vaccine

Kontynuując analizę pisma pana mgr Cezarego Rzemka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, nie sposób pominąć sprawy najważniejszej w funkcjonowaniu instytucji państwowych. Pisma urzędowe są dokumentem. Jeżeli w dokumencie podaje się nieprawdę, to jest już sprawa karna. Trudno nawet przypuszczać, by w Ministerstwie nie było prawników, znających obowiązujące w POlsce przepisy. Jeżeli więc takie „niedopatrzenie” wyszło z urzędu, to znaczy, że popełniono je świadomie. Przecież nie sposób zakładać, że pracują tam same nieuki.

Poświadczenie nieprawdy – przestępstwo z art. 271 Kodeksu Karnego.

§ 1. „Funkcjonariusz publiczny, lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Uzasadnienie

Pan Minister podpisał się pod tekstem, który już na pierwszej stronie [ostatni akapit] stwierdza, że opierając się na art. 68 ust.4 konstytucji Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku:

Władze publiczne są zobowiązane do zwalczania chorób epidemicznych, w tym zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Szerzenie się epidemiczne zakażenia i choroby zakaźne były w przeszłości powodem wysokiej śmiertelności i chorobowości, a także powodowały straty społeczne i ekonomiczne. Zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych oraz chorób o charakterze społecznym jest możliwe dzięki racjonalnym działaniom w obszarze zdrowia publicznego, podejmowanego przez organ i instytucje państwa” i dalej w tym samych duchu. „Egzekwowanie obowiązku poddawania się szczepieniom w odniesieniu do tych szczepień ochronnych, które są obowiązkowe oraz zapewnienie bezpieczeństwa realizacji szczepień ochronnych”.

Jest to wyjątkowe pomieszanie z poplątaniem, żargonem gazetowym pisane.

Po pierwsze, pomimo, że szczepienia w obecnej formie są stosowane od ponad 200 lat, nie jest znany żaden przypadek choroby zakaźnej, wyeliminowanej poprzez szczepienia. Wręcz przeciwnie. Ostatnie 200 lat dowodzą niezbicie, że epidemie występowały tylko w tych krajach, które bezmyślnie, z chęci zysku, stosowały przymus szczepień. Typowym przykładem jest tutaj Anglia, gdzie już w XIX wieku stosowano kary za uchylanie się od szczepień, a pomimo to właśnie Anglia miała największe liczby zmarłych z powodu epidemii, wywołanych szczepieniami.

To jest tragiczne, że obecnie poziom wiedzy fachowej w śród pracowników Ministerstwa jest poniżej poziomu średnich szkół medycznych. Jest jednoczenie dowodem bezpośrednim upadku oświaty w Polsce, w okresie ostatnich 40 lat.

Powołuję się tutaj na podręcznik, zatwierdzony dla medycznych studiów zawodowych pielęgniarstwa, pismem Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej nr NP-51/31/73 z dnia 22 VIII 1973 roku, czyli jeszcze 40 lat temu pracownicy Ministerstwa zdrowia coś o zdrowiu wiedzieli.

Podręcznik ten był wydany przez Państwowe [jeszcze wtedy] Zakłady Wydawnictw Lekarskich. Wydawnictwo to było wśród pracowników medycznych cenione za merytoryczność prezentowanych prac [w odróżnieniu od obecnych prywatnych wydawnictw, które są li tylko i wyłącznie tubami przemysłu farmaceutycznego, o czym świadczą liczne reklamy, zawarte w tych publikacjach].

Podręcznik nosił tytuł : PODSTAWY EPIDEMIOLOGII I KLINIKI CHORÓB ZAKAŹNYCH . Autorem był prof. Zbigniew Anusz.

Jest to jedyny w Polsce, rzetelnie wydany podręcznik chorób zakaźnych i epidemiologii, ponieważ pokazuje dane statystyczne odnośnie zachorowań na poszczególne choroby zakaźne i daty wprowadzenia szczepień. Wyraźnie widać, że brak jakiegokolwiek związku pomiędzy spadkiem zachorowań, a wprowadzeniem szczepień.

O wiele lepszym posunięciem, zamiast podpisywania się pod tego rodzaju pismem, byłoby i wznowienie tego podręcznika i zakupienie go dla wszystkich pracowników Ministerstwa i podległych mu placówek. Oraz przedłużenie zatrudnienia pracownikom po zdaniu egzaminu z zakresu tego podręcznika.

Pan Cezary Rzemek, jako ekonomista, mógłby się pochwalić znacznymi oszczędnościami w budżecie Ministerstwa i poprawą stanu zdrowia społeczeństwa.

Podkreślę, że pomimo olbrzymich pieniędzy wydawanych na reklamy szczepień, na liczną grupę żółtych dziennikarzy oraz na wprowadzanie przymusu szczepień, śmiertelność niemowląt jest największa wśród krajów wymuszających największą liczbę szczepionek.

