540138_484707881596709_174123953_n

Z naszej perspektywy jesteście Drzewem Życia i Żyjącą Tajemnicą. Jest tak, ponieważ subtelna energia waszych ciał posiada kanały energetyczne, które otrzymują duchowe światło z innych wymiarów waszego kosmosu.

Przypominają one gałęzie drzewa i z tego powodu nazywamy Was i tę medytację Drzewem Życia.

Wasi jogini i joginki utożsamiają te subtelne kanały energii z nadis. W tej medytacji będziecie aktywowali cały wasz system nadis po to, by wlewające się światło z łatwością znalazło drogę wejścia do wyżej wibrujących stanów egzystencji.

W związku z okresem przyspieszenia i eskalacji waszego bieżącego Węzła Chaosu, wielu z Was doświadcza narastania trudności w obszarach: fizycznym, emocjonalnym, interpersonalnym oraz międzywymiarowym.  Poprzez wlewanie do gałęzi Drzewa – którym są Wasze ciała – wyższego światła duchowego, wielce skorzystacie na wzniesionych częstotliwościach wibracyjnych. Wasze przejście do wyższych stanów świadomości będzie bardziej wdzięczne.

Chociaż medytacja ta odbywa się w szczególnym czasie, możecie do niej powrócić, kiedykolwiek sobie tego życzycie, a robiąc to, otrzymacie w jej wyniku wielkie korzyści.

Światowa medytacja

Medytacja Drzewa Życia rozpocznie się dnia 31 maja o godz. 5:30 p.m. czasu letniego wschodniego (w Polsce: 23:30). Energie będą wprowadzane przez około trzydzieści minut i zakończą się o godz. 6 p.m. czasu letniego wschodniego (w Polsce będzie to już północ z 31 maja na 1 czerwca), lecz fala energetyczna będzie działać jeszcze przez dwadzieścia cztery i pół godziny [od momentu rozpoczęcia medytacji]: do 6 p.m. czasu letniego wschodniego 1 czerwca (w Polsce będzie to już północ z 1 na 2 czerwca).

Możecie prowadzić tę medytację z wielką korzyścią i mocą w każdej chwili podczas tego okresu.

Medytacja ogniskować się będzie w Nowym Jorku podczas wydarzenia zwanego Drzewem Życia. Ta grupa wybuduje silną energetykę, która wesprze uwolnienie tej fali, aby przeszła przez całą planetę.

Z naszego punktu widzenia ta szczególna Medytacja Światowa jest jedyna w swoim rodzaju, ze względu na to, że poprzedza uwolnienie fali energetycznej, potężnych emanacji z buddyjskiego królestwa światła, które zostaną przywołane. Transmisja ta nastąpi z Vajradhary – pierwotnego dźwięku Buddy.

Te kody dźwiękowe nowej kreacji są same z siebie potężną transmisją i pod wpływem fali energetycznej będziemy podnosić dobroczynne siły dla naszej korzyści, że tak powiemy.

Ta Światowa medytacja zawiera dwie fazy – medytację dźwiękową (opisaną powyżej), po której następuje okres ciszy.

Faza pierwsza Medytacji Światowej

W pierwszej fazie tej medytacji wysłuchacie szczególnego utworu W Kryształowym Pałacu, z którego korzystaliśmy przedtem w poprzedniej Światowej Medytacji. Jednakże w tej wersji będziecie pracować z medytacją dźwiękową na zupełnie odmienny sposób.

Link do pliku audio znajdziecie na końcu tego przekazu.

W samej medytacji dźwiękowej są trzy wyraźnie odróżniające się etapy.

Etap 1.
Pierwszy etap trwa około pięciu minut i w jego trakcie wyobrażasz sobie, że twoje ciało jest siecią świetlistych włókien światła. Kiedy skupiasz się na tych nadis, w owe kanały światła wchodzi spójny stan uznania/wdzięcznosci, który pogłębi twoje doświadczenie i uczyni je potężniejszym.

