDEOPOLONII) bo NIE BĘDZIE WSPÓLNEGO TERYTORIUM Polski i Ukrainy….. na jakim ten NEO -IZRAEL żydki sobie chcą pobudować kosztem AUTOCHTONÓW.

    To są ŻYDOWSKIE PLANY i ŻYDOWSKIE WKRĘTKI…..

   3. Nie ma czegoś takiego jak jednolite, monolityczne środowisko budzących się Słowian – to są procesy indywidualne: każdy budzi się po swojemu. I to jest piękne, bo urawniłowka się skończyła. I odgórne instrukcje przebudzenia wydawane przez różnych „certyfikowanych poprawiaczy certyfikowanych” również.

    Do prawdy/praWedy każdy dochodzi sam.

    Na szczęście Polaków RODaków Słowian łączy WIEC i rodzime prawo kopne. A na Wiecu nie ma miejsca na ataki ani pranie po pyskach. WIEC to nie Kneset przy Wiejskiej. Na Wiecu ma miejsce dzielenie się doświadczeniem. Cechą charakterystyczną Słowian jest to, że nie atakują innych Słowian, inaczej myślących. Odbierasz innym przyRODzone im prawo do ich osobistych poszukiwań. Gdybyś na Wiecu spróbował z podobną butą i arogancją atakować innych, Wiec by Cię wypluł.

   4. Prawdziwy początek jest taki

    Na początku była SŁAWA (Nike, Horus), emanacja Boga (Nut) jaka stworzyła (ZORGANIZOWAŁA) ADAMA czyli A-DAM czyli ŚWIĘTY DOM czyli E-DEN czyli RAJ (czyli DAŁA PAŃSTWOWOŚĆ ludności planety)…. i z tego raju, z jego „ŻEBRA”, „powstała” (ZARZĄDZAŁA NIM) Ewa czyli E-Wa czyli znana z tarcz rycerstwa ŚWIĘTA OMEGA przerobiona znacznie później w ALFA i OMEGA, Ewa czyli THOT – Lech. A „z ŻEBRA” czyli ze ŚCISŁEGO KIEROWNICTWA ORGANIZATORÓW, czyli jednego z „dzieci” Nike bo tu chodzi o JEDNEGO SPOŚRÓD BOGÓW ZAŁOŻYCIELI….. o FUNDAMENT państwowości…. coś co ją SCALA i NADAJE TRWAŁOŚĆ NACJI (RODOWI)….. a nie kawałek kości… jak to w żydowskim bleble zwanym torah stoi

    jaki został NAPADNIĘTY przez NAZISTĘ ABLA (WĘZA, Ratkabidźiego, GonGonga, Geba etc) jaki POZAZDROŚCIŁ RAJU i SAM CHCIAŁ OBJĄĆ NAD NIM PANOWANIE….

    i jakiego atak ZOSTAŁ ODPARTY a on sam WYGNANY PRECZ z planety na 500 lat po jakich powrócił już jako NOE…. i jego HAM’ici….

   5. Niedawno pisałam, że zmieniona litera w słowie lub słowo w wyrażeniu może nie być tak ważne jak istotne jest wytworzenie potencjału przez umysł wokół tego słowa.

    Przyznaję teraz(uczymy się całe życie wychodząc z zatwardziałości swoich przekonań), że w samej rzeczy, przy takim etymologicznym znaczeniu słów, jakie przytaczasz ma to ogromne znaczenie.
    ,,SŁAWA”- Boża Rodzicielka, opiekunka została zamieniona na ,,słowo” – pusty, nic nie mówiący wyraz.

    Swoją drogą, jak wschodnie ludy słowiańskie nazywają siebie?

    W potocznym znaczeniu ,,sława” – uznanie, poważanie, dobre imię, poszanowanie, godność – oraz ,,słowo” – mówione, pisane jako narzędzie komunikacji, nie niosące w sobie żadnej jeszcze treści – między tymi zwrotami widoczna przepaść.

    Sława – rodzi dumę i jednocześnie odpowiedzialność za uznanie(umysł kreuje siłę)
    Słowo – przywodzi na myśl porozumienie w mowie i piśmie.(dla umysłu to prawie żaden bodziec stwórczy)

    Bycie dumnym i odpowiedzialnym za swe losy Narodem – tego nam chyba brakuje. Brakuje nam pewności siebie.

    Elizo, Ktosiu – mam prośbę, czy moglibyście podać choć parę linków do źródeł, z jakich czerpaliście swą wiedzę w tym temacie.
    Dla mnie bardzo to znaczące i odkrywcze.
    Jak chociażby fakt, że żydzi nie mieli nic wspólnego z jęz. staro hebrajskim i hebrajskim, który przywłaszczyli i uznali za swój.

    Pozdrawiam serdecznie.

   6. Słowo to nie „pusty, nic nie mówiący wyraz”, lecz Tworzywo Kreacji. Słowianie byli Mistrzami Kreacji Poprzez Słowo. I nazwa Słowianie od Kreacji Słowem pochodzi, a nie od sławy czy Sławy.

   7. (TAW)
    „Słowo to nie „pusty, nic nie mówiący wyraz”, lecz Tworzywo Kreacji. ”

    –GÓWNO PRAWDA…. KREACJA to wyrażenie WOLI Kreatora w Materii Wszechświata..

    To WYRAŻENIE WOLI Kreatora…. MOŻE ale NIE MUSI być wyrażone SŁOWAMI (czytaj WYPOWIEDZIANE)…..

    Zapisane wypowiedzi w czasie tzw AKTÓW KREACJI po latach zostały okrojone i nazwane ZAKLĘCIAMI……. które W TEORII mają być NOŚNIKIEM…. „WOLI KREATORA”….

    ale to jest GÓWNO PRAWDA…..bo W ZAKLĘCIU (SŁOWIE) MOŻE ALE NIE MUSI BYĆ ZAWARTA IDEA (ENERGIA)… i dwa – ta zawarta w „ZAKLĘCIU” energia MOŻE ALE NIE MUSI tworzyć (kreować) tego o czym „zaklęcie głosi”…..

    Prawdziwy Kreator NIE MUSI SIĘ POSIŁKOWAĆ SŁOWAMI (ZAKLĘCIAMI) bo MOC POTRZEBNĄ DO KREACJI CZERPIE ZE SWOJEGO WNĘTRZA

    GÓWNO-KREATORZY…. znani jako KABALIŚCI potworzyli sobie ZAKLĘCIA…. by mięć w ten sposób EZAC MOCY STWÓRCY…… jakiej POŻĄDAJĄ OD WIEKÓW.. by móc POZOWAĆ PRZEZ leszczami na KREATORÓW….. a wszystko co potrafią to PRESTIGITATORSKIE SZTUCZKI i dlatego w swej „kreatorskiej” pracy do KREACJI by zaistniała WYKORZYSTUJĄ ASTRALNE BYTY jakie często PODSTĘPNIE ZNIEWALAJĄ… na przykład w tych różnych wymyślnych pentagramach…..

    postronnym leszczom się wydaje iż KREACJA następuje pod wpływem WYPOWIEDZIANYCH przez kabalistę SŁÓW (ZAKLĘĆ)… ale w większości przypadków on NIMI TYLKO WABI (PRZYWOŁUJE) CIEKAWSKIE ASTRALNE BYTY jakie później NIEWOLI I ZMUSZA DO PRACY NA JEGO POTĘGĘ…… i to ten ZNIEWOLONY BYT JEST ŹRÓDŁEM KREACJI dla takiego gówno-maga a nie SŁOWA JAKIE ON SEPLENI….

