henry-kissinger-john-kerry-richard-lugar-2010-5-25-10-27-32Raport National Security Study Memorandum 200: konsekwencje przyrostu ludności na całym świecie dla bezpieczeństwa USA oraz globalna analiza (NSSM200) ,autorem projektu jest Henry Kissinger przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych, żydowski internacjonalista, doradca prezydentów USA, członek Bilderberg i Komisji Trójstronnej, jeden z głównych ideologów NWO oraz laureat… Pokojowej Nagrody Nobla.

130502_kissinger_clinton_ap

DC: OBAMA WITH FORMER SECRETARIES OF STATE & DEFENSEProjekt MSSM200 został przyjęty jako oficjalna polityka USA przez prezydenta Geralda Forda w listopadzie 1975 roku. Projekt został odtajniony 7 marca 1989 roku.

Vladimir Putin,  Henry KissingerPełna treść raportu w formacie PDF na stronie rządowej USA: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PCAAB500.pdf

Dokument z archiwów rządowych dotyczący depopulacji na stronie biblioteki narodowej USA: http://www.nixonlibrary.gov/virtuallibrary/documents/nssm/nssm_200.pdf

Raport na stronie organizacji pozarządowej: http://www.population-security.org/28-APP2.html

Kilka cytatów z raportu Kissingera odnośnie stosowania aborcji jako skutecznego środka depopulacji:

– Żaden kraj nie zmniejszy wzrostu populacji bez uciekania się do aborcji [strona 182];

– Aborcja, legalna i nielegalna stała się najbardziej rozpowszechnioną metodą kontroli płodności w dzisiejszym świecie [strona 183];

– Prowadzenie badań w zakresie: 1) trwałe i wszechobecne rodzaje aborcji; 2) powszechny brak techniki bezpiecznej aborcji… [strona 185].

W raporcie znajdziemy również zalecenia odnośnie zarządzania minerałami, paliwami, wodą oraz jedzeniem w odniesieniu do największego problemu, jakim jest według raportu nadmierny przyrost populacji na świecie.

Wyludnienie powinno być priorytetem polityki zagranicznej wobec trzeciego świata, ponieważ gospodarka USA będzie wymagała dużej i rosnącej ilości minerałów z zagranicy, zwłaszcza z krajów mniej rozwiniętych.

Coronation_of_King_George_VI1-300x159

quote_henry_kissinger__depopulationPlan ograniczenia globalnej populacji Kissingera jest kontynuacją Royal Commission on Population, powołaną przez Króla Anglii Jerzego VI w 1944 roku. Archiwalne dokumenty z Brytyjskiej Komisji Populacji dotyczące eugeniki oraz depopulacji możemy odnaleźć na rządowej stronie Narodowego Muzeum Medycyny w USA.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2986287/

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_VI_Windsor

Woda to produkt nie dla wszystkich

imagesS3AQZA6E-300x150Peter Brabeck-Letmathe – przewodniczący rady nadzorczej największego koncernu spożywczego na świecie Nestlé podczas swojego występu na Uniwersytecie w Fryburgu w 2009 r. oraz kilkukrotnie podczas udzielonych wywiadów stwierdza, że woda musi być sprywatyzowana, czyli być w rękach koncernów. Pod koniec wywiadu wideo pokazuje na monitorze proces produkcyjny w fabryce, dodając z uśmiechem komentarz, że produkcja jest całkowicie zrobotyzowana i odbywa się prawie bez udziału człowieka.

Prywatyzacja Wody

Poniżej treść artykułu opublikowanego przez serwis informacyjny Aljazeera America 17 kwietnia 2014 roku:

Ludzie mogą przeżyć tydzień bez jedzenia, ale bez wody zaledwie kilka dni – w niektórych warunkach, zaledwie kilka godzin. To może brzmieć banalnie, ale taka jest prawda: woda jest życiem. Więc co się stanie, gdy prywatne firmy zaczną kontrolować kurek? Dowody świadczące o prywatyzacji wody na całym świecie malują całkiem jasny obraz – zdrowie publiczne jest zagrożone.

imagesP7JE1R42W okresie przygotowań do wiosennego posiedzenia Grupa Banku Światowego, która oferuje pożyczki, porady i inne zasoby dla krajów rozwijających się, odbyła cztery dni dialogów w Waszyngtonie z grupami społeczeństwa obywatelskiego z całego świata w celu omówienia wielu tematów. Woda była sprawą priorytetową. Ciężko wybrać ważniejszy temat, stoimy w obliczu globalnego kryzysu wodnego, który pogarsza ocieplenie temperatury i zmiany klimatu. Co czwarta osoba na świecie nie ma wystarczającego dostępu do czystej wody pitnej, a co roku więcej ludzi umiera z powodu chorób przenoszonych przez wodę – jak cholera i tyfus – niż przez wszelkie formy przemocy, w tym wojny. Według szacunków ONZ co godzinę 240 dzieci umiera z powodu niezdatnej do picia wody.

