Lublin protestuje przeciwko wizycie w Polsce prezydenta Ukrainy

porosz

W najbliższy czwartek planowana jest wizyta prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki w Polsce. Jednym z punktów wizyty ma być odsłonięcie w Lublinie monumentu upamiętniającego wielki głód na Ukrainie. Przeciwko wizycie protestuje m.in. Obóz Wielkiej Polski, a jego członkowie zapowiadają demonstracje.

Organizator akcji w krótkim uzasadnieniu protestu pisze: Nie chcemy wizyty głowy państwa, które gloryfikuje morderców naszych przodków. Mowa oczywiście o tym, że Poroszenko nazwał członków zbrodniczej organizacji UPA, mordującej Polaków, „bohaterami”. Teraz ma zjawić się w Lublinie i odsłonić pomnik upamiętniający wydarzenie wielkiego głodu.

Pikiety planowane są w dwóch miejscach ze względu na to, iż prezydent Ukrainy będzie w wielu miejscach. Jedna z nich rozpocznie się o godzinie 10 przed Lubelskim Urzędem Wojewódzkim przy ulicy Spokojnej 4, gdzie Poroszenko ma spotkać się z wojewodą.

Spokojna 4
Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4

Na koniec protestu uczestnicy zapowiadają przejście pod Krzyż Wołyński, gdzie nastąpi złożenie wieńców i zapalenie zniczy ofiarom banderowców. Organizator pyta retorycznie: Czy prezydent Poroszenko uda się tam z nami?

Drugie miejsce to Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie przy ul. 3 Maja 14. Tam uczestnicy, z którymi będą m.in. przedstawiciele zamojskiego Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków pomordowanych na Wołyniu, spotkają się również o godzinie 10.

Konsulat Generalny Ukrainy. Lublin, ul. 3 Maja 14
Konsulat Generalny Ukrainy. Lublin, ul. 3 Maja 14

Organizatorzy zapowiadają, że w czasie protestu wołać będą o: prawdę historyczną w relacjach polsko-ukraińskich, pamięć o ofiarach ludobójstwa UPA na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej i upamiętnienie wszystkich miejsc pochówku, symetrię w traktowaniu Polaków na dzisiejszej Ukrainie w takim samym stopniu jak Ukraińców w Polsce. Zgromadzenie ma zakończyć się elementem happeningu, a następnie uczestnicy również planują przejść pod Krzyż Wołyński, by oddać hołd pomordowanym Polakom.

Link do akcji:

Parezja.pl

Reklama

Co się stało z Polakami, że niewolnicze życie w państwie policyjnym nazywają wolnością i demokracją?

stocznia strajk 1980

W ciągu 25 lat działania w Polsce tzw. „demokracji parlamentarnej” i systemu gospodarczego zwanego kapitalizmem jedyne, co osiągnęliśmy, to stworzenie państwa nieprzyjaznego jego obywatelom, a więc z punktu widzenia logiki po prostu niepotrzebnego.

Banda politykierów, która dosiadła polskiego sejmu 25 lat temu, na mocy fałszywki Okrągłego Stołu, i ujeżdża go nieustannie jak przysłowiową „łysą kobyłę”, kompletnie wypaczyła i zdeformowała nie tylko ideę Rewolucji 1980 roku, ale w ogóle zasady współżycia społecznego.

Z posiadanych za czasów PRL dóbr społecznych oraz tych, o których poszanowanie robotnicy i intelektualiści polscy apelowali w słynnych „21 Postulatach Gdańskich” Solidarności, takich jak:

– bezpłatne usługi medyczne powszechnie dostępne,

– bezpłatny i powszechny dostęp do nauki i wykształcenia,

– system wytwórczy w gospodarce tworzący dobra użyteczne i miejsca pracy gwarantujące każdemu obywatelowi bezpieczeństwo i pełny udział w życiu społecznym i kulturalnym,

– powszechnie dostępna zdrowa żywność, w dostatecznej ilości w obrocie towarowym, oparta na tradycyjnym rolnictwie polskim i jego starych, zdrowych recepturach,

– bezpieczeństwo emerytalne i ubezpieczeniowe ludzi wyeksploatowanych długoletnią pracą (starych, chorych przewlekle i niepełnosprawnych),

– stworzenie systemu powszechnie dostępnego budownictwa mieszkaniowego i warunków dla rozwoju rodziny,

– stworzenie pola publicznego do wolności myśli i wypowiedzi,

doszliśmy do przeciwieństw i zaprzeczeń tychże osiągnięć i postulatów w każdej możliwej dziedzinie życia w Polsce.

21 postulatów wypisanych na drewnianych tablicach na bramie stoczni. Gdańsk, Sierpień 1980 r.
21 postulatów wypisanych na drewnianych tablicach na bramie stoczni. Gdańsk, Sierpień 1980 r.