    To jest ten ISTOTNY DROBIAZG rozróżniający Kreatorów (MAGÓW WŁASNEJ MOCY) od posługujących się SŁOWEM (PUŁAPKĄ) GÓWNO-KREATORÓW czyli wszelakich też kapłanów…… filonazistowskich ideologii tzw piewców torah (bibli koranu etc)

    PS.
    Krysia z lasu – żeby do tego dojść sobie POUKŁADAŁEM na nowo pod kontem WALKI DWÓCH OBOZÓW dzieje antyczne świata za co skończyłem jako obiekt KRUCJATY bo się ośmieliłem tą pracą ZBURZYĆ FORY FILONAZISTOWSKICH KŁAMSTW głoszonych przez różne certyfikowane słowiany jako WIEDZA SŁOWIAŃSKA….

    Nie wiem czy są jakieś gotowe skrypty, sam w to wątpię. To jest wiedza POD PRĄ aktualnej NACHALNEJ pronazistowskiej narracji głoszonej przez tzw” certyfikowanych słowian”….. a ponieważ RUCHY SŁOWIAŃSKIE są INWIGILOWANE równie mocno jak za okupacji gestapowskiej czy działalności żydowskiego SB za komuny to większość z nich woli się skupiać na neutralnej – folklorystycznej działalności czy opracowaniach historycznych. A tu przy SŁAWIE trza się zagłębić w meandry MITOLOGII PORÓWNAWCZEJ…… w zasadzie każdej mitologii bo WSZYSTKIE ONE można podzielić na trzy grupy
    –MITOLOGIE LUDÓW ANIELSKICH – gdzie bożki nazizmu (judaizmu) są ZAWSZE PRZEDSTAWIANE JAKO WROGIE
    –MITOLOGIE LUDÓW FILONAZISTOWSKICH gdzie NAJEŹDŹCY Z KOSMOSU (anioły judeohitleryzmu) SĄ ZAWSZE PRZEDSTAWIANE JAKO „DOBROCZYŃCY” LUDZKOŚCI
    –i MITOLOGIE LUDÓW PODBITYCH/ PODBIJANYCH gdzie ten stosunek jest ZMIENNY….. bo w takich mitologiach zwykle pierwotnie są czczeni BOGOWIE ANIELSCY a później, już po podbiciu, WYCHWALANE DEMONY….. co widać chociażby w postaci Zeusa (mit grecka) kiedy raz „WALCZYŁ Z GIGANTAMI” czyli UPADŁYMI (HITLEROWCAMI/ ŻYDAMI) w jednym micie a już PO KONWERSJI „WYRZYNAŁ TYTANÓW/ SŁOWIAN” w innym…..

   8. Odniose sie do wypowiedzi Ktosia o potencjalnych wkretkach dazacych do przejecia wladzy na zlecenie.
    Kilka miesiecy wstecz wysluchalam wypowiedzi dwoch osob, ktore maja …… tzw. rozpoznanie. Obie przestrzegaly przed grupa lansujaca sie jako „Slowianie”. Druga osoba byla juz bardziej precyzyjna i wskazala na HRABIEGO jako ….. na „wydmuszke”. Wedlug niej nastepny, czyli pierwszy po PiSie rzad ma byc ostatnim nalezacym do starego systemu rzadem w Polsce. Kolejny bedzie „naszym”, czyli tym, ktory na dobre zacznie zmieniac Polske w pozytywnym znaczeniu tego slowa.
    Potwierdza sie niejako to, co mowi TAW, ze kolejny rzad bedzie „pol na pol”, a nastepny juz…. slowianski. Wedlug TAW hrabia ma spelnic niebagatelna role w uswiadomieniu Polakow. Mam wiec nadzieje, ze upubliczni szereg kluczowych dla Polski i Polakow dokumentow dotyczacych historii Polski z okresu II wojny, okresu powojennego, biezacej polityki i odbrazowi niektorych …. bohaterow. To tez sie liczy. Ostatnio mowil, ze Anders byl oskarzany przez Polonie o zdefraudowanie 5 z 10 mln dol dostarczonych przez Amerykanow w ramach tzw. operacji Berg i o pomoc w morderstwie Sikorskiego. Sikorski ponoc nie zginal w zadnej katastrofie. Zostal zamordowany na ziemi, katastrofe upozorowno, z samolotu zrzucono cialo.
    Reasumujac. Jezeli nawet HRABIA, to jeszcze „nie z tych, na ktorych czeka narod”, ale nie zrobi wiekszej ekonomicznej, politycznej, czy spolecznej szkody Polsce, a wrecz przeciwnie, przyczyni sie do rozszerzenia swiadomosci zbiorowej, to nie widze przeszkod, aby nie angazowal sie w polityke. Byc moze tak ma wygladac sciezka rozwoju naszego narodu.
    Acha! Ta druga osoba mowila jeszcze o czyms takim…. O ile dobrze zrozumialam….. Na Polske zostanie nalozone embargo. Odcieta zostanie od dostaw gazu (czy z premedytacja, czy nie tego nie wiem, bo Rosja gospodarczo ledwie zipie) i wtedy ….. po pierwszym „kopie” i szoku, chcac nie chcac cala polska gospodarka zostanie skierowana na inne tory, na rozwoj nowych technologii (m.in. technologia typu wolna energia). Do przedsiewziecia dolacza inne kraje slowianskie. I to ma byc punktem zwrotnym w historii naszego kraju.

  3. Witaj Elizko
   Dawno Cię nie było. Dziekuję za pozdrowienia i Tobie również wysyłam gorące serdeczności. 💓
   Słuchalam tego audiobooka. Fajnie, ze ktoś wpadł na pomysł aby przeczytać tą wartościową ksiązkę.

   1. ,, Słowo to nie „pusty, nic nie mówiący wyraz”, lecz Tworzywo Kreacji. Słowianie byli Mistrzami Kreacji Poprzez Słowo. I nazwa Słowianie od Kreacji Słowem pochodzi, a nie od sławy czy Sławy.”