W tym stanie wyobrażaj sobie, że twoje nadis są otwarte na międzywymiarową naturę kosmosu, przyciągając w siebie wysoce dobroczynne i wzmacniające życie energie.

Etap 2.
Drugi etap tej medytacji również trwa około pięciu minut i zauważysz, że muzyka radykalnie zmienia się podczas przejścia do tego etapu. Podczas tego etapu medytacji twoja uwaga zwraca się ku szyszynce, która znajduje się w samym środku twojej głowy. Przez cały czas trwania tego etapu wyobrażasz sobie, że jest tam kwiat lotosu, który otwiera się na szczycie twojej głowy. Pozwól, by kosmiczne energie zeszły poprzez twoją czakrę korony do szyszynki podczas trwania tego etapu medytacji.

Etap 3.
Końcowy etap trwa również około pięciu minut i jeśli chodzi o muzykę, jest powtórzeniem pierwszych pięciu minut. Podczas tego końcowego etapu ponownie wyobrażasz sobie swoje ciało jako sieć nadis (subtelnych kanalików światła), przyciągających dobroczynne i wzmacniające życie energie z międzywymiarowości waszego kosmosu.

Jest to jeden z najważniejszych aspektów tego etapu. Poczuj się połączony/a z Ziemią, tak aby energie, które wchodzą przez twoje nadis sięgnęły w dół, do Ziemi poprzez twoje stopy lub poprzez kanał energetyczny, zwany tubą praniczną, która biegnie w dół, do Ziemi, wzdłuż linii środkowej twojego ciała, począwszy od czakry korony poprzez twoje perineum (umiejscowione po środku, pomiędzy odbytnicą a genitaliami). Celem jest uziemienie ogromnych niebiańskich energii, do których najprawdopodobniej uzyskacie dostęp.

Jeśli pominiecie ten etap medytacji, możecie unosić się przez jakiś czas w uczuciu błogości, lecz będzie to dla was i dla innych bezużyteczne – i nie jest to celem tej medytacji.

Celem tej medytacji jest łagodne podniesienie częstotliwości wibracji waszych nadis, kanalików światła, które składają się na wasze Drzewo Życia i ułatwienie wam przejścia do wyżej wibrujących stanów świadomości.

Druga faza medytacji

Druga faza medytacji odbywa się w ciszy.

Wystarczy być z sobą samym i zauważać subtelne fluktuacje energii w swoim ciele/umyśle i duchu. Jeśli przebywasz w otoczeniu, gdzie jest to możliwe, proponujemy, byś położył/a się i w pełni wypoczywał/a.  Lecz niezależnie od tego, jaka jest twoja sytuacja, pozwól sobie na piętnaście minut przebywania z sobą w ciszy po tej aktywnej fazie medytacji.

Podsumowanie

Oferujemy wam tę medytację w krytycznym momencie waszego przechodzenia do wyższych stanów wibracyjnych świadomości. Czas tej Światowej Medytacji odpowiada metaforycznie pęknięciu Kosmicznego Jaja.

Medytacja ta jest energetycznym kluczem, który otwiera przed wami skarbiec światów światła i pozwala wam przejść przez wąską bramę, która obecnie pojawiła się przed wami.

Hatorowie
26 marca 2014 r.

Przemyślenia i obserwacje Toma

Medytacja

Tom+Kenyon+TomandJudy

Wskazówki Hatorów są dość jasne i nie widzę potrzeby dodania czegokolwiek więcej podczas wyjaśniania kilku punktów.

Pierwszy ma związek z samą dźwiękową medytacją. Jak zauważyli Hatorowie w swoim przekazie, najpierw posłużyli się dźwiękiem. Lecz etapy tej medytacji dźwiękowej są zupełnie różne od poprzednich, więc upewnijcie się, że kierujecie się wskazówkami z tego przekazu, a nie z poprzedniego przesłania planetarnego Hatorów, w rzeczywistości noszącego nazwę W Kryształowym Pałacu.

