Poniżej podaję 26 pytań, na które każdy prawdziwy lekarz potrafi odpowiedzieć. Jeżeli twój pediatra, czyli masowy realizator przymusowych szczepień, nie udzieli ci odpowiedzi, to musisz się oczywiście zastanowić, kim on jest.

Jak to wyjaśniły już procesy norymberskie, żaden urzędnik państwowy nie może zasłaniać się poleceniem odgórnym, realizując sprzeczne z logiką i wiedzą postulaty. Innymi słowy, żaden aktor sceny politycznej nie może pod pretekstem ustaw narzucać obywatelom czegoś, co jest szkodliwe dla nich lub w inny sposób ogranicza ich możliwości działania, ewidentnie im szkodząc. Obywatel ma prawo zastosować tzw. obywatelskie nieposłuszeństwo.

civil-disobedience-becomes-a-sacred-duty-when-the-state-has-become-lawless-or-corrupt-mahatma-gandhi.jpg„Obywatelskie  nieposłuszeństwo pozostaje świętym obowiązkiem, kiedy państwo zaczyna stosować bezprawie i korupcję. I obywatel, który prowadzi wymianę z takim państwem, sam uczestniczy w tej korupcji i bezprawiu” – Mahatma Gandhi

Zauważ bowiem, szanowny Czytelniku, że z jednej strony słyszysz ciągle, że jesteś mądry i masz prawa wyborcze, a z drugiej strony ci sami ludzie stosują przymus [bezprawnie – przyp. TAW] w przyjmowaniu czegoś, co nazywają lekami. Podkreślam, jest to typowy przykład nowomowy, ponieważ szczepionka nikogo i niczego nie leczy, jest tylko podatkiem nakładanym na ciebie bez udziału Ministerstwa Finansów.

Taki na przykład prof. Andrzej Zieliński z PZH z jednej strony publicznie twierdzi, że wyroki sądowe uznające związek pomiędzy autyzmem a szczepionkami nie są żadnym dowodem, że taki związek powinni ustalić „naukowcy”, a zaraz potem leci do Komisji Zdrowia w Sejmie w celu uchwalenia przymusu szczepień. Czyli tak, jak to mówiła w „Samych swoich” matka, wręczając granaty synowi: „Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie”. Lub jeszcze starsze, z H. Sienkiewicza: „Jak Kali kraść, to dobrze, ale jak Kalemu kraść, to źle”. Jak ty płacisz za szczepionki, to dobrze, ale jak przestajesz płacić, oj, oj, aj, aaj, to bardzo źle.

Musisz zrozumieć, Polaku, że twoje życie sprowadza się tylko do płacenia podatków, a nie do tego, abyś samodzielnie myślał. Jak tylko zaczniesz myśleć, to my, mając wielopokoleniowe doświadczenie, wiemy już, jak zająć twój czas i ściągnąć ciebie na ziemię. Po to stworzyliśmy system powszechnej indoktrynacji pod nazwą „obowiązek szkolny”, abyś kończąc swoją „edukację”, nic innego nie umiał robić, tylko wypełniać instrukcje. Takie to proste, a ty wciąż nie możesz tego zrozumieć.

Typowym przykładem potwierdzającym powyższą tezę jest wciśnięty pediatrom obowiązek zmuszania [bezprawnego — przyp. TAW] rodziców do szczepienia swoich dzieci. Tu nie ma znaczenia, że postępują wbrew Konstytucji RP i nie ma znaczenia, że postępują tu wbrew Deklaracji Praw Człowieka [a także wbrew ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 16) – przyp. TAW]. Ważne, że wypełniają instrukcje jakiegoś tam pozakonstytucyjnego urzędnika, jakim jest Główny Inspektor Sanitarny, pełniący rolę policji szczepionkowej. Obecnie już sanepidy przymierzają się w Polsce do odbierania dzieci rodzicom niewyrażającym zgody na ich trucie.

To właśnie ten urzędnik ustala, co dla twojego dziecka, Czytelniku, jest dobre. Ty bowiem jesteś za głupi na to, aby ocenić dobro swojego dziecka, obojętnie jakie masz wykształcenie.

Poniżej podam kilkanaście pytań, które udowodnią Ci, że to jest prawda. Spróbuj zadać poniższe pytania czy to swojemu lekarzowi pediatrze, czy pracownikowi sanepidu, który przyjdzie Ciebie straszyć mandatami. Już nie wspomnę o przedstawicielach resortu sprawiedliwości.

1. Jeżeli szczepionki działają tak dobrze i nie powodują autyzmu, to dlaczego wirusolodzy firmy Merck [firma Merck – zleceniodawca medialnego linczu (śmierć cywilna) na dr. Andrew Wakefieldzie – przyp. TAW] opracowujący te szczepionki twierdzą publicznie, że wyniki zostały sfałszowane już w 2001 roku? I firma posiada dowody, że szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce powoduje wzrost autyzmu o 800%!

2. Jeżeli szczepionka MMR jest taka dobra, to dlaczego epidemie odry wystąpiły tylko w grupach zaszczepionych nawet w 99%?

3. Jeżeli toksykolodzy twierdzą, że rtęć jest neurotoksyną, uszkadzająca centralny układ nerwowy, czyli mózg, to dlaczego wstrzykiwana dzieciom (nie posiadającym bariery krew–mózg) bezpośrednio do krwi, rzekomo nie uszkadza mózgu? To samo dotyczy wstrzykiwania szczepionki kobietom w ciąży lub chcącym zajść w ciąże, do czego namawia na przykład dr Jacek Mrukowicz, redaktor „Medycyny Praktycznej”.

4. Jeżeli szczepionki zostały dokładnie przebadane, jak twierdzi na przykład p. prof. Andrzej Radzikowski z Warszawy, to dlaczego przemysł szczepionkowy posiada immunitet prawny zwalniający od pokrywania szkód powikłań poszczepiennych?

Czyli najpierw płać, głupi ludku, na przymusowe ubezpieczenia, czyli bezpłatne szczepionki, a potem jeszcze będziesz płacił za kalectwo poszczepienne. Rozumiesz teraz, dlaczego składki na ubezpieczenia trzeba co roku podwyższać?

Przecież VAT to łapówka dla urzędników, stad mają wynagrodzenie o 40% wyższe od średniej krajowej.

5. Jeżeli szczepionki zapobiegają chorobom, to dlaczego na ulotce szczepionki, na przykład ospy wietrznej, stoi jak wół, że może wywołać ospę?

6. Jeżeli szczepionki zapobiegają chorobom zakaźnym, to dlaczego wszelkie wykresy statystyczne i epidemiologiczne wskazują, że choroby zakaźne zniknęły najczęściej dwa-trzy pokolenia wcześniej, zanim pojawiła się dana szczepionka? Możesz to sam sprawdzić w podstawowym podręczniku dla średnich szkół medycznych wydanym przez PZWL. Jak zapoznasz się z tym podręcznikiem, to od razu zauważysz, że tzw. eksperci gazetowi, nawet z tytułami naukowymi, posiadają mniejszą wiedzę od tej zawartej w podręczniku dla średnich szkół medycznych.

7. Jeżeli szczepionki są tak bezpieczne, to dlaczego tylko w tym roku zmarło już 56 dzieci po szczepieniu przeciwko grypie? Dlaczego umierają dzieci po szczepieniu przeciwko odrze, skoro w podręcznikach lekarskich stoi jak wół, że choroby te nie wymagają leczenia, tylko leżenia.

W USA zanotowano w sumie już około 1500 zgonów po szczepieniu WZW B. Normalnie w USA bez szczepień chorowały na WZW B tylko 54 noworodki. Przez analogię, w Polsce chorowało na WZW B kilka noworodków, a szczepi się koło 300 000 niemowlaków już w pierwszej dobie. Zgonów na wszelki wypadek się nie publikuje. Tajemnica handlowa.

8. Jeżeli szczepionki są takie bezpieczne, to na jakiej podstawie to ustalono, skoro na ulotkach stoi jak wół, że badań klinicznych dotyczących choćby wywoływania raka nie przeprowadzono

i że badań klinicznych DOTYCZĄCYCH POWSTAWANIA WAD WRODZONYCH RÓWNIEŻ NIE PROWADZONO? Na jakiej podstawie więc licznie występujący w mass mediach na przykład konsultanci wojewódzcy twierdzą, że szczepionki można podawać wcześniakom?

9. Jeżeli szczepionki są tak bezpieczne, to dlaczego po zaszczepieniu matki jej dziecko karmione mlekiem z piersi choruje na zapalenie dróg oddechowych?

10. Jeżeli szczepionka jest tak bezpieczna, jak to twierdzi choćby Komisja Przejrzystości w Polsce, to dlaczego na ulotce firmowej zastrzega się, że szczepionka Silgard/Gardasil może spowodować między innymi padaczkę, czyli ciężkie uszkodzenie mózgu?

Przecież 98% zakażeń wirusem HPV nie wymaga leczenia w ogóle.