    Absolutnie, TAWcio, nie było i nie jest moim zamiarem podważanie DOROBKU, jaki wnieśli Słowianie w dzieje ludzkości.
    Analizowałam jedynie wymiar energetyczny w wyrazie SłOwianin przedrostka ,,Słow” pochodzącego od wyrazu ,,słowo” i w wyrazie SłAwianin przedrostka ,,Sław” pochodzącego od wyrazu ,,sława”.
    I tylko tyle.

    Też czytałam jakiegoś bajkopisarza, że to Rzymianie przy ostatnim zaborze Europy(i okupacji istniejącej z resztą do dziś) ukuli pojęcie Słowianie, bo ci mieli swój język i dobrze władali słowem( mówionym, pisanym), a Niemcy byli ,,niemi”, nie mieli swojego języka.
    Cała historia jest najeżona fałszem, przekrętami i kamuflażem, a to dlatego, że piszą ją zwycięzcy. Narody okupowane powoli odkrywają historię faktyczną.

    Tak nawiasem, jak się wczoraj dowiedziałam, że żyd Beria, prawa ręka Stalina, odpowiedzialny za Katyń, Starobielsk, Ostaszków itp., gdzie nie Rosjanie a żydzi z NKWD strzelali w tył głowy, był agentem wywiadu angielskiego(dowody), to myslałam, że z krzesła spadnę! Zatem o rzezi na polskich oficerach wiedział hitler, stalin i wywiad Anglii!
    A Churchill zapytany w Teheranie (1943) o to co z Polską, miał odpowiedzieć: A Polsce to zrobimy powstanie.

    Wracając.
    Od kiedy istnieje określenie ,,Słowianie”?
    Od kiedy i do kiedy istniało określenie ,,SłAwianie”?

    To samo z nazwą Lechia i Polska.
    Jest dokument z 1512 roku, w którym używa się nazwy Lechia.
    To ostatni zachowany taki dokument.

    LECHIA=>LECHICI=>LACHY=>POLACHY=>POLACY

    PO-LACHY czyli Lachów już nie ma, żyją tylko jacyś po nich????!!!!

    No, kurwa, a haplogrupa R1a1????? mówiąca o tym, że ja tu, siedząc w tym lesie, siedzę na ziemi, na której 10 000 lat temu żył człowiek z tą sama haplogrupą! Polska to jedyny kraj na Ziemi, w którym rdzenność, i to od tysięcy lat!, zachowana jest w tak dużym procencie, bo ponad 40%!

    Jakiej mendzie spod ciemnej gwiazdy zależało na zamianie Lechii na Polskę???
    Nooo tak! Bo słowo Lach oznacza pan. A co oznacza ,,pol” ?
    Może nie wiem, ale póki co nic, nic mi nie mówi.

    Można zmieniać całe nazwy? Można! Nie tylko litery, kurwa mać, a potem budować na nich mity. Dla kogo? Dla narodu okupowanego.

    Przepraszam za emocje, ale nie da się tego wyrazić inaczej, jak tylko szlakiem, który trafia człowieka.
    I nie dziwię się, że Ania – ostoja spokoju i krzewiciel dobra – też się czasem wkurwi i te mendy spod ciemnej belzebubowej gwiazdy nazywa po imieniu i wysyła ich w Kosmos.
    Ja to nie wysłałabym ich w Kosmos, ale w pi…du, bo w Kosmosie to, przepraszam, ale ja mieszkam.

    I jeszcze jedno pytanie:
    Dlaczego wszystkie europejskie kraje niekatolickie do dziś określają Polaków jako Lachy???, a tylko kraje w czułych objęciach katolicyzmu nie znają słowa Lach?

    Spierajmy się o literki, spierajmy się o słowa – to znak, że budzimy się ze snu na jawie.
    Przyglądajmy się wciśniętym nam mitom o nas samych – wybierzmy z nich co jest prawdą, a co fałszem okupanta i kto jest prawdziwym ciemiężcą.

    I tak się dzieje. Dopiero kiedy odsłonimy ostatnią kurtynę, ujrzymy scenarzystę i reżysera, wyjdziemy z tego teatru wolni, bez chęci oglądania następnych sztuk, jakimi nas się karmi.

    Pozdrawiam.
    PS. A miałam być dziś wyciszona, spokojna 🙂
    W porządku, już jestem… , idę do ogrodu (to zalecenie Ani 🙂 🙂 )
    W lesie czasem też wiatr wieje i gałęzie łamie …

   2. Od dawna piszę, że Smoleńsk to fraktal Katynia. Więc skoro znamy źródła jednego, to i drugiego.

    Cel jednej i drugiej tragedii naRODowej był ten sam:

    maksymalnie opóźnić Wielką Pobudkę Słowian.

    *

    Spory leksykalne w obecnej epoce transmutacji są niepotrzebne, przedwczesne i odciągające nas od naszej właściwej „misji” na dziś:

    OCZYSZCZANIA CIAŁ I UMYSŁÓW ZE ŚMIECIOWYCH, NIEEWOLUCYJNYCH TREŚCI.

    To jest na dziś najważniejsze. Jeśli bowiem z tym kosmicznym procesem sobie poradzimy, wszystko inne samo wskoczy na swoje miejsce.

    „Jeśli oczyścisz swój umysł, wszystko inne samo wskoczy na swoje miejsce” (Lao Tzu).

   3. Krysia z Lasu na „wkurwionych „energia Światła działa łagodząco od momentu zapanowania nad emocjami,
    a na emocje najlepiej działa koszenie i grzaniec. 😀
    Prawda o nas Sło- czy Sła- wianach i tak w niedługim czasie ujrzy światło dzienne, opanujmy emocje i pławmy się w leczniczej energii MIŁOŚCI. ❤ ❤ ❤

 13. TAW napisał:
  „…epoka wszelkich wiar, w tym wiar słowiańskich, odchodzi bezpowrotnie” –

  Drogi TAW, nie przeczę. Ale również nie zaprzeczysz, że wiedza o pradawnej naszej wiedzy, zapomnianej i pięknej w każdym przypadku wzmacnia nasze wnętrze, dowartościowuje każdego Polaka, i tym samym urealnia naszą dobrą przyszłość.
  Niesie również dla nas przesłanie, odróżniać cele wroga naszego, aby zło które może przynieść nie zabijało dobra i szczerości w DOMU naszym, na Matce Ziemi i przywrócono siłę narodom.
  Cała ta wiedza była tylko częściowo mi znana, ale tyle szczegółów o pochodzeniu nazw i znaczeniu pojęć jest dla mnie cudownym odkryciem.
  Zapomniana wiedza o historii Sławjan wraca, choć wiekami rugowana z pamięci naszej i serc naszych, poprzez kłamstwo i nienawiść nieprzyjaciół naszych, wybija im z rąk broń, którą stale wobec nas skutecznie stosowali.
  Pozdrawiam z serca.

  1. ,, Spory leksykalne w obecnej epoce transmutacji są niepotrzebne, przedwczesne i odciągające nas od naszej właściwej „misji” na dziś:

   OCZYSZCZANIA CIAŁ I UMYSŁÓW ZE ŚMIECIOWYCH, NIEEWOLUCYJNYCH TREŚCI.”

