Muzyka, która leczy traumę: Allegretto z VII Symfonii Beethovena

Chcemy wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz o idei uzdrowienia siebie samego. Damy wam ideę szczególnego „kuponu przyzwolenia” (ang. permission slip), który możecie wykorzystać do przyciągnięcia wszelkiej  potrzebnej informacji w związku z uzdrawianiem.

Kiedy używacie tego kuponu przyzwolenia, ponieważ jest on ogólnie podłączony do kolektywnej wibracji energetycznej całego waszego gatunku, dowiecie się, że to na ogół działa dla większości z was w jakikolwiek sposób wasza wyobraźnia  zapragnie. Więc zamiast konkretnych informacji na temat zdrowia, dostarczamy to wam teraz w taki sposób. I możecie to wykorzystać jak tylko chcecie, kiedy chcecie, aby wejść do właściwego stanu, przyciągając wtedy potrzebne informacje na temat problemów zdrowotnych w waszym społeczeństwie.

Jest to trzyminutowa medytacja. Bardzo prosta. Wszystko co musicie zrobić, to położyć się w bardzo spokojnym miejscu i odtworzyć ten szczególny fragment muzyki. Ten szczególny utwór, mający właściwe wibracje pozwalające na wejście w odpowiedni stan, pomoże przyciągnąć wszelkie informacje lub wszelkie sytuacje czy osoby, czy jakiekolwiek możliwości, jakich potrzebujecie na poradzenie sobie ze swoimi problemami zdrowotnymi, a także poradzenie sobie z kwestiami odpuszczania. Wybaczenia sobie. Odpuszczenia żalu, rozpaczy, odpuszczenia tych wszystkich rzeczy, które obniżają wibracje. W celu uwolnienia się. Aby być bardziej w całości. Ten specyficzny fragment muzyki to pierwsze trzy minuty VII Symfonii Beethovena: Allegretto (część 2).

Odtwarzajcie go, gdy jesteście w spokojnym stanie spoczynku. Pozwólcie, aby ta muzyka was przemyła. Te akordy są dokładnie tym, co sięgnie do idei odpuszczenia przeszłości, odpuszczenie żalów, smutku i wybaczenia sobie i przemieszczenia się w kierunku wibracji, które przyciągną do was  informacje konieczne dla zdrowego stanu, który jest waszym przyrodzonym prawem.

~Bashar

Z Wikipedii:  VII Symfonia A-dur (op. 92) Ludwiga van Beethovena powstawała w latach 1811-1812. Zadedykowana hrabiemu Moritzowi von Friesowi. Premiera odbyła się 8 grudnia 1813 roku w wiedeńskiej Wielkiej Sali Uniwersyteckiej. VII Symfonia składa się z czterech części:

  1. Poco sostenuto – Vivace
  2. Allegretto
  3. Presto
  4. Allegro con brio

Czas trwania: około 34 minuty.

Przez Richarda Wagnera z racji swojego muzycznego klimatu ochrzczona mianem „apoteozy tańca”. Interpretacja samego Beethovena zawiera odniesienia do bachanaliów: Muzyka jest winem, które inspiruje nas do tworzenia, ja jestem Bachusem, który daje to wspaniałe wino, aby uczynić ludzi duchowo pijanymi”.

Do najwybitniejszych interpretatorów tej symfonii zaliczają się Arturo Toscanini, Herbert von Karajan oraz Carlos Kleiber.

źródło:

http://krystal28.wordpress.com/2013/08/05/baszar-uzdrawiajaca-7-ma-symfonia-beethovena/