Mąż stanu Viktor Orban o masonerii: Europa jest dziś zjadana przez „tajne robactwo”

orban

W dniu Świeta Narodowego Węgier premier Viktor Orbán wygłosił przed Muzeum Narodowym (Nemzeti Múzeum) przemówienie godne prawdziwego męża stanu, który w obliczu zagrożenia narodowego nie szuka uników, „nie idzie za radą występnych i nie zasiada w kole szyderców”, lecz z odwagą staje na wysokości historycznego wyzwania, nazywając rzeczy po imieniu i podejmując niepopularne decyzje.

Czy obecnie rządzących polskich polityków stać na równie odważną diagnozę obecnej sytuacji w Europie? Czy obecnie rządzących polskich polityków stać na równie stanowczą patriotyczną postawę?

Za portalem Niezalezna.pl publikujemy pełną treść – słynnego w internecie lecz zupełnie przemilczanego w mediach głównego nurtu dezinformacji – przemówienia premiera Węgier.

TAW

„Bądź pozdrowiona węgierska wolności w dniu twych urodzin!”

Panie i Panowie! Rodacy! Węgrzy na całym świecie!

Z uszytą przez żonę kokardą na swoim sercu, z tomikiem poezji w kieszeni, z myślami o strasznych wrażeniach z rewolucji w głowie witał Sándor Petőfi 15 marca w swoim dzienniku: „Bądź pozdrowiona węgierska wolności w dniu twych urodzin!”. Dziś po 168 latach z radością i wiosennym optymizmem, z wielkimi nadziejami i podniesioną duszą świętujemy w całym Basenie Karpat: od Beregszász po Szabadkę, od Rimaszombat po Kézdivásárhely. Każdy Węgier, z jednym sercem, jedną duszą, jedną wolą.

Węgierski bohater narodowy, ideowy przywódca młodzieży budapeszteńskiej, uczestnik powstania węgierskiego, poeta Sándor Petőfi (tortenelmiarckepeim.blogspot.com)
Węgierski bohater narodowy, ideowy przywódca młodzieży budapeszteńskiej, uczestnik powstania węgierskiego, poeta Sándor Petőfi (tortenelmiarckepeim.blogspot.com)

Węgierskie serca radują się również tym, że jak w decydujących bitwach powstania węgierskiego, obecnie też jest z nami legion polski. Witam rozentuzjazmowanych potomków generała Bema. Witamy przedstawicieli wielkiego narodu polskiego. Jak zawsze podczas wspólnej tysiącletniej historii, tak teraz też jesteśmy z Wami w walce, którą prowadzicie za wolność i niepodległość Waszej ojczyzny! Razem z Wami zawiadamiamy Brukselę: więcej szacunku dla Polaków, więcej szacunku dla Polski! Bóg Was tu przyprowadził! XXX polsko-węgierskiej wspólnoty losów, jest to, że 60 lat temu nasza druga chwalebna rewolucja w ’56 urodziła się pomiędzy pomnikiem Bema a Placem Kossutha. Powstała z wielką siłą chwalebnych przodków i na wieczór wyrwała wielkiego generalissimusa Sowietów.

Wielki-Wyjazd-na-Wegry-2016
Wielki Wyjazd na Węgry 2016 (Fot. WielkiWyjazdNaWegry.pl)

Szanowni Państwo! Szanowni Świętujący! Węgier występuje w obronie swojej prawdy, kiedy trzeba. Jak musi, nawet walczy. Nie szuka bez powodu problemów. Wie, że lepiej zachować spokój, niż wyciągać szable. Dlatego rzadko bierzemy się za rewolucję. Podczas 170 lat dwa razy tak postąpiliśmy. Mieliśmy powody. Czuliśmy, że nie wytrzymamy dalej. Europa zachowała nasze rewolucje z 1848 i 1956 wśród chwały świata.

Chwała bohaterom! Szacunek dla odważnych! Historycy zapisali rewolucję z 1918-19, ale nie na stronach chwalebnych, lecz w leksykonie o bolszewickim zamieszaniu, z którego wybuchła rewolucja anty-węgierska dla celów i interesów obcych. My Węgrzy mamy dwie tradycje rewolucyjne. Jedna prowadzi od 1848, przez 1956 i zmiany ustroju do nowej Konstytucji i obecnego porządku konstytucyjnego. Druga wywodzi się od jakobinów, przez 1919 do komunizmu powojennego. Dzisiejszy porządek urządzili spadkobiercy rewolucji z 1848 i 1956. Ta tradycja kieruje dzisiejszym światem polityki, gospodarką i życiem intelektualnym narodu. Równość przed prawem, odpowiedzialne ministerstwa, bank narodowy, wspólny podział obciążenia, wolność, odpowiedzialność, szacunek ludzkiej godności, zjednoczenie narodu. Bądźmy za to wdzięczni, że tak się stało. Soli Deo gloria!