Na pierwszym miejscu statystyk śmiertelności niemowląt są Stany Zjednoczone, z liczbą 26 szczepionek. Analiza 33 państw tzw. bogatych, wykazała jednoznacznie, że jest wysoka statystycznie korelacja, pomiędzy rosnącą liczbą dawek szczepionki, a zwiększoną śmiertelnością niemowląt [ r=0.992, p= 0.0009].

Wyraźnie widać, że ta podstawowa wiedza jest poza szarymi komórkami pracowników Ministerstwa. A może o to chodzi?

O tym, że szczepienia nie mają żadnego wpływu na zapobieganie chorobom zakaźnym, świadczą nawet poematy epickie, takie jak wszelkiego rodzaju publikacje o okrętach widmach z XIX wieku, kiedy to marynarka angielska wymuszała szczepienia wszelkich podróżnych, a wybuchające na statkach i okrętach epidemie ogałacały je z ludzi.

Podobnie słynna „epidemia grypy hiszpańskiej” [nazwa powstała w 1936 roku, czyli prawie 20 lat po epidemii] wybuchła i została przywleczona do Europy przez żołnierzy amerykańskich, przymusowo szczepionych w 1918 roku. Pierwszymi ofiarami tych dzielnych skądinąd chłopców były prostytutki w mieście portowym Bordeaux.

gardasil-gates-576x300

Najlepszym dowodem braku skuteczności szczepionek jest ostatnia afera znanego celebryty z Microsoftu, Billa Gatesa, który wciskając swoje szczepionki [obecnie zajmuje się także szczepieniami poprzez swoją fundację finansowaną dziesiątkami milionów i organizację – Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek, GAVI]. Pan Bill Gates, chcąc uszczęśliwić Hindusów, zafundował im w 2011 roku szczepienia przeciwko polio. W poprzednich latach na polio w Indiach chorowało rocznie ok. 250 dzieci. Po „rewelacyjnym” pomyśle pana Gatesa zachorowało ponad 47 500 dzieci [inne źródła podają, że ponad 61.500]. Przerażeni i zdesperowani rodzice zastrzelili kilku członków tych morderczych ekip i akcja na całe szczęście upadła. Ile na tym interesie zarobił pan B. Gates kroniki nie podają. Koszt produkcji jednej ampułki to 3-4 centy, a koszt sprzedaży do WHO to 2–2.5 dolara.

Reasumując, nie ma żadnych dowodów medycznych, ani naukowych, że szczepienia zahamowały rozwój chorób zakaźnych.

Tak więc podszywanie swoich tez i przykrywanie swojego postępowania artykułem Konstytucji, jest najzwyczajniej w świecie nadużyciem. Skoro bowiem brak jakichkolwiek danych liczbowych o skuteczności szczepień, to nie można dokonywać przeskoku logicznego, z artykułu mówiącego o zwalczaniu epidemii, do stosowania metod nie mających uzasadnienia naukowego.

W ten sam sposób można bowiem powiedzieć, że skoro hałas jest szkodliwy, to należy zlikwidować klaksony w samochodach.

Jedyne epidemie, jakie znamy dokładnie, to epidemie wywołane przez szczepionki. Jak przemysł farmaceutyczny fałszuje dane dotyczące szczepień, najlepiej świadczy sam fakt stawiania na piedestale Jennera, aptekarza jak twierdzą jedni, a lekarza drudzy, który zamordował szczepionką własne dziecko, ale otrzymał ówczesne 500 funtów nagrody, za rzekomo skuteczny lek, zamiast doktora Semmelweisa, który udowodnił związek umierania kobiet z brakiem mycia rąk przez lekarzy. Dr Semmelweis został potępiony przez ówczesne środowisko uniwersyteckie i zmarł w szpitalu psychiatrycznym. Generalnie ten prawdziwy dobroczyńca ludzkości jest współcześnie zupełnie zapomniany. Nie przyniósł żadnej korporacji dochodu.

Kolejne podanie nieprawdy, to cyt. „straty ekonomiczne spowodowane epidemiami” . Jeżeli epidemie były wynikiem szczepień, a takich przypadków są setki, to jak można wrzucać te ekonomiczne straty na karb epidemii, a nie zysków szczepień. Aby nie wgłębiać się w stare dzieje, podam najnowsze przykłady.

Jak wiadomo, DSM – V [ 2005 r.] upraszczając diagnozę, połączył wszystkie typy autyzmu w jedną diagnozę ASD, czyli „Autyzm i zaburzenia ze spektrum autyzmu”.