11. Jeżeli szczepionki przeciw grypie są tak bezpieczne, to dlaczego w jednym tylko sezonie, w jednym kraju zanotowano po nich ponad 800 przypadków ciężkiego uszkodzenia mózgu, zwanego narkolepsją?

12. Jeżeli szczepionki są takie bezpieczne, to dlaczego firmy je produkujące na ulotkach zabezpieczają się przed sądami, wymieniając całą listę powikłań w rodzaju: ciężkie uszkodzenia mózgu, zapalenia stawów, drżenia i omdlenia, porażenia nerwów czaszkowych, drgawki, zespół Guilliana-Barrego.

13. Jeżeli szczepionki są tak dokładnie badane, to dlaczego Cochrane Library, dokonując analizy prac omawiających tylko szczepionkę przeciwko grypie, stwierdziła, że 99% tych publikacji nie spełnia elementarnych zasad pisania prac naukowych, a w dodatku te pozostałe udowadniają, że szczepionka przeciwko grypie ma taką samą skuteczność jak mycie rąk. A powszechnie wiadomo, że mycie rąk jest 1000 razy tańsze i nie powoduje powikłań.

14. Jeżeli prac naukowych popierających szczepionkę przeciwko grypie do tej pory, po 75 latach stosowania szczepionki, nie zanotowano, to dlaczego p. prof. mgr Brydak i inni nadal reklamują ten preparat? Dlaczego obecny przewodniczący Naczelnej Izby Lekarskiej, dr Maciej Hamankiewicz, wystosowuje pisma prywatne na drukach Izby Lekarskiej do Ministerstwa nomen omen Zdrowia o konieczności przymusu szczepień pracowników służby Zdrowia?

15. Jeżeli szczepionki są tak bezpieczne i można je podawać kobietom w ciąży, to dlaczego producenci zastrzegają się w ulotkach, że badań na kobietach w ciąży nie prowadzono? Ulotki podają: „Skutków oddziaływania szczepionki na rozwój płodu nie badano”.

16. Jeżeli szczepionki są tak skuteczne, to dlaczego notowane w ostatnim pokoleniu, czyli w okresie 25 lat, wszystkie „epidemie” występowały tylko w grupach zaszczepionych w co najmniej 97%?

17. Jeżeli szczepionki są tak bezpieczne i przebadane, to dlaczego media podają tylko informacje handlowe, a głosy przeciwników są niedopuszczane do przekazu?

big pharma

Media stosują prymitywny socjotechniczny chwyt: jak chwalisz szczepienia, to jesteś wybitnym ekspertem, jak jesteś przeciwny truciu ludzi, to jesteś ignorantem, oszołomem i nieukiem. Proste. Pamiętaj o tym podczas wywiadów telewizyjnych czy radiowych.

18. Jeżeli szczepionki są tak bezpieczne, to dlaczego wszelkie prace naukowe, wykonywane zgodnie z zasadami naukowymi a przedstawiające negatywne skutki szczepień, są pomijane przez media?

19. Dlaczego w szczepionkach znajduje się stukrotnie większe stężenie toksyn, takich jak rtęć czy aluminium, aniżeli dopuszczalne jest dla wody pitnej?

20. Dlaczego media w Polsce, nagminnie powtarzające fałszerstwa odnośnie prac dr. Andrew Wakefielda, do dnia dzisiejszego nie podały sprostowania, skoro badania dr. Wakefielda potwierdziło 17 niezależnych ośrodków na całej kuli ziemskiej?

[Dr Andrew Wakefield w 1998 r. na łamach prestiżowego czasopisma naukowego „The Lancet” udowodnił wpływ szczepionki MMR (odra-świnka-różyczka) na występowanie u dzieci autyzmu i zapalenia jelit – przyp. TAW]

dr Andrew Wakefield_Dr Andrew Wakefield (ur. 1957)

Dlaczego nadal oszukują społeczeństwo, twierdząc, że praca dr. Wakefielda była zła? To jest dowód bezpośredni na to, że polska medycyna jest 100 lat za przysłowiowymi murzynami, z całym szacunkiem dla przedstawicieli rasy czarnej. Proszę sprawdzić tzw. niezależne blogi. Jeżeli znajdujecie Państwo informację negatywną o dr. Wakefieldzie, to wiadomo, że to blog sponsorowany przez przemysł szczepionkarski – pośrednio lub bezpośrednio. Nie warto więc tracić czasu na jego czytanie.

21. Jeżeli szczepionki są tak bezpieczne, to dlaczego na szczepionce nie podaje się składu szczepionki, pomimo tego, iż ustawa wymusza taką informację na każdym środku spożywczym?

22. Jeżeli na ulotce informacyjnej producent podaje zawartość toksyn, takich jak rtęć, aluminium, formaldehyd, to dlaczego na stronach internetowych PZH czy Ministerstwa Zdrowia informacje te są ukrywane? W Polsce rządowe instytucje nie podają składu szczepionek nawet w informatorach dla lekarzy!

23. Jeżeli nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o zysk, to dlaczego stosuje się przymus szczepień? Przecież osobnik zaszczepiony jest odporny, i tak więc nie zachoruje. Inaczej to rozumowanie można przedstawić w ten sposób: alkohol jest trucizną, więc dlaczego sprzedaje się go oficjalnie w sklepach i państwo zarabia na truciu własnych obywateli?

24. Jeżeli PT Biskupi afrykańskiego kraju, po zleceniu przebadania serii szczepionek udowodnili, że szczepionki tzw. Di-Per-Te (ang. DTP, Di-Te-Per) zawierają przeciwciała anty HCG powodujące u kobiet tzw. naturalne poronienia (informacja ta jest znana specjalistom od co najmniej 1990 roku), to dlaczego do dnia dzisiejszego p. prof. Bożenna Bucholc z PZH nie prowadzi takich badań, a jeżeli prowadzi, to dlaczego wyniki tych badań nie są umieszczane na stronie internetowej? Dlaczego publicznie ogłasza w TV, że wszelkie informacje są jawne, a jak obywatele umówieni wcześniej telefonicznie się zgłaszają, to ich nie wpuszcza? Czyli pod pretekstem szczepień stosuje się depopulację, zgodną z podanym w raporcie Klubu Rzymskiego [masoneria – przyp. TAW] z 1970 roku zaleceniem redukcji polskiego społeczeństwa do liczby 15 300 000 obywateli.

25. Jeżeli szczepionki są tak dobre, to dlaczego firmy je produkujące płacą setki miliardów dolarów lekarzom w formie łapówek? Koszt szczepionki to kilka centów. Łącznie z kosztami transportu i przechowywania nie przekracza dolara, 8 dolarów z góry jest wliczone w cenę jako łapówki, reklama. Ostateczna cena szczepionki zawsze sięga powyżej 10 dolarów, a w Polsce znacznie więcej. Ostatnio opisano taką aferę łapówkarstwa w Chinach.

26. Dlaczego Ministerstwo Zdrowia toleruje istnienie na bazie państwowych instytucji, czyli opłacanych przez podatnika, takich tworów jak „Flu Forum” p. prof. mgr Lidii Brydak? W tym tworze jest tylko dwóch lekarzy, a pozostałe osoby to dziennikarze, informatycy etc., czyli ludzie niemający nic wspólnego z leczeniem. Ale koszty istnienia tego tworu obciążają Ciebie, podatniku.

*

Tak więc zadaj te proste pytania swojemu lekarzowi. Jeśli nie znajdzie na nie odpowiedzi, to znaczy, że trafiłeś, szanowny Czytelniku, na dilera i lepiej poszukaj lekarza.

pharma02

Dlaczego w przychodniach lekarskich wiszą nagminnie reklamy szczepionek? Przecież przychodnie mają leczyć, a nie reklamować jakiś towar. Potem się dziwisz, Czytelniku, że diler wpada i zachęca lekarza do czegoś, a ty spokojnie musisz czekać w kolejce?

Mam w swoim otoczeniu przykłady powikłań poszczepiennych. Jednym z nich jest nieżyjąca już dziewczynka. Zaraz po podaniu szczepionki przeciwko odrze zaczęła tracić siły, aż w końcu stała się totalnie bezwładna. Rodzice przez 3 lata okładali ją poduszkami, aby mogła siedzieć. Lekarze oczywiście stwierdzili, że to problem genetyczny. Jak mogliby powiedzieć inaczej?! To środowisko za nic nie odpowiada. Właściwie od początku ich praca sprowadza się do testowania na nas różnych specyfików [a na podstawie art. 39. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obywatel RP „nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody” – przyp. TAW].

Ludzie, zrobicie, co chcecie.

autor: Dr Jerzy Jaśkowski

jj

 *Dr n. med. Jerzy Jaśkowski jest naukowcem od lat zajmującym się szczepieniami. 40 lat pracy zawodowej w szpitalu klinicznym, autor pierwszych w Polsce prac na temat szkodliwości szczepień publikowanych w biuletynach Izb Lekarskich już w 1996 roku. Od 30 lat bada wpływ czynników środowiskowych na organizmy żywe. Autor kilkuset publikacji, w tym pierwszego w kraju podręcznika do ekotoksykologii oraz bestsellerów: „Szczepienia – 300 lat oszustw. MMR”, „Szczepienia – 300 lat oszustw. Ospa”, „Zbrodnia na Morzu Białym 1940” oraz poradnika „Jak pomagać przewlekle choremu w domu”. Wieloletni kierownik Pracowni Ekofizycznej Katedry Biofizyki Akademii Medycznej w Gdańsku, założyciel Poradni Ekologicznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku, ekspert grup międzynarodowych, biegły sądowy.