Ta Światowa Medytacja rozpocznie się w Manhattanie (Nowy Jork, w stanie Nowy Jork) o godz. 5:30 p.m. wschodniego standardowego czasu letniego, 31 maja. Możecie skorzystać z World Time Clock, by znaleźć dokładny czas, przypadający na tę medytację w waszej strefie czasowej:

(http://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html)

Pierwsze uwolnienie energii medytacji potrwa trzydzieści minut, od 5:30 do 6:00PM. Jednakże czas utrzymywania się tych energii będzie trwał przez dwadzieścia cztery i pół godziny, co oznacza, że możecie medytować w dowolnym czasie i tyle razy, ile sobie życzycie, w tym okresie czasu.

Dźwięk medytacji dla Fazy Pierwszej Medytacji Światowej nosi nazwę W Kryształowym Pałacu i bezpośredni link do tego pliku audio znajduje się na dole, pod moimi komentarzami.

Faza Druga Światowej Medytacji jest zasadniczo okresem ciszy i potrwa piętnaście minut. Ta faza jest bardzo ważna, ponieważ pozwoli wam zintegrować dynamiczne energie Fazy Pierwszej (np. medytacji dźwiękowej). Gorąco zalecam, abyście nie pomijali tego okresu introspekcji w ciszy.

Hatorowie nawiązują do wydarzenia na Manhattanie, które będzie ogniwem Światowej Medytacji. A teraz zwrócę  uwagę na charakter tego jednodniowego wydarzenia w Nowym Jorku, ponieważ czuję, że jest ono bardzo znaczące.

Podróż do mitycznego Świata Drzew

Ironia nie uciekła ode mnie.

Pierwotna przyczyna moich warsztatów kreowania Drzew Życia wypłynęła z osobistego przekonania, że materia i duch nie powinny być w konflikcie. A pomimo nauk wielu religii i tradycji duchowych, to spotkanie pozornie przeciwnych elementów (ducha i materii) ma być doświadczane jako doskonale rozpisana na nuty jedność świadomości.

Lecz w miarę jak to wydarzenie zbliżało się, czułem zakłopotanie. Nie mogłem zaprzeczyć faktowi, że nasza Ziemia traci wiele gatunków roślin i zwierząt każdego tygodnia jeśli nie dnia. Nasz ekosystem jest atakowany i jako zbiorowość wydajemy się nieświadomi, że jest to zwiastun naszego upadku.

Jakże mógłbym uczciwie prowadzić warsztaty Drzew Życia, kiedy degradowane są najistotniejsze biologiczne podstawy samego życia? Jakżeż mógłbym prowadzić ludzi w mityczne światy, kiedy zaatakowany jest świat biologiczny drzew i wszystkich żywych organizmów na tej planecie?

Bezwiednie zablokowałem swoją energię wokół tego wydarzenia i odłożyłem całą sprawę na bok, aby skupić się na innych sprawach. Lecz kiedy zbliżał się czas wydarzenia nie mogłem dłużej zaprzeczyć temu, że zamroziłem siebie w odniesieniu do tej wizji.

I rzeczywiście myślałem o całkowitym odwołaniu tego wydarzenia i o zwróceniu pieniędzy każdemu z was.

W końcu w desperacji poprosiłem o duchowe przewodnictwo „M.”, jak ją nazywam. Może znacie ją jako Marię Magdalenę. Z Judi u boku zapytałem M., co mógłbym zrobić na Ziemi, aby wytrzęsło to ze mnie ten psycho-duchowy paraliż.

M., jak zwykle z elokwencją, której tutaj nie chwytam do końca, powiedziała, że stałem się sparaliżowany duchowo przez żal i smutek – szczególnie żal i smutek, które przeżywałem, kiedy patrzyłem na utratę tak wielkiej ilości bezcennego życia na tej planecie i tak wiele rażącego lekceważenia okazywanego Ziemi przez każdą kulturę, której cząstką jestem.