   Święta racja!
   Droga leśna przetarta, szeroka. Mamią ciekawość gęstwiny na jej skraju. Oddalić się od wytyczonego szlaku i zabłądzić nietrudno.
   A kiedy nawet uda się na powrót drogę odnaleźć – sam człowiek na niej będzie, daleko w tyle za tymi, z którymi razem kroczył.
   Choćby biec zaczął, nie nadrobi spóźnienia, bo umysł i serce nie znosi galopu…

   Oj, TAWcio kochany! Ty to się z nami masz! 🙂
   Nie dość, że droga czasem nierówna, wzniesienia na niej, sił potrzeba, to jeszcze baczyć musisz czy nikogo nie brakuje… 🙂 🙂

   Westchnęłam na myśl o takim zwykłym człowieczeństwie …

   Ech …
   W jakich to czasach żyjemy, że normalność człowiecza deficytową i poszukiwaną rzeczą się stała.
   Wszak tyle w człowieku Istoty Ludzkiej ile inni widzą jej w nas.

   Serdecznie pozdrawiam i miłego dnia!

   1. Moje serce się raduje, bo ten tydzień do Polski należy! 😀🔆

    Gdyby wiedzieli o tym: pan Prezes, pani Premier i pan Prezydent – mogliby to bardzo łatwo wykorzystać na arenie międzynarodowej dla dobra Polaków. Niestety nie mają takiej Wiedzy/Wiedy/Wedy… 🔆

    To jest tydzień, w którym można mocniej uderzyć bez skutków ubocznych, gdyż przeciwnik jest w tym tygodniu energetycznie osłabiony.

    *

    Ech, dlaczegóż takiej Wiedy nie mają nasi włodarze? Ta Wieda jest dostępna… – na wyciągnięcie ręki.

    Czego nie można było ugrać przez kilka ostatnich lat – można tego dokonać w ciągu tych paru dni.

    Polacy, jeśli od dawna coś planujecie, startujcie z projektami!… 🔆

    Brama niebios otwarta i Błogosławieństwo Boskie spływa na Boski NaRÓD❗… 🔆

 14. Elaszka,
  dziękuję pięknie i muszę się przyznać, że jak czytam każdy Twój wpis mam uśmiech na twarzy, za co Ci bardzo jeszcze raz dziękuję.
  Dobranoc Słoneczko tego bloga.

  1. ,, Ech, dlaczegóż takiej Wiedy nie mają nasi włodarze? Ta Wieda jest dostępna… – na wyciągnięcie ręki. … ”

   A już ci jeden ręką miskę z mlekiem kotu stawia, drugi świece chanukowe zapala, jak byśmy świąt swoich nie mieli, a trzeci matczynym sercem obejmuje naród i z wielką targowicą walczy.

   Mądrze mówisz o tygodniu mocy i szansy dla roszady, w której figury, choć wielkie, myśleć na chwilę na szachownicy przestały.

   A ja nie powiem o tygodniu, o roku, o latach powiem.

   KRAKÓW Z KATOLICKICH SZPONÓW ODZYSKAJMY!
   TAM CZAKRAM MOCY STOLICY POLSKI ZDUSZONY!
   TAM KRÓLOWIE POLSCY WŁADZĄ DLA NARODU ŻYCIE DOSTATNIM CZYNILI.
   OD WARSZAWY MITY, ILUZJE I KLĘSKI SIĘ ZACZĘŁY – BEZ DUMY, BEZ KORZENI, BEZ KOTWICY W DZIEJACH.

   Oj wiedzą chazarzy i Watykanowi wierność na ołtarzach owieczek składający jak naród ducha pozbawić.
   Sześć tylko na Ziemi takich miejsc mocy – jedno w Krakowie.

   Warszawa z ziemią podczas wojny zrównana, dziś rządy w niej to fraktale traumy, wiecznie zajęte łzami dnia wczorajszego.

   Wszyscy biskupi , zakony i zakonnice pseudo miłosierdzia WON Z KRAKOWA!!!
   Kraków JEST POLSKI, NIE WATYKAŃSKI!!!
   ŚLĘŻA JEST NASZA!

   Dosyć hien pasących swe brzuchy na polskim chlebie, ze zbóż wyrosłych i dojrzałych na polskich polach.
   Dosyć już gości, którzy gościnność słowiańską zamienili na naiwność i słabość! BO SIĘ POLAK, SŁOWIANIN DAŁ W TO WMANEWROWAĆ!!!

   Słowianin ma serce, ale ma też pięść, której wreszcie zaczyna używać, by nikt wolności sercu nie zabrał.

   Polacy nie po to odkrywają historię swych Pradziadów, by klęczeć przed rzymską lub chazarską wykładnią.
   Ze spuszczoną głową, na klęczkach – CO NA TO POWIEDZIELI BY NASI PRADZIADOWIE, PRZODKOWIE RODU, KTÓREMU PRZEZ TYSIĄCE LAT ZAPEWNIALI TOŻSAMOŚĆ I ISTNIENIE?

   1. To prawda, stolicę do Wwy przeniosły Illumy, mający Wedę o Mocy grodu lechickiego KRÓLA Kraka.

    Kiedy obejmiemy ster-Kołowrót Dziejów, stolicę przeniesiemy. Zmienimy krwawą flagę i masońskie godło.

   2. Krysiu z Lasu, wszystkie pragnienia, które są już w Twoim, moim i w sercach prawdziwych Polachów, są już też w przestrzeni kosmicznej naszego kraju i nie tylko.

    Moment spełnienia tych pragnień jest tuż tuż obok nas, wsłuchajmy się tylko, co szepcze do nas muskający nas w policzki wiatr i tańczące na tym wietrze listki drzew, wszystko to mieści się w naszej energii serca MIŁOŚCI.

    O gdybyż to wreszcie mógł pojąć każdy z nas, jak potężną MOC ma nasza MIŁOŚĆ w naszych sercach, wszyscy bylibyśmy w ŹRÓDLANYM RAJU, a nie tylko niektórzy.

    „Miłość to siła jednocząca, oznacza, że jest wszystkim”

    Dnia pełnego energii MIŁOŚCI życzę wszystkim, szczególnie w dniu dzisiejszym.

   3. ,, To prawda, stolicę do Wwy przeniosły Illumy, mający Wedę o Mocy grodu lechickiego KRÓLA Kraka.”

    No tak! W grodzie lechickim, którego mury świetność Polski pamiętają, królów polskich pełny poczet, dziś tam

    NIE RZĄD POLSKI Z MOCY CZAKRAMU WAWELSKIEGO KORZYSTA, ALE KNESETY SIĘ ODBYWAJĄ ! WŁADZE POLSKIE WYBIERAJĄ! ( bo cóż innego robił tam PAD z jarmułką na głowie, na kilka miesięcy przed prezydenturą? co robił polski kandytat na prezydenta w knesecie? Przyszłość Słowian Polaszych czy gojów omawiał? Ja się tylko pytam)

    A za wypowiedzi takie jak ta, śp. Profesora Bogusława Wolniewicza grozi sąd!