Czytaj również:

Książki autorstwa dr. Jerzego Jaśkowskiego:

szczepienia-300-lat-oszustw.jpg

szczepienia-300-lat-oszustw-ospa.jpg

zbrodnia-na-morzu-bialym-1940-jaskowski.jpg

jak-pomagac-przewlekle-choremu-w-domu-jaskowski.jpg

112 myśli w temacie “Matko, dlaczego nie zadajesz pediatrze podstawowych pytań? 26 pytań, na które pediatrzy nie potrafią odpowiedzieć. Dr Jerzy Jaśkowski

  1. W Afryce też szczepią. I to jeszcze bardziej perfidnie: do szczepionek dodają substancje sterylizujące oraz inne różne ludobójcze substancje laboratoryjne, jak np. ebola.

   Wczytaj się uważnie w tekst. Nie trzeba nigdzie uciekać, wystarczy pójść wreszcie po rozum do głowy – i nie truć własnych dzieci szczepionkami. Szczepienia w Polsce nie są obowiązkowe, choć dla zmylenia przeciwnika tak właśnie się je u nas określa (np. kalendarz szczepień „obowiązkowych”).

   Wczytaj się uważnie w tekst. Na podstawie art. 39. Konstytucji RP oraz na podstawie art. 16. ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta obywatel RP ma pełne prawo odmówić swego udziału w matrixowej „służbie” zdrowia.

   Zupełnie inną sprawą jest, że taka indywidualna „wolność i niezawisłość” wywołuje wśród lekarzy-dilerów totalną furię. Musimy więc być przygotowani na bezpardonowe ataki, bezprawne zastraszanie, wpędzanie w poczucie winy („pani dziecko będzie zarażać inne dzieci”) i tym podobną agresję.

   Nie dajmy się zastraszać, poznawajmy swoje „obywatelskie” prawa i JEDNOCZMY SIĘ w szczytnych, edukacyjnych celach – na przykład na tym forum:

   https://pl-pl.facebook.com/stowarzyszeniestopnop

 1. Jak w takim razie wytłumaczyć fakt, że przed era szczepionek dzieci umierały masowo, np przed wynalezieniem przez Salka szczepionki na Heine Medina, dzieci albo na te chorobę umieraly, albo były trwałe okaleuczone? Ile dzieci i dorosłych umieralo na grypę, świnkowe zapalenie opon czy odrowe zapalenie mózgu? Nie mówiąc o gruźlicy czy ospie. Szczepionki nie są lekami i nikt przy zdrowych zmysłach tego nie mówi. Działają stymulujaco na uklad immunologiczny, zapoznając go z antygenem i stymulując produkcję przeciwciał. Jeśli dziecko ma później kontakt z bakteria czy wirusem, jego organizm ma przeciwciala, które podejmują z nim walkę. Nawet jeśli zachoruje, przebieg jest zwykle lagodniejszy i rzadziej dochodzi do powikłań. Jest jednak grupa dzieci, która powinna być szczególnie ściśle monitorowana, szczepiona później, z większymi odstepami pomiędzy szczepieniami, najlepiej szczepionkami acelularnymi. To dzieci z grupy ryzyka neurologicznego, po trudnej ciąży, porodach, z padaczka. Zawsze, w przypadku wątpliwości, rodzice powinni zostać skierowani do Poradni Szczepień dla dzieci o podwyższonym ryzyku, w Warszawie taka poradnia znajduje się na Kopernika. Jak zwykle, złoty srrodek. Nie jest prawdą, że nie powinno się szczepic, nie jest także prawda, że należy szczepic wszystkich i w ten sam sposob.

   1. Dobrze mówi kobita. Art żadnego źródła nie ma takie coś to i ja mogę napisać a wy będziecie łykać jak pelikany co złe a co dobre.

  1. @adunajska, czy naprawdę sumienie Ci nie drgnie, gdy pozwalasz bezdusznemu odhumanizowanemu przemysłowi wstrzykiwać swemu dziecku Rtęć, Aluminium i Formaldehyd? Czy wydumane, rzekome zagrożenia są tego warte?

   Jeśli zaś chodzi o przywołaną przez Ciebie chorobę Heinego-Medina (poliomyelitis), to czy wiesz, że zachwalane przez Ciebie szczepienia wywołały epidemię tej choroby w USA i w Polsce, a teraz powodują straszliwe epidemie paraliżu poszczepiennego w Indiach i Pakistanie? Wiesz, że w ten świadomie ludobójczy proceder (depopulacja) inwestuje sam Bill Gates, jeżdżąc po świecie i osobiście wstrzykując dzieciom ten śmiercionośny płyn?

   Pooglądaj sobie zdjęcia:

   https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2014/04/04/powolac-miedzynarodowy-trybunal-do-osadzenia-zbrodniarzy-szczepionkowych/

   Uwaga natury ogólnej. Ludzie, obudźcie się wreszcie. I Wy uważacie siebie za wykształconych? Nie znacie faktów, powtarzacie tylko mainstreamowe bzdury.

  2. Z tymi przeciwciałami to tak nie do końca się zgadzam. Moją najmłodszą córkę zaszczepiłam na pneumokoki (oczywiście odpłatnie, tak z rozsądku wydawalo mi się wtedy) i nie bardzo ją to uchroniło. Przeszła bardzo poważne zapalenie ucha, a przyczyną były właśnie pneumokoki… 😦 Ropa dosłownie wylewała jej się z uszka i tak przez kilka dni. Na szczęście nasza lekarka od razu zrobiła wymaz i już po kilku dniach wiedzieliśmy, co było przyczyną. Pomimo podania od razu antybiotyku (było podejrzenie bakterii) musiała go brać przez 17 dni, to był koszmarny czas.

   Moje starsze dzieci przechodziły ospę, świnkę bez najmniejszych powikłań, a nie szczepiłam ich w wieku niemowlęcym (moja lekarka zawsze uważała, iż jest to bardzo duże obciążenie dla dziecka i odsuwała tę szczepionkę jak najdalej w czasie), zaszczepiłam je dopiero w gimnazjum (choć nie potrafię do dzisiaj zrozumieć, dlaczego musiałam zaszczepić dzieci, które chorowały na świnkę i na ospę szczepionką skojarzoną, przecież one już ochrony na te choroby nie potrzebują… Chodziło mi tylko o ochronę przed różyczką (na którą pomimo niezaszczepienia nie chorowały).

   Małej na MMR nie szczepiłam wcale (pomimo iż ma ponad 5 lat) i nie wiem, czy kiedykolwiek zaszczepię. To chyba najbardziej kontrowersyjna szczepionka. Jak najbardziej wierzę w to, iż jest przyczyną autyzmu u dzieci. Kiedyś tej szczepionki nie było, dlatego przypadków autyzmu było niewiele… Ostatnio to plaga.

   Tak więc, drogi rodzicu, zastanów się dobrze, zanim zaszczepisz swoje dziecko. My zawsze byliśmy na czarnej liście, ciągle straszono nas sanepidem, ale się nie poddawałam, szczepiłam tylko to, co uznałam za stosowne i tylko wtedy, gdy lekarka uznała, że jest to niezbędne. Miałam szczeście trafić na cudownego pediatrę (choć z perspektywy czasu twierdzę, że i tak było tego za dużo). Ostatnio już nas nie ścigają, więc coś się jednak zmieniło. Czytałam, że nie ma obowiązku szczepień…

   1. Więc na co najbezpieczniej jest zaszczepic dziecko i w jakim wieku?? Jak wyglada wowczas przepychanka slowna z doktorem? A w szpitalu po porodzie nie szczepią noworodka bez naszej wiedzy?? jak temu zapobiec juz tam?

   2. @Agnieszka Romot, „przepychanka słowna z doktorem” nic nie da, bo wiedza większości z nich w temacie jest zerowa. Zdecydowana większość zachodnich lekarzy to niewyrodne dzieci dr. Mengele, po prostu zwykłe bioroboty do wstrzykiwania depopulacyjnych płynów. Ich umysły są zainfekowane wieloletnią systemową i zmasowaną propagandą typu „tylko ciężka chemia leczy”. Ich mózgi są programowane już na poziomie finansowanych przez starego Rotszylda akademickich podręczników „medycznych”. Rozmowa z takim lekarzem przypomina rozmowę ze świadkiem Jehowy. Większość z nich jednak po prostu arogancko się unosi, nie zniżając się nawet do najmniejszej próby wejścia w mertytoryczną wymianę zdań z ciemnym motłochem.

