sand

Kiedy i jak wynaleziono naród żydowski” – tytuł książki Shlomo Sanda prowokuje. Prowokuje, dodajmy, skutecznie. Dzieło profesora historii powszechnej uniwersytetu w Tel Awiwie przez dziewiętnaście tygodni znajdowało się na czele rankingu najlepiej sprzedających się książek w Izraelu. Przychylność czytelników była spora. Proporcjonalna do niechęci ze strony izraelskiego środowiska naukowego.

Nic dziwnego. Sand demaskuje oficjalną izraelską historiografię, jako służącą legitymizacji fundamentów ideologicznych, na których wzniesiono współczesny Izrael.

Oficjalna historia Żydów – propagowana przez izraelski system oświaty – mówi o narodzie, który przed dwoma tysiącami lat został wygnany ze swojej ziemi, aby w wyniku działalności ruchu syjonistycznego do niej powrócić.

Sand udowadnia, że po zburzeniu drugiej świątyni w Jerozolimie nie doszło do wygnania. Żydzi pozostali w Judei/Palestynie, aby na przestrzeni lat częściowo przyjąć chrześcijaństwo lub islam.

SAND

Sand obala również pogląd, jakoby judaizm nie praktykował prozelityzmu. W oparciu o twórczość Horacego, Juwenalisa czy Celsusa pokazuje, że przechodzenie na judaizm było popularne w samym Rzymie. Doskonałym argumentem są też chronologicznie wcześniejsze czasy Machabeuszy, którzy nawracali na judaizm podbite ludy. W ten sposób rozbija etnocentryczną narrację jedności wiary, krwi i ziemi.

Jednym z najbardziej wartościowych fragmentów książki jest ten dotyczący „zapomnianych królestw”, w których religią wyznawaną był judaizm. Lista państw, których władcy i poddani przyjęli judaizm nie jest krótka: królestwo Himjarytów na terenie tzw. Arabii Szczęśliwej, państwo królowej Kahiny w Afryce Północnej, wreszcie najważniejsze z nich: imperium Chazarów, panujących nad gigantycznym obszarem Stepu Pontyjskiego.

sand, kiedy i jak wynaleziono

Dzisiejsza nauka nie ma wątpliwości, że Chazarowie nie są Semitami, lecz przyjęli judaizm.

Dzieje tego zapomnianego imperium budziły żywe zainteresowanie w środowiskach żydowskich… aż do powstania państwa Izrael. Jak stwierdza Sand, od 1951 roku do dzisiaj nie wydano żadnej pracy w języku hebrajskim poświęconej Chazarom. Ich państwo jest też tematem tabu w izraelskim systemie oświaty.

Na przykładzie Chazarów możemy prześledzić, jak bardzo oficjalna izraelska historiografia zaprzęgnięta jest do służby ideologii legitymującej istnienie Izraela w obecnej postaci.

Głęboko zakorzeniony strach przed atakiem na słuszność projektu syjonistycznego, gdyby okazało się, że żydowscy osadnicy nie są bezpośrednimi potomkami synów Izraela, został jeszcze spotęgowany obawą, że może to doprowadzić do ogólnego poddania w wątpliwość prawa do istnienia państwa Izrael

– pisze Sand. Temat Chazarów był obecny w historiografii zachodniej, szczególnie brytyjskiej. Spopularyzował go swoją powieścią „Trzynaste plemię” Arthur Koestler. Autor „Ciemności w południe” znany jest ze swojego rozczarowania do projektu komunistycznego. Wcześniej zdążył się rozczarować do syjonizmu. Do końca życia był jednak obrońcą prawa Izraela do istnienia i demaskatorem antysemityzmu. Tym większe musiało być jego zdziwienie, gdy ambasador Izraela w Wielkiej Brytanii oskarżył go o działanie antysemickie finansowane przez Palestyńczyków. Chociaż inne powieści Koestlera były poczytne w Izraelu, „Trzynaste plemię” zostało przetłumaczone na hebrajski po siedemnastu latach i nigdy nie było dostępne w obiegu księgarskim.

