Codzienna ochrona energetyczna. Prosta technika Anny Mikulskiej

<https://youtu.be/AhAi_7zMhpM?t=4m57s