    „Więc na co najbezpieczniej jest zaszczepic dziecko?”. Najlepiej zaszczepić w nim odpowiednie poczucie własnej wartości, poczucie sprawczości, moc kreacyjną i wiarę w ogromne autoregeneracyjne możliwości biologiczne ludzkiego organizmu.

    Oddech leczy, odpowiednio zbilansowana organiczna dieta leczy, skupiona, połączona z pozytywną emocją Wizualizacja leczy, chodzenie na bosaka leczy. Już samo otaczanie się najzwyklejszą w świecie infomacją typu „jestem zdrowa” – leczy. Proszę tylko posłuchać, co w 4. minucie mówi pan Jerzy Zięba:

    https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2015/03/03/swiadomosc-nie-mam-raka-cofa-chorobe/

    A od wszelkich szczepionek i innej ciężkiej chemii – jak najdalej.

    „A w szpitalu po porodzie nie szczepią noworodka bez naszej wiedzy? Jak temu zapobiec juz tam?” – Wystarczy proste i jasne wyrażenie woli przez rodziców. I trzeba bardzo uważać na wszystko, cokolwiek podtykają nam (najczęściej wykorzystując pośpiech i stres pacjenta) do podpisania. Bardzo na to uważajmy. Oni się zawsze bardzo zabezpieczają i uwielbiają wprost kolekcjonować podpisy pacjenta pod wszystkim, co z definicji mogłoby w przyszłości narazić ich na zbiorowe pozwy i wielomilionowe odszkodowania.

    Wystarczy nie podpisać zgody na szczepienia.

    Ani tym bardziej żadnego dokumentu, że przyjmujemy na siebie jakąkolwiek odpowiedzialność. Skoro system jest tak doskonały i służący najwyższemu dobru pacjenta – niech dany lekarz osobiście weźmie odpowiedzialność za przyszłe konsekwencje głoszonej przez siebie propagandy.

    A fakty są takie, że żaden lekarz nie podpisze się imiennie pod jakąkolwiek z zalecanych przez siebie szczepionek…

   3. A gdyby córka nie była szczepiona, to zamiast wysiękowego zapalenia ucha zachorowałaby na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

    Nasz synek miał dokładnie to samo. Szczepionka uchroniła go przed zapaleniem opon.

    Jeżeli chcesz, to szczep. Nie chcesz, to nie szczep!!!

    Te nagonki są strasznie wkurzające. Każdy ma swój rozum i niech sam decyduje!!!

  3. to niestety nie prawda. Ja np. bylam szczepiona przeciw grypie obowiazkowo w pracy przez 3-4 lata i efekt byl taki ze wszyscy przechodzilismy grype gorzej niz normalnie i w koncu szef zrezygnowal ze szczepien. Moj syn po kazdym szczepieniu jest chory nawet przez miesiac. Objawy sa czesto bagatelizowane albo daje sie antybiotyk lub inny lek i po sprawie. Moja lekarka po ostatnim szczepieniu syna powiedziala ze nastepnego szczepienia nie bedzie bo napisze stosowne oswiadczenie.

  4. „Jak w takim razie wytłumaczyć fakt, że przed era szczepionek dzieci umierały masowo, np. przed wynalezieniem przez Salka szczepionki na Heine Medina, dzieci albo na te chorobę umieraly, albo były trwałe okaleczone?”

   Rozpowszechnianie tego rodzaju nieprawdziwych informacji to kompletne nieporozumienie. Salk przyznał przed sądem, że wynaleziona przez niego szczepionka spowodowała więcej przypadków zachorowań niż ochrony. Informacje są dostępne na amerykańskich stronach, wystarczy sprawdzić.

 2. Prelekcja dr Andrew Wakefielda – autyzm, MMR i szkodliwość szczepień (Austin, 16.04.2011)

  Nowa odsłona tłumaczenia. Polecam.

  1. Andrew Wakefield (ur. 1957) – brytyjski były chirurg i naukowiec. Znany przede wszystkim z publikacji z 1998 w czasopiśmie Lancet. Zamieścił w niej wyniki badania, które miały wskazywać na rzekomy związek między stosowaniem u dzieci szczepionki MMR a wystąpieniem u nich autyzmu i zapalenia jelit.
   W wyniku dziennikarskiego śledztwa przeprowadzonego przez Briana Deera z The Sunday Times okazało się, że wyniki badania zostały sfałszowane[1][2]. Publikacja została wycofana przez czasopismo Lancet w 2010[3], a sam Wakefield za swoje nieetyczne działania otrzymał naganę od brytyjskiego General Medical Council oraz zakaz wykonywania zawodu lekarza w Wielkiej Brytanii

   1. Twoja wiedza w temacie jest cząstkowa. Słyszałeś, że gdzieś dzwonią, ale pomyliło Ci się, w którym kościele. Kto w tym temacie naprawdę podejmuje „nieetyczne działania”, przeczytać możesz m.in. tutaj:

    https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2014/08/30/vaccinegate-szczepionkowa-globalna-megaafera/

    Globalną aferę ze szczepionkowymi FAŁSZERSTWAMI FIRMY MERCK skomentowała też prof. Maria Dorota Majewska:

    https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2014/08/27/sanepid-oraz-izppzh-ukrywaja-przed-polakami-dowody-powiklan-poszczepiennych/

    To między innymi na bazie tej szczepionkowej zmowy podejmuje się w tych dniach nagonkę na rodziców, by szczepili swe dzieci przeciwko rzekomej epidemii odry. DLACZEGO JEDNAK NIKT NIE PORÓWNUJE STOPNIA ZACHOROWALNOŚCI NA ODRĘ ZE STOPNIEM ZACHOROWALNOŚCI NA POSZCZEPIENNY AUTYZM? A porównanie to byłoby szokiem dla społeczeństwa.

    Rodzice, włączcie myślenie, szukajcie głębiej, drążcie temat i nie dajcie się wkręcać reżimowym mediom i medialnym rządowym „ekspertom”.

   2. Skąd ty się wziąłeś ? Wrzucasz takie teksty za kasę czy nie nadążasz za rozwojem ludzkiej świadomości ? A może jesteś lekarzem ? Idź na inne forum bi Cię tu nikt nie chce. Nie dobrze mi jak czytam takich idiotów. Przespałeś kilka ważnych wydarzeń i zapewne się już nie obudzisz.

   3. Daruj sobie To nie jest forum dla konowałów z kompleksami nie potrafiących wyleczyć kaszlu.

 3. Może zniknęły wcześniej choroby, bo się warunki życia zmieniły i ruszyły produkcje rożnych rzeczy i konstrukcje? Jak oczyszczanie i uzdatnianie wody, itd….
  Nie wiem.

 4. Chociaż teraz taki syf w powietrzu… Czuć jak się chodzi po ulicach. Bezmyślny konsumpcjonizm i zanieczyszczenia. Środowiska w którym żyjemy, a więc i nas. Z samochodów śmierdzi. :/
  Rtęci jest sporo dookoła. M.in. ze spalania paliw i z przemysłu.
  🙂

 5. czytając to zastanawiam się,czy to przypadek,czy mamy z bratem tyle szczęścia,że po szczepieniach nic nie złapaliśmy i jeszcze jesteśmy w pełni ‚normalni’

  1. A takim, że nawey nie wiesz co by było i jak byś się czuł, gdybyś nie był szczepiony. Okaz człowieka z energią, pełnego optymizmu i chęci do życia jesteś ? Wątpię.

 6. Czytam to i mówię: nie dajmy zarabiac koncernom farmaceutycznym- nie szczepmy dzieci a za pare lat dorobi sie przemysł dziecięcych trumienek! W krajach gdzie kilka lat temu zaczal sie trend na nieszczepienie dzieci wracaja choroby typu odra, gruzlica itp! Jak dla mnie kazda decyzja jest ryzykowna.

  1. jakie wracają ? one nigdzie nie zniknęły – były, są i będą. Idź do szpitala i popytaj – ile chorych i na co a potem mów o znikających chorobach…

 7. Jednego nie rozumiem… znam około 1000 albo i więcej moich rówieśników, oraz starszych i młodszych osób, które przechodziły szczepienia „obowiązkowe” i nic nikomu nie jest… nigdy nie było…

  1. I dlatego nigdy nie poznasz i nie wykorzystasz zdolności uzdrawiających, będziesz żył jak każdy przeciętniak do ok 80-tki, a za naście lat pojawią się bóle stawów, skleroza, apatia… Poszerz myślenie w perspektywie czasu.

 8. Co do szczepionek – nie jest prawdą, że powodują autyzm, miałam ten temat poruszany na UM – autyzm i inne choroby powodują szczepionki skojarzone, czyli wiele szczepów chorób w jednym zastrzyku, i jest to zbyt duży szok dla organizmu tak małego dziecka. Szkoda, że autor bloga o tym nie pisze. Co do substancji szkodliwych – prawo farmaceutyczne dopuszcza leki i wyroby medyczne nawet z subst. szkodliwymi, jeśli nie da się ich wyeliminować w procesie technologii. Dalej również związane z prawem, jeżeli lek jest w jakiś sposób innowacyjny na rynku, to przez 5 lat nie trzeba podawać jego składu. Proponuję poszperać w rzeczach naukowych, zanim się takie głupoty wypisuje!