Otóż jak obliczono na podstawie danych Centrum Kontroli Chorób z Atlanty, koszt leczenia tego stanu chorobowego wynosi ponad 236 miliardów dolarów. Czyli w przeliczeniu na warunki polskie, są to ponad 10-letnie wydatki na NFZ. Obliczenia te odnoszą się do założenia, że tylko 40% chorych nie będzie mogło podjąć samodzielnej egzystencji. W przypadku 60% chorych, kwota ta wzrasta do 262 miliardów dolarów. Pomimo wyraźnej epidemii autyzmu, CDC wydaje miliony dolarów na zatuszowanie sprawy.

Przypomnę, że u dzieci nieszczepionych autyzm stwierdza sie w 1: 10 000 porodów, a u dzieci szczepionych autyzm występuje u chłopców w 1:56 porodów, u dziewcząt w 1: 88 porodów.

Oczywiście w Polsce nie publikuje się odpowiednich danych statystycznych. Po co ludek nad Wisłą ma coś kojarzyć.

Możemy natomiast przez analizę te dane sprowadzić do wielkości charakterystycznych dla Polski.

I tak, liczba mieszkańców USA TO 320 MILIONÓW, A POLSKI to ok. 38 milionów, czyli ok. 8-9 razy mniej.

Odpowiednio kwoty wydatkowane na leczenie autyzmu wynosiłyby około 30 – 35 miliardów dolarów. W USA stosuje się zdecydowanie więcej szczepionek, a więc należy odpowiednio podzielić tę kwotę. W dużym zaokrągleniu, na leczenie autyzmu musimy wydać około 15 do 17 miliardów dolarów. Jest to przy obecnym kursie od 45 do 54 miliardów złotych.

Jest to kwota porównywalna do tej, którą Rząd przeznacza na leczenie wszystkich chorych w całej Polsce. Budżet NFZ wynosi właśnie od 50-60 miliardów złotych.

Innymi słowy, Rząd wymuszając obowiązkowe szczepienia i zwalniając firmy farmaceutyczne z ponoszenia kosztów powikłań, obciąża budżet Polaków kwotą porównywalną z kosztami utrzymania całej służby zdrowia. Oczywiście, zdecydowaną większość tej kwoty płacą rodziny chorych. Brak bowiem jakiegokolwiek programu leczenia tych chorych, opłacanego centralnie. Jak to przedstawiłem w poprzedniej części, Ministerstwo, tak lubujące się w wymyślaniu rozmaitego rodzaju procedur, akurat w przypadku powikłań poszczepiennych nie wydało dyspozycji postępowania, czyli chociażby konieczności robienia badań takich jak CRP, EEG, czy badań immunologicznych.

Mówiąc językiem prostym, Ministerstwo wprowadzając przymus szczepień, wyprowadza z budżetu ponad 100 milionów złotych. Kilka razy więcej wyprowadzają samorządy, a koszty leczenia powikłań stanowią dodatkowy zysk tych samych koncernów farmaceutycznych. Te ponad 40 miliardów, to przecież między innymi koszty leczenia powikłań poszczepiennych, samego tylko ASD. A wiec kółko się kręci.

Nie myśl, Szanowny Czytelniku, że Rząd robi to bezinteresownie. Przecież od sprzedanych leków naliczany jest VAT. A VAT, to przecież nic innego, jak zysk rządu do podziału na… [wpisać właściwe wydatki, na przykład obiadki z ostatniej afery podsłuchowej].

Innymi słowy, z całego pisma wynika przekręt semantyczny, taki rodzaj swoistej socjotechniki.„Głupie ludki i tak się nie zorientują”. Pan Minister uważa, że zwalczanie chorób zakaźnych polega na sprzedaży szczepionek, a nie na higienie osobistej, czystej wodzie, karmieniu ludzi odpowiednią ilością białka, a nie chemią itd.

Starałem się tutaj podać przykłady, których jest o wiele więcej, że tok rozumowania pana Cezarego Rzemka absolutnie nie opiera się na nauce, a tylko na konfabulacjach marketingowych, związanych ze skokiem na kasę społeczną. Przecież Ministerstwo niczego nie wytwarza, a tylko i wyłącznie dzieli wg własnego widzimisię nasze, podatnika pieniądze.

Odrzucam z góry wszelkiego rodzaju dyrdymały sekty wakcynologicznej o nieudowodnieniu związku szczepień z autyzmem. Związek ten już dawno udowodniono. To, że biuletyny przemysłu farmaceutycznego przeznaczone dla lekarzy tego nie podały, o niczym nie świadczy. Podstawowa zasada medycyny bowiem brzmi: „Przede wszystkim nie szkodzić”.

Więc jeżeli zaistniało nawet minimalne podejrzenie o związku szczepień na przykład z autyzmem, to logika nakazuje wstrzymanie szczepień do czasu wyjaśnienia sprawy. Ani nasze, ani żadne inne ministerstwo takich badań nie zleca.

I sam musisz sobie, Szanowny Czytelniku, dopowiedzieć, dlaczego.

Dr Jerzy Jaśkowski

jj

jerzy.jaskowski@o2.pl

Czytaj również:

Reklama

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s