Premier Viktor Orban przemawia podczas Święta Narodowego Węgier. Budapeszt, 15 marca 2016 r. Fot. MTI/Tamás Kovács

Szanowni Państwo! Nawet wyniosłość święta nie pozwala nam zapomnieć, że tradycja 1919 nadal żyje z nami, na szczęście już tylko osłabiona, ale jeszcze tu się snuje. Jeżeli nie dostanie wsparcia z zagranicy, to uschnie w węgierskiej ziemi, która nie przyjmuje internacjonalizmu. Tak jest dobrze.

Szanowni Państwo! Porządny, wychowujący dzieci i pracujący obywatel raczej nie zostaje rewolucjonistą. Osoba myśląca i pewna siebie wie, że z zamieszania rzadko wynikają dobre rzeczy. Osoba pogodna i pragnąca rozwoju wie, że nie można robić dwóch kroków na raz, bo się potknie o własne nogi. Jednak właśnie tacy mieszczanie z Pesztu zostali zwolennikami rewolucji i maszerowali w pierwszych rzędach, tuż za młodymi studentami. To oni dali większość rewolucji i walk wolnościowych, za honor Węgrów zapłaciliśmy ich krwią. Każda rewolucja jest taka, jak ci, którzy ją robią. Naszą rewolucję robili porządni mieszczanie, oficerowie, prawnicy, pisarze, lekarze, inżynierowie, rzemieślnicy, chłopi i robotnicy o narodowych uczuciach.

Nie ma śladu nieudanych wizji nieudanych filozofów czy intelektualistów. Rewolucjoniści z 1848 z kamieni po zburzonym absolutyzmie nie chcieli zbudować świątyni nowej tyranii. Pieśni węgierskiej rewolucji nie pisano na ostrze gilotyny ani na struny szubienicy. Nasze pieśni nie śpiewa tłum linczujący, przemieniony w kata, poematy nie są poświęcone zemście ani krwi. Pełnym godności momentem rewolucji z 1848, kiedy znów rozkwitały rany węgierskiego narodu, żądano uzyskania i odzyskania praw konstytucyjnych, zabranych narodowi.

Szanowni Państwo! A wy co robicie? – pyta Sándor Petőfi w ostatnim liście do Jánosa Aranya trzy tygodnie przed swoją śmiercią. Pyta też nas. A wy co robicie? Co robicie z dziedzictwem? Czy Węgrzy są godni swego wielkiego imienia? Czy znacie prawo dawnych Węgrów, że to, co czynicie, musicie mierzyć nie tylko miarą pożyteczności, lecz też miarą absolutu, ponieważ te czyny muszą zająć swoje miejsce w wieczności?

Szanowni Świętujący! Dziedzictwo jest, Węgrzy żyją, Buda stoi. Jesteśmy, kim byliśmy; będziemy, kim jesteśmy. Znają nas, jesteśmy szanowani przez mądre narody. Zachowujemy dawne prawa. Czy odniesiemy sukces, czy powstanie niezależna, szanowana na świecie ojczyzna, o którą walczyli w 1848 r., jeszcze nie wiemy. Wiemy, że

gwiazdy Europy są chwiejne, więc czekają nas próby.

Obecne czasy zadają nam pytanie, czy mamy być niewolnikami czy wolnymi? Los Węgrów jest powiązany z narodami Europy, dziś żaden naród nie może być wolny, jeżeli Europa nie jest wolna.

Europa jest bezsilna, jest jak więdnący kwiat zjadany przez

tajne robactwo.

168 lat po Wiośnie Ludów nasza wspólna ojczyzna, Europa, nie jest wolna.

Szanowni Świętujący!

Europa nie jest wolna, wolność zaczyna się wypowiedzeniem prawdy. Dziś w Europie zakazane jest powiedzieć prawdę. Kaganiec jest kagańcem, nawet z jedwabiu.

Jest zakazane powiedzieć, że dziś nie przybywają uchodźcy, lecz Europie zagraża wędrówka ludów.