  1. Drogie Dziecko, jeszcze o tym nie wiesz, ale wszystkie uniwersytety medyczne na świecie są finansowane przez depopulatorów-Rotszyldów. Wasze podręczniki – to podręczniki z tezą, prezentujące depopulacyjną w swym zamiarze ideę nie rzeczywistego leczenia ludzi (macie przedmiot Ziołolecznictwo czy Medycyna naturalna?), lecz szprycowania populacji śmiercionośną chemią. Mówi o tym dr Jerzy Jaśkowski – pierwszy w Polsce odkrywca szkodliwości szczepionek.

   A w ogóle, o czym my tu mówimy? Przecież dobrze wiesz, że lekarze nie szczepią swoich dzieci, a sami nie przyjmują zachwalanych przez siebie „leków”.

   1. Muszę Cię Jagoda wyprowadzić z błędu. Ogólnie cały artykuł na prawdę mnie rozbawił – dzięki za poprawienie dnia choć nie wiem czy się śmiać czy płakać. Otóż jestem córką lekarza i od dziecka jestem szczepiona, dzięki czemu prawie zawsze byłam zdrowa (był jeden rok, gdy miałam na prawdę kiepską odporność, ale to przez studia i nawał nauki).

    No ale cóż, studiowanie medycyny jest trudne i trzeba dużo wkuwać, tak więc trochę szacunku dla prawdziwych lekarzy, a nie tych od jednego artykułu. Bitch please. Żeby się dostać na magisterkę muszę być już znana z jakichś artykułów. A to tylko ja przecież. Są ludzie, którzy napisali książki medyczne ale niekoniecznie są one dobre i powinno się na nich polegać). No ale wracając do szczepionek: tak jestem córką lekarza. Tak byłam szczepiona. Tak jestem zdrowa. A co najlepsze? Znam całą masę lekarzy i ich dzieci i wszyscy są szczepieni i zdrowi 🙂 A, no i oczywiście moja mama szczepi od razu większość rodziny jeśli nie ma przeciwwskazań. WSZYSCY JESTEŚMY ZDROWI I CZUJEMY SIĘ ŚWIETNIE.

    Odniosę się jeszcze do tego, że żyjemy do 80 lat. Skąd Ty to wzięłaś?! Moja babcia, która jest trochę młodsza ma fatalną kondycję ale żyje. Natomiast druga, zawzięta kobieta ma już ponad 90 i nadal się świetnie trzyma. Ostatnio nawet okna pomyła w całym domu bo się jej nudziło. Mam również świetną nauczycielkę z kształcenia ruchowego (ma ponad 70 lat), której nie dałabyś 40 lat. No ale przecież ona o siebie dba. To do ilu lat dożyjesz jest tylko i wyłącznie Twoim problemem. Najważniejsze są: dieta i ćwiczenia. Ćwiczenia, które działają ogólnousprawniająco, poprawiają równowagę, siłowe czy aerobowe. Wszystko zależy od nas, a na pewno nie od szczepionek. Okej, może na niektórych mają wpływ jednak znaczna większość jest zdrowa. Twoja kondycja w wieku geriatrycznym zależy i wyłącznie od Ciebie.

    Polecam Wam wszystkich sporo nauki, zanim zaszkodzicie sobie lub, co gorsza, Waszym dzieciom 🙂

   2. Ty „córka lekarza”. mam nadzieję , że tatuś pije mms bo lekarze żyją najszybciej i szybko odchodzą, dzieki jahve, czy też mahometowi jak go zwą naiwniacy….co do tatusia to złośliwy i szkodliwy, m oje córeczki nie szczepione i bez lobotomii , co do ciebie to nanoboty już całkiem zdrowe myslenie odebrały, biedna córeczka alf….a

 9. Zaszczepiłam moją Córeczkę przeciwko pneumokokom i nie żałuję tej decyzji. Od urodzenia często chorowała na bakteryjne zapalenie ucha (zakażona gronkowcem na oddziale położniczym). Po szczepieniu skończyły się infekcje ucha, a co za tym idzie wysokie gorączki, wymioty i silne bóle.
  Każda osoba wskazana do szczepienia powinna być indywidualnie traktowana, bo każdy z nas jest inny i inaczej reaguje na różne substancje. Nic w świecie nie jest czarne i białe, temat szczepień też nie.

  1. i oczywiście lepiej wydać pieniądze na szczepienie niż na higienę w szpitalach – wasza filozofia 🙂

   1. Na szczepienie, czyt. profilaktykę własnego dziecka mam wpływ. Na to co się dzieje w szpitalach niestety nie mam wpływu. Jaka to filozofia? Raczej obrona przed smutną i szarą rzeczywistością.

 10. Mam dziecko po ciężkiej operacji serca. Nie była szczepiona w terminie. Wszystko odbyło się pod okiem pediatry. MIała też kilka szczeionek za jednym ukłuciem…. Po nich nawet zaczerwienienia nie było. Brak jakiejkolwiek reakcji.
  Wię jak to czytam nie wiem czy płakać czy się śmiać…. młode mamuśki mają dendencję do podążąnia za modą, a obecnie jest modne nieszczepienie dzieci. W dodatku te same mamuśki za dzieciaka też były szczepione….niesamowite, prawda? nie mają autyzmu!
  A najgorsze jest to, że przez tą modę, wzrasta ryzyko na epidemie. Osobiście uważam, że srogo powinno się was karać za narażanie waszych dzieci i społeczeństwa na ciężkie choroby.

  Kupcie sobie patelnię i porządnie się walnijcie w głowę. Może zmusi to was do myślenia.

  p.s. jesli wasze dziecko ma autyzm…to bardzo mi przyko ale się z nim urodziło

  1. Same bzdury. Twój stan swiadomosci poraża. kartki zbraknie by odkrecic Twoje wierzenia tu utrwalone. po pierwsze jedyne epidemie, jakie w ciagu ostatnich 150 lat w europie wystepowaly, to epidemie poszczepienne. do znudzenia i wyczerpujaco pisze o tym co chwile dr Jerzy Jaśkowski. twoj argument obalony.

   po drugie, szczepienia to rosyjska ruletka: to że niektorym sie udaje ujść z życiem z tej gry – to jego szczescie i niech dziekuje za to bogu. wielu bowiem sie nie udalo. drugi argument obalony.

   po trzecie, jest duza roznica miedzy starymi i nowymi szczepionkami: mowi o tym wyraznie Bill Gates w swojej (slynnej juz w kregach ludzi myslacych) depopulation speech: „za pomoca” „nowych szczepionek” odbywa sie regularna i zmasowana depopulacja nadmiernie rozrosnietego stada baranow ludzkich. twoj trzeci argument obalony.

   po czwarte, „wszystko odbyło się pod okiem pediatry”. oko pediatry bywa mniej lub bardziej ślepe: jedno zobaczy, drugie przeoczy; jedno dziecko uratuje, inne pośle do piachu. twoj argument obalony.

   po piąte, „moda” nie ma tu nic do rzeczy, mody sie zmieniaja: kiedys modne bylo szczepienie, dzis nieszczepienie. to ze cos jest modne, nie oznacza ze jest prawdziwe. nie o mode wiec chodzi lecz o stopniowy (i bardzo powolny niestety) wzrost poziomu spolecznej swiadomosci i osobistej samoswiadomosci. twoj argument obalony.

   po szoste, pracownik amerykanskiej agencji rzadowej odpowiedzialnej za bezpieczenstwo szczepionek i lekow (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) przyznal, ze jego odpowiedzialna za szczescie i błogostan narodu firma swiadomie falszowala i ukrywala badania potwierdzajce wczesniejsze odkrycia dr. Andrew Wakefielda odnosnie wplywu szczepionki MMR na rozwoj autyzmu:

   https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com/2014/08/30/vaccinegate-szczepionkowa-globalna-megaafera/

   wniosek: NAUKOWYM FAKTEM JEST, ŻE SZCZEPIONKA MMR (ODRA!!!-świnka-różyczka) POWODUJE AUTYZM!

   twoj szosty argument obalony.

   po siodme, „wzrasta ryzyko na epidemie” – poza amerykanami, z naszego podworka zarówno prof. dr hab. Maria Dorota Majewska, jak i dr Jerzy Jaśkowski wielokrotnie udowodnili ze DUZO WIEKSZYM ZAGROZENIEM DLA SPOLECZENSTWA SA DZIECI SZCZEPIONE, gdyz to one wlasnie zioną szczepionkowym jadem, siejąc najwieksze spoleczne zagrozenie. amerykanska baza powiklan poszczepiennych VAERS peka w szwach; w polsce takiej bazy nie ma, a zglaszanie powiklan jest u nas skutecznie przez „sluzbe zdrowia” blokowane. sanepid oraz IZP/PZH ukrywaja przed polskim spoleczenstwem dowody powiklan poszczepiennych. twoj argument obalony.