Sprawa Chazarów jest niezwykle istotna. Część historyków stawia bowiem tezę, że Żydzi z Europy Wschodniej są potomkami Chazarów, a nie Żydów niemieckich, którzy trafili nad Ren z Judei/Palestyny. Są więc potomkami mieszkańców stepu, którzy przyjęli judaizm we wczesnym średniowieczu, nie zaś potomkami rolników wygnanych z Judei/Palestyny po zburzeniu świątyni przez Tytusa. To zaś podważa etnocentryczną koncepcję narodu żydowskiego, który po dwóch tysiącach lat wraca do domu.

Sand stawia tezę, że Żydzi nie są narodem w nowoczesnym rozumieniu tego pojęcia. Podobnie jak nikt nie mówi o narodzie chrześcijańskim.

Autor stosuje bowiem definicję narodu, w myśl której jest to grupa mieszkająca na danym terytorium, gdzie rozwinęła się wspólna dla wszystkich kultura codzienna, począwszy od wspólnego języka po zwyczaje. Jego zdaniem realizacja projektu syjonistycznego stworzyła dwa nowe narody na Bliskim Wschodzie: izraelski i palestyński. Sand proponuje zerwanie z etnocentryczną wizją Izraela, w której prawodawstwo Izraela nadal zmusza do reagowania na potrzeby Żydów z całego świata, a nie Izraelczyków, działa na rzecz wydumanych potomków jakiegoś ethnos, a nie na rzecz jego mieszkańców. Jednocześnie autor broni prawa Izraela do istnienia. Jego argument jest prosty: dziecko narodzone z gwałtu również ma prawo do życia.

Kiedy i jak wynaleziono naród żydowski” to fascynująca wędrówka przez kilkadziesiąt wieków żydowskich dziejów. Sand rozpoczyna ją od uporządkowania stanu badań nad pradziejami Żydów przedstawionymi w Starym Testamencie. Następnie przechodzi do wspomnianych problemów wygnania, prozelityzmu i konwersji. W kolejnym rozdziale skupia się na żydowskich „zaginionych królestwach”. Całość podbudowana jest teoretycznymi rozważaniami nad koncepcją narodu, opisem najważniejszych dzieł żydowskiej historiografii (Graetz, Jost, Hess, Dubnow). Całość kończy rozdział o polityce tożsamościowej w Izraelu.

Ostatnie słowa zmuszają czytelnika do refleksji:

Skoro można próbować modyfikować w sposób tak radykalny wyobrażenia historyczne, to dlaczego nie zaplanować, z dużą dozą kreatywności, zupełnie innej przyszłości? Skoro przeszłość narodu wywodzi się głównie z onirycznego mitu, dlaczego nie zacząć zmieniać przyszłości, zanim zamieni się ona w koszmar?

*Shlomo Sand, Kiedy i jak wynaleziono naród żydowski, tłum. Hanna Zbonikowska-Bernatowicz, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2011, s. 434.

autor: Bartosz Machalica

źródło: http://lewica.pl/?id=25633&tytul=Bartosz-Machalica:-Wynalezienie-narodu-%BFydowskiego 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shlomo_Sand

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Invention_of_the_Jewish_People

15 myśli w temacie “Prof. Shlomo Sand obnaża kłamstwo założycielskie Izraela: Żydzi nie są Semitami, czyli narodem wybranym, a „antysemityzm” to technika globalnej manipulacji

  1. 1. poproszę o DOWODY na to że SAND pisząc książkę kieruje się wykonaniem zadania dezinformacji na zlecenie Watykanu.
   W przeciwnym razie uznam powyższą wypowiedź za godną jedynie Jezuity cwaniaczka.

   2. Dowody na to, że PoLACHY są potomkami Słowian to nasza CHLUBA i DUMA, a nie powód do wstydu. Po drugie Germanie to jedno ze słowiańskich plemion podbitych przez Cesarstwo Rzymskie, tak jak potem Polanie i reszta naszych rodów. Kolejna, trzecia sprawa to Katarzy. Gnostyczne kościoły chrześcijańskie przed przybyciem na nasze ziemie drapieżnych barbarzyńców z Rzymu to fakt bezsporny. Ostatnia ich twierdza ARKONA padła w XII wieku na północ od Berlina (również słowiańska osada).