Jest zakazane powiedzieć, że dziesięciomilionowe tłumy czekają w gotowości, żeby ruszyć w naszym kierunku. Jest zakazane powiedzieć, że migracja przynosi przestępstwo i terror do naszych krajów.

Jest zakazane powiedzieć, że tłumy innej cywilizacji są zagrożeniem dla naszego stylu życia, kultury, zwyczajów, tradycji chrześcijańskich. Jest zakazane powiedzieć, że ci, którzy wcześniej przybyli, zamiast integracji zbudowali własny świat, z własnymi prawami, ideami, które rozwierają tysiącletnie ramy Europy.

Jest zakazane powiedzieć, że to nie łańcuch przypadkowych i nieumyślnych konsekwencji, lecz

zaplanowana akcja,

tłum ludzi prowadzonych na nas.

Jest zakazane powiedzieć, że w Brukseli dziś pracują nad tym, żeby jak najszybciej przywieźli i zasiedlili u nas obcych. Jest zakazane powiedzieć, że celem zasiedlenia jest przerysowanie wzorów religijnych i kulturalnych Europy, i przebudowanie etnicznych podstaw, usuwając ostatnie bariery internacjonalizmu, czyli państwa narodowe.

Jest zakazane powiedzieć, że Bruksela zabiera kawałki naszej narodowej suwerenności, że w Brukseli pracują nad planem Stanów Zjednoczonych Europy, do czego nikt nigdy ich nie uprawnił.

Dzisiejszy przeciwnicy wolności są inni niż dawni władcy czy władcy systemu sowieckiego. Innymi metodami zmuszają do poddania się. Dziś nie zamykają w więzieniach, nie zabierają do łagrów, nie okupują czołgami państw przywiązanych do własnej wolności. Dziś wystarczą ataki prasy światowej, stygmatyzacja, straszenie i szantaż. Czy raczej wystarzczyło. Do tej pory.

Narody Europy obudziły się, uporządkowują się i niedługo wstaną. Narody Europy zrozumiały, że chodzi o ich przyszłość.

Nie tylko dobrobyt i wygodne życie, praca, ale nasze bezpieczeństwo i pokój jest zagrożony. Śpiące w dobrobycie narody Europy wreszcie zrozumiały, że zagrożone są zasady, na których Europa została zbudowana. Europa to chrześcijaństwo, wspólne życie wolnych i niezależnych narodów, równouprawnienie kobiet i mężczyzn, wyścig fair, solidarność, honor, pokora, sprawiedliwość i miłosierdzie. To niebezpieczeństwo nie atakuje nas jak wojny i katastrofy nagle. Wędrówka ludów to cicha woda, która wytrwale rwie brzegi. Pokazuje się jako sprawa humanitarna, lecz jej prawdziwa natura to zajęcie przestrzeni.

To co dla nich jest zajęciem przestrzeni, dla nas jest utratą przestrzeni.

Wojownicy praw człowieka czują potrzebę, aby nas pouczać i oskarżać. Ponoć jesteśmy wykluczający i wrodzy. Prawda jest taka, że nasza historia to historia przyjmowań i łączenia kultur. Kto zgłaszał się jako nowy członek rodziny, sojusznik czy przybysz uciekający, aby przeżyć, tego wpuściliśmy i znalazł u nas nową ojczyznę. Kto przybył, aby zmienić nasz kraj, uformować nasz naród na własną modłę, kto przybył z agresją i wbrew naszej woli, zawsze spotkał sprzeciw.

Viktor Orbán

niezalezna.pl

Fot.1: EPA/Tamás Kovács

Wegry-Polska

Dwa bratanki Węgier-Polak, tako rzecze Wernyhora:

Węgier z Polakiem gdy połączą dłonie,

trzy kraje razem z Rumunią

przy majestatu polskiego tronie

WIECZNĄ POŁĄCZĄ SIĘ UNIĄ…

(„Przepowiednia z Tęgoborza”)

Jeśli również posiadasz wiedzę, że ta rzeczywistość będzie miała wkrótce miejsce, stwórz jej obraz już dziś i codziennie pielęgnuj go w swoim umyśle… Unia Europejska wkrótce się rozpadnie. Po stronie polskiej, węgierskiej i rumuńskiej wiele wyewoluowanych istot intensywnie już pracuje nad projektem nowej unii, opartej na odmiennym zupełnie od obecnego paradygmacie partnerstwa – kompatybilnym z zupełnie nową już przestrzenią, która się właśnie wyłania…

Nie wiem, czy już wiesz, ale to jest również Twój projekt…

(taw)