    Czyli jak to jest Panie Prezydencie? Mamy wolność słowa, o której zapewnia nas pan w co drugim przemówieniu do Narodu, czy nie mamy wolności słowa?
    Czy wolność wypowiedzi traci znamiona wolności na rzecz poprawności politycznej, gdy mowa jest o zagrożeniach dla Państwa Polskiego i wskazywaniu przyczyn tego zagrożenia?
    I z pewnością nie jestem jedyną, która chciałaby znać odpowiedź.

    .https://www.youtube.com/watch?v=w0U25_MC6ck

   4. SłowiAneczko ❤ przepięknie słowa!
    ,,O gdybyż to wreszcie mógł pojąć każdy z nas, jak potężną MOC ma nasza MIŁOŚĆ w naszych sercach, wszyscy bylibyśmy w ŹRÓDLANYM RAJU, a nie tylko niektórzy.

    „Miłość to siła jednocząca, oznacza, że jest wszystkim”

    Dnia pełnego energii MIŁOŚCI życzę wszystkim, szczególnie w dniu dzisiejszym.''

    Jaka jest rola MIŁOŚCI- PIEKNIE ODZWIERCIEDLA PRZEKAZ Pani Grace- ale jest jedno ALE- również PODKRESLA jak wiele osób dało się nabrać na ,,czyste, krystaliczne przesłanie Plejadian''- nawet Pan JANUSZ! Grace Carter Duchowa uzdrowicielka:
    .https://www.youtube.com/watch?v=m2XJP1zY1DM

  2. Elaszko nawet nie wiesz jak się cieszę, że Ty mnie rozumiesz i popierasz w rozsiewaniu energii ŻRÓDLANEJ MIŁOŚCI we wszechświecie, inaczej nie mamy możliwości pozbycia się z naszej Planety ZŁA, a co za tym idzie również z naszej świadomości.

   Jakże jeszcze niektórzy są głusi i ślepi na odkrycie swojego szczęścia, którym jest tylko i wyłącznie MIŁOŚĆ, MIŁOŚĆ>>>>>>>>>>>> która jest naszą najpotężniejszą WALUTĄ.
   ŻRÓDŁÓ jest MIŁOŚCIĄ, my jesteśmy jego dziećmi, a zatem jesteśmy tą WALUTĄ, tylko zmanipulowani nie wszyscy o tym pamiętamy, naszym ziemskim zadaniem jest odkrycie tej tajemnicy, tylko tyle , a po odkryciu będziemy w RAJU ŻRÓDŁA. ❤

   1. SłowiAneczko nie jesteśmy ślepi ale jest Ogół i to Tylko Twoje -Rodzina, wybacz proszę , ale póki mamy ten czas jeszcze próbujemy (nic na siłe oczywiście) podciągnąć ich za sobą , bo to co się już dzieje i tak będzie się dziać to już poszło w ruch , i nie ma siły tego zatrzymać .

    Sęk w tym że chce czy nie jestem raz na lewo raz na prawo decydując się tu zostać miałam tego świadomość że tak będzie , mimo to zdecydowałam się na ten krok . A czasu mam coraz mniej .

 15. Niedawno pisałam, że zmieniona litera w słowie lub słowo w wyrażeniu może nie być tak ważne jak istotne jest wytworzenie potencjału przez umysł wokół tego słowa.

  Krysiu pamiętam jak sobie wtedy pomyślałam ależ to jest i to bardzo Istotne właśnie , ale myśle se po co ja się będę odzywać 🙂

  Niech się samo stanie 🙂

  Całuski 🙂

  1. Bo widzisz

   SŁAWA (NIKE/ SYRENKA/…..) jako BYT ASTRALNY NIESIE W SOBIE ENERGIĘ…. MOC przy jakiej pomocy sł-A-wianie MOGLIBY SIĘ WYZWOLIĆ z okowów filonazistowskich matrixów….

   SŁOWO tego — OCHRONNEGO i MOCARNEGO — ZNACZENIA w sobie NIE MA i dlatego jest tak NACHALNIE WMAWIANE leszczom….. tym wszystkim sl-O-wiańskim PRZECHRZTOM….. by się ci BROŃ BOŻE nie zwrócili KU SWOIM DUCHOWYM PRZODKOM i ASTRALNYM OPIEKUNOM….. bo wtedy SZANSĘ NA ICH (też) nocne PASOŻYDOWANIE z energii życiowej DIAMETRALNIE BY SPADŁO…. bo poprzez KONTAKT ZE SWOIM MATCZYNYM BOGIEM- SŁAWĄ – MIELI BY TEŻ MOC BY SIĘ PRZED PASOŻYDAMI BRONIĆ…. a to przecież WIEDZA ZAKAZANA… i dlatego się im podsuwa BEZWARTOŚCIOWY EZAC… takie świecidełko znane jako sł-O-wianie…

   Bo gdyby „SŁOWO” miało moc jak to TAW bezrefleksyjnie głosi to by się rycerstwo nawzajem pozdrawiało per SŁOWO… a nie jak to czynili SŁAWA (WIKTORIA. etc….)

   Także by te „MOCARNE” „SŁOWO” jako AMULET OCHRONNY nosiło na swoich tarczach czy herbach a oni nosili odniesienia do SŁAWY… czy jej ziemskich AWATARÓW (Lecha)…… bo tylko SŁAWA czy LECH był REALNYM ŹRÓDŁEM ICH DUCHOWEJ (i też fizycznej) SIŁY (waleczności)…..a nie jakieś wydumane filonazistowskie gówno-SŁOWO…..

   Bez zrozumienia tego nie będzie się SŁAWIANINEM…. ale słowiańską przechrztą mniej lub bardziej filo…. dodatnią bo wpatrzoną w nazistowskie SŁOWO (ekskomunikę) zresztą… SŁOWO WYPĘDZAJĄCE Z ICH DUSZ SŁAWĘ….. na wieczną tułaczkę…

   1. Musisz mieć straszliwe kompleksy. Nikt trzeźwo myślący nie nazwałby mnie istotą bezrefleksyjną.

    Personalne ataki z Twojej strony na Słowian, w tym na mnie, są pasożydowaniem na energii Forum.

   2. Ktosiu, mnie to dziwi czemu i w sumie „pytam się niejako” czemu za każdym razem jak piszesz nie wchodzisz w tok rozmowy tylko wrzucasz plik tekstu, z którym poprzez wielokropki i duże litery ciężko się czyta, a sama treść jest bardzo luźno związana z wątkiem. Wiec jeśli się z czymś nie zgadzasz lub chcesz na coś zwrócić uwagę, to po prostu podaj swoje argumenty. Bo w taki sposób to jest to niezrozumiałe.