Raporty ONZ:

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=34150#.U4gafhNOVdL

http://www.waterworld.com/articles/2014/04/240-babies-die-every-hour-from-unsafe-water-un-water.html?cmpid=EnlWaterWorldInternationalApril102014

Grupa Banku Światowego dąży do prywatyzacji jako kluczowego rozwiązania kryzysu wodnego. Jest największym fundatorem gospodarki wodnej w krajach rozwijających się, z kredytów i finansowania przekazywanego przez International Finance Corporation grupy (IFC). Od 1980 roku IFC promuje politykę prywatyzacji wody, z kredytów i finansowania przyczyniają się do uchwalenia środków oszczędnościowych mających na celu zmniejszyć przekazywanie środków na branżę telekomunikacyjna, a zwiększenie na wodociągi.

Międzynarodowe grupy poparcia społeczeństwa obywatelskiego wykazują negatywne opinie nad zapisem projektów wodnych w sektorze prywatnym i wzywają Grupy Banku Światowego, aby zakończyły wspierać projekt nad prywatyzacją wody.

http://www.brettonwoodsproject.org/2011/11/art-569236/

imagesW4FOSA3IW ciągu dekady od czasu wspierania tej inicjatywy IFC widzieliśmy wyniki prywatyzacji wody: to nie działa. Woda nie jest jak telekomunikacja czy transport. Można tolerować słabą obsługę telefonii, ale jeśli masz uszkodzone rury podłączające cię do wody miejskiej, to jesteś w tarapatach. Woda jest dobrem publicznym. Dla kogo nierówność ma się mieścić w jakimś zakresie? – To oznacza życie lub śmierć. – Shayda Naficy, dyrektor Międzynarodowej Kampanii Wodnej w Corporate Accountability International ( CAI ) http://www.stopcorporateabuse.org/

Gdy sektor prywatny zajmuje się dostarczaniem wody, następują większe nierówności w dostępie i kosztach.

Woda jest wyjątkiem, ponieważ wymaga ogromnych inwestycji w infrastrukturę. Około 75% kosztów dostarczania wody użytkowej to sama infrastruktura.

Osiągnięcia z prywatnych projektów finansowanych z funduszy społecznych na wodę pokazują, że sektor prywatny nie uważa dostarczania wody za przynoszący zyski i inwestowanie w infrastrukturę jest realizowane w celu zapewniania zapotrzebowania społeczności na dostęp do czystej wody.

Spółki wodne stwierdziły, że ich nisza szuka rozwiązań wydajności przez obniżenie wydatków na infrastrukturę – powiedziała Shayda Naficy.

Właśnie teraz gdy Grupa Banku Światowego kontynuuje propagowanie prywatyzacji na wodę, ich własne dane wykazują, że wysoki odsetek ich prywatnych projektów na wodę jest zagrożony. Baza danych projektu do udziału prywatnego rynku w infrastrukturę dokumentuje awaryjność 34 procent dla wszystkich prywatnych wodnych i kanalizacyjnych umów zawartych w latach od 2000 do 2010, w porównaniu z awaryjnością zaledwie 6% energii, 3% telekomunikacji i 7% dla transportu, w tym samym okresie.

Rapory Banku Światowego (PDF):

http://ppi.worldbank.org/explore/ppi_exploreSector.aspx?sectorID=4

Click to access Running-Water-in-India-Public-Private-Partnership-Initiatives.pdf

larry-post3-img11-300x184Po obejrzeniu tych projektów przez pracowników Grupy Banku Światowego uznali je oni za sukces, z czego wynika, że nie są oni w tej kwestii doświadczeni. IFC sfinansowało projekt dotyczący wody w jednym z największych miast Indii, Nagpur. http://www.nagpurtoday.in/water-scamtankers-operate-in-networked-areas-nmc-pays-undue-amount-to-ocw/

Miasto to jest pierwszym w kraju w którym pełno jest partnerstwa publiczno-prywatnego, nowy projekt wzbudził jednak poważne obawy wśród mieszkańców. Obawy wynikały z ryzyka podwyższenia cen oraz opóźnień i postojów w dystrybucji wody. Zarzuty korupcji i nielegalnej działalności doprowadziły mieszkańców do protestów, a urzędnicy miejscy wezwali do wszczęcia dochodzenia. – S. Naficy, Raport z 2012 r.

Click to access shutting_the_spigot_on_private_water_corporateaccountabilityinternational.pdf

Przypominamy, że stałe inwestycje w infrastrukturę są jedynym sposobem, aby wspierać bezpieczne, niedrogie i niezawodne zaopatrywanie w wodę. Równocześnie, skuteczniejszy w tym przypadku jest sektor publiczny niż prywatne korporacje. Instalacje wodne muszą posiadać oczyszczalnie, mechanizmy łączące kanały od źródła w sposób stabilny, zwykle za pomocą pomp i rurociągów doprowadzonych do gospodarstw domowych.