Grafika: wielkiwyjazdnawegry.pl
Advertisements

One thought on “Mąż stanu Viktor Orban o masonerii: Europa jest dziś zjadana przez „tajne robactwo”

 1. ,, (…) Jeśli również posiadasz wiedzę, że ta rzeczywistość będzie miała wkrótce miejsce, stwórz jej obraz już dziś i codziennie pielęgnuj go w swoim umyśle… Unia Europejska wkrótce się rozpadnie. Po stronie polskiej, węgierskiej i rumuńskiej wiele wyewoluowanych istot intensywnie już pracuje nad projektem nowej unii, opartej na odmiennym zupełnie od obecnego paradygmacie partnerstwa – kompatybilnym z zupełnie nową już przestrzenią, która się właśnie wyłania…
  Nie wiem, czy już wiesz, ale to jest również Twój projekt… .’’

  🎯 🌍 🌄 ∞

  ,,Wtedy Jahwe rzekł do Samuela:
  Zamierzam Uczynić Izraelowi coś takiego,
  od czego szumieć w uszach będzie
  każdemu, kto o tym usłyszy.’’
  I Ks. Samuela 3:11

  🌀

  Słowo/Adam Mickiewicz:

  ,,CELA KSIĘDZA PIOTRA
  KS. PIOTR
  (modli się leżąc krzyżem)
  Panie! czymże ja jestem przed Twoim obliczem? –
  Prochem i niczem;
  Ale gdym Tobie moję nicość wyspowiadał,
  Ja, proch, będę z Panem gadał.

  WIDZENIE
  Tyran wstał – Herod! – Panie, cała Polska młoda
  Wydana w ręce Heroda.
  Co widzę? – długie, białe, dróg krzyżowych biegi,
  Drogi długie – nie dojrzeć – przez puszcze, przez śniegi
  Wszystkie na północ! – tam, tam w kraj daleki,
  Płyną jak rzeki.
  Płyną: ta droga prosto do żelaznej bramy.
  Tamta jak strumień wpadła pod skałę, w te jamy,
  A tamtej ujście w morzu. – Patrz! po drogach leci
  Tłum wozów – jako chmury wiatrami pędzone,
  Wszystkie tam w jednę stronę.
  Ach, Panie! to nasze dzieci,
  Tam na północ – Panie, Panie!
  Takiż to los ich – wygnanie!
  I dasz ich wszystkich wygubić za młodu,
  I pokolenie nasze zatracisz do końca? –

  📜 ,,Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.
  Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
  Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie ,
  ani aniołowie w niebie, ani Syn,
  tylko Ojciec.’’
  Mk 13:24

  Patrz! – ha! – to dziecię uszło – rośnie – to obrońca!

  📜 ,,On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata,
  dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił
  ze względu na was.
  (…) Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale
  z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga,
  które jest żywe i trwa. ”
  1 List Piotra 1:20

  Wskrzesiciel narodu,

  📜 ,,Oto mój Sługa, którego podtrzymuję.
  Wybrany mój, w którym mam upodobanie.
  Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął.
  (…) On niezachwianie przyniesie Prawo.
  Nie zniechęci się ani nie załamie,
  aż utrwali Prawo na ziemi,
  a Jego pouczenia wyczekują wyspy.’’
  Iz 42:1-4

  Z matki obcej; krew jego dawne bohatery,
  A imię jego będzie czterdzieści i cztery.
  Panie! czy przyjścia jego nie raczysz przyśpieszyć?
  Lud mój pocieszyć? –
  Nie! lud wycierpi.

  📜 ,, To bowiem mówi Pan:
  «Dotkliwa jest twoja klęska,
  nieuleczalna twoja rana.
  Nikt się nie troszczy o twoją sprawę,
  nie ma lekarstwa, by cię uzdrowić.
  Wszyscy, co cię kochali, zapomnieli o tobie,
  nie szukają już ciebie,
  gdyż dotknąłem ciebie,
  tak jak się rani wroga,
  surową karą.
  Przez wielką twą nieprawość
  pomnożyły się twoje grzechy.
  Dlaczego krzyczysz z powodu twej rany,
  że ból twój nie da się uśmierzyć?
  Przez wielką twoją nieprawość
  i liczne twoje grzechy
  to ci uczyniłem.
  Wszyscy jednak, co cię chcieli pochłonąć,
  sami ulegną pożarciu.
  Wszyscy, co ciebie uciskali,
  pójdą w niewolę.
  Ci, co grabili ciebie
  zostaną ograbieni.
  Wszystkich tych, co łupili ciebie,
  wydam na łup.
  Albowiem przywrócę ci zdrowie
  i z ran ciebie uleczę
  – wyrocznia Pana –
  gdyż nazywają cię „Odrzuconą”, Syjonie(Obj 14:1),
  „o którą się nikt nie troszczy”».
  Jr 30:12-17