   Kiedy Henryk Lew postanowił ich zniszczyć wywiesili na mury swoje czerwone, katarskie krzyże, aby pokazać, że są ochrzczeni. W odpowiedzi Henryk nabił ich na pale i został świętym. Katarzy nie byli monolitycznym wyznaniem i łączyli w sobie gnozę z chrześcijaństwem. Często łączyli się we wspólne związki jak w czasach Albingensów, czyli świętych z Lyonu, których często myli się z Katarami właśnie. Przyłączali się do nich również Franciszkanie wierni regule świętego Franciszka z Assyżu, który wystąpił z Kościoła Rzymskiego jako odstępczego Babilonu.

   Z takiej historii Panie niewiadomo kto JESTEŚMY DUMNI. Ja SŁAWIANIN, potomek SŁAWIAN LECHITÓW – PoLACH szczycę się tym, bowiem to oni synowie Boskiego Oceanu Świadomości są dziedzicami jego cech i atrybutów. To właśnie ich mądrość WEDAMI zwaną Jeszua próbował zanieść plemieniu wężowemu który w świątyni Jerozolimskiej czcił Molocha i składał mu ofiary z dzieci, co część ich synów czyni do dziś, zarówno w Synagodze co Bazylice św. Piotra i na najwyższych stanowiskach elit.

   I powiem Ci więcej ucinając ewentualny bełkot o rasizmie (co głosi dziś synagoga szatana uważając siebie za wybrane „PLEMIĘ” do panowania nad „bestiami” za jakie uważa goyów:
   – Być Sławianinem to nie żadna sygnatura GENU fizycznego – bo ten dawno został schybrydyzowany i uszkodzony (tak samo jak nie istnieje coś takiego jak „gen żydowski” – nie ma takiej rasy!).
   – Być Sławianinem to sygnatura boskiej DUSZY, która inkarnowała w ciało i charakteryzuje się cechami swojej MACIERZY (matrycy) – miłość, pokój, waleczność, empatia, szacunek do innych istot boskich.

   Tego nie posiada żadne „państwo”, żadna grupa etniczna, żaden „naród” określony „narodem” poprzez media i naukę głównego, zakłamanego nurtu.

   SŁAWIANIE to RÓD w naRODZIE. To grupa mająca te same cechy, stanowiąca JEDNOŚĆ ze sobą jako rodzeństwem i z Boskością jako swoją macierzą, ojczyzną i źródłem z którego wyszli.

   A więc Panie Frederick Litwar czekam na Pańską rzetelną, opartą na wiedzy i faktach odpowiedź, a nie zwykły, propagandowy bełkot. Pozdrawiam

   1. O co się kłócą mężczyźni?
    Kto waleczniejszy, lepszego pochodzenia, bardziej boskiej duszy itd?
    Same banialuki potrzebne ludziom do życia jak dziura ZAMIAST mostu !!!

   2. Chazarzy, którzy zwą siebie żydami, bo przyjęli judaistyczną religię Talmudu, czyli religię krwiożerczości, nie są ludźmi, gdyż nie posiadaja Duszy Źródła Wszechrzeczy, są stworami Szatana.

    Gdyby byli dziećmi Źródła Światłości, to nie czyniliby tyle zła i cierpienia.
    To oni są największą zarazą tej Przepięknej Błękitnej Planety, naszej Matki Ziemi.

    Dobrze, że nadszedł KRES ich bytności tu na Ziemi, bo zostaną zutylizowani napływającymi wysokimi ENERGIAMI ŚWIATŁA ŹRÓDŁA, gdyż oni są posiadaczami tylko najniższej wibracji ENERGII.

