Przewodnik po chmurach… W łączności i z pozdrowieniami dla Dziadów naszych…

Wiersz „Przewodnik po chmurach” Krzysztofa Cezarego Buszmana z tomu „Wiersze zawieruszone, czyli przewodnik po chmurach” (2001) recytuje Krzysztof Kolberger.