Na przykład PRL-owski system opieki medycznej działał z zachowaniem elementarnej odpowiedzialności lekarzy za wyniki terapii. Obecnie zaś doszliśmy do systemu niewydolnego, do zaprzeczenia idei lecznictwa w ogóle. Podobne wnioski jak w opisie tzw. postępu w medycynie można wyciągnąć dosłownie we wszystkich dziedzinach wspólnoty zwanej państwem polskim.

policja

Żyjemy w państwie policyjnym, w którym manipulacja i propaganda w miejsce rzetelności i informacji stały się narzędziami społecznego i politycznego zniewolenia obywateli. Państwo zamiast stać się OBYWATELSKIE, co leżało u podłoża rewolucji Sierpnia 1980 roku, stało się państwem wąskiej elity.

Jak na tzw. Zachodzie Europy rządzi „technokracja”, tak w Polsce 2014 roku, w której technologia i wszelka działalność na polu nauki znajduje się w ciężkim kryzysie i zaniku, rządzi banda „pasożytów” i „pośredników”, którzy nie tworzą żadnych dóbr, a jedynie wysysają soki z obywateli i producentów.

Polakami rządzi Biurokracja i Grupa Politykierów, których nadrzędnym celem jest urządzenie sobie i swoim rodzinom wygodnego życia kosztem innych, albo osiągniecie tzw. kariery europejskiej, czyli zaprzedanie się Europejskiemu i Światowemu Diabelstwu – Banksteryzmowi. Owi Biurokraci i Politykierzy tworzą w Polsce jawnie anty-obywatelskie struktury i system policyjny, który ma zniewolić Polaków, czyniąc z nich niewolników pracujących dla Systemu Pan–Niewolnik do upadłego, aż do przedwczesnej śmierci z wyeksploatowania.

Przypomina to żywcem Średniowiecze, razem z jego feudalnym niewolnictwem chłopstwa. W tę niewolniczą klasę zamieniono dzisiaj 99% społeczeństwa, a 1% stał się Właścicielami Niewolników.

polacy

Nic dziwnego zatem, że Społeczeństwo, zepchnięte tymi manipulacjami zadowolonych z siebie Sprzedawczyków Polski, Siewców Niezgody i Zamętu, Kreatorów Podziałów Wewnętrznych, Piewców Kłamstwa, Geszefciarzy i Reklamiarzy Cudzych Interesów w naszym kraju, znalazłszy się na krawędzi życia i śmierci, w tak niebezpiecznym dla zdrowia i życia „środowisku” organizuje się w obronne struktury. Niestety w orbicie tychże Środowisk Niewolących Obywateli znajduje się także dotychczasowa ostoja duchowa Polaków – Kościół Katolicki.

Watykański kartel jest immanentną częścią mafijnego Układu III RP
Watykański kartel od lat jest wielopoziomowo powiązany z Układem III RP

Kościół wprost wspiera tenże „porządek”. Przykładem może być popieranie przez Kartel Watykański bestialstwa pod nazwą „rytualnego uboju zwierząt” czy popieranie przez polski kler idei „posłuszeństwa” tzw. „państwu prawa”, czyli obojętność Kościoła wobec ewidentnego bezprawia szerzącego się w Polsce.

Zbliża się 24 grudnia, Dzień Przesilenia, kiedy Siły Ciemności stracą oparcie dla ofensywy, jaką obserwujemy na różnych polach od 20 czerwca, ze szczególnym nasileniem w drugiej połowie 2014 roku. Atakowi Sił Ciemności poddana została cała Słowiańska Rodzina Narodów. Także Brać Zrzeszenia Słowian w Polsce.

Wszyscy, którzy mieli i mają być może jeszcze nadzieję na wrogie przejęcie duchowego i fizycznego zarządu Zrzeszenia Słowian, przeżyją wielkie rozczarowanie.

Nigdy nie dopuścimy do wypaczenia idei Wolnych Ludzi i idei Wolnej Słowiańszczyzny oraz Wolnej Polski, również wolnej od pasożytów mentalnych i pośredników duchowych w samym Zrzeszeniu Słowian czy w naszych mediach; telewizjach, portalach, czasopismach lub wydawnictwach. Tego rodzaju próby zawładnięcia bądź podzielenia naszego środowiska i naszych organizacji pozostaną na zawsze bezowocne. Selekcja jest samoistna, gdyż jest dziełem Wielkiej Zmiany i Świadomości Nieskończonej. Jest doskonała. Żadne siły nie mają takiej mocy, aby ten proces zakłócić lub zniekształcić! Z tej ciężkiej próby wychodzimy, jak zawsze, zwycięsko, a więc jeszcze mocniejsi, niż byliśmy! […]

Czesław Białczyński

Całość czytaj na:

Bialczynski.wordpress.com

karaczun