   3. juz kilka. tygodni minelo od dyskusji, ale ja po dojsciu do tego momentu musze swoje 5 groszy wtracic.
    Na poczatek przeprosze, ze nie uzywam polskiej klawiatury, ale jestem juz „troche” w latach posunieta( choc sama w to nie wierze) mieszkam w niemczech i jestem troche za leniwa, zeby uczyc sie ustawien klawiatury. Mysle, ze kto zechce ten mnie zrozumie.

    @ Ktos,
    w pierwszej chwili czytajac Twoje wyjasnienie roznicy miedzy slowami Slawianie, a Slowianie pomyslalam „cos w tym jest” czytam tez niemieckie strony a po niemiecku Slowianie nazywaja sie Slawen, pomyslalam moze rzeczywiscie, nastapilo zaklamanie, zeby nam nie pozwolic sie odrodzic. ale zaraz potem, po przeczytaniu kilku Twoich wpisow, nie wiem co, ale cos kazalo mi krytycznie na nie spojrzec. Bo Slawen to prawie jak Sklaven (niewolnicy). A Slowianie czegos takiego jak niewolnictwo nie znali. Pomyslalam jeszcze, ze skoro Niemcy nazywaja naszych przodkow Slawen to musieli oni sie tak nazywac, bo Niemcy zastali nas na naszych ziemiach i przejeli istniejaca nazwe, ale znowu przyplynelo do mnie Sklave- niewolnik. A to przciez nie Slowianin.

    Po przeczytaniu tego ostatniego wpisu, reagujacego agresja na TAW za to, ze nie przyjmuje do wiadomosci Twojej sugestii przyszlo mi cos innego do glowy. A mianowicie Slowo i znowu blysk (teraz mam ciarki na calym ciele jak to pisze- nie wiem moze ktos w nastepnych wpisach poruszyl ten temat, ale jak mowilam doszlam do tego miejsca i musialam to napisac)

    teraz cytuje:

    Ewangelia wg św. Jana

    1 DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA JAKO SŁOWA, ŚWIATŁOŚCI I ŻYCIA

    O SŁOWIE

    Prolog

    1 Na początku było Słowo
    a Słowo było u Boga,
    i Bogiem było Słowo.

    2 Ono było na początku u Boga.

    3 Wszystko przez Nie się stało,
    a bez Niego nic się nie stało,
    co się stało.

    Koniec cytatu.

    Poczatek, Slowo, Slowianie.

    i przyszlo mi do glowy, ze Ty tu jestes po to, zeby wprowadzic zamieszanie, zeby odciagnac nas SLOWIAN od tego pierwszego SLOWA, od wlasciwej drogi.

    Teraz do wszystkich, ktorzy to beda czytac, przde wszystkim do autora.

    Kiedys napisze cos wiecej. Nie znamy sie, ale mysle, ze naleze do was. Cos sie ze mna ostatnio dzieje, nie umiem tego sprecyzowac, okreslic, ale budzi sie we mnie nacjonalistka slowianska. Czuje jakas moc, sile. Mam wrazenie, ze cos juz niedlugo nastapi, a ja bede( jestem) czescia tego. Ale jeszcze nie potrafie odczytac znakow. Mam wrazenie jakby ktos/ cos chcialo mi cos przekazac a cos innego to blokuje.Troche sie tego boje, ale jednoczesnie czuje, ze to co powoduje u mnie strach wie, ze ja jestem silniejsza. Kreci sie obok mnie, ale nie ma mozliwosci nic mi zrobic.

    Ale to temat na wpis gdzie indziej, nie przy dyskusji o Slowie, Slowianach.

    Pozdrawiam,

    dziele sie z wami Slowianami nadmiarem energii, ktora sie ze mmie wyrywa, zeby nasza Lechie przywrocic do zycia. razem jestesmy silni.😘

   4. „Czuje jakas moc, sile. Mam wrazenie, ze cos juz niedlugo nastapi, a ja bede (jestem) czescia tego”.

    Tak, Wielka Pobudka Słowian jest wielkim kosmicznym (obserwowanym przez większość pozaziemskich cywilizacji) procesem, a my wszyscy jesteśmy częścią tego procesu.

 16. Prawdziwy Kreator NIE MUSI SIĘ POSIŁKOWAĆ SŁOWAMI (ZAKLĘCIAMI) bo MOC POTRZEBNĄ DO KREACJI CZERPIE ZE SWOJEGO WNĘTRZA

  ha i kolejny puzzelek Ktosiu do układanki dorzuciłeś , już wiem dlaczego mnie cały czas z tą kreacją coś , coś i że dwie drogi tego są , i zaś to moje przeczucie że znowu nas chcą wykorzystać się załancza ale nie o słowa mi chodziło , tylko o to co jest w nas Moc Kreacji , której oni nie posiadają wychodzi na to owszem słowiem też można wpływać na różne tam ale pytanie właśnie na różne kogo Tam .

  I całe życie łapanka na mnie oj głupia ja głupia i ciągle ta sama pułapka .

  1. Jednym z WARUNKÓW podpisanego 3600 lat pokoju było to iż

   NAZI (żydzi) NIE BĘDĄ WIĘCEJ PRZELEWALI KRWI SŁAWIAN..

   by to OBEJŚĆ nazi-torah STWORZYŁO (ZMANIPULOWAŁO) Arabów tworząc im OBJAWIONĄ wersję Islamu w miejsce DOTYCHCZASOWYCH GNOSTYCKICH (dziś prawie wymordowanych)…. i wojuje ich rękami z białymi

   jak i ZMIENIŁO STRATEGIĘ…. bo skoro SAMO… NIE MOŻE MORDOWAĆ SŁAWIAN…..

   to niech się SŁAWIANIE SAMI MIĘDZY SOBĄ MORDUJĄ czy SAMI WSZCZYNAJĄ WOJNY (napadając na ludy nazi-torah) bo wtedy ZAKAZ PRZELEWANIA KRWI SŁAWIAN NIE BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁ….

   W ramach tej OSTATNIEJ STRATEGI znanej jako STRATEGIA NAPUSZCZANIA…. manipulują oni OGLĄDEM ŚWIATA u ofiary WMAWIAJĄC JEJ KONIECZNOŚĆ…. ZAMORDOWANIA SĄSIADA (na przykład) by w tej PODSTĘPNY SPOSÓB wywoływać kolejne WOJNY w jakich ZNIENAWIDZENI przez nich Sławianie BĘDĄ GINĄĆ aż WYMRĄ.

   Nawoływanie „certyfikowanych (przez rabe) słowian” co do KONIECZNOŚCI WALCZENIA Polaków z ruskimi jest REALIZACJĄ TEJ STRATEGI WĘŻA…..

   bo JAK SIĘ ZACZNIE WOJNA będzie można ŁAMIĄCYCH POKOJOWE POROZUMIENIE Polaków już WYMORDOWYWAĆ BEZ KONSEKWENCJI bo SAMI ZŁAMALI (astralne) POROZUMIENIE…..