   po osme, „srogo powinno sie karac” – ale nie myslacych rodzicow, lecz szczepionkowych ludobójców-depopulatorow, i jeszcze w tym wieku zmasowane szczepienia zostana uznane przez miedzynarodowe trybynaly za Zbrodnie Przeciwko Ludzkosci, a ich wykonawcy („mysmy nie wiedzieli, mysmy tylko wykonywali rozkazy”) – ukarani. twoj osmy argument obalony.

   po dziewiate, „kupcie sobie patelnię i porządnie się walnijcie w głowę, może zmusi to was do myślenia” – zwracam do wlasciciela dziewiaty argument wraz z jego obaleniem.

   po dziesiate, „jesli wasze dziecko ma autyzm…to bardzo mi przyko ale się z nim urodziło” – dzieci na ogół nie rodza sie z autyzmem (jesli juz – to poszczepiennym przez matkę), lecz go nabywają w trakcie wlasnej szczepionkowej „terapii”. Jedyny wystarczajacy tu przyklad, w pelni wyczerpujacy znamiona dowodu rzeczowego jest taki: W AMERYKANSKIEJ SEKCIE AMISZÓW (ktorym doktryna zabrania sie szczepic) W OGOLE NIE WYSTEPUJA PRZYPADKI AUTYZMU!…

   Twoje wszystkie dziesiec argumentow – obalone. zacznij sie ksztalcic kobieto i powoli ucz sie mowic swoim wlasnym jezykiem, a nie jezykiem radiowo-telewizyjnej propagandy, bo nieuctwo jednych msci sie na calym stadzie. dziekuję

   zabieracie sie za komentowanie, a nie macie PODSTAWOWEJ wiedzy w temacie.
   nie mowiac juz o umiejetnosci czytania tekstu ze zrozumieniem

   1. ad.1
    1918 – pandemia grypy zabiła 50 milionów ludzi (tzw. grypa „hiszpanka”)

  2. sama się walnij i nie zapomnij poprawić, widzę, że jesteś dumna z tego, że trujesz dziecko rtęcią, mam przypadek autyzmu w rodzinie, odezwał się u 3-letniego dziecka, rodzice stracili majątek żeby je leczyć, żaden lekarz nie przyznał głośno, że to po szczepionce – choć po cichu i owszem, radzili żeby więcej nie szczepić,
   drugi przypadek w stanach u znajomych – tam stwierdzono autyzm poszczepienny;
   zastanów się dlaczego jak dajesz dziecku owoce to je myjesz, daj brudne od pestycydów, jak ma tyle metali ciężkich w sobie i dobrze to znosi to przecież nic mu nie będzie, przy podaniu szczepionki nie ma żadnej bariery, wszystko idzie prosto do krwioobiegu;
   p.s. jeżeli twoje dziecko zachoruje na autyzm albo cukrzycę tzn, że masz popieprzone geny i będzie to twoja wina, też mi przykro, zaszczep je jeszcze na coś 15-składnikową szczepionką, będzie szybciej zdrowe

  3. Droga Pani, proponuję poczytać trochę więcej medycznych publikacji i nie tych ogólno dostępnych , tylko tych zakazanych….dzisiejsze szczepionki niewiele maja wspólnego z tymi z przed 20-30 lat. Dziś to trucizna, mieszanka metali ciężkich i toksycznych dla naszego organizmu substancji. A prawda jest taka, że jak człowiek zachorował na jakąś chorobę, to przez samo chorowanie wytworzyły mu się we krwi naturalne przeciwciała, a nie chemiczne. Dziś mamy bardzo wielu na rynku NIEDOUCZONYCH FELCZERÓW zamiast lekarzy i bez obrazy dla tych wykształconych Doktorów, znam kilku prawdziwych. Wracając do tematu, takim niedouczonym felczerem to i ja jestem, też umiem podać komuś lek i patrzeć, jak na niego reaguje…, a że pacjent zszedł…? Taki jest obraz dzisiejszych lekarzy -przekupnych felczerów. Lekarz ma leczyć, pomóc zapobiegać i znać się na robocie przede wszystkim, a nie nosić biały kitel i udawać panisko od leczenia. Znam też kilka pielęgniarek z wiadomościami większymi niż niejeden pan, mianujący się nazywać pan doktor. Prawda jest taka, że każdy rodzic powinien mieć prawo wyboru i szerokiego dostępu do informacji, bo przecież

   nie istnieje coś takiego jak przymus szczepień!

   Takiemu inspektorowi można sprawę w sądzie założyć. Na wszystko jest paragraf i jak takiemu mądrali sypniesz trochę kodeksem i paragrafami, to mu doopa zmięknie za zmuszanie do wstrzyknięcia dziecku trucizny. Pierd…ne GEBELSY, przecież oni też są niedouczeni, stanowiska mają po kądzieli, albo za łapówki i przynależność do partii…

  4. Przypominasz mi dawnego znajomego z Lipna w kuj- pomorskim . Twoje mądre zdania można idealnie porównać do jego mądrości i motta życiowego ” jesli wasze dziecko ma autyzm… To przykro mi ale sie z nim urodziło…”
   Witamy kolejną Pani toxykolog , widać wiedzę oraz doświadczenie życiowe….
   Tak jak u mojego ex kolegi , oboje możecie sobie podać dłonie , jego motto brzmiało ” jak bóg kolejne dziecko da to Jasiu wychowa” . Zapomniał biedny, że ani Budda, talmudowi pedofile ani też allach nic wspólnego z jego dziećmi nie ma. Tak samo jak Ty biedak nie zdawał sobie sprawy jak jego intelekt i wykształcenie jest nisko.. Tak nisko , że nawet autorytet na skalę europejską nie przemawia. Bo przecież wiesz, że j.j jest człowiekiem bardzo znany w kręgach nieskorumpowanych lekarzy i ludzi z otwartymi umysłami. Nie mam tu na myśli idio… , którzy widząc linie chemiczne za samolotami- chemitrails, twierdzą, że to chmury kondensacyjne.
   Zaiste myślisz ” jaki idiota to pisze” No masz rację przecież teraz każdy idiota ma za sobą 17 lat nauki, dorobek kilku mieszkań itd.. Więc kim Ty jesteś, skoro inni nie wiedzą o czym piszą.. Co czytasz jesli czytasz.

  5. Ty tempa dzido zastanów się najpierw a potem się wypowiadaj zawsze tak było jak ktoś się sprzeciwia głównym nurtom to najpewniej jest głupi a ile jest przypadków w historii tego świata ze przez mnóstwo lat ktoś nam wmawia ze coś jest dobre a po latach okazuje się ze to jest syf .pamiętasz taką kreskowke z papajem który wpiepsza zielenine któraa być zajebiście zdrowa i mieć tony witamin A po latach się okazało ze to gówna prawda i POPIERAM TYCH WSZYSTKICH LUDZI KTÓRZY NIE PŁYNĄ JAK GÓWNIE Z NURTEM TYLKO MAJĄ WĄTPLIWOŚCI BO SAM TAKI JESTEM I ŚWIADCZY TO O NICH ZE MYŚLĄ A NIE SĄ MARIONETKAMI SYSTEMU

 11. Na szczęście ludzie się budzą – i tej Fali żaden lekarz już nie powstrzyma. I wy, Lekarze Od Siedmiu Boleści, też to już pod skórą czujecie, skoro nie ograniczacie się już do swojej branżowej dusznej propagandy, lecz ukradkiem śledzicie tego typu blogi i zaglądacie na alternatywne fora, he-he… :-p

 12. hmm….a co z nieszczepionymi dziećmi z autyzem? bo znam i takiego dzieciaka.

  p.s. moje argumenty nie mogą byś obalone tylko dlatego, że ktoś tak twierdzi 🙂
  skoro nie mam na to światowego, jednoznacznego dowodu…. sorry, moje argumenty nadal istnieją nawet jako „prawdopodobne”
  A to, że ktoś nazwie siebie lekarzem, doktorem i doda do tego dużo mądrych słów dla mnie nie zawsze oznacza człowieka wiedzącego wszystko 🙂
  Bo można użyć łacińskiej nazwy, podpisać się jako specjalista od genetyki pod fałszywym zdjęciem człowieka z ogonem i znajdą się ludzie, którzy w to uwierzą 😛
  A jak już mówisz o „naukowych dowodach”, to jednym z nich jest to ludzie szukają ludzi z podobną opinią i uważają, że to jedyna prawda….a jeśli znajdą „profesora, doktora”, który też tak uważa to już w ogóle jest najświętsza prawda.

  1. jakie ty masz dowody ze szczepienie jest dobre i pomaga, lub ze to, czym faszerują cie media dzien po dniu, nie jest klamstwam i obludą? Co dla ciebie jest dowodem, skoro doktor prowadzacy klinike i robiacy badania, twierdzi ze nieszczepione dzieci 30% mniej choruja?