    Nowa, piękna, zdrowa i radosna Ziemia jest w Nas Iskrach Źródła Wszechrzeczy i o tym pamiętajmy w każdym momencie NASZEGO ŻYCIA TU I TERAZ, a nic Nam się nie STANIE. 💞

 1. DZIEKUJE ZA ATRYKUL – BEZ KLAMLIWYCH I PRZEWROTNYCH INSYNUACJI.
  Szkoda tylko, ze niema w nim nawet wzmianki – dlaczego dopuszczono sie takiego czynu – oklamywania calego swiata.

  .https://youtu.be/wozV9eoiVMs

  .https://youtu.be/TqFzvUUdsXo

  https://wirtualnapolonia.com/2014/08/18/dyrektor-muzeum-auschwitz-przyznal-ze-komora-gazowa-zostala-sfabrykowana/commet-page-1

  CO SIE UKRYWA:

  .https://youtu.be/YxW_DPPgawl – „Oboz Koncentracyjny dla dzieci.” POLSKICH DZIECI,ktorymi opiekowali sie glownie zydzi w Gettcie Lodzkim.

  .https://youtu.be/jRtL9okUQZM „Lodzkie PIEKLO”-wspomnienie zamordowanych…

  .https://youtu.be/od0E9pbj0kE „Dzieciecy oboz na Przemyslowej.” w ktorym ze wzgl.na poprawnosc polityczna – nic sie nie wspomina o JUGENDRATACH I POLICJI ZYDOWSKIEJ – skladajacej sie rowniez z ZYDOWSKICH KOBIET, KTORE BYLY GORSZE OD SS,
  … dzieci najbardziej ich sie baly…

  Warto kupic ksiazke ALEKSANDRA SZUMANSKIEGO
  pt. „Mord Polskich dzieci w Lodzkim Gettcie.”, ktora gdy sie czyta – to nie mozna nie plakac – lzy same zalewaja oczy…
  Najlepszym dowodem zydowskiej dzialalnosci w Lodzkim Gettcie jest ich wlasne tuszowanie sladow w tej sprawie i spisanie falszywych zeznan swiadkow i relacji przez
  ZYDOWSKI INSTYTUT HISTORYCZNY, jak rowniez to, ze zydowskich sprawcow tych mordow chroniono osobiscie – tak jak np. EUGENIE GENOWEFE POHL wczesniej Pol – prawdziwe nazwisko
  WROBLEWSKA ur. 1924 r.w Ozorkowie k.Lodzi, ktorej udalo sie dopiero wytoczyc proces po 20-latach – po ktorym mimo wszystko otrzymala wyrok 25 lat wiezienia…
  wczesniej do tego wyroku pracowala jako OPIEKUNKA DO DZIECI W PRZEDSZKOLU – nastepnie jako jego SZEFOWA!

  Kazdy Polak – jezeli jest POLAKIEM – powinien znac historie pomordowanych swoich malych braci… dzieci, ktore tam byly w wieku od 2 do 16 lat – umarly tam w meczarniach – nikomu niepotrzebne – na darmo!

  CO SIE PLANUJE TERAZ:

  .https:/youtu.be/MV0zY_795qg … gdy zapalil sie grunt pod nogami…

  .https://youtu.be/x_3YgdZ7DyY

  .https://youtu.be/7zPdd1adl-A

  NADZIEJA DLA POLSKI:

  .https://youtu.be/3rY9INIqHR0

  .https://youtu.be/5ffs_kLR-p8 – UKARAC – nie wynagradzac!

  .https://youtu.be/8A4iisgE9Vo „Ks. Natanek – Uczyncie Chrystusa Krolem Polski”

  a jak nie zechcecie – to pozostanie wam juz tylko to:

  .https://youtu.be/fb_I24Hz-0Q „Juz sa. Tysiace maszeruja przez ulice w jednym z Polskich miast”.

  ALBO – ALBO ! ! !

  .https://youtu.be/Kciet4RcqBw

  „JESTES KROLEM!”