Poradziła mi, bym spędził noc w Dreamtime, odwiedzając Drzewa Życia w każdym z trzech mitycznych światów, z którymi miałem zamiar pracować.  Zgodnie z jej radą, pozwoliłem im, by pokazały mi sposób wyjścia z mojego złego samopoczucia.

Nie chciałem wchodzić w szczegóły tej nocy, ponieważ opis tego zabrałby zbyt wiele czasu. Lecz byłem bliski świtu, kiedy w końcu przełamałem mój emocjonalny i duchowy paraliż.

Teraz jest to dla mnie jasne, że to zbliżające się wydarzenie w Nowym Jorku będzie najpotężniejszym z warsztatów całego mojego życia.

Nie przychodzą mi lekko takie oświadczenia. Zdaję sobie sprawę z tego, że w tak krótkim czasie dotarcie fizyczne do Nowego Jorku może być dla was wyzwaniem.  Lecz jeśli wy dacie sobie z tym radę, ja osobiście przeniosę góry, aby tam być.  Ze względu na mój urlop w roku 2015, upłynie co najmniej rok, jeśli nie dłużej, zanim zacznę ponownie nauczać na Wschodnim Wybrzeżu.

Poniżej znajduje się krótki opis tego, co będzie widoczne oraz dlaczego odczuwam, że tak mam robić.

Warsztat w Nowym Jorku będzie zawierał trzy głębokie zanurzenia się w dźwięku.

Pierwsze Zanurzenie w Dźwięku: Świat Drzew

Będzie to szamańska podróż w nasze Podziemie (umysł podświadomy) dla celu przetransformowania emocjonalnych wzorców smutku, rozpaczy, beznadziei i żalu. Będziemy wspomagani w tym zadaniu poprzez pieśni duchowe Tah’zukana, śpiewaka duchowego ze Światów Wyższych lub Niebiańskich.  Zetknąłem się z tymi znamiennymi siłami szamańskimi wiele lat temu i pracuję z nimi od tego czasu. Tah’zukan wśpiewuje światy energetyczne w egzystencję, co pomaga słuchaczowi przetransformować wewnętrzne przeszkody i negatywności. Jest szczególnie biegły w przekazywaniu błogosławieństwa ze światów duchowych. Te energetyczne błogosławieństwa poruszają psychikę na głębokich poziomach, co wciąż jeszcze zadziwia i zdumiewa mnie po tych wszystkich latach.

Po pracy w Podziemiu Tah’zukan pracuje z nami w Światach Niebiańskich, przekazując ponownie jedyne w swoim rodzaju energetyczne błogosławieństwa z tych wyższych światów światła.

Drugie Zanurzenie w Dźwięku: Drzewo Wiedzy

Będzie to łagodna, lecz mimo to bardzo potężna aktywacja kundalini.  Słowa oddziałujące są tutaj delikatne i silne. Podczas tej drugiej aktywacji dźwiękowej Kundalini Shakti będzie narastała w centralnej ścieżce naszych kręgosłupów, aby wejść do czakry korony (Sahasrary), poprzez którą przechodzimy przez portal w trakcie Samadhi lub w transie jogicznym. W tym świecie światła duchowego będziemy czerpać z „wyższych gałęzi” Drzewa Wiedzy, które jest naszą własną naturą holograficzną.  Mam tu na myśli to, że nasze ciała fizyczne i subtelne są żywymi  repozytoriami holograficznej informacji dotyczącej kosmosu.

Trzecie Zanurzenie w Dźwięku: Drzewo Bodhi

W stadium końcowym wchodzimy w mityczny świat Drzewa Bodhi, drzewa, pod którym Gautama Buddha otrzymał Oświecenie. Nawiązywanie kontaktu z Drzewem Bodhi poprzez rozmaite medytacje dźwiękowe otworzy nadzwyczajny potencjał dla oświeconych stanów umysłu. Kiedy przebywałem pod drzewem Bodhi w stanie medytacji, przywołałem i otworzyłem portal do Vajradhary, Pierwotnego Dźwięku Buddy. Ta niezwykła transformująca energia emanuje dźwięk kodów, które przygotowują drogę dla nowych cyklów stworzenia – zarówno osobistego, jak i zbiorowego. Te kody dźwiękowe nowej kreacji z Vajradhary będą emanowane nie tylko do tych, którzy są fizycznie obecni w pomieszczeniu, lecz do całego świata i do wszelkich odczuwających istot we wszystkich światach egzystencji.