   A wyniki mozesz sprawdzi tu:

   http://vactruth.com/2014/02/26/unvaccinated-children-healthier/

   Nawet sterowane media (twoje) podały takie informacje w celu wymuszenia częstszych szczepien:

   http://www.cbc.ca/news/health/flu-vaccine-paradox-adds-to-public-health-debate-1.2912790

   lub tu: http://www.reuters.com/article/2012/04/03/us-whoopingcough-idUSBRE8320TM20120403

   Powiedz mi, co dla ciebie jest bardziej wiarygodne, to co ktos cos powie, czy dowody? Twoje dziecko – twoja sprawa, mam tylko nadzieje ze nie przyjdziesz tu kiedys i nie bedziesz plakac jak dziesiatki tysiecy rodzicow na swiecie, że dziecko umarlo po szczepieniu. zyj

   1. Czytam to i sie boje. Moje córeczka urodzila się zdrowa , po pierwszym szczepieniu w przeciągu kilku dni pojawil się guz przy uszku i w ciągu dwóch dni nastepne dwa. W szpitalu nikt nie wiedział co jest nie tak, maleńka była strasznie chora , na najsilniejszych antybiotykach , po sześciu tygodniach powiedzieli, ze ma bialaczke… bylo bardzo źle, ale my nie chcieliśmy wierzyc i wiazalismy ta silna reakcje ciala właśnie ze szczepieniem , cialo chcialo sie bronic i dlatego prosukowalo tyle białych krwinek , wszyscy doktorzy nasnignorowali. Ale coreczka byla silna , stan sie poprawial , po pół roku , bez chemioterapii białaczka „zniknela” . Cieszymy się, że już jest dobrze, ale wciąż mamy wątpliwości co do przyczyny choroby, diagnozy i dlaczego tak strasznie szybko i ciężko organizm zareagował na „cos” czego doktorzy nie mogli zidentyfikować a co naszym zdaniem było właśnie szczepionka…

 13. Ja pierdu, wystarczy tylko przeczytać chociażby te linki podane tutaj i to już daje do myślenia, a ta powyżej nie zrozumiała nawet słowa: „…wystarczy pomyśleć, co by było, jakby nikt nie szczepił…”. Gdybyś zadała sobie choć minimum trudu, nie zadawałabyś głupich pytań. Odpowiedz masz jak na dłoni. Wylała tylko swoje bidne wypociny, złość, zawiść, brak miłości i zrozumienia, problemy z mężem dziećmi i rodziną…. pewnie mozna by jeszcze długo wymieniać… Kobieto, i ty pracujesz w słuzbie zdowia. Boże uchowaj nas…. Ale pewnie zaszczepiona była… Cóż to wiele wyjaśnia, szare komórki w ilości nikłej :))))

 14. Mam 43 lata i trójkę dzieci. Zarówno ja, żona, dzieci były szczepione. Nasi znajomi, rówieśnicy są już niektórzy dziadkami i babciami. Dużo tego towarzystwa jest wokół nas. Myślę że jest nas w sumie z 50 osób. Jakoś się wszyscy razem trzymamy chodź ciężko nam się spotkać bo praca, dzieci, dom – życie.
  Tylko jedna rodzina nie szczepi swoich dzieci. My wszyscy dorośli chorujemy, nasze dzieci i wnuki tak samo. To dotyczy szczepionych i nie szczepionych. Odpukać, nikomu nic wielkiego się nie dzieje ale nie ma u nas nikogo z autyzmem ani z żadnymi chorobami przewlekłymi.
  Czy mamy fuksa?

  1. nie jeden by stwierdził ” GLUPI MA ZAWSZE SZCZĘŚCIE”. zatem biegnij do drewnianego kościoła modlić się do ojca dyrektora, Jahve czy JHS jak wolisz i co wolisz., bo masz obecnie za co dziękowac, jutro może być juz za późno…

   Ja kieruje się tym co pisze autorytet na skalę światową dr. Jaśkowski , w Tokyo noszą maseczki by nie infekować się chemitrails a w Pl to smiech, ja od kilku tyg. tez noszę.

   1. Polacy są bardzo prymitywni, co ludzie robią, to i oni; co tvn pokaże, to prawda. Kiedyś nie było szczepień, fluoryzacji i ludzie żyli dłużej i w zdrowiu. Jednak do dziś głupki wierzą, że byli prymitywni i że to egipcjanie wybudowali piramidy. Niedawno oglądałem na yt imbecyla, który twierdził, że to Napoleon z 200-oma inżynierami zbudował piramidy…, masakra. Im głębiej, tym ciemniej.

 15. A co z dziewczynką z Hiszpanii? Jej „yntelygentni” rodzice nie szczepili zarówno jej, jak i jej brata bodajże i dziewczynka zachorowała na błonicę. Gdyby rodzice szczepili dzieciaki od początku, mała nie musiałaby leżeć w szpitalu, tylko spędzić ten czas z rówieśnikami. Rodzice niepotrzebnie narazili ją na utratę zdrowia. Dobrze chociaż, że poszli do rozum do głowy. Sami przyznali, że dali się omamić antyszczepionkowcom i namawiają teraz, żeby szczepić dzieci.
  Moi rodzice, ja, masa moich i rodziców znajomych była szczepiona i NIKT autyzmu nie ma.
  Piszesz, że dziecko nie ma bariery krew-mózg. No to chyba tylko Ty nie masz, skoro takie durnoty wypisujesz.
  Szczepionki SĄ POTRZEBNE społeczeństwu, bo inaczej znowu wróciłby ciężkie choroby, a ludzie umieraliby. A tak można im zapobiec.

 16. Zaszczepiłam córkę tylko w szpitalu i to był błąd, nigdy więcej tego nie zrobię. Teraz na glowie nad karkiem ma guza (powiększony węzeł chłonny) każdy lekarz mówi że to po szczepieniu ale żaden głębiej się nie interesuje i nigdzie tego nie zgłasza. Ja również byłam szczepiona, niestety pamiętam tylko wzw i tężca, mam 27 lat choruje już parę dobrych lat niestety żaden lekarz nie wie co mi jest a ja ledwo stoję na nogach, chciała bym czerpać radość z wychowania dziecka ale każdy dzień jest dla mnie męką.

  1. to bardzo proste, oczyść organizm: z grzybów, wirusów, bakterii wówczas powróci twoja równowaga, ponieważ to one sa powodem wszystkich chorób. Najprostszy sposób jaki stosuję biorezonator nunczako śmieszna cena 300zł, mms-jim humble 30 euro, olej lniajy z polski od nowaka vis natura bez gmo, ponieważ gmo jest rakotwórcze, 120zł 4 butelki, potem wyciąg z czarnego orzecha, h20 tylko po osmozie wg. dr arona coldwella, na 4 l wody osmotycznej 2 łyżeczki soli himalajskiej bo inne są skazone chemitrails, jej pomodory zwoje, chleb piekę w panasoniku cooker, ziarna z rynku mam podobno bez gmo, od małorolnych kupiję, i orkiszowe, jaglaną kaszę także bez kukurydzy bo w Pl wszystko jest ziarno kukurydzy z gmo. Chodze na spacery z psami w maseczce chirurgicznej z 3m z membraną lepiej się oddycha, pije kwasną h20 z ogórków, jej dużo owoców, warzyw strączkowych, któe zawierają dużo chlorofilu, piję zioła i to żółte czasem zbieraz z rowów i dymie nim, które zabrania unia eyropejska…Czasami też jem olej z chudym twarogiem wg. dr. budwig-8łyżek na 200gr twarogu i miksuje ok 15 minut, wówczas enzymy się łatwiem tworza i niszczą komórki rakowe etc. Nie chodze do lekarza od czasu kiedy wyjechałem z Pl, i nie toleruję jude i brudasów. Zyję w stresie ale zdrowy.

 17. mile zaskoczona jestem blogiem tym. Fakt, że pisany standardowym językiem polskim, czyli wytykanie wad, win i przyczyn, ale ja paczam na szklankę do połowy pełną i cieszę się, że mając podejście podobne do powyższego, czyli będąc odpowiedzialną za siebie, nie jestem w tym paczaniu osamotniona 🙂

  1. Co do „wytykania wad, win i przyczyn”, to blog te „wady, winy i przyczyny” nie tyle „wytyka”, co raczej je po prostu ODBIJA. Parafrazując Stendhala, ten blog jest „jak zwierciadło przechadzające się po gościńcu: to odbija lazur nieba, to błoto przydrożnej kałuży”… 😉

   Cieszę się, że podobnie paczamy na ważne sprawy… 😉 Pozdrawiam ❤

 18. nie potrafię ze spokojem czytać komentarzy matek, które chwalą się iż zaszczepiły dziecko i nic mu nie jest! wow gratulacje. jaką wiedzę masz babo w temacie tego, co dzieje się w organizmie twojego dziecka? jakie zmiany zaszły lub jakie zajdą? nie wiesz tego i nigdy się nie dowiesz. szczepienie dzieci to zwykła przemoc i barbarzyństwo.