   Na podobnej zasadzie Piłsudski się PODŁOŻYŁ światowemu nazizmowi napadając na Rosję Radziecką GDY już ta BYŁA GOTOWA NA PODBÓJ i NAZIFIKACJĘ (bolszewizację, judaizację) CAŁEJ ZACHODNIEJ Europy…..

   a NAPADŁ bo TAK MIAŁ KAZANE w londynie….. centrali światowego nazizmu…..

   To jest WKRĘCANIE OFIARY w bycie WINNYM ZBRODNI…. z zachowaniem przez „żmijowe języki” (pozornej) czystości rąk….. bo oni tylko DOMAGALI SIĘ WOJNY, MORDÓW, HOLOKAUSTÓW…. jakie w ICH IMIENIU na ICH ŻĄDANIA dokonywał INNY NARÓD…. patrz przedwojenne wycie w hitlerowskiej (żydowskiej prasie angielskiej czy amerykańskiej) prasie iż HITLER MUSI UDERZYĆ NA POLSKĘ, że HITLER MUSI WRESZCIE WYBIĆ POLAKÓW….. bo tak chce „bóg” a tak naprawdę KOLABORUJĄCY z demonami (za MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z ICH MOCY) sanhedryn…. czyli rabe rabich…. I tak długo WKRĘCALI Hitlera w KONIECZNOŚĆ z drugiej strony nękając go SANKCJAMI aż im ULEGŁ i SPEŁNIŁ ICH ŻĄDANIA…. WYWOŁANIA HOLOKAUSTU Polaków…. potrzebnego nazi-torah do „odzyskania” izraela (czytaj UWŁASZCZENIA SIĘ na KRZYWDZIE Palestyńczyków…. prawdziwego powodu 2 Wojny Światowej). A kto został „winnym rozpętania wojny” ?

   WMANEWROWANI W NIĄ

   Niemcy (okupowani przez bojówki Synów Syjonu – czyli SS Hitlera (NSDAP)) i

   Polacy (Piłsudczycy jacy wtedy byli u władzy to SYJONIŚCI polscy o czym się TENDENCYJNIE nie mówi frajerom z polin)..

  2. Laszko zacytuję Twoje jakże ważne słowa dla nas Polaków Słowian .

   „1 Na początku było Słowo
   a Słowo było u Boga,
   i Bogiem było Słowo.
   2 Ono było na początku u Boga.
   3 Wszystko przez Nie się stało,
   a bez Niego nic się nie stało,
   co się stało.”

   Zacytowałam te słowa dlatego bo w nich zawarta jest cała prawda i sedno o nas Słowianach, parę lat wstecz na jednym z blogów w dyskusji o NAS użyłam określenia Nas Słowian „RASA CENTRALNA” bo taki wewnętrzny przekaz dało mi moje ŻRÓDŁO ŻYCIA, i wtedy zostałam wyśmiana……pomyślałam wtedy nic to, ja i tak wiem ,że mam rację.

   Laszko Ty tylko mnie utwierdziłaś , że mam rację, bo gdybyśmy faktycznie byli „takie nic” to po jaką cholerę nazistowskie szkopy i inne złe nacje robiliby non stop naloty i podchody na tak mało ważny kraj, jak nas określają i ciągle dążą do unicestwienia nas.

   Dzisiaj jak nigdy jestem pewna, że to oni zostaną unicestwieni, bowiem muszą zebrać to co „posiali” takie jest PRAWO JEDYNEGO . Ot i cała moja prawda.
   Żniwa ŻRÓDŁA już wkrótce, a nasze zbiory będą w naszych sercach ❤ ❤
   Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie.

   1. Witaj SłowiAnko,

    dziekuje za wpis. Ale musze Cie lekko skorygowac, choc mysle, ze wiesz o tym doskonale. Czasami jednak, jak emocje buzuja, jakas sila chce sie z czlowieka wyrwac i cos zrobic, ciezko jest mysli w slowa ubrac.
    Te Słowa o Słowie, to nie ja. To ewangelia Sw. Jana.

    Musze przyznac, ze zdziwilo mnie, ze nikt inny tego nie przytoczyl. Moze wlasnie po to znalazlam ten Blog (albo on mnie znalazl- bo nic nie dzieje sie przypadkowo), zeby te Slowa o Slowie przytoczyc. A ja nie jestem jakas znawczynia Biblii, nawet powzielam ( w pelni swiadoma) decyzje, ze z KK sie w najblizszym czasie wypisuje. I to nie tak, ze do tej pory bylam zagorzala katoliczka, ale bylo mi to jakos obojetne. Teraz juz nie jest, uwiera mnie ta przynaleznosc. W Niemczech jest to na szczescie bardzo proste.

    To byl jakis blysk w glowie. Dyskusja TAW i @Ktos o Slowie, Slawie. Nie wiem, jakas Energia kazala mi to tu napisac. To bylo silniejsze ode mnie.

    I mam jeszcze jedno przemyslenie ( z kosmosu):

    SŁOWIANIE SŁAWILI INNYCH SŁOWIAN.

    Słowo „Sława” bylo oddaniem czci, przeslaniem dobrej energii braciom, siostrom Słowianom.

    Ja zawsze czulam sie Słowianka, i nie tylko ja w mojej rodzinie.
    Moja 11 lat mlodsza siostra, juz jako mloda nastolatka, dyskutowala z ksiedzem na religii o potrzebie chodzenia do kosciola- albo jej braku wlasciwie- ona powiedziala mu wtedy, ze bardziej czuje Boga w lesie, jak jest sama, niz w murach. Od dawna czula, ze byc Słowianinem co cos wyjatkowego. Ja wtedy jeszcze myslalam, ot mloda, nie ma sie czym zajac, to wymysla. I choc zawsze czulam sie Polska patriotka, to dopiero po 45 roku zycia zaczelo sie we mnie cos budowac. A teraz mnie rozsadza.
    Moze musialam dojrzec do tego, moze musialam miec spokojna glowe. Nie wiem. I nie wiem jeszcze jak sobie z tym co we mnie buzuje poradzic. Dlatego, jak zaczne na ten temat mowic ( pisac) to nie moge skonczyc.

    Zycze milego dnia Tobie i wszystkim „czytaczom”.

    SŁAWA BRACIA I SIOSTRY SŁOWIANIE.

