Alternews 8.01.2015 r. Zamach na dziennikarzy w Paryżu — wersja inside job coraz bardziej prawdopodobna…

Prowadzi Janusz Zagórski.

Reklamy