 2. Wg Biblii NARÓD WYBRANY NA WYŁĄCZNIE BOGU POSŁUSZNY – bo po to Bóg wybrał jego twórców: Abrama i Saraj – to ich potomkowie i wszyscy innego pochodzenia przez nich obrzezaniem włączeni.
  Zastanawiam się, po co Żydzi chwalą się istnieniem swoich 12 pokoleń, skoro Bóg obiecał 12 pokoleń potomkom Ismaela, a nie Izaaka.
  Po co komu ta dwunastka?

 3. Niedawno zaczelam czytac dzieje stosunkow rosyjsko-zydowskich Aleksandra Solzenicyna nakreslone w dziele pod tytulem „Dwiescie lat razem”. Oczywiscie siedzac w ogrodku na krzesle i bosymi stopami dotykajac ziemi. Autor koncentruje sie przede wszystkim na okresie po 1772 roku, ale opisuje rowniez poczatki obecnosci Chazarow vel Zydow na Rusi. Niestety. Ta czesc jest opisana mgliscie. Czesc faktow jest powszechnie znana.

  1. W 137 n.e. po stlumieniu powstania Bar-Kochby (132-135), cesarz Hadrian przesiedlil zydowskich jencow na Krym.

  2. Za pierwszy konflikt rosyjsko-zydowski uwaza sie wojne Rusi Kijowskiej z Chazarami. Chazarowie, ktorzy przeszli na judaizm, byli Turkami. Ich wodzami jednak byli Izraelici.

  3. Stolica chazarskiego kaganatu bylo miasto Itil (724 n.e.). Wedlug JD Bruckusa zostalo zalozone przez perskich Zydow, ktorzy dostali sie nad dolna Wolge przez Przesmyk Derbencki.

  4. Plemienni wodzowie poganskich Turko-Chazarow nie chcac podlegac ani kalifowi bagdadzkiemu, ani cesarzowi bizantyjskiemu w 732 n.e. przyjeli wraz ze swoim plemieniem judaizm.

  5. W roku 933 kniaz Igor zajal krymski Kercz, a jego syn Swiatoslaw – Pridonie. W 969 Rusini wladali juz calym powolzem z Itilem wlacznie. Chazarow dobil Tamerlan.

  6. Ostatnimi Chazarami byli Kumycy z Kaukazu; na Krymie utworzyli z Polowcami grupe Tatarow krymskich, jednakze Karaimi i krymscy Zydzi nie przeszli na islam.

  7. Wedlug Garkawiego od IX do XVII w jezykiem potocznym Zydow „rusinskich” byl jezyk slowianski („jezyk slowianski” – takiego okreslenia uzywa autor);

  8. Wschodnioeuropejscy zydzi dostali sie do Polski uciekajac przed pogromami Chmielnickiego. Od tamtejszej zydowskiej spolecznosci przejeli jezyk jidysz.

  1. 9. W 933 roku ksiaze Igor osiedlil w Kijowie w dzielnicy zwanej Kozary (Chazary) pierwszych zydowskich jencow z Krymu (Kercz), ale juz wczesniej, bo na przelomie IX-X w odnotowano w tym miescie „obecnosc administracji chazarskiej i garnizonu”. Dzielnica rozrastala sie. Zydzi doczekali sie nawet Bramy Zydowskiej.

   10. W X w, gdy Wlodzimierz zastanawial sie nad wyborem „nowej wiary dla Rusinow”, lokalna spolecznosc zydowska probowala go naklonic do przejscia na judaizm. Wlodzimierz wybral jednak chrzescijanstwo. Po chrzcie Rusi, chrzescijanstwo przyjela takze czesc kijowskich zydow. Z neofitow wywodzil sie Łuka Żydiata, jeden z pierwszych biskupow chrzescijanskich.

   11. XI wiek, to okres przywilejow i preznej dzialalnosci handlowej Zydow kijowskich pod protekcja Swiatopelka

   12. W 1113 roku, po smierci Swiatopelka w Kijowie wybuchl bunt przeciwko Zydom zakonczony rabowaniem mienia zydowskiego. Prawdopodobnym powodem pogromu byla lichwa (do 50% rocznie).
   „A gdy pojawil sie [Wlodzimierz Monomach] kijowianie blagali go o nadzor nad Zydami, gdyz odebrali oni cale rzemioslo chrzescijanom i za Swiatopelka mieli wielka swobode i wladze. […] Wielu tez skusili swoja religia”. Ostatecznie za Wlodzimierza uchwalono prawo o ograniczeniu oprocentowania i dolaczono do Statutu [Prawdy] Jaroslawowiczow.