   2. Istnieje doskonale opisane zjawisko, powszechnie określane jako „gorliwość neofity”… 😉😀😁

    I Ciebie, Laszko, dopadła ta przypadłość… 😁

    Spokojnie, za cztery lata Ci minie 😉

    A tymczasem wykorzystaj to.
    Na przykład załóż bloga…
    Na tej energii można bowiem cudów dokonywać… 🙂 💛

   3. Laszko, przepraszam Cię za mój błąd, myślałam o cytacie z Biblii, a napisałam , „że Twoje słowa”, masz rację z tymi emocjami, jeszcze to mi pozostało do przepracowania, ale jak sama wiesz w dzisiejszych czasach „Dni Ostatecznych dla ZŁA”, trudno jest czasem zapanować nad emocjami.

 17. Sława i połączenie , no musze Ktosiu o to zapytać , to dlaczego w Tobie tyle piany? , bo mnie się trochu tak z pianą na ustach to nie chce chodzić 🙂

 18. Słowa zaklęcia no tak to ma sens trzeba wyrecytować regułkę by stała się rzeczewistością zakleciem im więcej recytujących bo dźwiękiem można zmieniać rzeczywistość jak już pisałam np wł. tv . i co nie raz też mówiłam dźwięk jest tym czym jest i robi to co ma za zadanie ….

  Matyldo droga idąc za tym dalej OKultyzm i te sprawy , pomine znaki magiczne , pewnej nocy które zobaczyłam , w imię pomocy (ciekawe) to a jak jeszcze raz dana osoba bedzie mi wmawiać że jestem taka sama i w snach tykać to jak piorun stworze i w dupe zakuję to się łobesra podrabiacz jeden.
  A teraz Magu Chaosu sobie to poukładaj bo jeśli to Ty byłeś to takowego przyzwolenia ode mnie nigdy nie dostałeś a że czytasz nas cały czas to ja wiem .
  próba recytowania przeze mnie zaklęć ale jeb ręka w góre a więc próba nie udana . I jeszcze dużo mogłabym napisać co zrobie sęk w tym że brakuje mi jeszcze kilka puzli bo jakby nie patrzeć przecie to Inteligentna gra , miedzy Innymi kochani przez nasze mózgi zwane komputerami , a więc kochani Ostrożność.

 19. Do Krysi z Lasu

  Krysienko, podałam powyżej stronę na Yuo Tube:

  dr Jan Sas Zubrzycki „Bogoznawstwo Sławjan” wyd. w 1925 r, audiobook-a, znajduje się na stronie BezChaosowania
  .https://youtu.be/kIEI85Lbm-8,
  Dyskusja dobra, uszczegółowiła znaczenie słowa w naszej mowie, a Twoje mądre i pisane z dużym poczuciem humoru komentarze zawsze z przyjemnością czytam.
  Pozdrawiam z serca

 20. i jeszcze jedna rzecz film matrix miasto zijon (syjon)? a teraz pytanie czy chca nas wyzwolić ? czy zakajdankować ? Bo cholera wiedza to jest wiedza a zabobony to zabobony , i kto teraz pod kogo się podrabia ? hmmmmm

 21. (m.in. technologia typu wolna energia) to że ona wejdzie Kochana jak najbardziej wiemy tylko że jest małe ale kto ją będzie sprzedawał i na jakich warunkach ?kiedyś wysłałam linka odnośnie właśnie wolnej energi 🙂

  http://www.zbawienie.com/nautilus.htm

  Tak dla przypomnienia 🙂 wyśle raz jeszcze

 22. Ach tak, ta energia się pojawi. Sami wykorzystujemy ją od kilkudziesięciu lat – zwłaszcza w naszych instalacjach podziemnych. Jeden z jej rodzajów napędza nasze transformatory kosmiczne. Zresztą i w tym uzyskaliśmy pomoc ze strony Niemców, którzy jako pierwsi odnieśli sukces gdy zajęli się antygrawitacją. Wolna energia się pojawi, ale będzie pod nasza kontrolą…”

  🙂 Polacy myśleć , myśleć ze spokojem

 23. Jeśli oczyścisz swój umysł, wszystko inne samo wskoczy na swoje miejsce” (Lao Tzu).

  To prawda Tawie, ale niektórzy w tym ja musieli/ muszą jeszcze coś tam z siebie powyrzucać , mi to ulanie pomogło wyrzuciłam co mi tam po kątach , i nadchodził coraz większy spokój ten już znany i zachwiany 🙂 ale chyba tak musiało być , nie można pójśc dalej jak cię jednak coś tam wśrodku podszczypuje .

  Dobrego dnia wszystkim

 24. ,,czyste, krystaliczne przesłanie Plejadian” ja to nazywam sryynie kwiatkami hahahahahaha .

  a której nocy słyszę otwórz się , otwórz na tą miłość….. się im otworzę , nic tylko otwórz się i otwórz hahahahaha

 25. Warszawa stolicą Stanów Zjednoczonych Europy i to banie się Boga brrrr. Stany Zjednoczone Europy kojarzą mi się z obecnym eurokołchozem zwanym dla zmyłki Unią Europejską. Podobno pierwotnie tak właśnie planowano nazwać ten kołchoz, czyli Stanami Zjednoczonymi Europy, ale ktoś stwierdził, że to się źle będzie kojarzyć i stąd wymyślili nazwę Unia Eurpejska. Dlatego precz ze Stanami Zjednoczonymi Europy. Europa wolnych narodów, wolnych ludzi, a nie jakiś kołchoz zarządzany z Brukseli czy Warszawy.

 26. „Czuje jakas moc, sile. Mam wrazenie, ze cos juz niedlugo nastapi, a ja bede (jestem) czescia tego”.

  No własnie Tawie (przeczucie) ja też to czuje i myśle że jeszcze kilka innych osób tu O mocy sile jakieś we mnie pisze już od jakiegoś czasu i wiem że o to komuś chodziło , moja podświadomość hahahaha pa jak sie uparłam cały czas to mówiła 🙂

 27. TAW, w jednym z wpisow napisales o Smolensku.

  Ja kilka miesiecy temu, na pewnej niemieckiej, prorosyjskiej stronie, przeczytalam teorie, ze Smolensk zrobili nam „sojusznicy” z zachodu. Bo bali sie, ze Polska sie z Rosja porozumie. W pierwszej chwili pomyslalam, ot pierdoly, zeby klejny raz odwrocic kota ogonem- choc w wine Rosjan w tej sprawie nie wierze. Ale niedlugo, doslownie kilka dni potem wyszla informacja o tym, (jakies nagle odnalezione zapiski z 2010 roku) ze Sikorski chcial Ukraine odpuscic, na rzecz scislejszej wspolpracy z Rosja. Zastanowilo mnie to. I dziwne, ze „sojusznicy” do tej pory nie przedstawili jakichkolwiek dowodow na wine Rosjan. W tym przypadku, jak i w katastrofie malezyjskiego samolotu nad Ukraina.

  Ale nie chce tu odbiegac od tematu, pomprostu pomyslalam, ze kogos moze taka teoria zainteresowac. A czy jest w niej zdziebelko prawdy- moze nigdy sie o tym nie dowiemy.

  Zycze dobrej nocy, spokojnych snow.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s