  – Widzę ten motłoch – tyrany,
  Zbójce – biegą – porwali – mój Naród związany
  Cała Europa wlecze, nad nim się urąga –
  „Na trybunał!” – Tam zgraja niewinnego wciąga.
  Na trybunale gęby, bez serc, bez rąk; sędzie –
  To jego sędzie!
  Krzyczą: „Gal,Gal sądzić będzie!”
  Gal w nim winy nie znalazł i – umywa ręce,
  A króle krzyczą: „Potęp i wydaj go męce;
  Krew jego spadnie na nas i na syny nasze;
  Krzyżuj syna Maryi, wypuść Barabasze:
  Ukrzyżuj, – on cesarza koronę znieważa,
  Ukrzyżuj, – bo powiemy, żeś ty wróg cesarza”.
  Gal wydał – już porwali – już niewinne skronie
  Zakrwawione, w szyderskiej, cierniowej koronie,
  Podnieśli przed świat cały – i ludy się zbiegły;
  Gal krzyczy:”Oto naród wolny, niepOdległy!”

  Ach, Panie, już widzę krzyż – ach, jak długo, długo
  Musi go nosić – Panie, zlituj się nad sługą.
  Daj mu siły, bo w drodze upadnie i skona –
  Krzyż ma długie, na całą Europę ramiona,
  Z trzech wyschłych ludów, jak z trzech twardych drzew ukuty. –
  Już wleką; już mój Naród na tronie pokuty –
  Rzekł: „Pragnę” – Rakus octem, Borus żółcią poi,
  A matka Wolność u nóg zapłakana stoi.
  Patrz – oto żołdak Moskal z kopiją przyskoczył
  I krew niewinną mego narodu wytoczył.
  Cóżeś zrobił, najgłupszy, najsroższy z siepaczy!
  On jeden poprawi się, i Bóg mu przebaczy,
  Mój kochanek! już głowę konającą spuścił,
  Wołając: „Panie, Panie, za coś mię opuścił!”
  On skonał!

  (Słychać chóry aniolów – daleki śpiew wielkanocne pieśni – na końcu słychać; „Alleluja! Alleluja”)

  Ku niebu,on ku niebu, ku niebu ulata!
  I od stóp jego wionęła
  Biała jak śnieg szata –
  Spadła, – szeroko – cały świat się w nią obwinął.
  Mój kochanek na niebie, sprzed oczu nie zginął.
  Jako trzy słońca błyszczą jego trzy źrenice,
  I ludom pokazuje przebitą prawicę.

  Ktoż ten mąż? – To namiestnik na ziemskim padole.
  Znałem go, – był dzieckiem – znałem,
  Jak urósł duszą i ciałem!

  📜 ,, (…) I spocznie na niej Duch Pański,
  duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa,
  duch wiedzy i bojaźni Pańskiej.’’
  Iz 11:2

  On ślepy, lecz go wiedzie anioł pacholę.
  Mąż straszny – ma trzy oblicza,

  📜 ,,Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce.
  Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. ”
  Mt 24:51

  📜 „Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem
  wyleje Ducha pobożności(…)’’
  Z 12:10

  📜 ,, Zaprawdę, powiadam wam:
  Kto nie przyjmie królestwa Bożego
  jak dziecko,
  ten nie wejdzie do niego».”
  Łk 18:17

  On ma trzy czoła.
  Jak baldakim rozpięta księga tajemnicza

  📜 ,,I mówi do mnie jeden ze Starców :
  Przestań płakać:
  Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy,
  Odrośl Dawida, tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci.”
  Obj 5:5

  Nad jego głową, osłania lice.
  Podnożem jego są trzy stolice.
  Trzy końce świata drzą, gdy on woła;

  📜 ,, Milczałem od długiego czasu,
  w spokoju wstrzymywałem siebie,
  teraz jakby rodząca zakrzyknę,
  dyszeć będę z gniewu, zabraknie mi tchu.
  Wypalę góry i wzgórza,
  sprawię, że wyschnie wszystka ich zieleń,
  przemienię rzeki na stawy,
  a jeziora osuszę. ’’
  Iz 42:14-15

  I słyszę z nieba głosy jak gromy:
  To namiestnik wolności na ziemi widomy!