  1. Autor jest doktorem i psychiatrą w jednym, więc Tobie zalecam książki, które wyszczególnił, oraz otwarty umysł na wiedzę, nie tylko usta na peni..
   W ten sposób zrobisz karierę ustną nie osiągnięciami i pracami naukowymi, jak Dr J. Jaśkowski. Jako jedyny nie poleciał na wycieczki, gratisy i szkolenia od skorumpowanych firm farmakologicznych. Pisze prawdę, która przeraża, i dla prostych, zamknietych ludzi jest nie do przyjęcia, jak chemitrails – produkowana bomba biologiczna w israelu i syrii. Polecam Ci wiedze i otwarty umysł, obejrzyj:

   youtube:
   Geoinzynieria – cicha wojna – Jerzy Jaśkowski

   wówczas może się obudzisz, lub nadal będziesz wegetowała jak małpka kapucynka, po rozłupaniu mózgu celem konsumpcji przez murzyńskie plemiona…

 19. Byłam szczepiona, gdy jeszcze nie mówiono o szkodliwości szczepień. Możliwe, że byłabym zdrowsza bez tego. Zmagam się od lat z ciężką alergią. Nigdy nie zaszczepiłam się przeciwko grypie. Ostatnio chorowałam na nią 20 lat temu. Gdy zapytałam mojej lekarki, czy szczepi się, usłyszałam: Chyba zwariowałaś !!! Moi rodzice szczepili się co roku i zawsze po szczepieniu przechodzili ciężkie infekcje. Mój już dorosły syn również był szczepiony. Myślę, że mieliśmy szczęście. Nic się nie stało. Syn jednak również jest alergikiem. Gdy przyszła pora na „obowiązkowe” szczepienie przeciw gruźlicy, nie było to kilkukrotnie możliwe z powodu drobnych infekcji. Gdy w końcu mogłam go zaszczepić, okazało się, że szczepienie to zostało wycofane z kalendarza. Dało mi to do myślenia. Zajmując się zamówieniami publicznymi, trafiłam na ogłoszony przetarg na szczepionkę (nie pamiętam już jaką). Jedynym kryterium branym pod uwagę była CENA, a nie jakość!!! Tak jest skonstruowana ustawa o zamówieniach publicznych… I nasze zdrowie nikogo nie obchodzi. Jedynie zysk. A szpitale… masa ludzi umiera na sepsę. Trafiają tam z innych przyczyn, a ostateczną przyczyną jest brud, wyjałowienie organizmu z substancji odżywczych. Dotyczy to zwłaszcza ludzi starszych. Trzeba myśleć, starać się rozsądnie odżywiać, zachować higienę, nie szpikować się chemią (w tym lekami). Ja nie daję już farmacji zarabiać na sobie i swojej rodzinie.

  1. Brawo Aniu a czy trujesz rodzinę pastami z fluorem czy tak jak ja myjesz zęby bez fluoru kurkumą lub szcoteczką z woda a potem dezynfekujesz usta kwasem jabłkowym lub octem..? popatrz
   Toxyczne szczepienia jerzy jaśkowski
   oraz fluor dr. Jerzy Jaśkowski

 20. Moja naturopatka dowiedziała się, że w Indiach szczepili młode dziewczyny szczepionka HPV..teraz większość z nich teraz jest bezpłatna..to świadoma sterylizacja narodów.. Wiec matki macie zadanie aby pilnować, by nikt w Polskich szkołach nie zaprowadził kwasowo twoich córek do tych szczepień… Jak to wymyślili, że cały klasy są szczepione..Jak zapytałam moja siostra czy była szczepionka to mi odpowiedziała, że musiała z klasą iść do pielęgniarki i jw szczepili.. W głowie się nie mieści..

 21. Mądremu słowo wystarczy, a debilom i matce psychopatce ( młoda mama) książka nie starczy, dla nas możesz szczepić, sikać i przypałacowym nie obchodzisz nikogo wiec powodzenia pejsata mamusiu.

  1. Nie jestem psychopatką,każda matka chce dla swojego dziecka jak najlepiej,za to słowo mogę Ci sprawę zrobić w sądzie.Nie znasz mnie,więc nie oceniaj,każdy ma tu prawo napisać co myśli,mieć własną opinię.Odezwał się ktoś kto zdjęcia profilowego nie ma.

   1. „sprawę” o co o alimenty młoda mamusiu czy już przekwitła, nie możesz znaleźć tatusia to poszukaj w krajach muzułmańskich, tam tez maja zdjęcia profilowe. Ja się nie muszę pokazywać i manifestować wakacyjnej przygody,. Co do sprawy to się pospiesz bo niedługo przekwitniesz.
    Dobre czasy was dzieciaki otaczają, kiedyś w tym wieku to byś miała pojęcie o świecie i pas na…. teraz dzieci mają dzieci i wielkie wychowanie im serwują w postaci ” 3 w jednym”.
    W koszalinie się urodziłaś to bez trudu na ” sprawę nazbierasz”.
    Ps. to nie jest strona dla dzieci więc poszukaj yt- mój dziadek dał mi psa.

   2. Jestem pełnoletnia i jestem mądrzejsza od Was,mało wiecie a piszecie,bo chcecie być sławni.I po Ps.pisze się z dużej litery,analfabeto,każdy ma własne zdanie na temat szczepionek a jak ktoś nie napisze po Twojej myśli to zaraz każdego wyzywasz,rodzice nie nauczyli Cię kultury.Nie przekwitłam,bo jestem w drugiej ciąży.Mam dobrego prawnika,także uważaj co piszesz.

   3. Adwokata nazwa ” prawnik” przekwitła. Na koniec mogę Ci tylko zacytować słowa znanego Polaka i człowieka patryioty Z. Stonogi ” nie strasz bo sie posrasz..” I tym optymistycznym akcentem zapraszamy na szczepienia dziewczynko ; spełniona
    – wykształcona i pełna wartości za 1600 netto w markecie. Oj sorry bezrobotna , w ciąży 🙂 nr 2.

  2. Każda dobra matka która kocha swoje dziecko robi badania dziecku przed szczepieniem,nawet tuż po urodzeniu lekarz zabiera noworodka na badania CRP sprawdzić czy nie ma stanu zapalnego.

  3. Ty za to normalny/a jesteś..a wszyscy są psychopaci bo badają swoje dzieci przed szczepieniem.To jest troszczenie się o swoje dzieci a nie że jest się psychopatą.Nie pisz słów,których nie rozumiesz.

  4. Pilnuj siebie,a nie mnie,ja tylko napisałam własne zdanie,a zaraz mnie wyzywasz,że jestem psychopatką,napewno Twoi rodzice są psychopaci,że nie robili Ci badań ( CRP ) i zaszczepili Cię przeziębionego,bo są efekty tego.

  5. jeżeli jestes pewny swego, to dlaczego obrażasz kobiete/matkę mającą inne zdanie. Nie przysparza to wam zwolenników. O każdym mozna coś nieprzyjemnego powiedzieć, np o tobie -niedomyty polaczku.

   1. A dlaczego „polaczku” mammamia ?

    Czyzby jakis problem ?

    I skad Pan/ Pani wnioskuje o uzywaniu lub nie wody przez komentatora/ke do ktorego Pan/Pani insynuuje ?
    Nalezy zachowac elegancje w dyskusji, a odpowiadanie obelga na brak elegancji nie podniesie poziomu.
    Tym bardziej, ze Pan/ Pani obraza Caly Narod i wszystkie osoby na Swiecie, ktore maja polskie korzenie.

 22. Szkoda, że nie ma szczepień na głupotę ludzką. Bardzo by się przydała. Jeżeli kogoś nie przekonują argumenty, że wpompowuje się w maleńkie dzieci 16 szczepionek w pierwszych 18 miesiącach życia, w tym kilka skojarzonych i to w okresie, kiedy dziecko ma odporność po życiu płodowym i nie ma szans na zachorowanie na te wszystkie choroby, to o czym tu mówić? Jeśli kraje cywilizowane odchodzą masowo od przymusowych szczepień, albo szczepią dzieci dopiero
  po 24 miesiącu życia i to też na prośbę rodziców, bo uznają, że wcześniejsze szczepienia są niepotrzebne i szkodliwe, a o tym czy w ogóle szczepić dziecko decyduje rodzic – to o czym tu mówić? My Polacy to chyba po epoce pańszczyźnianej mamy to przekonanie, że „Pan każe, to sługa musi”. Tylko potem z chorym ciężko z powikłaniami poszczepiennymi dzieckiem – boryka się rodzic. Bo wszyscy inni mają to gdzieś. A renta socjalna to 600 zł. Nie mówię tego „z nieba” i ot, tak sobie. Zbyt poważny jest to temat. Mam sporą wiedzę w tej sprawie, ale nie chce mi się nią tutaj dzielić w obawie przed hejtem, którego już z tego między innymi tytułu doświadczyłam.

  1. Tutaj może każdy śmiało dzielić się swoją wiedzą.

   Polacy, dzielmy się swoją wiedzą i doświadczeniem, budźmy śpiących. A jest co robić, bo stan hipnozy narodowej jest porażający.

   Zasada jest prosta: konsekwentnie róbmy swoje, tzn. edukujmy. Opinie istot nieprzebudzonych są ich osobistą traumą.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s