   13. Za czasow ksiecia Andrzeja Bogolubskiego w Dagestanie rzadzil zydowski kniaz

   1. 14. Wraz z najazdem tatarskim [1239 r] skonczyla sie ozywiona dzialalnosc handlowa na Rusi Kijowskiej. Z tego tez okresu notuje sie pierwsza fale uciekinierow zydowskich do Polski.

    15. Podczas najazdow tatarskich osady zydowskie na Wolyniu i w Galicji prawie nie ucierpialy

    16. W XIII wladcy kijowscy z powrotem zaprosili Zydow do Kijowa. Kijow znajduje sie pod zwierzchnictwem tatarskim. Zydzi dostali takie same przywileje i swobody, jakie przyslugiwaly im w innych posiadlosciach tatarskich. W zwiazku z tym „Zydzi budzili w mieszczanach nienawisc […] Dzialo sie tak i w miastach polnocnej Rosji, gdzie pod tatarskim panowaniem otworzyla sie droga dla wielu kupcow muzulmanskich, chazarskich oraz chiwanskich […]. Ludzie ci odkupywali od Tatarow danine zlozona przez naszych wladcow, pobierali od ubogich ludzi zawyzony procent , a w przypadku zaleglosci platniczych oglaszali swoich dluznikow swoimi niewolnikami i wiezili ich”. W dokumentach z XV w wymienia sie Zydow kijowskich jako poborcow podatkowych.

    To tyle, bo kartek zabraknie.

   2. Wreszcie NADSZEDŁ CZAS ŚWIATŁOŚCI ŹRÓDŁA WSZECHRZECZY i chazarskie Hybrydy wcielone w ludzkie ciała zostają UNICESTWIANE, co mnie bardzo cieszy.

    „Rothschildowie byli Żydami aszkenazyjskimi, Chazarami, „są oni prawdopodobnie najbardziej wpływowymi Nefilim Hostami Wspólnej Ery” – powiedział Sangar – „Rothschildowie i ich chazarska mafia zdobyli przyczółek w prawie każdym kraju od połowy XVII wieku”.

    Patriarchą bankierskiej dynastii Rothschildów jest Mayer Amschel Rothschild. Współpracował on z Adamem Weishauptem, który założył zakon Iluminatów. Rothschild i Weishaupt wspólnie opracowali siedmiokrotny plan dominacji nad światem:The patriarch for the Rothschild banking dynasty is Mayer Amschel Rothschild. He partnered with Adam Weishaupt who instituted the order of the Illuminati.

    Zlikwidować wszystkie rządy krajowe
    Zniesienie wszelkiej własności prywatnej
    Zniesienie dziedziczenia
    Zniszczyć patriotyzm
    Zniszczyć chrześcijaństwo
    Zniszczyć komórkę rodzinną
    Stworzyć jeden rząd światowy lub nowy porządek świata

    Ten plan stał się niebieskim drukiem do realizacji agendy nefilimów, jak twierdzi Sanger, został on opracowany co najmniej przez Rothschilda i Weishaupta w 1776 roku. Jest to zasadniczo podręcznik kolorowej rewolucji – zniszczyć historię, zniszczyć rodzinę. Jest to również Światowe Forum Ekonomiczne z domieszką komunizmu.

    Sanger powiedziała, że Rothschildowie byli skarbnikami Watykanu, więc to wszystko się łączy.”

    CD na http://tamar102a.blogspot.com/2022/04/chazaria-dynastia-rothschildow-nowy.html?m=1

 4. Droga Aniu – takie były zamierzenia /Agenda 2030/, ale na szczęście to już nieaktualne. Jeszcze co nieco próbują, ale próżne ich wysiłki.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s