  📜 ,, Sprawię, że niewidomi pójdą po nieznanej drodze,
  powiodę ich ścieżkami, których nie znają,
  ciemności zmienię przed nimi w światło,
  a wyboiste miejsca w równinę.
  Oto są rzeczy, których dokonam
  i nie zaniecham.
  Wstecz się odwrócą z wielkim zawstydzeniem
  ci, którzy w bożkach pokładają ufność,’’
  Iz 42:1-17

  On to na sławie zbuduje ogromy
  Swego kościoła!

  📜 ,,(…) Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach,
  a wierność przepasaniem lędźwi.
  Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem,
  pantera z koźlęciem razem leżeć będą,’’
  Iz 11:5-6

  Nad ludy i nad króle podniesiony;

  📜 ,, A jego władca będzie spośród niego,
  panujący jego będzie od niego pochodził.
  Zapewnię mu dostęp do Siebie,
  tak że się zbliży do Mnie.
  Bo kto inaczej miałby odwagę
  zbliżyć się do Mnie? – wyrocznia Pana.”
  Jr 30:21

  Na trzech stoi koronach

  ⚽️ https://plus.google.com/u/0/104126040138608951022/posts/MMPZd4rg7Ed?pid=6222150166327696722&oid=104126040138608951022

  , a sam bez korony;

  📜 ,,(…) Nie będzie wołał ni podnosił głosu,
  nie da słyszeć krzyku swego na dworze.
  Nie złamie trzciny nadłamanej,
  nie zagasi knotka o nikłym płomyku.’’
  Iz 42:2-3

  A życie jego – trud trudów,

  📜 ,,(…) Wpierw jednak musi wiele wycierpieć
  i być odrzuconym przez to pokolenie.’’
  Łk 17:25

  A tytuł jego – lud ludów;

  📜 ,,Powierzono Mu panowanie,
  chwałę i władzę królewską,
  a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki.
  Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem,
  które nie przeminie,
  a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.’’
  Dn 7:14

  Z matki obcej,

  📜 ,,I mówi do mnie jeden ze Starców :
  Przestań płakać:
  Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy(…)’’
  Obj 5:5

  krew jego dawne bohatery,

  📜 ,,I wyrośnie różdżka z pnia Jessego,
  wypuści się odrośl z jego korzeni .’’
  Iz 11:1

  📜 ,,(…)Odrośl Dawida, tak że otworzy księgę
  i siedem jej pieczęci.”
  Obj 5:5

  📜 ,,Będą zaś służyć Panu, swemu Bogu,
  i Dawidowi, swojemu królowi, którego im wzbudzę.”
  Jr 30:9

  A imię jego czterdzieści i cztery.

  📜 ,, A oto Baranek stojący na górze Syjon
  , a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mające
  imię Jego(PHi) i imię Jego Ojca(Alfa-PHi-Omega) wypisane na czołach.”
  Obj 14:1

  Sława! sława! sława!

  📜 ,, «To mówi Pan, Bóg Izraela:
  Napisz w księdze wszystkie słowa, jakie powiedziałem do ciebie.
  Bo oto nadchodzą dni – wyrocznia Pana – w których odmienię los mojego narodu, Izraela i Judy- mówi Pan. Przyprowadzę ich znów do ziemi, jaką dałem ich przodkom, i wezmą ją w posiadanie».’’
  Jr 30:2

  (zasypia)

  ANIOŁOWIE
  (schodzą widomie)
  Usnął – Wyjmijmy z ciała duszę, jak dziecinę
  Senną z kolebki złotej, i zmysłów sukienkę
  Lekko zwleczmy; ubierzmy w światło jak jutrzenkę
  I lećmy. Jasną duszę nieśmy w niebo trzecie,
  Ojcu naszemu złożyć na kolanach dziecię;
  Niech uświęci sennego ojcowską pieszczotą,
  A przed ranną modlitwą duszę wrócim życiu,
  I znowu w czystych zmysłów otulim powiciu,
  I znowu złożym w ciało, jak w kolebkę złotą.

  📜 ,,Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im:
  «Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie;
  i nie powiedzą: „Oto tu jest” albo: „Tam”.
  Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest».
  Łk 17:20-21

  🌍 https://plus.google.com/104126040138608951022/posts/WaHunfTLLw9

  👋 ⚽

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s