Ponadto finansowanie przez IFC, które jest zarówno inwestorem i doradcą w tych projektach, stwarza konflikt interesów. Z jednej strony IFC doradza rządom sprywatyzować sektor; z drugiej strony inwestuje w korporacje w celu uzyskania tych umów. Gdy IFC zostało założone w 1956, to było kategorycznie zakazane, kupowania udziałów dotyczących spółki aby uniknąć tego rodzaju konfliktom, ale komisja poprawiła tę ustawę parę lat później, pozwalając na zawieranie tego rodzaju umów. IFC nalega by były wewnętrzne bariery dla takich konfliktów interesów właśnie teraz gdy ogłasza swój roczny raport!? http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/about+ifc/articles+of+agreement/about+ifc+-+ifc+articles+of+agreement+-+article+iii

Otwarcie kurków

Niezależni adwokaci zajmujący się sprawami dot. wody z CA, z grupy Ananda z Indii oraz Focus on the Global South http://focusweb.org/ przedstawiają Indie jako dowód, że system sprywatyzowania wody prowadzi do niedofinansowania infrastruktury i nieprzewidywalnych , często wysokich jej cen. IFC broni sektora prywatnego, twierdząc, że te firmy przyczynią się do wzrostu wydajności.

http://www.mckinsey.com/App_Media/Reports/Water/Charting_Our_Water_Future_Exec%20Summary_001.pdf ).

Ale czy te zyski mają być kosztem gospodarstw domowych o niskich dochodach, zwolennicy Shayda Naficy zwracają uwagę, jak firmy zwiększają ceny na dofinansowanie własnej rentowności.

imagesZV952043Jest rosnąca gwałtowna reakcja na te projekty. W 2000 roku, nagłówki gazet na całym świecie pisały o protestach w trzecim co do wielkości mieście Boliwii (NY Times: http://www.nytimes.com/2000/04/11/world/bolivian-water-plan-dropped-after-protests-turn-into-melees.html) w odpowiedzi na prywatyzację komunalnej sieci wodociągowej miasta i przeciw międzynarodowej korporacji Bechtel, ostatecznie firma została wypchnięta z kraju. IFC przyznało, że 40% wszystkich globalnych przypadków skarg w zeszłym roku dotyczyło wody, chociaż projekty na wodę są tylko małym ułamkiem z funduszy którymi się zajmuje IFC. W 2013 r. CAI i 70 adwokatów napisało otwarty list (PDF) http://www.stopcorporateabuse.org/sites/default/files/resources/letter_to_dr.kim_with_signatories_full_final.pdf do Grupy Banku Światowego, wzywając go do zakończenia poparcia dla prywatyzacji wody, zaczynając od pozbawienia IFC wszystkich udziałów w spółkach wodnych.

Korporacje nie mają misji społecznej czy rozwojowej. Teraz finansujemy rozwój projektów prywatnych, zamiast sprawiać aby decyzje o dofinansowanie pozostawały w rękach rządów, które są odpowiedzialne wobec ludzi – powiedziała S. Naficy

Czysta i niedroga woda jest podstawą życia . Wzrastające w zawrotnym tempie ceny wody, niebezpieczna infrastruktura w przypadku braku zasilania – to problemy które spadają na najsłabszych spośród nas. Dlatego właśnie instytucje publiczne, a nie prywatne korporacje, mogą prowadzić do rozwoju systemów wodnych i jej dostaw. Grupa Banku Światowego ma wyjątkową pozycję, aby zwiększyć dostęp do czystej wody dla miliardów, którzy jej potrzebują. Powinni wspierać to, co jest najbardziej potrzebne: niedroga, czysta i publiczna – woda dla wszystkich.

http://america.aljazeera.com/opinions/2014/4/water-managementprivatizationworldbankgroupifc.html http://wolna-polska.pl/wiadomosci/woda-w-europie-trafi-w-prywatne-rece-czy-zblizamy-sie-do-granic-absurdu-raczej-do-zalegalizowanego-powszechnego-ludobojstwa-2013-04

Kontrolując żywność – kontrolujesz ludzi, kontrolując surowce energetyczne – kontrolujesz politykę, kontrolując pieniądze – kontrolujesz świat – Henry Kissinger

Portman-Jacob-Rothschild-Kissinger1-300x199Henry Kissinger w towarzystwie Jacoba IV barona de Rothschild oraz Natalie Portman (żydowska aktorka, laureatka Oscara, urodzona w Izraelu, nazwisko rodowe Hershlag http://pl.wikipedia.org/wiki/Natalie_Portman) była partnerka syna Jacoba – Nathaniela V barona de Rothschild. (http://en.wikipedia.org/wiki/Nathaniel_Philip_Rothschild)

Michał KK, http://wolna-polska.pl/wiadomosci/prywatyzacja-wody-depopulacja-celem-globalistow-syjonistow-2014-05

Reklama

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s