Te trzy pogłębione zanurzenia naszych istot w dźwięku (świetle numinotycznym (szczególny stan uczuciowy związany z doznaniami misteryjnymi – przyp. tłum.) , wypełniającym światy) uwolnią nieogarnione fale nowych energii stworzenia. Odnowieni i wzmocnieni przez to przekazywanie energii duchowej, możemy ponownie wejść w nasze życie, nasze relacje i nasz świat z odnowionym wglądem i możliwościami.

W czasie trwania ostatnich trzydziestu minut tego wydarzenia, zbiorowo wejdziemy do Świata Medytacji Hathorów jak opisano poprzednio. Posłużymy jako  nexus (Centralny Punkt) dla uwolnienia tych dobroczynnych energii dla świata.

Osobiście uważam, że jest to niezmiernie istotne, że Hathorzy zdecydowali, by zaangażować Światową Medytację bezpośrednio po emanacji Wadżradhary (Pierwotnego Dźwięku Buddy)  przekazanego dla wszystkich czujących istot.

Fizyczne przebywanie w tym pomieszczeniu podczas transmisji tych nowych kodów dźwięków kreacji będzie przełomowym wydarzeniem odmieniającym życie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wydarzenia Drzewa Życia w Nowym Jorku, kliknij tutaj: click here , by uzyskać bezpośredni dostęp do the Symphony Space Box Office website , gdzie możecie zamówić bilety lub przejść do naszego kalendarium – na stronie:  www.tomkenyon.com

Niezależnie od tego, czy możecie dołączyć do nas w Nowym Jorku, czy nie, chciałbym wyrazić swoje głębokie, osobiste uznanie za wasz udział w zbliżającej się Światowej Medytacji Hatorów. Rzeczywiście, zgadzam się z Hatorami, którzy mówią, że stoimy przed wąska bramą. Według mnie określenie wąska brama odnosi się do

wibracyjnej nieskazitelności, która jest od nas wymagana, abyśmy pozostawali skupieni na wyższych światach naszych własnych istot.

Innym sposobem jest rozważenie, w jaki sposób pozostawać w niebie (chodzi radosny charakter naszej świadomości), kiedy świat wokół wydaje się spiralnie rozkręcać w coraz bardziej intensywne formy chaosu.
Chciałbym zostawić was z wersetem perskiego poety Rumiego, ponieważ wydaje mi się, że wyraża on ważną prawdę w tym czasie wielkiej przemiany osobistej i zbiorowej (czyli szybkiej i radykalnej przemiany jednej formy w drugą).

„Żal przygotowuje nas do radości. Brutalnie wymiata wszystko z twojego domu, a nową radość możesz znaleźć wraz z nowym miejscem, w które wchodzisz. Zrzuca żółte liście z gałęzi twojego serca, a świeże, zielone liście mogą rosnąć w ich miejsce. Wyciąga zgniłe korzenie, a nowe korzenie ukryte pod nimi mają miejsce na rozrost. Cokolwiek smutek wytrząsa z twego serca, dużo lepsze rzeczy zajmą miejsce tego.”

Rumi

Click here aby wysłuchać i/lub załadować The Crystal Palace Within.

©2014 Tom Kenyon All Rights Reserved http://www.tomkenyon.com

You may make copies of this message and distribute it in any media you desire so long as you do not charge for it, do not alter it in anyway, credit the author and include this entire copyright notice. The Crystal Palace Within audio file may not, however, be posted on other sites or duplicated in any media.

Tłumaczenie: Anna Małgorzata Bogusz

Jagathon8.blogspot.com

http://tomkenyon.com/the-tree-of-life

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s