Polski my Naród, Polski Lud, Królewski Szczep Piastowy…

Anastazja Jankowska z Wolicy – Kustosz Pamięci Narodowej.

<https://youtu.be/GzAGSBOMsI4